hvordan oplever de ledige jobindsatsen? - Lærernes a

Transcription

hvordan oplever de ledige jobindsatsen? - Lærernes a
 HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 ”Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og imødekommet, som enhver gik med, at jeg sad og hørte på højtlæsning, og børnene spillede rundbold og lign. Det værste var helt klart, når læreren var syg, og der kom anden lærer på skolen. Så stor ros til skolen. ‐ Hvor jeg videre blev ansat som årsvikar”. ”Jeg fik stort set intet ansvar og mange timer en ufaglært student på 19 år og skulle varetage den undervisning med de elever, jeg kendte bedre end nogen anden”. Resumé Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, hvordan ledige lærere har oplevet henholdsvis løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik, som de har deltaget i i 2013. Har jobindsatsen ført de ledige tættere på et job? Har arbejdsvilkårene på skolen været ok, og har de følt, at forløbet har udviklet deres kompetencer? Spørgsmål, der skal være med til at afdække, om jobindsatsen gavner de ledige lærere. Rapporten viser at: 
størstedelen af de ledige generelt er glade for det forløb, de har været igennem 
respondenterne overordnet mener, at jobindsatsen giver mere erfaring, der bidrager positivt til CV’et, selvtilliden, kompetenceudviklingen mv. 
en betydelig andel af respondenterne har fået job, efter det forløb de har været igennem 
det ser ud til at jobrotation er den jobindsats, som de ledige er mest tilfredse med og gavner mest i forhold til at få nye kompetencer og job. 
nogle føler sig meget værdsat og respekteret, mens andre føler sig til overs og udnyttet 
det kan være vanskeligt for mange at indgå i et forløb, hvor de ikke må påtage sig ansvar 
forløbet kan være stressende, fordi de samtidig med jobindsatsen, der er et fuldtidsjob, skal søge job på fuldtid og opfylde alle rådighedsregler Resultatet understreger, at jobindsatserne gavner de ledige, men at der også er en række forhold, hvor man med enkelte indsatser kan gøre ordningerne endnu bedre. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Lærernes a‐kasse, november 2013. Indhold Resumé ............................................................................................................................................................................. 2 Indhold ............................................................................................................................................................................. 2 1. Formål med undersøgelsen ....................................................................................................................................... 4 2. Hvad er løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik? .................................................................................. 4 3. Respondentgruppe og svarstatistik ......................................................................................................................... 5 4. Arbejdsvilkår .............................................................................................................................................................. 5 4.1 Rådighed eller engagement? ............................................................................................................................... 6 5. Kompetencer og relevans? ........................................................................................................................................ 7 6. Fører forløbene til jobs? ............................................................................................................................................ 9 7. Konklusion: Samlet vurdering og forbedringspotentiale ................................................................................. 11 7.2 Forbedringspotentiale ........................................................................................................................................ 11 8. Bilag ............................................................................................................................................................................. 12 8.1 Grafisk materiale ................................................................................................................................................ 12 8.2 Spørgeskema ........................................................................................................................................................ 17 1. Formål med undersøgelsen Regeringen ønsker en ny beskæftigelsespolitik og har derfor nedsat en ekspertgruppe, der skal udrede indsatsen. Ekspertgruppen skal bl.a. se på, hvordan indsatsen løfter de lediges kompetencer, så de kommer i varig beskæftigelse. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens statistikbank er andelen af arbejdssteder med personer i løntilskud eller virksomhedspraktik størst i undervisningsbranchen i 2013, sammenlignet med alle andre brancher. I det perspektiv ønsker Lærernes a‐kasse at finde ud af, hvordan ledige lærere, der har været i virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation i 2013, har oplevet forløbet. Vi ønsker overordnet at få indsigt i, om jobindsatsen har ført til job og undersøge, hvordan jobindsatsen kan blive endnu bedre. 2. Hvad er løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik? 
Løntilskud: Den ledige sendes ud som en ’hjælpende hånd’ i op til 6 måneder med mulighed for forlængelse på op til 6 måneder. Løntilskud er lønnet, men lønnen må ikke overstige dagpengesatsen, hvis det er en offentlig stilling. Man opnår normalt mulighed for løntilskud, efter 6‐9 måneders ledighed. Den ledige er efter den ledighedsperiode forpligtet til at acceptere et tilbud om løntilskud. 
