rungon huoltotyöt

Transcription

rungon huoltotyöt
KÄYTTÖOHJE 2011
250 SX‑F EU
250 SX‑F USA
Tuote Nr. 3211597fi
ARVOISA KTM ASIAKAS
1
Haluamme onnitella Sinua sydämellisesti KTM moottoripyörän hankintapäätöksestä. Olet nyt modernin, urheilullisen moottoripyörän
omistaja, se tulee varmasti tuottamaan Sinulle paljon iloa, kunhan huollat ja hoidat sitä oikein.
ARVOISA KTM ASIAKAS
Toivotamme Sinulle paljon ajamisen iloa!
Merkitse tähän ajoneuvosi sarjanumerot.
Rungon numero (
Moottorin numero (
s. 9)
Myyjän leima
s. 9)
Käyttöohje vastaa tämän valmistussarjan uusinta tilannetta painatuksen ajankohtana. Pienet poikkeamat, jotka johtuvat jatkuvasta tuotekehityksestä, eivät kuitenkaan milloinkaan ole täysin poissuljettuja.
Kaikki tiedot sitoumuksetta. KTM-Sportmotorcycle AG pidättää itsellään erityisesti oikeudet teknisten tietojen, hintojen, värien, muotojen, materiaalien, palvelu- ja huoltosuoritusten, rakenteiden, varusteiden ja vastaavien muuttamiseen tai korvauksetta poistamiseen
ilman edeltävää ilmoitusta ja ilman ilmoitusta perusteista, niiden sovittamisesta paikallisiin olosuhteisiin samoin kuin tietyn mallin
valmistuksen lopettamista ilman edeltävää ilmoitusta. KTM ei ota mitään vastuuta toimitusmahdollisuuksista, kuvista ja kuvauksista
poikkeamisista sekä painovirheistä ja erehdyksistä. Kuvatut mallit sisältävät osittain erikoisvarusteita, jotka eivät kuulu sarjatuotannon
laajuuteen.
© 2010 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Itävalta
Kaikki oikeudet pidätetään
Jälkipainatus, myös osittainen, samoin kuin kaikenlainen monistaminen vain tekijänoikeudenhaltijan kirjallisella luvalla.
ISO 9001(12 100 6061)
Kansainvälisen laadunhallintastandardin ISO 9001 mukaan KTM käyttää laadunvarmistusprosessiohjelmaa, joka johtaa
korkeimpaan mahdolliseen tuotelaatuun.
Laatija: TÜV Management Service
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Itävalta
SISÄLLYSLUETTELO
2
SISÄLLYSLUETTELO
KUVAUSTAVAT ................................................................... 4
TÄRKEÄT OHJEET............................................................... 5
AJONEUVON KUVA ............................................................. 7
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta................................... 7
Ajoneuvon kuva takaa oikealta .......................................... 8
SARJANUMEROT ................................................................ 9
Rungon numero............................................................... 9
Tyyppikilpi ...................................................................... 9
Moottorin numero ............................................................ 9
Etuhaarukan artikkelinumero ............................................ 9
Takavaimentimen artikkelinumero ..................................... 9
HALLINTALAITTEET.......................................................... 10
Kytkinkahva .................................................................. 10
Etujarrukahva................................................................ 10
Kaasukahva .................................................................. 10
Sammutuspainike.......................................................... 10
Merkkivalojen yleiskuva.................................................. 10
Polttoainetankin korkin avaaminen .................................. 11
Polttoainetankin korkin sulkeminen ................................. 11
Tyhjäkäyntikierrosluvun säätöruuvi .................................. 11
Vaihdepoljin.................................................................. 11
Käynnistyspoljin ............................................................ 12
Jalkajarrupoljin ............................................................. 12
Plug-in sivutuki ............................................................. 12
KÄYTTÖÖNOTTO ............................................................... 13
Ohjeita ensimmäiseen käyttökertaan................................ 13
Moottorin sisäänajo........................................................ 14
Ajoneuvon valmistelu raskaita käyttöolosuhteita varten ...... 14
Valmistelut kuivalla hiekalla ajamista varten..................... 14
Valmistelut märällä hiekalla ajamista varten ..................... 15
Valmistelut märällä ja mutaisella ajoreitillä ajamista
varten........................................................................... 15
Valmistelut korkeassa lämpötilassa ajoa ja hidasta ajoa
varten........................................................................... 16
Valmistelut alhaisessa lämpötilassa tai lumessa ajamista
varten........................................................................... 16
AJO-OHJEITA.................................................................... 18
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttökertaa...... 18
Käynnistys .................................................................... 18
Liikkeellelähtö............................................................... 19
Vaihtaminen, ajaminen .................................................. 19
Jarruttaminen................................................................ 19
Pysähtyminen, pysäköinti ............................................... 20
Polttoaineen tankkaus.................................................... 20
HUOLTO-OHJELMA ........................................................... 22
Huolto-ohjelma ............................................................. 22
Huoltotyöt (lisätoimeksianto) .......................................... 23
RUNGON SÄÄTÖ............................................................... 24
Rungon perusasetusten tarkistus kuljettajan painon
mukaan ........................................................................ 24
Takaiskunvaimentimen puristusvaimennus....................... 24
Takaiskunvaimentimen Low Speed puristusvaimennuksen
säätö ............................................................................ 24
Takaiskunvaimentimen High Speed
puristusvaimennuksen säätö ........................................... 25
Takaiskunvaimentimen paluuvaimennuksen säätö............. 25
Mitan määritys takapyörä vapaana................................... 26
Takavaimentimen riippuman tarkistus ............................. 26
Takavaimentimen painuman tarkistus.............................. 27
Takavaimentimen jousen esijännityksen säätö
............. 27
Painuman säätö
........................................................ 28
Etuhaarukan perussäädön tarkistus ................................. 28
x
x
Etuhaarukan puristusvaimennuksen säätö ........................
Etuhaarukan paluuvaimennuksen säätö ...........................
Ohjaustangon paikka......................................................
Ohjaustangon paikan muuttaminen
............................
RUNGON HUOLTOTYÖT ....................................................
Moottoripyörän nosto nostotelineellä................................
Moottoripyörän ottaminen nostotelineeltä.........................
Haarukkaputkien ilmaus.................................................
Haarukkaputkien pölysuojien puhdistus ...........................
Haarukkasuojan löysääminen ..........................................
Haarukkasuojan paikalleen kohdistaminen .......................
Haarukkaputkien irrotus
............................................
Haarukkaputkien asennus
..........................................
Haarukkasuojan irrotus
..............................................
Haarukkasuojan asennus
...........................................
Alemman T-kappaleen irrotus
....................................
Alemman T-kappaleen asennus
..................................
Ohjauspään laakerivälyksen tarkastus ..............................
Ohjauspään laakerivälyksen säätö
...............................
Ohjauspään laakerien voitelu
.....................................
Numerokilven irrotus......................................................
Numerokilven asennus ...................................................
Etulokasuojan irrotus .....................................................
Etulokasuojan asennus...................................................
Takavaimentimen irrotus
...........................................
Takavaimentimen asennus
.........................................
Istuimen irrotus.............................................................
Istuimen asennus ..........................................................
Ilmansuodatinkotelon kannen irrotus ...............................
Ilmansuodatinkotelon kannen asennus.............................
Ilmansuodattimen irrotus ...........................................
Ilmansuodattimen asennus
........................................
Ilmansuodattimen ja suodatinkotelon puhdistus
..........
Äänenvaimentimen irrotus ..............................................
Äänenvaimentimen asennus ...........................................
Äänenvaimentimen lasivillatäytteen vaihto
..................
Polttoainetankin irrotus
.............................................
Polttoainetankin asennus ...........................................
Ketjun likaisuuden tarkastus...........................................
Ketjun puhdistus ...........................................................
Ketjun kireyden tarkastus ...............................................
Ketjun kireyden säätö ....................................................
Ketjun, eturattaan, takarattaan ja ketjunohjaimen
tarkastus ......................................................................
Ketjunohjaimen säätö
...............................................
Kaasuvaijereiden kulun tarkastus ....................................
Kytkinkahvan perusasennon säätö ...................................
Hydraulisen kytkimen nestemäärän tarkastus ...................
Hydraulisen kytkimen nesteen vaihto
..........................
JARRUT ...........................................................................
Etujarrukahvan vapaaliikkeen tarkastus............................
Etujarrukahvan perusasennon säätö.................................
Jarrulevyjen tarkastus ....................................................
Etujarrun jarrunesteen määrän tarkastus ..........................
Jarrunesteen lisääminen etujarruun
............................
Jarrupalojen tarkastus etujarrusta....................................
Jarrupalojen vaihtaminen etujarruun
...........................
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen tarkastus ......................
Jalkajarrupolkimen perusasennon säätö
......................
Takajarrun jarrunestemäärän tarkastus.............................
Jarrunesteen lisääminen takajarruun ...........................
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
28
29
29
30
31
31
31
31
31
32
32
32
33
33
33
34
34
36
36
36
37
37
37
37
37
38
39
39
39
39
39
40
40
41
41
41
42
43
44
44
44
45
45
47
47
48
48
48
50
50
50
50
51
51
52
52
54
54
55
55
SISÄLLYSLUETTELO
3
Jarrupalojen tarkistus takajarrusta ...................................
Jarrupalojen vaihtaminen takajarruun
.........................
PYÖRÄT, RENKAAT ...........................................................
Etupyörän irrotus
......................................................
Etupyörän asennus
...................................................
Takapyörän irrotus
....................................................
Takapyörän asennus
..................................................
Renkaiden kunnon tarkastus...........................................
Rengaspaineiden tarkastus .............................................
Pinnojen kireyden tarkastus............................................
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ.................................................
Jäähdytysjärjestelmä ......................................................
Pakkasenkeston ja jäähdytysnesteen määrän tarkastus ......
Jäähdytysnesteen määrän tarkastus .................................
Jäähdytysnesteen poisto
............................................
Jäähdytysnesteen täyttö .............................................
MOOTTORIN SÄÄTÖ ..........................................................
Kaasuvaijerin välyksen tarkastus .....................................
Kaasuvaijerin välyksen säätö
......................................
Tyhjäkäyntikierrosluvun säätö .....................................
Vaihdepolkimen perusasennon tarkastus ..........................
Vaihdepolkimen perusasennon säätö ...........................
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT................................................
Moottoriöljymäärän tarkastus ..........................................
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto, öljysihdin
puhdistus
................................................................
Moottoriöljyn lisäys ........................................................
PUHDISTUS, HOITO..........................................................
Moottoripyörän puhdistus ...............................................
SÄILYTYS .........................................................................
Säilytys ........................................................................
Käyttöönotto seisokin jälkeen..........................................
VIANHAKU .......................................................................
VILKKUKOODIT ................................................................
TEKNISET TIEDOT - MOOTTORI.........................................
Täyttömäärä - moottoriöljy ..............................................
Täyttömäärä - jäähdytysneste ..........................................
TEKNISET TIEDOT - MOOTTORIN KIRISTYSMOMENTIT ......
TEKNISET TIEDOT - RUNKO..............................................
Polttimot ......................................................................
Renkaat........................................................................
Täyttömäärä - polttoaine.................................................
TEKNISET TIEDOT - ETUHAARUKKA .................................
250 SX‑F EU ................................................................
250 SX‑F USA ..............................................................
TEKNISET TIEDOT - TAKAVAIMENNIN ...............................
250 SX‑F EU ................................................................
250 SX‑F USA ..............................................................
TEKNISET TIEDOT - RUNGON KIRISTYSMOMENTIT ...........
KÄYTTÖAINEET ................................................................
APUAINEET ......................................................................
STANDARDIT....................................................................
HAKEMISTO .....................................................................
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
56
56
58
58
58
59
59
60
61
61
62
62
62
62
63
64
65
65
65
65
66
66
67
67
67
69
71
71
72
72
72
73
74
75
75
75
76
78
78
78
79
80
80
80
81
81
81
83
84
86
88
89
KUVAUSTAVAT
4
Käytetyt merkinnät
Seuraavassa selitetään tiettyjen merkkien käyttö.
Tarkoittaa odotettua reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Tarkoittaa odottamatonta reaktiota (esim. työvaiheessa tai toiminnossa).
Kaikki työt, jotka on merkitty tällä merkinnällä, vaativat ammattitaitoa ja teknistä ymmärrystä. Jätä nämä työt
oman turvallisuutesi vuoksi valtuutetun KTM-huoltokorjaamon suoritettavaksi! Siellä erikoiskoulutetut ammattilaiset huoltavat moottoripyöräsi optimaalisesti tarvittavilla erikoistyökaluilla.
Tarkoittaa sivuviittausta (ilmoitetulta sivulta löytyy lisätietoja).
Käytetyt korostukset
Seuraavassa selitetään käytettyjen kirjainkorostusten merkitys.
Oma nimi
Tarkoittaa nimeä.
Nimi®
Tarkoittaa suojattua nimeä.
Merkki™
Tarkoittaa tavaramerkkiä.
TÄRKEÄT OHJEET
5
Käyttö
KTM urheilumoottoripörät on suunniteltu ja rakennettu siten, että ne kestävät normaalin kilpailukäytön tavalliset rasitukset. Moottoripyörät vastaavat tällä hetkellä voimassa olevien ylimpien kansainvälisten moottoriurheilujärjestöjen määräyksiä ja luokkia.
Info
Tätä moottoripyörää tulee käyttää vain suljetuilla reiteillä, yleisen tieliikenteen ulkopuolella.
Huolto
Edellytys virheettömään toimivuuteen ja ennenaikaisen kulumisen välttämiseen ovat käyttöohjeessa mainittujen moottorin sekä rungon
huolto-, hoito- ja säätöohjeiden noudattaminen. Huono rungon säätö voi aiheuttaa vaurioita ja murtumia runkokomponenteissa.
Moottoripyörien käyttö rankoissa olosuhteissa, esim. hiekalla, vahvasti liejuisessa ja kosteassa maastossa, voi johtaa voimansiirtotai jarrukomponentien keskimääräistä suurempaan kulumiseen. Sen seurauksena saattaa olla tarve huoltaa tai vaihtaa kulutusosia jo
ennen huolto-ohjelman mukaisen kulumisrajan saavuttamista.
Noudata ehdottomasti annettuja sisäänajoaikoja ja huoltovälejä. Niiden tarkka noudattaminen myötävaikuttaa oleellisesti moottoripyöräsi kestoiän nostamiseen.
Takuu
Huolto-ohjelmassa määrätyt työt on teetettävä ainoastaan valtuutetussa KTM-huoltokorjaamossa ja ne on merkittävä huoltovihkoon ja
huoltomerkintä on tehtävä myös KTM dealer.net:iin, muuten koko takuu raukeaa. Vaurioille ja seurausvaurioille, jotka aiheutuvat ajoneuvon muuntelemisesta ja/tai rakentelusta ei voida myöntää mitään takuuta.
Käyttöaineet
On käytettävä käyttöohjeessa mainittuja, määritysten mukaisia poltto- ja voiteluaineita sekä käyttöaineita.
Varaosat, lisävarusteet
Käytä oman turvallisuutesi vuoksi vain KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia varaosia ja lisävarusteita ja asennuta ne valtuutetussa
KTM-huoltokorjaamossa. Muista tuotteista ja niistä syntyneistä vaurioista ei KTM ota mitään vastuuta.
Jotkut varaosat ja tarvikkeet on ilmoitettu niitä koskevissa kuvauksissa suluissa. KTM-kauppiaasi neuvoo sinua mielellään.
Omaan ajoneuvoosi sopivat KTM PowerParts osat löydät KTM:n nettisivuilta.
KTM:n kansainvälinen internet-sivusto: http://www.ktm.com
Työskentelymääräykset
Joihinkin töihin tarvitaan erikoistyökaluja. Nämä eivät kuulu ajoneuvon varustukseen, mutta ne voidaan tilata suluissa olevan numeron
perusteella. Esim.: Laakerinulosvetäjä (15112017000)
Asennettaessa on kertakäyttöiset osat (esim. itselukittuvat ruuvit ja -mutterit, tiivisteet, tiivisterenkaat, O-renkaat, sokat ja varmistustapit) korvattava uusilla osilla.
Jos ruuviliitoksissa käytetään ruuvilukitusainetta (esim. Loctite®), on niiden käytössä noudatettava valmistajan tuotekohtaisia ohjeita.
Osat, jotka purkamisen jälkeen on tarkoitus käyttää uudelleen, on puhdistettava ja niiden vauriot ja kuluneisuus on tarkastettava. Vaurioituneet ja kuluneet osat vaihdetaan.
Korjauksen tai huollon jälkeen on ajoneuvon liikenneturvallisuus varmistettava.
Kuljetus
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
Ohje
Palovaara Jotkut moottoripyörän osista kuumenevat erittäin paljon kun moottoripyörää käytetään.
–
Älä jätä moottoripyörää paikkoihin jossa on helposti palavaa ja/tai syttyvää materiaalia. Mitään tavaroita ei saa laittaa kuuman
moottoripyörän päälle. Moottoripyörän on aina ensin annettava jäähtyä.
–
Moottori sammutetaan.
–
Moottoripyörä varmistetaan kiinnityshihnoilla tai muilla sopivilla kiinnitysvälineillä kaatumista ja liikkumista vastaan.
TÄRKEÄT OHJEET
6
Ympäristö
Moottoripyöräily on erinomainen urheilulaji ja me luonnollisesti toivomme, että voit täysin siemauksin nauttia siitä. Kuitenkin se kätkee mahdollisia ongelmia ympäristön kanssa kuten myös ristiriitoja muiden henkilöiden kanssa. Moottoripyörän vastuullinen käyttö
huolehtii kuitenkin siitä, ettei tällaisia ongelmia ja ristiriitoja pääse syntymään. Moottoriurheilun tulevaisuuden varmistamiseksi käytä
moottoripyörää laillisuuden puitteissa, osoita ympäristötietoisuutta ja kunnioita muiden oikeuksia.
Ohjeet/varoitukset
Huomioi ehdottomasti annetut ohjeet/varoitukset.
Info
Moottoripyörään on kiinnitetty erilaisia huomautus-/varoitustarroja. Älä poista mitään huomautus-/varoitustarroja. Niiden puuttuessa sinä tai muut henkilöt eivät voi tunnistaa vaaroja ja saattavat siksi loukkaantua.
Vaara-asteet
Vaara
Varoitus vaarasta, joka välittömästi ja varmuudella johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan, ellei tilanteen vaatimia
varotoimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka todennäköisesti johtaa kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammaan, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Varo
Varoitus vaarasta, joka mahdollisesti johtaa lievään loukkaantumiseen, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Ohje
Varoitus vaarasta, joka johtaa merkittäviin teknisiin- tai materiaalivahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Varoitus
Varoitus vaarasta, joka johtaa ympäristövahinkoihin, ellei tilanteen vaatimia varotoimenpiteitä suoriteta.
Käyttöohje
–
Lue tämä käyttöohje ehdottomasti tarkasti ja kokonaan läpi ennen kuin suoritat ensimmäisen ajon. Se sisältää paljon tietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat moottoripyöräsi käyttöä ja käsittelyä. Vain näin saat tietää, miten säädät moottoripyörän itsellesi parhaiten
sopivaksi ja kuinka voit suojautua loukkaantumisilta. Lisäksi tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja moottoripyörän huollosta.
–
Käyttöohje on tärkeä osa moottoripyörää ja se täytyy edelleen myytäessä luovuttaa uudelle omistajalle.
AJONEUVON KUVA
7
Ajoneuvon kuva edestä vasemmalta
3.1
100900-10
1
Etujarrukahva (
s. 10)
2
Kytkinkahva (
3
Polttoainetankin korkki
4
Etuhaarukan paluuvaimennuksen säätö
5
Tyhjäkäyntikierrosluvun säätöruuvi (
6
Vaihdepoljin (
7
Ilmansuodatinkotelon kansi
8
Plug-in sivutuki (
s. 10)
s. 11)
s. 12)
s. 11)
AJONEUVON KUVA
8
Ajoneuvon kuva takaa oikealta
3.2
100901-10
1
Sammutuspainike (
s. 10)
2
Kaasukahva (
3
Etuhaarukan puristusvaimennuksen säätö
4
Takajarrunesteen tarkastusikkuna
5
Takaiskunvaimentimen paluuvaimennuksen säätö
6
Moottoriöljyn tarkastusikkuna
7
Jalkajarrupoljin (
8
Käynnistyspoljin (
s. 10)
s. 12)
s. 12)
SARJANUMEROT
9
Rungon numero
4.1
Rungonnumero  on lyöty ohjauspäähän oikealle.
B00262-10
Tyyppikilpi
4.2
Tyyppikilpi  on kiinnitetty ohjauspään etupuolelle.
B00262-20
Moottorin numero
4.3
Moottorinnumero  on lyöty moottorin vasemmalle puolelle eturattaan alapuolelle.
100902-10
Etuhaarukan artikkelinumero
4.4
Etuhaarukan artikkelinumero  on lyöty akselinkiinnityspalan sisäpuolelle.
