nuorisotoimen/palveluiden toimintakertomus 2013

Transcription

nuorisotoimen/palveluiden toimintakertomus 2013
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
NUORISOTOIMEN/PALVELUIDEN
TOIMINTAKERTOMUS 2013
AJAN HERMOLLA - VAUHTIA JA
HAASTAVIA TILANTEITA
Nuorisotoimi on isojen muutosten keskellä.
Vuonna 2013 oli yhtä aikaa käynnissä mittavat
tilahankkeet Tyryssä ja Myllysaaressa, joiden
seurauksena kolme nuorisotilaa tiivistyvät
kahteen vuosina 2014-2015. Myllerrys jatkuu
vuonna 2014. Kaikki toimintatilat siis muuttuvat ja
toimintaneliöt lähes puolittuvat mutta nykyinen
palvelutaso pyritään säilyttämään. Vu o t t a l e i m a s i v a t m y ö s m u u t o k s e t
henkilöstössä. Etsivän nuorisotyön työpari vaihtui
entisten siirryttyä sosiaalitoimeen ja kuntakokeiluun. Aknen nuorisonohjaaja siirtyi
nuorisoneuvojaksi etsivään nuorisotyöhön ja
Barbaarista toinen nuorisonohjaaja siirtyi Akneen.
Barbaariin valittiin uudet vakituiset nuorisonohjaajat. Moikan nuorisonohjaajan sijaisuutta
hoitanut aloitti oppisopimuskoulutuksen
pätevöityäkseen nuorisotyöhön –hyvä niin. Aknen
siivoojakin piti vuorotteluvapaavuotta. Nuorille
asiakkaille työntekijöiden vaihtuminen on myös
haaste ja uusien luottamuksellisten suhteiden
rakentamis-työ vie aikaa.
1
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
Hädässä nuorisotyötekijä
tunnetaan – kuka muu muka
on melkein aina kuulolla?
Nuorisotiloilla ja sosiaalisessa mediassa nousi
esiin aiempaa enemmän huolta aiheuttavia
asioita, joista nuoret avoimesti myös itse
kertoivat ohjaajille ja olivat myös toisistaan
huolissaan. Nuorten tukemiseen kului paljon
työaikaa ja apua haettiin myös yhteistyössä
vanhempien kanssa hyvälläkin menestyksellä.
“ Oli osallisuuden ja
kulttuurisen nuorisotyön
vuosi ”
- ANNE KURIKKA
Asioita ratkottiin myös monialaisesti yhteistyöverkostoissa. Joskus tuntui, että erityistä tukea ei
muilta aloilta riittävän nopeasti pystytty järjestämään ja ongelmat pääsivät pahenemaan ja
laajenemaan. Hypellä on vielä kehitettävää.
Etsivän nuorisotyön ja Starttipajan asiakaskunta
oli sekin entistä haasteellisempaa ja eteen osui
rankkoja asiakaskohtaloita, jotka aiheuttivat
paljon jälkihuoltoa. Työterveyden psykologipalvelut olivat ohjaajakunnan käytössä ja
työohjausta lisättiin.
!
Hankkeilla lisää virtaa ja
väriä elämään
Viime vuoden aikana saatiin täyteen vauhtiin
m y ö s We b b i k o s k i - p ro j e k t i l l a p e r u s t e t t u
Nuortenkoski-sivusto, jonka sisältöä saatiin nuoret tuottamaan kahden mediakerhon ja yhteistyötahojen avulla hyvällä menestyksellä. Tämän
mahdollisti jatkorahoitus mediaohjaajan palkkaamiseen. Kaupunginhallituksen käynnistämä
Monialainen lasten ja nuorten palvelujen yhteinen
kehittämishanke Hype– hyvinvointia perheille
eteni myös vauhdilla ja lopulta tuotos paketoitiin
toimenpideohjelmaksi asti. Työ jatkuu ja
nuorisotoimi on yhdessä koulu- ja sosiaalitoimen
kanssa vetovastuussa hankkeen etenemisestä ja
Mover –monialainen verkosto on jatkossa osa
Mun Taidetta -näyttely Veikko Nurmi 10v.
Hypeä. Starttipaja-projekti sai lisäavustuksen
toiselle uudelle pajaohjaajalle ja toimintaa saatiin
kehitettyä kahden projektityöntekijän voimin.
Nuorisotoimella oli siis neljä työntekijää Etsivien
ja Startin tiimissä ja se oli tarpeeseen. Nuorisotakuu edellyttäisi kuitenkin vieläkin isompaa
panosta, jotta kaikista tukea tarvitsevista
saataisiin koppi.
Nuorisotoimen vuosi 2013 oli nuorta lähellä ja
siitä selvittiin yhdessä nuorten kanssa. Oli
osallisuuden ja kulttuurisen nuorisotyön vuosi.
!
Anne Kurikka - Nuorisotoimenjohtaja
2
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
Kansa Hölömöt Skullture-paneelissa.
VALKEAKOSKEN NUORISOVALTUUSTO
Valkeakosken nuorisovaltuuston uusi valtuustokausi alkoi tammikuussa, samalla uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa. Aloitus oli
vauhdikas, ensimmäisessä kokouksessa oli paikalla kaikki 18 valtuutettua. Ensimmäisessä
kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Tuomas
Oksa varapuheenjohtajaksi Eveliina Scharin ja
sihteeriksi Ramona Rautanen sekä varasihteeriksi
Liisa Luukka, lisäksi valittiin nuorison edustajat
lautakuntiin ja valtuustoon, jokaiseen lautakuntaan oli paljon halukkaita ja niin jouduttiin
edustajat äänestämään.
!
Mukana päätöksenteossa ja
toiminnassa
Valtuustouransa aluksi nuorisovaltuusto osallistui
Gaia - Kansojen kokous -roolipeliin, joka
toiminnallinen menetelmä demokratia ja globaalikasvatukseen. Se on innostava ja mukaansatempaava peli, jonka jälkeen Valkeakosken
nuorisovaltuusto sai pelin vetäjiltä erityiskiitosta
loistavasta osallistumisesta. Pelissä nuoret
pääsivät harjoittelemaan demokraattista päätöksentekoa, yhteisten asioiden hoitamista ja
mielipiteen ilmaisua. Gaia - Kansojen kokous
-roolipelit olivat osa ulkoasiainministeriön
tukemaa hanketta, jonka toteutti Suomen
Nuorisoyhteistyö - Allianssi sekä Nuorten
Akatemia yhdessä Tampereen, Jyväskylän ja
Joensuun nuorisotoimien kanssa.
Vuoden edetessä kokoukset alkoivat sujua
rutiinilla, uusien nuorisovaltuustolaisten tottuessa
toiminta tapoihin. Mitä pidemälle vuosi ehti, sitä
enemmän nuorisovaltuusto sai aikaiseksi ja tuli
huomioiduksi mm. kaupunginvaltuustossa.
Nuorisovaltuusto sai valtuustoaloitteita lausuttavakseen noin 10 kappaletta koko vuoden
aikana, joka on paljon enemmän kuin edellisellä
toimikaudella.
Keväällä nuorisovaltuusto järjesti yhteistyössä
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimen kanssa
Skullture-paneelin, joka järjestettiin Valkeakosken
Tietotien lukiolla. Yleisöä oli kiitettävästi, enemmän kuin edellisvuonna. Skullture-paneelin
aiheena oli päihteiden ja energiajuomien käyttö.
Nuorisotakuu -kiertueellakin nuvalaiset olivat
mukana ja pääsivät kättelemään entistä opetusministeriä Jukka Gustafssonia
Valkeakosken nuorisovaltuustosta on ollut
edustajia myös ulkopaikkakunnilla järjestettävissä
Suomen nuorisovaltuustojen liiton tapahtumissa
ja koulutuksissa.
Talvilomalla 2013 nuorisovaltuusto osallistui
yhdessä muiden Pirkanmaan nuorisovaltuustojen
k a n s s a Ta m p e r e e n N u o r i s o p a l v e l u i d e n
järjestämään Chillhouse -tapahtumaan. Viisi
päiväiseen tapahtumaan Monitoimitalo 13 ja
Pakkahuoneella osallistui yli 5000 nuorta
lähikunnista
3
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
EEROLAN MOIKKA - KEVÄT
“ Mitä mä saan, jos mä
tiskaan? ”
- IKÄLUOKKA 12-17 V.
Tammikuussa koulujen alettua pyörähti myös
Eerolan Moikalla nuorten illat käyntiin.
Alakoululaisten Maanantaikerhossa riitti säpinää
joka maanantai klo 14-16. Kevään aikana
kerholaisten määrä vain lisääntyi. Kerholaisia oli
joka kerralla keskimäärin viisitoista. Maanantaikerholaiset askartelivat, leipoivat, diskoilivat, pelailivat ja leikkivät niin ulko- kuin sisäleikkejäkin.
mässä yön pikkutunteina nuorille. Yöllä myös
syötiin hyvin ja katseltiin elokuvia. Aamulla
Moikka oli täynnä yliväsynyttä, mutta tyytyväistä
väkeä ja nuoret alkoivat heti kyselemään uuden
Yöttömän yön järjestämistä. Sovittiin, että
sellainen järjestetään syyslomalla. Nuorisotoimistoon tuli myös sähköpostitse kiitollista
asiakaspalautetta kotoa: nuoret olivat yötapahtuman jäljiltä olleet todella tyytyväisiä. Maaliskuussa pidettiin leffailta, kasvatettiin
pääsiäisruohoa ja vietettiin Katja Eklundin
läksiäisiä hänen viimeisenä työharjoittelupäivänään.