Jobrotation: Arbejdsgiveren sender en fastansat på kursus og ansætter i stedet en rotationsvikar. Rotationsvikaren får fuld overenskomstmæssig løn og er ansat på helt normale vilkår. Timerne tæller dog ikke med i beskæftigelseskravet, som skal opfyldes for at få en ny dagpengeperiode, men bruger af den periode, hvor man kan få dagpenge. 13 ugers ledighed er en betingelse for at indgå i jobrotation. 
Virksomhedspraktik: Den ledige prøver et job i 4 uger på normal dagpengesats. Er den ledige nyuddannet, kan dimittendpraktikken dog vare op til 8 uger. Praktikstillingen udgør ’en ekstra hånd’ og må ikke træde i stedet for en reel stilling. Side 4 af 19 3. Respondentgruppe og svarstatistik Vi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne i Lærernes a‐kasse. Af de 1.401 medlemmer i Lærernes a‐kasse, der har været i henholdsvis løntilskud, jobrotation eller virksomhedspraktik i 2013, har cirka 50 pct. været i virksomhedspraktik, cirka 40 pct. i løntilskud og cirka 10 pct. har været i jobrotation. Af de 1.401 mulige respondenter, har 24 pct. besvaret undersøgelsen. 54 pct. af respondenterne har været i virksomhedspraktik, 15 pct. i løntilskud og 31 pct. i jobrotation. 4. Arbejdsvilkår Hvordan oplever de ledige lærere arbejdsvilkårene i jobindsatsen? Langt størstedelen af de ledige lærere giver udtryk for, at de føler sig værdsatte, når de kommer som ’ekstra hånd’. En repræsentativ kommentar er, at det: ”Er dejligt at mærke, at arbejdspladsen værdsætter min tilstedeværelse som en ekstra ressource”. Der er dog samtidig mange ledige som føler sig ”udnyttet” som gratis arbejdskraft: ”Vi laver et reelt stykke arbejde, og der er brug for de ekstra hænder, men arbejdsgiverne har ikke økonomi til at ansætte og bruger derfor denne løsning.” Flere fortæller også, at de føler sig degraderet i stillingerne, f.eks.: ”Jeg fik stort set intet ansvar, og mange timer gik med, at jeg sad og hørte på højtlæsning, og børnene spillede rundbold og lign. Det værste var helt klart, når læreren var syg, og der kom ufaglært student på 19 år og skulle varetage den undervisning med de elever, jeg kendte bedre end nogen anden”. Det ser også ud til, at de ledige synes, at det er vanskeligt at gennemskue rettigheder og retningslinjerne i jobindsatsen: Side 5 af 19 ”Jeg oplever, at det er svært at sige fra, at man sagtens kan opleve at blive udnyttet, og at man i denne situation står lidt alene, fordi man meget gerne vil i job”. En stor del af respondenterne skriver, at skolen/jobcentret ikke har haft styr på forløbet eller reglerne omkring forløbet. Det medfører frustrationer og stress hos mange. Nogle af respondenterne konkluderer på baggrund af deres oplevelser, at nogle skoler ikke burde have lov til at modtage folk i jobindsats. En respondent udtrykker det således: ”Den pågældende skole burde ikke være kvalificeret til at tage imod lærere i jobrotation en anden gang pga. dårligt psykisk arb.miljø”. Undersøgelsen viser altså, at flertallet er glade for jobindsatsen, men at nogle føler sig degraderet, fordi de ikke får tildelt ansvar. Derudover føler nogle sig også udnyttet, fordi de udfører samme arbejde som fastansatte til lavere løn. 4.1 Rådighed eller engagement? Der er adskillige respondenter, der skriver, at det kan være stressende at deltage i jobindsatsen. Dels fordi man samtidig med at være engageret i det forløb, man er i, også skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og dels fordi forløbene ikke altid er sammensat på en hensigtsmæssig måde: ”Synes, det er dårligt, at man stadig skal søge jobs og stå til rådighed, når det man helst vil, er at give 100 % der, hvor man er!” Det fremgår af adskillige kommentarer, at det skaber vanskelige dilemmaer at være ansat i en lærerfunktion, uden at man har det ansvar, som man normalt ville have i lærerjobbet. En respondent forklarer, at det er: ”Svært at undgå, at