B00265-01
Takavaimentimen artikkelinumero
4.5
Takavaimentimen artikkelinumero  on lyöty iskunvaimentimen yläosaan, säätörenkaan yläpuolelle moottoriin päin.
100903-10
HALLINTALAITTEET
10
Kytkinkahva
5.1
Kytkinkahva  on ohjaustangossa vasemmalla.
Kytkin toimii hydraulisesti ja on automaattisesti itsesäätyvä.
100904-10
Etujarrukahva
5.2
Etujarrukahva  on ohjaustangossa oikealla.
Etujarrukahvalla käytetään etupyörän jarrua.
B00369-11
Kaasukahva
5.3
Kaasukahva  on ohjaustangossa oikealla.
100858-10
Sammutuspainike
5.4
Sammutuspainike  on kiinnitetty ohjaustankoon vasemmalle.
Mahdolliset tilat
• Sammutuspainike perusasennossa – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on kytkettynä, moottori voidaan käynnistää.
• Sammutuspainike painettuna – Tässä asennossa sytytysvirtapiiri on katkaistuna,
käynnissä ollut moottori sammuu, pysähtynyt moottori ei käynnisty.
100905-10
Merkkivalojen yleiskuva
5.5
Mahdolliset tilat
FI varoitusvalo (MIL) palaa/vilkkuu oranssina – OBD on havainnut
päästö- tai turvakriittisen vian.
100906-10
HALLINTALAITTEET
11
Polttoainetankin korkin avaaminen
5.6
–
Lukitusnappia  painetaan, korkkia kierretään vastapäivään ja nostetaan ylöspäin
pois.
–
Korkki laitetaan paikalleen ja kierretään myötäpäivään, kunnes lukituspainike 
loksahtaa kiinni.
B00277-10
Polttoainetankin korkin sulkeminen
5.7
Info
Ilmausletku  asetellaan taitoksitta.
B00278-10
Tyhjäkäyntikierrosluvun säätöruuvi
5.8
Tyhjäkäyntikierrosluvun säätöruuvi  on imuläppärungossa vasemmalla puolella.
Tyhjäkäyntikierrosluvun säätöruuvilla on kaksi toimintoa.
Kiertämällä sitä voidaan tyhjäkäynnin kierroslukua säätää.
Vetämällä se ulospäin vasteeseen saakka, voidaan kylmäkäynnistystä varten nostaa tyhjäkäynnin kierroslukua.
100907-10
Mahdolliset tilat
• Kierrosluvun nosto aktivoituna – Tyhjäkäyntikierrosluvun säätöruuvi on vedetty
ulospäin vasteeseen saakka.
• Kierrosluvun nosto pois päältä – Tyhjäkäyntikierrosluvun säätöruuvi on painettu
sisäänpäin vasteeseen saakka.
Vaihdepoljin
5.9
Vaihdepoljin on  on asennettu moottorin vasemmalle puolelle.
100908-10
Vaihteiden paikat näkyvät kuvassa.
Vapaa- eli tyhjäkäyntiasento sijaitsee ykkös- ja kakkosvaihteen välissä.
100909-10
HALLINTALAITTEET
12
Käynnistyspoljin
5.10
Käynnistyspoljin  on moottorissa oikealla.
Käynnistyspoljin on kääntyvä.
Info
Ennen ajoonlähtöä on käynnistyspoljin käännettävä moottoriin päin.
100910-10
Jalkajarrupoljin
5.11
Jalkajarrupoljin  sijaitsee oikean jalkatapin edessä.
Jalkajarrupolkimella käytetään takajarrua.
100911-10
Plug-in sivutuki
5.12
Plug-in-sivutuen  kiinnityspaikka on taka-akselissa vasemmalla puolella.
Plug-in-sivutukea käytetään moottoripyörän pysäköimiseen.
Info
Ennen ajoonlähtöä on Plug-in sivutuki poistettava.
100950-10
KÄYTTÖÖNOTTO
13
Ohjeita ensimmäiseen käyttökertaan
6.1
Vaara
Onnettomuusvaara Puutteellisesta liikennekelpoisuudesta johtuva vaara.
–
Ajoneuvoa ei saa ottaa käyttöön, jos olet nauttinut alkoholia, lääkkeitä tai huumeita tai fyysisesti tai psyykkisesti et ole ajokunnossa.
Varoitus
Loukkaantumisvaara Puuttuva tai puutteellinen suojavarustus aiheuttaa lisääntyneen onnettomuusvaaran.
–
Ajettaessa on aina käytettävä suojavarusteita (kypärää, saappaita, käsineitä sekä suojilla varustettuja housuja ja takkia).
Käytä aina suojavarusteita, jotka ovat moitteettomassa kunnossa ja jotka täyttävät lain vaatimukset.
Varoitus
Kaatumisvaara Ajo-ominaisuuksien huononeminen johtuen etu- ja takapyörän rengaskuviointien erilaisuudesta.
–
Etu- ja takapyörän saa varustaa vain kuvioinniltaan samantapaisilla renkailla, muuten ajoneuvo voi muuttua mahdottomaksi
hallita.
Varoitus
Onnettomuusvaara Kriittiset ajo-ominaisuudet tilanteelle sopimattoman ajotavan vuoksi.
–
Sovita ajonopeus ajopinnan ja ajotaitojasi mukaan.
Varoitus
Onnettomuusvaara Onnettomuusvaara, jos mukana kuljetetaan matkustajia.
–
Ajoneuvoa ei ole tarkoitettu matkustajien kuljetukseen. Älä ota matkustajia.
Varoitus
Onnettomuusvaara Epävakaa ajokäyttäytyminen.
–
Älä ylitä suurimpia sallittuja kokonais- ja akselipainoja.
Varoitus
Varkauden vaara Luvaton käyttöönotto.
–
Älä koskaan jätä ajoneuvoa ilman valvontaa, kun sen moottori on käynnissä. Ajoneuvo on varmistettava luvattomalta käytöltä.
Info
Muista moottoripyörää käyttäessäsi, että voimakas melu häiritsee muita ihmisiä.
–
Varmistu siitä, että luovutushuollon työtehtävät on suorittanut valtuutettu KTM-huoltokorjaamo.
–
Lue ennen ensimmäistä ajokertaa koko käyttöohje huolellisesti läpi.
–
Tutustu hallintalaitteisiin.
–
Kytkinkahvan perusasento säädetään. (
–
Etujarrukahvan perusasento säädetään. (
s. 50)
–
Jalkajarrupolkimen perusasento säädetään.
x(
–
Totuttele moottoripyörän käsittelyyn sopivassa maastossa, ennen kuin ajat sillä pitempiä matkoja.
Saat luovutusasiakirjan ja huoltovihkon ajoneuvon luovutuksen yhteydessä.
s. 48)
s. 54)
Info
Moottoripyörääsi ei ole hyväksytty käytettäväksi yleisillä teillä.
Maastossa on suositeltavaa olla matkalla toisen henkilön ja toisen ajoneuvon kanssa, toistenne auttamiseksi.
–
Kokeile myös mahdollisimman hidasta ajoa sekä seisaallaan ajoa, jotta saat enemmän tuntumaa moottoripyörän käsittelyyn.
–
Älä aja maastossa, joka ylittää taitosi ja kokemuksesi.
–
Pidä ajaessasi ohjaustangosta molemmin käsin lujasti kiinni ja pidä jalat jalkatapeilla.
–
Älä ota mukaan matkatavaroita.
–
Suurinta sallittua kokonaispainoa ja akselipanoja on noudatettava.
Ohjearvo
Suurin sallittu kokonaispaino
335 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
145 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
190 kg
KÄYTTÖÖNOTTO
–
Moottori sisäänajetaan. (
14
s. 14)
Moottorin sisäänajo
6.2
–
Sisäänajon aikana ei saa ylittää moottorille ilmoitettua kierroslukua ja tehoa.
Ohjearvo
Suurin moottorin kierrosluku
ensimmäisen käyttötunnin aikana
7 000 kierr./min
Maksimaalinen moottoriteho
≤ 75 %
ensimmäisten 3:n käyttötunnin aikana
–
Vältä täydellä kaasulla ajamista!
Ajoneuvon valmistelu raskaita käyttöolosuhteita varten
6.3
–
Moottoripyörien käyttö raskaissa olosuhteissa voi johtaa joidenkin komponenttien, kuten voimansiirto tai jarrut, keskitasoa suurempaan kulumiseen. Seurauksena saattaa olla kulutusosien huolto tai vaihto jo ennen huolto-ohjelman mukaisen kulumisrajan saavuttamista.
–
KTM suosittelee raskaissa käyttöolosuhteissa ja suoritusarvoja parannettaessa käyttämään ilmoitettua moottoriöljyä.
Moottoriöljy (SAE 10W/60) (00062010035) (
Raskaita käyttöolosuhteita ovat:
– Ajetaan kuivalla hiekalla. (
s. 84)
s. 14)
–
Ajetaan märällä hiekalla. (
–
Ajetaan märällä ja mutaisella ajoreitillä. (
–
Ajetaan korkeassa lämpötilassa ja ajetaan hitaasti. (
–
Ajetaan alhaisessa lämpötilassa tai lumessa. (
s. 15)
s. 15)
s. 16)
s. 16)
Valmistelut kuivalla hiekalla ajamista varten
6.4
–
Ilmansuodatinkotelo tiivistetään.
x
Vihje
Ilmansuodatinkotelo tiivistetään reunoista lian sisääntunkeutumista vastaan.
–
Ilmansuodatin ja suodatinkotelo puhdistetaan.
x(
s. 40)
Info
Ilmansuodatin tarkastetaan n. 30 minuutin välein.
–
Ilmansuodattimen pölysuojus asennetaan.
Ilmansuodattimen pölysuojus (77206920000)
Info
KTM PowerParts asennusohje huomioitava.
B00435-01
–
Ilmansuodattimen hiekkasuojus asennetaan.
Ilmansuodattimen hiekkasuojus (77206922000)
Info
KTM PowerParts asennusohje huomioitava.
B00436-01
KÄYTTÖÖNOTTO
15
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
–
s. 86)
Teräsratas asennetaan.
Vihje
Ketjua ei voidella.
600868-01
–
Jäähdyttimen lamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdyttimen lamellit oikaistaan varovasti.
–
Jatkuva käyttö hiekalla – mäntä vaihdettava 20 käyttötunnin välein.
Valmistelut märällä hiekalla ajamista varten
6.5
–
Ilmansuodatinkotelo tiivistetään.
x
Vihje
Ilmansuodatinkotelo tiivistetään reunoista lian sisääntunkeutumista vastaan.
–
Ilmansuodatin ja suodatinkotelo puhdistetaan.
x(
s. 40)
Info
Ilmansuodatin tarkastetaan n. 30 minuutin välein.
–
Ilmansuodattimen vesisuojus asennetaan.
Ilmansuodattimen vesisuojus (77206921000)
Info
KTM PowerParts asennusohje huomioitava.
B00437-01
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
–
s. 86)
Teräsratas asennetaan.
Vihje
Ketjua ei voidella.
600868-01
–
Jäähdyttimen lamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdyttimen lamellit oikaistaan varovasti.
–
Jatkuva käyttö hiekalla – mäntä vaihdettava 20 käyttötunnin välein.
Valmistelut märällä ja mutaisella ajoreitillä ajamista varten
6.6
–
Ilmansuodatinkotelo tiivistetään.
x
Vihje
Ilmansuodatinkotelo tiivistetään reunoista lian sisääntunkeutumista vastaan.
–
Ilmansuodatin ja suodatinkotelo puhdistetaan.
x(
s. 40)
Info
Ilmansuodatin tarkastetaan n. 30 minuutin välein.
KÄYTTÖÖNOTTO
16
–
Ilmansuodattimen vesisuojus asennetaan.
Ilmansuodattimen vesisuojus (77206921000)
Info
KTM PowerParts asennusohje huomioitava.
B00437-01
–
Teräsratas asennetaan.
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Taipuneet jäähdyttimen lamellit oikaistaan varovasti.
s. 71)
600868-01
Valmistelut korkeassa lämpötilassa ajoa ja hidasta ajoa varten
6.7
–
Ilmansuodatinkotelo tiivistetään.
x
Vihje
Ilmansuodatinkotelo tiivistetään reunoista lian sisääntunkeutumista vastaan.
–
Ilmansuodatin ja suodatinkotelo puhdistetaan.
x(
s. 40)
Info
Ilmansuodatin tarkastetaan n. 30 minuutin välein.
–
Toisiovälitys sovitetaan reitille.
Info
Moottoriöljy kuumenee nopeasti, jos kytkintä täytyy käyttää useasti liian pitkän toisiovälityksen johdosta.
–
Ketju puhdistetaan.
Ketjupuhdistusaine (
600868-01
s. 86)
–
Jäähdyttimen lamellit puhdistetaan.
–
Taipuneet jäähdyttimen lamellit oikaistaan varovasti.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan. (
s. 62)
Valmistelut alhaisessa lämpötilassa tai lumessa ajamista varten
6.8
–
Ilmansuodatinkotelo tiivistetään.
x
Vihje
Ilmansuodatinkotelo tiivistetään reunoista lian sisääntunkeutumista vastaan.
–
Ilmansuodatin ja suodatinkotelo puhdistetaan.
x(
s. 40)
Info
Ilmansuodatin tarkastetaan n. 30 minuutin välein.
KÄYTTÖÖNOTTO
17
–
Ilmansuodattimen vesisuojus asennetaan.
Ilmansuodattimen vesisuojus (77206921000)
Info
KTM PowerParts asennusohje huomioitava.
B00437-01
AJO-OHJEITA
18
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttökertaa
7.1
Info
Ennen jokaista ajokertaa on ajoneuvon kunto ja käyttöturvallisuus tarkistettava.
Käytettäessä on ajoneuvon oltava teknisesti moitteettomassa kunnossa.
–
Moottoriöljymäärä tarkastetaan. (
–
Etujarrun jarrunestemäärä tarkastetaan. (
–
Takajarrun jarrunestemäärä tarkastetaan. (
–
Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
–
Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
–
Jarrujärjestelmän toiminta tarkastetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan. (
–
Ketjun likaisuus tarkastetaan. (
–
Ketju, eturatas, takaratas ja ketjunohjain tarkastetaan. (
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
–
Renkaiden kunto tarkastetaan. (
–
Rengaspaineet tarkastetaan. (
–
Haarukkaputkien pölysuojat puhdistetaan. (
–
Haarukkaputket ilmataan. (
–
Ilmanpuhdistin tarkastetaan.
–
Kaikkien hallintalaitteiden kevyt toiminta ja säätö tarkastetaan.
–
Kaikkien ruuvien, muttereiden ja klemmareiden tiukkuus tarkastetaan säännöllisesti.
–
Polttoainemäärä tarkastetaan.
s. 67)
s. 51)
s. 55)
s. 52)
s. 56)
s. 62)
s. 44)
s. 45)
s. 44)
s. 60)
s. 61)
s. 31)
s. 31)
Käynnistys
7.2
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen ja/tai kuolemaan.
–
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa
tilassa, jos siellä ei ole sopivaa poistojärjestelmää.
Ohje
Moottorivaurio Korkeat kierrosluvut kylmällä moottorilla vaikuttavat negatiivisesti moottorin kestävyyteen.
–
Moottori ajetaan aina matalilla kierroksilla lämpimäksi.
–
Moottoripyörä otetaan telineeltä.
–
Vaihteisto kytketään vapaalle.
Edellytys
Ulkoilman lämpötila: < 20 °C
–
–
Tyhjäkäyntikierrosluvun säätöruuvi vedetään ulospäin vasteeseen saakka.
Käynnistypolkimesta polkaistaan voimakkaasti pohjaan saakka.
Info
Käynnistettäessä ei saa antaa kaasua.
Käynnistyksen aikana syttyy FI varoitusvalo lyhyeksi aikaa toimintatarkistukseksi.
AJO-OHJEITA
19
Liikkeellelähtö
7.3
–
Kytkinkahva vedetään, valitaan 1. vaihde, kytkinkahva vapautetaan hitaasti antaen samanaikaisesti varovasti kaasua.
Vaihtaminen, ajaminen
7.4
Varoitus
Onnettomuusvaara Takapyörä lukkiutuu vaihdettaessa pienemmälle vaihteelle moottorin kierrosluvun ollessa korkea.
–
Pienemmälle vaihteelle ei tule vaihtaa moottorin kierrosluvun ollessa korkea. Moottori pyörii ylikierroksille ja takapyörä voi
lukkiutua.
Info
Jos ajettaessa esiintyy epätavallisia käyttöääniä, on heti pysähdyttävä, moottori sammutettava ja otettava yhteys valtuutettuun
KTM-huoltokorjaamoon.
1. vaihde on liikkeellelähtö- ja ylämäkivaihde.
–
Kun olosuhteet (ylämäki, ajotilanne jne.) sen sallivat, voit kytkeä suuremmille vaihteille. Käännetään kaasu pois ja samanaikaisesti
vedetään kytkinkahva. Vaihdetaan seuraavalle vaihteelle, päästetään kytkinkahva ja annetaan kaasua.
–
Jos käynnistettäessä olit nostanut tyhjäkäynnin kierroslukua, on moottorin lämmettyä tyhjäkäynnin kierrosluvun säätöruuvi työnnettävä takaisin vasteeseen saakka.
–
Huippunopeuden saavuttamisen jälkeen, kun kaasukahva on kierretty täysin auki, voidaan se kiertää takaisin ¾ asentoon. Nopeus
laskee tuskin ollenkaan, polttoaineenkulutus sen sijaan vähenee merkittävästi.
–
Anna kaasua vain sen verran kuin moottori voi juuri silloin käyttää - liian voimakas kaasun aukirepäisy vain lisää polttoaineen kulutusta.
–
Pienemmällä vaihdettaessa jarrutetaan ja samanaikaisesti otetaan kaasu pois.
–
Kytkinkahva vedetään ja vaihdetaan pienemmälle vaihteelle. Kytkinkahva vapautetaan hitaasti ja annetaan kaasua tai vaihdetaan
uudelleen.
–
Sammuta moottori, jos odotettavissa on pidempi aika joutokäyntiä tai seisokki.
Ohjearvo
≥ 1 min
–
Vältä kytkimen usein tapahtuvaa ja pidempää luistattamista. Tämä kuumentaa moottoriöljyä ja siten moottoria sekä jäähdytysjärjestelmää.
–
Aja alhaisella kierrosluvulla korkean kierrosluvun ja kytkimen luistattamisen sijaan.
Jarruttaminen
7.5
Varoitus
Onnettomuusvaara Liian voimakas jarrutus johtaa pyörien lukkiintumiseen.
–
Jarrutustapa on sovitettava ajotilanteeseen ja ajoradan olosuhteisiin.
Varoitus
Onnettomuusvaara Pehmeästä jarrutustuntumasta johtuva etu- tai takajarrun heikentynyt jarrutusteho.
–
Jarrujärjestelmä on tarkistettava, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho likaantuneiden tai kosteiden jarrujen seurauksena.
–
Likaiset tai kosteat jarrut jarrutetaan varovasti puhtaiksi/kuiviksi.
–
Hiekkaisella, märällä tai liukkaalla maapohjalla tulisi käyttää pääsääntöisesti takajarrua.
–
Jarrutuksen tulisi olla aina lopetettu ennen kurvin alkua. Vaihda tällöin nopeutta vastaavalle pienemmälle vaihteelle.
–
Hyödynnä pitkissä alamäissä moottorijarrutusta. Vaihda yksi tai kaksi vaihdetta pienemmälle, mutta älä kuitenkaan päästä moottoria ylikierroksilla. Näin joudut jarruttamaan huomattavasti vähemmän eivätkä jarrut ylikuumene.
AJO-OHJEITA
20
Pysähtyminen, pysäköinti
7.6
Varoitus
Varkauden vaara Luvaton käyttöönotto.
–
Älä koskaan jätä ajoneuvoa ilman valvontaa, kun sen moottori on käynnissä. Ajoneuvo on varmistettava luvattomalta käytöltä.
Varoitus
Palamisvaara Jotkut ajoneuvon osista kuumenevat hyvin paljon kun ajoneuvoa käytetään.
–
Älä kosketa kuumia osia kuten pakoputkisto, jäähdytin, moottori, iskunvaimentajat ja jarrut. Anna näiden osien jäähtyä
ennen kuin työskentely niiden kanssa aloitetaan.
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
Ohje
Palovaara Jotkut moottoripyörän osista kuumenevat erittäin paljon kun moottoripyörää käytetään.
–
Älä jätä moottoripyörää paikkoihin jossa on helposti palavaa ja/tai syttyvää materiaalia. Mitään tavaroita ei saa laittaa kuuman
moottoripyörän päälle. Moottoripyörän on aina ensin annettava jäähtyä.
–
Moottoripyörää jarrutetaan.
–
Vaihteisto kytketään vapaalle.
–
Sammutuspainiketta
–
Moottoripyörä pysäköidään kovalle maapohjalle.
painetaan moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, kunnes moottori sammuu.
