Naumi-Isorannan leirikeskuksen infokansio

Transcription

Naumi-Isorannan leirikeskuksen infokansio
sivistystoimiala
1
NAUMIISORANNAN
LEIRIKESKUKSEN
INFOKANSIO
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
2
Naumi-Isorannan leirikeskuksen infokansio
Sisältö
1. Alkusanat ........................................................................................... 3
2. Alueet ................................................................................................ 4
3. Leirikeskuksen yleiset käyttöohjeet .................................................... 5
4. Ajo-ohjeet .......................................................................................... 7
5. Puhelinnumerot .................................................................................. 8
6. Ensiapu.............................................................................................. 9
7. Leirialueiden käyttöön liittyviä ohjeita ............................................... 11
8. Naumi-Isorannan leirikeskuksen leiripassi ....................................... 17
9. Kartat ............................................................................................... 18
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
3
1. Alkusanat
Naumi-Isorannan leirikeskuksen infokansion tarkoituksena on helpottaa leirikeskuksen
käyttöä. Se on tarkoitettu sekä uusille että vanhoille leirikeskuksen käyttäjille.
Kansiosta löytyy perustietoa leirikeskuksen ja sen alueiden käytöstä.
Nuorisopalveluiden Naumi-Isorannan leirikeskus sijaitsee Sysmän Karilanmaalla
Päijänteen rannalla. Alueet rakennuksineen on tarkoitettu ensisijaisesti lahtelaisten
nuorisoyhdistysten leiri-, retki- ja kurssikäyttöön. Yhdistykset saavat käyttää
leirikeskusta ja suunnitella ohjelmaa omien tarpeidensa mukaan niin, että toiminta
noudattaa nuorisotyön periaatteita ja hyviä tapoja. Leirikeskuksessa on noudatettava
sinne laadittuja ohjeita ja järjestyssääntöjä. Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö
leirialueilla on kielletty.
Naumin leirialue on käytössä hiihtolomaviikolta marraskuun loppuun. Isorannan
leirialue on käytössä toukokuun alusta syyskuun loppuun. Rantalan sauna on
ympärivuotisessa käytössä.
Naumi-Isorannan leirikeskuksen käyttöajatuksena on, että jokainen käyttäjä huolehtii
lähtiessään, että alue ja rakennukset ovat paremmassa kunnossa kuin ne tullessa
olivat. Näin jokaisen käyttäjän on mukava tulla viettämään aikaa hoidettuun ja siistiin
ympäristöön.
Terveisin
Leirikeskuksen työntekijät
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
4
2. Alueet
Naumin alue
Naumin leirikeskus koostuu ruokalasta, leirituvasta ja saunarakennuksesta.
Ruokalaan mahtuu ruokailemaan noin 40 henkilöä ja pihalle voidaan rakentaa
tarvittaessa ruokailuteltta. Leirituvassa on sisämajoitus n. 30 hengelle siskonpedeillä.
Suosittelemme ottamaan mukaan omat liinavaatteet, peitteet ja tyynyt. Lisäksi alueelta
löytyy kiintolaavu, jota voi käyttää majoittumiseen kuuden hengen ryhmille. Saunan
yhteydessä on takkahuone, jossa on majoitusmahdollisuus pienelle ryhmälle. Alueella
on puuceet.
Iäs on perinteinen telttaleirialue, jonka varustukseen kuuluu keittokatos, kaivo, kolme
puuceetä, nuotiopaikka sekä laivalaituri.
Isorannan alue
Isorannan alue koostuu Koivulasta, Mäntylänniemestä ja Rantalasta.
Koivulassa on 11 majoitusmökkiä, joissa kaikissa on hella, mikro, vedenkeitin,
kahvinkeitin ja lämmitys. Mökkeihin ei tule juoksevaa vettä, mutta mökeissä on
viemärit. Mökeistä viiteen mahtuu majoittumaan neljä henkilöä ja kuuteen kahdesta
kolmeen henkilöä. Suosittelemme ottamaan mukaan omat liinavaatteet, peitteet ja
tyynyt. Leirejä järjestettäessä ruokahuolto voidaan hoitaa Naumin leirikeskuksen
keittiön kautta. Alueella on n. 70 neliömetrin suuruinen teltta, joka toimii ruokalana.
Mökkialueella on kaksi puuceetä, kaksi saunaa ja nuotiopaikka. Lisäksi alueen
välittömässä läheisyydessä on huoltorakennus, jossa ovat wc- ja suihkutilat. Tämä
rakennus on yhteiskäytössä Rantalan ja Mäntylänniemen kanssa.
