Kesäesite

Transcription

Kesäesite
Kesäesite
Sommarbroschyr
2014
2
Hei,
Hej,
Kesäesitteeseen on koottu espoolaisille lapsille ja nuorille suunnattua kesätoimintaa, jota Espoon kaupungin
nuorisopalvelut sekä espoolaiset aluenuorisojärjestöt ja
–yhdistykset ja Espoo seurakunnat järjestävät. Esitteen
lopussa on lisäksi linkkejä muiden tahojen kesätoimintaan.
Kesäesitteen tiedot julkaistaan myös Liikunta- ja nuorisopalvelujen nettisivuilla, osoitteessa www.espoo.fi/nuoriso.
Yhteyshenkilöiltä saatte tarvittaessa lisätietoja.
I broschyren presenteras sommarverksamhet för barn
och unga i Esbo. Verksamheten arrangeras av stadens
ungdomstjänster, Esbo församlingar och andra föreningar.
I slutet av broschyren finns en lista på andra som du kan
fråga hos om sommarverksamhet. Broschyren publiceras
också på Idrotts- och ungdomstjänsternas nätsidor www.
esbo.fi/unga. Efter de korta presentationerna anges kontaktpersoner som du kan kontakta för mera information.
Mukavaa kesää!
Trevlig sommar!
3
Julkaisija Espoon kaupungin Nuorisopalvelut. Tekijä Rita Mutanen. Taitto ja ulkoasu Designer Helsinki. Paino Forssa Print.
4
Sisältö | Innehåll
Näin haet leirille! / Så gör du lägeransökan!
Nuorisopalvelujen toiminnan hakuohjeet
Ansökningsförfarandet gällande ungdomstjänsternas verksamhet
Muiden toiminnanjärjestäjien hakuohjeet
Ansökningsförfarandet gällande övriga arrangörers verksamhet 6
7
6
6
Kesäkuun toiminta / Verksamhet i juni
Leirit / Läger
Kurssit / Kurser
Päiväleirit, pajat ja muut / Dagläger, verkstäder och övriga 8
20
24
Heinäkuun toiminta / Verksamhet i juli
Leirit / Läger
Päiväleirit, pajat ja muut / Dagläger, verkstäder och övriga 45
50
Elokuun toiminta / Verksamhet i augusti Leirit / Läger
Päiväleirit, pajat ja muut / Dagläger, verkstäder och övriga 52
55
Kaupungin nuorisotilojen katu- ja postiosoitteet Nuorten tieto- ja neuvontapiste yESBOx
Kesäseteli
Sommarsedel
Lisätietoa kesätoiminnasta, jota ei ole mainittu tässä esitteessä
Tilläggsinformation om sommarverksamhet som inte är nämnd här
56
57
58
59
5
Näin haet leirille ja kurssille!
Nuorisopalvelujen hakuohjeet
Espoon kaupungin nuorisopalvelujen yö- ja päiväleireille sekä kursseille haetaan 12.3.–4.4.2014 nuorisopalvelujen omalla hakulomakkeella, mieluiten sähköisesti. Kaikki
ajoissa palautetut leiri - ja kurssihakemukset käsitellään ja
tarvittaessa paikat arvotaan. Suosituimmilla leireillämme
pyrimme myös huomioimaan ensikertalaisia ja pääsääntöisesti lapsenne voi osallistua vain yhteen nuorisopalvelujen
järjestämään toimintaan. Leireille mahtuu enintään 30 lasta
leiripaikasta riippuen, kursseille n. 15.
ta. Vain 4.4.2014 klo 16 mennessä palautetut paperilomakkeet huomioidaan. Suosittelemme sähköisen hakupalvelun
käyttöä.
Sähköinen leirihakulomake aktivoituu linkkinä nettisivullamme 12.3.2014 osoitteessa www.espoo.fi/nuoriso > Lomaaikojen toiminnot. Yöleireille, päiväleireille ja kursseille sekä
ruotsinkielisille leireille on omat sähköiset hakemuksensa.
Huomioittehan, että hakulomakkeen täyttäjänä tulee olla
lapsen tai nuoren huoltaja ja kaikki kohdat on täytettävä
huolellisesti.
