Referat fra blokmøde nr. 15, Blok 14, Arkildsdal 143-153

Comments

Transcription

Referat fra blokmøde nr. 15, Blok 14, Arkildsdal 143-153
Side 1/2
Mødereferat: Løvvangen - renovering
Titel:
Blokmøde nr. 15 – Blok 14, Arkildsdal 145-153.
Dato:
tirsdag 22. april 2014 - kl. 19.00
Sted:
”Kvarterets Gård” Vangen 83c
Deltagere:
Ref.:
Palle Kristensen (PK)
Randi Andersen (RA)
Susanne Kristensen (SK)
Hilde Hansen (HH)
Niels Andersen (NA)
Christian Rasmussen (CR)
Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. bestyrelsen
Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. bestyrelsen
Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. bestyrelsen
Sundby-Hvorup Boligselskab, Genhusningskonsulent
Kærsgaard & Andersen, Arkitekter & Ingeniører
Sundby-Hvorup Boligselskab, Inspektør
Sendt til: Mødedeltagerne
1.
Valg af dirigent
Der blev ikke valgt en dirigent.
2.
Orientering omkring renovering
Niels Andersen orienterede om renoveringen. Tilgængelighed ved elevatoropgange. De forskellige
gårdmiljøer og forskellige facader. Han lagde ud med at fortælle om status på byggeriet. I Arkildsdal
kommer haverne. P-pladser bibeholdes som nu dog med græsarmering. På bagsiden af blokken laves der
terrasser i stueetagen. NA viste et billede af den nye facade, med elevatorer og overdækning over indgange
til opgangene. Bagsiden bliver der desuden altaner fra 1. til 3. sal. Man kan bruge altanen som i dag, dog
med glaslukning der kan åbnes op og i. NA viste billeder af altan indefra, lukket og åben. NA fortalte
videre om arbejder under stilladset, dette gøres for at man kan arbejde uafhængigt af vejret. Til juli
forventes stilladset at blive fjernet igen. NA fortalte om hvad der ellers sker i lejlighederne. Maling af
vægge og lofter slibning af træ gulve nye indvendige døre og fordør. Derudover er der visse tilvalg der
kunne vælges som afslutning på mødet. NA viste tegninger af lejlighederne, de ”almindelige” og dem hvor
der kommer elevatorer. Rør skiftes i installationsskakte. Lille toilet renoveres og der kommer nye
gulvklinker på i det store badeværelse. Der er fortsat adgang til badeværelse fra køkken, dog ikke i opgange
med elevatorer. NA redegjorde for indretningen i tilgængeligheds badeværelser. NA forklarede en ekstra
gang om de mulige tilvalg. Der kommer nye fliser på vægge omkring bruseniche samt klinker på gulvet.
Spørgsmål fra beboerne: Hvor store bliver terrasserne? NA forklarede ca. 2,5 x 4 m. Kommer der en sti
foran? NA= Nej, der kommer ingen sti. Genhuser man hele blokken på én gang? HH= Nej, der bliver
flyttet en opgang hver 14. dag. Vi er blevet lovet at man kan skære noget af pladen på altanen?! NA= Det
må vi desværre ikke af sikkerhedsgensyn. Hvor stor bliver brusenichen? NA= ca. 80x80 cm. Kan vi få en
kopi af plantegningen? NA= Ja. Er det rigtig at der ikke er måler på gulvvarmen? NA= Ja, det er ikke
teknisk muligt at måle på gulvvarme-slanger. Kan man ikke til-vælge at få stikkontakt på altanen? NA=
Det er ikke et valg, der laves ikke stikkontakt på altanen. Hvad er korpus? NA= Det er selve skabet, der
hvor lågerne sættes på. Bliver linoleum i køkken skiftet ud? NA= Ikke som udgangspunkt.
3.
Lindholm Søpark 4
9400 Nørresundby
Tlf: 98 17 30 66
Fax: 98 19 36 60
Orientering omkring genhusning
Hilde Hansen forklarede om genhusningen. Hvorfor man skal genhuses? Fordi det ellers ikke kan lade sig