elever og forældre kommer til én med forskellige bekymringer osv […] Oftest kommer de i fortrolighed, og man bliver på den måde sat i meget uheldige situationer, som kan være svære at navigere igennem”. Side 6 af 19 En af respondenterne skriver desuden, at det: ”Er meget stressende at være i sådan et forløb. De første 3 uger bruges på at lære klassen/klasserne at kende, herunder deres faglige niveau, skolens regler, traditioner og ikke mindst de nye kollegaer. De næste 3 uger er rigtig gode, fordi her har man det ʺsom en fisk i vandetʺ, det hele kører på skinner. Den sidste uge er et rent helvede. Du står og underviser nogle elever og er til stede fysisk men mentalt er du allerede på vej videre til det næste forløb og er i gang med at planlægge det. Det svarer til at starte på et nyt job 5 gange på et år, og det er der vist ikke ret mange mennesker i denne verden, der har lyst til. Jeg vil absolut aldrig deltage i jobrotation på de vilkår igen, og jeg vil heller ikke anbefale andre at deltage i sådan noget”. Hovedparten af kommentarer i ris‐feltet handler om, at man ikke kan bruger timerne fra jobindsatsen til at optjene en ny dagpengeret. Man kan læse af kommentarerne, at det frustrerer de ledige lærere, at de presses på dagpengeretten. En af respondenterne skriver: ”Dette faktum gør også, det ikke er muligt for mig at sige ja til en lignende ansættelse, da jeg så er i fare for ikke at tjene nok timer op og derfor har risiko for at miste min dagpengeret til foråret. Det er ikke særlig smart ‐ eller særligt rimeligt”. Kommentarerne viser, at mange af respondenterne føler sig splittet mellem engagement i jobindsatsen og rådighedsreglerne. Desuden er der flere, der er frustrerede over, at de arbejder på samme vilkår som de fastansatte, men til dagpengesats. 5. Kompetencer og relevans? 78 pct. af respondenterne vurderer arbejdsgiverens anvendelse af deres kompetencer som positiv/meget positiv. Dog er der også negative oplevelser, idet 6 pct. vurderer arbejdsgiverens anvendelse af deres kompetencer som negativ/meget negativ. Respondenternes kommentarer viser et blandet billede her. Der er mange, som oplever en positiv modtagelse på skolerne. F.eks. fremhæver flere respondenter, at de er blevet mødt Side 7 af 19 med respekt. 73 pct. af respondenterne vurderer samtidig, at det forløb, de har været igennem, har været positivt/meget positivt for udvikling af deres kompetencer. Samtidig vurderer 83 pct., at relevansen af de arbejdsopgaver, de har udført har været positiv/meget positiv for deres kompetencer. Der ses dog en forskel i forhold til, hvilken type af jobindsats respondenterne har været i. 58 pct. af respondenterne fra løntilskud vurderer relevansen som positiv/meget positiv, hvor 70 pct. af respondenterne fra virksomhedspraktik vurderer det samme. Hele 85 pct. af respondenterne fra jobrotation vurderer, at forløbet har været positiv/meget positiv i forhold til forløbets relevans. Det bliver generelt fremhævet, at det er positivt at få erfaring som lærer – hvad enten det er efter endt studie eller længere tids ledighed. Der er også flere, som fremhæver, at det er godt at blive kastet ud i den slags forløb og hermed udfordre egne kompetencer og videreudvikle jobprofilen. Desuden er der flere, som fortæller, at de via deres forløb har fået afklaring i forhold til arbejdspladsen eller egne jobønsker fremadrettet. Flere af respondenterne forklarer desuden, at de selv har arrangeret deres forløb, fordi de vidste, at det ville forbedre deres kompetencer. En frustreret respondent forklarer dog, at når: ”Man er i virksomhedspraktik, som jeg var i 6 mdr., er det lidt træls, at man egentlig kun må bruges til at skabe ro i klassen. Da jeg ikke måtte stå med en klasse selvstændigt (selvom jeg er uddannet lærer), […] Det gav ingen udvikling af mine kompetencer, og derfor synes jeg ikke, at det er relevant med den