Muiden toiminnanjärjestäjien hakuohjeet
Vaihtoehtoisesti voitte hakea paperisen hakulomakkeemme
kaupungin nuorisopalvelujen toimipisteistä. Lomakkeen voi
palauttaa suoraan nuorisopalvelujen toimipisteisiin tai postitse nuorisotiloille, joiden osoitteet löydätte esitteen lopus-
6
Nuorisopalvelujen pajatoimintojen ja retkien haku tapahtuu
puhelimitse tai sähköpostitse kunkin toiminnon kohdalla
ilmoitettujen ohjeiden mukaan. Lisätietoja: Johtava nuorisonohjaaja Katrina Nylund puh. 046 877 2754, [email protected].
Kaikkien järjestöjen, yhdistysten, seurakuntien ja vastaavien
palveluntarjoajien hakuohjeet on mainittu aina teksteissä
erikseen. Huom! Näihin toimintoihin ei voi hakea kaupungin nuorisopalvelujen hakulomakkeella! Nuorisolain mukaan kunnan on tuettava nuorisojärjestöjä ja -yhdistyksiä.
Esitteessä ilmoittaminen on yksi tukimuodoista. Lisäksi
haluamme palvella perheitä siten, että samoista kansista
löytyy monipuolista tarjontaa. Mikäli ette ennestään tunne palveluntarjoajan toimintaa, saatte parhaiten lisätietoa
kunkin kesätoiminnon järjestäjästä teksteissä ilmoitetuilta
nettisivuilta.
Så gör du läger– och kursansökan!
Ansökningsförfarandet gällande ungdomstjänsternas verksamhet
Ungdomstjänsterna ordnar olika läger med eller utan övernattning, samt kurser. Anmälan till ungdomstjänsternas läger och kurser sker under tiden 12.3–4.4.2014. På varje läger
ryms max. 30 deltagare beroende på lägerplatsen. Ifall ansökningarna är flera än det finns platser, drar vi lott.
Ansökningsförfarandet gällande övriga arrangörers
verksamhet
Du kan anmäla ditt barn till ungdomstjänsternas svenskspråkiga läger genom att fylla i ett elektriskt formulär som
fungerar 12.3–4.4 på våra nätsidor www.esbo.fi/unga >
Semestertidernas verksamhet. Anmälan ska fyllas i noggrant av vårdnadshavaren. Anmälningsblanketten på svenska finns också att få på Sökö ungdomslokal, Välkky och
yESBOx. Lämna in eller posta ansökan till något av ungdomstjänsternas verksamhetsställen, så att den är framme
hos oss senast 4.4.2014 kl. 16. Bara dessa ansökningar beaktas. Vi rekommenderar elektrisk ansökning.
Kommunen ska enligt ungdomslagen stöda ungdomsföreningarnas verksamhet och möjligheten att annonsera i den
här broschyren är en av stödformerna. Vi vill också betjäna
familjerna genom att presentera det breda utbudet av verksamhet på en och samma plats. Om du vill veta mera om
de arrangerande föreningarnas verksamhet kan du slå upp
deras webbsidor.
Vid varje verksamhet anges hur du ska anmäla dig. Ungdomstjänsternas blankett för lägeranmälan kan endast användas för ungdomstjänsternas läger.
Ungdomstjänsterna ordnar också verkstäder och utfärder.
Dem kan du anmäla dig till per telefon eller e-post enligt anvisningarna vid respektive verksamhet. Tilläggsinformation:
Ledande ungdomsledare Katrina Nylund tfn 046 877 2754,
fö[email protected].
7
TOUKOKUU Maj
KESÄKUU / LEIRIT Juni / läger
Lystiä liikuntaa!
Kesäleiri
Lasten leirit PUUHIS 1
LIIKUNTAPALVELUT
Ajankohta: pe 9.5. klo 10.30-14
Paikka: Oittaan ulkoilukeskus,
Kunnarlantie 33-39
Kohderyhmä: Kaikenikäiset
Kuvaus toiminnasta: Monipuolista
ulkoliikuntaa
Yhteystiedot: Lisätiedot 09 8166 0800
ma-pe klo 11-13
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ajankohta: 1.-3.6
Paikka: Hvittorp, Kirkkonummi
Kohderyhmä: 1.-3. luokkalaisille
(syksyn koulujaon mukaan)
Hinta: 40 €
Hinta sisältää: Ohjelman, täysihoidon,
kuljetuksen ja vakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Kesäistä toimintaa
ulkona ja sisällä, kädentaitoja ja hartauksia ja
tietenkin kavereita
Yhteystiedot: Stella Björkholm 040 596 1686
Järjestäjä: Espoonlahden seurakunta (ev.lut)
Ilmoittautuminen: 1.-30.4. www.sodesode.fi ->
tytöt ja pojat
Ajankohta: 2.-4.6.