Polttoaineen tankkaus
7.7
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä ja sammuta aina moottori. Pidä huoli siitä että polttoaine ei roisku varsinkaan moottoripyörän kuumien osien päälle. Pyyhi heti pois läikytetty polttoaine.
–
Polttoainesäiliössä oleva polttoaine laajenee lämmetessään ja voi täytettynä liian täyteen purkautua ulos. Ota tankkausohjeet huomioon.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Älä anna polttoaineen tulla kosketukseen ihon, silmien ja vaatteiden kanssa. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla ja vedellä. Jos polttoainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Vaihda vaatteet, jotka ovat olleet kosketuksessa polttoaineen kanssa.
Ohje
Materiaalivahinko Polttoainesuodattimen ennenaikainen tukkeutuminen.
–
Joissakin maissa ja alueilla saattaa tulla eteen tilanne, jolloin käytettävissä olevan polttoaineen laatu ja puhtaus eivät ole riittäviä.
Seurauksena on ongelmia polttoainejärjestelmässä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Tankataan vain puhdasta polttoainetta, joka vastaa annettuja normeja.
Varoitus
Ympäristövahingon vaara Polttoaineen virheellinen käsittely vaarantaa ympäristöä.
–
Polttoaine ei saa joutua pohjaveteen, maahan tai viemäristöön.
–
Moottori sammutetaan.
–
Polttoainetankin korkki avataan. (
s. 11)
AJO-OHJEITA
21
–
Polttoainetankki täytetään polttoaineella enintään mittaan .
Ohjearvo
Mitta 
A
Polttoainetankin
tilavuus yhteensä
n.
–
400382-10
35 mm
7,5 l
Polttoainetankin korkki suljetaan. (
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95)
( s. 85)
s. 11)
HUOLTO-OHJELMA
22
Huolto-ohjelma
8.1
Virhemuisti luetaan KTM-diagnoosilaitteella.
x
Moottoriöljy ja öljynsuodatin vaihdetaan, öljysihti puhdistetaan.
Jarrupalat tarkistetaan etujarrusta. (
s. 67)
S10A
S20A
S30A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
s. 52)
Jarrupalat tarkistetaan takajarrusta. (
Jarrulevyt tarkastetaan. (
x(
S1N
s. 56)
s. 50)
Jarruletkujen vauriot ja tiiviys tarkastetaan.
Takajarrun jarrunestemäärä tarkastetaan. (
s. 55)
Jalkajarrusylinterin tiivistysmansetit vaihdetaan.
Jalkajarrupolkimen vapaaliike tarkastetaan. (
•
x
s. 54)
Runko ja takahaarukka tarkastetaan.
x
Takahaarukan laakerointi tarkastetaan. x
Takavaimentimen linkku tarkastetaan. x
Pieni etuhaarukan huolto tehdään. x
Suuri etuhaarukkahuolto suoritetaan. x
Renkaiden kunto tarkastetaan. (
Rengaspaineet tarkastetaan. (
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
s. 60)
s. 61)
Pyöränlaakerien välys tarkastetaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki liikkuvat osat (esim. sivutuki, käsikahvat, ketjut, ...) voidellaan ja niiden kevyt toimivuus tarkastetaan.
•
•
•
Hydraulisen kytkimen nestemäärä tarkastetaan. (
•
•
•
Pyörännavat tarkastetaan.
x
x
Vanteenheitto tarkastetaan.
Pinnojen kireys tarkastetaan. (
s. 61)
Ketju, eturatas, takaratas ja ketjunohjain tarkastetaan. (
Ketjun kireys tarkastetaan. (
s. 45)
s. 44)
•
x
s. 48)
Etujarrun jarrunestemäärä tarkastetaan. (
s. 51)
•
•
•
Etujarrukahvan vapaaliike tarkastetaan. (
s. 50)
•
•
•
•
•
•
Ohjauspään laakerivälys tarkastetaan. (
Venttiilivälykset tarkastetaan.
Kytkin tarkastetaan.
s. 36)
•
•
x
•
•
x
Polttoaineen paine tarkastetaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x
Kaikkien letkujen (esim. polttoaine-, jäähdytys-, ilmaus-, tyhjennys-, ...) ja mansettien repeämät, tiiviys ja oikea asennus tarkastetaan.
Pakkasenkesto ja jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan. (
x
Kaapeleiden vauriot ja taitteeton kulku tarkastetaan.
s. 62)
x
Vaijereiden vauriot, taitteeton kulku ja säädöt tarkastetaan.
•
Ilmansuodatin ja suodatinkotelo puhdistetaan.
Äänenvaimentimen lasivillatäyte vaihdetaan.
x
x(
s. 41)
Ruuvien ja muttereiden asennustiukkuus tarkastetaan.
x
•
•
•
•
Lopputarkastus: Ajoneuvon liikenneturvallisuus tarkastetaan ja koeajo suoritetaan.
•
•
•
•
Virhemuisti luetaan koeajon jälkeen KTM-diagnoosilaitteella.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tyhjäkäynti tarkastetaan.
x
x
Huoltomerkintä tehdään KTM DEALER.NET:iin ja huoltovihkoon. x
S1N: ensimmäisen käyttötunnin jälkeen - vastaa noin 7 litraa polttoainetta
S10A: 10 käyttötunnin välein - vastaa noin 70 litraa polttoainetta / jokaisen kilpailuerän jälkeen
S20A: 20 käyttötunnin välein - vastaa noin 140 litraa polttoainetta
S30A: 30 käyttötunnin välein - vastaa noin 210 litraa polttoainetta
HUOLTO-OHJELMA
23
Huoltotyöt (lisätoimeksianto)
8.2
S20N
S40A
S50A
S100A
J1A
Jarruneste vaihdetaan etujarruun.
•
Jarruneste vaihdetaan takajarruun.
•
x
x
Hydraulisen kytkimen neste vaihdetaan. x ( s. 48)
Ohjauspään laakerit voidellaan. x ( s. 36)
Takavaimennin huolletaan. x
Sytytystulppa ja tulpanhattu vaihdetaan. x
Mäntä vaihdetaan. x
Sylinteri tarkastetaan/mitataan. x
Sylinterikansi tarkastetaan. x
Venttiilit, venttiilijouset ja venttiililautasen säätöpalat tarkastetaan. x
Nokka-akseli ja keinuvivut tarkastetaan. x
Kiertokanki, kiertokangenlaakeri ja kampiakselintappi vaihdetaan. x
Vaihdelaatikko ja vaihteisto tarkastetaan. x
Öljynpaineen säätelyventtiili tarkastetaan. x
Öljypumput ja voitelujärjestelmä tarkastetaan. x
Moottorinohjaus tarkastetaan. x
Kaikki moottorilaakerit vaihdetaan. x
S20N: ensimmäisten 20 käyttötunnin jälkeen - vastaa noin 140 litraa polttoainetta
S40A: 40 käyttötunnin välein - vastaa noin 280 litraa polttoainetta
S50A: 50 käyttötunnin välein - vastaa noin 350 litraa polttoainetta
S100A: 100 käyttötunnin välein - vastaa noin 700 litraa polttoainetta
J1A: vuosittain
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RUNGON SÄÄTÖ
24
Rungon perusasetusten tarkistus kuljettajan painon mukaan
9.1
Info
Rungon perusasetuksissa säädetään ensin takavaimennin ja sen jälkeen etuhaarukka.
–
Moottoripyörän optimaalisten ajo-ominaisuuksien saavuttamiseksi sekä etuhaarukan, takavaimentimen, takahaarukan ja rungon vaurioiden välttämiseksi on jousituskomponenttien perusasetukset valittava kuljettajan painon mukaan.
–
KTM offroad-moottoripyörät on säädetty toimituskunnossa vakiokuljettajan painolle
(täysissä ajovarusteissa).
Ohjearvo
Vakiokuljettajanpaino
75… 85 kg
–
Jos kuljettajan paino on tämän alueen ulkopuolella, täytyy jousituskomponenttien
perusasetuksia muuttaa vastaavasti.
–
Pienet painopoikkeamat voidaan kompensoida muuttamalla jousien esijännitystä.
Suuremmissa poikkeamissa on asennettava sopivammat jouset.
401030-01
Takaiskunvaimentimen puristusvaimennus
9.2
Takaiskunvaimentimen puristusvaimennus on jaettu kahteen alueeseen, High Speed ja Low Speed.
High- ja Low Speed tarkoittavat takapyörän sisäänjouston nopeutta, ei siis ajonopeutta.
High Speed säätö vaikuttaa esim. alastulossa hypyn jälkeen, takapyörä joustaa tällöin nopeasti sisäänpäin.
Low Speed säätö vaikuttaa esim. ajettaessa loivien aaltomuodostumien yli, takapyörä joustaa tällöin hitaasti sisäänpäin.
Näita kahta aluetta voidaan säätää erikseen, siirtyminen High- ja Low Speed alueiden välillä on kuitenkin liukuvaa. Sen seurauksena
säätömuutokset puristusvaimennuksen High Speed alueella vaikuttavat myös Low Speed alueeseen ja päinvastoin.
Takaiskunvaimentimen Low Speed puristusvaimennuksen säätö
9.3
Varo
Onnettomuusvaara Paineistettujen osien purkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.
–
Takaiskunvaimennin on täytetty paineistetulla typellä. Huomioi annettu kuvaus. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
Info
Low Speed säätö näyttää vaikutuksensa kun takavaimennin joustaa hitaasti tai normaalisti sisäänpäin.
–
Säätöruuvia  kierretään ruuvimeisselillä myötäpäivään viimeiseen tuntuvaan naksahdukseen saakka.
Info
Ruuviliitosta  ei saa avata!
–
B00290-10
Takaiskunvaimentimen tyyppiä vastaava määrä naksahduksia kierretään vastapäivään.
RUNGON SÄÄTÖ
25
Ohjearvo
Low Speed puristusvaimennus (250 SX‑F EU)
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Urheilu
13 naksahdusta
Low Speed puristusvaimennus (250 SX‑F USA)
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Urheilu
13 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen
vähentää vaimennusta.
Takaiskunvaimentimen High Speed puristusvaimennuksen säätö
9.4
Varo
Onnettomuusvaara Paineistettujen osien purkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.
–
Takaiskunvaimennin on täytetty paineistetulla typellä. Huomioi annettu kuvaus. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
Info
High Speed säätö näyttää vaikutuksensa silloin, kun takavaimennin joustaa nopeasti sisäänpäin.
–
Säätöruuvia  kierretään hylsyavaimella myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
Ruuviliitosta  ei saa avata!
–
Takaiskunvaimentimen tyyppiä vastaava määrä kierroksia kierretään vastapäivään.
Ohjearvo
High Speed puristusvaimennus (250 SX‑F EU)
B00289-10
Mukavuus
2,5 krs
Vakio
2 krs
Urheilu
1,5 krs
High Speed puristusvaimennus (250 SX‑F USA)
Mukavuus
2,5 krs
Vakio
2 krs
Urheilu
1,5 krs
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen
vähentää vaimennusta.
Takaiskunvaimentimen paluuvaimennuksen säätö
9.5
Varo
Onnettomuusvaara Paineistettujen osien purkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.
–
Takaiskunvaimennin on täytetty paineistetulla typellä. Huomioi annettu kuvaus. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
RUNGON SÄÄTÖ
26
–
Säätöruuvia  kierretään myötäpäivään viimeiseen tuntuvaan naksahdukseen
saakka.
–
Takaiskunvaimentimen tyyppiä vastaava määrä naksahduksia kierretään vastapäivään.
Ohjearvo
Paluuvaimennus (250 SX‑F EU)
100912-10
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Urheilu
13 naksahdusta
Paluuvaimennus (250 SX‑F USA)
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Urheilu
13 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen
vähentää vaimennusta ulosjoustoissa.
Mitan määritys takapyörä vapaana
9.6
A
0
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Mitataan mahdollisimman kohtisuora välimatka taka-akselista johonkin kiintopisteeseen - esim. sivuverhouksessa olevaan merkkiin.
–
Arvo merkitään mittana .
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Mitta  määritetaan takapyörä vapaana. (
–
Avustaja pitää moottoripyörää pystysuorassa.
–
Mitataan uudelleen taka-akselin ja kiintopisteen välinen etäisyys.
–
Arvo merkitään mittana .
s. 31)
s. 31)
400988-10
Takavaimentimen riippuman tarkistus
9.7
A
0
s. 26)
Info
Painuma on mittojen  ja  erotus.
–
Riippuma tarkastetaan.
»
B
0
400989-10
Riippuma (250 SX‑F EU)
30 mm
Riippuma (250 SX‑F USA)
34 mm
Jos riippuma on pienempi tai suurempi kuin ilmoitettu mitta:
–
Takavaimentimen jousen esijännitystä säädetään.
x(
s. 27)
RUNGON SÄÄTÖ
27
Takavaimentimen painuman tarkistus
9.8
–
Mitta  määritetaan takapyörä vapaana. (
–
Kuljettaja istuu toisen henkilön, joka pitää moottoripyörää, avustuksella täysissä
ajovarusteissaan normaaliin istuma-asentoon moottoripyörän päälle (jalat jalkatapeilla) ja keinauttaa muutaman kerran ylös ja alas.
–
Kolmas henkilö mittaa nyt uudelleen taka-akselin ja kiintopisteen välisen etäisyyden.
–
Arvo merkitään mittana .
A
0
s. 26)
Takapyörän ripustus asettuu paikalleen.
Info
Painuma on mittojen  ja  erotus.
–
Painuma tarkastetaan.
C
0
Painuma (250 SX‑F EU)
90 mm
Painuma (250 SX‑F USA)
100 mm
»
Jos painuma poikkeaa ilmoitetusta mitasta:
–
Painumaa säädetään.
x(
s. 28)
400990-10
Takavaimentimen jousen esijännityksen säätö
9.9
x
Varo
Onnettomuusvaara Paineistettujen osien purkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia.
–
Takaiskunvaimennin on täytetty paineistetulla typellä. Huomioi annettu kuvaus. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa
sinua mielellään.)
Info
Ennen kuin muutat jousen esijännitystä, merkitse nykyinen asetus muistiin - esim. mittaamalla jousen pituus.
–
Takavaimennin irrotetaan.
–
Takavaimennin puhdistetaan huolellisesti.
–
Ruuvi  löysätään.
–
Säätörengasta  kierretään kunnes jousi on kokonaan löystynyt.
x(
s. 37)
Haka-avain (T106S)
–
Jousen kokonaispituus vapautetussa tilassa mitataan.
–
Jousi kiristetään kiertämällä säätörengasta  annettuun mittaan .
Ohjearvo
Jousen esijännitys (250 SX‑F EU)
15 mm
Jousen esijännitys (250 SX‑F USA)
12 mm
Info
Riippumasta tai painumasta johtuen saattaa olla tarpeen suurempi tai pienempi jousen esijännitys.
–
Ruuvi  kiristetään.
Ohjearvo
401025-10
–
Takavaimentimen säätörenkaan ruuvi
(250 SX‑F EU)
M5
5 Nm
Takavaimentimen säätörenkaan ruuvi
(250 SX‑F USA)
M5
5 Nm
Takavaimennin asennetaan.
x(
s. 38)
RUNGON SÄÄTÖ
Painuman säätö
9.10
28
x
–
Takavaimennin irrotetaan.
–
Takavaimennin puhdistetaan huolellisesti.
–
Valitaan sopiva jousi ja asennetaan se.
x(
s. 37)
Ohjearvo
Jousituskerroin (250 SX‑F EU)
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
51 N/mm
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
54 N/mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
57 N/mm
Jousituskerroin (250 SX‑F USA)
B00292-10
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
48 N/mm
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
51 N/mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
54 N/mm
Info
Jousituskerroin on merkitty jousen ulkopintaan.
–
Takavaimennin asennetaan.
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
s. 31)
–
Takavaimentimen painuma tarkastetaan. (
s. 27)
–
Takaiskunvaimentimen paluuvaimennusta säädetään. (
x(
s. 38)
s. 25)
Etuhaarukan perussäädön tarkistus
9.11
Info
Etuhaarukalle ei voida eri syistä ilmoittaa täsmällistä painumaa.
–
Kuljettajan painon pienet poikkeamat voidaan kompensoida, kuten takavaimentimessa, muuttamalla jousien esijännitystä.
–
Jos etuhaarukka lyö usein pohjaan (kova isku sisäänjouston lopussa), on ehdottomasti asennettava jäykemmät jouset, jotta vältytään etuhaarukan ja rungon vaurioitumiselta.
401000-01
Etuhaarukan puristusvaimennuksen säätö
9.12
Info
Hydraulinen puristusvaimennus määrittää etuhaarukan käyttäytymisen sisäänjoustoissa.
–
Säätöruuveja  kierretään myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
Säätöruuvit  sijaitsevat haarukkaputkien yläpäissä.
Molemmat haarukkaputket säädetään samalla tavalla.
–
B00294-10
Haarukkatyyppiä vastaava määrä naksahduksia kierretään vastapäivään.
RUNGON SÄÄTÖ
29
Ohjearvo
Puristusvaimennus (250 SX‑F EU)
Mukavuus
14 naksahdusta
Vakio
12 naksahdusta
Urheilullisuus
10 naksahdusta
Puristusvaimennus (250 SX‑F USA)
Mukavuus
14 naksahdusta
Vakio
12 naksahdusta
Urheilullisuus
10 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen
vähentää vaimennusta.
Etuhaarukan paluuvaimennuksen säätö
9.13
Info
Hydraulinen paluuvaimennus määrittää haarukan käyttäytymisen ulosjoustoissa.
–
Suojakuvut  poistetaan.
–
Säätöruuveja  kierretään myötäpäivään vasteeseen saakka.
Info
Säätöruuvit  sijaitsevat haarukkaputkien alapäissä.
Molemmat haarukkaputket säädetään samalla tavalla.
–
Haarukkatyyppiä vastaava määrä naksahduksia kierretään vastapäivään.
Ohjearvo
B00295-10
Paluuvaimennus (250 SX‑F EU)
Mukavuus
14 naksahdusta
Vakio
12 naksahdusta
Urheilullisuus
10 naksahdusta
Paluuvaimennus (250 SX‑F USA)
Mukavuus
14 naksahdusta
Vakio
12 naksahdusta
Urheilullisuus
10 naksahdusta
Info
Myötäpäivään kiertäminen lisää vaimennusta, vastapäivään kiertäminen
vähentää vaimennusta.
–
Suojakuvut  asennetaan.
Ohjaustangon paikka
9.14
Ylemmässä T-kappaleessa on kaksi reikää joiden etäisyys toisistaan on .
Reikäväli A
15 mm
Reiät ohjaustangon kannatinosassa sijaitsevat etäisyydellä  keskeltä.
0
A
Reikäväli B
B
0
3,5 mm
Ohjaustanko voidaan asentaa neljään eri asentoon. Tällä tavoin on mahdollista asentaa
ohjaustanko kuljettajalle mieluisimpaan asentoon.
800116-10
RUNGON SÄÄTÖ
30
Ohjaustangon paikan muuttaminen
9.15
x
–
1
2
0
1
0
2
0
Neljä ruuvia  poistetaan. Ohjaustangon kiinnityskaaret irrotetaan. Ohjaustanko
irrotetaan ja laitetaan sivuun.
Info
Moottoripyörä ja asennusosat suojataan vahingoittumiselta peittämällä ne.
Kaapeleita ja johtoja ei saa taittaa.
–
Ruuvit  poistetaan. Ohjaustangon kannattimet irrotetaan.
–
Ohjaustangon kannattimet laitetaan haluttuun asentoon. Ruuvit  asennetaan ja
kiristetään.
B00375-10
Ohjearvo
Ohjaustangon kannattimen
ruuvi
M10
40 Nm
Loctite® 243™
Info
Kannattimet asetetaan samalla tavalla oikealle ja vasemmalle.
–
Ohjaustanko laitetaan paikalleen.
Info
On huomioitava kaapeleiden ja johtojen oikea asennus.
–
Ohjaustangon kiinnityskaaret laitetaan paikoilleen. Neljä ruuvia  asennetaan ja
kiristetään tasaisesti.
Ohjearvo
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
M8
20 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT
31
Moottoripyörän nosto nostotelineellä
10.1
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Moottoripyörä nostetaan moottorin alla olevasta runko-osasta.
Pyörät eivät saa koskettaa enää lattiaan.
–
Moottoripyörä varmistetaan kaatumiselta.
Nostoteline (54829055000)
100913-01
Moottoripyörän ottaminen nostotelineeltä
10.2
Ohje
Vahingoittumisvaara Pysäköity moottoripyörä saattaa liikkua pois paikaltaan tai kaatua.
–
Ajoneuvo pysäköidään aina tasaiselle ja kovalle alustalle.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä.
–
Nostoteline poistetaan.
–
Moottoripyörä pysäköidään työntämällä Plug-in sivutuki  taka-akseliin vasemmalle
puolelle.
Info
Ennen ajoonlähtöä on Plug-in sivutuki poistettava.
100950-10
Haarukkaputkien ilmaus
10.3
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Ilmausruuvit  poistetaan hetkeksi.