form for praktik”. En anden respondent understreger desuden, at: Side 8 af 19 ”Der er ingen opkvalificering, ny erfaring eller andet i det for mig. Desuden er det svært at ballancere i et løntilskudsjob som uddannet lærer på en skole, da man har uddannelse og kompetencer til at undervise, men ikke må have ansvar og er underlagt andre”. Det ses endvidere, at der er forskel på respondenternes oplevelse af kvaliteten på det forløb de har været igennem, alt afhængig af hvilken type jobindsats de har været i. 62 pct. af respondenter fra løntilskud vurderer, at kvaliteten har været positiv/meget positiv. 73 pct. af respondenterne fra virksomhedspraktik vurderer kvaliteten som positiv/meget positiv og af respondenterne fra jobrotation, vurderer 78 pct. kvaliteten som positiv/meget positiv. Det kan konkluderes, at langt størstedelen af respondenterne oplever, at jobindsatsforløbet har bidraget til kompetenceudvikling. Det kan dog være frustrerende ikke at blive tildelt ansvar i undervisningen. 6. Fører forløbene til jobs? 42 pct. af respondenterne er kommet i beskæftigelse, og 27 pct. er ledige efter at have været i henholdsvis løntilskud, jobrotation eller virksomhedspraktik i 2013. En betydelig andel af respondenterne, har fået job efter det forløb, de har været igennem. Dog har lige over en fjerdedel stadig ikke fået job efter endt forløb. Der er forskel i forhold til hvilken type jobindsats respondenten har været i og hvor stor andel af dem, som er i beskæftigelse nu. 37 pct. af respondenterne der har været i virksomhedspraktik er i beskæftigelse, 46 pct. af respondenterne i løntilskud er i beskæftigelse og 57 pct. af respondenterne i jobrotation er i beskæftigelse nu. Der er forskellige tilbagemeldinger fra respondenterne på oplevelsen af efterfølgende jobmuligheder. Adskillige af dem er blevet ansat i vikarstillinger efter endt forløb. Sådan lyder et i øvrigt repræsentativt udsagn fra en lærer, der er kommet i et længere vikariat: Side 9 af 19 ”Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og imødekommet, som enhver anden lærer på skolen. Så stor ros til skolen. ‐ Hvor jeg videre blev ansat som årsvikar”. Nogle af respondenterne har oplevet, at den skole, de har været tilknyttet under forløbet, er blevet så glad for dem, at de har fået fastansættelse efter endt forløb. Andre respondenter forklarer, at de er blevet bedre rustet til at komme i job. Jobindsatsen har bl.a. hjulpet nyuddannede lærere samt lærere, der vender tilbage efter ledighed og barselsorlov til at føle sig mere klar til arbejdsmarkedet. Desuden viser besvarelserne, at løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik kan bidrage til afklaring: ”Praktikken var både en lejlighed for mig og virksomheden til at afklare, om jobbet var noget for mig. […] I dag stortrives jeg i jobbet”. Der er også negative oplevelser af muligheden for job på baggrund af denne slags forløb: ”Jeg oplever ikke, at de virksomhedspraktikker, jeg har været i, har bragt mig tættere på ansættelse, eller har bidraget til brugbar udvidelse af mine kompetencer. Jeg har ikke en fornemmelse af, at fire ugers virksomhedspraktik har nogen ʹeffektʹ på et CV ‐ det lugter lidt af grundskolens ʹerhvervspraktikʹ”. Flere af de ledige lærere i undersøgelsen, foreslår som denne respondent, at der: ”bør lægges større pres på skolerne for at ansætte dem, der er i virksomhedspraktik/løntilskud der, f.eks. en karenstid fra at have ledige i virksomhedspraktik/løntilskud, hvis ikke de kan tilbyde et længere vikariat eller fastansættelse”. En anden respondent foreslår alternativt, at en løsning kunne være at indføre: ”deciderede vikar‐ansættelser til overenskomstmæssig løn, gerne samme tidsrum som Løntilskuds job, og hvor der er klarhed over krav og forventninger”. Side 10 af 19 En stor del af dem, der har deltaget i jobindsatsforløb i 2013, har fået job eller vikariat