forældrefidusen (pdf)

Transcription

forældrefidusen (pdf)
Inspiration til
dagsordenen på det
gode forældremøde
Derfor …
Forældremødet er forældrenes møde. Et godt møde giver
plads til, at forældrene mødes, er sammen og taler sammen.
Særligt i indskolingen er
forældre optaget af deres
barns trivsel i klassen.
Forældremøderne er det
sted, hvor de mødes, og
derfor er det en vigtig ramme
for dialog.
Se 3 eksempler på dagsordener til forældremøder i indskolingen. Dagordenerne
sikrer rammerne for, at forældrenes samarbejde startes op og fastholdes.
9 ud af 10 forældre mener,
at det er vigtigt at tale med
de andre forældre om
klassens trivsel.
(Undersøgelse om
forældrenetværk, Det
Kriminalpræventive Råd og
TrygFonden, 2012).
Mange lærere kan
genkende, at det faglige
indhold kommer til at optage
det meste af tiden. Måske
kan noget af den faglige
information formidles i
detaljer via ForældreIntra.
Dagsorden på forældremødet i 0. klasse
Ud over den faglige information sætter denne dagsorden scenen omkring
forældrenes betydning for sammenholdet i klassen og kickstarter
forældrenes indbyrdes samarbejde via etablering af Aktivitetsgrupper.
Plenum med alle 0. klasser
1. Velkommen, præsentation af årsplan, lærere, skolebestyrelse mv. (40 min.)
2. Præsentation af trivsel og forældrenes indflydelse (20 min.)
Få inspiration fra PowerPoint-præsentation på Forældrefiduser.dk/slides
Klassevis (10 min. til at finde ud i klasserne)
3. Velkommen, introduktion til de næste punkter på dagsorden og kort
præsentation af hinanden (15 min.).
Få idéer til præsentationsrunden på Forældrefiduser.dk/præsentation
4. Introduktion og inddeling af forældre i Aktivitetsgrupper (30 minutter).
Find instruks til Aktivitetsgrupper på Forældrefiduser.dk/aktivitetsgrupper
5. Opsamling og farvel (5 min.).
SIDE 1/2
FORÆLDREFIDUSER.DK LAVES I ET SAMARBEJDE MELLEM DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD, SKOLE OG FORÆLDRE SAMT TRYGFONDEN
Dagsorden for forældremødet i 1. klasse
Udover den faglige information afsætter denne dagsorden tid til at arbejde
med forældrenes forventninger til deres barns skoleforløb og til at få
etableret nye Aktivitetsgrupper.
1. Velkommen, introduktion til mødets indhold og kort gen-introduktion af
hinanden ud fra samme tegninger som i 0. klasse (20 min.)
Få idéer til præsentationsrunden på Forældrefiduser.dk/præsentation
2. Præsentation af årsplan og andre faglige emner (40 min.)
3. Drømmeværksted - dialog mellem forældrene om ønskescenariet for deres
børns klasse. (40 min.)
Hent Drømmeværksted på Forældrefiduser.dk/drømmeværksted
4. Nye Aktivitetsgrupper med nye aktivitetskort. Kort snak om erfaringerne fra
sidste års grupper. Måske kan et par fiduser gives videre. (25 min.)
Hent instruks til Aktivitetsgrupper på Forældrefiduser.dk/aktivitetsgrupper
5. Opsamling og farvel (5 min.)
Dagsorden for forældremødet i 2. klasse
Udover den faglige information afsætter denne dagsorden tid til dialog
mellem forældrene, konflikthåndtering og etablering af nye
Aktivitetsgrupper.
1. Velkommen og introduktion til mødets indhold (5 min.)
2. Samspillet introduceres og spilles. (40 min.)
Hent Samspillet på Forældrefiduser.dk/samspillet
3. ”Når konflikten opstår – en miniguide” præsenteres og deles ud. (15 min.)
Hent miniguiden på Forældrefiduser.dk/konflikt
4. Nye Aktivitetsgrupper etableres. Kort snak om erfaringerne fra sidste års
grupper. Måske kan et par fiduser gives videre. (20 min.)
Hent instruks til Aktivitetsgrupper på Forældrefiduser.dk/aktivitetsgrupper
5. Præsentation af årsplan og andre faglige emner (30 min.)
6. Opsamling og farvel (10 min.)
SIDE 2/2
FORÆLDREFIDUSER.DK LAVES I ET SAMARBEJDE MELLEM DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD, SKOLE OG FORÆLDRE SAMT TRYGFONDEN