Mäntylänniemi on telttaleirikäyttöön soveltuva alue. Alueella on puuceet ja lähistöllä
sauna, jossa on sähköt ja majoitustilaa muutamalle hengelle. Mäntylänniemessä on
ruokailukatos, joka soveltuu hyvin leirikeittiöksi. Alueelle tulee vesijohto ja siellä on
sähköt sekä toimiva jätehuolto.
Rantala on puistomainen alue, joka soveltuu telttaleirien pitämiseen. Alueelle tulee
vesijohto ja siellä on sähköt. Rantalassa ei ole omaa puuceetä ja alueella
majoittuvat voivat käyttää Isorannan yhteistä huoltorakennusta. Rantalan sauna on
ympärivuotiseen käyttöön soveltuva mökki, jossa on tupakeittiö, WC, sähkösauna ja
suihkut. Majoitustilaa on parvella 4–6:lle henkilölle. Suosittelemme ottamaan mukaan
omat liinavaatteet, peitteet ja tyynyt. Pihapiirissä on nuotiopaikka, ranta ja laituri.
Vähäniemi
Vähäniemi toimii leirialueiden päiväretkikohteena. Alueella on noin 200 m
leveä luonnonhiekkaranta, joka on loivasti syvenevä. Alueelta löytyy kaksi
nuotiopaikkaa ja puucee.
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
5
3. Leirikeskuksen yleiset käyttöohjeet
Naumi-Isorannan leirikeskus on tarkoitettu lahtelaisten nuorisoyhdistysten leiri-, retkija kurssikäyttöön. Naumin leirialue on käytössä hiihtolomaviikosta marraskuun
loppuun. Isorannan leirialue on käytössä toukokuun alusta syyskuun loppuun.
Rantalan sauna on ympärivuotisessa käytössä.
Yhdistykset saavat käyttää leirikeskusta ja suunnitella ohjelmaa omien tarpeidensa
mukaan, kuitenkin siten, että toiminta tapahtuu terveiden nuorisotyön periaatteiden ja
hyvien tapojen mukaisesti.
Naumi-Isorannan leirikeskuksen käytön helpottamiseksi ja kunnon tarkistamiseksi
käyttäjä ja henkilöstö pitävät aina leirin alku- ja loppupalaverit. Leirikeskuksen
käyttäjän tulee huolehtia siitä, että leirikeskus rakennuksineen, irtaimistoineen ja
laitteineen pidetään asianmukaisessa kunnossa. Leirikeskus toimii ns.
autiotupaperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen käyttäjä pyrkii
jättämään tilat ja alueet parempaan kuntoon, kuin ne olivat ryhmän sinne
tullessa.
Ilmoitukset rikkoutumisista ja katoamisista on tehtävä välittömästi tai viimeistään
leiripassin palautuksen yhteydessä nuorisopalveluille. Leirikeskuksen välineiden
katoamisista sekä tahallisesti että ilmoittamatta jätetyistä rikkoutumisista on käyttäjä
velvollinen suorittamaan korvauksen. Yksityiskohtaiset tiedot leirikeskuksen käytöstä
löytyvät käyttöohjekansiosta.
Käyttövuoroista ja teknisestä huollosta vastaa Pekka Pusa, p. 050 518 4494.
Kesäaikana 1.6.–30.8. leirikeskuksen valvojana toimii Mika Tuomela, p. 050 383 6458.
Leirin vastuuohjaajan on huolehdittava:
Leirin aluksi
 Leirin aloituspalaveri pidetään henkilöstön kanssa paikanpäällä tai etukäteen
toimistolla (jos paikanpäällä ei ole ketään).
 Leiriohjelmaa laadittaessa huomioidaan, ettei se aiheuta tarpeetonta häiriötä
ympäristöön.
 Leirialueella ei ajeta moottoriajoneuvolla. Moottoriajoneuvot säilytetään
paikoitusalueella.
Leirin aikana
 Vene- ja kanoottikalustoa käytettäessä noudatetaan niistä annettuja käyttö- ja
turvallisuusohjeita. Rannoilla on oltava yksi pelastusvene varusteineen.
 Vesillä liikuttaessa pysytään tarpeeksi kaukana huviloiden rannoista.
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
6




Rannalla ja laiturilla käyttäydytään asiallisesti, ei pidetä tarpeetonta melua eikä
muutenkaan aiheuteta häiriötä muille asukkaille.
Leirialueella ja vesillä liikuttaessa vältetään kaikkea meteliä ja kovaa
äänenkäyttöä klo 21 jälkeen. Lisäksi Naumissa noudatetaan Itä-Suomen
vesioikeuden ohjetta laiturin käytöstä klo 21–07.