Paikka: Hila
Kohderyhmä: 1.-4. luokkalaiset
Hinta: 35 €
Hinta sisältää: Matkat, majoitus, ruokailut,
materiaalit ja ohjelma, vakuutus
Kuvaus toiminnasta: Toimintaa sisällä ja
ulkona, leikkejä, pelejä, askartelua ja käden
taitoja, rantaelämää, iltaohjelmia, hartauksia.
Yhteystiedot: www.niittykappeli.net
Järjestäjä: Olarin seurakunta
Ilmoittautuminen: 1.-15.5.
8
Kesäleiri alakouluikäisille
Kesähuba 2014
Ajankohta: 2.-5.6.
Paikka: Velskolan Kartano, Espoo
Kohderyhmä: 7-12 vuotiaat
Hinta: 50 €
Hinta sisältää: Kuljetukset, majoituksen,
täysihoidon, tapaturmavakuutuksen, ohjelman
Kuvaus toiminnasta: Leirillä ulkoillaan,
leikitään, tehdään kädentaitoja, musisoidaan
ja pidetään pieniä hartauksia. Leirille mahtuu
25 leiriläistä, lisäksi mukaan lähtee isosia
ja ohjaajia Leppävaaran ja Kauniaisten
suomalaisesta seurakunnasta.
Yhteystiedot: Leppävaarasta Maria Andersson,
[email protected]
050 432 7504 ja Kauniaisista Tiro
Rohkimainen, tiro.ro[email protected]
050 348 4643
Järjestäjä: Leppävaaran seurakunta ja
Kauniaisten suomalainen seurakunta
Ilmoittautuminen: 4.5. mennessä
www.lenu.fi ja Kauniaisten suomalaisen
seurakunnan kirkkoherranvirasto 09 5123 710,
ma-pe 9-14 ja to 9-16
Ajankohta: 2.-5.6.
Paikka: Velskola
Kohderyhmä: 1.-3. luokkalaiset Tapiolan ja
Tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvat tytöt
ja pojat
Hinta: 35 €
Hinta sisältää: Täysihoito,kuljetukset,ohjelma
ja vakuutus
Kuvaus toiminnasta: Iloista kesäistä touhua,
pelaamista, askartelua ja uusia kavereita, välillä
myös hiljennytään
Yhteystiedot: ilkka.kalliokoskivi@fi
Järjestäjä: Tapiolan seurakunta ja
Tuomiokirkkoseurakunta (ev.lut.)
Ilmoittautuminen: 3.3-11.5 www.lujakallio.fi
(Tuomiokirkkoseurakunta) tai
www.paheksuvakirahvi.fi (Tapiolan seurakunta)
Kattilaniemen
Metsäsalapoliisit -leiri
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Kattilaniemen Leirikeskus
Kohderyhmä: 8-12 vuotiaat
Hinta: 150 €
Hinta sisältää: Leirin hintaan sisältyy
leiriohjelma, mökkimajoitus, materiaalit ja
ruokailut. Lapset ovat vakuutettuja 4H:n kautta
leirin aikana.
Kuvaus toiminnasta: Kesätekemistä ja
luonnossa viihtymistä - tätä on luvassa! Leirillä
pelataan erilaisia pallopelejä, askarrellaan
monipuolisesti ja leikitään yhdessä.
Hyödynnämme alueen luontoa erilaisten
retkien ja tehtävien muodossa. Käymme
uimassa ja nautimme kesäpäivistä turvallisten
ohjaajien valvonnassa. Leiri sisältää myös
mukaansa tempaavan tarinan - siitä lisää
lähempänä leiriä nettisivuillamme.
