BeQuem 20 poltin ket..

Transcription

BeQuem 20 poltin ket..
ASENNUSOHJE
• BeQuem 20-poltin ketjuvetoiseksi
2
OSAT JA TYÖKALUT
•
YLEISTÄ
Lue asennusohje huolellisesti läpi ennen työn aloittamista ja seuraa sitä tarkasti
vaihe vaiheelta työn etenemisen aikana
Varmista, että olet saanut kaikki muutokseen tarvittavat uudet osat
Ohje käy suoraan BeQuem-polttimiin ja soveltaen Biomatic:in kattilapolttimiin
Muutettaessa poltin ketjuvetoiseksi annosteluruuvin ja sulkusyöttimen pyörimissuunnat muuttuvat, joten ne on ehdottomasti vaihdettava uusiin.
Pidä purkuosat erillään muutossarjan osista, etteivät ne sekoitu keskenään.
•
•
•
•
•
•
•
•
TARVITTAVAT UUDET OSAT
Annosteluruuvi
Annosteluruuvin akseli
Napaketjupyörä Z=24 annosteluruuvin akselille
Sulkusyötin
Sovitelevyt sulkusyöttimen ja annosteluruuvin akselille
Moottorilevy
Ketju 75,5 lenkkiä + jatko
Napaketjupyörä Z=18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TARVITTAVAT TYÖKALUT
Kiintoavain, koko 8 mm
Kiintoavain, koko 10 mm
Kiintoavain, koko 13 mm
Räikkäavain
Sivuleikkurit
Vasara
Ruuvimeisseli (-) (3 mm)
Ruuvimeisseli (+)
Kuusikulma-avain, koko 3 mm
Nippusiteitä
Siirtoleukapihdit
Ulosvetäjä
•
•
•
•
3
ASENNUS
• Sammuta poltin n. tuntia ennen asennuksen aloittamista ja katkaise virran syöttö sulaketaululta.
• Poista polttimen suojakoppa.
1.
2.
Irrota ohjauspaneelin kiinnityspultit.
Irrota sytytysvastuksen virtajohto
(ruskea) liittimestä.
• Katkaise johtojen ympärillä olevat nippusiteet sivuleikkureilla.
• Irrota sähköjohdot liittimistään syöttömoottorista, puhaltimista, tasovahdeilta sekä optiselta vahdilta.
4
ASENNUS
3.
4.
Löysää lukitus ja poista annostelupyörä.
Tarvittaessa käytä apuna ulosvetäjää.
Löysää poltinruuvin ketjupyörän kiristys.
5.
6.
Poista annostelulaatikko avaamalla neljä
kiinnitysruuvia.
Irrota pudotussuppilo (kiinni neljällä
ruuvilla).
7.
8.
Löysää moottorin ketjupyörän lukitus ja
irrota ratas ja kiila.
Irrota ketjulukitus ruuvimeisseliä apuna
käyttäen ja poista ketju.
5
ASENNUS
9.
10.
Toista sama työvaihe sulkusyöttimen
ketjupyörälle.
Irrota moottori ja kondensaattori.
VARO PUDOTTAMASTA MOOTTORIA!
12.
11.
Poista moottorilevyn neljä kiinnitysruuvia
ja irrota moottorilevy.
Vedä vanha sulkusyötin pois. Puhdista pesäosa ja työnnä uusi sulkusyötin
paikalleen. Lamellipinnat eivät saa jäädä
valuosan ulkopuolelle.
14.
13.
Irrota poltinruuvin levyketjupyörän
kiinnitys ja sovitelevyt. Hammasrattaan
irrotat kätevästi siirtoleukapihdeillä tai
ulosvetäjällä.
Laita yksi sovitelevy ja 0,5 mm aluslevy
akselille ja vaihda mukana tullut napaketjupyörä paikolleen. Kiri lukitusruuvi.
6
ASENNUS
15.
16.
Asenna uusi moottorilevy paikoilleen.
Varmista, että ohjuritappi menee oikein
paikoilleen. Kiristä moottorilevy.
17.
Kiinnitä uusi annostelulaatikko paikalleen.
18.
Laita uusi 24-hampainen ketjupyörä
annosteluruuvin akselille, mutta älä vielä
kiristä lukitusta.
Asenna vanha pudotussuppilo ja poista
siitä takaisinpyörimisen estin.
20.
19.
Laita moottori ja kondensaattori paikoilleen.
Jätä moottorin kiinnitys vielä löysälle. Asenna
vanha ketjupyörä ja kiila kuvan mukaisesti
akselille. Älä kiri vielä lukitusta.
