Živa književnost

Transcription

Živa književnost
22.živa
književnost
22. literarno-glasbeni festival
the 22nd literary and music festival living literature
29 May–5 June 2015, 20:00
Pred ŠKUCem, Stari trg 21, 1000 Ljubljana
(v primeru dežja v Galeriji Škuc)
In front of ŠKUC, Stari trg 21, 1000 Ljubljana
(in case of rain, events will be held inside the ŠKUC Gallery)
Program
petek, 29. 5. ob 20.00 /
Friday, 29 May at 20:00
s prevajalske delavnice švedske in slovenske
poezije / from the Swedish and Slovenian poetry
translation workshop:
Anna Mattsson, Lina Ekdahl, Johan Christiansson,
Alenka Jovanovski, Karlo Hmeljak, Kristina
Hočevar, Peter Semolič
Vodi / Hosted by: Brane Mozetič
Glasba / Music: Eloganca
sobota, 30. 5. ob 20.00 /
Saturday, 30 May at 20:00
Elisa Biagini, Italija/ Italy
Vodi / Hosted by: Brane Mozetič
Bere / Reading: Alja Adam
Glasba / Music: Andrej Kopač
Vsi dogodki so
brezplačni.
Free admission to
all events.
Društvo ŠKUC si pridržuje
pravico do spremembe
programa.
The ŠKUC Association
reserves the right to change
the programme without
prior notice.
nedelja, 31. 5. ob 20.00 /
Sunday, 31 May at 20:00
Jasmin B. Frelih
Vodi / Hosted by: Tanja Petrič
Glasba / Music: Ciniša
ponedeljek, 1. 6. ob 20.00 /
Monday, 1 June at 20:00
Muanis Sinanović
Glasba / Music: Andrej Tomažin
torek, 2. 6. ob 20.00 /
Tuesday, 2 June at 20:00
Meta Osredkar
Vodi / Hosted by: Robert Kuret
Glasba / Music: Orkestrada trio
sreda, 3. 6. ob 20.00h /
Wednesday, 3 June at 20:00
Ana Makuc
Vodi / Hosted by: Barbara Korun
Glasba / Music: balans
četrtek, 4. 6. ob 20.00 /
Thursday, 4 June at 20:00
Joshua Beckman, ZDA / USA
Vodi / Hosted by: Gregor Podlogar
Bere / Reading: Ana Pepelnik
Glasba / Music: Igor Lumpert
petek, 5. 6. ob 20.00 /
Friday, 5 June at 20:00
Alexandre Bergamini, Francija / France
Vodi / Hosted by: Brane Mozetič
Glasba / Music: džeZZva
Predstavitve sodelujočih /
Presentation of
participants
petek, 29. 5. ob 20.00
/ Friday, 29 May
at 20:00
S prevajalske delavnice švedske in slovenske poezije / from the Swedish and Slovenian poetry translation
workshop: Anna Mattsson, Lina Ekdahl, Johan Christiansson, Alenka Jovanovski, Karlo Hmeljak, Kristina
Hočevar, Peter Semolič
Vodi / Hosted by: Brane Mozetič
Glasba / Music: Eloganca
Anna Mattsson (rojena leta 1966) je švedska pesnica, pisateljica in prevajalka. Od izida prvenca leta 1988 je
objavila deset avtorskih del in številne prevode. Študirala je primerjalno književnost, filozofijo in nordijske
jezike. Kot prevajalka je več let delala za Nordijski svet ministrov, še posebej v jezikovni kombinaciji ferščina–
švedščina. Med letoma 1990 in 1993 je živela na Ferskih otokih, kjer je študirala nordijske jezike na Univerzi v
Tórshavnu. Od leta 2001 sodeluje pri kulturni izmenjavi med Švedsko in Kambodžo. Med letoma 2003 in
2006 je živela v Phnom Penhu, kamor se še danes vrača. V kmerskem (kamboškem) jeziku je med drugim
objavila prevod svetovno znane otroške knjige Pika Nogavička. Leta 2014 je prejela nagrado za
avtorja/avtorico leta za svoje delo Ljusgatan. Je članica odbora PEN in organizatorka vsakoletnega festivala
politične poezije v svojem domačem mestu Göteborg. Lani se je udeležila prevajalske delavnice lezbične
poezije v Danah.
Anna Mattsson (born 1966) is a Swedish poet, novelist and translator. Since her debut in 1988, she has
published ten books of her own and several translations. She studied Comparative Literature, Philosophy and
Nordic Languages. For a number of years, she worked as a translator for the Nordic Council of Ministers,
particularly between Faroese and Swedish. Between 1990 and 1993 she lived in the Faroe Islands where she
studied Nordic Language at the University of Torshavn. Since 2001 she has been involved in the cultural
exchange between Sweden and Cambodia. She lived in Phnom Penh between 2003 and 2006 and still does,
from time to time. Among other things, she has published a translation of the world-famous children’s book
Pippi Longstocking in the Khmer language (Cambodian). In 2014 she received the Writer of the Year Award for
Ljusgatan. She is a board member of the Swedish PEN and organiser of the annual festival of political poetry
in her hometown of Gothenburg. Last year she took part in the lesbian poetry translation workshop in Dane.