Yhteystiedot: Tapio Rostedt ,
[email protected]
Järjestäjä: Espoon 4H
Ilmoittautuminen: Lomake:
www.4hyhdistys.net/leirit
9
KESÄKUU / LEIRIT Juni / läger
Bänditoiminnan leiri 1
Sporttisleiri
Teatterileiri KAIKU
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Kalajärven nuorisotila Rentola,
Hiirisuontie 1
Kohderyhmä: 2000-2001 syntyneet
Hinta: 75 €
Hinta sisältää: Majoituksen, ruokailut,
tapaturmavakuutuksen sekä toiminnassa
tarvittavat materiaalit.
Kuvaus toiminnasta: Leirillä tutustutaan
bändisoittamiseen ohjaajien opastuksella.
Leiriläisillä oltava vähintään alkeistaidot
jossakin bändisoittimessa, tai laulussa. Viikko
huipentuu torstai-illan loppukonserttiin, missä
jokainen leiriläinen pääsee esiintymään.
Leiriohjelmassa lisäksi mm. grillaamista,
saunomista, ulkoilua, pelejä, sekä ohjaajat
vastaan leiriläiset jalkapallo-ottelu.
Yhteystiedot: Anssi Leppävuori,
050 462 5656
Järjestäjä: Espoon kaupunki yhteistyössä
OMNIA:n bändi- ja audiopajojen kanssa
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Räyskälän leirikeskus, Räyskälä
Kohderyhmä: 2001-2003 syntyneet
Hinta: 75 €
Hinta sisältää: Ruuat, ohjelman, majoituksen,
materiaalit, tapaturmavakuutuksen ja
kuljetuksen
Kuvaus toiminnasta: Liikuttaako?
Sporttisleirillä liikutaan koko viikko. Tule
kokemaan erilaisia lajeja. Sinua liikuttaa
5 nuorisonohjaajaa ja 1 liikunnanohjaaja.
Leiriläisten toiveita otetaan ohjelmassa
mahdollisuuksien mukaan huomioon.
Yhteystiedot: Markus Lummi, 046 877 1355
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Karatalo, Kotkatie 4
Kohderyhmä: 11-13 vuotiaat
Hinta: 75 €
Hinta sisältää: Ohjelman, majoituksen,
ruokailut, materiaalit ja tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Leirillä tutustutaan
teatterin ihmeelliseen maailmaan sekä
vietetään mukava yhteinen viikko monenlaisen
mukavan toiminnan parissa. Aiempi
teatterikokemus ei ole edellytys leirille
osallistumiselle.
Yhteystiedot: Leila Räsänen, 043 825 5190
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s.6 ja www.espoo.fi/nuoriso
10
Sierlan lomaleiri 1
Toiminta- ja apparileiri
Melonta & vaellusleiri
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Sierlan leirikeskus, Nummi-Pusula
Kohderyhmä: 2001-2004 syntyneet
Hinta: 75 €
Hinta sisältää: Materiaalit, majoituksen,
kuljetukset, ruokailut, vakuutukset ja
leiriohjelman
Kuvaus toiminnasta: Tarjolla mukavaa ja
reipasta kesätouhuamista järveen pulahtelun,
ohjatun toiminnan, askartelun ja pelailun
merkeissä. Yöpyminen tapahtuu 4-12 hengen
huoneissa, joten tutustuminen uusiin ihmisiin
on taattu.
Yhteystiedot: Elisa Nikula, 043 825 2329
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3 – 4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
Ajankohta: 2-6.6.
Paikka: Huruslammen leirikeskus, Hirvensalmi
Kohderyhmä: 13-17 vuotiaat
Hinta: 40 €
Hinta sisältää: Matkat, majoitus mökeissä,
ruoka, ohjelma ja tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Ikäryhmälle soveltuvaa
leppoisaa toimintaa musiikista liikuntaan ja
vähän kädentaitoihinkin. Samalla mahdollisuus
oppia apparitehtäviin leiritoiminnoissa. Leirille
otetaan n. 30 leiriläistä, joita ohjaa 6 ohjaajaa.
Yhteystiedot: Reijo Ranta toiminnanohjaaja:
[email protected] , 041 464 5851
Järjestäjä: SDPL:n Espoon Aluejärjestö ry.
yhdessä piirijärjestön kanssa.
