iLOQ Privus asennusohje

Transcription

iLOQ Privus asennusohje
Käyttöohje
Työnnä avain rauhallisesti lukon pohjaan saakka ja käännä. Mikäli työntöliike on liian nopea, lukko
pysyy lukitussa tilassa. Poista tällöin avain lukosta ja toista avaus hitaammin.
Huolto
Avaimen metalliosassa oleva kontaktilanka on
pidettävä puhtaana. Jos lanka likaantuu, puh-
Puhdista ja voitele lukkosylinteri vähintään
dista se pehmeällä pyyhkeellä. Jos kontakti-
kerran vuodessa.
langassa on vaurioita tai langan kosketuspinta
on mennyt rikki, avain on korvattava uudella.
1. Suihkuta paineilmaa avainkanavaan
(esimerkiksi CRC Dust Off).
Kaikilla iLOQ -tuotteilla on 2 vuoden takuu.
Katso tarkemmat takuuehdot www-sivuiltam-
2. Laita pari tippaa korkealaatuista lukkoöljyä
me erillisestä liitteestä: iLOQ yleiset takuueh-
avainkanavaan (esimerkiksi CRC Lock Oil Pro).
dot (WT01FI).
iLOQ Privus - Asennus-, käyttö-, ja huolto-ohje
Sisältö
Kontaktilanka
Lukon asennus
2
Käyttöohje4
Huolto4
iLOQ -avainta ei tule käyttää muuhun kuin tässä
iLOQ -lukkoon ei saa työntää mitään muuta
käyttöohjeessa mainittuun tarkoitukseen. Avai-
esinettä tai avainta kuin iLOQ -avain.
men käyttäminen muihin tarkoituksiin saattaa
johtaa avaimen vioittumiseen.
www.iloq.com
4
1
Lukon asennus
iLOQ C10P.1 -lukkosylinteri asennetaan ao.
• Aseta tarvittaessa jatkopala(t) lukkosylin-
Lyhennä tarvittaessa
kuvien esimerkin mukaisesti, asennustarvikkeet
terin ja lukkorungon väliin sylinterin korke-
ja asenustapa voivat vaihdella riippuen käy-
uden säätämiseksi.
tettävästä lukkorungosta ja heloista. Huomioi
Jatkopalaa käytettäessä on vaihdettava
asennuksessa aina seuraavat asiat:
Sylinterin korkeuden säätöosat
myös sylinterin vääntörauta pidempään
• Sylinterin kiinnitysruuvien maksimipituus
on 6 mm (katso kuvaa alla). Liian pitkä ruuvi
(katkaistava sopivaksi käytettyjen jatkopalojen määrän mukaan).
puhkaisee lukkosylinterin takalevyn ja
• Älä käytä sylinterin ruuveja ruuvatessa
rikkoo lukkosylinterin.
liian suurta voimaa (maksimi 2..3 Nm).
• Asenna lukkosylinterin etupinta samaan
tasoon helan etupinnan kanssa.
Sylinterin ja helan pinnat asetetaan
tasalleen. Käytä tarvittaessa
sylinterin korkeuden säätöosia.
Tärkeää: Sylinterin kiinnitysruuvien
maksimisyvyys on 6mm. Tätä pidemmät
ruuvit voivat vahingoittaa sylinteriä
Ruuvi
Hela
Vääntönuppi
Asennetaan tasalleen
4-6 mm
Lukkosylinteri
Tärkeää: Ruuvien pituus ei saa ylittää 6mm.
Liian pitkä ruuvi rikkoo lukkosylinterin.
Lukkosylinteri, hela ja ovi
2
3