Muutamat tutut nuoret kävivät illoissa juttelemassa ohjaajien kanssa ja saatiinkin aikaiseksi
todella hyviä keskusteluja aiheesta jos
toisestakin. Koska oli hiljaista, oli ohjaajilla
yksittäisille nuorille hyvin aikaa. Toukokuun 13. päivä vietettiin Moikan kevätpäättäreitä hyvässä hengessä. Tarjolla oli hyvää
syötävää ja monet nuoret piipahtelivat Moikalla
moikkaamassa ohjaajia toivottamassa hyvät
kesät. Moikka on kesätauolla syyskuun 2.
päivään asti.
Nuorten peli-illoissa kävi pääsääntöisesti jo
Moikalla tutuiksi tulleet vakikävijät. Nuoret
intoutuivat monina iltoina pitämään bilisturnauksia ja pingisotteluita. Myös työharjoittelijat Juha-Matti Saarinen ja Katja Eklund
pääsivät nuorten peleihin mukaan. Helmikuussa
vietettiin ystävänpäivää ystävällisessä hengessä
ja pikkupurtavaakin oli tarjolla.
Hiihtolomalla Moikalla järjestettiin nuorten jo
pitkään toivoma Yötön yö. Yöhön osallistui kuusi
nuorta ja kaksi työharjoittelijaa sekä ohjaajat.
Yön aikana oli monenlaista toimintaa, esimerkiksi
”yökaste”, erilaisia kilpailuja, kasvomaalausta ja
yllätyksenä Taikuri Sami Soukkio kävi esiinty-
4
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
EEROLAN MOIKKA - SYKSY
“ -Mä haluisin yllättää äidin jouluna.
-Halaa sitä.
-Eihän se oo yllätys kun se näkee mut.
-NO, halaa sitä takaapäin! ”
- KAHDEN POJAN KESKUSTELU JOULUNA
Moikan yössä harrastettiin yösuunnistusta ja
yökuvausta.
Moikka aloitti syksynsä maanantaina 2.9.2013.
Samana päivänä alkoi sekä alakoululaisten
Maanantaikerho sekä nuorten illat vanhaan
tuttuun tapaansa. Moikan aukiolot pysyivät
samoina: Maanantaisin alakoululaisille klo 14-16
ja yli 12-vuotiaille klo 16-20, yli 12-vuotiaille
keskiviikkoisin klo 16-20 ja yli 12-vuotiaille
sunnuntaisin klo 16-20. Moikan syksy alkoi mukavasti vanhojen tuttujen
kävijöiden kanssa ja mukaan saatiin myös uusia
kasvoja. Ohjaajina syksyllä toimivat
nuorisonohjaaja Johanna Mielonen ja iltaohjaajat
Juho Joki, Ville Sarjala, Teemu Polakovski sekä
Rauli Vartiainen. Keskimäärin illoissa kävi nuoria
parikymmentä tai hieman enemmän.
!
Moikan yössä
Moikan illoissa syksyllä oli monenlaista ohjelmaa
bilisturnauksista ruuanlaittohetkiin. Syyslomalla
järjestettiin jälleen Moikan Yö-tapahtuma. Yössä
pelailtiin, katseltiin leffoja, herkuteltiin,
harrastettiin yövalokuvausta ja –suunnistusta ja
käytiin läpi myös jännittävä ”Yökaste” vanhojen
moikkalaisten avulla. Lisäksi Moikalla järjestettiin
t o i s t a m i s e e n M u n Ta i d e t t a - n ä y t t e l y
m a r r a s k u u s s a . Ty r y n y l ä k o u l u l a i s e t
kuvaamataidon opettajan johdolla kävivät
maalaamassa Moikan sisäovia ja toivat omia
töitään näyttelyyn esille. Näyttely oli kaikille avoin
neljä päivää. Joulukuussa Moikalla askarreltiin ja
leivottiin torttuja ja pipareita. Saatiinpa porukalla
aikaiseksi myös oikein ihana piparkakkutalo.
Tyryn yläkoulusta sekä pienluokka että jopoluokka kävivät viettämässä pikkujoulujaan
Moikalla. Moikkalaisten pikkujoulussa kisailtiin
bilisturnauksen hurmiossa, herkuteltiin ja leikittiin
joululeikkejä. Moikkaa vuokrasivat
myös yksityiset perheet
mm. syntymäpäivien
viettämiseen!
Teos Mun Taidetta näyttelystä.
5
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
NUORISOKAHVILA BARBAARI
Barbaari ehostettiin uuteen kuntoon keväällä.
Barbaarin vuoden ohjaajina aloittivat Margareta
Bechinsky ja Noora Heinonen. Iltaohjaajina
toimivat Ville Sarjala, Erika Kamppari ja Roosa
Setälä. Vuosi alkoi levottomissa merkeissä, että
tiloilla sai jatkaa syksyllä alkanutta kurinpitoa ja
lyhyiden porttikieltojen jakamista.
Noora Heinosen jäädessä äitiyslomalle, remmiin
astui Teemu Latva-Piikkilä. Teemun myötä tiloille
tarttui piirtämisinto, etenkin graffitien harjoitteleminen. Nyt tarkoituksena on hankkia kunnollisempia piirtovälineitä.
Kiireinen kevät ja pitkät sairaslomat,
vaikuttivat siihen, ettei tiloilla paljoa ylimääräistä
toimintaa järjestetty. Leffaillat perjantaisin tai
lauantaisin olivat tulleet yleisiksi. Muutamaan
otteeseen nuorilta on noussut toive leipomiselle,
joten välineet on annettu ja nuoret ovat
innokkaasti porukassa touhunneet. Perinteinen
tyttöjenilta pidettiin Barbaarissa. Käytössä kuluneet tilat saivat uutta ilmettä
vapaaehtoisten nuorten ja Barbaarin ohjaajien
voimin. Kahdessa päivässä maalattiin biljardihuoneen ja vessan seinät ja vessan sekä
tietokonehuoneen seinät saivat lisäksi hienon
laminaatin pintaansa. Keskimäärin illassa kävijöitä on ollut 30-55 välillä! Talotoimikuntaa ei kevään puolella ole koottu
kertaakaan kasaan.
Nuorisonohjaajina Nuorisokahvila Barbaarissa
syksyllä 2013 toimivat Anni Eskonen ja Taru
Vepsäläinen. Iltaohjaajina syksyn aikana toimivat
Ville Sarjala, Roosa Setälä, Rauli Vartiainen ja
siviilipalvelusmies Teemu Polakovski. Lisäksi
Barbaarissa työskenteli työkokeilija Hanna
Salokivi. Barbaarin aukioloajat syksyllä 2013
olivat seuraavat: ke-to klo 16–20 ja pe-la klo
17-23. Viikonloppujen aukioloaikojen aikana
seitsemäsluokkalaisten tuli poistua tilalta kello 22
mennessä.
Tyttöjenilta.
6
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Syksy
Barbaari avasi kesälomien jälkeen ovensa uusien
ohjaajien kera keskiviikkona 4.9. Kävijöitä oli
syksyn aikana tasaisesti 30-50 nuorta illassa.
Pääsääntöisesti kävijät olivat poikavoittoisia 15
ikävuodesta ylöspäin. Tilalla kävi muutamia jo 18
vuotta täyttäneitä nuoria. Pieni joukko seitsemäsluokkalaisia on vakiintunut aktiivikävijöiksi.
!
Barbaarissa syksyllä nuoret ovat viettäneet
aikaansa tavallisesti biljardia pelaten sekä
tietokoneella istuen. Barbaarissa pelattiin myös
bingoa silloin tällöin. Illoissa järjestettiin myös
satunnaisesti askartelutuokioita, joihin on ollut
mahdollisuus osallistua oman aktiivisuutensa
Nuorisopalvelut 2013
mehua sekä nuorille järjestettiin tasatunnein
erilaisia kilpailuita. Lokakuun alkupuolella
viriteltiin myös käyntiin vuosittainen ensilumiveikkaus. “ Nyt sitten… ”
- NUORET OHJAAJILLE JA TOISINPÄIN
!
Marraskuussa Barbaarissa laulettiin Barbaari
Sjungaa –tapahtumassa perjantaina 8.11.
Seuraavalla viikolla torstaina 14.11 Barbaarissa
kävi vierailemassa seksuaalineuvoja Salla
Järvinen sekä Tampereen Setan toiminnanjohtaja
Mikko Väisänen puhumassa nuorille seksuaalisuudesta. Barbaari päätti syksyn kauden pikkujouluihin
torstaina 19.12. Viimeinen ilta Barbaarissa
kauden osalta vietettiin kuitenkin lauantaina
21.12. Yönusvalaisten kanssa, jonka jälkeen
Barbaari jäi lyhyelle joulutauolle. Barbaari avaa
ovensa uusin voimin torstaina 2.1.2014.