Leirikeskuksessa vallitsee yörauha (hiljaisuus) klo 22–07.
Leirialueen ekologia on erittäin herkkä, joten maaperän kaivaminen ja puiden
kaataminen ilman lupaa on kielletty.
Leirin lopuksi
 Leirialue sekä sisätilat siivotaan ja välineet puhdistetaan huolellisesti.
 Leirialueen ulko- ja sisäkalusteet palautetaan säilytyspaikkoihinsa.
 Ovet ja ikkunat suljetaan ja sähkövirta katkaistaan, jos alueella ei ole vakinaista
käyttöä.
 Leirikeskuksen käytöstä täytetään leiripassi, joka palautetaan avainten
palautuksen yhteydessä leirikeskuksen henkilökunnalle tai nuorisopalveluiden
toimistoon.
 Naumin leirialueen käytöstä tehdään merkintä leirikeskuksen käyttöpäiväkirjaan.
 Leirin loppupalaveri pidetään henkilöstön kanssa paikanpäällä tai toimistolla (jos
paikanpäällä ei ole ketään).
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
7
4. Ajo-ohjeet
Ajo-ohje Lahdesta Naumiin
Ajetaan Lahdesta noin 20 km Vääksyyn. Kanavan ylityksen jälkeen käännytään
oikealle, Asikkalantie 314, jota ajetaan noin 28 kilometriä. Pulkkilanharjun ja
Kalkkisten risteyksen jälkeen tulee vasemmalla puolella iso kallio ja oikealla puolella
lampi. Lammelta n. 1 km eteenpäin käännytään vasemmalle, kyltti Suomennurmi 4.
Ajetaan tätä tietä n. 2,5 km. Peltoaukealta metsäsaarekkeen jälkeen kääntyy
vasemmalle Naumin tie. Ajetaan tätä tietä n. 1,5 km ja vastaan tulee iso valkoinen
kyltti, jossa lukee Naumin nuorisoleirikeskus. Käännytään oikealle ja ajetaan tätä tietä
1,5 km. Naumin leirikeskus sijaitsee vasemmalla puolella tietä ja parkkipaikka oikealla
puolella tietä.
Osoite: Naumin leirialue, Naumintie 232, 19310 Karilanmaa
Ajo-ohje Lahdesta Isorantaan
Ajetaan Lahdesta noin 20 kilometriä Vääksyyn. Kanavan ylityksen jälkeen käännytään
oikealle, Asikkalantie 314, jota ajetaan noin 28 kilometriä. Pulkkilanharjun ja
Kalkkisten risteyksen jälkeen tulee vasemmalla puolella iso kallio ja oikealla puolella
lampi. Välittömästi kallion jälkeen käännytään vasemmalle Isorannantielle. Ajetaan
Isorannantietä 1,2 kilometriä. Keltaisen rakennuksen kohdalta käännytään
Mäntylänniementielle. Mäntylänniementietä ajetaan noin kilometri. Edessä näkyy
sininen huoltorakennus. Huoltorakennuksen vasemmalta puolelta menee tie Koivulan
alueelle. Mäntylänniemeen mentäessä jatketaan huoltorakennuksen ohi oikealle ja
jatketaan tietä suoraan mäkeä ylös. Telttaleirialue sijaitsee tien päässä vasemmalla,
saunamökki oikealla. Rantalaan mentäessä käännytään ennen mäkeä oikealle ja
jatketaan tietä rantaan. Saunalle mentäessä käännytään rannan kohdalta vasemmalle
ja jatketaan tien päähän.
Osoite: Isorannan leirialue, Mäntylänniementie 80, 19310 Karilanmaa
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
8
5. Puhelinnumerot
Yleinen hätänumero
p. 112
Asikkalan terveyskeskus
p. 03 880 2802
Sysmän terveyskeskus
p. 03 819 4350
Naumi-Isorannan leirikeskuksen käyttövuorot ja tekninen huolto
Pekka Pusa p. 050 518 4494
Naumi-Isorannan leirikeskuksen kokki ja kesäajan 1.6.–30.8. valvoja
Mika Tuomela p. 050-3836458
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
9
6. Ensiapu
Jokaisen leirin on hyvä varustautua leirille tultaessa omalla ensiapulaukulla ja
tarvittavilla henkilökohtaisilla lääkkeillä. Naumin ensiapukaappi sijaitsee ruokalan
seinällä ja se sisältää sidonta- ja puhdistustarvikkeita. Ensiapukaappi ei sisällä
minkäänlaisia lääkkeitä. Kevytpaarit sijaitsevat ruokalan keittiön puoleisessa
kulmauksessa lämmityslaitteiden alla. Muilla alueilla ensiaputarvikkeita ei ole.