Lina Ekdahl, pesnica in dramatičarka, rojena leta 1964, živi v Göteborgu na Švedskem. Knjige: Diktsamling
2012, Sprid glädje på Sjömansgården Anette 2007, Vad är det som skall utföras 2005, Nuförtiden 2002, 59
dikter 1999, Människan pratar 1997, Fram på dagen 1994. Piše tudi za radio, revije in časopise. Piše
gledališke igre za otroke/odrasle in pesmi za plesna gledališča. Svoje pesmi bere na odru že od leta 1984
tako na Švedskem kot v tujini, med drugim v Kambodži, na Hrvaškem, v Ukrajini, Kolumbiji, Srbiji, na Irskem, v
Nemčiji in na Norveškem. Spletna stran: www.linaekdahl.se
Lina Ekdahl, poet and dramatist, born 1964, lives in Gothenburg, Sweden. Books: Diktsamling 2012, Sprid
glädje på Sjömansgården Anette 2007, Vad är det som skall utföras 2005, Nuförtiden 2002, 59 dikter 1999,
Människan pratar 1997, Fram på dagen 1994. Writes also for radio, magazines and newspapers. Writes plays
for children/adults and songs for dance theatres. Has been reading her poems on stage since 1984 in
Sweden as well as abroad, including Cambodia, Croatia, Ukraine, Colombia, Serbia, Ireland, Germany and
Norway. Website: www.linaekdahl.se
Johan Christiansson je švedski pesnik, rojen leta 1971 v Stockholmu na Švedskem. Do danes je objavil tri
pesniške zbirke: ABC-Staden, Slussen, Gula gången in Söder om Sahara. Njegova dela so vključena v številne
revije in antologije. Johan vodi tudi knjižno založbo Christ & Stein Publishing in glasbeno založbo Wasteland
Recordings. Pisati je začel v najstniških letih, predvsem pod vplivom punk-rock gibanja. Johanova poezija
nastaja pod vplivom realnosti, s katero se srečuje pri svojem delu kot socialni delavec. Trenutno je okrožni
koordinator za boj proti prostituciji in trgovini z ljudmi.
Johan Christiansson is a Swedish poet born in 1971 in Stockholm, Sweden. He has published three books of
poetry: ABC-Staden, Slussen, Gula gången and Söder om Sahara. He is represented in a number of
magazines and anthologies. Johan also runs a book publishing company, Christ & Stein Publishing, and a
record label, Wasteland Recordings. He started writing when he was a teenager, mostly influenced by the
punk rock movement. The poetry Johan writes is influenced by the reality he encounters working as a social
worker. He is currently county-coordinator working against prostitution and human trafficking.
Kristina Hočevar (1977) je pesnica in diplomantka slovenskega jezika in splošnega jezikoslovja na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. Je avtorica petih pesniških zbirk: V pliš, Fizični rob, Repki, Nihaji in Na zobeh aluminij, na
ustnicah kreda. Zbirka Repki je prejela nagrado Zlata ptica in bila nominirana za Veronikino nagrado, zbirka Na
zobeh aluminij, na ustnicah kreda pa je avtorici prislužila Jenkovo nagrado, ki jo podeljuje Društvo slovenskih
pisateljev.
Kristina Hočevar (1977) is a poet and graduate of Slovene Language and General Linguistics at the Ljubljana
Faculty of Arts. She has written five books of poetry: V pliš (Into Plush), Fizični rob (The Physical Edge), Repki
(Tails), Nihaji (Oscillations) and Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda (Aluminium on Teeth, Chalk on Lips). Tails
received the Golden Bird Award and was nominated for the Veronika Award. Aluminium on Teeth, Chalk on
Lips won the Jenko Prize awarded by the Slovene Writers’ Association.
Alenka Jovanovski, literarna kritičarka (2004, Stritarjeva nagrada), literarna znanstvenica, esejistka, urednica
(2009–2011 Litterae Slovenicae). Prevaja iz sodobne italijanske literature. V esejih in znanstvenih člankih se
ukvarja s problemom etičnega v slovenski poeziji (Srečko Kosovel, Jure Detela), deloma tudi s tem, kako
pesnice v svoji poeziji detektirajo ali ne detektirajo, transformirajo ali ne transformirajo mehanizme
dominantnega govora. Objavila je monografijo Temni gen: estetsko skozi prizmo mističnega izkustva (2001) in
pesniško zbirko Hlače za Džija (2012). Njene pesmi so v prevodu Agnieszke Bedkowske Kopczyk objavljene v
poljski večjezični antologiji slovaških, ukrajinskih in slovenskih pesnic, Poezija v ženski perspektivi.
Alenka Jovanovski, literary critic (2004, Stritar Prize), literary scholar, essayist, editor (2009-2011 Litterae
Slovenicae). Translates contemporary Italian literature. Her essays and studies focus on the issue of the
ethical dimension in Slovenian poetry (Srečko Kosovel, Jure Detela), as well as on Slovenian women’s poetry.
She published the monograph Dark Gene: The Aesthetic through the Prism of Mystical Experience (2001) and
the poetry collection Trousers for G. (2012). Her poems appeared in the Polish anthology of female poets
from Slovakia, Ukraine and Slovenia, Poetry from the Female Perspective, in translation by Agnieszka
Bedkowska Kopczyk.
Peter Semolič, rojen leta 1967 v Ljubljani, je študiral splošno jezikoslovje in kulturologijo na Univerzi v Ljubljani.
Je avtor dvanajstih pesniških zbirk. Za svoje delo je prejel številna priznanja, med drugim dve najprestižnejši
nagradi v Sloveniji, Jenkovo in Prešernovo nagrado. Je dobitnik vileniškega kristala za leto 1998. Peter Semolič
piše tudi radijske igre in otroško literaturo ter prevaja iz angleščine, francoščine, srbščine in hrvaščine.
Peter Semolič, born in Ljubljana in 1967, studied General Linguistics and Cultural Studies at the University of
Ljubljana. He is the author of twelve books of poetry. He has received many prizes for his work, including the
two most eminent awards in Slovenia, Jenko’s Poetry Prize and the Prešeren Prize (the National Award for
Literature and Arts). In 1998 he also won the Vilenica Crystal Award. Peter Semolič also writes radio plays,
children’s literature and translates from English, French, Serbian and Croatian.
Foto: Nina Medved
Karlo Hmeljak, rojen 1983 v Kopru. Leta 2007 izda prvenec Dve leti pod ničlo (LUD Literatura), ki je nominiran
za najboljši prvenec in uvrščen na Festival Pranger, leta 2012 pa zbirki Ljubavne (KUD Kentaver) in Krčrk (LUD
Literatura), ki je bila nagrajena z Veronikino nagrado. Poezijo in prevode objavlja v reviji Idiot, pri kateri tudi
urednikuje.