Seksuaalisuusillan kysymysboksi.
mukaan. Kahvilasta löytyi esimerkiksi iltojen
aikana sulatettuja lp-levyjä, jotka ovat saaneet
uuden elämän kukkaruukkuina. Barbaarista löytyi
syksyllä kahvion tiskiltä ideapaperi, mihin oli
mahdollista kirjoittaa toimintaehdotuksia Barbaarin iltoihin tai vaikka toivomuksia siitä, mitä
Barbaarissa myydään. Lokakuussa kansainvälisen tyttöjen päivän
kunniaksi Barbaarissa vietettiin tasa-arvoisuuden
nimissä jätkien iltaa perjantaina 11.10. Jätkien
illassa pelailtiin miesohjaajien kanssa muun
muassa pöytäpokeria ja tehtiin mielikuvituslaskuvarjohyppyjä.
Lokakuussa Nuorisokahvila Barbaari myös
vietti 12-vuotissyntymäpäiviään lauantaina 26.10.
Barbaarin syntymäpäivillä tarjolla oli kakkua ja
Tilanuori Simo joulupukkina.
7
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
NUORISOKESKUS AKNE
A.T.E. Super marraskuussa.
Vuosi 2013 alkoi tuttuun tapaan Nuorisoyleisötapahtumaksi vuoden aikana nousi jälleen
keskus Aknessa Cafe-illoilla, joita
A.T.E- Super tapahtuma, missä
kuluneena vuonna pidettiin säänesiintyi kaupungin oma bändi Circle
nöllisesti maanantaisin, tiistaisin
Three ja pääesiintyjänä Mikael Gabriel.
ja sunnuntaisin. Nuoriso viihtyy
Tapahtuma keräsi hurjat 400 kävijää.
Aknessa edelleen mukavasti
Nuorisokeskus Aknesta on vuoden 2013
pelaillen biljardia, ja pingistä. Myös
vastannut nuorisonohjaaja Nita Käkönen ja
PlayStation 3- pelikonsoli ja valta-van
illoissa avustaneet iltaohjaajat Rauli
kokoinen valkokangas ovat olleet
Vartiainen, Teemu Polakovski, Roosa
etenkin poikien suosiossa, jolla on
Setälä, Ville Sarjala ja Jesse Soini.
pelattu ympäri vuoden monta erää
Illoissa on vaihtelevasti käynyt nuoria
jääkiekkoa. Aknessa on myös kuluvan
20 – 50. Nuorisotoimen järjestämissä
vuoden aikana järjestetty leffailtoja,
Diskoissa yleisömäärä on kuitenkin jopa
Mikael Gabriel
biljardi- ja pingisturnauksia, mistä
pompannut jopa yli 80 kävijän. A.T.E. Superissa.
voittajat aina palkittu pienillä
Ennen vuoden loppua Nuorisokeskus
palkinnoilla. Maanantaisin Aknessa
Aknessa järjestettiin joulupaja, missä
kokoontuu MLL:n Perhekahvila, jossa
nuoret saivat askarella joululahjoja, tauluja
vipinää riittää vaippa- ja taaperoikäisten toimesta.
ja kortteja. Nuoret pääsivät myös kokkailemaan
Valkeakosken Korvenkävijät kunnostavat Aknen
karamelleja, jotka saivat valinnaisesti syödä tai
autotallitiloissa venettään. Aknen nuoret
paketoida. Vuosi päättyi Aknen pikkujouluihin.
järjestivät talvella 2013 Korkeakankaan
Ilta kului glögin ja piparien merkeissä. Illan
hiihtokeskuksessa Korkkisjamit-tapahtuman.
päätteeksi jokainen Aknen vakiokävijä palkittiin
Yhteistyössä nuorisotoimen, liikuntatoimen sekä
diplomilla.
Korkeakankaan kahvilayrittäjän kanssa. Suureksi
8
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
KARINIEMEN KESÄLEIRIT
Kesällä järjestettiin taas riemukkaat lasten leirit
Kariniemen leirikeskuksessa. Ensimmäisellä
viikolla 3.-7.6. oli pienempien eli 3.-4.-luokkalaisten leiri ja toisella 10.-14.6. 5.-7.-luokkalaisten
leiri. Molemmat viikot sujuivat hienosti leirinjohtaja Nita Käkösen ohjeistuksella. Muita
Ensimmäinen kesäleiri porukka.
työntekijöitä leireillä olivat nuorisonohjaaja
Johanna Mielonen, mediaohjaaja Teemu LatvaPiikkilä, Jopo-ohjaaja Juho Joki sekä kesätyöntekijät Ville Sarjala, Roosa Setälä ja Karoliina
Paasonen.
“ Joko saa mennä uimaan?
Mennäänkö jo uimaan?
Miks ei mentäs uimaan? ”
- LEIRILÄISET
!
Leireillä oli monenmoista mukavaa tekemistä
aamusta iltaan päivän jokaiselle tunnille, kuten
erilaisia päivittäisiä ryhmiä median tekemisestä
kädentaitoihin ja tanssiin. Lisäksi viikon aikana
pyöri Kariniemen Seikkailija-kilpailu ja iltaisin sai
käydä saunassa ja uimassa sekä grillata
makkaraa. Myös vanhemmat saivat katsella
leirien tapahtumia kotonaan, kun yhtenä iltana
viikossa toteutettiin rannalla kunnon diskojammailut
ja ne näytettiin livenä netissä
Nuortenkoski-sivustolla. Perinteeksi muodostuneet leiripaidat tehtiin myös ja maalailtiin
uskomattoman hienoja avaruustauluja spraymaaleilla.
9
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
STARTTIPAJA
Tunnelmaa kesällä tehdystä lyhytelokuvasta.
Starttivalmennus on matalan kynnyksen paja, joka
tarjoaa tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa alle
29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea
elämäntilanteensa selvittelemiseen ja tulevaisuuden suunnitelmien rakentamiseen.
Tärkeimpänä päämääränä on tukea asiakkaiden
psyykkistä ja fyysistä työkykyä sekä kehittää
arjenhallintataitoja ja tätä kautta parantaa
mahdollisuuksia siirtyä työpajoille, koulutukseen tai
työelämään. Vuoden aikana asiakasmäärä vaihteli
8 ja 20 välillä ja yhteensä pajalla oli asiakkaita 26. Starttipajan vuosi alkoi ohjaajamäärän tuplaantumisella, kun saimme tammikuun lopulla toisen
ohjaajan Ely-keskuksen myöntämän kehittämisrahan ansiosta. Tehtävään valittiin Meeri Kokko, ja
ohjaajan tehtävissä jatkoi Sirpa Ylärakkola. Lisäksi
keväällä oli kymmenen viikon ohjaajaharjoittelussa
sosionomiopiskelija, ja entinen starttipajalainen
jatkoi marraskuussa 2012 alkanutta työkokeilua
toukokuun puoliväliin saakka ja palasi loppuvuodesta tekemään harjoittelujaksoa lähihoitajaopintoihinsa.
!
Arkea ja elämyksiä
Toimintaa pajalla oli edelleen neljänä päivänä
viikossa klo 9-13 välisenä aikana ja sitä rytmittivät
viikoittain vaihtuvat teemat. Teemoina käsiteltiin
arjenhallinnallisia asioita, kuten päihteiden käyttöä,
kuluttamista, univaikeuksia ja kokonaisvaltaista
terveyttä, sekä pohdittiin suhdetta itseen ja ympäristöön käsittelemällä mm. vapautta ja vastuuta
sekä itsetuntoa ja -tuntemusta. Kantava teema
keväällä oli työ ja opiskelu. Työstimme kaikkia
teemoja keskustellen ryhmässä, toiminnallisia
menetelmiä käyttäen ja hyödyntäen ulkopuolisia
“ Starttipajalla tehdään
iloisia ihmisiä. ”
- PAJALAINEN
asiantuntijoita vierailijoina. Lisäksi lukujärjestyksestä on löytynyt säännöllisesti improvisaatioteatteria, kuvataiteilua ja ruoanlaittoa.
Jatkoimme myös paikallisen kulttuuritarjonnan
hyödyntämistä ja syksyllä aloitimme kuukausittaiset retket paikallisiin luontokohteisiin.
10
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
Jatkuvana toimintana keväällä oli keskiviikon
jalkapalloilu FC Hakan vetämänä yhdessä Vaateri
–nuorten työpajan kanssa. Lisäksi syksyllä 2012
alkanut yhteistyö Valkeakosken Haka ry:n kanssa
jatkui kevään ajan torstaisella, vaihtuvalla
liikuntatoiminnalla. Syksyllä jalkapalloa ja muuta
liikuntaa jatkettiin pajojen omien ohjaajien voimin. Lyhyemmistä yhteistyöprojekteista ensimmäiset
olivat helmikuussa, kun kirjoitimme toimittajan
pyynnöstä mielipidekirjoituksia Valkeakosken
Sanomiin ja osallistuimme Pelisalkut Pirkanmaalle
– hankkeeseen opastamalla Valkeakosken
"Voi elämä!"- neulegraffititeoksen pystytystä.
kirjaston henkilökuntaa videopelien tekniikan
pystyttämisessä ja asiakkaita pelaamisessa.
Heinäkuussa osallistuimme Neulontavimmaiset
ry:n kaksiviikkoiseen neulegraffititapahtumaan,
johon teimme oman luomuksemme ”Voi elämä!”.
Yhteistyötä tehtiin myös Tähkätallin ja Valkeakosken toimintakeskuksen kanssa. Vierailijoita
Starttipajalla kävi vuoden aikana mm. Valkeakosken Haka ry:stä, Sininauha ry:stä, paikallisia
yrittäjiä, VAAO:sta, Valkeakosken helluntaiseurakunnasta ja teatteriohjaaja Kati Siren.
Lisäksi olimme mukana nuorisotoimen A.T.E.