Paloturvallisuus
Avotulen teko on Naumi-Isorannan alueella sallittua vain nuotiopaikoilla.
Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty kaikkialla muualla paitsi
varsinaisissa tulisijoissa eli takoissa. Jokaisen leirin tulee osoittaa tupakoitsijoille
tupakointipaikka, jossa tulee olla astia tumpeille ja alkusammutuskalusto (sanko ja
vettä).
Jokaisessa sisämajoitustilassa on palovaroitin ja alkusammutukseen jauhesammutin.
Pikaohjeet hätätilanteisiin
Pelasta välittömässä vaarassa olevat ihmiset siirtämällä heidät pois vaara-alueelta.
Anna hätäensiapu loukkaantuneille
o
o
o
o
Jos loukkaantunut ei hengitä, tee hätäilmoitus 112.
Aloita hätäilmoituksen jälkeen tarvittaessa puhallus- ja paineluelvytys.
Varmista avoimet ilmatiet kääntämällä tajuton kylkiasentoon.
Tyrehdytä suuret verenvuodot painamalla suoraan haavaan ja nostamalla
vuotava raaja kohoasentoon.
Tee hätäilmoitus kaikissa hätätilanteissa yleiseen hätänumeroon 112.
Kerro,
o kuka olet
o mitä on tapahtunut
o mitä potilas tekee / valittaa
o osoite, mihin apua tarvitaan
o vastaa kysymyksiin
o älä lopeta puhelua ennen kuin saat siihen luvan
Hälytä ja varoita tarvittaessa muu henkilökunta avuksi.
Opasta tai järjestä opastus sairaankuljetus- ja pelastusyksiköille kohteeseen.
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
10
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
11
7. Leirialueiden käyttöön liittyviä ohjeita
Naumi
Sähköt
Naumissa sähköt voi katkaista tai kytkeä jokaisessa rakennuksessa itsenäisesti,
kuitenkin niin että keittiö/ruokalarakennuksen sähkökaapissa oleva pääkytkin on koko
alueen pääkytkin. Sähkökaappi sijaitsee keittiössä ulko-oven ja ruokalan oven välissä.
Täältä löytyvät myös koko alueen pääsulakkeet. Varasulakkeita löytyy keittiön takana
olevasta varastohuoneesta. Leirituvassa eli hirsirakennuksessa sähkötaulu on ulkoovea vastapäätä olevassa pikkuhuoneessa oven vasemmalla puolella. Täältä löytyy
leirituvan pääkytkin sekä lämmityksen ohjauskytkin ja sulakkeet. Saunalla sähkötaulu
on pienessä majoitushuoneessa, puulla verhotussa kaapissa. Kaapista löytyy
pääkytkin ja sulaketaulu. Teltta-alueella pääkytkin löytyy alueella sijaitsevassa
valvontamökissä. Tämä kytkin vaikuttaa myös teltta-alueen puuceen valoihin.
Lämmitys
Lämmitys toimii sähköllä. Keittiön ja sen takana olevien varasto- ja makuutilojen
lämmityksen pääkytkin sijaitsee keittiössä ruokalaan menevän oven päällä.
Harmaassa laatikossa lukee LÄMMITYS ja kyljessä oleva vipukytkin laitetaan
asentoon 1. Tämän jälkeen huoneissa olevista pattereista säädetään pattereiden teho
halutulle tasolle. Keittiössä ei ole pattereita vaan ainoastaan infrapunalämmittimet
katossa liesien edessä. Näiden lämmittimien käyttökytkin on keittiössä metsän
puoleisen ulko-oven ja ikkunan välissä. Kytkimessä lukee INFRA. Ruokalassa on
ainoastaan yksi lämmitin ja se on puhallinmallinen. Se sijaitsee ruokalan kulmassa
keittiöön menevän oven vieressä. Käyttökytkin on alapuolella ja säätökytkimet
sijaitsevat koneen kyljessä.
Leirituvassa on sähkölämmitys sekä lämmityksen tukena ja tunnelman tuojana takka.
Lämmityksen pääkytkin on sähkötaulussa pikkuhuoneessa. Kytkimessä on kolme
asentoa. Keskiasennossa lämmitys on pois päältä. Yläasennossa lämmitys tapahtuu
kaikilla pattereilla niiden oman termostaatin ohjaamana. Tässä asennossa
lämmitettäessä tulee käyttäjän tarkistaa, että pattereiden termostaatit ovat päällä.
