NYT FRA DIN A-KASSE - FTF-A

Transcription

NYT FRA DIN A-KASSE - FTF-A
NYT
DINFRA
A-K
ASS
E
DE
KUN
STN
ERI
SKE
FAG
|
NO
VEM
BER
201
2
VIRKSOMHEDSPRAKTIK BLEV
VEJEN TILBAGE TIL BRANCHEN
Efter otte år som selvstændig kom Rikke Tvilum på dagpenge. I modsætning til, hvad hun troede, åbnede det
helt nye muligheder for at komme tilbage til faget.
Rikke Tvilum havde ikke troet, at hun nogensinde kom til at bruge dagpengesystemet.
Hun opfattede det som frihedsindskrænkende
og helt i strid med den selvopfattelse, hun
havde som selvstændig.
Alligevel måtte hun for nogle måneder siden
erkende, at hun ikke kunne leve af sine to firmaer og melde sig i systemet.
Og det blev en øjenåbner. Som dagpengemodtager kom hun i virksomhedspraktik, og
det har for hende været vejen tilbage til branchen.
i mange år, og med firmaet, der tilbød at løse
scenografiske opgaver, fik hun endnu bedre fat
i branchen. Da hun efterfølgende blev optaget
på Danmarks Designskole for at uddanne sig
til production designer, beholdt hun firmaet
som en slags studiejob.
vede alle slags kreative job. Både fordi det var
sjovt, og fordi hun for alt i verden ville klare sig
selv og undgå dagpengesystemet. Men efterhånden tyndede det ud i opgaverne, og Rikke
Tvilum besluttede at lukke det ene firma og
melde sig ledig på dagpenge.
Undervejs i uddannelsen gik hun på barsel og
fødte en søn. Men da den første lykkerus over
forældreskabet havde lagt sig, begyndte skabertrangen at melde sig igen.
På en måde blev det vejen tilbage til branchen, siger hun nu.
”Det er mødet mellem mennesker, der giver
arbejde,” siger hun og er selv et godt eksempel på det.
”Jeg savnede livet med deadlines og produktion, og så begyndte jeg at lave tøj til ham. Jeg
lavede blandt andet en hue med hanekam af
pels, og den blev pludselig et kæmpehit,” fortæller hun om baggrunden for etablering af
firma nummer to.
Hue med hanekam
Rikke Tvilum startede sit første firma for otte
år siden. Hun havde arbejdet som scenograf
Virksomhedspraktik åbnede døre
Efter afslutningen af uddannelsen drev hun de
to firmaer videre sideløbende med, at hun la-
Hun kom i virksomhedspraktik hos en af branchens dygtigste production designere, og efter
bare en måned fik hun tilbudt at arbejde på
en kortfilm. Derefter fulgte syv ugers arbejde
på en spillefilm, som hun arbejder med nu, og
hun er sikker på, at der lander noget nyt i turbanen. Måske via en ny virksomhedspraktik.
Alligevel er der stadig en drøm om at blive
selvstændig en dag. Men det er ikke vigtigt nu.
Det vigtige er at være tilbage i branchen.
EN MALEBOG OM TOTEMPÆLE
BLEV VENDEPUNKTET
Io Helweg håber, at hun om tre år kan leve af at lave malebøger, udstillinger og undervisning for børn.
Inspirationen kommer fra en bog om cowboys og indianere, som hun arvede fra sin morfar.
I 2009 satte en gigtdiagnose en stopper for
Io Helwegs drøm om en karriere som filmscenograf.
Hun var blevet uddannet tre år forinden og
synes egentlig, at det gik godt med stadigt flere og bedre opgaver.
”Men det er hårdt arbejde at være filmscenograf. Gigten gav smerter i leddene. Jeg hævede op og var træt, og så kunne jeg ikke levere på det niveau, som jeg burde. Så jeg blev
nødt til at stoppe op og mærke efter, hvad jeg
brændte for, så jeg kunne komme videre ad
en anden vej,” fortæller hun.
Xylografier og totempæle
For Io Helweg var det dog ikke så enkelt at finde én bestemt retning, så hun prøvede kræfter
med en del forskelligt. Men ved et tilfælde skulle det vise sig at være en arv fra morfaren, der
kridtede banen op for den fremtidige karriere.
”Jeg arvede en del bøger fra min morfar, og en
af dem var en bog om indvandringen til Amerika med 250 xylografier. Den var fyldt med