Asenna sulkusyöttimen akselille kuvan
mukaisesti yksi 0,5 mm aluslevy sekä
napaketjupyörä. Kiri lukitusruuvi.
7
ASENNUS
21.
22.
Asenna uusi ketju paikalleen. Huomaa,
että ketjulukon selkä tulee pyörimissuuntaan.
Kiristä ketjupyörät siten, että ketjulinja on
pystysuorassa.
23.
Kiristä ketju vetämällä moottoria sivulle
päin. Pyöritä tarvittaessa avaimella
poltinruuvia, että saat kaikki löysät pois
ketjulta. Ketju on oikealla kireydellä
kun taipuma on n. 10 mm moottorin ja
annosteluruuvin keskikohdalla.
8
ASENNUS
25.
26.
Kiinnitä sähköjohdot nippusiteillä niin,
että ne eivät voi jäädä liikkuvien osien
väliin.
Kiinnitä ohjauspaneeli takaisin polttimeen ja kytke sähköjohdot takaisin
paikoilleen.
• Asenna poltin takaisin kattilaan.
• Kytke virta päälle ja muuta polttimen syöttöarvot max ja keskiruuville 55 %
(BQ20) ja 72% (BQ30).
• Poltin on nyt tehdasasetuksilla.
• Tarvittaessa teetä palamisarvomittaukset ammattilaisella.
• Asennus on nyt valmis.
9
KÄYTTÖVALIKKO
LÄMPÖTILA
KATTILA 55 (80)°C
HUOLTOVALIKKO
POLTINSÄÄDÖT
ON
(-OFF)
SÄHKÖVASTUS
0 (0)
Vastukset otetaan
käyttöön asettelemalla
sulkuihin (3).
Huoltovalikko saadaan
näkyviin painamalla
molempia nuolia yhtä
aikaa noin 3 sekunnin ajan.
KÄYNTIAIKA
KOKONAIS XX tuntia
ULKOINEN RUUVI
KÄSIK.
Valikko näkyvissä
ainoastaan kun “OFF”
vallittu ON (OFF) valikossa.
KÄYNTIAIKA
KESKI XX tuntia
KÄYNTIAIKA
VASTUS 1 XX tuntia
KESKIKULUTUS
0,0 kg/päivä
KÄYNTIAIKA
VASTUS 2 XX tuntia
PELLETTIVARASTO
paina+
HÄLYTYS TUHKAN
POISTO X ( X)
KOKONAIS
KULUTUS 0,0 tonnia
HUOLTO
paina+
HÄLYTYS
PUHD. 0 (X tuntia)
RUUVI ULKOINEN
AIKA (XX tuntia)
SAVUKAASU XXX°C
MAX
240°C
HÄLYTYS VARASTO
MIN 0,0 tonnia
KÄYTTÖVALIKKO Biomatic+ 30 / versio 0713
KÄYNTIAIKA
MAX XX tuntia
SYÖTTÖKERROIN
XX kg/tunti
KÄYNTIAIKA
paina+
PELLETTIVARASTO
0,0 tonnia
Lämmitystapa SÄHKÖ
voidaan valita, kun
huoltovalikon sähkövastus
on valittu numeroksi (3).
LÄMMITYSTAPA
MAX
LÄMPÖTILA
SAVUKAASU xx°C
ARVIOITU AIKA
X päivää
LÄMMITYSTAPA
SÄHKÖ
LÄMMITYSTAPA
PELLETTI+SÄHKÖ
LÄMMITYSTAPA
PELLETTI
HÄLYTYS
0
SÄHKÖVASTUKSET
0
Puhallin on oltava
toiminnassa jotta
sytytysvastuksen toiminta
voidaan todeta.
SYTYTYS
0
POLTINRUUVI
0
LÄMPÖTILAERO
EI
PUHALLIN
0
TEHDAS ASETUKSET v0713
RUUVI ULKOINEN
AIKA 30s
RUUVI ULKOINEN
0
OSOITE
HIILLOKSEN
YLLÄPITO 60 min
SUOMI
PUHDISTUS
PUHALLUS 2/tunti
TEHONSÄÄTÖ
0
TEHO MIN
PUHALLIN 0%
TESTAUS
paina+
TEHO KESKI
PUHALLIN 45%
LEIKINVALVONTA
XX (50%)
TEHO KESKI RUUVI
72%
TASOVAHTI
XX (50%)
Tehonsäätövalikko
saadaan näkyviin
asettamalla 0 numeroksi 5
ja eteenpäin päästään
oikealla nuolella numeron
vilkkumisen jälkeen.
TEHO MAX
PUHALLIN 45%
Tehovalikosta poistutaan oikeaa nuolta painamalla .