Karlo Hmeljak, born 1983 in Koper. In 2007 he published his first book Dve leti pod ničlo (Two Years Below
Zero, LUD Literatura), which won the author a nomination for the Best First Book Award and an invitation to
the Pranger Poetry Festival, followed by two poetry collections Ljubavne (Love Poems, KUD Kentaver) and
Krčrk (A Convulsion of Letters, LUD Literatura) in 2012. The latter received the Veronika Prize. Hmeljak
publishes his poetry and translations in the Idiot magazine where he also sits on the editorial board.
V duo zasedbi Eloganca se nam bosta predstavili Jelena Milojević in Meta Erženičnik.
»Eloganca je energičen, a hkrati nežen preplet ženskih energij, ki izžarevajo intimo in mehkobo«.
Kitaristka in še kaj Jelena Milojević (r. 1979): improvizatorka, skladateljica, raziskovalka novih tehnologij,
organizatorka, učiteljica, vsestranska odrska umetnica. Njen izjemen socialni čut ima temelje v slavni
beograjski Akademiji. Hitro se najde v klubu Gromka, tam osnuje »hišni« bend Karavano Iluzij, intervencijsko
skupino, ki misli na begunce, prebežnike, azilante, ilegalce ... kar vso margino. Spočetka nastopa z Zlatimi
kastrioti, Sabahbluz, Trotoart, sledi Mesto žensk (z Minko Đonlić, 2003; muzika za Topografijo abecednega
mesta, 2005). Približa se teatru (PGK; Glej, DIC, MGL, PTL), ustvari Galerijo glasbe, začne gostovati po Evropi in
intenzivira mentorski talent.
Meta Erženičnik, pevka, igralka, tekstopistka, moderatorka, imitatorka. Je vokalistka in ustanoviteljica glasbene
zasedbe Cabaret band ter stalna članica igralskega ansambla Rdeči Kabaret in Somrak. Medijsko pozornost je
pritegnila kot imitatorka Helene Blagne (bila je gostja v oddajah TLP, Sobotno popoldne, Piramida). Od leta 2004 je
del uspešne ekipe Šole za nastopanje Bast. Kot pevka je nastopila v plesno-pevskih predstavah I Know I Can,
Klopca za dva in Sladki Greh. Od leta 2013 sodeluje tudi z Mladinskimi centri in prireja delavnice za otroke in
mladostnike (Veseli Mikrofon, Karaoke za otroke, Pop delavnice).
The Eloganca duo are Jelena Milojević and Meta Erženičnik.
“Eloganca is an energetic yet gentle intertwinement of female energies that radiate intimacy and softness”
Jelena Milojević (b. 1979), a guitar player and much more: improviser, composer, explorer of new
technologies, organiser, teacher and all-round performing artist. The famous Belgrade club Akademija
provided the basis for her exceptional social sensibility to further evolve. She found her way to the Gromka
Club in Ljubljana quickly enough and formed a “house” band there – an intervention band bringing attention to
refugees, immigrants, asylum seekers, the illegals… In short, the entire marginalized spectrum. First she
performed with Zlati kastrioti, Sabahbluz, Trotoart, then continued her performing path with the City of
Women (with Minka Đonlić, 2003; music for Topografija abecednega mesta, 2005). She ventured into theatre
(PGK; Glej, DIC, MGL, PTL) and created the Gallery of Music. Having travelled across Europe as a guest
performer, she has also strengthened her talent as a mentor.
Meta Erženičnik, singer, actor, songwriter, host, imitator. She is a vocalist and founder of Cabaret Band and
permanent cast member of the performing ensembles Rdeči Kabaret and Somrak. She first drew media
attention as an imitator of the famous Slovenian singer Helena Blagne (appearing in TV shows TLP, Sobotno
popoldne and Piramida). Since 2004 she has been part of the successful team of the Bast School for
Performing Arts. As a singer she has performed in the singing and dancing productions I Know I Can, Klopca
za dva and Sladki Greh. Since 2013 she has also been working with Youth Centres, organising workshops for
children and teenagers (Veseli Mikrofon, Karaoke za otroke, Pop workshops).
sobota, 30. 5. ob 20.00
/ Saturday, 30 May
at 20:00
Elisa Biagini, Italija / Italy
Vodi / Hosted by: Brane Mozetič
Glasba / Music: Andrej Kopač
Elisa Biagini živi v Firencah, Italiji, potem ko je več let študirala v ZDA (doktorat na Rutgers University). Njene
pesmi so vključene v več italijanskih in ameriških revij in antologij. Objavila je šest pesniških zbirk – nekatere v
dvojezični obliki. Prevedena je v številne jezike in je gostovala na pomembnejših pesniških festivalih. Prav tako je
sama prevedla več sodobnih ameriških pesnikov in pesnic za revije, antologije in zbrana dela (Nuovi Poeti
Americani Einaudi, 2006), poučuje pa tudi kreativno pisanje – poezijo, potopis, literaturo in umetnostno zgodovino,
tako v Italiji kot v tujini. Poleg svojega pesniškega ustvarjanja je Elisa predstavila več instalacijskih projektov v
pomembnih umetniških prostorih ter sodelovala z glasbeniki, umetniki in koreografi. www.elisabiagini.it
Elisa Biagini lives in Florence, Italy, after having taught and studied in the U.S. for several years (Ph.D. from
Rutgers University). Her poems have been published in several Italian and American reviews and anthologies.
She has published six poetry collections – some bilingual. Her poems have been translated into many
languages and she has been invited to important poetry festivals. She has translated several contemporary
American poets for reviews, anthologies and complete collections (“Nuovi Poeti Americani” Einaudi, 2006)
and she teaches Creative Writing – Poetry, Travel Writing, Literature and Art History in Italy and abroad. Along
with her work as a poet, Elisa has presented several installation projects in relevant art spaces and has
collaborated with musicians, artists and choreographers. www.elisabiagini.it
Andrej Kopač je rojen 1978 v Ljubljani. Z odliko je diplomiral na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu
(prof. Helfried Fister, prof. Saewon Suh) in ravno tako na Akademiji za glasbo v Ljubljani (prof. Volodja
Balžalorsky). Pri istem profesorju je zaključil tudi podiplomski študij. Sedaj je redni član simfoničnega orkestra
RTV Slovenija. Med študijem se je udeleževal številnih mojstrskih tečajev (Igor Ozim, Miwako Abe, Eugene
Gratovich, Hartmut Krones, Vladimir Ivanov, Gorjan Košuta, Roman Nodel), pet sezon pa je bil tudi član (prvi
violinist) Evropskega mladinskega simfoničnega orkestra. Koncertira po Sloveniji, Avstriji, Italiji in Slovaški.