Ilmoittautuminen: 1.3.-26.5. [email protected]
tai 041 464 5851
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Repoveden kansallispuisto
Kohderyhmä: 12–15 vuotiaat
Hinta: 75 €
Hinta sisältää: Kuljetuksen, leiriohjelman,
ruokailut ja tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Liikumme Repoveden
mahtavissa maisemissa meloen ja patikoiden.
Osallistumme jännittäviin seikkailuharjotteisiin,
opettelemme erilaisia erätaitoja mm.
leiriytymistä, tulentekoa ja ruoan
valmistamista.
Yhteystiedot: Jan Roberts, 050 302 8133
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
11
KESÄKUU / LEIRIT Juni / läger
Kesäleiri
Lasten leirit PUUHIS 2
Lasten leirit MEGIS
Ajankohta: 3.-6.6.
Paikka: Hvittorp, Kirkkonummi
Kohderyhmä: 4.-7. luokkalaisille
Hinta: 50 €
Hinta sisältää: Ohjelman, täysihoidon,
kuljetukset ja vakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Toimintaa ulkona ja
sisällä, kädentaitoja, hartauksia ja tietenkin
kavereita
Yhteystiedot: Stella Björkholm 040 596 1686
stella.bjö[email protected]
Järjestäjä: Espoonlahden seurakunta(ev.lut)
Ilmoittautuminen: 1.-30.4 osoitteessa
www.sodesode.fi -> tytöt ja pojat
Ajankohta: 4.-6.6.
Paikka: Hila
Kohderyhmä: 1-4 luokkalaiset
Hinta: 35 €
Hinta sisältää: Matkat, majoitus, ruokailut,
materiaalit ja ohjelma, vakuutus
Kuvaus toiminnasta: Toimintaa sisällä ja
ulkona, leikkejä, pelejä, askartelua ja käden
taitoja, rantaelämää, iltaohjelmia, hartauksia.
Yhteystiedot: www.niittykappeli.net
Järjestäjä: Olarin seurakunta
Ilmoittautuminen: 1.-15.5.
Ajankohta: 6.-9.6.
Paikka: Hila
Kohderyhmä: 5-7 luokkalaiset
Hinta: 45 €
Hinta sisältää: Matkat, majoitus, ruokailut,
materiaalit ja ohjelma, vakuutus
Kuvaus toiminnasta: Toimintaa sisällä ja
ulkona, leikkejä, pelejä, askartelua ja käden
taitoja, rantaelämää, iltaohjelmia, hartauksia.
Yhteystiedot: www.niittykappeli.net
Järjestäjä: Olarin seurakunta
Ilmoittautuminen: 1.-15.5.
12
Sierlan lomaleiri 2
Lasten toimintaleiri
Lasten luontoleiri I
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Sierlan leirikeskus, Nummi-Pusula
Kohderyhmä: 2001-2004 syntyneet
Hinta: 75 €
Hinta sisältää: Majoituksen, ruokailut,
tapaturmavakuutuksen, toiminnassa tarvittavat
materiaalit ja kuljetukset
Kuvaus toiminnasta: Tarjolla on mukavaa ja
reipasta kesätouhuamista järveen pulahtelun,
ohjatun toiminnan, askartelun ja pelailun
merkeissä. Yöpyminen tapahtuu 4-12 hengen
huoneissa, joten tutustuminen uusiin ihmisiin
on taattu.
Yhteystiedot: Pauli Hamarila, 043 824 7749
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Huruslammen leirikeskus, Hirvensalmi
Kohderyhmä: 7-11 vuotiaat
Hinta: 90 € (sisarale 15 €)
Hinta sisältää: Matkat, majoitus mökeissä,
ruoka, ohjelma ja tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Monipuolista tekemistä
askarteluista liikuntaan ja leikkeihin. Leiri sopii
vaikka lapsen ensimmäiseksi leiriksi. Leirille
otetaan n. 40 leiriläistä, joita ohjaa 12 ohjaajaa.
Yhteystiedot: Reijo Ranta toiminnanohjaaja;
[email protected] , 041 464 5851
Järjestäjä: SDPL:n Espoon Aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: 1.3.-30.5. [email protected]
tai 041 464 5851
Ajankohta: 9.-14.6.