Jouluaskarteluja
Extreme ja Onnirokki-tapahtumissa ja osallistuimme kaksi kertaa järjestettyihin Kariniemen
kunnostustalkoisiin. Iloksemme ja avuksemme nuorisotoimen etsivä
työpari on edelleen jatkanut Starttipajalle
jalkautumista ja mm. tutustuttanut pajalaiset
koira-avusteiseen työmuotoon. Lisäksi saimme
vuoden aikana kaksi pajakummia, aikuissosiaalityön Johanna Kaasalaisen ja terveydenhoitaja Minna Jussilan, jotka jalkautuivat
pajalle parin kuukauden välein.
!
!
11
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen
tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten
palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään
hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä
pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.
Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti
perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja
hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Palvelu
on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille. Valkeakosken kaupungin nuorisotoimen alaisuudessa
toimii etsivän nuorisotyön työpari. Paikallinen
etsivä nuorisotyö perustuu yksilöohjauksen
keinoin tehtävään työhön, jossa verkostojen
osuus on merkittävä. Projektityöntekijän palkkakuluihin saadaan valtionavustusta Opetusministeriöltä vuodeksi kerrallaan. Uusi rahoituskausi alkoi 1.7.2013.
Passilan ottaessa vastaan uudet haasteet
Kuntakokeilun työ- ja palveluohjaajana nuorisoneuvojaksi siirtyi talon oma nuorisonohjaaja Satu
Sirén.
!
Etsivän nuorisotyön työparitoimintaan vuonna
2013 sisältyi sekä vanhoja hyväksi todettuja että
uusia innovatiivisia toimintatapoja ja menetelmiä.
Kotikäynnit, palvelu- ja yksilöohjaus, asiakasverkostokokoukset, työpajatoiminta sekä
oppilaitos- ja työpaikkavierailut olivat toiminnan
keskiössä. Työorientaationa pyrittiin pitämään
ratkaisukeskeisyys ja toiminnallisuus. Kiireen
siivittämään työhön halusimme sisällyttää
positiivista toimintaa mm. liittämällä kotikäynteihin tupaantuliais- ja syntymäpäivävierailut.
Otimme käyttöön uusia työmuotoja ja – välineitä
vuonna 2013. Koira-avusteisuus ja kuvakorttityöskentely ovat tuottaneet onnistuneita vuorovaikutustilanteita, joilla on ollut suuri merkitys
nuoren kanssa tehtävässä työssä. Syksyllä
työpari jalkautui Ryhmäx-päivään, Onnirokkiin,
avoimeen nuorisotoimintaan, Yönusvan katupartiotoimintaan, A.T.E-Superiin ja Tyryn koulun
Kiva-koulupäivään. Yönusvan toimintaan saimme
lahjoituksen 3360 euroa joka tulee jakaa kolmelle
toimintavuodelle ja joka suuntautuu kadulla
tehtävään nuorisotyöhön.
Käytimme koira-avusteisuutta etsivän nuorisotyön
menetelmänä.
Vuosi 2013 aloitettiin muutosten tuulissa entisen
etsivän Johanna Kaasalaisen siirtyessä aikuissosiaalityöhön. Näin saimme osaavan ja
kokeneen yhteistyökumppanin etsivän työn
verkostoon. Tilalle saimme psykiatrisen hoitotyön
ammattilaisen Tarja Haanpään, joka puolestaan
siirtyi parin kuukauden työskentelyn jälkeen
mielenterveystoimiston vahvuuteen. Hänen
seuraajakseen etsivään nuorisotyöhön saapui
sosionomi Riikka Valo. Huhtikuun alussa
muutokset työntekijärintamalla jatkuivat. Katri
Teimme runsaasti kouluyhteistyötä.
12
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuoria saatiin hyvin ohjattua tarvitsemiensa
palveluiden piiriin. Suurin osa ohjauksista oli
mielenterveyspalveluihin (12), työpajoille (12),
työvoimapoliittisiin toimenpiteisin esim. työkokeiluihin (13) ja opintoihin (14). Etsivän nuorisotyön
asiakkuudessa olevat nuoret joutuvat usein
hakemaan omaa polkuaan eri vaihtoehtoja
kokeilemalla. Tämän johdosta jotkut nuoret
saattavat myös palata palvelujemme piiriin
useampaan otteeseen. Etsivän nuorisotyön
alaisuudessa vuonna 2013 oli 88 nuorta, joista
naisia 27 ja miehiä 61. Nuoria tavoitettiin 69,
joista naisia 24 ja miehiä 45. Nuorisotoimen
alaisuudessa toimivasta matalan kynnyksen
Starttipajasta on ollut edelleen merkittävää
konkreettista apua nuorten eteenpäin menemisessä ja työ- ja opiskeluelämään valmentautumisessa. Etsivä nuorisotyö on myös
Nuorisopalvelut 2013
jalkautunut Starttipajan retkipäiviin ja liikuntatuokioihin, jolloin luottamussuhde Starttipajan
nuoriin on syventynyt.
Yksilöohjauksen panostetaan paljon, koska
ongelmat elämän eri osa-alueilla ovat monimutkaistuneet. Ohjaussuhteet ovat tätä kautta
pitkäkestoisia. Valtaosa asiakkaista kärsii arjen- ja
elämänhallinnan vaikeuksista, mielen-terveys- ja/
tai päihdeongelmista. Nuoria tulee etsivän
nuorisotyön asiakkuuteen sosiaalitoimen, tetoimiston, ammattiopistojen tmv. tahojen
ohjaamina. !
Etsivän nuorisotyön työpari oli vuonna 2013
yhteydessä 69 nuoreen, joista 45 oli miehiä, 24
naisia. Vanhimmat asiakkaat olivat 26-vuotiaita,
nuorin 15-vuotias.
PIENRYHMÄT
HAPE
HaPe-kerholaisten vuosi alkoi 17. tammikuuta
Aknessa. Keväällä ohjaamassa oli edellissyksyn
tapaan Pauliina Rauhamäki Haka ry:stä ja
hapelaisten ohjelmistossa olikin paljon
leikkimielistä liikkumista sählystä jalkapalloon,
uimisesta sulkapalloon ja kaupunkisotimisesta
luisteluun. Lisäksi pidettiin kisailu- ja ruuanvalmistuspäiviä. Ohjaajina keväällä toimivat
nuorisonohjaaja Johanna Mielonen sekä JuhaMatti Saarinen. Toukokuussa tehtiin kevätretki
Ideaparkin Funparkiin ja syötiin Raxissa. Retkelle
päästiin Valkeakosken Rotaryklubin avustuksella.
Syksyllä aloitettiin taas uudella innolla ja uudella
ohjaajakokoonpanolla. Remmiin hyppäsi mukaan
Naakan koulun Jopo-ohjaaja Juho Joki. Juhon
parina toimi nuorisonohjaaja Johanna Mielonen.
Ohjelmistoon saatiin lisää teatterin tuulahduksia
ja inspiroivaa ilmaisutaitoa. Käytiinpä myös
frisbeegolffaamassa ja tutustumassa kirjastoon
sekä maalattiin upeita avaruustauluja mediaohjaaja Teemu Latva-Piikkilän avustuksella.
Syksyllä hapelaisia oli neljä. Kerho kokoontui
torstaisin klo 15-17.
ART
ART Aggression Replacement Training®
-menetelmä, johon ohjaajat ovat saaneet
koulutuksen. Menetelmä tähtää toiminnallisten
harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn
käyttäytymisen vahvistamiseen. Tavoiten on, että
nuori kehittyy moraalisessa ajattelussa, oppii
parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja
tullakseen toimeen joka päiväisessä elämässä.
ART on avuksi, kun nuoren tai aikuisen
käyttäytyminen on epäsosiaalista: liiallisen
vetäytyvää tai aggressiivista.
Art-ryhmä koottiin tänä vuonna Starttipajan
nuorista. Ryhmä koostui 6 nuoresta ja ohjaajan
toimi Margareta Bechinsky ja apuohjaajina Sirpa
Ylärakkola ja Meeri Kokko. Ryhmä ehti kokoontua
kaikkiaan 4 kertaa, mutta pitkien sairastelujen ja
kiireisen kevään takia Art-ryhmä jouduttiin
lopettamaan kesken. Nuoret olivat kokeneet
ryhmän kuitenkin antoisaksi ja harmittelivat
kovasti ryhmän keskeytymistä, siinä missä
ohjaajatkin!
!
13
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Tyttöjen juttuja -ryhmä
Vanhojen tyttöryhmäläisten kanssa jatkettiin vielä
keväällä 2013. Ohjelmassa mm. Kiipeilyretki
Tampereen kiipeilykeskukseen, tarinpaja sekä
kauneusilta. Tyttöryhmän toiminnan mahdollisti
tänäkin vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön
nuorisoavustus.
!
Nuorisopalvelut 2013
Tyttöjen juttuja -ryhmä yritettiin käynnistää
uudelleen loppusyksystä yhdessä Sorrilan koulun
ja kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Yhteistyökumppaneiden ehdottamista tytöistä muodostettiin kaksi ryhmää kahdenlaisen profiilin vuoksi.
Tytöt kutsuttiin ryhmiin kotiin lähetetyin kirjein;
toiseen ryhmään saapui kaksi aktiivista tyttöä,
toiseen ei ollenkaan. Asiaan päätettiin palata
asiaan vuoden 2014 puolella.
