HEMA MINIGRAB

Transcription

HEMA MINIGRAB
Horsens,
Hedensted.
Hele Region Nordjylland
drøfter samlet beredskab.
Odsherred,
Kalundborg,
Holbæk,
Lejre,
Sorø,
Slagelse.
Norddjurs / Syddjurs,
Randers, Favrskov.
Silkeborg, Viborg.
Aarhus,
Skanderborg,
Odder / Samsø.
Uafklaret
Drøfter fusion
Tæt på en aftale
Har aftalt fusion
Rudersdal / Hørsholm,
Helsingør / Fredensborg,
Allerød.
Bornholms Regionskommune har
anmodet politikerne om at anvende en
model med et samarbejde på tværs af
stat og kommune.
Frederikssund / Halsnæs,
Gribskov,
Hillerød,
Egedal,
Furesø.
Ballerup, Gladsaxe, Herlev,
Lyngby-Taarbæk, Gentofte.
København og Frederiksberg har drøftet sammenlægning uden at komme
til et resultat.
Albertslund, Rødovre,
Hvidovre, Glostrup,
Brøndby,Tårnby, Dragør.
Roskilde, Høje-Taastrup,
Ishøj,Vallensbæk, Solrød,
Greve, Køge, Stevns.
Ringsted, Næstved, Faxe,
Vordingborg.
Lolland og Guldborgsund
(etableret januar 2014).
TEksT og REsEaRch: RuDi holm, gRafik: gERT k. NiElsEN, EmoTioN
Beredskabet skal effektiviseres ved
at samle de nuværende 86 kommu-
brandsluknings- og redningsopnale enheder til 20 enheder inden
gaver, dels af myndighedsopgaver
1. januar 2016. Effektiviseringerne
som brandsyn og forebyggende
skal udmønte besparelser på 50
foranstaltninger.
mio. kr. i 2015 stigende til 75 mio. kr.
i 2016 og frem. Derudover skal der
En analyse fra Deloitte viste i 2012,
frigøres yderligere 100 millioner kroat det ville være muligt at gennemner fra 2015 til den såkaldte moderføre store effektiviseringer på bered- niseringspulje.
skabsområdet.
Parallelt foretages effektiviseringer
i statens beredskab, der reduceres
med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i
2016 og 125 mio. kr. i 2017.
Langeland, Ærø,
Svendborg, Nyborg,
Faaborg-Midtfyn, Odense,
Kerteminde, Assens,
Nordfyn.
Det kommunale beredskabs opgaver består dels af driftsopgaver som
Redningsberedskabet i Danmark
er inddelt i et kommunalt basisberedskab (86 enheder) og et statsligt
overbygningsberedskab (6 operative
centre).
BeredskaB
i forandring
Vejen, Kolding, Vejle,
Billund, Fredericia,
Middelfart.
Beredskabernes
nye Danmarkskort
De nuværende 86 kommunale
beredskaber skal inden årets
udgang samles til maksimalt 20
enheder. Se her, hvordan det
skrider frem:
Holstebro,
Lemvig,
Struer,
Skive.
Tønder,
Aabenraa
Sønderborg,
Haderslev.
Varde,
Esbjerg,
Fanø.
Herning,
Ikast-Brande,
RingkøbingSkjern.
danske kommuner / no.2 / 2015 / urbanisering /// 27
26 /// urbanisering / danske kommuner / no.2 / 2015
foTo: chRisTiaN liliENDahl / scaNPix