Paikka: Kattilaniemen leirikeskus, Nuuksio
Kohderyhmä: 8-12 vuotiaat
Hinta: 185 € / 155 € (Luonto-Liiton jäsenet),
sisaralennus 10 €
Hinta sisältää: Monipuolinen ohjelma,
täysihoito, tapaturmavakuutus, materiaalit ja
yhteiskuljetus
Kuvaus toiminnasta: Lasten luontoleirillä
vietetään hauskaa ja jännittävää leirielämää
Nuuksion kansallispuistossa! Leirillä tutkitaan
lähimetsän ja rantojen ihmeitä, opitaan
tunnistamaan jännittävästi uusia eliölajeja,
nukutaan teltassa, pelataan ja leikitään,
istutaan leirinuotiolla ja tietenkin saunotaan ja
uidaan!
Yhteystiedot: Saara Leinikka, 040 165 1908,
[email protected]
Järjestäjä: Espoon Nuoret
Ympäristönsuojelijat ry
Ilmoittautuminen: nettilomakkeella
osoitteessa www.luppi.fi/kesaleirit2014
13
KESÄKUU / LEIRIT Juni / läger
Tyttöleiri
Lasten liikunnallinen kesäleiri
Bänditoiminnan leiri 2
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Räyskälän leirikeskus, Loppi
Kohderyhmä: 1999-2001 syntyneet tytöt
Hinta: 75 €
Hinta sisältää: Matkat, majoituksen, ohjelman,
materiaalit, ruokailut ja tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Tämä leiri on vain
tytöille! Leirillä on ainoastaan naisohjaajia
ohjaamassa, joten leirillä saa vapaasti
tehdä tyttöjen juttuja. Leirillä on luvassa
paljon hauskaa tekemistä uinnista saunassa
rentoutumiseen, askarteluun, ulkoiluun ja
pelailuun. Tule mukaan ikimuistoiselle leirille!
Yhteystiedot: Marjo Kortelainen,
046 877 1708
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: Haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
LIIKUNTAPALVELUT
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Espoonlahden urheilupuisto,
Espoonlahdentie 2
Kohderyhmä: 8-12 vuotiaat
Hinta: 95 €
Hinta sisältää: Ohjauksen, lounaan, välipalan,
vakuutuksen ja leiri t-paidan
Kuvaus toiminnasta: Leirillä tutustutaan
kuuteen eri liikuntalajiin hauskalla ja helpolla
tavalla.
Yhteystiedot: Espoon Palloseura,
Tom Jolkkonen 0400 631 300,
[email protected]
Järjestäjä: Espoon kaupunki yhteistyössä
Espoon Palloseura, Espoon Pesis, Espoon
Tapiot, Cetus, Esport Oilers, EBT
Ilmoittautuminen: alkaa helmikuussa.
www.espoo.fi/lastenjanuortenliikunta>lomaliikunta. Leiritietojen yhteydessä linkki
ilmoittautumislomakkeelle.
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Kalajärven nuorisotila Rentola,
Hiirisuontie 1
Kohderyhmä: 1998-1999 syntyneet
Hinta: 75 €
Hinta sisältää: Majoituksen, ruokailut,
vakuutuksen sekä toiminnassa tarvittavat
materiaalit
Kuvaus toiminnasta: Leirillä tutustutaan
bändisoitannan saloihin ohjaajien opastuksella.
Leiriläisillä on oltava vähintään alkeistaidot
jossakin bändisoittimessa tai laulussa. Viikko
huipentuu torstai-illan konserttiin, jossa
jokainen leiriläinen pääsee esiintymään. Lisäksi
mm. grilli-iltoja, saunomista, ulkoilua, pelejä
sekä ohjaajat vs. leiriläiset – jalkapallo-ottelu.
Yhteystiedot: Sampo Anttila, 050 544 6037
Järjestäjä: Espoon kaupunki yhteistyössä
Omnian bändi- ja audiopajojen kanssa
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
14
Amazing City Race 1
Liikunta- ja seikkailuleiri
Solvalla Barnläger
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 10.-13.6.
