Træning af styrke og teknik i ergometer

Transcription

Træning af styrke og teknik i ergometer
06-05-2011
Forandringsledelse
Johnny Jensen, Service & Support Forum
Westergaard Management A/S
Adm. Direktør
Steen Sverker Nilsson
Stifter
Ole Westergaard
Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er med sine ca. 20
medarbejdere én af Danmarks førende IT Service Management virksomheder.
Vi arbejder med IT Service Management og IT Governance:
ITIL®, Cobit, ISO20000 og PRINCE2®
Rådgivning, uddannelse, medlemskab og networking
Stærke, gennemprøvede koncepter, metoder og værktøjer
Kontakt os på: www.w-csm.com, www.sosforum.com, www.popforum.com
© Westergaard CSM
2
INTRODUKTION
1
06-05-2011
Mig selv
Johnny Jensen
Direktør, Service & Support Forum
Forandringsramt
Forsvaret 13 år: Uddannelse og IT
Forandringsleder
Affecto 7 år: Nordisk Supportchef
Service & Support Forum siden 2007: Direktør
e-mail: [email protected]
Mobil: 20 81 60 42
© Service & Support Forum
3
Bordet rundt
•
•
•
•
Navn
Firma/organisation
Rolle(r) og erfaring fra:
• Dagligdagen
• Forandringsledelse
• Projektledelse
Hvorfor interesse i forandringsledelse?
© Service & Support Forum
4
INTRODUKTION
2
06-05-2011
Agenda
• Værdien af formel forandringsledelse
• Forandringsproces - hvordan en forandring kan
planlægges, styres og fastholdes
• De væsentligste roller og deres ansvar i forandringen
• Forandringslederens væsentligste værktøjer
• Yderligere inspiration
© Service & Support Forum
5
INTRODUKTION
Behovet for forandringsledelse
• “Kun 30% af forandringsprojekter er succesfulde”
•
JOHN KOTTER i 1995
• “Fortsat kun 30% er succesfulde”
•
MCKINSEY & CO i 2006
Alle ønsker udvikling, men ingen ønsker forandring
Søren Kierkegaard – det 19. århundrede
© Service & Support Forum
6
INTRODUKTION
3
06-05-2011
Statistik
• Hvor kommer denne statistik fra?
• Er der hold i den?
© Service & Support Forum
7
Hvorfor?
Planlægning
Kvalitet
• Mangelfuld
• Urealistiske estimater på
tid eller ressourcer
• Opfattes som spild af tid
• Diffuse kvalitetskrav fra
både kunde og leverandør
• Ingen risikostyring
• Anvender ikke erfaringer
• Scope Creep
• Organisation
• Manglende støtte fra ledelsen
• Manglende brugerinddragelse
• Manglende evner
• Manglende kommunikation/teamwork
• Manglende opfølgning
© Service & Support Forum
8
INTRODUKTION
4
06-05-2011
Hvad er forandringsledelse?
Definition: ”Forandringsledelse er en struktureret
proces samt tilhørende værktøjer, til at håndtere det
menneskelige aspekt i en forandring, med det formål
at nå et ønsket udbytte”.
Motivation
Forandringsledelse
Modstand
© Service & Support Forum
Fastholdelse
INTRODUKTION
9
Forandringsledelse
Definition
”Forandringsledelse er en struktureret proces
samt tilhørende værktøjer
til at håndtere det menneskelige aspekt i en forandring
med det formål at nå et ønsket udbytte”.