ONNIROKKI
Reckless Love Onnirokissa.
Onnirokki palasi jälleen ”juurilleen” isompana ja
voimakkaampana. Se järjestettiin Apian seikkailupuistossa lauantaina 31.8.2013 ja oli avoin sekä
maksuton kaikille. Pääesiintyjäksi otettiin hyväntuulen heviä soittava Reckless Love, jota
lämmitteli energinen räpäytyskaksikko Nost3 &
Protro. Lisäksi alueella oli monenmoista toimintaa
niin yksityisiltä kuin muiltakin toimijoilta. Oli
käsityö- ja lakumyyntiä sekä seurakuntalaisten
järjestämää ohjelmaa lapsille. Myös Terveys ry. oli
esillä omalla pisteellään. Lisäksi Valkeakosken
nuorisovaltuusto esittäytyi tapahtumassa ja
spraymaalausinspiraatiota saattoi toteuttaa
avaruustauluja maalaamalla. Tapahtuman avasi
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marja
Heikkinen.
Bändit olivat varsin suosittuja, sillä molempien
faneja pyöri alueella jo heti aamusta. Kaukaisimmat fanit olivat saapuneet pääkaupunkiseudulta jo edellisiltana. Reckless Love tämäytti
upean keikan, vaikka moni olisi saattanut
menettää iloaan keikkabussin rikkoonnuttua heti
tullessa keikkapaikalle… Keikkojen jälkeen
nimmarijonot paisuivat kymmenmetrisiksi, kun
hullaantuneet fanit halusivat kaiken irti
idoleistaan.
NUORI TOIMIJA -mitali
Vuoden NUORITOIMIJA -mitalin saivat tänä
vuonna Valkeakosken Rullalautailijat Ry.
Pystiä vastaanottamassa: Juho Istolainen, Teemu
Metsäkylä, Matti Oksa ja Tanawat Thongprem.
!
14
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
NUORTENKOSKI.FI
“ Ja miks ei voitais?
Me voidaan tehdä ihan mitä vaan! ”
- TEEMU L-P
Uuden alku
Vuonna 2012 kesäkuussa nuorisotoimi aloitti
opetus- ja kulttuuriministeriön projektirahalla
verkkopalvelun kehittämishankkeen projektinimellä Webbikoski. Prjoketin alussa hankkeeseen palkattiin verkkopalveluasiantuntija Janne
Taiponen kehittämään nuortenkoski.fi webbisivuja.
2013 maaliskuussa kehitystyö eteni pisteeseen,
jossa nuortenkoski.fi nettisivut olivat valmiit
julkaistavaksi. 16.3.2013 nuorisokeskus Aknessa
järjestettiin sivuston julkkaribileet, jossa sivusto
esiteltiin ja esiintymässä oli tamperelainen rapryhmä Mansesteri, sekä DJ duo Party Brothers.
!
Julkaisun jälkeen sivustoa ylläpidettiin ja kehitettiin
eteenpäin omien nuorisonohjaajien voimin ja
päävastuun sivustosta otti ohjaaja-sijainen Teemu
Latva-Piikkilä. Ensimmäisenä listalla hankkeen
toteutumisen takaamiseksi oli laitteisto hankinnat.
Projektia varten hankittiin mm. järjestelmäkamera
kaikkine lisätarvikkeineen, kolme MacBook Pro
tietokonetta, videokamera ja editointiohjelmistoa.
Kevään mittaan nuoria otettiin mukaan nuortenkoski-toimintaan tapahtumiin valokuvaamaan ja
toimittamaan. Tälläisiä tapahtumia oli mm.
Kaksi nuorta kävivät haastattelemassa Vihreät Valot
yhtyettä Ideaparkin Nenäpäivä tapahtumassa.
värikuulasota korkeakankaalla, A.T.E. Extreme ja
Kariniemen kesäleireillä osa leiriläisistä julkaisivat
leiritoimitusta. Heinäkuussa osallistuimme myös
Työväen Musiikkitapahtumaan, johon onnistuimme
järjestämään nuorille kuvausluvat ja haastattelu
Jonne Aaronin kanssa. Musiikkitapahtumaan
osallistuttiin myös kolmen pienemmän lapsen
voimin pystyttämällä alueelle kojun, jossa kaikki
paikalla olleet lapset pääsivät maalaamaan avaruustauluja spraymaaleilla. Taulujen maalaamiseen
osallistui arviolta yli 50 lasta. Avustamassa olleet
lapset olivat todella innokkaita päästessään
opettamaan muita ikäisiään taiteilemaan.
!
Syksyllä hankkeen alkuperäisten suunnitelmien
mukaan projektiin palkattiin mediaohjaaja
toteuttamaan projektia täysipäiväisesti. Mediaohjaajaksi valittiin Teemu Latva-Piikkilä, jonka
ohjaaja-sijaisuus loppui elokuussa. Heti syyskuusta eteenpäin nuortenkoskia lähdettiin
sykkimään täysipäiväisesti eteenpäin.
!
15
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Mediaryhmät
Nuorisonohjaaja Nitan ja uuden mediaohjaaja
Teemun suunnittelun tuloksena nuorisotoimiston
tiloissa sijainneen askarteluhuoneen tilalle
sisustettiin uusi inspiroiva huone, Medialounge.
Huoneeseen hankittiin isoja säkkituoleja, pari
sohvaa, valkokangas, liitutauluseinä yms. Voimme
hyvällä omallatunnolla sanoa, että huone on
varmasti yksi viihtyisimmistä toimistohuoneista
koko Valkeakoskella. Sen on osoittanut nuoret
itsekin.
Lokakuussa nuortenkoski.fi:n parissa oltiin
päästy niin pitkälle, että olimme valmiit
aloittamaan viikottaiset mediaryhmät. Näin nuoret
ovat saaneet mahdollisuuden osallitua toimintaan
järjestelmällisesti, eikä vain satunnaisesti ”keikka”
luontoisesti. Mediaryhmät kokoontuvat joka tiistai
ja torstai klo 16.30-18.30 nuorisotoimiston tiloissa,
uudessa Medialoungessa. Tiistaisin kokoontuu
nuoret 13-vuotiaista ylöspäin ja torstaisin
pienemmät lapset, 10-12 vuotiaat.
Nuorisopalvelut 2013
kestäneen haastattelu ajan. Tilaisuus oli toteutettu
niin, että kaikki artistit olivat paikalla samaan
aikaan ja heitä sai vapaasti haastatella pikaisesti.
Pienen briiffauksen jälkeen nuoret tekivät
haastatteluja useaista artisteista kuin kokeneet
toimittajat. Pelkäsin heidän jäävän oikeiden
toimittajien jalkoihin, mutta he pitivät puolensa
kuin ammattilaiset. Näiden tapahtumien lisäksi
nuoret ovat toimittaneet jo ison kasan materiaalia
nuortenkoski.fi sivustolle.
!
Torstain ryhmässä pienempien kanssa lähtökohtana ei niinkään ole sisällön tuottaminen, vaan
erilaisten asioiden opettelu ja niihin tutustuminen.
!
Tiistain ryhmän pääsääntöinen tavoite on tuottaa
sisältöä nuortenkoski.fi sivustolle nuorten omista
lähtökodista. Sisältö on milloin haastateluja,
milloin harrastuksia ja lemmikkejä, kun taas toiset
tekevät lyhytelokuvia ynnämuuta videomateriaalia.
Nuoret itse päättävät mihin asiaan haluavat
pureutua. Osallistuminen on ollut satunnaista,
mikä ei teini-ikäisiltä ole kovin yllättävää, mutta
koskaan osallituja määrä ei ole jäänyt alle 5
hengen. Normaalisti nuoria on paikalla noin 7
henkeä, parhaimmillaan paikalla on ollut 14
henkeä.
Nuoret ovat olleet isona osana kaikkia
nuorisotoimen tapahtumia koko nuortenkoski
hankkeen ajan. Onnirokissa nuoret hoitivat
valokuvauksen, kirjoittivat lyhyen jutun, sekä
haastattelivat molempia esiintyjiä, Reckeless
Lovea ja Nost3 & Protro duoa. A.T.E. Superiin
myös valitsimme porukan nuoria, jotka videoivat,
valokuvasivat, haastattelivat ja lähettivät livelähetystä tapahtumasta. Kävimme myös Elämä
Lapselle -konsertissa, jonne lähdimme kahden
nuoren voimin. Hankimme pressipassit, joilla
saimme osallistua lehdistötilaisuuteen ennen itse
konserttia. Olin yllättynyt kuinka upeasti nuoret
hoitivat todella hektisen, noin 40 minuuttia
Lelut luonnossa. Valokuvaus harjoittelua pienten
mediaryhmänkanssa.
Osallistujamäärä on vaihdellut 5-10 lapsen välillä.
Ensimmäinen konkreettinen projekti lasten kanssa
oli valokuvanäyttely Moikalle, osana Mun Taidetta
-näyttelyä. Valitsimme ensimmäiseksi aiheen
minkä puitteissa jokainen ottaa muutaman kuvan.
Aiheeksi tuli Värikäs harmaus. Keskellä sateista
syksyä lähdimme yhdessä ulos tutkimaan
lähiympäristöä ja etsimään värinpilkahduksia
ympäriltämme. Lapset havainnoivat huikealla
tavalla pieniä asioita tylsän kaupungin harmauden
keskellä. Lopullisista näyttelyyn päätyneistä
kuvista suurin osa oli niin hienoja, että joko ihmiset
eivät uskonut kuvien olevan lasten ottamia tai
16
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
sitten halusivat itselleen niitä. Useimmiten
molempia.