Paikka: Karakallion nuorisotila, Kotkatie 4
Kohderyhmä: 1999-2001 syntyneet
Hinta: 60 €
Hinta sisältää: Ohjelman, materiaalit,
ruokailut, majoituksen, matkat leirin aikana
sekä tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Oletko aina miettinyt
miltä tuntuu kisailla telkkarista tutussa
Amazing racessa? Nyt sinulla ja kaverillasi
on siihen mahdollisuus! Onko teillä
ongelmanratkaisutaitoja, seikkailuhalua ja
rohkeutta lähteä mukaan yllätykselliseen
kilpaan? Leiripäivä koostuu nokkeluutta
vaativista tehtävistä, jotka sijaitsevat
ympäri pääkaupunkiseutua. Yöksi siirrymme
Karakallion nuorisotilalle, joka toimii leirimme
päämajana. Hae mukaan hurjan hauskalle
leirille!
HUOM! Leirille haetaan pareittain, mainitse
parisi nimi leirihakemuksen ”muuta”-kohdassa.
Yhteystiedot: Juuli vänskä, 046 8771356
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
Ajankohta: 15-19.6.
Paikka: Sammalniemen leirikeskus Juupajoella
tai Huruslammen leirikeskus Hirvensalmella
Kohderyhmä: 9-15 vuotiaat
Hinta: 130 € (sisarale 20 €)
Hinta sisältää: Matkat, majoitus huoneissa /
mökeissä, ruoka, ohjelma ja tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Liikunnan riemua
ja kivaa seikkailua kalliokiipeilyineen ja
vesitoimintoineen. Leirille otetaan 40 leiriläistä.
Toimintaa ohjaa 12 ohjaajaa.
Yhteystiedot: Reijo Ranta toiminnanohjaaja,
[email protected] , 041 464 5851
Järjestäjä: SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan
piiri ja Espoon Aluejärjestö ry.
Ilmoittautuminen: 1.3.-30.5. [email protected]
tai 041 464 5851
Tidpunkt: 16-19.6.
Plats: Solvalla
Målgrupp: 7-12 åringar
Pris: 120 €, syskonrabatt 25% för det andra
syskonet
I priset ingår: Mat, logi, program
Beskrivning av verksamheten: Vi leker, spelar,
sportar, pysslar och njuter av de aktiviteter som
Solvalla har att erbjuda.
Anmälning: 3.3.-14.3 via esboforsamlingar.fi
Arrangör: Esbo svenska församling
Kontaktuppgifter: [email protected]
15
KESÄKUU / LEIRIT Juni / läger
Benkun Seikkailuleiri
Sierlan lomaleiri 3
Tjejläger
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Bengtsårin leirisaari, Hanko
Kohderyhmä: 2001-2003 syntyneet
Hinta: 60 €
Hinta sisältää: Kuljetukset, majoittumisen
teltassa, ruokailut, tapaturmavakuutuksen ja
leiriohjelman.
Kuvaus toiminnasta: Seikkaillaan upeissa
merellisissä maisemissa ja touhutaan kaikkea,
mitä mukavalla saarileirillä kuuluukin. Luvassa
uimista, saunomista, nuotioiltoja, ongintaa,
leikkejä, askartelua sekä mahdollisuus kokeilla
melomista ja polkuveneitä. Yöksi kömmitään
telttaan nukkumaan, kuten aidot seikkailijat
tekevät.
Yhteystiedot: Saila Nordblom, 043 824 7830
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Sierla leirikeskus, Nummi-Pusula
Kohderyhmä: 2001-2004 syntyneet
Hinta: 60 €
Hinta sisältää: Majoituksen, ohjelman,
materiaalit, ruokailun ja tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Tarjolla mukavaa ja
reipasta kesätouhuamista järveen pulahtelun,
ohjatun toiminnan, askartelun ja pelailun
merkeissä. Yöpyminen tapahtuu 4-12 hengen
huoneissa, joten tutustuminen uusiin ihmisiin
on taattu.
Yhteystiedot: Kim Forsman, 046 877 2375
Järjestäjä: Espoon Kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Tidpunkt: 16.-19.6.
Plats: Lägercentrumet Kattilaniemi, Esbo Noux
Målgrupp: 12-16 åriga flickor
Pris: 60 €
I priset ingår: Kost, logi, program och
försäkring
Beskrivning av verksamheten: Vill du njuta
av sommaren i gott sällskap? Kom med på
ett tjejläger i natursköna Noux! På lägret bl.a.
pysslar vi, lagar mat tillsammans, diskuterar,
spelar, badar bastu, simmar och har det roligt
tillsammans. På lägret finns endast kvinnliga
ledare.
