progammet - Nordspråk

Comments

Transcription

progammet - Nordspråk
Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København K
Nordisk på skemaet – Nordkonference på Nordatlantens Brygge, fredag d. 7.december kl. 08.3017.00
08.30-9.00:
9.00-9.10:
9.10-9.40:
9.40-10.25:
Velkomst og kaffe
Velkomst v. Lis Madsen, projektleder Nordspråk
Lis Madsen: Det nordiske i skolen, i ungdomsuddannelserne og i læreruddannelsen
Nikolaj Frydensbjerg Elf, lektor v. Syddansk Universitet: Den nordiske skolen, fins
den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske modersmålsfag
10.25-10.45: Kaffepause
10.45-11.05: Annemarie Krarup: Nordisk fortælling (dansk)
11.05-11.30: Thomas Henriksen, Foreningerne Nordens Forbund: Norden i Skolen.org præsentation af nordisk undervisningsplatform, vinderprojekt ved
samarbejdsministrenes konkurrence om gode sprogværktøjer i anledning af den
nordiske sprogkampagne.
11.30-12.00: Knut Åge Teigen, Snöball Film: Nordiskesprak.net – præsentation af nordisk
netsted med undervisningsfilm om nordiske sprog, vinderprojekt ved
samarbejdsministrenes konkurrence om gode sprogværktøjer i anledning af den
nordiske sprogkampagne.
12.00-12.45: Frokost
12.45-13.30: Tore Kristiansen, professor v. Københavns Universitet: Sprogholdninger og
sprogforståelse over Øresund.
13.30-14.00: Annmarie Krarup: Nordisk fortælling (grønlandsk)
Orientering om projektet: Hugin og Munin
14.00-14.15: Kaffepause
14.15.-16.15: 4 præsentationer – besøg ved 4 stationer/workshops:
A. Kenneth Reinecke Hansen og Pernille frost: NIL, Nabosprog i
læreruddannelsen
B. Tina Møller: Nordens dage
C. Ragna Nordborg, Sara Lundin og Lisbeth Jessen: 100Nord
D. Marie Falkesgaard Slot: GNU, Grænseoverskridende nordisk
undervisning
E. Torbjørg Breivik: Nordisk miniordbok – hva kan den brukes til?
16.25.-16.50: Bodil Aurstad: Nordisk sprogkoordination og det nordiske sprogsamarbejde
16.50-17.00: Opsamling og afslutning på konferencen
Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København K
De 4 workshops:
NiL, nabosprog i læreruddannelsen:
Kenneth Hansen og Pernille Præsenterer projektet NiL (Nabosprog i Læreruddannelsen), der er et
projekt mellem seks lærerhøjskoler i Norden. De undervisere, der indgår i projektet, underviser
alle i modersmål (norsk, svensk eller dansk). Formålet med projektet er at udvikle undervisningen i
nabosprog i læreruddannelsen. Fra undersøgelser ved vi, at det store problem i den gensidige
forståelse af skandinaviske sprog knytter sig til det talte sprog. Projektet har derfor særligt fokus
på at udvikle metoder, der kan styrke de studerendes (og deres kommende elevers)
lytteforståelse.
I projektet indgår både underviserudveksling og konferencer. Udvekslingen af undervisere
kvalificerer nabosprogsundervisningen på den institution, der modtager besøg, idet der er tale om
undervisning både i og på nabosprog.
Et eksempel på en idé, der er udviklet i projektforløbet, er et videomateriale med studerende, der
fortæller om deres læreruddannelse og om deres syn på nabosprogsundervisning.
Nordens dage:
Tina Møller præsenterer projektet Nordens dage. Nordens Dage er et interaktivt digitalt
undervisningsforløb, der sætter fokus på nabosprogsundervisning. Med Nordens Dage etablerer vi
et univers, hvor skoleelever fra 8. klasser i hele Norden kan kommunikere på tværs af
landegrænserne. Vi benytter os af den nye teknologi og lader eleverne tale, skrive og chatte
sammen på de tre nabosprog, norsk, svensk og dansk.
Men Nordens Dage handler ikke blot om nabosprog, det handler også om Nordens historie,
Nordens natur og kultur, og ikke mindst handler Nordens Dage om eleverne selv og deres liv
i Norden.
Nordens Dage er et pilotprojekt, der vil afdække, om der er grundlag for, at projektet bliver en
årligt tilbagevendende begivenhed. “Nordens Dage” udvikles af “Videnscenter for Integration” og
vil løbe af stablen i efteråret 2013.
100 Nord:
Norske Ragna Nordborg, svenske Sara Lundin og danske Lisbeth Jessen præsenterer det nye
website: 100 Nord.
100 Nord er hundrede små historier fortalt af hundrede nordboere til de tre nordiske
radiojournalister, der har redigeret og klippet dem ned til to minutters fængende radioportrætter.
På websitet vil man møde hundrede danskere, nordmænd og svenskere i alderen 1- 100 år fordelt
over de tre lande. Og samtlige aldre er med.
Portrætterne er researchet frem og optaget i hele Norden, og der er lagt væk på den gode
radiofoniske fortælling.
I workshoppen bliver der spillet eksempler og vist, hvordan man kan arbejde videre med de små
dokumentariske fortællinger.
Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København K
Hvordan kan man arbejde med Genstand, Scene og Dramaturgi helt ned i de korte
dokumentariske formater?
Hvordan kan de tre elementer bruges i analyse og viderebearbejdning?
Websitet 100 Nord, der er støttet af NORDPLUS, kan bruges både i Folkeskolen og på gymnasiet i
Danmark, Norge og Sverige.
GNU: Grænseoverskridende Nordisk Undervisning
Marie Falkesgaard Slot præsenterer et nordisk projekt om Grænseoverskridende Nordisk
Undervisning - en nordisk skole i praksis
Med afsæt i fire skolefag udvikler nordiske lærere og læreruddannere med baggrund i nationale
læreplaner et bidrag til en nordisk curriculumtænkning. Lærere og elever eksperimenterer
desuden med nye virtuelle kommunikations- og undervisningsformer, der rammesætter et virtuelt
nordisk klasseværelse. Arbejdet peger tilsammen på udviklingen af en nordisk virtuel skole.
Nordisk miniordbok – hva kan den brukes til?
Torbjørg Breivik vil præsentere en ny børneordbog og givev tips til, hvordan den kan bruges i
nabosprogsundervisningen.

Similar documents