Tämän lisäksi olemme kerenneet tekemään
lyhytelokuvan, spraymaalaamaan, suunniteltu
logoja yms. Lapset ovat olleet todella avoimia ja
innokkaita opettelemaan mitä tahansa uutta ja
ihmeellistä.
!
Livelähetykset
Nuortenkoski.fi sivusto on mahdollistanut
tapahtumien lähettämisen livenä netissä. Kuka
tahansa voi mennä sivustolle ja seurata livenä
lähetystä millä tahansa laitteella. Livelähetystä
kuvataan iPadilla, puhelimella tai videokameralla ja
streamataan suoraan nuortenkoski.fi sivustolle.
Tätä mahdollisuutta on käytetty lähes kaikissa
Livelähetys Lukio-Foorumista.
Nuorisopalvelut 2013
tapahtumissa missä olemme olleet osallisina.
Ensimmäistä kertaa liveä kokeiltiin tietenkin
sivuston julkaisutilaisuudessa. Seuraavaksi A.T.E.
Extremessä. Molemmilla kesäleireillä ilmoitimme
vanhemmille ajankohdan, jolloin heillä oli
mahdollisuus katsoa livenä lastensa Beach
partyja. Lapset tekivät tanssiesityksiä ja lyhyitä
näytelmiä. Myös Putous-ohjelmasta tuttu
terveisten lähettäminen paperilapulla kameran
edessä oli kova juttu.
Nuoret ovat tehneet livelähetyket Skullturep a n e e l i s t a , H y v ä o l l a n u o re n a k o s k i s s a
-kansalaisfoorumista sekä Millainen Valkeakoski
on vuonna 2023 -paneelista. Näiden katsojaluvut
ovat olleet yllätys meille itsellemmekin. Hyvä olla
nuorena koskissa -foorumia seurasi lähes 120
henkilöä livenä, joka on mainostamatta aika kova
luku. Mediaohjaaja ja nuorisotoimen johtaja on myös käynyt
neuvotteluita kaupunginvaltuuston kanssa siitä, että
nuoret aloittaisivat kaupunginvaltuuston kokousten lähettämisen livenä kaupungin omalle
sivustolle, sekä nuortenkoskiin.
Tämä olisi melkoinen taidonnäyte siitä mihin itse nuoret ja
nuorisotoimisto halutessaan
pystyy.
!
!
17
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuortenkoski osana kaikkea
Nuortenkoski hankkeen johdosta hankittu laitteisto
ja Teemun osaaminen media-alalla on antanut
puitteet hyödyntää tietotekniikkaa, video- ja
valokuvausta, sekä taidetta osana muuta
nuorisotoimintaa. Lähes poikkeuksesta jokainen
nuorisotoimen erityisnuorisotyön osa-alue on
tilannut projektin nuortenkoskin ja media-alan
näkövinkkelistä. Muun muassa molemmilla
kesäleireillä tehtiin elokuvat. Starttipajan kanssa
tehtiin kaksiviikkoa mykkäelokuvaa, joka kokonaisuudessaan toteutettiin barbaarissa aina näyttelemisestä editointiin asti. Moikan Yössä harrastettiin yövalokuvausta taskulamppujen ja pitkän
valotusajan avulla. Kaikki paikalla olleet pääsivät
osallistumaan kuvaukseen. Erään yläkoululuokan
kanssa toteutettiin stop-motion video alle
kahdessa tunnissa, joka on jo suoritus sinänsä.
Video tehtiin täysin siinä hetkessä, ilman
minkäänlaista käsitystä siitä mitä lopullisessa
videossa tulisi näkymään. Niin kuin olettaa
saattaa, tuotos oli menestys koululaisten
Nuorisopalvelut 2013
keskuudessa. Tätä konseptia tulemme jatkossakin
käyttämään kouluyhteistyön merkeissä. Myös
Hape-ryhmän kanssa toteutettiin myös lyhytelokuva.
!
Mediakasvatus on ollut luonnollisena osana
Nuortenkoski-hanketta. Osallistumalla erilaisiin
pienryhmiin, tapahtumiin ja milloin mihinkin
toimintaan, on ollut mahdollisuus kertoa nuorille
mediasta ja sen toimintatavoista. Sosiaalistamediaa ja netissä käyttäytymistä on puitu useita
kertoja nuorten parissa. Olemme opastaneet
nettiturvallisuudesta ja riskeistä, ja siitä kuinka
vakavaa nettikiusaaminen oikeasti on. Nuorilla on
paljon tietoa näistä asioista, mutta mittasuhteet
aikalailla hukassa.
Olkoot nämä esimerkkejä siitä, että media on
täällä ja nyt, ja media on nyt myös iso osa nuorisotyötä. Olemme vasta käynnistäneet koneet,
joten tulevaisuus tulee näyttämään mihin kaikkialle
vielä levittäydymme. - BADABING BADABUM!
!
Krista Siegfried joulumessuilla. Kuvan on ottanut
mediryhmäläinen Veera Kiuru.
18
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
EXTREMESTI ja SUPERISTI
ennaltaehkäisevää päihdetyötä – A.T.E. jyllää
Ennaltaehkäisevää päihdetyötä eli koskilaisesti
A.T.E.-toimintaa toteutettiin vuonna 2013 A.T.E.
Extreme ja Super tapahtumien voimin. Myös
ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen Ehkis –ryhmä kokoontui
muutaman kerran vuoden aikana.
A.T.E. kirjainyhdistelmä tulee
sanoista Aktia Todelliseen Elämään, ja sitä toteutetaan järjestämällä todellista toimintaa ja päihteettömiä tapahtumia levittäen
Rastihahmo 2013 kilpailu
A.T.E. Extremessä
Yleisö sai äänestää mielestään parhaan
rasteilla työskennelleen hahmon. Kisa
antoi potkua ja panostusta työ- ja
talkooväen pukeutumiseen ja väriä
tapahtumaan.
!
RASTIHAHMO 2013 KILPAILUN
TULOKSET:
1."Rouva kirkolla vaiko Neiti kitaristi"
Marko Itkonen
2. Pudota nuvalainen rastilla Petsku
Paimander
3. Rekanvetorastilla Patrik Seppälä !
Luokkien mielestä päivä muun muassa
”kasvatti ryhmähenkee, mitä oltiin hakemassa”, ja
oma luokka onnistui ”parhaiten! Kaikki antoi
kaikkensa ja asenne oli kohdallaan”.
!
A.T.E. Super & MG
Rekanvetoa Extremessä.
päihteiden ja huumeiden vastaista asennetta. Toukokuussa kisailtiin A.T.E. Extremessä, joka
kokosi yhteen jopa 500 nuorta, työntekijää,
yhteistyökumppania, vapaaehtoista ja yleisöä.
A.T.E. Extremessä nuorten joukkueet ottivat
toisistaan mittaa eräänlaisella rastiradalla Koskin
ytimessä. Kilpailuun valittiin 10 luokkaa hakemusten perusteella. Osallistujajoukkueet tulivat
Naakan ja Tyryn yläkouluista, Valkeakosken
aikuis- ja ammattiopistosta sekä Tietotien
lukiosta. Voiton vei lukion 12D!
!
Tällä kertaa rastit sisälsivät muun muassa rekan
vetoa, iskulausejenkkaa, zorb-palloilua ja veneen
tyhjentämistä. Sääksmäen seurakunta järjesti
kaksi tehtävärasteista.
!
A.T.E. -toimintaa toteutettiin 2013 syksynä A.T.E.
Super -tapahtuman merkeissä. Ikärajaton ja
pääsymaksuton A.T.E. Super valtasi Aknen
23.11.2013. Lämppärinä tapahtumassa esiintyi
koskilaisten nuorten punk-bändi Circle Three ja
pääesiintyjänä Mikael Gabriel, jota innokkaimmat
ulkopaikkakuntalaisnuoret odottivat ovien takana
jo varhaisesta aamusta. Tapahtumassa jaettiin
liikunta- ja nuorisolautakunnan myöntämä Nuori
Toimija –mitali Valkeakosken rullalautailijat ry:lle.
Nuoret juonsivat tapahtuman, ja tapahtumassa oli
lisäksi monta nuorten tekemää toimintapistettä
tietovisailuista kauhurataan ja askarteluun.
Päihteiden, huumeiden ja energiajuoman vastaisuus olivat teemoina toiminnoissa. Nuoria
puuhaili aktiivisesti myös median äärellä tehden
live-lähetystä Nuortenkoski-sivustoon. Illan
päätteeksi vapaaehtoiset nuoret ja kilpailuissa
voittaneet saivat palkinnoksi fanitapaamisen
Mikael Gabrielin kanssa. Väkeä A.T.E.Super 2013
veti Aknen seinien sisälle noin 400.
19
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
Lautakunnan ja nuorisotoimenjohtajan myöntämät avustukset 2013
Yleisavustukset:
Valkeakosken Korvenkävijät ry
Ritvalan Nuorisoseura ry
Valkeakosken Vapaaseurakunnan Nuoret
3300,00
700,00
400,00
Yhteensä
4400,00
Linula § 28/2013
Kohdeavustukset: (maksetaan kuitteja vastaan)
Yhteensä
0,00
Leiriavustus:
Valkeakosken Helluntaiseurakunta
Valkeakosken Kalaveirkot ry
Valkeakosken Korvenkävijät ry
Valkeakosken Vapaaseurakunta
Yhteensä
243,00
243,00
1000,00
256,50
1742,50
Avustuksia myönnetty yhteensä
6142,50
Ntj.