Ala-asennossa käytössä on keskustermostaatti, joka ohittaa pattereiden omat
termostaatit. Keskustermostaatin säätö tapahtuu takan vieressä olevasta säätimestä.
Patterit sijaitsevat leirituvan reunoilla penkkien alla. Kun leirituvassa on sähkölämmitys
päällä, tulee käyttäjien seurata, ettei pattereita ole peitetty eikä niitä vasten ole vasten
ole helposti syttyviä materiaaleja.
Saunarakennuksen lämmitys lähtee päälle samalla, kun sähköt laitetaan päälle.
Lämpötilaa säädetään pattereiden omilla kytkimillä ja termostaateilla. Teltta-alueen
valvontamökissä lämmitys toimii patterilla.
Vesi
Naumissa on käyttövetenä kaivovesi. Kaivo sijaitsee ruokalarakennuksen ja rannan
välissä, aidan vieressä n. 20 metriä rantaviivasta. Vesi nostetaan kaivosta
sähköpumpulla vesijohtojärjestelmään. Kaivossa on myös käsipumppu sähkökatkon
varalle tai niille vuodenajoille kun vesi on poistettava verkostosta pakkasen vuoksi.
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
12
Lämminvesivaraaja on keittiön siivouskomerossa, joka sijaitsee rannanpuoleisen ulkooven vieressä. Lämminvesivaraajan käyttökytkin sijaitsee komeron seinässä. Kytkin
pidetään päällä koko ajan eikä käyttäjien tarvitse sulkea sitä lähtiessään.
Leiritupaan ei ole vedetty vesijohtoa. Saunalle tulee kaivosta kylmä vesi eikä siellä ole
lämminvesivaraajaa. Lämmin vesi peseytymistä varten tulee lämmittää padassa.
Teltta-alueella kulkee monenlaisia letkuja ja juomavettä tulee niistä letkuista, joissa on
hanan näköinen päätykappale. Letkuissa joissa on suora päätykappale ja kynsiliitin,
on järvivettä ja se on tarkoitettu palovedeksi. Tätä vettä ei suositella juotavaksi.
Teltta-alueelle saadaan juomavettä avaamalla keittiön ulkopuolella olevan tiskialtaan
alla oleva vesisulku. Sulku on auki, kun sulun kahva on putken suuntaisesti ja kiinni
kun sulun kahva on poikittain letkuun nähden.
Palovesi
Teltta-alueella on kesäaikana palovesisaaveja. Saaveissa on kannet ja niiden päällä
ylösalaisin kastelukannut. Saavit ja kastelukannut toimivat teltta-alueen
alkusammutusjärjestelmänä. Palon syttyessä sammutusvettä otetaan vesisaaveista
kastelukannuun ja sammutetaan palo. Telttaleiriä järjestäessä ohjaajan tulee tarkistaa,
että palovesisaaveissa on vettä. Palovesisaavit täytetään kesän alussa. Täydennystä
varten saunanrakennuksen päätyvarastosta löytyy pumppu, jolla palovesiletkuihin
saadaan lisää vettä. Saunan päädyssä olevasta varastosta löytyy myös vesiletku, jolla
vettä saa siirrettyä runkojohdolta saaveille.
Keittiö
Kesä-aikaan Naumin keittiössä työskentelee kokki ja keittiöapulaisia. Tällöin leireillä
on mahdollisuus tilata ruokahuoltonsa Nuorisopalveluilta. Muina aikoina leirien on itse
huolehdittava ruokahuollostaan. Tällöin on noudatettava keittiön käyttöohjeita ja
viranomaisten hygieniamääräyksiä. Keittiö tulee pitää siistissä kunnossa leirin ajan ja
siivota käytön jälkeen huolellisesti.
Keittiön varustelu
-
2 kpl jääkaappipakastinyhdistelmää
1kpl kaappipakastin
1kpl pienempi jääkaappi
1kpl laitoskeittiön kylmäkaappi
1kpl laitoskeittiön pakastin
1 kpl kotikeittiön liesi ja uuni
1 kpl laitoskeittiöliesi
1 kpl kaasuliesi
2 kpl kiertoilmauuneja
1 kpl laitoskeittiön tiskikone
Keittiössä on monenlaisia kylmäkaappeja ruokien säilyttämiseen. Laitoskeittiön
kylmäkaappiin mahtuu GN-vuoat, jotka ovat erikokoisia uunivuokia. Laitoskeittiön
pakastin ja kylmäkaappi ovat käytössä isoille leiriryhmille. Ne sijaitsevat keittiön
takana olevassa ruokavarastossa. Ruoan valmistukseen keittiössä on kotikeittiön liesi
ja uuni, kaasu- ja laitoskeittiön liesi sekä kiertoilmauuneja. Kiertoilmauuneja on
keittiössä kaksi, joiden käyttöohjeet löytyvät uunien päältä. Käyttäjän on huomioitava,
että kiertoilmauunia käyttäessä tulee lämpötilan olla 20 astetta kotikeittiön uunia
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
13
miedompi. Vain Metos-merkkisessä kiertoilmauunissa on höyrytoiminto. Vesihana
höyrytoimintoa varten sijaitsee seinässä uunin päällä oikealla. Suurten leirien ruuan
jakelua varten ruokalassa on kylmä- ja lämpölinjastot. Laitoskeittiön tiskikoneen
käyttöä varten virta tulee laittaa päälle tiskikoneen pääkatkaisimesta. Päävirtakatkaisin
on keittiössä ruokalaan menevän oven päällä ja siinä lukee TISKARI.