Izmed koncertov so najodmevnejši: 9. maja 2005 na Magistratu v Ljubljani v okviru Glasbene mladine Slovenije z
deli za violino solo (Bach: 3. sonata, Kopač: Sonetuda »Goodbye, My Friend, Goodbye«, Ysaÿe: 6. sonata), koncert
na Akademiji za glasbo v Banski Bistrici na Slovaškem 3. novembra 2005 in pa solistični recital z deli za violino
solo v Celju, dne 17. avgusta 2006. V marcu 2007 je na abonmajskem koncertu v Celju krstno izvedel koncert za
violino in godala Petra Kopača, s Celjskim godalnim orkestrom pod vodstvom Nenada Firšta in ga ponovil na
Bledu julija istega leta s Komornim orkestrom solistov Društva slovenskih skladateljev. Arhivsko snema nova
slovenska dela za violino solo za RTV Slovenija. Ima pa tudi samostojno zgoščenko za violino solo z deli Ernsta
Blocha in sodobnih slovenskih skladateljev, ki mu jo je izdala Založba RTV Slovenije. V letu 2015 je krstil štiri
novitete za violino solo Žige Staniča, Blaženke Arnič, Igorja Dekleve in Petra Kopača, na Noči slovenskih
skladateljev. V maju 2015 je sodeloval tudi na festivalu I solisti Veneti v Padovi.
Andrej Kopač was born in 1978 in Ljubljana. He graduated with honours from the Carinthian State
Conservatorium in Klagenfurt (Professors Helfried Fister and Saewon Suh) and the Academy of Music in
Ljubljana (Professor Volodja Balžalorsky). He also completed his post-graduate studies with Balžalorsky as his
mentor. He is now a permanent member of the RTV Slovenian Symphony Orchestra. In the course of his studies
he attended a number of masterclasses (Igor Ozim, Miwako Abe, Eugene Gratovich, Hartmut Krones, Vladimir
Ivanov, Gorjan Košuta, Roman Nodel). He was also a member – concertmaster – of the European Union Youth
Orchestra for five seasons. He plays throughout Slovenia, Austria, Italy and Slovakia. His most notable concerts
include: solo violin pieces (Bach: Sonata No. 3, Kopač: Sonetuda “Goodbye, My Friend, Goodbye”, Ysaÿe: Sonate
No. 6) at the Ljubljana Town Hall on 9 May 2005 as part of the Musical Youth of Slovenia, a concert at the
Academy of Music in Banská Bystrica, Slovakia, on 3 November 2005, and a recital featuring solo violin pieces
on 17 August 2006 in Celje. In March 2007, he gave the first performance of a concerto for violin and string
orchestra by Peter Kopač at a subscription concert of the Celje String Orchestra under conductor Nenad Firšt
and a repeat performance of the piece in July of the same year in Bled alongside the Chamber Orchestra of
Soloists of the Society of Slovene Composers. He records archive recordings of new Slovenian works for solo
violin for RTV Slovenia. He has also released an independent album for solo violin with pieces by Ernst Bloch and
contemporary Slovenian composers with RTV Slovenia Recordings. In 2015 he debuted four new solo violin
pieces by Žiga Stanič, Blaženka Arnič, Igor Dekleva and Peter Kopač at the Night of Slovenian Composers. In
May 2015 he also appeared at the Festival I solisti Veneti in Padua.
nedelja, 31. 5. ob 20.00
/ Sunday, 31 May
at 20:00
Jasmin B. Frelih
Vodi / Hosted by: Tanja Petrič
Glasba / Music: Ciniša
Jasmin B. Frelih (1986) je avtor nagrajenega prvenca Na/pol (2013, Cankarjeva založba) in prihajajoče zbirke
kratkih zgodb Ideoluzije (2015, LUD Literatura). Pet let je urejal prozo za revijo Idiot in objavljal zgodbe, eseje in
prevode v Sodobnosti, Literaturi, Dialogih in Pogledih. Rad bere debele knjige in visi na internetu. Ko bo mrtev,
bo slaven in bogat.
© www.ludliteratura.si
foto: Maj Pavček
Jasmin B. Frelih (1986) is the author of the award-winning debut novel Na/pol (In/Half; 2013, Cankarjeva
založba) and the upcoming collection of short stories Ideoluzije (Ideollusions; 2015, LUD Literatura). He was
prose editor at the Idiot magazine for five years. His stories, essays and translations have been published in
the magazines Sodobnost, Literatura, Dialogi and Pogledi. He likes to read thick books and be online 24/7.
When he dies he will be rich and famous.
Siniša Safarić se kot CИHИ večinoma skriva po temačnem podzemlju elektronske scene s kolektivi BioMechanics in Sonica. Včasih pa v bolj eklektično-eksperimentalni preobleki kot Ciniša priplava tudi na površje.
Za vsa zvedava ušesa več na mixcloud.com/cinisa.
Siniša Safarić spends most of his time hiding in the dark underworld of the electronic scene as CИHИ with
collectives Bio-Mechanics and Sonica. Occasionally he comes to the surface as Ciniša, revealing his more
eclectic experimental side. For all curious ears, go to mixcloud.com/cinisa to find out more.
ponedeljek, 1. 6.
ob 20.00
/ Monday, 1 June
at 20:00
Muanis Sinanović
Glasba / Music: Andrej Tomažin
Muanis Sinanović (1989) je avtor pesniških zbirk Štafeta okoli mestne smreke (KUD France Prešeren,
nagrada za najboljši prvenec leta 2012) in Pesmi (KUD France Prešeren 2014), sodelavec kulturne redakcije
Radia Študent in študent splošnega jezikoslovja ter filozofije. Občasno objavlja kritike in poezijo v reviji Idot.