–
Ilmausruuvit asennetaan ja kiristetään.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Haarukkasuoja löysätään. (
–
Molempien haarukkaputkien pölysuojat  työnnetään alaspäin.
s. 31)
Mahdollinen ylipaine poistuu haarukan sisältä.
s. 31)
B00296-10
Haarukkaputkien pölysuojien puhdistus
10.4
s. 31)
s. 32)
Info
Pölysuojien tehtävänä on pölyn ja karkean lian poistaminen haarukkaputkista. Ajan kanssa likaa voi päästä pölysuojien taakse. Jos likaa ei poisteta,
takana olevat öljytiivisterenkaat voivat alkaa vuotamaan.
B00297-10
RUNGON HUOLTOTYÖT
32
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
–
–
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa ne on käsiteltävä jarrujen puhdistusaineella.
Molempien haarukkaputkien pölysuojat ja sisäputket puhdistetaan ja öljytään.
Yleisöljyspray (
s. 87)
–
Pölysuojat painetaan asennuskohtaan takaisin.
–
Ylimääräinen öljy poistetaan.
–
Haarukkasuoja kohdistetaan paikalleen. (
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Ruuvit  poistetaan ja panta otetaan irti.
–
Ruuvit  poistetaan vasemmasta haarukkaputkesta. Haarukkasuoja työnnetään
alas.
–
Ruuvit poistetaan oikeasta haarukkaputkesta. Haarukkasuoja työnnetään alas.
s. 32)
s. 31)
Haarukkasuojan löysääminen
10.5
B00298-10
Haarukkasuojan paikalleen kohdistaminen
10.6
–
Haarukkasuoja laitetaan vasempaan haarukkaputkeen. Ruuvit  asennetaan ja
kiristetään.
Ohjearvo
Rungon loput ruuvit
M6
10 Nm
–
Jarruletku ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
–
Haarukkasuoja asetetaan oikeaan haarukkaputkeen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
B00298-20
Haarukkaputkien irrotus
10.7
Rungon loput ruuvit
M6
x
–
Etupyörä irrotetaan.
–
Ruuvit  poistetaan ja panta otetaan irti.
–
Ruuvit  poistetaan ja jarrusatula irrotetaan.
–
Jarrusatula ripustetaan jarruletkuineen sivuun vapaasti.
–
Ruuvit  löysätään. Vasen haarukkaputki poistetaan.
–
Ruuvit  löysätään. Oikea haarukkaputki poistetaan.
x(
s. 58)
B00300-10
B00339-10
10 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT
Haarukkaputkien asennus
10.8
33
x
–
Haarukkaputket laitetaan paikoilleen.
Info
Haarukkaputken yläpäässä olevan jyrsityn uran tulee olla samalla tasolla
ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
Ilmausruuvit  suunnataan osoittamaan eteenpäin.
B00296-10
–
Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
–
M8
17 Nm
M8
12 Nm
Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
Alemman T-kappaleen ruuvi
B00339-11
–
Jarrusatula asetetaan paikalleen. Ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etujarrusatulan ruuvi
M8
25 Nm
Loctite® 243™
–
Jarruletku ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
–
Etupyörä asennetaan.
–
Haarukkaputket irrotetaan.
–
Ruuvit  vasemmasta haarukkaputkesta irrotetaan. Haarukkasuoja nostetaan ylöspäin pois.
–
Ruuvit poistetaan oikeasta haarukkaputkesta. Haarukkasuoja nostetaan ylöspäin
pois.
–
Haarukkasuoja laitetaan vasempaan haarukkaputkeen. Ruuvit  asennetaan ja
kiristetään.
x(
s. 58)
B00300-11
Haarukkasuojan irrotus
10.9
x
x(
s. 32)
B00306-10
Haarukkasuojan asennus
10.10
x
Ohjearvo
Rungon loput ruuvit
–
M6
10 Nm
Haarukkasuoja asetetaan oikeaan haarukkaputkeen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon loput ruuvit
B00306-10
–
Haarukkaputket asennetaan.
M6
x(
s. 33)
10 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT
Alemman T-kappaleen irrotus
10.11
34
x
–
Haarukkaputket irrotetaan.
x(
–
Numerokilpi irrotetaan. (
s. 37)
–
Etulokasuoja irrotetaan. (
s. 37)
–
Ruuvi  poistetaan.
–
Ruuvi  poistetaan.
–
Ylempi T-kappale ohjaustankoineen otetaan irti ja laitetaan sivuun.
s. 32)
Info
Moottoripyörä ja asennusosat suojataan vahingoittumiselta peittämällä ne.
Kaapeleita ja letkuja ei saa taittaa.
B00309-10
–
O-rengas  poistetaan. Suojakiekko  poistetaan.
–
Alempi T-kappale ohjausakseleineen poistetaan.
–
Ohjauspään ylälaakeri poistetaan.
–
Laakerit ja tiiviste-elementit puhdistetaan, tarkastetaan vauriot ja rasvataan.
B00310-10
Alemman T-kappaleen asennus
10.12
x
Korkeaviskoosinen voitelurasva (
3
0
2
0
1
0
s. 86)
–
Alempi T-kappale ohjausakseleineen asennetaan. Ylempi ohjauspään laakeri asennetaan.
–
Tarkistetaan, onko ohjauspään ylätiiviste  laitettu oikein paikalleen.
–
Suojakiekko  ja O-rengas  työnnetään paikoilleen.
–
Ylempi T-kappale ohjaustankoineen laitetaan paikalleen.
–
Ruuvi  asennetaan, mutta ei vielä kiristetä.
800115-10
B00376-10
RUNGON HUOLTOTYÖT
35
–
Haarukkaputket laitetaan paikoilleen.
Info
Haarukkaputken yläpäässä olevan jyrsityn uran tulee olla samalla tasolla
ylemmän T-kappaleen yläreunan kanssa.
Ilmausruuvit  suunnataan osoittamaan eteenpäin.
B00377-10
–
Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
Alemman T-kappaleen ruuvi
M8
12 Nm
M20x1,5
10 Nm
B00378-10
–
Ruuvi  kiristetään.
Ohjearvo
Ohjauspään yläruuvi
B00380-10
–
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
M8
17 Nm
Loctite® 243™
B00380-11
–
Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
M8
17 Nm
B00378-11
–
Jarrusatula asetetaan paikalleen. Ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etujarrusatulan ruuvi
B00379-10
M8
25 Nm
Loctite® 243™
–
Jarruletku ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
–
Etulokasuoja asennetaan. (
s. 37)
–
Numerokilpi asennetaan. (
s. 37)
–
Kaapelikimpun, vaijereiden, jarru- ja kytkinletkujen vapaa liikkuvuus ja oikea asennus tarkastetaan.
–
Etupyörä asennetaan.
–
Ohjauspään laakerivälys tarkastetaan. (
x(
s. 58)
s. 36)
RUNGON HUOLTOTYÖT
36
Ohjauspään laakerivälyksen tarkastus
10.13
Varoitus
Onnettomuusvaara Epävakaa ajokäyttäytyminen johtuen väärästä ohjauspään laakerivälyksestä.
–
Ohjauspään laakerivälys säädetään välittömästi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Info
Jos ajetaan pitempiä aikoja ohjauspään laakeroinnin ollessa väljä, vahingoittuvat ensin laakerit ja sen jälkeen laakeripesät.
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Ohjaustanko käännetään suoraan asentoon. Etuhaarukkaa liikutellaan ajosuunnassa
edestakaisin.
s. 31)
Ohjauspään laakereissa ei saa olla tuntuvaa välystä.
»
Jos tuntuvaa välystä on havaittavissa:
–
–
»
Ohjauspään laakerivälyksen säätö
x(
s. 36)
Ohjaustangon on liikuttava kevyesti koko kääntöalueensa läpi. Mitään havaittavia
kiinnitarttumisasentoja ei saa olla.
400738-11
10.14
Ohjauspään laakerivälys säädetään.
Ohjaustankoa käännetään laidasta laitaan edestakaisin.
Jos kiinnitarttumisasentoja on havaittavissa:
–
Ohjauspään laakerivälys säädetään.
–
Ohjauspään laakerit tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Ruuvit  löysätään. Ruuvi  poistetaan.
–
Ruuvi  löysätään ja kiristetään jälleen.
x(
s. 36)
s. 31)
x
s. 31)
Ohjearvo
Ohjauspään yläruuvi
M20x1,5
10 Nm
–
Muovivasaralla kopautetaan kevyesti ylempään T-kappaleeseen jännitysten estämiseksi.
–
Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
B00299-10
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
–
M8
17 Nm
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Ohjausakselin yläruuvi
Ohjauspään laakerien voitelu
10.15
M8
–
Ohjauspään laakerivälys tarkastetaan. (
–
Alempi T-kappale irrotetaan.
17 Nm
s. 36)
x
–
800010-10
x ( s. 34)
Alempi T-kappale asennetaan. x ( s. 34)
Loctite® 243™
RUNGON HUOLTOTYÖT
37
Numerokilven irrotus
10.16
–
Ruuvi  poistetaan ja panta otetaan irti.
–
Ruuvi  poistetaan. Numerokilpi irrotetaan.
–
Numerokilpi laitetaan paikalleen. Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
B00308-10
Numerokilven asennus
10.17
Ohjearvo
Rungon loput ruuvit
M6
10 Nm
Info
Pidikenokkien tartunta etulokasuojaan huomioitava.
–
Jarruletku ja panta laitetaan paikoilleen. Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
–
Ruuvit  poistetaan. Etulokasuoja irrotetaan.
–
Huomioitava väliholkkien olemassaolo.
–
Varmistettava, että väliholkit ovat paikoillaan etulokasuojassa.
–
Etulokasuoja kohdistetaan paikalleen. Ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
B00308-11
Etulokasuojan irrotus
10.18
B00307-10
Etulokasuojan asennus
10.19
Ohjearvo
Rungon loput ruuvit
M6
Info
Pidikenokkien tartunta numerokilpeen huomioitava.
B00307-10
Takavaimentimen irrotus
10.20
x
100914-10
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Äänenvaimennin irrotetaan. (
–
Ruuvi  poistetaan.
–
Pultti  poistetaan.
s. 41)
s. 31)
10 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT
38
–
Kulmavipu  painetaan taaksepäin.
–
Yhdysvivut  painetaan alaspäin.
–
Jouset  irrotetaan.
100915-10
Jousikoukku (50305017000)
–
Ruuvi  poistetaan.
–
Takavaimenninta painetaan taaksepäin ja pakoputki irrotetaan.
–
Ruuvi  poistetaan.
–
Takavaimennin otetaan ylöspäin irti.
–
Takavaimennin pujotellaan paikalleen yläkautta.
–
Takavaimennin laitetaan paikalleen.
–
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
100916-10
100917-10
Takavaimentimen asennus
10.21
x
Ohjearvo
Takavaimentimen yläruuvi
M10
60 Nm
Loctite® 243™
100918-10
–
Pakoputki kohdistetaan paikalleen.
–
Jouset  kiinnitetään.
Jousikoukku (50305017000)
–
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon loput ruuvit
M8
25 Nm
100916-11
–
Kulmavipu ja yhdysvivut laitetaan paikoilleen.
–
Pultti  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Mutteri yhdysvivusta kulmavipuun
–
M14x1,5
80 Nm
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Takavaimentimen alaruuvi
100914-11
M10
–
Äänenvaimennin asennetaan. (
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
60 Nm
s. 41)
s. 31)
Loctite® 243™
RUNGON HUOLTOTYÖT
39
Istuimen irrotus
10.22
–
Ruuvi  poistetaan.
–
Istuinta nostetaan takapäästä, vedetään taaksepäin ja poistetaan ylöspäin.
–
Istuimen etuosa kohdistetaan polttoainetankissa olevaan tappiin, lasketaan takaa
alas ja työnnetään samalla eteenpäin.
–
Varmistettava että istuin on lukittunut oikein.
–
Istuimen kiinnitysruuvi asennetaan ja kiristetään.
B00317-10
Istuimen asennus
10.23
Ohjearvo
Rungon loput ruuvit
M6
10 Nm
B00318-01
Ilmansuodatinkotelon kannen irrotus
10.24
–
Ilmansuodatinkotelon kantta vedetään alueelta  sivusuuntaan ja poistetaan eteenpäin.
–
Ilmansuodatinkotelon kansi laitetaan paikalleen ensin takaosasta  ja sitten
etuosa  napsautetaan kiinni.
100919-10
Ilmansuodatinkotelon kannen asennus
10.25
100920-10
Ilmansuodattimen irrotus
10.26
x
Ohje
Moottorivahinkoja Suodattamaton imuilma vaikuttaa negatiivisesti moottorin kestävyyteen.
–
Älä koskaan käytä ajoneuvoa ilman ilmasuodatinta, koska pöly ja likaa joutuu moottorin sisään ja nopeuttaa sen kulumista.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
RUNGON HUOLTOTYÖT
40
–
Ilmansuodatinkotelon kansi irrotetaan. (
–
Ilmasuodattimen kiinnityssanka  avataan alhaalta ja käännetään sivulle. Ilmansuodatin pidikkeineen otetaan pois.
–
Ilmansuodatin otetaan pois pidikkeestä.
–
Puhdas ilmansuodatin asetetaan pidikkeeseen.
–
Ilmansuodatin voidellaan alueelta .
s. 39)
100921-10
Ilmansuodattimen asennus
10.27
x
Kestorasva (
s. 86)
301262-10
–
Molemmat osat laitetaan yhdessä paikalleen, kohdistetaan ja kiinnitetään kiinnityssangalla .
Info
Jos ilmansuodatinta ei ole asennettu oikein, pölyä ja likaa voi päästä moottoriin ja aiheuttaa vaurioita.
–
Ilmansuodatinkotelon kansi asennetaan. (
s. 39)
100921-10
Ilmansuodattimen ja suodatinkotelon puhdistus
10.28
x
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Ilmansuodatinta ei saa puhdistaa polttoaineella tai petroolilla, koska nämä aineet vahingoittavat vaahtomuovia.
–
Ilmansuodatin irrotetaan.
–
Ilmansuodatin pestään erikoispuhdistusnesteessä perusteellisesti ja sen annetaan
kuivua hyvin.
x(
Ilmasuotimen puhdistusaine (
s. 39)
s. 86)
Info
Ilmansuodatinta vain puristellaan, missään tapauksessa sitä ei saa vääntää.
–
Kuiva ilmansuodatin voidellaan laadukkaalla suodatinöljyllä.
Öljy vaahtomuovi-ilmansuodattimelle (
B00325-01
s. 87)
–
Ilmansuodattimen kotelo puhdistetaan.
–
Imukurkku puhdistetaan, vauriot ja tiukka istuvuus tarkastetaan.
–
Ilmansuodatin asennetaan.
x(
s. 40)
RUNGON HUOLTOTYÖT
41
Äänenvaimentimen irrotus
10.29
Varoitus
Palamisvaara Pakoputkistosta tulee käytössä hyvin kuuma.
–
Anna pakoputkiston jäähtyä. Älä kosketa kuumia osia.
–
Jousi  irrotetaan.
Jousikoukku (50305017000)
–
Ruuvit  poistetaan ja äänenvaimennin irrotetaan.
–
Äänenvaimennin asetetaan paikalleen. Ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
B00266-10
Äänenvaimentimen asennus
10.30
Ohjearvo
Rungon loput ruuvit
–
M6
10 Nm
Jousi  kiinnitetään.
Jousikoukku (50305017000)
B00266-11
Äänenvaimentimen lasivillatäytteen vaihto
10.31
x
Varoitus
Palamisvaara Pakoputkistosta tulee käytössä hyvin kuuma.
–
Anna pakoputkiston jäähtyä. Älä kosketa kuumia osia.
Info
Ajan mittaan haihtuvat vaimennusaineen kuidut ilmaan, vaimennin "palaa" puhki.
Äänitason nousemisen lisäksi muuttuu myös tehotuotannon luonne.
0
1
0
2
4
0
3
0
400256-10
–
Äänenvaimennin irrotetaan. (
–
Äänenvaimentimen kaikki ruuvit irrotetaan. Päätykappale  ja ulkoputki  irrotetaan.
–
Lasivillatäyte  vedetään pois sisäputken  päältä.
–
Uudelleen käytettävät osat puhdistetaan.
–
Uusi lasivillatäyte  asennetaan sisäputken päälle.
–
Ulkoputki  työnnetään lasivillatäytteen päälle.
–
Päätykappale  työnnetään ulkoputkeen.
–
Kaikki ruuvit asennetaan ja kiristetään.
–
Äänenvaimennin asennetaan. (
s. 41)
s. 41)
RUNGON HUOLTOTYÖT
Polttoainetankin irrotus
10.32
42
x
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä ja sammuta aina moottori. Pidä huoli siitä että polttoaine ei roisku varsinkaan moottoripyörän kuumien osien päälle. Pyyhi heti pois läikytetty polttoaine.
–
Polttoainesäiliössä oleva polttoaine laajenee lämmetessään ja voi täytettynä liian täyteen purkautua ulos. Ota tankkausohjeet huomioon.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Älä anna polttoaineen tulla kosketukseen ihon, silmien ja vaatteiden kanssa. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla ja vedellä. Jos polttoainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Vaihda vaatteet, jotka ovat olleet kosketuksessa polttoaineen kanssa. Säilytä polttoaine säädöksien mukaisesti sopivassa kanisterissa ja pidä poissa lapsien ulottuvilta.
–
Istuin irrotetaan. (
–
Polttoainepumpun sähköliitin  irrotetaan.
–
Polttoaineletkun pikaliitin  puhdistetaan huolellisesti paineilmalla.
s. 39)
Info
Missään tapauksessa likaa ei saa päästä polttoaineletkuun. Sisäänpäässyt
lika tukkii polttoaineenruiskutuksen suuttimen.
100922-10
–
Polttoaineletkun pikaliitin irrotetaan.
–
Pesutulppasarja  asennetaan.
Pesutulppasarja (81212016000)
–
Polttoainetankin ilmausletku irrotetaan.
–
Ruuvit  liitosholkkeineen irrotetaan.
–
Ruuvi  kumiholkkeineen irrotetaan.
100949-10
B00315-10
B00316-10
RUNGON HUOLTOTYÖT
43
–
Molemmat spoilerit vedetään sivusuuntaan irti jäähdyttimen kiinnikkeestä ja polttoainetankki nostetaan ylöspäin.
B00319-10
Polttoainetankin asennus
10.33
x
Vaara
Palovaara Polttoaine on helposti syttyvää.
–
Älä tankkaa ajoneuvoa avotulen tai palavien savukkeiden läheisyydessä ja sammuta aina moottori. Pidä huoli siitä että polttoaine ei roisku varsinkaan moottoripyörän kuumien osien päälle. Pyyhi heti pois läikytetty polttoaine.
–
Polttoainesäiliössä oleva polttoaine laajenee lämmetessään ja voi täytettynä liian täyteen purkautua ulos. Ota tankkausohjeet huomioon.
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Älä anna polttoaineen tulla kosketukseen ihon, silmien ja vaatteiden kanssa. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla ja vedellä. Jos polttoainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Vaihda vaatteet, jotka ovat olleet kosketuksessa polttoaineen kanssa.
–
Kaasuvaijereiden kulku tarkastetaan. (
–
Polttoainetankki laitetaan paikalleen ja molemmat sivuspoilerit laitetaan jäähdyttimen kiinnikkeisiin.
–
Varmistettava, ettei kaapeleita tai vaijereita jää puristukseen tai pääse vahingoittumaan.
–
Polttoainetankin ilmausletku työnnetään paikalleen.
–
Ruuvi  kumiholkkeineen asennetaan ja kiristetään.
s. 47)
Ohjearvo
Rungon loput ruuvit
M6
10 Nm
B00316-11
–
Ruuvit  liitosholkkeineen asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Rungon loput ruuvit
M6
10 Nm
B00315-11
–
Sähköliitin  yhdistetään.
–
Polttoaineletkun pikaliitin puhdistetaan huolellisesti paineilmalla.
Info
Missään tapauksessa likaa ei saa päästä polttoaineletkuun. Sisäänpäässyt
lika tukkii polttoaineenruiskutuksen suuttimen.
–
100922-11
Pesutulppasarja poistetaan. O-rengas öljytään ja polttoaineletkun pikaliitin 
yhdistetään.
Info
Kaapelit ja polttoaineletku asennetaan turvalliselle etäisyydelle pakoputkistosta.
–
Istuin asennetaan. (
s. 39)
RUNGON HUOLTOTYÖT
44
Ketjun likaisuuden tarkastus
10.34
–
Ketjun karkea lika tarkastetaan.
»
Jos ketju on hyvin likainen:
–
Ketju puhdistetaan. (
s. 44)
400678-01
Ketjun puhdistus
10.35
Varoitus
Onnettomuusvaara Jos voiteluainetta joutuu renkaille, renkaiden pito heikkenee.
–
Poista voiteluaine sopivalla puhdistusaineella.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
–
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa ne on käsiteltävä jarrujen puhdistusaineella.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Ketjun käyttöikä riippuu suurelta osin sen huollosta.
–
Ketju puhdistetaan säännöllisesti ja sen jälkeen siihen suihkutetaan ketjusuihketta.