Astianpesukoneen pikakäyttöohje
1. Aloita koneen käyttö kääntämällä veden liitäntähana kuumalle. Varmista että iso
pohjatulppa, sakkaritilät ja metalliritilä ovat paikallaan.
2. Paina nappi, jossa on salaman kuva pohjaan ja laske kansi alas → kone täyttyy
vedellä. Kun veden lotina loppuu, voit nostaa kannen.
3. Odota vihreän merkkivalon syttymistä.
4. Kun vihreä merkkivalo palaa, kone on käyttövalmis. Valitse ohjelma kolmesta
vaihtoehdosta: 60 s., 120 s., tai 180 s. (= pesun kesto). Valinta tehdään kääntämällä
pyöreää säädintä.
5. Täytä kori ja aseta se koneeseen. Paina ohjelma-nappia (neliön muotoinen, sisällä
ympyrä). Laske kansi alas ja kone lähtee käyntiin.
6. Kun oranssi merkkivalo on sammunut, pesuohjelma on päättynyt ja kannen voi
nostaa ylös. Sammuta ohjelma painamalla ohjelmanappia niin, että se ponnahtaa
ylös.
7. Päivän päätteeksi katkaise virta ja käännä vesiliitäntähana STOP-asentoon. Pura
kone nostamalla metallikehikko ja sakkaritilät pois ja pese ne. Lopuksi tyhjennä kone
vedestä nostamalla oikealla puolella oleva iso tulppa pois paikoiltaan.
8. Huuhtele kone vedellä, laita osat takaisin ja jätä kone auki yöksi kuivumaan.
Huomio!
Pesuainetta ei tarvitse laitta itse.
Esipese astiat kunnolla harjalla ja vedellä.
Älä pese alumiinisia astioita koneessa.
Lasit alassuin koriin ja aterimet kahva alaspäin.
Puuceet ja wc
Naumin leirialueelta löytyy kaksi puuceerakennusta, joista toinen sijaitsee telttaalueella ja toinen keittiörakennuksen vieressä pihapiirissä. Keittiön takana sijaitsee
keittiöhenkilökunnalle tarkoitettu vesivessa. Myös saunan yhteydessä on kaksi
vesivessaa, jotka on tarkoitettu käytettäväksi vain rantatoimintojen ja saunomisen
yhteydessä. Wc-paperia ja käsipyyhepaperia löytyy keittiön takana sijaitsevasta
varastohuoneesta. Kuoriketta puuceehen löytyy ruokalan päädyssä olevan puuceen
varastosta.
Sauna ja peseytyminen
Sauna on sähkökäyttöinen ja sen termostaatti löytyy pukuhuoneen seinältä. Saunan
ollessa päällä palaa saunan ulkopuolella punainen huomiovalo. Lämmin vesi
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
14
peseytymistä varten lämmitetään padassa puilla. Saunaan mahtuu yhtä aikaa noin 10
henkilöä.
Veneet, vesivälineet ja toimintavälineet
Leirialueella on käytettävissä soutuveneitä ja kanootteja. Veneily- ja melontaliivit sekä
airot ja melat löytyvät saunan yhteydessä olevasta varastosta. Veneiden tulppia
säilytetään keittiön takana olevassa varastossa. Rannalla on pitkä uimalaituri ja
leirialueella on kenttä erilaisille pallopeleille. Metsään on merkitty luontopolku ja
leirialueella on kota, laavu ja rannan nuotiopaikka iltanuotioita varten. Metsästä löytyy
ryhmätoimintarata "Hullun rengin raitti", jonka käyttäminen vaatii lyhyen koulutuksen.