cowboys og indianere, der fascinerede mig.
Under den videre research på indiansk kultur,
dukkede totempælen op. Alle ved, hvad sådan
én er, men alligevel er der ingen, der ved det,”
siger hun.
Io Helweg besluttede at lave en børnebog
om totempæle, men undervejs blev det til en
malebog. Og dér fandt hun retningen i karrieren. Hun gik i gang med at etablere sin egen
virksomhed, hvor hun vil lave malebøger og
udstillinger og kombinere det med undervisning og workshops. Lige nu er der ikke mange
penge i det, men hun er sikker på, at markedet er der.
”Drømmen er, at jeg kan leve af det, men det
har nok en tidshorisont på tre år,” vurderer hun.
Job på fritidshjem inspirerer
I mellemtiden har hun fundet den perfekte
kombination af lønmodtagerjob og selvstændig virksomhed. Hun arbejder på et fritidshjem
15-20 timer om ugen, og det er hun rigtig
glad for.
”Det fungerer virkelig godt at arbejde med
børn, når jeg vil lave børnebøger, og når jeg
hjælper børnene med at tegne og male, får
jeg meget inspiration til mit firma.”
Selvom målet er en fremtid som selvstændig,
har Io Helweg aldrig været i tvivl om, at hun
skal være medlem af a-kassen:
”Mit firma er stadig et bierhverv, og jeg ved aldrig, om der kommer en kortere eller længere
periode, hvor jeg ikke kan få arbejde. Så
a-kassen har altid været mit sikkerhedsnet, og
det vil den stadig være.”
Populære kurser for selvstændige bliver permanente
FTF-A har i en periode holdt kurser med fokus på selvstændig
virksomhed for kunstnergruppen. Det har været så stor en succes, at
møderne nu bliver et permanent tilbud.
Bibeskæftigelse, hovedbeskæftigelse, supplerede dagpenge, timetal, omsætning. Der er
masser af muligheder for at køre sur i systemet, når selvstændig virksomhed og a-kassen
skal kombineres.
gesystemet bliver betragtet som selvstændige.
Men lige så snart, arbejdet ikke ligner et helt
ordinært lønmodtagerjob, så bør man være på
vagt, siger chefjurist i FTF-A Lars Toft Simonsen, der giver denne lille tjekliste.
FTF-A har som forsøg holdt en række kurser
om selvstændig virksomhed for vores medlemmer inden for kunstnerbranchen. Det er
sket med så stor succes og tilslutning, at kurserne nu bliver permanente og vil blive afholdt
cirka en gang i kvartalet.
”Er du for eksempel ikke ansat på normale
løn- og ansættelsesvilkår med løn under
sygdom, feriepenge og pension. Får du ikke
lønsedler, men bruger fakturaer. Har du et
CVR-nummer, eller bærer du selv ansvaret og
risikoen for fejl og skader, så skal der blinke
en lampe, for så vil meget tale for, at du bliver
betragtet som selvstændig her i a-kassen,”
forklarer han.
Tjekliste
Det kommer bag på mange, at de i dagpen-
Indgående kendskab
Selvom du er selvstændig, kan du godt være
medlem af FTF-A og få ret til dagpenge. Og
de særlige regler, der gælder på området, kan
FTF-A’s Kunstteam og vores særlige afdeling
for selvstændige hjælpe med at opklare.
”De kender alt til de særlige forhold, der er i
kunstnerbranchen, og de er helt inde i reglerne for at drive selvstændig virksomhed og have ret til dagpenge,” siger Lars Toft Simonsen.
Da reglerne for selvstændige er komplicerede,
og man kan have det som enten hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse, opfordrer
Lars Toft Simonsen til at kontakte a-kassen så
tidligt som muligt - og at benytte sig af kurserne, der altså nu bliver permanente.
Udgiver: FTF-A, Snorresgade 15, København S. – Tlf: 70 13 13 12 – www.ftf-a.dk Redaktion: Anders Tybjerg (ansv.), Hanne Gaard Guldager og Lis Issa.
Layout: Boje Mobeck. Tryk: Arco Grafisk. Foto: Lars Bertelsen. Oplag 145.000. Udgivet november 2012.

Similar documents