Tid
Mennesker
Kvalitet
Proces
© Service & Support Forum
Pris
Værktøjer
10
INTRODUKTION
5
06-05-2011
Værdien af formel forandringsledelse
Værdien af forandringsledelse
• Tid
Correlation of change management effectiveness
to staying on schedule
100%
Percent of respondents that were
on or ahead of schedule
90%
80%
70%
71%
60%
60%
50%
40%
30%
32%
20%
10%
16%
0%
Poor
(n=134)
Fair
(n=318)
Good
(n=394)
Excellent
(n=72)
Overall effectiveness of change management program
© Prosci. From Prosci’s 2009 Best Practices in Change Managem ent benchmarking report
© Service & Support Forum
12
VÆRDIEN AF FORANDRINGSLEDELSE
6
06-05-2011
Værdien af forandringsledelse
• Pris
Correlation of change management effectiveness
to staying on budget
100%
Percent of respondents that
were on or under budget
90%
80%
82%
70%
74%
60%
61%
50%
51%
40%
30%
20%
10%
0%
Poor
(n=116)
Fair
(n=299)
Good
(n=386)
Excellent
(n=71)
Overall effectiveness of change management program
© Prosci. From Prosci’s 2009 Best Practices in Change Management benchmarking report
© Service & Support Forum
VÆRDIEN AF FORANDRINGSLEDELSE
13
Værdien af forandringsledelse
• Kvalitet (projektets målsætninger)
Correlation of change management effectiveness
to meeting project objectives
100%
Percent of respondents that met
or exceeded project objectives
90%
95%
80%
80%
70%
60%
50%
51%
40%
30%
20%
10%
16%
0%
Poor
(n=111)
Fair
(n=259)
Good
(n=313)
Excellent
(n=65)
Overall effectiveness of change management program
© Prosci. From Prosci’s 2009 Best Practices in Change Management benchmarking report
© Service & Support Forum
14
VÆRDIEN AF FORANDRINGSLEDELSE
7
06-05-2011
Hvordan en forandring kan
planlægges, styres og fastholdes
Forandringsledelsesproces
De tre faser
Forberedelse
Gennemførsel
Forstå forandring
samt sikre
opbakning
Udarbejde og
implementere
planer
Forankring
Håndtere
modstand og fejre
succes
Tænk forandringsledelse ind fra starten af projektet!
© Service & Support Forum
16
PROCES
8
06-05-2011
Forandringsledelse i et PRINCE2 projekt
Ledelse af et Projekt
Ledelse
SP
LF
LF
AP
Styring
IP
Levering
Forandrings-
Styring af en Fase
Styring af Produktleverancer
Styring af
Produktleverancer
Gennemførelse
Forberedelse
ledelse
Styring af en Fase
Forankring
Proces forkortelser: SP = Start af et Projekt, IP = Initiering af et Projekt, LF = Ledelse af en Faseovergang, AP = Afslutning af et Projekt
© Crown copyright 2009 Reproduced under licence from OGC (figur 11.1 i “PRINCE2 – Projektledelse med succes”)
© Service & Support Forum
PROCES
17
Forberedelse
• Forstå forandringen og organisationen
•
•
•
•
•
Type af forandring?
Hvor mange og hvilke medarbejdere påvirkes?
Hvad er tidsperspektivet?
Hvilken kultur hersker?
Nuværende og tidligere forandringer?
Mennesker
Proces
Værktøjer
Tid og erfaringer
• Sikre ressourcer og opbakning
•
•
•
•
Tilstrækkelige ressourcer?
Hvilke interessenter eksisterer?
Hvad er de primære interessenters holdning?
Behov for viden om forandringsledelse?
© Service & Support Forum
18
PROCES
9
06-05-2011
Gennemførsel
• Udarbejde og implementere planer
•
•
•
•
Hvad og hvordan skal der kommunikeres?
Hvilket ansvar har sponsoren?
Hvor stort er behovet for coaching og træning?
Hvordan håndteres evt. modstand mod forandring?
PRINCE2 planlægning
© Service & Support Forum
19
PROCES
Forankring
• Sikre overholdelse og håndtere modstand
•
•
•
•
Hvad synes medarbejderne om forandringen?
Anvendes nye processer, roller eller systemer?
Hvis modstand, hvad skyldes det?
Hvordan skal modstand håndteres?
• Fejre succes og overdrage forandringen til drift
•
•
Hvorfor og hvordan fejres succeser?
Hvad kan vi forbedre til næste gang?