Zanima se za zgodovinske in sodobne formacije domačega literarnega polja in na to temo občasno organizira
pogovore ali se jih udeležuje kot gost. V poeziji ga zanima zapuščina modernizma, raziskovanje specifik
poetičnega jezika in njegovih velikih zgodb, ki se oblikujejo v poseganju v sprejete norme vsakokratnih
režimov komunikacije.
Muanis Sinanović (1989) is the author of poetry collections Štafeta okoli mestne smreke (Relay Race around
the City Spruce Tree, KUD France Prešeren, Best First Book Award 2012) and Pesmi (Poems, KUD France
Prešeren 2014), member of the arts desk at Radio Študent and student of General Linguistics and
Philosophy. He publishes the odd review and poem in the Idiot magazine. He is interested in historical and
contemporary formations of the Slovenian literary field and occasionally organises or attends discussions on
the topic. In poetry his interests lie in the legacy of modernism and the exploration of the specifics of poetic
language and its major stories that emerge from interventions into accepted norms of communication
regimes existing at the time.
Andrej Tomažin je sodelavec Radia Študent od leta 2009, od leta 2012 ustvarja mesečno avtorsko oddajo
Otitis Media, v kateri skozi podstat klubske, (ob)klubske in eksperimentalne elektronske glasbe raziskuje
novomedijske, tehnološke in softverske konkretnosti ter filozofske deviacije, največkrat v obliki intervjujev in
drugačnih intimnih dvo- ali večgovorov. Za »vseskozi širečo se interesantno skupnost« Mlamol je prispeval
nekaj fizičnih in digitalnih izdaj. Pri novonastali slovenski kasetni založbi poleti izide kasetna izdaja
elektroakustičnih raziskovanj. Živa izvajanja avtorske in vrtenje tuje glasbe je bilo do sedaj mogoče videti in
slišati na različnih dogodkih, predvsem na Metelkovi in v njeni okolici. V živih nastopih se osredotoča na hrup,
tišino ter robne glasbene prakse.
Andrej Tomažin has been working at Radio Študent since 2009. In 2012 he was given his own monthly show
Otitis Media, in which he explores new-media, technological and software realities and philosophical deviations
through the lens of club, (after)club and experimental electronic music, mostly in the form of interviews and
other intimate dialogues and polylogues. He has contributed a number of recordings in both physical and digital
format for “the ever-growing community of like-minded people” Mlamol. A cassette version of his electroacoustic explorations will be released this summer with a newly-established Slovenian cassette label. Up to
now, Tomažin’s own and his take on other people’s music could be seen and heard live at various events, mostly
at and around Metelkova. His live performances focus on noise, silence and marginal musical practices.
torek, 2. 6. ob 20.00
/ Tuesday, 2 June
at 20:00
Meta Osredkar
Vodi / Hosted by: Robert Kuret
Glasba / Music: Orkestrada trio
Meta Osredkar (1981) je diplomirana arheologinja, ki se ukvarja s prevajanjem leposlovja in besedil s svojega
strokovnega področja. Pri Založbi Miš je izšlo že več kot 30 njenih prevodov različnih literarnih del, od mladinskega
leposlovja do angleških klasikov. Leta 2014 je izšlo njeno prvo avtorsko delo, kriminalka Umor v Šmihelski vasi.
Meta Osredkar (1981) is a graduate in archaeology and translates literature and texts from her professional
field. She has published more than 30 translations of various literary works, from YA fiction to English
classics, with Miš Publishing. 2014 saw the release of her first book, the crime novel Umor v Šmihelski vasi
(Murder in Šmihelska vas).
Foto: Simon Podgoršek
Glasbena skupina Orkestrada se je v širšem obsegu združila leta 2010. Njihov prvenec Spusti je izšel leta
2011. Na Festivalu slovenskega šansona (2013) so zmagali s skladbo Utrip. Sama ideja o poeziji, ki se
prepeva in uprizarja na svojstven način, pa se je pred desetletjem porodila v srcu avtorice in vokalistke Rade
Kikelj Drašler. Tokrat se bodo predstavili v zasedbi Orkestrada trio s pomočjo odličnih glasbenikov Thierna
Dialla (kontrabas) in Asje Grauf (flavta). Njihova uglasbena poezija je vsebinsko raznolika. Dotika se tako
ljubezensko izpovednih kot tudi melanholično hrepenečih in družbeno kritičnih tematik. Avtorska glasba se
žanrsko ne omejuje, sprehaja se skozi zvrsti etna, jazza, bluesa in hip hopa ter drugih zvrsti. Zasedba: Rada
Kikelj Drasler (glas), Asja Grauf (flavta), Thierno Diallo (kontrabas)
The core of the band Orkestrada came together in 2010. They released their first album Spusti (Release) in
2011. Their song Utrip secured them a win at the Slovenian Chanson Festival (2013). Author and vocalist Rada
Kikelj Drašler came up with the idea of this distinctly sung and performed poetry a decade ago. On this
occasion, Orkestrada will be performing as a trio, where Drašler will be joined on stage by excellent musicians
Thierno Diallo (double bass) and Asja Grauf (flute). The band’s poetry in music is diverse in content, spanning
from expressive love poems to melancholic longing and social criticism. Their music is not confined to a
particular style but moves between ethno, jazz, blues, hip hop and other genres. Rada Kikelj Drašler (vocals),
Asja Grauf (flute), Thierno Diallo (double bass)
sreda, 3. 6. ob 20.00
/ Wednesday, 3 June
at 20:00
Ana Makuc
Vodi / Hosted by: Barbara Korun
Glasba / Music: balans
Ana Makuc (1982) je prevajalka, jezikoslovka, raziskovalka, pesnica in aktivistka, ki živi in dela v Ljubljani.