Ketjupuhdistusaine (
Offroad-ketjuspray (
s. 86)
s. 86)
400725-01
Ketjun kireyden tarkastus
10.36
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjunkireys aiheuttaa vaaraa.
–
Jos ketju on liian kireällä, toisiovoimansiirron komponentit (ketju, eturatas, takaratas, vaihteiston ja takapyörän laakerit)
kuormittuvat ylimääräisesti. Ennenaikaisen kulumisen lisäksi ketju voi ääritapauksessa katketa tai vaihteiston vetoakseli
murtua. Jos ketju on liian löysällä, se voi pudota eturattaalta tai takarattaalta ja saada aikaan takapyörän lukkiutumisen tai
moottorin vaurioitumisen. Varmista, että ketjun kireys on oikea, ja korjaa sitä tarvittaessa.
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Ketjua painetaan ohjainkappaleen loppupäässä ylöspäin ja ketjun kireys  määritetään.
s. 31)
Info
Ketjun alaosan  tulee olla tällöin kireällä.
Ketjut eivät aina kulu tasaisesti, sen takia tämä mittaus toistetaan ketjun eri
kohdista.
Ketjun kireys
B00421-10
55… 58 mm
RUNGON HUOLTOTYÖT
45
»
Jos ketjun kireys ei vastaa ohjearvoa:
–
–
Ketjun kireys säädetään. (
s. 45)
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 31)
Ketjun kireyden säätö
10.37
Varoitus
Onnettomuusvaara Väärä ketjunkireys aiheuttaa vaaraa.
–
Jos ketju on liian kireällä, toisiovoimansiirron komponentit (ketju, eturatas, takaratas, vaihteiston ja takapyörän laakerit)
kuormittuvat ylimääräisesti. Ennenaikaisen kulumisen lisäksi ketju voi ääritapauksessa katketa tai vaihteiston vetoakseli
murtua. Jos ketju on liian löysällä, se voi pudota eturattaalta tai takarattaalta ja saada aikaan takapyörän lukkiutumisen tai
moottorin vaurioitumisen. Varmista, että ketjun kireys on oikea, ja korjaa sitä tarvittaessa.
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
–
Mutteri  löysätään.
–
Mutterit  löysätään.
–
Ketjun kireyttä säädetään kiertämällä säätöruuveja  vasemmalla ja oikealla puolella.
s. 31)
s. 44)
Ohjearvo
Ketjun kireys
55… 58 mm
Säätöruuveja  vasemmalla ja oikealla kierretään siten, että molempien ketjunkiristimien merkit ovat samassa asennossa referenssimerkkeihin  nähden. Tällöin takapyörä on suunnattu oikein.
–
Mutterit  kiristetään.
–
Varmistettava, että ketjunkiristin  nojaa säätöruuveihin .
–
Mutteri  kiristetään.
Ohjearvo
Taka-akselin mutteri
M20x1,5
80 Nm
Info
Ketjunkiristäjän laajan säätöalueen takia (32 mm) voidaan samalla ketjunpituudella käyttää erilaisia toisiovälityksiä.
Ketjunkiristäjät  voidaan kääntää 180°.
B00343-11
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 31)
Ketjun, eturattaan, takarattaan ja ketjunohjaimen tarkastus
10.38
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Vaihteisto kytketään vapaalle.
–
Eturattaan ja takarattaan kuluneisuus tarkastetaan.
»
s. 31)
Jos eturatas tai takaratas ovat kuluneet:
–
Eturatas tai takaratas vaihdetaan.
x
Info
Eturatas, takaratas ja ketju tulisi uusia vain yhdessä.
400227-01
RUNGON HUOLTOTYÖT
46
–
Ylemmästä ketjunosasta vedetään ilmoitetulla voimalla .
Ohjearvo
Ketjunkuluneisuusmittauksen voima
0
A
–
10… 15 kg
Mitataan 18 ketjuelementin väli  ketjun alemmasta osasta.
Info
Ketjut eivät aina kulu tasaisesti, sen takia tämä mittaus toistetaan ketjun eri
kohdista.
Maksimimitta  ketjun pisimmässä
kohdassa
»
Jos mitta  on suurempi kuin ilmoitettu mitta:
–
B
0
1 2 3
272 mm
Ketju vaihdetaan.
x
Info
Kun uusi ketju asennetaan, myös eturatas ja takaratas tulee uusia.
Uudet ketjut kuluvat nopeammin, jos eturatas tai takaratas ovat vanhat ja kuluneet.
16 17 18
400987-10
–
Ketjunohjainsuojuksen kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos ketjuntappien alareuna on ketjunohjainsuojuksen tasalla tai sen alapuolella:
–
–
Ketjunohjainsuojus vaihdetaan.
x
Ketjunohjainsuojuksen asennustiukkuus tarkastetaan.
»
Jos ketjunohjainsuojus on löysällä:
–
Ketjunohjainsuojus kiristetään.
Ohjearvo
Ketjunohjainsuojuksen
ruuvi
M6
6 Nm
Loctite® 243™
B00346-01
–
Ketjunohjainkappaleen kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos ketjutappien alareuna on ketjunohjainkappaleen tasalla tai sen alapuolella:
–
–
Ketjunohjainkappale vaihdetaan.
x
Ketjunohjainkappaleen asennustiukkuus tarkastetaan.
»
Jos ketjunohjainkappale on löysällä:
–
Ketjunohjainkappale kiristetään.
Ohjearvo
Ketjunohjainkappeleen ruuvi
B00345-01
M8
15 Nm
RUNGON HUOLTOTYÖT
47
–
Materiaalipaksuus  mitataan ketjunohjaimen alapuolelta.
Minimi väli  syvimmällä kohdalla
»
12 mm
Jos välimatka  on pienempi kuin ilmoitettu mitta:
–
Ketjunohjain vaihdetaan.
x
400984-10
–
Ketjunohjaimen asennustiukkuus tarkastetaan.
»
Jos ketjunohjain on löysällä:
–
Ketjunohjain kiristetään.
Ohjearvo
Rungon loput ruuvit
M6
10 Nm
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Ruuvi  löysätään. Ruuvi  poistetaan. Ketjunohjain käännetään alaspäin.
s. 31)
B00347-01
Ketjunohjaimen säätö
10.39
x
Ehto
Hammasluku: ≤ 44 hammasta
–
Holkki  työnnetään reikään . Ketjunohjain laitetaan paikalleen.
–
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään. Ruuvi  kiristetään.
Ohjearvo
Rungon loput ruuvit
M6
10 Nm
Ehto
Hammasluku: ≥ 45 hammasta
–
Holkki  työnnetään reikään . Ketjunohjain laitetaan paikalleen.
–
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään. Ruuvi  kiristetään.
Ohjearvo
Rungon loput ruuvit
M6
10 Nm
B00348-10
Kaasuvaijereiden kulun tarkastus
10.40
–
Polttoainetankki irrotetaan.
–
Kaasuvaijereiden kulku tarkastetaan.
x(
s. 42)
Molempien kaasuvaijereiden täytyy kulkea vierekkäin ohjaustangon takaa, tankin
kiinnitysohjaimen yläpuolelta, kaasuläppärunkoon.
»
Jos kaasuvaijereiden asennus ei vastaa ohjetta:
–
–
100923-10
Kaasuvaijereiden kulku korjataan.
Polttoainetankki asennetaan.
x(
s. 43)
RUNGON HUOLTOTYÖT
48
Kytkinkahvan perusasennon säätö
10.41
–
Kytkinkahvan perusasento säädetään säätöruuvilla  käden koolle sopivaksi.
Info
Kun säätöruuvia kierretään vastapäivään, lähenee kytkinkahva ohjaustankoa.
Kun säätöruuvia kierretään myötäpäivään, etääntyy kytkinkahva ohjaustangosta.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, ei väkisin.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
B00372-10
Hydraulisen kytkimen nestemäärän tarkastus
10.42
Info
Nestetaso nousee kytkinlamellien kulumisen lisääntyessä.
–
Ohjaustankoon asennettu hydraulisen kytkimen nestesäiliö viedään vaakasuoraan
asentoon.
–
Ruuvit  poistetaan.
–
Kansi  kalvoineen  otetaan irti.
–
Nestetaso tarkastetaan.
Nestetaso säiliön yläreunan alapuolella
»
Jos nestetaso ei vastaa ohjearvoa:
–
B00040-10
Hydraulisen kytkimen nestemäärä korjataan.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
Hydraulisen kytkimen nesteen vaihto
10.43
4 mm
s. 84)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
x
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
–
Ohjaustankoon asennettu hydraulisen kytkimen nestesäiliö viedään vaakasuoraan
asentoon.
–
Ruuvit  poistetaan.
–
Kansi  kalvoineen  otetaan irti.
–
Ilmausruisku  täytetään sopivalla nesteellä.
B00040-10
Ilmausruisku (50329050000)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
100924-10
s. 84)
Työsylinterin ilmausruuvi  poistetaan ja ilmausruisku  liitetään.
RUNGON HUOLTOTYÖT
49
–
Järjestelmään painetaan nestettä, kunnes sitä tulee pääsylinterin aukosta  ulos
kuplattomana.
–
Aina välillä imetään nestettä pois pääsylinterin nestesäiliöstä, jotta se ei pääse vuotamaan yli.
–
Ilmausruisku irrotetaan. Ilmausruuvi asennetaan ja kiristetään.
–
Hydraulisen kytkimen nestemäärä korjataan.
Ohjearvo
Nestetaso säiliön yläreunan alapuolella
100925-10
–
4 mm
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
JARRUT
50
Etujarrukahvan vapaaliikkeen tarkastus
11.1
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos etujarrukahvan vapaaliike puuttuu, muodostuu etujarrujärjestelmään painetta. Etujarru voi ylikuumenemisen takia
lakata toimimasta. Etujarrukahvan vapaaliike säädetään ohjearvojen mukaan.
–
Etujarrukahvaa työnnetään eteenpäin ja vapaaliike  tarkastetaan.
Etujarrukahvan vapaaliike
»
≥ 3 mm
Jos vapaaliike ei vastaa ohjearvoa:
–
Etujarrukahvan perusasento säädetään. (
s. 50)
B00370-10
Etujarrukahvan perusasennon säätö
11.2
–
Etujarrukahvan vapaaliike tarkastetaan. (
–
Kytkinkahvan perusasento säädetään säätöruuvilla  käden koolle sopivaksi.
s. 50)
Info
Kun säätöruuvia kierretään myötäpäivään etääntyy etujarrukahva ohjaustangosta.
Kun säätöruuvia kierretään vastapäivään lähenee etujarrukahva ohjaustankoa.
Säätöalue on rajallinen.
Kierrä säätöruuvia vain käsin, ei väkisin.
Säätötoimenpiteitä ei saa suorittaa ajon aikana.
B00369-11
Jarrulevyjen tarkastus
11.3
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho kuluneesta jarrulevy(i)stä johtuen.
–
Kuluneet jarrulevyt on vaihdettava välittömästi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jarrulevyjen paksuus edessä ja takana tarkastetaan jarrulevyn useasta kohdasta mittaan .
Info
A
Jarrulevyn paksuus vähenee kulumisesta johtuen jarrupalan kosketuskohdan
alueelta.
Jarrulevyt - kuluneisuusraja
400257-10
»
2,5 mm
takana
3,5 mm
Jos jarrulevypaksuudet ovat ohjearvon alapuolella:
–
–
edessä
Jarrulevy vaihdetaan.
Etu- ja takajarrulevyjen vauriot, halkeamat ja vääntyneisyys tarkastetaan.
»
Jos jarrulevyssä on vaurioita, halkeamia tai vääntyneisyyttä:
–
Jarrulevy vaihdetaan.
JARRUT
51
Etujarrun jarrunesteen määrän tarkastus
11.4
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jarrunestemäärä laskee MIN-merkin alle, se viittaa jarrujärjestelmän vuotoon tai täysin kuluneisiin jarrupaloihin. Jarrujärjestelmä tarkistettava, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua
mielellään.)
–
Ohjaustankoon asennettu jarrunestesäiliö viedään vaakasuoraan asentoon.
–
Jarrunesteen määrä tarkastetaan tarkastusikkunasta .
»
Jos jarrunesteen määrä on laskenut MIN merkin alapuolelle:
–
Jarrunestettä lisätään etujarruun.
x(
s. 51)
100926-10
Jarrunesteen lisääminen etujarruun
11.5
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jarrunestemäärä laskee MIN-merkin alle, se viittaa jarrujärjestelmän vuotoon tai täysin kuluneisiin jarrupaloihin. Jarrujärjestelmä tarkistettava, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste voi aiheuttaa ihon ärsytystä.
–
Älä saata kosketukseen ihon tai silmien kanssa, pidä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Mikäli jarrunestettä joutuu silmiin, huuhdeltava perusteellisesti vedellä ja hakeuduttava lääkäriin.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua
mielellään.)
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Missään tapauksessa ei saa käyttää DOT 5 jarrunestettä! Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty punaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu DOT 5 jarrunesteelle.
Jarruneste ei saa päästä kosketuksiin maalattujen osien kanssa, jarruneste vahingoittaa maalipintaa!
Käytä vain puhdasta jarrunestettä tiiviisti suljettuna olleesta astiasta!
JARRUT
52
–
Ohjaustankoon asennettu jarrunestesäiliö viedään vaakasuoraan asentoon.
–
Ruuvit  poistetaan.
–
Kansi  kalvoineen  otetaan irti.
–
Jarrunestettä täytetään mittaan  saakka.
Ohjearvo
Mitta  (jarrunesteen taso säiliön yläreunan alapuolella)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
5 mm
s. 84)
Kansi kalvoineen asetetaan paikalleen. Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai roiskunut jarruneste pestään heti pois vedellä.
100927-10
Jarrupalojen tarkastus etujarrusta
11.6
Varoitus
Onnettomuusvaara Kuluneista jarrupaloista johtuva vähentynyt jarrutusteho.
–
Kuluneet jarrupalat on vaihdettava välittömästi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jarrupalojen vähimmäispäällystevahvuus  tarkistetaan.
Vähimmäispäällystevahvuus 
»
Jos vähimmäispäällystevahvuus on alittunut:
–
–
≥ 1 mm
Jarrupalat vaihdetaan etujarruun.
x(
s. 52)
Jarrupalojen vauriot ja halkeamat tarkistetaan.
»
Jos vaurioita tai halkeamia on havaittavissa:
–
Jarrupalat vaihdetaan etujarruun.
x(
s. 52)
B00350-10
Jarrupalojen vaihtaminen etujarruun
11.7
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmä lakkaa toimimasta.
–
Huoltotyöt ja korjaukset on suoritettava asianmukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste voi aiheuttaa ihon ärsytystä.
–
Älä saata kosketukseen ihon tai silmien kanssa, pidä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Mikäli jarrunestettä joutuu silmiin, huuhdeltava perusteellisesti vedellä ja hakeuduttava lääkäriin.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua
mielellään.)
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
JARRUT
53
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Missään tapauksessa ei saa käyttää DOT 5 jarrunestettä! Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty punaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu DOT 5 jarrunesteelle.
Jarruneste ei saa päästä kosketuksiin maalattujen osien kanssa, jarruneste vahingoittaa maalipintaa!
Käytä vain puhdasta jarrunestettä tiiviisti suljettuna olleesta astiasta!
–
Ohjaustankoon asennettu jarrunestesäiliö viedään vaakasuoraan asentoon.
–
Ruuvit  poistetaan.
–
Kansi  kalvoineen  otetaan irti.
–
Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumännät painuvat takaisinpäin ja samalla varmistetaan, ettei jarrunestettä pääse ylivuotamaan jarrunestesäiliöstä, tarvittaessa nestettä on imettävä pois.
100928-10
Info
Varmistettava jarrumäntiä takaisinpäin painettaessa, ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
B00351-10
7
0
06
–
Varmistussokat  poistetaan, tappi  vedetään ulos ja jarrupalat poistetaan.
–
Jarrusatula ja jarrusatulan kannatin puhdistetaan.
–
Jarrusatulan jousipalan  ja jarrusatulankannattimen ohjauspellin  oikean istuvuus tarkastetaan.
–
Jarrupalat ja tappi  laitetaan paikoilleen ja varmistussokka  asennetaan.
–
Etujarrukahvasta puristetaan useita kertoja, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn ja syntyy jarrutustuntuma.
100397-01
B00351-11
JARRUT
54
–
Jarrunestettä lisätään mittaan  saakka.
Ohjearvo
Mitta  (jarrunesteen taso säiliön yläreunan alapuolella)
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
5 mm
s. 84)
–
Kansi  kalvoineen  asetetaan paikalleen.
–
Ruuvit  asennetaan ja kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai roiskunut jarruneste pestään heti pois vedellä.
100927-10
Jalkajarrupolkimen vapaaliikkeen tarkastus
11.8
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jalkajarrupolkimen tyhjäliike puuttuu, muodostuu takajarrujärjestelmään painetta. Takajarru voi ylikuumenemisen takia
lakata toimimasta. Jarrupolkimen tyhjäliike säädetään ohjearvojen mukaan.
–
Jousi  irrotetaan.
–
Jalkajarrupoljinta liikutetaan ääriasentojensa välillä edestakaisin ja vapaaliike 
tarkastetaan.
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen vapaaliike
»
Jos vapaaliike ei vastaa ohjearvoa:
–
100929-10
Jalkajarrupolkimen perusasennon säätö
11.9
–
3… 5 mm
Jalkajarrupolkimen perusasento säädetään.
x(
s. 54)
Jousi  kiinnitetään.
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jalkajarrupolkimen tyhjäliike puuttuu, muodostuu takajarrujärjestelmään painetta. Takajarru voi ylikuumenemisen takia
lakata toimimasta. Jarrupolkimen tyhjäliike säädetään ohjearvojen mukaan.
JARRUT
55
–
Jousi  irrotetaan.
–
Mutteri  löysätään ja sitä kierretään työntötangon  kanssa takaisinpäin, kunnes
vapaaliike on mahdollisimman suuri.
–
Jalkajarrupolkimen yksilölliseksi perussäädöksi löysätään mutteri  ja kierretään
ruuvia  tarpeellinen määrä.
Info
Säätöalue on rajallinen.
–
Työntötankoa  kierretään, kunnes saadaan aikaan vapaaliike . Tarvittaessa
muutetaan jalkajarrupolkimen perusasentoa.
Ohjearvo
Jalkajarrupolkimen vapaaliike
–
3… 5 mm
Työntötangosta  pidetään kiinni ja mutteri  kiristetään.
Ohjearvo
Rungon loput mutterit
–
M6
15 Nm
Ruuvista  pidetään kiinni ja mutteri  kiristetään.
Ohjearvo
100930-10
Jalkajarrupolkimen rajoitinkappaleen
mutteri
–
M8
20 Nm
Jousi  kiinnitetään.
Takajarrun jarrunestemäärän tarkastus
11.10
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jarrunestemäärä laskee MIN-merkin alle, se viittaa jarrujärjestelmän vuotoon tai täysin kuluneisiin jarrupaloihin. Jarrujärjestelmä tarkistettava, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua
mielellään.)
–
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Jarrunesteen määrä tarkastetaan tarkastusikkunasta .
»
Jos tarkastusikkunassa  näkyy ilmakupla:
–
Jarrunestettä lisätään takajarruun.
x(
s. 55)
100931-10
Jarrunesteen lisääminen takajarruun
11.11
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Jarrujärjestelmän pettäminen.
–
Jos jarrunestemäärä laskee MIN-merkin alle, se viittaa jarrujärjestelmän vuotoon tai täysin kuluneisiin jarrupaloihin. Jarrujärjestelmä tarkistettava, ajamista ei saa jatkaa. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste voi aiheuttaa ihon ärsytystä.
–
Älä saata kosketukseen ihon tai silmien kanssa, pidä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Mikäli jarrunestettä joutuu silmiin, huuhdeltava perusteellisesti vedellä ja hakeuduttava lääkäriin.
JARRUT
56
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua
mielellään.)
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Missään tapauksessa ei saa käyttää DOT 5 jarrunestettä! Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty punaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu DOT 5 jarrunesteelle.
Jarruneste ei saa päästä kosketuksiin maalattujen osien kanssa, jarruneste vahingoittaa maalipintaa!
Käytä vain puhdasta jarrunestettä tiiviisti suljettuna olleesta astiasta!
–
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Kierrekansi  kalvoineen  ja O-rengas poistetaan.
–
Jarrunestettä täytetään merkkiin  asti.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s. 84)
Kierrekansi kalvoineen ja O-renkaineen asennetaan ja kiristeään.
Info
Ylivuotanut tai roiskunut jarruneste pestään heti pois vedellä.
B00360-10
Jarrupalojen tarkistus takajarrusta
11.12
Varoitus
Onnettomuusvaara Kuluneista jarrupaloista johtuva vähentynyt jarrutusteho.
–
Kuluneet jarrupalat on vaihdettava välittömästi. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
–
Jarrupalojen vähimmäispäällystevahvuus  tarkastetaan.