TEHONSÄÄTÖVALIKKO
TEHO MAX RUUVI
72%
JAKSO
TEHO MIN RUUVI
0%
POLTINTYYPPI
30kW
KYLMÄKÄYNNISTYKSET
Jos painikkeisiin ei kosketa kahdeksaan minuuttiin, palautuu
ohjelmisto Lämpötila kattila valikkoon.
LÄMMINKÄYNNISTYKSET
Ei käytössä
RUUVI ULKOINEN
AIKA MAN. 15min
10
KÄYTTÖVALIKKO
LÄMPÖTILA
KATTILA 55 (80)°C
HUOLTOVALIKKO
POLTINSÄÄDÖT
ON
(-OFF)
SÄHKÖVASTUS
0 (0)
Vastukset otetaan
käyttöön asettelemalla
sulkuihin (3).
Huoltovalikko saadaan
näkyviin painamalla
molempia nuolia yhtä
aikaa noin 3 sekunnin ajan.
KÄYNTIAIKA
KOKONAIS XX tuntia
ULKOINEN RUUVI
KÄSIK.
Valikko näkyvissä
ainoastaan kun “OFF”
vallittu ON (OFF) valikossa.
KÄYNTIAIKA
MAX XX tuntia
PELLETTIVARASTO
XX tonnia
KÄYNTIAIKA
KESKI XX tuntia
SYÖTTÖKERROIN
XX kg/tunti
KÄYNTIAIKA
VASTUS XX tuntia
Lämmitystapa SÄHKÖ
voidaan valita, kun
huoltovalikon sähkövastus
on valittu numeroksi (3).
Huom. Biomatic+ toiminto!
LÄMMITYSTAPA
MAX
LÄMPÖTILA
SAVUKAASU xx°C
ARVIOITU AIKA
X päivää
LÄMMITYSTAPA
SÄHKÖ
LÄMMITYSTAPA
PELLETTI+SÄHKÖ
LÄMMITYSTAPA
PELLETTI
PELLETTIVARASTO
paina+
HÄLYTYS TUHKAN
POISTO X ( X)
KOKONAIS
KULUTUS 0,0 tonnia
HUOLTO
paina+
HÄLYTYS
PUHD. 0 (X tuntia)
RUUVI ULKOINEN
AIKA (XX tuntia)
SAVUKAASU XXX°C
MAX
240°C
HÄLYTYS VARASTO
MIN 0,0 tonnia
KÄYTTÖVALIKKO Biomatic+ 20 / BeQuem 20 versio 0713
KESKIKULUTUS
XX kg/päivä
KÄYNTIAIKA
paina+
HÄLYTYS
0
SÄHKÖVASTUKSET
0
Puhallin on oltava
toiminnassa jotta
sytytysvastuksen toiminta
voidaan todeta.
SYTYTYS
0
POLTINRUUVI
0
LÄMPÖTILAERO
EI
PUHALLIN
0
TEHDAS ASETUKSET v0713
RUUVI ULKOINEN
AIKA 30s
RUUVI ULKOINEN
0
OSOITE
HIILLOKSEN
YLLÄPITO 60 min
SUOMI
PUHDISTUS
PUHALLUS 2/tunti
TEHONSÄÄTÖ
0
TEHO MIN
PUHALLIN 0%
TESTAUS
paina+
TEHO KESKI
PUHALLIN 36%
LEIKINVALVONTA
XX (50%)
TEHO KESKI RUUVI
55%
TASOVAHTI
XX (50%)
Tehonsäätövalikko
saadaan näkyviin
asettamalla 0 numeroksi 5
ja eteenpäin päästään
oikealla nuolella numeron
vilkkumisen jälkeen.
TEHO MAX
PUHALLIN 36%
Tehovalikosta poistutaan oikeaa nuolta painamalla .
TEHONSÄÄTÖVALIKKO
TEHO MAX RUUVI
55%
JAKSO
TEHO MIN RUUVI
0%
POLTINTYYPPI
20kW
KYLMÄKÄYNNISTYKSET
Jos painikkeisiin ei kosketa kahdeksaan minuuttiin, palautuu
ohjelmisto LÄMPÖTILA KATTILA valikkoon.
LÄMMINKÄYNNISTYKSET
Ei käytössä
RUUVI ULKOINEN
AIKA MAN. 15min
11
12
10.03.2009 - Oikeudet muutoksiin pidätetään.
ARITERM OY | PL 59 (Uuraistentie 1) 43101, Saarijärvi
Puhelin (014) 426 300, telefax (014) 422 203 | www.ariterm.fi

Similar documents