Madpakke og gummistøvler

Transcription

Madpakke og gummistøvler
Madpakke og gummistøvler
Vores arbejde med børn
I Vejen Kommune er vores holdning, at
du som forælder har hovedansvaret for
dit barns trivsel og opvækst. Personalet
i daginstitutionerne spiller imidlertid
en væsentlig rolle i dit barns dagligdag,
og dermed bærer vi en del af ansvaret.
dagtilbud i lokalområderne, som man
kender det i dag. Områderne er dannet,
så de afspejler de nye skoledistrikter.
I områderne er der en områdeleder
samt en række daglige pædagogiske
ledere knyttet til de enkelte afdelinger.
Du kan se inddelingen på oversigten
over børnehaverne.
I vores arbejde med børn lægger vi
vægt på at føre dialog med forældre,
og vi tager altid udgangspunkt i børnenes og deres familiers ressourcer.
Hvornår kan mit barn starte i
børnehave?
bevilges allerede fra optagelsesdatoen,
hvis den søges ved barnets første optagelse i dagtilbud.
Den socialpædagogiske friplads er et
tilskud, som kan søges af forældre, hvis
børn har særlige behandlingsmæssige
eller socialpædagogiske behov.
Du er velkommen til at ringe til Områdekontoret i Brørup, hvis du ønsker
rådgivning omkring muligheden for friplads. Telefonnummeret er 79 96 50 00
I børnehaverne i Vejen Kommune
optager vi børn i alderen ca. 2,9 - 6 år.
Sund kost og god motion
Vejen Kommune er hjemsted for 25
børnehaver. En af børnehaverne Sløjfen
i Brørup er et specialpædagogisk
dagtilbud. Vi er ca. 215 fuldtidsansatte
medarbejdere i Vejen Kommune, som
passer ca. 1500 børn.
Desuden er der to private børnehaver,
Holsted Børnehave, tlf. 5116 5954 og
Børnehaven Spirehuset, tlf. 7484 1057.
Den 28. juni 2011 vedtog Vejen Byråd
Helhedsplan for Dagtilbudsområdet.
Helhedsplanen betyder, at strukturen
på dagtilbudsområdet er ændret.
En række børnehaver er lagt sammen
i områder, men der vil stadig være et
Hvornår har børnehaven åbent?
Den samlede ugentlige åbningstid er
individuelt fastsat i den enkelte børnehave, men den ligger inden for tidsrummet kl. 06.15 til 17.15.
Vi giver barnet kendskab til sunde kostvaner, og vi udfordrer barnet til motorisk aktivitet og bevægelse.
Har du brug for en friplads til dit
barn?
Den økonomiske friplads er et tilskud, som kan søges af forældre med
en samlet årlig husstandsindkomst, der
ligger under et vist beløb. Dette beløb
justeres årligt. Du søger tilskuddet ved
at udfylde og indsende en blanket, og
en eventuel bevilling træder i kraft fra
den efterfølgende måned. Fripladsen
Find ud af mere
Du kan læse mere om børnehaverne på
www.vejen.dk.
Citat fra Temaplan for børn og unge
“Barnet skal i trygge og udfordrende rammer have en god dagligdag, og
der skal arbejdes med at sikre den bedst mulige overgang fra dagpleje til
børnehave og fra børnehave til skole (førskoletilbud).”
Ajourført juni 2014
Børnehaverne i Vejen Kommune
Område
Børnehave
Tlf.
Jels
Børnecentret Spiloppen, Dixensvej 1A, Jels, 6630 Rødding
Områdeleder Lene Jacobsen, mail: l[email protected]
79 96 51 02
Lindehuset, Terpvej 19, Øster Lindet, 6630 Rødding
Daglig pædagogisk leder: Dorthe Lauridsen
mail: [email protected]
79 96 54 81
Galaksen, Rytterdam 1A, 6630 Rødding
