Bosch EHP 6.5 AA asennusohje

Comments

Transcription

Bosch EHP 6.5 AA asennusohje
SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU
ASENNUSOHJEET
TURVALLISUUSOHJEITA
kaisesti.
/""5
5
2
""5
5
5"
&
/
)
C
5
)
C
5
/5
5
2
liittimiin. Muuten voi seurata ylikuumeneminen
*
eivät ole löysiä.
05
"
C
5
5
maan.
!"#$%
5
&
5
• Maadoita yksikköVirheellisestä maadoituksesta voi seurata sähköisku.
'(
datettava.
G"2
5
• )
!"#$
Käytä G*
5".
VARUSTEET
OSAT
1 ASENNUSLEVY
Määrä
1
2 SEINÄTULPPA
8
3 PITKÄ RUUVI
#$
KOHDE
Käytetään sisäyksikön kiinnittämiseen seinälle.
OSAT
5 PARISTO
Määrä
varten. (7)
Kaukosäätimen erikoisruuvia
varten. (1)
6 ERIKOISRUUVI
!
7 LIITTIMIEN KANSI
1
1
OSAT
Määrä
9 PIPETTI
Käytetään kaukosäätimen kiinnittämiseen seinälle.
10 OHJEKIRJAT
INSTALL
1
OPER
%
"
11
!"
ILMANSUODATIN
1
8 LYHYT RUUVI
'
1
$
&
"
ilmasta.
!
* 12 +,/0
Kiinnittää sisäyksikön asennus
SIJOITUS
KOHDE
1
1
7
4 KAUKOSÄÄDIN
KOHDE
Kaukosäädintä varten.
&
1
PUTKI
Sisäyksikkö
Ulkoyksikkö
*&2
"5
ti koko huoneeseen.
&
2
5
2
"
$/"
riittävästi tilaa laitteen huoltoa varten.
/5
2
2
#/5/2
met ovat vähintään 1 metrin etäisyydel"
>&
5
7. Kaukosäädin ei ehkä toimi kunnolla
5
met elektronisella simultaanisytytyksellä
?%
"5
1. Aseta ulkoyksikkö tukevalle alustalle.
/"3
myös oltava riittävä.
$0"
/5"
#&2/2
*syydellä yksiköstä.
>/
5
"5
5";
</"
5
25
?%
"5
häiriöitä.
@/5
2
,
"
melua.
Putkien enimQ
Suurin korkeusero: B
Putkien vähim
Lisäkylmäaine
*
15 m
7m
1m
XZ
4&
#
4C
"
"5
Putken koko
&suus
;
*Z[\>5$#
!
$Z?[\@#
+"
&Q>
Q
to
?
4&
Sisäyksikkö
A
B
B
Ulkoyksikkö
Vesilukko
VEDENPOISTOLETKU
ASENNUSKAAVIO
/2vittaessa.
1
3
3;#
Avoin
*3
vi.
2
ulos.
3;<
3;*
/2
/2
3;<
3;#
3;#
8
Kiinnitä sisäyksikkö
asennuslevyyn lyhyellä
ruuvilla.
3;<
$/2
! 4 " 2 5 (1).
• Työnnä 4 mm kuusiokoloavain
sään.
3;#
/2
5
ilmanvaihto on tehokas.
3;*
Pituusyksikkö: mm
5
3;
3;
FI-1
Ruuvi
(2)
(1)
/2
+2
(3)
(4)
/2
/2
Kuusiokoloavain
(4)
/2
Lue ohjeet ja noudata niitä huolellisesti, jolloin
<
1
ASENNUSLEVYN KIINNITTÄMINEN JA PUTKIREIÄN TEKEMINEN
&
>#5
$5
*!
4%
<
45
Pituusyksikkö: mm
138
Seinän reiän keskiö:
Putket vasemmalle.
329
Sisäyksikön ääriviivat
1 ASENNUSLEVY
Sisä
#
88
71
Seinä Ulko
Sahaa.
5 mm
Seinän reiän keskiö:
&
Putkistotulkki
G
0
Holkki
maksi)
Putkistotulkki
SUOMI
*"
5
[[
"
$&
2
(4) Poraa <
la. +
#
0
88
2 SEINÄTULPPA
3 PITKÄ RUUVI
40
71
(yksikön koko)
260
0
2 SEINÄTULPPA
$!
23
94
8.5
#
$ mm
(yksikön koko)
798
Katto
>5# mm
Ø70
Ø65
Ø60
Ø70
Ø65
Ø60
SISÄYKSIKÖN ASENTAMINEN
Putkireitti
+*55#
merkitty ""
Paneelin kansi
5
5
1
3
2
:
&
kohtia.
4
Paneelin kansi
Paneelin kansi
Leikkaa levy lovea