Diplomirala je iz Primerjalne književnosti in literarne teorije in Angleškega jezika in književnosti (FF, Univerza v
Ljubljani) in doktorirala iz Ženskih študij in študij spolov (Univerza v Lancastru, VB). Njena poezija, literarni
prevodi in znanstveni članki s področja feministične literarne vede so objavljeni v revijah Apokalipsa, Mentor,
Jezik in slovstvo in kot knjižna poglavja založbe Inter-Disciplinary.Net. Od leta 2012 je so-organizatorka
feminističnega in kvir festivala Rdeče zore. Letos pa bo izšel v Apokalipsini zbirki Fraktal njen pesniški
prvenec Ljubica Rolanda Barthesa.
Ana Makuc (1982) is a translator, linguist, researcher, poet and activist who lives and works in Ljubljana. She
has a BA in Comparative Literature and Literary Theory and English Language and Literature (Faculty of Arts,
University of Ljubljana) and a PhD in Gender and Women’s Studies (University of Lancaster, UK). Her poetry,
literary translations and academic articles from the field of feminist literary theory have been published in
journals Apokalipsa, Mentor, Jezik in slovstvo and as book chapters with Inter-Disciplinary.Net. Since 2012
she has been co-organising the Feminist and Queer Festival Red Dawns. Her poetry debut, Ljubica Rolanda
Barthesa (Roland Barthes’ Lover), is to be released this year with Apokalipsa, Fractal book series.
balans sta žanrsko neobremenjen duo, ki »s sebe spira doživljaje vsakdanjega občutenja«. Na njunih vajah je
v centru pozornosti pogosto njuna poezija, okoli katere potem tudi gradita igrano glasbo. Iz poezije večinoma
ne delata strukturiranih pesmi, temveč se znova in znova prepuščata občutenjem, kot jih doživljata v tistem
času in prostoru. Tako si puščata odprt prostor za vnovične interpretacije svojih pesmi, ki jih žanrsko
umeščata v nove podobe. V osnovni sestavi operirata na vokalih, na kitarah (bas in električna) ter klaviaturah
(vsem naštetim dodajata efekte).
balans is a duo that does not commit itself to any one genre, »washing away the experience of everyday
feelings«. Their rehearsals often centre on their poetry, around which they build their music.
They tend not to turn their poetry into structured songs but prefer to surrender to the feelings they
experience in a given time and space time each time, thus leaving room for reinterpretations of their songs
that undergo a genre transformation. Their music generally incorporates vocals, guitars (bass and electric)
and keyboards (to all of which they add effects).
četrtek, 4. 6. ob 20.00
/ Thursday, 4 June
at 20:00
Joshua Beckman, ZDA
Vodi / Hosted by: Gregor Podlogar
Bere / Reading: Ana Pepelnik
Glasba / Music: Igor Lumpert
Joshua Beckman se je rodil v New Havenu, Connecticut. Diplomiral je iz poezije in umetnosti izdelovanja knjig
na Hampshire kolidžu, v Massachusettsu. Prvenec Things Are Happening (Stvari se dogajajo), je izdal leta
1998, ko je zanj prejel ugledno nagrado Poetry Review. Sledile so samostojne in skupinske knjige,
najpomembnejše med njimi so: Something I Expected To Be Different (Pričakoval sem nekaj drugega, 2001),
Nice Hat. Thanks. (Lep klobuk. Hvala., 2002; ki jo je napisal skupaj s pesnikom Matthewom Rhorerjem), Your
Time Has Come (Prišel je tvoj čas, 2004), Shake (Sunek, 2006), Take It (Vzemi, 2009).
Trenutno je so-urednik (skupaj z Matthewom Zapruderjem) pri neodvisni založbi za poezijo Wave Books, ki
deluje v Seattlu in New Yorku (med tema dvema mestoma tudi živi). Slovenijo je videl že večkrat, prvič pa, ko
je bil gost medanskih Dnevov poezije in vina leta 2001. Leta 2003 je LUD Šerpa izdala izbor njegovih pesmi v
knjigi z naslovom Zapusti New York. Sunek je prva njegova v celoti prevedena knjiga v slovenskem jeziku.
Joshua Beckman was born in New Haven, Connecticut. He is a graduate of Hampshire College,
Massachusetts, where he studied poetry and bookmaking. In 1998 he published his first book Things Are
Happening which won him the prestigious Poetry Review award. Since then he has published both
independent and joint publications, the most important of them being: Something I Expected To Be Different
(2001), Nice Hat. Thanks. (2002; written in collaboration with poet Matthew Rhorer), Your Time Has Come
(2004), Shake (2006), Take It (2009).
He is currently co-editor (together with Matthew Zapruder) at the independent poetry press Wave Books
based in Seattle and New York (two cities between which he now lives). He has been to Slovenia several
times, the first time as a guest of Days of Poetry and Wine in Medana in 2001. In 2003 LUD Šerpa published a
selection of his poems in the book entitled Zapusti New York (Leave New York). Shake is his first book to be
translated into Slovenian in its entirety.
Igor Lumpert (rojen 1975, v Novem Mestu) je slovenski skladatelj in jazz saksofonist.
Lumpert je svoje strokovno izobraževanje začel pri 19 letih na Bruckner Konservatorium v Linzu, Avstriji, kjer je
študiral pod mentorstvom Douga Hammonda in Harryja Sokala. V tistih letih je bil član münchenske skupine
Sidewinders, dobitnice nagrade za najboljšo jazz skupino v Nemčiji. Ko je Lumpert z odliko diplomiral, ga je
eden največjih basistov na svetu, Reggie Workman, povabil na študij na newyorško univerzo New School
University. Prejel je štipendijo in se jeseni leta 2000 preselil v New York. Lumpertova glasba je edinstvena
mešanica jazza, funka, vzhodnoevropskih ritmov in modernih neobop skečev. Igral je z jazz legendami, kot so
Reggie Workman, John Abercrombie, Chico Hamilton, Sonny Simmons, Boris Kozlov in Andy McKee.
Lumpert je nastopil na jazz festivalih v Münchnu, Ljubljani (Cankarjevem domu), v pomembnih newyorških jazz
klubih, med drugim Jazz Standard, Cornelia Street Cafe, Supper Club in Birdland, ter na drugih odrih na Dunaju,
v Münchnu, Linzu, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Novem Sadu, Atenah, na Kreti, v Benetkah in na Madžarskem.