gøre at renovere lejlighederne. Alle får hjælp til flytningen, hvis de har behov for det. HH kommer rundt
for at afholde et individuelt møde med den enkelte beboer. HH kan kontaktes på tlf/mail samt hver torsdag
eftermiddag på genhusningskontoret. HH forklarede om at flytte tilbage til lejligheden igen, boligselskabet
genhuser, eller man genhuser sig selv. Kan man klare sig med en mindre lejlighed, må man meget gerne
www.sundby-hvorupboligselskab.dk
e-mail: [email protected]
CVR: 18 78 81 36
Telefontid:
Mandag-onsdag kl. 8.00-13.00
Torsdag kl. 8.00-13.00, kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 8.00-13.00
Ekspeditionstid:
Mandag-onsdag kl. 10.00-13.00
Torsdag kl. 10.00-13.00, kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 9.30-12.30
Side 2/2
gøre opmærksom på dette, da der kan mangle 3. og 4. værelses lejligheder. HH fortalte at boligselskabet
betaler flytningen, men man skal dog selv sørge for flytning af internet, tlf. m.v. El-forbrug aflæsses hver
gang der flyttes ud/ind, det vil sige der vil komme en del opgørelser fra energi selskabet i perioden. Man
skal huske ikke at flytte adresse hos folkeregistret, kun på posthuset. Hvis man selv finder en
genhusningslejlighed skal man betale sin husleje som man plejer, denne refunderes så efterfølgende i den
efterfølgende måned. HH forklarede at man også kan vælge at blive skrevet op til at flytte permanent til en
anden lejlighed. Mange flytter f.eks. direkte i en renoveret lejlighed. Flytter i væk fra boligselskabet skal
man selv betale flytningen som normalt. Efter Hildes besøg modtager man et referat af mødet. Ca. 3 mdr.
før får man et brev fra kontoret med tilbud om en genhusningslejlighed. Ca. 6 uger før får i et brev fra
flyttefirmaet hvor man skal aftale flytning med flyttefirmaet. Fredag før i skal flytte ud får i en nøgle til
genhusningslejligheden, lejlighederne er rengjort af den forrige beboer. Byggeviceværten flytter lås og
navneskilt med ned i genhusningslejligheden. Han går også lejligheden igennem for fejl og mangler. Efter
renoveringen er der vedtaget et forbud mod paraboler på de nye altaner. Boligselskabet har et tilbud man
kan benytte på en boks der kan tilkobles internettet. Der arbejder pt.ca 140 håndværkere på byggepladsen.
HH kan kontaktes vedr. genhusning og spørgsmål. Tine kan kontaktes vedr. flytning til lejligheder.
Christian kan kontaktes vedr. selve arbejderne der sker i lejlighederne. Allan Kirch kan kontaktes vedr.
muligheder for tv-bokse.
Spørgsmål fra beboerne: Hvad dækker hvis der bliver stjålet noget i kælderen? HH= Det gør din
indboforsikring. Boligselskabet har ikke en forsikring der dækker. Hvad skal jeg gøre med det jeg har i
kælderrummet? HH= Det kan køres på depot for boligselskabets regning. Jeg har et rum i blok 13, hvornår
skal det tømmes? HH= Du får besked af byggeledelsen. Skal man tømme sit kælderrum før tid? HH= Det
kan ske, men så får man besked af byggeledelsen. Vi har fået at vide at i også betaler for flytning til f.eks.
Ajstrup? HH= Det er korrekt, der er dog en grænse. Hvor mange flyttekasser kan man få? Ligeså mange
man ønsker. Hvad hvis man ikke kan pakke på 6 uger? HH= Det kan vi tage når jeg kommer ud og taler
med hver enkelt af jer.
Om tilvalg
Der blev holdt pause. Efter pausen kunne beboere vælge flisesæt og vægfarver.
Mødet hævet.

Similar documents