© Service & Support Forum
20
PROCESSER
10
06-05-2011
De væsentligste roller og
deres ansvar i forandringen
Roller i forandringsledelsen
Projektleder
Mellemledere
Projekt
sponsorer
Forandringsleder
Medarbejdere
© Service & Support Forum
22
ROLLER OG ANSVAR
11
06-05-2011
Forandringsleder
Målsætning:
At sikre, at det ønskede udbytte med
forandringen opnås gennem planlægning, styring og
kommunikation
Ansvar:
• Udarbejde strategi og planer for forandringsledelsen
• Sikre integration til projektledelsen
• Kontrollere overholdelsen og effekten af forandringen
• Håndtere modstand
• Fejre succes og forandring
© Service & Support Forum
23
ROLLER OG ANSVAR
Projektsponsor
Målsætning:
At styre forandringen overordnet gennem
synlighed, kommunikation og fejring af succeserne
Ansvar:
• Udvælge projektressourcer
• Sætte en klar kurs og tydelige mål
• Sikre opbakning fra ledelsen
• Skabe bevidsthed blandt medarbejderne
• Vise milepæle og kommunikere fremdrift
• Håndtere modstand blandt ledere
• Identificere ”Quick wins” og fejre succeshistorier
© Service & Support Forum
24
ROLLER OG ANSVAR
12
06-05-2011
Mellemledere
Målsætning:
At lede medarbejderne gennem forandringen
på daglig basis gennem kommunikation, coaching og
håndtering af modstand
Ansvar:
• Kommunikere væsentligste meddelelser
• Foretage coaching individuelt/grupper
• Lytte til og indsamle feedback fra medarbejderne
• Håndtere modstand
• Fejre succes og forandring
© Service & Support Forum
25
ROLLER OG ANSVAR
Projektleder
Målsætning:
At sikre, at projektet producerer de krævede
leverancer gennem planlægning, styring og
kommunikation
Ansvar:
• Udarbejde planer for projektet
• Igangsætte det arbejde, der skal udføres
• Overvåge arbejdet og håndtere problemer
• Rapportere omkring status og fremdrift
• Foretage korrigerende handlinger
© Service & Support Forum
26
ROLLER OG ANSVAR
13
06-05-2011
Forandringslederens
væsentligste værktøjer
Forandringsledelsesværktøjer
• Forandringsstrategi
• Kommunikationsplan
Eksempler på værktøjer!
© Service & Support Forum
28
VÆRKTØJER
14
06-05-2011
Kommunikation
• Nogle gode råd:
•
•
•
•
•
•
Interessentanalyse
Klart og entydigt budskab
Overvej afsenderen og tidspunkt nøje
Gentag vigtige budskaber flere gange
Se situationen fra medarbejderens side
”Face-to-face” kommunikation
© Service & Support Forum
29
VÆRKTØJER
Afslutning og yderligere inspiration
15
06-05-2011
Yderligere inspiration
• The ADKAR® Model
•
•
•
•
•
Awareness of the need for change
Desire to support and participate in the change
Knowledge of how to change
Ability to implement required skills and behaviors
Reinforcement to sustain the change
© Prosci
© Service & Support Forum
AFSLUTNING
31
Yderligere inspiration
Westergaard CSM GENNEMFØRELSESMODEL©
Indledende faser
Udviklings- og implementeringsfaser
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Projektafgrænsning
Organisation
Værktøjsvalg
Disciplinudvikling
Værktøjsstøtte
Organisatorisk
implementering
Opfølgning og
forankring
Vision
Kompetencer
Kravspec
Kick-off
Specifikation
Undervisning
og træning
Monitorering
Organisering
Screening og
proof-ofconcept
Disciplin GAP
analyse
Implementering
Motivation og
engagement
Rapportering
Roller og
ansvar
Anskaffelse
Udvikling
Brugertest
Go-live
Tilpasning og
konsolidering
Hvor skal vi hen?
Modenhed
Hvor er vi nu?
Strategi
Hvordan kommer vi
derhen
Forberedelse
© Service & Support Forum
Hvordan måler vi
resultatet?
Gennemførsel
32
Forankring
©2007 Westergaard CSM© Westergaard CSM - all rights reserved
AFSLUTNING
16
06-05-2011
Yderligere inspiration
• Kotter’s Eight-Stage Process
•
•
•
•
•
•
•
•
Establishing a sense of urgency
Creating the guiding coalition
Developing a vision and strategy
Communicating the change vision
Empowering employees for broad-based action
Generating short-term wins
Consolidating gains and producing more change
Anchoring new approaches in the culture
© John P. Kotter
© Service & Support Forum
33
AFSLUTNING
ERFA-gruppe: Projektledelse
• Næste møde:
•
•
•
•
•
•
Forandringsledelse som en del af projektet
17. maj kl. 9:00-12:00
ATEA, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup
Gratis for medlemmer af SOS Forum eller POP Forum
Ikke medlem? Første møde er gratis!
www.popforum.com/index/erfa/moeder
© Service & Support Forum
34
AFSLUTNING
17
06-05-2011
Projektkonferencen 2011
• Samarbejde mellem kunder og
leverandører i projekter
•
•
•
•
19. maj kl. 9:00-17:00
Falconer Centeret, København
Pris 1.400 (medlemmer) eller 1.900 (listepris)
www.popforum.com/index/events/projektkonferencen_2011
© Service & Support Forum
35
AFSLUTNING
Tak for i dag
18