Igor Lumpert (born 1975 in Novo Mesto) is a Slovene composer and jazz saxophonist.
Lumpert began his professional training at age 19 at the Bruckner Conservatory in Linz, Austria, where he
studied with Doug Hammond and Harry Sokal. During this period, he was a member of the Munich-based
band Sidewinders, winner of the “Best Jazz Group of Germany” Award. After completing his studies with
honours, Lumpert was invited by one of the world’s finest bassists, Reggie Workman, to study at the New
School University in New York City. He received a scholarship and moved to New York in the fall of 2000.
Lumpert’s music represents a unique fusion of jazz, funk, Eastern European rhythms and modern neo-bop
sketches. He has performed with jazz legends such as Reggie Workman, John Abercrombie, Chico Hamilton,
Sonny Simmons, Boris Kozlov and Andy McKee.
Lumpert has performed at jazz festivals in Munich, Ljubljana (Cankarjev dom), at major jazz clubs in New York,
including the Jazz Standard, Cornelia Street Cafe, Supper Club and Birdland, and venues in Vienna, Munich,
Linz, Zagreb, Belgrade, Sarajevo, Novi Sad, Athens, Crete, Venice and Hungary.
petek, 5. 6. ob 20.00
/ Friday, 5 June
at 20:00
Alexandre Bergamini, Francija / France
Vodi / Hosted by: Brane Mozetič
Glasba / Music: džeZZva
Alexandre Bergamini je leta 1968 rojeni francoski pesnik in pisatelj. Skozi svoje življenje raziskuje pisavo in
obratno, svoje življenje v pisavi. Prehaja od poetične pripovedi Autopsie du sauvage (2003) do fikcije o
seksualnosti Retourner l’infâme (2005), do notranjega potopisa Cargo mélancolie (2008), do dokumentarne
pripovedi o aidsu Sang damné, (2011), fragmentirane poezije o norosti Asile (2011) in popotnega dnevnika po
Indiji, o želji, Nue India, journal d’un vagabond (2014). Alexandre Bergamini prebiva v tišini in samoti. Živi za
trenutek na jugu Francije in piše o odrekanju, izgubi, zapuščenosti, pa tudi o ljubezni. Nekaj njegovih pesmi je
bilo objavljeno v antologiji Moral bi spet priti (ŠKUC Lambda).
Alexandre Bergamini is a French poet and writer born in 1968. He explores writing through his life and vice
versa, his life in writing. He passes from a poetic narrative, Autopsie du sauvage (2003), to a fiction on sexuality,
Retourner l’infâme (2005), to an internal travelogue Cargo mélancolie (2008), to a documentary narrative about
AIDS, Sang damné (2011), fragmented poetry on madness, Asile (2011), and a travel journal in India, about
desire, Nue India, journal d’un vagabond (2014). Alexandre Bergamini lives in silence and solitude. Living for the
moment in the south of France, he writes about renunciation, loss, abandonment, as well as love.
Glasba etno jazz kvarteta džeZZva iz Murske Sobote se spogleduje tako s tradicijo ameriške jazz kulture z
elementi evropske klasične glasbe, kot tudi z vplivi popularne ter ljudske kulture južnega dela evropske celine.
Zelo senzibilna komunikacija in muziciranje štirih uigranih glasbenikov prepriča še tako zahtevno in širšo
množico poslušalcev. Razvijajo avtorsko moderen in zelo samosvoj umetniški pristop v tradiciji zelo zanimive
in specifične zasedbe. Glasba etno jazz kvarteta džeZZva temelji na avtorskih skladbah članov skupine, le
delno se skupina spogleduje s tradicionalnimi skladbami, ki jih aranžmajsko preuredijo na njim značilen način
in jim na ta način dajo oseben pečat. Zasedba: Dejan Berden (klavir), Iztok Rodež (kitara), Mojmir Wolf
(kontrabas), Miran Celec (bobni)
The music of the ethno jazz quartet džeZZva from Murska Sobota moves between the tradition of American
jazz culture with elements of European classical music and influences of the popular and folk culture of the
European South. The highly sensitive communication and playing of this well-tried combination of four
musicians will convince the most demanding and the widest of audiences. They develop their own modern
and very distinct artistic approach in a tradition of a very interesting, specific ensemble. The music of the
ethno jazz quartet džeZZva is based mostly on the band members’ own songs. To a limited extent, they flirt
with traditional songs, arranging their own versions and giving them their own personal touch.