Levy
%
""
kannen alareuna yksikköön.
Levy
+
,
*/2
!"
$/2""
&"
2
# "
5"
ASENNUSLEVY
ASENNUSLEVY
Koukku
*/2nään. Katso TYHJENNYSLETKU.
/2
+
/2
$%2
/2"
2
#/2
(6) Kiinnitä yksikkö asennuslevyyn.
<&"
2
Yksikkö
?"
5"
Kiinnitä
&2
&2
Yksikkö
/
&"
_ _2"
!
5"
""
“
3
“ merkki
KAAPELIN KYTKEMINEN SISÄYKSIKKÖÖN
*/""
4!
*5#)
4!
>#3,c#<
60mm
55mm
8mm
8mm
&
* & alaosa.
;
$&
2
!
4 f
/
4 C
sikössä.
#!
ruuvilla.
(6) Kiinnitä liittimien kansi lyhyellä ruuvilla.
<
2
/
1
Liitinlevy
N 1
2
2
!2
8 LYHYT RUUVI
]3
Ruuvi
7 LIITTIMIEN
2
KANSI
+
4
VEDENPOISTOLETKUN LIITTÄMINEN
4/25
• /25
+
25
kuten kuvassa.
4!"5
2
*!2
\*>
Ei vesilukkoa.
/2
ku
(normaali letku)
Ei vesilukkoa.
g
*&
3
2
$!2
5
"
#2
>
5
Ei mutkia.
,"
/2
9 PIPETTI
ULKOYKSIKÖN ASENTAMINEN
!
"
299
540
6
KYLMÄAINEPUTKIEN LIITTÄMINEN
&
=
*!
/5
+""
sikköön.
(1) Kiristä kaulusmuttereita käsin ensimmäiset
$
! mella.
90°
&2
&2
$%
+
&
Työkalu
G*"
Perinteinen työkalu
A
#
**#
(5) Tarkasta
7
!
"
!
.
A
Kaulusmutteri
Avain
Momenttiavain
4 g;
muotoaan tai vaurioitua.
Putken koko
;
!
*Z[\>5$#
$Z?[\@#
Momentti
*>j;p*5>j5Xqp
$?j;p$5?j5Xqp
Tyhjiöinti
!G*Q
"5
*3
$
3
$
$02
"
/5
+
"**#
minuuttia.
5"
*&<>wfX
#%
>&"
'2
*5
2
takaisin.
<@x
%#
z
(8) Irrota mittariryhmän letku huoltoaukosta.
@
*$
(11)!
z"
2
2
2!G*Qsinta.
zC
"5
2räyksiä.
Mittariryhmä
!
2
$
Lo
Hi
/
Huoltoaukko
f
"
Kuusiokoloavain
(4 mm)
KIINNI
AUKI
V
Putken koko
;
*Z[
!
$Z?[
Momentti
j$;p5j5$Xqp
j$;p5j5$Xqp
Momentti
11 ± 1 N p *5*j5*Xq p m)
]3$
8
KAAPELIN KYTKEMINEN ULKOYKSIKKÖÖN
*/
"""
4!
0"2
/""
65mm
55mm
&
*5#
*5#
5#
50mm
40mm
8mm
8mm
2
2
4/""
met. Purista liittimet kunnolla.
4!
>#3,c#<
3
"
$Irrota 2
!
!
#
>
"
zC
25
2
/""
+
!2
N 1
2
Liitinlevy
Ruuvi
Ruuvi
'"
!
2
Virransyöttö
+
12 TARRALEVY
9
SÄHKÖKAAPELOINTI
!
""
Virransyöttö
Katkaisin
//5
*
10
SUOMI
4 "
f
- !2
5
häiriöön.
KAUKOSÄÄDINPIDIKKEEN KIINNITTÄMINEN
(1) Kiinnitä erikoisruuvi seinässä
6 ERIKOISRUUVI
G
2
ruuvinkantaan.
2 SEINÄTULPPA
Kaukosäätimen
4 5
$
11
5 PARISTO
KOEKÄYTTÖ
12
TARKISTUSLISTA
'
"
~
(1) Käynnistä laitteisto kaukosäätimellä.
!
"2"|}#5
$%
""Qvalitse
5
2
on käynnissä.
/
+
|}
uudelleen.
'
~
'
2
2
~
2
~
'
"~
/
~
$
4,
"
"
4&2"
4!
"
5
ETUPANEELI - IRROTTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN
>
:
:
*&
* & alaosa.
;
2
$3
vitaltalla.
(4) Poista yhdeksän liitintä.
#3
*3
ruuvia.
/ koukkua.
*
* ! me koukkua yksikköön.
& osa yksikköön.
$!
!2
$ %
2
# kaisin.
*!ke akseliin.
%
C
Suodattimen kansi
,
Ruuvi
/
KYLMÄAINEEN TAKAISINPUMPPAUS
1
Suodattimen
kansi
C
2
Ruuvi
Kieleke
2
1
Akseli
)
%
!
"
""$
*&"
3
$
$!
**!',!g0{C
5
2
5
toiminnan.
%#*
"
#%$$
>+
"
<!
?3
/5
G
FI-4