Områdeleder Hanne Holst, mail: [email protected]
79 96 54 86
Rødding
Børnehuset Luna, Lindeallé 1B, Sdr. Hygum, 6630 Rødding 79 96 54 02
Daglig pædagogisk leder: Tina Skovrup Lange
mail: [email protected]
Brørup
Vejen/Askov
Vejen by
Ajourført juni 2014
Teglhus Børnehave, Skolegade 10, 6650 Brørup
Områdeleder: Pial Hansen, mail: [email protected]
79 96 52 91
Daginstitutionen Vestervang, Vesterled 75, 6650 Brørup
Daglig pædagogisk leder: Kirsten Houlind Hansen
mail: [email protected]
79 96 53 71
Børneborgen, Byagervej 3B, 6650 Brørup
Daglig pædagogisk leder: Maren Rise
mail: [email protected]
79 96 51 40
Røde Kors Børnehave, Jernbanegade 16, 6650 Brørup
Daglig pædagogisk leder: Lotte Chrestensen
mail: [email protected]
79 96 52 80
Askov-Malt Børnehave, Damhus 9, 6600 Vejen
Områdeleder Agnete Hvass, mail: [email protected]
79 96 53 00
Naturbørnehaven Egebo, Petersmindevej 3A, 6600 Vejen
Daglig pædagogisk leder: Jette Bruun
mail: [email protected]
79 96 53 60
Bakkegårdens Børnehave, Vesterled 74, 6600 Vejen
Områdeleder: Jette Teglmand, mail: [email protected]
79 96 53 05
Kildevængets Børnehave, Gormsvej 8, 6600 Vejen
Daglig pædagogisk leder: Ellen Gejl
mail: [email protected]
79 96 53 53
Børnehaven Vorupparken, Askevej 1, 6600 Vejen
Daglig pædagogisk leder: Michael Retsby
mail: [email protected]
Hjemmeside: www.vejen.dk/Vorupparken
79 96 53 98
Børnehaverne i Vejen Kommune
Linknud/Hovborg
Regnbuen, Holmeåvænget 2A, 6682 Hovborg
Områdeleder: Susanne B. Jensen, mail: [email protected]
79 96 51 91
Lindknud Børnehave, Hovborgvej 35, 6650 Brørup
Daglig pædagogisk leder: Anni Lyth Petersen,
mail: [email protected]
79 96 51 96
Skodborg Børnehave, Trøjborgvej 5, 6630 Rødding
Områdeleder: Kirsten Nielsen, mail: [email protected]
79 96 52 46
Fuglereden, Skodborg Søndergade 3, 6630 Rødding
Daglig pædagogisk leder: Randi Hostrup
mail: [email protected]
79 96 54 05
Billingland
Børnehaven Billingland, Knudevejen 17A, 6600 Vejen
Områdeleder: Birte Salomonsen, mail: [email protected]
79 96 53 23
Veerst-Bække
Veerst-Bække Børnehave, Møllevænget 3, 6622 Bække
Områdeleder: Kirsten Kyned, mail: [email protected]
79 96 53 81
Tumlehøj
Børnehaven Tumlehøj, Højmarksvej 18A, 6670 Holsted
Områdeleder: Rie Ottosen, mail. [email protected]
79 96 52 86
Lintrup
Børnecenter Lintrup, Nørretoft 2, 6660 Lintrup
Leder: Lotte Hansen, mail: [email protected]
79 96 54 92
Glejbjerg
Børnehuset Glejbjerg, Stadionvej 1, 6752 Glejbjerg
leder: Gunhild Kristensen, mail: [email protected]
79 96 54 76
Skodborg
Børnecentre
Kommende børnecentre
Føvling
Føvling Børnehave, Ved Bavnehøj 3, 6683 Føvling
Daginstitutionsleder: Jytte Liebregt
mail: [email protected]
79 96 51 86
St. Andst
Solhøj Børnehave, Solhøj 2, St. Andst, 6600 Vejen
Daginstitutionsleder: Helle Peters, mail: [email protected]
79 96 53 30
Gesten
Gesten Børnehave, Gyvelvej 15, 6621 Gesten
Daginstitutionsleder: Karen Bohlbro
mail: [email protected]
79 96 53 40
Øvrige tilbud
Specialpædagogisk dagtilbud Sløjfen, Østre Alle 23, Brørup 79 96 53 16
Leder: Pernille Vogt Deppe, mail: [email protected]
Ajourført juni 2014

Similar documents