Vähimmäispäällystevahvuus 
»
Jos vähimmäispäällystevahvuus on alittunut:
–
–
≥ 1 mm
Jarrupalat vaihdetaan takajarruun.
x(
s. 56)
Jarrupalojen vauriot ja halkeamat tarkastetaan.
»
Jos vaurioita tai halkeamia on havaittavissa:
–
Jarrupalat vaihdetaan takajarruun.
x(
s. 56)
B00355-10
Jarrupalojen vaihtaminen takajarruun
11.13
x
Varoitus
Ihonärsytys Jarruneste voi aiheuttaa ihon ärsytystä.
–
Älä saata kosketukseen ihon tai silmien kanssa, pidä lasten ulottumattomissa.
–
Pidä sopivaa suojavaatetusta ja suojalaseja.
–
Mikäli jarrunestettä joutuu silmiin, huuhdeltava perusteellisesti vedellä ja hakeuduttava lääkäriin.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho vanhentuneen jarrunesteen takia.
–
Etu- ja takajarrun jarrunesteet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua
mielellään.)
JARRUT
57
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Missään tapauksessa ei saa käyttää DOT 5 jarrunestettä! Se on silikoniöljypohjaista ja värjätty punaiseksi. Tiivisteet ja jarruletkut eivät sovellu DOT 5 jarrunesteelle.
Jarruneste ei saa päästä kosketuksiin maalattujen osien kanssa, jarruneste vahingoittaa maalipintaa!
Käytä vain puhdasta jarrunestettä tiiviisti suljettuna olleesta astiasta!
–
Ajoneuvo asetetaan pystysuoraan.
–
Kierrekansi  kalvoineen  ja O-rengas poistetaan.
–
Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumännät painuvat takaisinpäin ja samalla varmistetaan, ettei jarrunestettä pääse ylivuotamaan jarrunestesäiliöstä, tarvittaessa nestettä on imettävä pois.
B00356-10
Info
Varmistettava, ettei jarrumäntää takaisinpainettaessa jarrusatula painaudu
pinnoja vasten.
B00357-10
–
Varmistussokat  poistetaan, tappi  vedetään ulos ja jarrupalat poistetaan.
–
Jarrusatula ja jarrusatulan kannatin puhdistetaan.
–
Jarrusatulan jousipalan  ja jarrusatulankannattimen ohjauspellin  oikean istuvuus tarkastetaan.
Info
Jousipalassa oleva nuoli osoittaa jarrulevyn pyörimissuuntaan.
B00358-10
–
Jarrupalat ja tappi  laitetaan paikoilleen ja varmistussokka  asennetaan.
Info
Varmistettava, että irrotuspelti  on asennettu männänpuoleiseen jarrupalaan.
–
Jarrupoljinta painetaan monta kertaa kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn ja
syntyy jarrutustuntuma.
–
Jarrunestettä lisätään merkkiin  saakka.
B00359-10
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1 (
–
s. 84)
Kierrekansi  kalvoineen  ja O-renkaineen asennetaan ja kiristetään.
Info
Ylivuotanut tai roiskunut jarruneste pestään heti pois vedellä.
B00360-10
PYÖRÄT, RENKAAT
Etupyörän irrotus
12.1
58
x
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumännät painuvat takaisinpäin.
s. 31)
Info
Varmistettava jarrumäntiä takaisinpäin painettaessa, ettei jarrusatula painaudu pinnoja vasten.
B00301-10
–
Ruuvi  poistetaan.
–
Ruuvit  löysätään.
–
Etupyörästä pidetään kiinni ja akseli vedetään ulos. Etupyörä poistetaan etuhaarukasta.
B00302-10
Info
Etujarrukahvasta ei saa puristaa silloin kun etupyörä ei ole paikallaan.
Säilytä etupyörä aina siten, että jarrulevy ei vahingoitu.
B00303-10
–
Väliholkit  poistetaan.
B00304-10
Etupyörän asennus
12.2
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
–
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa ne on käsiteltävä jarrujen puhdistusaineella.
–
Pyöränlaakereiden vauriot ja kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Pyöränlaakeri vaihdetaan.
Kestorasva (
–
B00304-11
x
Akselintiivisterenkaat  ja väliholkkien  kulutuspinnat puhdistetaan ja voidellaan.
s. 86)
Väliholkit laitetaan paikoilleen.
PYÖRÄT, RENKAAT
59
–
Etupyörä nostetaan etuhaarukkaan, kohdistetaan paikalleen ja akseli työnnetään
sisään.
–
Ruuvi  asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Etuakselin ruuvi
B00302-11
M24x1,5
45 Nm
–
Etujarrukahvasta puristetaan useita kertoja, kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Etujarrua käytetään ja etuhaarukkaa painalletaan voimakkaasti muutama kerta.
s. 31)
Haarukkaputket asettuvat kohdalleen.
–
Ruuvit  kiristetään.
Ohjearvo
Etuhaarukan akselikiinnikkepalan ruuvi
Takapyörän irrotus
12.3
M8
15 Nm
x
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Jarrusatulaa painetaan käsin jarrulevyä kohti, jotta jarrumäntä painuu taakse.
s. 31)
Info
Varmistettava, ettei jarrumäntää takaisinpainettaessa jarrusatula painaudu
pinnoja vasten.
–
Mutteri  poistetaan.
–
Ketjunkiristin  otetaan pois. Akselia  vedetään ulos vain niin pitkälle että takapyörää voidaan työntää eteenpäin.
–
Takapyörää työnnetään eteenpäin niin pitkälle kuin mahdollista. Ketju otetaan pois
takarattaalta.
–
Takapyörästä pidetään kiinni ja akseli vedetään ulos. Takapyörä otetaan pois takahaarukasta.
Info
Jalkajarrupoljinta ei saa painaa takapyörän ollessa irrotettuna.
Säilytä takapyörä aina siten, että jarrulevy ei vahingoitu.
B00340-10
–
Väliholkit  poistetaan.
B00341-10
Takapyörän asennus
12.4
x
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho johtuen öljystä tai rasvasta jarrulevyillä.
–
Jarrulevyt on pidettävä ehdottomasti öljyttöminä ja rasvattomina, tarvittaessa ne on käsiteltävä jarrujen puhdistusaineella.
PYÖRÄT, RENKAAT
60
–
Pyöränlaakereiden vauriot ja kuluneisuus tarkastetaan.
»
Jos pyöränlaakeri on vaurioitunut tai kulunut:
–
–
Pyöränlaakeri vaihdetaan.
x
Akselintiivisterenkaat  ja väliholkkien  kulutuspinnat puhdistetaan ja voidellaan.
Kestorasva (
s. 86)
–
Väliholkit laitetaan paikoilleen.
–
Takapyörä nostetaan takahaarukkaan, kohdistetaan ja taka-akseli  työnnetään
paikalleen.
–
Ketju nostetaan paikalleen.
–
Ketjunkiristimet  laitetaan paikoilleen. Mutteri  asennetaan mutta ei vielä kiristetä.
–
Varmistettava, että ketjunkiristin  nojaa säätöruuveihin .
–
Ketjun kireys tarkastetaan. (
–
Mutteri  kiristetään.
B00341-11
B00342-10
s. 44)
Ohjearvo
Taka-akselin mutteri
M20x1,5
80 Nm
Info
Ketjunkiristäjän laajan säätöalueen takia (32 mm) voidaan samalla ketjunpituudella käyttää erilaisia toisiovälityksiä.
Ketjunkiristäjät  voidaan kääntää 180°.
–
Jarrupoljinta painetaan monta kertaa kunnes jarrupalat koskettavat jarrulevyyn ja
syntyy jarrutustuntuma.
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
s. 31)
B00343-10
Renkaiden kunnon tarkastus
12.5
Info
On käytettävä vain KTM:n hyväksymiä ja/tai suosittelemia renkaita.
Muut renkaat voivat vaikuttaa negatiivisesti ajo-ominaisuuksiin.
Rengastyyppi, renkaan kunto ja rengaspaine vaikuttavat moottoripyörän ajo-ominaisuuksiin.
Etu- ja takapyörään saa asentaa vain renkaat, joissa on samantyyppinen pintakuviointi.
Kuluneet renkaat vaikuttavat varsinkin kostealla ajopohjalla negatiivisesti ajo-ominaisuuksiin.
–
Etu- ja takarenkaasta tarkastetaan viillot, tarttuneet esineet ja muut vauriot.
»
Jos renkaassa on viiltoja, tarttuneita esineitä tai muita vaurioita:
–
–
Rengas vaihdetaan.
Urasyvyys tarkastetaan.
Info
Huomioi lakisääteiset maassa voimassa olevat renkaan pienimmät urasyvyydet.
400602-10
Minimi kulutuspinnan urasyvyys
≥ 2 mm
PYÖRÄT, RENKAAT
61
»
Jos minimi urasyvyys on alittunut:
–
–
Rengas vaihdetaan.
Renkaan ikä tarkastetaan.
Info
Renkaan valmistumispäiväys on tavallisesti renkaan teksteissä ja ilmoitetaan
DOT merkinnän neljällä viimeisellä numerolla. Ensimmäiset kaksi numeroa
ilmoittavat valmistusviikon ja kaksi viimeistä numeroa valmistusvuoden.
KTM suosittelee renkaan vaihtamista, todellisesta kulumisesta riippumatta,
viimeistään 5 vuoden jälkeen.
»
Jos rengas on vanhempi kuin 5 vuotta:
–
Rengas vaihdetaan.
Rengaspaineiden tarkastus
12.6
Info
Liian alhainen rengaspaine johtaa renkaan epänormaalin kulumiseen ja ylikuumenemiseen.
Oikea rengaspaine takaa suurimman mahdollisen ajomukavuuden sekä renkaan maksimaalisen käyttöiän.
–
Venttiilihattu poistetaan.
–
Rengaspaine tarkastetaan renkaan ollessa kylmä.
Rengaspaineet maastossa
»
–
1,0 bar
takana
1,0 bar
Jos rengaspaine ei vastaa ohjearvoa:
–
400695-01
edessä
Rengaspaine korjataan oikeaksi.
Venttiilihattu asennetaan.
Pinnojen kireyden tarkastus
12.7
Varoitus
Onnettomuusvaara Epävakaa ajokäyttäytyminen johtuen vääristä pinnojen kireydestä.
–
Huolehdi pinnojen oikeasta kireydestä. (Valtuutettu KTM-huoltokorjaamosi auttaa sinua mielellään.)
Info
Löysä pinna tekee pyörästä epätasapainoisen ja lyhyen ajan sisällä myös muut pinnat löystyvät.
Jos pinnat ovat liian kireällä, ne voivat katketa paikallisen ylikuormituksen seurauksena.
Tarkasta pinnojen kireys, varsinkin uudessa moottoripyörässä, säännöllisesti.
–
Ruuvimeisselin terällä lyödään jokaista pinnaa kevyesti.
Info
Äänitaajuus riippuu pinnan pituudesta ja paksuudesta.
Jos äänitaajuus vaihtelee yksittäisten yhtä pitkien ja yhtä paksujen pinnojen
välillä, on se osoitus pinnojen erilaisesta kireydestä.
Tulee kuulua heleä ääni.
»
400694-01
Jos pinnojen kireys vaihtelee:
–
–
Pinnojen tiukkuus korjataan.
x
Pinnojen kiristysmomentti tarkastetaan.
Ohjearvo
Etupyörän pinnan nippeli
M4,5
5… 6 Nm
Takapyörän pinnan nippeli
M4,5
5… 6 Nm
Momenttiavainsetti yhdyskappaleineen (58429094000)
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
62
Jäähdytysjärjestelmä
13.1
Vesipumppu  pakkokierrättää jäähdytysnestettä moottorissa.
Lämpiämisestä syntyvää painetta jäähdytysjärjestelmässä säädellään jäähdyttimen korkissa olevalla venttiilillä . Siten ilmoitettu jäähdytysnesteen lämpötila on mahdollinen, ilman että ilmenisi toimintahäiriöitä.
120 °C
Jäähdytys tapahtuu ajoviiman vaikutuksesta.
Mitä alhaisempi nopeus, sitä vähäisempi jäähdytysvaikutus. Myös likaiset jäähdytyslamellit vähentävät jäähdytysvaikutusta.
100932-10
Pakkasenkeston ja jäähdytysnesteen määrän tarkastus
13.2
Varoitus
Palovaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja eikä muita jäähdytysjärjestelmän osia saa avata moottorin ollessa käyttölämmin. Moottorin ja jäähdytysjärjestelmän on annettava jäähtyä. Palanutta kohtaa on heti pidettävä haaleassa vedessä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Jäähdytysnestettä ei saa päästä iholle, silmiin tai vaatteille. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois
vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla
ja vedellä. Jos jäähdytysnestettä on nielty, on hakeuduttava heti lääkärille. Jäähdytysnesteen kanssa kosketuksiin joutuneet
vaatteet on vaihdettava. Pidä jäähdytysneste poissa lasten ulottuvilta.
Ehto
Moottori on kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan vaakasuoralle alustalle.
–
Jäähdyttimen korkki poistetaan.
–
Jäähdytysnesteen pakkasenkesto tarkastetaan.
−25… −45 °C
»
Jos jäähdytysnesteen pakkasenkesto ei vastaa ohjearvoa:
–
–
Jäähdytysnesteen pakkasenkesto korjataan.
Jäähdyttimessä olevan jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan.
400243-10
Jäähdytysnesteen taso  jäähdytyslamellien yläpuolella.
»
10 mm
Jos jäähdytysnesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
Jäähdytysnesteen määrä korjataan.
Vaihtoehto 1
Jäähdytysneste (
s. 84)
Vaihtoehto 2
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos) (
–
s. 84)
Jäähdyttimen korkki asennetaan.
Jäähdytysnesteen määrän tarkastus
13.3
Varoitus
Palovaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja eikä muita jäähdytysjärjestelmän osia saa avata moottorin ollessa käyttölämmin. Moottorin ja jäähdytysjärjestelmän on annettava jäähtyä. Palanutta kohtaa on heti pidettävä haaleassa vedessä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Jäähdytysnestettä ei saa päästä iholle, silmiin tai vaatteille. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois
vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla
ja vedellä. Jos jäähdytysnestettä on nielty, on hakeuduttava heti lääkärille. Jäähdytysnesteen kanssa kosketuksiin joutuneet
vaatteet on vaihdettava. Pidä jäähdytysneste poissa lasten ulottuvilta.
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
63
Ehto
Moottori on kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan vaakasuoralle alustalle.
–
Jäähdyttimen korkki poistetaan.
–
Jäähdyttimessä olevan jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan.
Jäähdytysnesteen taso  jäähdytyslamellien yläpuolella.
»
10 mm
Jos jäähdytysnesteen määrä ei vastaa ohjearvoa:
–
Jäähdytysnesteen määrä korjataan.
Vaihtoehto 1
400243-10
Jäähdytysneste (
s. 84)
Vaihtoehto 2
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos) (
–
Jäähdytysnesteen poisto
13.4
s. 84)
Jäähdyttimen korkki asennetaan.
x
Varoitus
Palovaara Jäähdytysnesteestä tulee moottoripyörää käytettäessä hyvin kuumaa ja paineistettua.
–
Jäähdytintä, jäähdyttimen letkuja eikä muita jäähdytysjärjestelmän osia saa avata moottorin ollessa käyttölämmin. Moottorin ja jäähdytysjärjestelmän on annettava jäähtyä. Palanutta kohtaa on heti pidettävä haaleassa vedessä.
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Jäähdytysnestettä ei saa päästä iholle, silmiin tai vaatteille. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois
vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla
ja vedellä. Jos jäähdytysnestettä on nielty, on hakeuduttava heti lääkärille. Jäähdytysnesteen kanssa kosketuksiin joutuneet
vaatteet on vaihdettava. Pidä jäähdytysneste poissa lasten ulottuvilta.
Ehto
Moottori on kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
–
Vesipumpun kannen alle asetetaan sopiva astia.
–
Ruuvi  poistetaan. Jäähdyttimen korkki  irrotetaan.
–
Jäähdytysneste valutetaan kokonaan pois.
–
Ruuvi  uudella tiivisterenkaalla varustettuna asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Vesipumpun kannen ruuvi
100933-10
M6
10 Nm
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
Jäähdytysnesteen täyttö
13.5
64
x
Varoitus
Myrkytysvaara Jäähdytysneste on myrkyllistä ja terveydelle vahingollista.
–
Jäähdytysnestettä ei saa päästä iholle, silmiin tai vaatteille. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois
vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla
ja vedellä. Jos jäähdytysnestettä on nielty, on hakeuduttava heti lääkärille. Jäähdytysnesteen kanssa kosketuksiin joutuneet
vaatteet on vaihdettava. Pidä jäähdytysneste poissa lasten ulottuvilta.
–
Varmistettava, että ruuvi  on kiristetty.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan.
–
Jäähdytysnestettä täytetään jäähdytyslamellien yläpuolelle mittaan .
Ohjearvo
Mitta  jäähdytyslamellien yläpuolella
10 mm
Jäähdytysneste
Jäähdytysneste (
1,2 l
s. 84)
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos)
( s. 84)
100934-10
–
Jäähdyttimen korkki asennetaan.
–
Suoritetaan lyhyt koeajo.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan. (
s. 62)
MOOTTORIN SÄÄTÖ
65
Kaasuvaijerin välyksen tarkastus
14.1
–
Ohjaustanko käännetään suoraan asentoon. Kaasukahvaa käännetään kevyesti edestakaisin kaasuvaijerin välyksen tarkastamiseksi.
Kaasuvaijerin välys
»
3… 5 mm
Jos kaasuvaijerin välys ei vastaa ohjearvoa:
–
Kaasuvaijerin välys säädetään.
x(
s. 65)
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen
ja/tai kuolemaan.
400192-10
–
–
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa tilassa, jos siellä ei ole
sopivaa poistojärjestelmää.
Moottori käynnistetään ja annetaan käydä tyhjäkäynnillä. Ohjaustankoa käännetään
laidasta laitaan edestakaisin.
Tyhjäkäyntikierrosluku ei saa muuttua.
»
Jos tyhjäkäyntikierrosluku muuttuu:
–
Kaasuvaijerin välyksen säätö
14.2
Kaasuvaijerin välys säädetään.
x(
s. 65)
x
–
Kaasuvaijereiden kulku tarkastetaan. (
–
Ohjaustanko käännetään suoraan asentoon.
–
Suojakumit  työnnetään taaksepäin.
–
Mutteri  löysätään. Säätöruuvi  kierretään täysin sisään.
–
Mutteri  löysätään. Säätöruuvia  kierrettään siten, että kaasukahvassa on vaijerinvälystä.
s. 47)
Ohjearvo
Kaasuvaijerin välys
100935-10
Tyhjäkäyntikierrosluvun säätö
14.3
3… 5 mm
–
Mutteri  kiristetään.
–
Kaasukahva käännetään loppuasentoonsa saakka ja se pidetään siinä. Säätöruuvia  kierretään auki, kunnes vaijeri  on ilman välystä.
–
Mutteri  kiristetään.
–
Suojakumit  työnnetään paikoilleen. Kaasukahvan kevyt toimivuus tarkastetaan.
–
Polttoainetankki asennetaan.
x(
s. 43)
–
Kaasuvaijerin välys tarkastetaan. (
s. 65)
–
Moottori ajetaan lämpimäksi ja tyhjäkäyntikierrosluvun säätöruuvi  työnnetään
sisään vasteeseen saakka.
–
Haluttu kierrosluku säädetään kiertämällä tyhjäkäyntikierrosluvun säätöruuvia.
x
Ohjearvo
Tyhjäkäyntikierrosluku
2 150… 2 250 kierr./min
Info
100907-10
Vastapäivään kiertäminen nostaa kierroslukua.
Myötäpäivään kiertäminen laskee kierroslukua.
MOOTTORIN SÄÄTÖ
66
Vaihdepolkimen perusasennon tarkastus
14.4
–
Istutaan ajoneuvon päälle ajoasentoon ja mitataan saappaankärjen yläpinnan ja
vaihdepolkimen välinen etäisyys .
Etäisyys vaihdepolkimesta saappaankärjen yläpintaan
»
A
0
10… 20 mm
Jos välimatka ei vastaa ohjearvoa:
–
Vaihdepolkimen perusasento säädetään.
x(
s. 66)
400692-10
Vaihdepolkimen perusasennon säätö
14.5
x
–
Ruuvi  poistetaan ja vaihdepoljin  irrotetaan.
–
Vaihdepolkimen ja vaihdeakselin hammasurat  puhdistetaan.
–
Vaihdepoljin työnnetään halutussa asennossa vaihdeakselin hammastuksiin.
100936-10
Info
Säätöalue on rajallinen.
Vaihdepoljin ei vaihdettaessa saa koskettaa mihinkään ajoneuvon osaan.
–
Ruuvi asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
100937-10
Vaihdevivun ruuvi
M6
14 Nm
Loctite® 243™
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
67
Moottoriöljymäärän tarkastus
15.1
Info
Moottoriöljyn määrä voidaan tarkistaa moottorin ollessa käyttölämmin tai kylmä.