Siisteys
Leirikeskus toimii ns. autiotupaperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen
käyttäjä pyrkii jättämään tilat ja alueet parempaan kuntoon, kuin ne olivat ryhmän
sinne tullessa. Siivousvälineet keittiötä ja ruokalaa varten löytyvät keittiön
siivouskomerosta rannan puoleisen ulko-oven vierestä. Leirituvan siivousvälineet
sijaitsevat leirituvan siivouskomerossa. Kaikissa sisätiloissa lattiat tulee lakaista tai
imuroida ja pyyhkiä kostealla mopilla. Matot tulee ravistella. Saunan lauteet ja lattiat
tulee pestä käytön jälkeen.
Jätehuolto
Keittiön vieressä sijaitsee roskakatos, josta löytyy jäteastiat energia- ja
kaatopaikkajätteelle. Kompostia ei Naumissa ole. Käyttäjän tulee tyhjentää
lähtiessään kaikki alueen roska-astiat sekä sisätiloista että ulkoa roskakatoksen
jäteastioihin. Avain ulkoroskisten tyhjentämiseen sekä jätesäkit löytyvät keittiön takana
olevasta varastosta.
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
15
Isoranta
Sähköt
Isorannan alueella jokaisessa majoitusrakennuksessa ja saunassa on omat
sähkökaappinsa, joista sähköt kytketään päälle pääkytkimestä. Varasulakkeita löytyy
sinisestä huoltorakennuksesta.
Lämmitys
Isorannan alueen jokaisessa majoitusrakennuksessa on sähköpatterit, joiden
lämpötilan säätö tapahtuu patterin kyljessä olevasta säätimestä. Muutamissa Koivulan
alueen mökeissä on lisäksi irtopattereita, joita voidaan liikutella tarvittaviin
majoitustiloihin.
Vesi
Koivulan alueelle tulee juomavettä alueella sijaitseviin juomavesihanoihin. Toinen
hanoista sijaitsee alueen sisääntuloportin jälkeisessä risteyksessä vasemmalla roskaastioiden vieressä, toinen 1–5 mökkien takana puuliiterin vieressä.
Mäntylänniemen juomavesihana sijaitsee ruokailu-/keittiökatoksessa.
Rantalan saunamökin hanoista tuleva vesi on juomakelpoista vesijohtovettä.
Keittiö
Isorannan alueella ei ole omaa keittiötä, mutta leirit voivat kesäaikaan tilata
ruokahuollon Naumin keittiöstä. Koivulan alueella on ruokailuteltta, jossa on pöydät ja
tuolit n. 30 henkilölle sekä jääkaappi. Alueella on käytössä nuotiopaikkoja, kaasugrilli
sekä muurinpohjapannuja polttimoineen leiriruokailun järjestämiseksi. Grilliä ja
pannuja säilytetään Koivulan rantavarastossa. Koivulan mökeissä on pienet jääkaapit,
mikrot, hellat, kahvinkeittimet sekä vedenkeittimet. Rantalan saunamökistä löytyy
mikro, hella ja uuni.
Puuceet ja wc:t
Koivulan alueella on sininen huoltorakennus, jossa on wc:t miehille ja naisille.
Huoltorakennus on Koivulan, Rantalan ja Mäntylänniemen leiriläisten käytössä.
Koivulan alueella on lisäksi kaksi puuceetä, toinen mökkien 7–12 takana ja toinen
vanhan saunan vieressä. Wc-paperia, käsipyyhepaperia ja pesuaineita säilytetään
sinisen huoltorakennuksen varastossa. Puuceetä varten kuoriketta löytyy Koivulan
rantavarastosta.
Sauna ja peseytyminen
Koivulassa on kaksi saunaa, uusi ja vanha sauna. Molemmissa saunoissa on puilla
lämmitettävät kiukaat. Halkoja löytyy saunojen vieressä olevista puuvajoista sekä
mökkien 1–5 takana sijaitsevasta puuliiteristä. Uuteen saunaan tulee kantaa
pesuvedet järvestä. Vanhassa saunassa on vesipumppu, joka laitetaan päälle
liittämällä töpseli pistorasiaan sähkökaapin vieressä. Pumpun hana on saunan
puolella. Lämpimät pesuvedet lämmitetään lämminvesipaljuissa. Vanhan saunan iso
lämminvesipalju sijaitsee saunan ulkopuolella. Peseytymistä varten Koivulan alueella
on myös sininen huoltorakennus, josta löytyy suihkut sekä miehille että naisille.
Mäntylänniemen saunan vedet tulee sähköpumpulla järvestä ja kiuas on
puulämmitteinen. Rantalan saunamökissä on suihkut peseytymistä varten sekä
sähkökiuas.