Ntj.
Ntj.
Ntj.
§ 54/2013
§ 51/2013
§ 53/2013
§ 56/2013
Nuorisotoimen huomionosoitukset 2013
Nuorisotsipendit:
Jenni Viljakka
Akseli Vuorinen
Kulttuuri
Liikunta
Nuori Toimija -mitali:
Valkeakosken Rullalautailijat ry
Lahjoituksia saatu:
Lions Club Valkeakoski / Apia
Luomala Juha
Vaao:n Oppilaskunta
Valkeakoski-Tohkan Rotaryklubi
kohde:
Nuorisotilat
Yönusvan tuki ry
Nuorisotilat
Hape-kerho
20
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
KARINIEMEN LEIRIKESKUKSEN VUOROT 2013
alkaa
päättyy
18.1.
5.2.
8.2.
15.2.
5.3.
8.3.
15.
31.3.
5.4.
15.4.
24.4.
3.5.
8.5.
11.5.
17.5.
21.5.
22.5.
24.5.
28.5.
31.5.
3.6.
7.6.
10.6.
14.6.
24.6.
28.6.
2.7.
8.7.
12.7.
16.7.
19.7.
22.7.
26.7.
29.7.
2.8.
5.8.
10.8.
14.8.
16.8.
23.8.
28.8.
6.9.
12.9.
20.9.
27.9.
4.10.
21.10.
25.10.
1.11.
15.11.
6.12.
20.1.
6.2.
10.2.
17.2.
6.3.
10.3.
17.3.
7.4.
17.4.
25.4.
5.5.
12.5.
19.5.
23.5.
26.5.
7.6.
9.6.
14.6.
16.6.
26.6.
30.6.
7.7.
11.7.
15.7.
19.7.
21.7.
26.7.
28.7.
2.8.
4.8.
8.8.
11.8.
18.8.
25.8.
8.9.
13.9.
22.9.
29.9.
6.10.
24.10.
27.10.
3.11.
17.11.
7.12.
päivät
Hämeenkeskiaikaseura
Svenska Handelskolan
SPR Hämeen piiri
Pirkkalan Pirkot ja Sotkapojat
Tampereen seudun tikaspaja
Hämeen Partiopiiri
Treen Yliopiston laulajat ry
Satu Sirén
SPL-Helsinki , Pia Mallat
Kunnostuspäivät, nuorisotoimen Starttipaja
VAAO, Sanna Inkinen
hämeen Keskiaikaseura
Sassin koulu
BB-Klubi
Taivaannaula ry
Sointulan esiopetus
Roukon koulu
Teekkaripeksi
Naakan koulu
Naakan koulu
Kesäleiri I
Finbuffy
Kesäleiri II
Bite Club
Hämeenlinnan setlementti
Working Dopermann
Valkeakosken Nappulaliiga ry
Helluntaiseurakunnan nuorisojaosto
Vlk.n Vapaa Seurakunta
Myöhempien aikojenpyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko
Nita Käkönen
Hämeenlinnan nuorisotoimi
Sosiaalidemokraattiset nuoret ry
Hämeenlinnan nuorisotoimi
Starbala
Hämeenlinnan nuorisotoimi
Kalaveikot ry
Naakan Jopo
Nuutiset
Veivaajat, Pia Mallat
Tyryn Jopo
Kennel Skybridge
VAAO, Sanna Inkinen
SPL-Helsinki , Pia Mallat
Hakan yleisurheilu jaosto
Palveluskoirat, Katja Vänni
Kunnostuspäivät, nuorisotoimi
Taivaannaula ry
Vlk:n Korvenkävijät
Hämeen Partiopiiri
Treen laskuvarjokerho ry
Yhteensä
Arvioinnin keskiarvo
3
2
3
3
2
3
3
1
3
3
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
5
3
5
3
3
3
6
4
4
4
3
5
3
5
3
4
2
1
3
3
1
3
2
3
3
3
4
3
3
3
2
Käyttäjäryhmiä
51
toteutuneet
hlöä
leiripv
53
45
42
55
55
28
51
23
19
13
19
35
87
14
45
57
100
74
21
70
38
17
39
18
28
16
60
40
55
78
22
52
59
50
39
40
28
10
23
9
11
17
23
18
36
25
18
50
92
36
50
2003
159
90
126
165
110
84
153
23
57
39
38
105
87
28
135
57
200
222
21
70
190
51
195
54
84
48
360
160
220
312
66
260
177
250
117
160
56
10
69
27
11
51
46
54
108
75
72
150
276
108
100
5886
arvionumero
4
4
5
2
4
4
3
5
4
3
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
5
3
5
4
3
3
4
4
3
4
4
4
kävijät
/kk
leiripäivät
/kk
195
540
157
370
51
134
503
925
156
622
416
1805
160
450
94
259
93
297
128
384
100
5886
1953
4,10
21
2006
2010
146 382
72 176
81 711
20 810
321 079
33 882
10
354 971
Toimipaikka
Akne
Barbaari
Moikka
Bänditilat/5%
Nuorisotilat yht.
Kariniemi
Skeittiparkki
Kaikki yhteensä
Kariniemi (leiripäivinä)
34 509
999
363 210
Kariniemi
Skeittiparkki
Kaikki yhteensä
2 019
2 800
21 782
7 025
3 923
2 718
407
143
2 747
16 963
17,09 €
0,36 €
16,67 €
20,96 €
23,24 €
23,06 €
20,34 €
8,08 €
6,25 €
19,32 €
€ /kävijä
5721
5,92 €
18,98 €
8,08 €
35,60 €
8,97 €
15,10 €
16,72 €
0,00 €
13,14 €
2 191
2 483
21 390
6 586
4 862
2 323
384
0
2 561
16 716
käyntikerrat
29400
150 498
84 379
46 442
8 811
290 130
29 490
325
319 945
nettomenot
5732
8 026
8 528
1 494
1 163
19 211
1 845
5 118
26 174
käyntikerrat
2011 Cognos 7.2.2012
30 145
540
356 017
148 644
96 703
51 041
14 022
46
14 876
325 332
nettomenot
2007
5,13 €
18,75 €
9,89 €
31,09 €
7,58 €
15,10 €
15,98 €
0,06 €
12,22 €
€ /kävijä
13,76 €
0,22 €
16,64 €
5,81 €
19,46 €
22,57 €
19,89 €
21,97 €
36,52 €
€ /kävijä
2008
49370
214 600
133 677
78 926
10 443
437 646
49 370
261
487 277
nettomenot
2012
31 514
135
353 780
151 511
89 769
55 642
10 486
0
14 723
322 131
nettomenot
5529
8 506
7 230
2 332
1 058
19 126
1 841
4 636
25 603
käyntikerrat
2 081
1 089
20 098
6 149
4 511
2 852
555
0
2 861
16 928
käyntikerrat
8,93 €
26,82 €
0,06 €
19,03 €
25,23 €
18,49 €
33,84 €
9,87 €
€ /kävijä
15,14 €
0,12 €
17,60 €
24,64 €
19,90 €
19,51 €
18,89 €
0,00 €
5,15 €
19,03 €
€ /kävijä
2 303
3 445
24 483
6 439
7 346
1 655
467
0
2 828
18 735
45653
226 752
118 874
81 331
9 729
436 686
45 653
1 106
483 445
nettomenot
5886
7 636
6 104
2 720
1 157
17 617
2 003
6 200
25 820
käyntikerrat
2013 RM 13.2.13
28 875
280
358 958
163 770
94 250
41 277
9 852
0
20 654
329 803
käyntikerrat
7,76 €
29,70 €
19,47 €
29,90 €
8,41 €
24,79 €
22,79 €
0,18 €
18,72 €
€ /kävijä
12,54 €
0,08 €
14,66 €
25,43 €
12,83 €
24,94 €
21,10 €
0,00 €
7,30 €
17,60 €
€ /kävijä
2009 (Cognos 19.2.2010)
nettomenot
file:///Users/nuorisotoimisto/Documents/NUSTO/Teemu/VLK-NUORISOTOIMI/toiminitakertomus/tilastot/kustannukset2013.xls
33882
7 713
8 937
2 295
2 321
21 266
2 027
3 717
27 010
(Cognos 18.2.2011)
nettomenot käyntikerrat
€ /kävijä
147 259
91 163
62 665
8 279
1 156
17 180
327 702
nettomenot käyntikerrat
Akne
Barbaari
Moikka
Metsäkansa
Kärjenniemi
Bänditilat
Nuorisotilat yht.
Toimipaikka
NUORISOTILOJEN KUSTANNUKSET
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
!
22
Sivu 1
Nuorisopalvelut 2013
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
Tilaisuuksien kävijät ja itsearviointi 2013
tapahtumapvm
tapahtuman nimi, paikka
9.1.
25.1.
30.1.
kävijät
itsearviointi
Barbaarin avajaiset
Disko Aknessa
Kasvunvaraa-teatteriesitys
27
98
76
3
3
5
12.2.
13.2.
14.2.
23.2.
25.2.
27.-28.2.