–
Moottoripyörä asetetaan pystysuoraan vaakasuoralle alustalle.
Edellytys
Moottori on kylmä.
–
Moottoriöljymäärä tarkastetaan.
Moottoriöljyä on tarkastusikkunan keskikohtaan  saakka.
»
Jos moottoriöljyä ei ole tarkastusikkunan keskikohtaan saakka:
–
100938-10
Moottoriöljyä lisätään. (
s. 69)
Edellytys
Moottori on käyttölämmin.
–
Moottoriöljymäärä tarkastetaan.
Info
Moottorin sammuttamisen jälkeen odotetaan yksi minuutti ja vasta sitten
tarkastetaan.
Moottoriöljy on tarkastusikkunan keskikohdan  ja tarkastusikkunan yläreunan välissä .
»
Jos moottoriöljyä ei ole tarkastusikkunan keskikohtaan  saakka:
–
Moottoriöljyä lisätään. (
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto, öljysihdin puhdistus
15.2
s. 69)
x
Varoitus
Palovammavaara Moottori- ja vaihteistoöljy tulevat moottoripyörää käytettäessä erittäin kuumaksi.
–
Sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä on käytettävä. Palovamman sattuessa on palanutta kohtaa heti pidettävä haaleassa vedessä.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Moottoriöljy valutetaan ulos moottorin ollessa käyttölämmin.
100939-10
–
Moottoripyörä asetetaan vaakasuoralle pinnalle.
–
Moottorin alle asetetaan sopiva astia.
–
Öljynpoistoruuvi  magneetteineen ja tiivisteineen poistetaan.
–
Sulkutulppa  ja lyhyt öljysihti poistetaan.
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
68
–
Sulkutulppa  ja pitkä öljysihti  poistetaan.
–
Ruuvit  poistetaan. Öljynsuodattimen kansi ja O-rengas irrotetaan.
–
Öljynsuodatin  vedetään ulos öljynsuodattimen kotelosta.
100940-10
100941-10
Käänteiset jousirengaspihdit (51012011000)
–
Moottoriöljy valutetaan kokonaan pois.
–
Osat ja tiivistepinnat puhdistetaan huolellisesti.
–
Öljynpoistoruuvi  magneetteineen ja uusi tiiviste asennetaan ja kiristetään.
100942-10
Ohjearvo
Öljynpoistoruuvi magneetteineen
M12x1,5
20 Nm
100945-10
–
Lyhyt öljysihti  työnnetään sulkutulppaan ja asennetaan O-renkaan kanssa sekä
kiristetään.
Ohjearvo
Lyhyen öljysihdin sulkuruuvi
M16x1,5
10 Nm
voideltu moottoriöljyllä
100944-10
–
Pitkä öljysihti  O-renkaineen työnnetään T-avaimeen.
Info
Öljysihdin sisähalkaisijaltaan suuremman pään täytyy olla moottorilohkoon
päin.
100943-10
–
T-avain työnnetään reiästä moottorilohkon takaseinässä olevaan koloon ja öljysihti
työnnetään moottorilohkoon vasteeseen saakka.
–
Sulkutulppa O-renkaineen asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Pitkän öljysihdin sulkuruuvi
M20x1,5
15 Nm
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
69
–
Moottoripyörä käännetään kyljelleen ja n. ⅓ öljynsuodattimen kotelosta täytetään
moottoriöljyllä.
–
Öljynsuodatin  täytetään moottoriöljyllä ja asetetaan kotelon sisään.
–
Öljysuodattimen kannen O-rengas öljytään ja asennetaan kannen  kanssa.
–
Ruuvit asennetaan ja kiristetään.
Ohjearvo
Öljynsuodattimen kannen ruuvi
100946-10
M5
6 Nm
–
Moottoripyörä nostetaan pystyyn.
–
Öljyntäyttötulppa  O-renkaineen poistetaan kytkinkopasta ja moottoriöljyä täytetään, kunnes sitä on tarkastusikkunan yläreunaan.
Moottoriöljy
1,20 l
Moottoriöljy (SAE 10W/50) (
vaihtoehtoinen
öljy vaikeisiin
käyttöolosuhteisiin
ja tehon lisäykseen
100947-10
s. 85)
Moottoriöljy
(SAE 10W/60)
(00062010035)
( s. 84)
Info
Liian vähäinen määrä moottoriöljyä tai laadullisesti vähempiarvoinen öljy
johtaa moottorin ennenaikaiseen kulumiseen.
–
Öljyntäyttötulppa O-renkaineen asennetaan ja kiristetään.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen
ja/tai kuolemaan.
–
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa tilassa, jos siellä ei ole
sopivaa poistojärjestelmää.
–
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkastetaan.
–
Moottoriöljymäärä tarkastetaan. (
s. 67)
Moottoriöljyn lisäys
15.3
Info
Liian vähäinen määrä moottoriöljyä tai laadullisesti vähempiarvoinen öljy johtaa moottorin ennenaikaiseen kulumiseen.
–
Öljyntäyttötulppa  O-renkaineen poistetaan kytkinkopasta.
–
Lisätään samaa öljyä, mitä käytettiin öljynvaihdossa.
Moottoriöljy (SAE 10W/50) (
s. 85)
Vaihtoehto 1
Moottoriöljy (SAE 10W/60) (00062010035) (
s. 84)
Info
Moottoriöljyn optimaaliseksi hyödyntämiseksi ei ole viisasta sekoittaa erilaisia moottoriöljyjä.
Suosittelemme tarvittaessa öljynvaihdon suorittamista.
100948-10
–
Öljyntäyttötulppa O-renkaineen asennetaan ja kiristetään.
Vaara
Myrkytysvaara Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat johtaa tajuttomuuteen
ja/tai kuolemaan.
–
Moottorin käydessä on pidettävä huoli riittävästä ilmanvaihdosta, moottoria ei saa käynnistää tai antaa käydä suljetussa tilassa, jos siellä ei ole
sopivaa poistojärjestelmää.
MOOTTORIN HUOLTOTYÖT
–
70
Moottori käynnistetään ja tiiviys tarkastetaan.
PUHDISTUS, HOITO
71
Moottoripyörän puhdistus
16.1
Ohje
Materiaalivaurio Osien vahingoittuminen ja rikkoontuminen painepesurin käytön seurauksena.
–
Älä koskaan puhdista ajoneuvoa painepesurilla tai voimakkaalla vesisuihkulla. Liian korkea paine voi tunkeutua sähköisiin osiin,
liittimiin, vaijereihin, laakereihin jne. ja aiheuttaa häiriöitä tai johtaa näiden osien rikkoontumiseen.
Varoitus
Ympäristön vaarantaminen Ongelmajätteet aiheuttavat ympäristövahinkoja.
–
Öljyt, rasvat, suodattimet, polttoaineet, puhdistusaineet, jarruneste jne. on hävitettävä asianmukaisesti voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Info
Puhdista moottoripyörä säännöllisin välein. Näin sen arvo ja ulkonäkö säilyvät pitkään.
Moottoripyörää puhdistettaessa tulee välttää suoraa auringonpaistetta.
–
Pakoputkisto suljetaan, jotta veden sisäänpääsy estetään.
–
Karkea lika poistetaan ensin kevyellä vesisuihkulla.
–
Voimakkaasti likaantuneisiin kohtiin sumutetaan tavallista moottoripyörille tarkoitettua puhdistusainetta ja sitä levitetään pensselillä.
Moottoripyörän puhdistusaine (
s. 86)
Info
Käytä pehmeää sientä ja lämmintä vettä, johon on lisätty moottoripyörille tarkoitettua puhdistusainetta.
–
Kun moottoripyörä on huuhdeltu perusteellisesti kevyellä vesisuihkulla, sen täytyy antaa kuivua kunnolla.
Varoitus
Onnettomuusvaara Vähentynyt jarrutusteho likaantuneiden tai kosteiden jarrujen seurauksena.
–
–
Likaiset tai kosteat jarrut jarrutetaan varovasti puhtaiksi/kuiviksi.
Puhdistuksen jälkeen ajetaan lyhyt matka, kunnes moottori on saavuttanut käyttölämpötilan.
Info
Lämpö saa veden haihtumaan myös moottorin ja jarrujen piiloon jäävistä paikoista.
–
Kaapeleiden ja vaijereiden suojakumeja työnnetään taaksepäin, jotta niiden alle tunkeutunut vesi voi haihtua.
–
Moottoripyörän jäähdyttyä kaikki liuku- ja laakeripaikat voidellaan.
–
Ketju puhdistetaan. (
–
Paljaat metalliosat (paitsi jarrulevyt ja pakoputkisto) käsitellään korroosionsuoja-aineella.
s. 44)
Puhdistus- ja hoitoaine metallille ja kumille (
–
s. 86)
Kaikki muoviosat ja pulverimaalatut osat käsitellään miedolla puhdistus- ja hoitoaineella.
Puhdistus- ja kiillotusaineet kiiltäville- ja mattamaaleille, metalli- ja muovipinnoille (
s. 86)
SÄILYTYS
72
Säilytys
17.1
Varoitus
Myrkytysvaara Polttoaine on myrkyllistä ja terveydelle haitallista.
–
Älä anna polttoaineen tulla kosketukseen ihon, silmien ja vaatteiden kanssa. Älä hengitä polttoainehöyryjä. Jos ainetta joutuu silmiin, se on huuhdeltava välittömästi pois vedellä, minkä jälkeen on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Puhdista kosketuksissa olleet ihonalueet välittömästi saippualla ja vedellä. Jos polttoainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Vaihda vaatteet, jotka ovat olleet kosketuksessa polttoaineen kanssa. Säilytä polttoaine säädöksien mukaisesti sopivassa kanisterissa ja pidä poissa lapsien ulottuvilta.
Info
Jos moottoripyörää säilytetään pitemmän aikaa ajamatta, sille tulisi suorittaa seuraavat toimenpiteet.
tarkasta ennen seisokkia kaikkien osien toiminta ja kuluneisuus. Jos ilmenee tarpeellisia huoltotöitä, korjauksia tai muutoksia,
ne tulisi teettää seisokin aikana (korjaamoilla on silloin aikaa). Siten vältät pitkiä odotusaikoja huollossa sesongin alkaessa.
–
Moottoripyörä puhdistetaan. (
–
Moottoriöljy ja öljynsuodatin vaihdetaan, öljysihti puhdistetaan.
–
Pakkasenkesto ja jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan. (
–
Polttoaine lasketaan tankista sopivaan astiaan.
–
Rengaspaineet tarkastetaan. (
–
Ajoneuvo sijoitetaan kuivaan varastotilaan, jossa ei ole suuria lämpötilavaihteluja.
s. 71)
x(
s. 67)
s. 62)
s. 61)
Info
KTM suosittelee moottoripyörän nostamista telineelle.
–
Moottoripyörä nostetaan nostotelineellä. (
–
Ajoneuvo peitetään ilmaa läpäisevällä peitolla tai kankaalla.
s. 31)
Info
Ilmaa läpäisemättömiä materiaaleja ei saa missään tapauksessa käyttää, sillä kosteus ei silloin pääse poistumaan ja syntyy
korroosiota.
On erittäin huono asia käynnistää seisomassa olevan moottoripyörän moottori lyhytaikaisesti. Koska moottori ei lämpene
riittävästi, palamisen aikana syntynyt vesihöyry tiivistyy ja ruostuttaa venttiileitä ja pakoputkea.
Käyttöönotto seisokin jälkeen
17.2
–
Moottoripyörä otetaan nostotelineeltä. (
–
Polttoainetta tankataan. (
–
Tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttökertaa suoritetaan. (
–
Koeajo suoritetaan.
s. 31)
s. 20)
s. 18)
VIANHAKU
73
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Moottori pyörii, mutta ei käynnisty
Polttoaineletkun pikaliitin ei liitettynä
–
Polttoaineletkuliitin yhdistetään.
Tyhjäkäynnin kierrosluku väärin säädetty
–
Tyhjäkäyntikierrosluku säädetään.
Sytytystulppa nokinen tai märkä
–
Sytytystulppa puhdistetaan ja kuivataan tai
vaihdetaan.
Sytytystulpan kärkiväli liian suuri
–
Kärkiväli säädetään.
x(
s. 65)
Ohjearvo
Sytytystulpan kärkiväli
0,7 mm
Oikosulkukaapeili kaapelikimpussa
hankautunut rikki, sammutuspainike
rikki
–
Kaapelinippu tarkastetaan. (katsomalla)
–
Sähköiset laitteet tarkastetaan.
EFI-ohjausyksikön liitin, pulssianturi,
polttoainepumppu tai sytytyspuola
hapettuneet
–
Liitin puhdistetaan ja käsitellään
kontaktisprayllä.
Vika polttoaineenruiskutusjärjestelmässä
–
Virhemuisti luetaan KTM-diagnoosilaitteella.
Moottori ei ota kierroksia
Vika polttoaineenruiskutusjärjestelmässä
–
Moottorissa on liian vähän tehoa
Ilmansuodatin erittäin likainen
–
Ilmansuodatin ja suodatinkotelo puhdistetaan.
( s. 40)
Polttoainesuodatin erittäin likainen
–
Polttoaineensuodatin vaihdetaan.
Vika polttoaineenruiskutusjärjestelmässä
–
Virhemuisti luetaan KTM-diagnoosilaitteella.
Pakoputkisto vuotaa, on rutussa tai
liian vähän lasivillatäytettä äänenvaimentimessa
–
Pakoputkiston vauriot tarkastetaan.
–
Äänenvaimentimen lasivillatäyte vaihdetaan.
( s. 41)
Venttiilivälys liian pieni
–
Venttiilivälys säädetään.
Moottori sammuu ajon aikana
Polttoaineen puute
–
Polttoainetta tankataan. (
Moottori kuumenee liikaa
Liian vähän jäähdytysnestettä jäähdytysjärjestelmässä
–
Jäähdytysjärjestelmän tiiviys tarkastetaan.
–
Jäähdytysnesteen määrä tarkastetaan.
( s. 62)
Ajoviima liian vähäinen
–
Moottori sammutetaan moottoripyörän seistessä.
Jäähdyttimen lamellit hyvin likaiset
–
Jäähdyttimen lamellit puhdistetaan.
Vaahdon muodostumista jäähdytysjärjestelmässä
–
Jäähdytysneste poistetaan.
Jäähdyttäjän letku taittunut
–
Vika polttoaineenruiskutusjärjestelmässä
–
Moottoripyörä pysäytetään ja vikakohta paikallistetaan vilkkukoodin perusteella.
–
Kaapeloinnin vauriot ja sähköisten liittimien
hapettumiset ja vauriot tarkastetaan.
–
Virhemuisti luetaan KTM-diagnoosilaitteella.
Moottorin huohotusletku taittunut
–
Huohotusletku asetellaan taitteitta tai vaihdetaan tarvittaessa.
Moottorissa liikaa öljyä
–
Moottoriöljymäärä tarkastetaan. (
Liian ohutta moottoriöljyä (viskositeetti)
–
Moottoriöljy ja öljynsuodatin vaihdetaan, öljysihti puhdistetaan.
( s. 67)
Mäntä tai sylinteri kulunut
–
x
Virhemuisti luetaan KTM-diagnoosilaitteella. x
x
FI varoitusvalo (MIL) palaa tai vilkkuu
Korkea öljynkulutus
–
x
x
x
x
s. 20)
x ( s. 63)
Jäähdytysnestettä täytetään. x ( s. 64)
Jäähdyttäjän letku vaihdetaan. x
x
Mäntä/sylinteri - välys mitataan.
x
s. 67)
VILKKUKOODIT
74
Vilkkukoodi FI varoituslamppu
(MIL)
02 FI varoituslamppu (MIL) vilkkuu 2x lyhyesti
Virheilmoituksen ehto
Pulssianturi - virhetoimiinto virtapiirissä
Vilkkukoodi FI varoituslamppu
(MIL)
06 FI varoituslamppu (MIL) vilkkuu 6x lyhyesti
Virheilmoituksen ehto
Kaasuläpäntunnistin piiri A - sisäänmenosignaali liian matala
Kaasuläpäntunnistin piiri A - sisäänmenosignaali liian korkea
Vilkkukoodi FI varoituslamppu
(MIL)
09 FI varoituslamppu (MIL) vilkkuu 9x lyhyesti
Virheilmoituksen ehto
Imukanavan painetunnistin sylinteri 1 - sisäänmenosignaali liian matala
Imukanavan painetunnistin sylinteri 1 - sisäänmenosignaali liian korkea
Vilkkukoodi FI varoituslamppu
(MIL)
12 FI varoituslamppu (MIL) vilkkuu 1x pitkään, 2x lyhyesti
Virheilmoituksen ehto
Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin - sisäänmenosignaali liian matala
Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin - sisäänmenosignaali liian korkea
Vilkkukoodi FI varoituslamppu
(MIL)
13 FI varoituslamppu (MIL) vilkkuu 1x pitkään, 3x lyhyesti
Virheilmoituksen ehto
Imuilman lämpöitilatunnistin - sisäänmenosignaali liian matala
Imuilman lämpöitilatunnistin - sisäänmenosignaali liian korkea
Vilkkukoodi FI varoituslamppu
(MIL)
15 FI varoituslamppu (MIL) vilkkuu 1x pitkään, 5x lyhyesti
Virheilmoituksen ehto
Kallistuskulmatunnistin (A/D tyyppi) - sisäänmenosignaali liian matala
Kallistuskulmatunnistin (A/D tyyppi) - sisäänmenosignaali liian korkea
Vilkkukoodi FI varoituslamppu
(MIL)
24 FI varoituslamppu (MIL) vilkkuu 2x pitkään, 4x lyhyesti
Virheilmoituksen ehto
Jännitteensyöttö - virhetoiminto virtapiirissä
Vilkkukoodi FI varoituslamppu
(MIL)
33 FI varoituslamppu (MIL) vilkkuu 3x pitkään, 3x lyhyesti
Virheilmoituksen ehto
Ruiskutusventtiili sylinteri 1 - virhetoiminto virtapiirissä
Vilkkukoodi FI varoituslamppu
(MIL)
37 FI varoituslamppu (MIL) vilkkuu 3x pitkään, 7x lyhyesti
Virheilmoituksen ehto
Sytytyspuola sylinteri 1 - virhetoiminto virtapiirissä
Vilkkukoodi FI varoituslamppu
(MIL)
41 FI varoituslamppu (MIL) vilkkuu 4x pitkään, 1x lyhyesti
Virheilmoituksen ehto
Polttoainepumpun ohjaus - katkos/oikosulku maahan
TEKNISET TIEDOT - MOOTTORI
75
Rakenne
1-sylinteri 4-tahtimoottori, nestejäähdytetty
Iskutilavuus
248,60 cm³
Iskunpituus
54,80 mm
Sylinterin halkaisija
76 mm
Puristussuhde
13,2:1
Tyhjäkäyntikierrosluku
2 150… 2 250 kierr./min
Venttiilin ohjaus
DOHC, 4 venttiiliä keinuvivuilla ohjattuna, käyttö hammasketjulla
Imuventtiilin halkaisija
30,0 mm
Pakoventtiilin halkaisija
26,0 mm
Ventiilivälys
pako: 20 °C
0,12… 0,17 mm
imu: 20 °C
0,10… 0,15 mm
Kampiakselin laakerointi
2 sylinterirullalaakeria
Kampilaakeri
Neulalaakeri
Männäntapin laakeri
Bronssiholkki
Mäntä
Kevytmetallista taottu
Männän renkaat
1 puristusrengas, 1 öljynkaavintarengas
Moottorin voitelu
Painekiertovoitelu kahdella roottoripumpulla
Ensiövälitys
22:68
Vaihteiston välitys
1. vaihde
13:32
2. vaihde
15:30
3. vaihde
17:28
4. vaihde
19:26
5. vaihde
21:25
6. vaihde
22:24
Laturi
12 V, 66 W
Sytytysjärjestelmä
Kontaktittomasti ohjauttu täyselektoninen sytytysjärjestelmä
digitaalisella sytytyksen säädöllä, tyyppi Kokusan
Sytytystulppa
NGK CR 9 EKB
Sytytystulpan kärkiväli
0,7 mm
Jäähdytys
Nestejäähdytys, jatkuva jäähdytysnesteen kierrätys vesipumpulla
Käynnistysapu
Käynnistyspoljin
Täyttömäärä - moottoriöljy
20.1
Moottoriöljy
1,20 l
Moottoriöljy (SAE 10W/50) (
vaihtoehtoinen öljy vaikeisiin
käyttöolosuhteisiin ja tehon
lisäykseen
s. 85)
Moottoriöljy (SAE 10W/60)
(00062010035) ( s. 84)
Täyttömäärä - jäähdytysneste
20.2
Jäähdytysneste
1,2 l
Jäähdytysneste (
s. 84)
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos) (
s. 84)
TEKNISET TIEDOT - MOOTTORIN KIRISTYSMOMENTIT
76
Kampikammion tuuletuksen suutin
M4
2 Nm
Loctite® 243™
Kiertokankivoitelun öljysuutin
M4
2 Nm
Loctite® 243™
Laturin jäähdytyksen öljysuutin
M4
2 Nm
Loctite® 243™
Laahausvivun voitelun öljysuutin
M5
4 Nm
Loctite® 243™
Lukitusvivun ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Oikeanpuoleisen öljypumpun kannen
ruuvi
M5
5 Nm
Loctite® 243™
Pulssianturin ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Vasemmanpuoleisen öljypumpun kannen ruuvi
M5
6 Nm
Loctite® 243™
Öljynsuodattimen kannen ruuvi
M5
6 Nm
–
Kytkimen kannen ruuvi
M6
10 Nm
–
Kytkimen siirtäjäsylinterin ruuvi
M6
10 Nm
–
Kytkinjousen ruuvi
M6
10 Nm
–
Käynnistyspolkimen vastekappaleen
ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Laakerivarmistimen ruuvi
M6
6 Nm
Loctite® 243™
Laturin kannen kaapelinpitimen ruuvi
M6
6 Nm
Loctite® 243™
Laturin kannen ruuvi
M6
10 Nm
–
Moottorirungon ruuvi
M6
10 Nm
–
Nokkaketjun kiristyskiskon ruuvi
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Nokkaketjun putoamissuojan mutteri
M6
8 Nm
Loctite® 243™
Pakoputken laipan ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Sylinterinkannen ruuvi
M6
10 Nm
–
Vaihdevivun ruuvi
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Vaihteenlukituksen lukitusruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Venttiilikannen peittolevyn ruuvi
M6
3 Nm
Loctite® 243™
Venttiilikannen ruuvi
M6
10 Nm
–
Vesipumpun kannen ruuvi
M6
10 Nm
–
Männän jäähdytyksen öljysuutin
M6x0,75
4 Nm
Loctite® 243™
Nokka-akselin laakerisillan mutteri
M7
15 Nm
voideltu moottoriöljyllä
Nokka-akselin laakerisillan puikkoruuvi
M7
2 Nm
Loctite® 243™
Nokka-akselin laakerisillan ruuvi
M7
15 Nm
voideltu moottoriöljyllä
Kampiakselin kiinnityksen lukitusruuvi
M8
20 Nm
–
Käynnistyspolkimen ruuvi
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Nokkaketjun ohjauskiskon ruuvi
M8
10 Nm
Loctite® 243™
Ketjurattaan ruuvi
M10
60 Nm
Loctite® 243™
Sylinterinkannen ruuvi
M10
Kiristysjärjestys:
Kiristä kulmittain, alkaen
ketjukuilun takimmaisesta
ruuvista.