efterfølgende. Forløbene har bl.a. ført til afklaring af stillinger og udvidelse af netværk. Der er dog også nogle, som oplever, at forløbene ikke har bragt dem tættere på et job. 7. Konklusion: Samlet vurdering og forbedringspotentiale 3 ud af 4 af respondenterne vurderer deres forløb som positivt/meget positivt alt i alt. Desuden vurderer 73 pct. at kvaliteten af forløbet, de har været igennem, har været positiv/meget positiv. Kommentarerne viser også, at en stor del af respondenterne er meget glade for at få noget erfaring, få nogle nye udfordringer og/eller opleve en ny skole. Langt de fleste vurderer, at de arbejdsopgaver, de har udført under forløbet har været relevante for deres kompetencer, og flertallet mener også, at forløbet har bidraget til kompetenceudvikling. Forløbene får især stor ros fra ledige dimittender og langtidsledige, som er glade for at få noget (ny) praksiserfaring i lærerfaget. Mange af respondenterne skriver, at de er bedre rustede til at finde et job efter deres forløb, og at det har bidraget positivt til deres CV. Mange fortæller desuden, at de har fået fastansættelse eller vikariater på de skoler, hvor de har været i løntilskud, jobrotation eller virksomhedspraktik. Undersøgelsen viser også, at 42 procent af de respondenter, der har været i et sådan forløb i løbet af 2013, er i beskæftigelse den dag i dag. Der har dog vist sig en forskel i forhold til, hvilket forløb de ledige lærere har været igennem. Dem der har været i jobrotation er mere positive i forhold til forløbets kvalitet og flere af dem er kommet i beskæftigelse efterfølgende, sammenlignet med de andre jobindsatstyper. 7.2 Forbedringspotentiale Flere af respondenterne oplever, at visse skoler ikke magter at modtage lærere i jobindsatsforløb på en tilfredsstillende måde. Der er også respondenter, som fremhæver, at det kan være yderst stressende, at de samtidig med et fuldtidsskema skal søge jobs på fuldtid ved siden af og leve op til alle rådighedsreglerne. Det er demotiverende for Side 11 af 19 lærerne i forhold til det forløb, de er igennem. Reglerne gør, at det er umuligt for dem at engagere sig 100 pct. i forløbet. Desuden er der en meget stor del af respondenterne, som oplever det som uhensigtsmæssigt, at deres forløb ikke tæller med i forhold til genoptjening af dagpengeretten. Flere af respondenterne fremhæver, at det kan virke uretfærdigt og demotiverende, at de skal udføre nøjagtig samme arbejde som deres kollegaer – bare uden at få tilsvarende løn. Flere af respondenterne forklarer endvidere, at de har følt sig udnyttet som gratis arbejdskraft. Endelig viser undersøgelsen også, at flere af respondenterne oplever sig degraderede i forhold til, at de ikke er blevet tildelt den grad af ansvar, som de er uddannede til at påtage sig og samtidig har erfaring i at påtage sig. Undersøgelsen viser, at løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik ofte bidrager til positiv kompetenceudvikling hos lærerne og udvider deres netværk og jobprofil. Der er mange, der igennem forløbet gør sig nye erfaringer i lærerjobbet, samtidig med at flere oplever et tiltrængt selvtillidsboost, som giver ny energi til at finde jobs. Der er dog også en opfordring til at kigge på uhensigtsmæssighederne i denne slags forløb, som bl.a. drejer sig om, at de ledige lærere oplever at blive udnyttet, kan have dårlige arbejdsvilkår og bliver stressede. Undervisningsbranchen er den branche med flest i løntilskud. Dog viser undersøgelsen, at de ledige lærere som oplever den bedste kvalitet af forløbet og hvor der er størst beskæftigelsesgrad efterfølgende, er blandt dem i jobrotation. 8. Bilag 8.1 Grafisk materiale RESPONDENTSTATISTIK Side 12 af 19 BAGGRUNDSINFORMATION OM RESPONDENTENS FORLØB Hvad er det seneste forløb du været i: Hvor længe varede det seneste forløb? Er du stadig i ? Du har svaret, at du ikke længere er i . Hvad er din nuværende situation? Jeg er ... Side 13 af 19 KOMPETENCER OG RELEVANS KVALITET OG SAMLET VURDERING AF FORLØB KVALITET AF FORLØB FORDELT PÅ JOBINDSATSTYPE
Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Løntilskud]
Side 14 af 19 Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Virksomhedspraktik]
Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Jobrotation]
KOMPETENCEUDVIKLING FORDELT PÅ JOBINDSATSTYPE
Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Løntilskud]
Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Virksomhedspraktik]
Filter: Hvad er det seneste forløb du været i: = [Jobrotation]
BESKÆFTIGELSE EFTERFØLGENDE FORDELT PÅ JOBINDSATSTYPE
Du har svaret, at du ikke længere er i . Hvad er din nuværende situation? Jeg er ... Krydset med: Hvad er det seneste forløb du været i:
Side 15 af 19 Undersøgelse af løntilskud, ‐rotation og virksomhedspraktik gennemført af Lærernes a‐
kasse, november 2013 Side 16 af 19 8.2 Spørgeskema VELKOMMEN TIL LÆRERNES A‐KASSES UNDERSØGELSE OM LØNTILSKUD, ‐ROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Vi er glade for, at du vil bruge de næste 5‐10 min. på at give os indblik i dine oplevelser. Når du besvarer spørgsmålene, skal du tænke på det seneste forløb du har været igennem, hvis du har været igennem flere forløb. Tryk på NÆSTE for at komme i gang med undersøgelsen. Hvad er det seneste forløb du været i: (1)  Løntilskud (2) (3)  Virksomhedspraktik  Jobrotation Hvor længe varede det seneste forløb? (1)  Under 4 uger (2) (3) (4) (5) (6) (7)  Mellem 4 og 8 uger  Mellem 9 og 12 uger  Mellem 13 og 16 uger  Mellem 17 og 20 uger  Mellem 21 og 24 uger  Over 24 uger Er du stadig i ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ? (1)  Ja (2)  Nej Du har svaret, at du ikke længere er i ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ. Hvad er din nuværende situation? Jeg er ... (1)  I beskæftigelse (2) (3) (4)  I et seniorjob  Under uddannelse  Efterløn eller folkepension (5) (6)  Ledig på dagpenge  Ledig uden offentlig forsørgelse (7) (8) (9)  På sygedagpenge  Barsel  Andet? uddyb venligst __________ Side 17 af 19 Hvem hjalp dig med at komme i ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ? (1)  A‐kassen (2) (3) (4) (5)  Jobcenteret  Jeg fandt stillingen selv  Andet? uddyb venligst:  Ved ikke __________ Kompetencer Vurdér venligst ud fra følgende spørgsmål: Meget Ved Positivt Neutral Negativt Meget negativt (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (6) 
(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (6) 
(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (6) 
(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (6) 
positivt ikke Hvordan vurderer du relevansen af de arbejdsopgaver, du har udført i din ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ for dine kompetencer? Hvordan vurderer du arbejdsgivers anvendelse af dine kompetencer på arbejdspladsen? Hvor relevant vurderer du din ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ i forhold til udvikling af dine kompetencer? Hvordan vurderer du kvaliteten af det forløb, du har været igennem med ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ? Side 18 af 19 Alt i alt Vurdér venligst ud fra følgende spørgsmål: Meget Meget negati
Positivt Neutral Negativt (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (6)  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (6)  positivt vt Ved ikke Hvordan er din samlede vurdering af dit forløb med ʺløntilskudʺ, ʺvirksomhedspraktikʺ, ʺjobrotationʺ Hvis du har flere kommentarer til forløbet, kan du skrive dem nedenfor: ______________________________________________ ______________________________________________ ROS ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ RIS ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ TAK FOR DIN DELTAGELSE I UNDERSØGELSEN!
Side 19 af 19 

Similar documents