Ystävänpäiväkinkerit Aknessa
Ystävänpäiväkinkerit Moikalla
Ystävänpäiväkinkerit Barbaarissa
Korkkijamis Korkeakankaalla
Lasketteluretki Sappeeseen
Yö Moikalla 6+6
42
7
35
80
0
12
4
4
5
4
1
5
6.3.
8.3.
15
21
20
16.3.
22.3.
23.3.
15.-17.4.
17.4.
Moikan leffailta
Tyttöjen ilta Barbaari
Poikien ilta Aknessa
Nuorten Koski julkkaribileet Aknessa
Maailma meissä-näytelmä Vlk-opistolla
Kontaktidisko Aknessa
Kariniemen kunnostuspäivät
Skullture-paneeli lukiolla, nuva
38
300
5
5
4
4
5
5
4
5
13.5.
14.5.
15.5.
17.5.
toukokuussa
18.5.
toukossa
Moikan päättärit
Aknen päättärit
Barbaarin päättärit
A.T.E. Extreme
Isoaskel
Värikuulasota Korkeakankaalla
MC Nugetti
30
33
10
500
250
16
90
5
5
2
5
5
5
4
kesä
26.7.
20.-23.8.
31.8.
22.9.
25.9.
1.10.
11.10.
11.10.
16.-17.10.
18.10.
21.-24.10.
26.10.
27.-29.10.
27.10.
28.10.
30.10.
Kariniemen kesäleiri 1, 28 henkx 5 pv
Kariniemen kesäleiri2, 29 henk x5 pv
Avaruusmaalausta musareilla
Ryhmäx viikko
Onnirokki Seikkailupuistossa
Leffailta Aknessa
Biljarditurnaus Moikalla
Biljarditurnaus Aknessa
Tyttöjen ilta Aknessa
Poiken ilta Barbaarissa
Yö Moikalla
Disko alakoululaisille
Kariniemen kunnosleiri 18 henk x 4pv
Barbaari 12 vuotta
Dj-kurssi aknessa 4 hlöäX3 pv
Vlk päivä/ nuorisotila-esittely
Halloween askartelu, Akne
Leffailta Moikalla
140
145
50
250
650
27
24
41
27
29
19
60
72
44
12
0
10
21
4
4
5
4
5
4
4
4
4
5
5
4
4
3
4
2
3
3
8.11.
11-14.11.
14.11.
23.11.
30.11.2013
1.12.
4.-7.12.
12.12.
16.12.2013
17.12.
18.12.
19.12.
Barbaari Sjungaa
Mun taidetta-näyttely, Moikka
Seksuaali-ilta, Barbaari
ate supertapahtuma, Akne
Joulumessu osasto Lukiolla
Jouluaskartelu kurssi Aknella
Jouluaskartelua Barbaarissa
Avoimet ovet Starttipajalla
jouluaskartelu Moikalla
pikkujoulut Aknessa
Pikkujoulut Moikalla
Pikkujoulut Barbaarissa
37
171
41
400
200
18
25
65
21
32
20
35
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
4
5
Yhteensä
Keskiarvo
4652
152
30
84
yht.työhankekurssi kävijöitä/kk
x
201
x
176
x
322
338
x
x
929
285
50
x
x
x
900
51
x
x
335
x
x
x
849
x
216
12
2
4652
4,22
23
39
28
0
0
53
78
20
540
140
22
0
32
118
67
15
648
900
793
36
0
53
103
70
20
697 2337
1600 1200
24
0
0
0
28
68
20
1018 m2, josta bänditila 50 m2
98 m2
393 m2+ 50 m2 bänditila
625 m2
2052 1531 1804 1619 3040
2259
500 1200
711
135
109
34
204
79
32
Elo Syys
0 372
143 796
160
94
Nuorisotilojen kävijöiksi lasketaan kaikki muut paitsi nuorisotoimisto ja kariniemi.
Nuorisotilojen koko (m2)
Nuorisokeskus Akne
Nuorisokahvila Barbaari
Eerolan Moikka
Kariniemen leirikeskus
Skeittiparkki
1928 1888
2040 1551
Nuorisotilojen kävijät (*)
500
311
68
0
42
142
79
6
2224 1581
0
699
38
0
38
139
78
11
1822
0
547
35
0
28
129
79
30
2231
0
923
34
0
13
138
72
30
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä
259
219
303 208
208
10
0
709
613
761 674
244 156
92
53
142
157
51
503 156
416
Yhteensä
Skeittiparkki*
Muut
Monitoimisali*
Luentoluokka*
Askartelu*
Kokoushuone*
Nuorisotoimisto
Nuorisokeskus Akne
Eerola*
Akne*
Bänditilat
Moikka*
Barbaari*
Kariniemi
Nuorisotilat
2676
2694
200
941
22
91
42
125
64
34
1538
50
558
30
85
22
72
75
13
2222 1466
2436
50
806
33
53
21
136
83
34
23817
27207
6200
6492
481
338
325
1387
892
265
Loka Marras Joulu Yhteensä
488
441
212
2720
794
701
421
6104
93
128
50
2003
NUORISOTILOJEN KÄYTTÖTILASTO 2013
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
24
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
NUORISOTOIMEN HENKILÖKUNTA V. 2013
!Vakituiset
Anne Kurikka
Taija Ketonen
Satu Sirén
Nita Räisänen
Anni Eskonen
Taru Vepsäläinen
Margareta Bechinsky
Petri Tuominen
Anne Nummela
nuorisotoimenjohtaja
toimistovirkailija
nuorisonevoja
nuorisonohjaaja
nuorisonohjaaja
nuorisonohjaaja
nuorisonohjaaja
talonmies-vahtimestari
siivooja
1.1. – 31.12.
1.1. – 31.12.
4.4. -- 31.12. (työloma 1.1.-3.4.)
1.1. – 31.12.
1.8. – 31.12.
1.9. – 31.12.
1.1. – 10.5.
1.1. – 31.12.
1.1. – 6.3. (vuorotteluvapaa 7.3.-31.12.)
Taru Vepsäläinen
Noora Heinonen
Johanna Mielonen
nuorisonohjaaja sij.
nuorisonohjaaja sij.
nuorisonohjaaja sij.
oppisopimuksella
nuorisonohjaaja sij.
projektityöntekijä, mediapaja
verkkopalvelu
projektityöntekijä, etsivä
starttipajanohjaaja
starttipajanohjaaja
siivoojan sij.
iltaohjaaja 8,25 h/vko
1.8. – 31.8.
1.1.—5.3.
1.1. – 30.6.
1.7. – 31.12.
6.3. – 31.8.
1.9. – 31.12.
1.1.--17.6.
2.4. – 31.12.
28.1. – 31.12.
1.1. – 31.12.
7.3. – 31.12.
syksy
!Määräaikaiset
Teemu Latva-Piikkilä
Janne Taiponen
Riikka Valo
Meeri Kokko
Sirpa Ylärakkola
Erja Karisalmi
Juho Joki
!Siviilipalvelusta suorittaneet
Niko Kivikko
Teemu Polakovski
!Kesätyöntekijät
Ville Sarjala
Roosa Setälä
Karoliina Paasonen
Essi Kalhola
Muut
Rauli Vartiainen
Erika Kamppari
Saija Lehtonen
Teemu Polakovski
Henrik Salimäki
Ville Sarjala
Roosa Setälä
Tanja Tossavainen
Tatjana Kivilahti
1.1. – 1.5.
1.8. – 31.12.
kesäleiriohjaaja
kesäleiriohjaaja
kesäleiriohjaaja
Aknen siivooja
3.6. – 30.6.
3.6. – 30.6.
3.6. – 30.6.
24.6. – 21.7.
iltavalvoja
keittiöapulainen leireillä
iltavalvoja
iltavalvoja
iltaohjaaja
iltaohjaaja
iltaohjaaja
iltaohjaaja
dj-kurssi
emäntä leireillä
kevät , syksy
3.6. – 16.6.
kevät
kevät
kevät
kevät
kevät, syksy
kevät, syksy
27.10. -– 29.10.
3.6. – 16.6.
!!
sekä harjoittelijoita, satunnaiset tuntityöntekijät, järjestyksenvalvojat ja dj:t
25
Valkeakosken kaupungin nuorisotoimi
Nuorisopalvelut 2013
Starttipajan asiakkaat vuonna 2013
!
Valmentautujia yhteensä 23, joista naisia 7
Alle 17-vuotiaita 0
17–20-vuotiaita 9, joista naisia 2
21–24-vuotaita 12, joista naisia 5
25–28-vuotiaita 2 miestä
Valmentautujien keski-ikä 21,2 vuotta
!
Pajajaksoja on ollut yhteensä 25, keskimääräinen pajajakson pituus on 11kk
Pajajaksojen määrä/valmentautuja 1,1
Pajajaksojen aikana kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 21, ammatillisen oppilaitoksen opiskelijana 3
ja muulla tukitoimenpiteellä 3 asiakasta
!
Valmentautujien koulutustaso
Peruskoulu 17, joista naisia 4
2.asteen ammatillinen tutkinto 6, joista naisia 3
!
Sijoittuminen pajajakson jälkeen
Koulutukseen 4, joista naisia 1
Työelämään 0
Muuhun toimenpiteeseen 3, joista naisia 1
Muualle (armeija, äitiysvapaa) 1, joista naisia 1
Edelleen pajalla 6, joista naisia 2
Työttömäksi 5, joista naisia 2
Keskeyttänyt pajajakson 4 miestä
Ei tietoa 0
!
26