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
16
Veneet, vesivälineet ja toimintavälineet
Koivulan alueella on käytössä veneitä ja kanootteja. Meloja, melonta- ja veneilyliivejä
sekä muuta veneilyyn tarvittavaa välineistöä säilytetään Koivulan rantavarastossa.
Koivulan mökistä numero 8, ohjaajan mökistä, löytyy muutamia pelivälineitä ja avaimet
mökkeihin.
Siisteys
Leirikeskus toimii ns. autiotupaperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen
käyttäjä pyrkii jättämään tilat ja alueet parempaan kuntoon, kuin ne olivat ryhmän
sinne tullessa. Siivousvälineet löytyvät Koivulan alueen siivoukseen sinisen
huoltorakennuksen varastosta ja muilla alueilla mökkien siivouskaapeista. Kaikissa
sisätiloissa lattiat tulee lakaista tai imuroida ja pyyhkiä kostealla mopilla. Matot tulee
ravistella. Saunojen lauteet ja lattiat tulee pestä käytön jälkeen.
Jätehuolto
Jokaisella alueella on jäteastiat energia- ja kaatopaikkajätteelle. Komposteja ei
Isorannassa ole. Käyttäjän tulee tyhjentää lähtiessään kaikki alueen roska-astiat sekä
sisätiloista että ulkoa jäteastioihin. Avain ulkoroskisten tyhjentämiseen löytyy Koivulan
mökistä 8 muovisesta avainrasiasta. Jätesäkkejä on sinisen huoltorakennuksen
varastossa.
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
sivistystoimiala
17
8. Naumi-Isorannan leirikeskuksen leiripassi
YHTEYSTIEDOT
Ryhmän nimi
Leirin vastuuhenkilön nimi
Osoite, postinumero ja –toimipaikka
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
KÄYTTÖVUORO
Käytetty alue
Naumin leirialue – Naumi
Naumin leirialue – Iäs
Isorannan leirialue – Koivula
Isorannan leirialue – Rantala
Isorannan leirialue – Mäntylänniemi
Ryhmän käyttövuoro
.
-
.
.20
Leirille osallistui
alle 29-v.
yli 29-v.
Avaimet ja leiripassi annettu
.
RETKIPAIKKA
yhteensä
Avaimet ja leiripassi palautettu
.20
.
.20
Leiripaikan siisteys mentäessä
kiitettävä
hyvä
tyydyttävä
huono
Huomattu mentäessä seuraavat rikkoutumiset tai puutteet:
TOIMENPITEET
Tehty seuraavat toimenpiteet ennen leirikeskuksesta lähtöä (soveltuvin osin)
Ulkoalueet
ulkoalueet siistitty, roskat kerätty pois
ulkoalueiden roska-astiat tyhjennetty
Laitteet ja välineet
välineet palautettu paikoilleen
(veneet, melat, työkalut, telttapohjat, pelivälineet yms.)
Sisätilat
lattiat lakaistu ja pyyhitty kostealla, matot ravisteltu
sauna siivottu, vesiastiat tyhjennetty, ovet ja ikkunat suljettu
puuceet ja wc-tilat siivottu, wc-paperit ja kuorikkeet lisätty
astiat tiskattu, jääkaappi tyhjennetty ja siistitty
palavat roskat viety polttouuniin ja jos mahdollista poltettu
muut roskat viety jäteastioihin
polttopuita pienitty ja tuotu tulisijojen lähelle
otettu mukaan ryhmän omat ruoka- ja retkitarvikkeet sekä vaatteet
Huomattu lähdettäessä seuraavat rikkoutumiset tai puutteet:
PÄIVÄYS JA
ALLEKIRJOITUS
.
.20
____________________________
allekirjoitus ja nimen selvennys
Sammonkatu 8 B · 15140 Lahti · [email protected] · www.nuorilahti.net
9. Kartat
ISORANTA
nta
Traktoritalli
Vene
ra
Varasto
Päätalo
Kivelän
Torppa
Rantala
Rantalan sauna
Män
tylä
nnie
mi
Mäntylänniemen
sauna
Ruokakatos
WC + Suihku
Huussi
Mökit 1-5
Ruokala
Sauna
Sauna
Koivula
Yksityisalue
Pelto
Vaja
Mökit 7-12
NAUMI
Pelikenttä
Liiteri
Sauna
Kota
Palovesisaavi
Nuotio
Tupa
Keittiö
Roskakatos
Kaivo
Juomavesipiste
Huussi
Mökki
Huussi
Laavu
Yksityisalue
Naumi
Iäs
Vähäniemi
Isoranta
Rantala
Mäntylänniemi
Koivula
Lahden kaupungin
nuorisopalveluiden
tontin raja
Yksityisalue