1. vaihe
40 Nm
2. vaihe
50 Nm
voideltu moottoriöljyllä
Sytytystulppa
M10
10… 12 Nm
–
Nokkaketjun kiristimen avausruuvi
M10x1
10 Nm
–
Roottorin ruuvi
M10x1
70 Nm
Kierteet öljytty moottoriöljyllä / kartio puhdistettu rasvasta
Nokka-akselin rattaan ruuvi
M12x1
80 Nm
Loctite® 243™
Öljynpaineen säätöventtiilin sulkuruuvi
M12x1,5
20 Nm
–
Öljynpoistoruuvi magneetteineen
M12x1,5
20 Nm
–
Lyhyen öljysihdin sulkuruuvi
M16x1,5
10 Nm
voideltu moottoriöljyllä
TEKNISET TIEDOT - MOOTTORIN KIRISTYSMOMENTIT
77
Eturattaan mutteri
M18LHx1,5
130 Nm
Loctite® 243™
Kytkimensiirtäjän mutteri
M18x1,5
100 Nm
Loctite® 243™
Pitkän öljysihdin sulkuruuvi
M20x1,5
15 Nm
–
Nokkaketjun kiristäjän sulkuruuvi
M24x1,5
25 Nm
–
TEKNISET TIEDOT - RUNKO
78
Runko
Keskiputkirunko Kromi-Molybdeeni-teräsputkesta
Haarukka
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC
Jousitusmatka (250 SX‑F EU)
edessä
300 mm
Jousitusmatka (250 SX‑F USA)
edessä
300 mm
Jousitusmatka (250 SX‑F EU)
takana
330 mm
Jousitusmatka (250 SX‑F USA)
takana
317 mm
Etuhaarukan jättö
22 mm
Takavaimennin
WP Suspension 5018 BAVP DCC
Jarrujärjestelmä
Levyjarrut, jarrusatulat laakeroitu uivasti
Jarrulevyt - läpimitta
edessä
260 mm
takana
220 mm
Jarrulevyt - kuluneisuusraja
edessä
2,5 mm
takana
3,5 mm
Rengaspaineet maastossa
edessä
1,0 bar
takana
1,0 bar
Toisiovälitys
13:48
Ketju
5/8 x 1/4"
Toimitettavissa olevat takarattaat
38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52
Ohjauskulma
63,5°
Akseliväli
1 495±10 mm
Istuinkorkeus kuormittamattomana
992 mm
Maavara kuormittamattomana
375 mm
Paino ilman polttoainetta n.
100,5 kg
Suurin sallittu akselipaino edessä
145 kg
Suurin sallittu akselipaino takana
190 kg
Suurin sallittu kokonaispaino
335 kg
Polttimot
22.1
Merkkivalo
W2,3W / kanta W2x4,6d
Renkaat
22.2
Rengastus edessä
Rengastus takana
80/100 - 21 51M TT
Bridgestone M59
110/90 - 19 62M TT
Bridgestone M70
Lisää informaatiota löydät kohdasta Service:
http://www.ktm.com
12 V
2,3 W
TEKNISET TIEDOT - RUNKO
79
Täyttömäärä - polttoaine
22.3
Polttoainetankin tilavuus
yhteensä n.
7,5 l
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95) (
s. 85)
TEKNISET TIEDOT - ETUHAARUKKA
80
250 SX‑F EU
23.1
Etuhaarukan artikkelinumero
14.18.7K.03
Haarukka
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC
Puristusvaimennus
Mukavuus
14 naksahdusta
Vakio
12 naksahdusta
Urheilullisuus
10 naksahdusta
Paluuvaimennus
Mukavuus
14 naksahdusta
Vakio
12 naksahdusta
Urheilullisuus
10 naksahdusta
Jousipituus esijännitettynä
492 mm
Jousen vaimennusarvo
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
4,2 N/mm
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
4,4 N/mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
4,6 N/mm
Kaasupaine
1,2 bar
Haarukan pituus
940 mm
Öljymäärä per patruuna
195 ml
Haarukkaöljy (SAE 5) (
s. 84)
Öljymäärä per haarukkaputki
ilman patruunaa
380 ml
Haarukkaöljy (SAE 5) (
s. 84)
250 SX‑F USA
23.2
Etuhaarukan artikkelinumero
14.18.7K.53
Haarukka
WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC
Puristusvaimennus
Mukavuus
14 naksahdusta
Vakio
12 naksahdusta
Urheilullisuus
10 naksahdusta
Paluuvaimennus
Mukavuus
14 naksahdusta
Vakio
12 naksahdusta
Urheilullisuus
10 naksahdusta
Jousipituus esijännitettynä
492 mm
Jousen vaimennusarvo
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
4,4 N/mm
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
4,6 N/mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
4,8 N/mm
Kaasupaine
1,2 bar
Haarukan pituus
940 mm
Öljymäärä per patruuna
195 ml
Haarukkaöljy (SAE 5) (
s. 84)
Öljymäärä per haarukkaputki
ilman patruunaa
380 ml
Haarukkaöljy (SAE 5) (
s. 84)
TEKNISET TIEDOT - TAKAVAIMENNIN
81
250 SX‑F EU
24.1
Takavaimentimen artikkelinumero
18.18.7K.03
Takavaimennin
WP Suspension 5018 BAVP DCC
Low Speed puristusvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Urheilu
13 naksahdusta
High Speed puristusvaimennus
Mukavuus
2,5 krs
Vakio
2 krs
Urheilu
1,5 krs
Paluuvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Urheilu
13 naksahdusta
Jousen esijännitys
15 mm
Jousituskerroin
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
51 N/mm
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
54 N/mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
57 N/mm
Jousipituus
260 mm
Kaasupaine
10 bar
Riippuma
30 mm
Painuma
90 mm
Asennuspituus
490 mm
Vaimenninöljy
Iskunvaimenninöljy (SAE 2,5) (50180342S1) (
250 SX‑F USA
24.2
Takavaimentimen artikkelinumero
18.18.7K.53
Takavaimennin
WP Suspension 5018 BAVP DCC
Low Speed puristusvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Urheilu
13 naksahdusta
High Speed puristusvaimennus
Mukavuus
2,5 krs
Vakio
2 krs
Urheilu
1,5 krs
Paluuvaimennus
Mukavuus
17 naksahdusta
Vakio
15 naksahdusta
Urheilu
13 naksahdusta
Jousen esijännitys
12 mm
Jousituskerroin
Kuljettajan paino: 65… 75 kg
48 N/mm
Kuljettajan paino: 75… 85 kg
51 N/mm
Kuljettajan paino: 85… 95 kg
54 N/mm
Jousipituus
260 mm
Kaasupaine
10 bar
Riippuma
34 mm
Painuma
100 mm
s. 84)
TEKNISET TIEDOT - TAKAVAIMENNIN
Asennuspituus
486 mm
Vaimenninöljy
Iskunvaimenninöljy (SAE 2,5) (50180342S1) (
82
s. 84)
TEKNISET TIEDOT - RUNGON KIRISTYSMOMENTIT
83
Etupyörän pinnan nippeli
M4,5
5… 6 Nm
–
Takapyörän pinnan nippeli
M4,5
5… 6 Nm
–
Etujarrulevyn ruuvi
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Jalkajarrusylinterin työntötangon kuulanivelen ruuvi
M6
10 Nm
Loctite® 243™
Rungon loput mutterit
M6
15 Nm
–
Rungon loput ruuvit
M6
10 Nm
–
Takajarrulevyn ruuvi
M6
14 Nm
Loctite® 243™
Alemman T-kappaleen ruuvi
M8
12 Nm
–
Etuhaarukan akselikiinnikkepalan ruuvi
M8
15 Nm
–
Etujarrusatulan ruuvi
M8
25 Nm
Loctite® 243™
Eturattaan pultin mutteri
M8
35 Nm
Loctite® 2701
Jalkajarrupolkimen rajoitinkappaleen
mutteri
M8
20 Nm
–
Moottorituen ruuvi
M8
33 Nm
–
Ohjausakselin yläruuvi
M8
17 Nm
Loctite® 243™
Ohjaustangon kiinnityskaaren ruuvi
M8
20 Nm
–
Renkaan kiinnipitomutteri
M8
10 Nm
–
Rungon loput mutterit
M8
30 Nm
–
Rungon loput ruuvit
M8
25 Nm
–
Runkokehikon ruuvi
M8
35 Nm
Loctite® 2701
Ylemmän T-kappaleen ruuvi
M8
17 Nm
–
Moottorin kiinnitysruuvi
M10
60 Nm
–
Ohjaustangon kannattimen ruuvi
M10
40 Nm
Loctite® 243™
Rungon loput mutterit
M10
50 Nm
–
Rungon loput ruuvit
M10
45 Nm
–
Takavaimentimen alaruuvi
M10
60 Nm
Loctite® 243™
Takavaimentimen yläruuvi
M10
60 Nm
Loctite® 243™
Istuimen kiinnitysmutteri
M12x1
20 Nm
–
Mutteri kulmavivusta takahaarukkaan
M14x1,5
80 Nm
–
Mutteri rungosta yhdysvipuun
M14x1,5
80 Nm
–
Mutteri yhdysvivusta kulmavipuun
M14x1,5
80 Nm
–
Takahaarukantapin mutteri
M16x1,5
100 Nm
–
Jäähdytysjärjestelmän kiinnitysrivat
M20x1,5
12 Nm
Loctite® 243™
Ohjauspään yläruuvi
M20x1,5
10 Nm
–
Taka-akselin mutteri
M20x1,5
80 Nm
–
Etuakselin ruuvi
M24x1,5
45 Nm
–
KÄYTTÖAINEET
84
Haarukkaöljy (SAE 5)
/
–
SAE (
s. 88) (SAE 5)
Ohjearvo
– Käytä vain öljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vastaavat ominaisuudet. KTM suosittelee Motorex® tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Racing Fork Oil
Iskunvaimenninöljy (SAE 2,5) (50180342S1)
/
–
SAE (
s. 88) (SAE 2,5)
Ohjearvo
– Käytä vain öljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vastaavat ominaisuudet.
Jarruneste DOT 4 / DOT 5.1
/
–
DOT
Ohjearvo
– Käytä vain jarrunestettä, joka vastaavaa ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja jossa on vastaavat ominaisuudet.
KTM suosittelee Castrol ja Motorex® tuotteita.
Toimittaja
Castrol
– RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4
Motorex®
– Brake Fluid DOT 5.1
Jäähdytysneste
Ohjearvo
– Käytä vain sopivaa jäähdytysnestettä (myös maissa, joissa on korkeat lämpötilat). Heikkolaatuisilla pakkasnesteillä voi syntyä korroosiota ja vaahdonmuodostusta. KTM suosittelee Motorex® tuotteita.
Seossuhde
Pakkasenkesto: −25… −45 °C
50 % Korroosionesto/pakkasneste
50 % tislattu vesi
Jäähdytysneste (käyttövalmis seos)
−40 °C
Pakkasneste
Toimittaja
Motorex®
– Anti Freeze
Moottoriöljy (SAE 10W/60) (00062010035)
/
–
JASO T903 MA (
–
SAE (
–
KTM LC4 2007+
s. 88)
s. 88) (SAE 10W/60)
Ohjearvo
– Käytä vain moottoriöljyjä, jotka vastaavat ilmoitettuja normeja (katso astiassa olevia tietoja) ja joissa on vastaavat ominaisuudet.
KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Täyssynteettinen moottoriöljy
Toimittaja
Motorex®
– Motorex® KTM Cross Power 4T
KÄYTTÖAINEET
85
Moottoriöljy (SAE 10W/50)
/
–
JASO T903 MA (
–
SAE (
s. 88)
s. 88) (SAE 10W/50)
Ohjearvo
– Käytä vain moottoriöljyjä, jotka täyttävät ilmoitetut standardit (ks. pakkauksen merkinnät) ja joissa on vaaditut ominaisuudet. KTM
suosittelee Motorex® tuotteita.
Täyssynteettinen moottoriöljy
Toimittaja
Motorex®
– Cross Power 4T
Superpolttoaine lyijytön (ROZ 95)
/
–
DIN EN 228 (ROZ 95)
APUAINEET
Ilmasuotimen puhdistusaine
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex® tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Twin Air Dirt Bio Remover
Kestorasva
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Bike Grease 2000
Ketjupuhdistusaine
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Chain Clean
Korkeaviskoosinen voitelurasva
Ohjearvo
– KTM suosittelee SKF® tuotteita.
Toimittaja
SKF®
– LGHB 2
Moottoripyörän puhdistusaine
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Moto Clean 900
Offroad-ketjuspray
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Chainlube Offroad
Puhdistus- ja hoitoaine metallille ja kumille
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Protect & Shine
Puhdistus- ja kiillotusaineet kiiltäville- ja mattamaaleille, metalli- ja muovipinnoille
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Clean & Polish
86
APUAINEET
Yleisöljyspray
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex®-tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Joker 440 Synthetic
Öljy vaahtomuovi-ilmansuodattimelle
Ohjearvo
– KTM suosittelee Motorex® tuotteita.
Toimittaja
Motorex®
– Twin Air Liquid Bio Power
87
STANDARDIT
88
SAE
SAE-viskositeettiluokat on määrittänyt Society of Automotive Engineers ja ne palvelevat öljyjen jaottelua niiden viskositeetin mukaan.
Viskositetti kuvaa vain öljyn yhtä ominaisuutta eikä sisällä minkäänlaista lausumaa laatuun.
JASO T903 MA
4-tahtimoottorilla varustetuille moottoripyörille on luotu oma spesifikaatio - JASO T903 MA -standardi. Aikaisemmin 4-tahtisille moottoripyörille käytettiin henkilöautojen moottoriöljyjä, koska omaa erityistä moottoripyöräspesifikaatiota ei ollut. Henkilöautojen moottoreissa huoltovälien on oltava pitkiä, mutta moottoripyörissä vaaditaan korkeaa tehoa ja korkeita kierroslukuja. Useimmissa moottoripyörissä vaihteisto ja kytkin voidellaan samalla öljyllä kuin moottori. JASO MA -standardissa on otettu huomioon nämä erityisvaatimukset.
HAKEMISTO
89
HAKEMISTO
A
Ajoneuvon kuva
edestä vasemmalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
takaa oikealta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Alempi T-kappale
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
E
Etuhaarukka
asennus . . . . . . . . . . . . .
ilmaus . . . . . . . . . . . . . .
irrotus . . . . . . . . . . . . . . .
paluuvaimennuksen säätö .
perussäädön tarkistus . . . .
puristusvaimennuksen säätö
pölysuojien puhdistus . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
31
32
29
28
28
31
Etujarrukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
vapaaliikkeen tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Etulokasuoja
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Etupyörä
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Eturatas
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
H
Haarukkasuoja
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
High Speed puristusvaimennus
takaiskunvaimentimen säätö
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Huolto-ohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23
I
Ilmansuodatin
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ilmansuodatinkotelo
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ilmansuodatinkotelon kansi
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Istuin
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Jarruneste
lisääminen etujarruun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
lisääminen takajarruun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Jarrunestemäärä
tarkastus etujarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
tarkastus takajarrusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Jarrupalat
tarkastus etujarrusta . .
tarkistus takajarrusta . .
vaihtaminen etujarruun
vaihtaminen takajarruun
....
....
....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
52
56
52
56
Jäähdytysjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Jäähdytysneste
poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Jäähdytysnesteen määrä
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
K
Kaasukahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kaasuvaijereiden kulku
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kaasuvaijerin välys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ketju
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ketjun kireys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ketjunohjain
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kytkin
nesteen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
nestemäärän tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kytkinkahva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Käynnistys . . . .
Käynnistyspoljin
Käyttö . . . . . .
Käyttöaineet . .
Käyttöohje . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
12
. 5
. 5
. 6
Käyttöönotto
ohjeita ensimmäiseen käyttökertaan . . . . . . . . . . . . . . 13
seisokin jälkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
tarkastus- ja hoitotehtävät ennen jokaista käyttökertaa . . 18
L
J
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Jalkajarrupoljin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
vapaaliikkeen tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Low Speed puristusvaimennus
takaiskunvaimentimen säätö
Jarrulevyt
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Merkkivalojen yleiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
M
HAKEMISTO
90
Moottori
sisäänajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Renkaiden kunto
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Moottorin numero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rungon numero
Moottoripyörä
nosto nostotelineellä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ottaminen nostotelineeltä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rungon perusasetukset
tarkistus kuljettajan painon mukaan . . . . . . . . . . . . . . 24
Moottoriöljy
lisäys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Moottoriöljyn määrä
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
N
Numerokilpi
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
O
Ohjauspään laakerivälys
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ohjauspäänlaakeri
voitelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ohjaustangon paikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
P
Painuma
säätö
................................ 9
S
Sammutuspainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
T
Takapyörä
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Takaratas
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Takavaimennin
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
High Speed puristusvaimennuksen säätö . . .
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Low Speed puristusvaimennuksen säätö . . . .
painuman tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
paluuvaimennuksen säätö . . . . . . . . . . . . .
puristusvaimennuksesta yleensä . . . . . . . . .
riippuman tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
takavaimentimen jousen esijännityksen säätö
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
25
37
24
27
25
24
26
27
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tankkaus
polttoaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pakkasenkesto
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Paluuvaimennus
etuhaarukan säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
takaiskunvaimentimen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pinnojen kireys
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Plug-in sivutuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Polttoainetankin korkki
avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
sulkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Polttoainetankki
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Puristusvaimennus
etuhaarukan säätö
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
R
Raskaat käyttöolosuhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alhainen lämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hidas ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
korkea lämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kuiva hiekka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mutainen ajoreitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
märkä ajoreitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
märkä hiekka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
16
16
16
14
16
15
15
15
Rengaspaineet
tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Tekniset tiedot
etuhaarukka . . . . . . . . . .
moottori . . . . . . . . . . . .
moottorin kiristysmomentit
rungon kiristysmomentit .
runko . . . . . . . . . . . . . .
takavaimennin . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . 80
. . 75
76-77
. . 83
78-79
81-82
Tyhjäkäyntikierrosluku
säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Tyhjäkäyntikierrosluvun säätöruuvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tyyppikilpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Työskentelymääräykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
V
Vaihdepoljin
perusasennon säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
perusasennon tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vianhaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Vilkkukoodit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Y
Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ä
Äänenvaimennin
asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
lasivillatäytteen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
HAKEMISTO
Ö
Öljynsuodatin
vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Öljysihti
puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
91
*3211597fi*
3211597fi
05/2010
Valokuva: Mitterbauer
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen/Itävalta
http://www.ktm.com

Similar documents