Dejan Berden (piano), Iztok Rodež (guitar), Mojmir Wolf (double bass), Miran Celec (percussions)
Živa književnost /
Living Literature
1994–2014
Tuji literati/tke / Foreign authors:
Maram Almasri (Sirija/Francija), Yahuda Amichai (Izrael), Rikardo Arregi Diaz De Heredia (Španija),
Clare Azzopardi, Jusef Bazi (Libanon), (Malta) Joshua Beckman (ZDA), Keith Borg (Malta), Casimiro de Brito
(Portugalska), Nicole Brossard (Kanada), Richard Burns (Velika Britanija), Tsead Bruinja (Nizozemska),
Antoine Cassar (Malta), Yolanda Castano (Španija), René de Ceccatty (Francija), Xi Chuan (Kitajska),
William Cliff (Belgija), Jordan Cvetanović (Srbija), Kaća Čelan (Srbija), Dmitro Čistjak (Ukrajina),
Bei Dao (Kitajska), Jean Paul Daoust (Francija), Arnold De Vos (Italija), Jacek Dehnel (Poljska),
Lidija Dimkovska (Makedonija), Angeliki Dimouli (Grčija), Daša Drndić (Hrvaška), Haydar Ergülen (Turčija),
Manuel Forcano (Španija), Nathalie Gassel (Belgija), Alicia García Núñez (Španija), Patrizia Gattaceca (Francija),
Andras Gerevich (Madžarska), Tatjana Gromača (Hrvaška), Arti H. N. (Indija), Anna Gulczynska (Poljska),
Ioana Ieronim (Romunija), Ilze Jansone (Latvija), Travis Jeppesen (ZDA/Češka), Miljenko Jergović (Hrvaška),
Rodolfo Häsler (Kuba/Španija), Kätlin Kaldmaa (Estonija), Jyrki Kiiskinen (Finska) Dimitrij Kuzmin (Rusija), Tom
Lanoye (Belgija), Valerij Ledenjov (Rusija), Timothy Liu (ZDA), Martín López-Vega (Španija),
Stanislav Lvovsky (Rusija), Valter Hugo Mae (Portugalska), Anna Mattsson (Švedska), Bejan Matur (Turčija),
Maurizio Mattiuzza (Italija), Ana Merino (Španija), Laura Moniz (Portugalska), Gabriella Musetti (Italija),
Samira Negrouche (Alžirija), Rachid O (Maroko/Francija), Cathal O'searcaigh (Irska), Helga Pankratz (Avstrija),
Kallia Papadaki (Grčija), Monica Pavani (Italija), Marko Pogačar (Hrvaška), Aleksandar Prokopief (Makedonija),
Ivan Rjabči (Ukrajina), Jaime Rocha (Portugalska), Paolo Ruffilli (Italija), Rami Saari (Izrael), Mamta Sagar
(Indija), Ieva Samauska (Latvija), Julia Sarachu (Argentina), Beñat Sarasola (Španija), Lawrence Schimel
(Španija), Kazuko Shiraishi (Japonska), Ivar Sild (Estonija), Mima Simić (Hrvaška), Goce Smilevski (Makedonija),
Mirela Sula (Albanija), Anna T. Szabó (Madžarska), Srđan V. Tešin (Srbija), Thórunn Valdimarsdóttir (Islandija),
Edward van de Vendel, (Nizozemska), Nora Verde (Hrvaška), Hans Van De Waarsenburg (Nizozemska),
Karlis Verdins (Latvija), Katy Watson (Velika Britanija), Christopher Whyte (Velika Britanija), Adam Wiedemann
(Poljska), Yasuhiro Yotsumoto (Japonska)
Slovenski literati/tke / Slovenian authors:
Boris A. Novak, Alja Adam, Gabriela Babnik, Aleš Berger, Ciril Bergles, Andrej Blatnik, Berta Bojetu,
Matjaž Brulc, Andrej Brvar, Stanislava Chrobakova Repar, Aleš Čar, Dušan Čater, Primož Čučnik Aleš Debeljak,
Milan Dekleva, Veronika Dintinjana, Franjo Frančič, Polona Glavan, Katja Gorečan, Tina Grandošek,
Karlo Hmeljak, Andrej Hočevar, Kristina Hočevar, Stanka Hrastelj, Tibor Hrs Pandur, Alojz Ihan,
Tatjana T. Jamnik, Drago Jančar, Maja Jančič, Goran Janković, Alenka Jovanovski, Milan Jesih, Iva Jevtič,
Mila Kačič, Zoran Knežević, Dejan Koban, Marko Kodelja, Nina Kokelj, Petra Kolmančič, Taja Kramberger,
Manka Križman Kremenšek, Mojca Kumerdej, Feri Lainšček, Jelena Lasan, Vesna Lemaić, Davorin Lenko,
Mirana Likar Bajželj, Gregor Lozar, Svetlana Makarovič, Gašper Malej, Dušan Merc, Vinko Möderndorfer,
Vida Mokrin Pauer, Andrej Morovič, Marjana Moškrič, Brane Mozetič, Lela B. Njatin, Maja Novak, Teja Oblak,
Josip Osti, Ana Pepelnik, Katja Perat, Mateja Perpar, Matjaž Pikalo, Boris Pintar, Nedeljka Pirjevec,
Klemen Pisk, Gregor Podlogar, Barbara Pogačnik, Lili Potpara, Uroš Prah, Sebastijan Pregelj, Marijan Pušavec,
Jana Putrle, Primož Repar, Mateja Sever, Veronika Simoniti, Andrej Skubic, Lucija Stepančič, Urška Sterle,
Marjan Strojan, Lucija Stupica, Nataša Sukič, Ivo Svetina, Tomaž Šalamun, Milan Šelj, Boris Šinigoj,
Tone Škrjanec, Jan Šmarčan, Aleš Šteger, Veno Taufer, Robert Titan, Marjan Tomšič, Suzana Tratnik,
Andrej Trobentar, Glorjana Veber, Saša Vergi, Maja Vidmar, Goran Vojnović, Tomislav Vrečar, Dane Zajc,
Lučka Zorko, Uroš Zupan, Petra Zupančič
Projekt so omogočili / The project was made possible by:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Turizem Ljubljana, Urad RS za mladino, Literature Across
Frontiers, Institut français Charles Nodier, Swedish Arts Council, Radio Slovenija, program ARS,
Center za slovensko književnost, Oblikovalnice, Društvo oblikovalcev Slovenije, Ekologi brez meja,
Cafe Kolaž, Mercator, Hotel Park, Slaščičarna pri vodnjaku, Katakombe konoba, Mitol, Druga violina,
Pravična trgovina 3MUHE, Biro center, Dana, Ciciban in Cicido
Društvo ŠKUC
Stari trg 21, 1000 Ljubljana
www.skuc.org, [email protected]
tel/fax: 00 386 (0) 1 430 35
30, tel: 00 386 (0) 1 421 31 42
Brezplačni izvod
Free copy
Organizacija festivala in založnik
programske knjižice
Organization of the festival and
publication of the programme booklet:
Društvo ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana
Za Društvo ŠKUC / For ŠKUC:
Miran Šolinc
Literarni program / Literary programme:
Brane Mozetič in Vesna Lemaić
Koordinacija / Coordination:
Jasmina Kožar
Tehnična izvedba / Technical support:
Atila Boštjančič, Joško Pajer,
Simao Bessa in Matjaž Končina
Oblikovanje / Design: Phant&Puntza
Tisk / Printed by: Tiskarna Peklaj
Naklada / Edition: 2.000, junij 2015
Galerija/Gallery
Škuc