Anmälning: 12.3.-4.4., ungdomstjänsternas
anvisning för lägeransökan finns i denna
brochyr på s. 7 och www.esbo.fi/unga
Arrangör: Esbo stad
Kontaktuppgifter: Amanda Leppänen,
043 825 2604
16
Amazing City Race 2
Perhejuhannus
Sierlan lomaleiri 4
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Karakallion nuorisotila, Kotkatie 4
Kohderyhmä: 1998-2000 syntyneet
Hinta: 60 €
Hinta sisältää: Ohjelman, materiaalit,
ruokailut, majoituksen, matkat leirin aikan, sekä
tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Oletko aina miettinyt
miltä tuntuu kisailla telkkarista tutussa
Amazing racessa? Nyt sinulla ja kaverillasi
on siihen mahdollisuus! Onko teillä
ongelmanratkaisutaitoja, seikkailuhalua ja
rohkeutta lähteä mukaan yllätykselliseen
kilpaan? Leiripäivä koostuu nokkeluutta
vaativista tehtävistä, jotka sijaitsevat
ympäri pääkaupunkiseutua. Yöksi siirrymme
Karakallion nuorisotilalle, joka toimii leirimme
päämajana. Hae mukaan hurjan hauskalle
leirille!
HUOM! Leirille haetaan pareittain, mainitse
parisi nimi leirihakemuksen ”muuta”- kohdassa.
Yhteystiedot: Anne Toivonen, 043 825 1378
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: Haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
Ajankohta: 19.-22.6.
Paikka: Kukonnotkon leirikeskus Heinola.
Kohderyhmä: 0-100 v / lapsiperheet
Hinta: 37 € / henkilö (alle 6 v maksutta)
Hinta sisältää: Majoitus(perheittäin
mökeissä tai huoneissa), ruoka, ohjelma ja
tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Reipasta ja raikasta
leirimenoa yöttömässä yössä saunoen, liikkuen
ja askarrellen, leirinuotiota ja juhannuskokkoa
unohtamatta. Leirille otetaan 12 perhettä.
Toimintaa ohjaa 3 ohjaajaa.
Yhteystiedot: Ismo Haapala, toiminnanohjaaja;
[email protected], 050-3417982
Järjestäjä: SDPL; Vantaan aluejärjestö yhdessä
SDPL:n Espoon Aluejärjestön kanssa.
Ilmoittautuminen: 1.3.-10.6.
[email protected] tai
[email protected]
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 23.-27.6.
Paikka: Sierlan leirikeskus, Nummi-Pusula
Kohderyhmä: 2001-2004 syntyneet
Hinta: 75 €
Hinta sisältää: Materiaalit, majoituksen,
kuljetukset, ruokailut, tapaturmavakuutuksen ja
leiriohjelman
Kuvaus toiminnasta: Tarjolla mukavaa reipasta
kesätouhuamista järveen pulahtelun, ohjatun
toiminnan, askartelun ja pelailun merkeissä.
Yöpyminen tapahtuu 4-12 hengen huoneissa,
joten tutustuminen uusiin ihmisiin on taattu.
Yhteystiedot: Saini Ortia, 050 345 4159
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
17
KESÄKUU / LEIRIT Juni / läger
Nuorten Kotkien kattiksen
telttaleiri 1
Ajankohta: 23.-27.6.
Paikka: Kattilaniemen leirikeskus,
Kattilajärventie 30 Nuuksio, Espoo
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaat
Hinta: 90 €, sisaralennus 10 €
Hinta sisältää: Ohjatun ohjelman,
askartelutarvikkeet, ateriat ja
tapaturmavakuutuksen.
Kuvaus toiminnasta: Pelejä, askartelua, uintia,
kalastusta, melontaa ja nuotioiltoja.
Yhteystiedot: Pirjo Tirronen 040 776 8815,
[email protected]
www.espoo.nuoretkotkat.fi
Järjestäjä: Espoon Nuoret Kotkat Aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: 24.3. alkaen
[email protected] tai ma-pe klo 9-15
040 776 8815 Pirjo Tirronen Ilmoita lapsen
yhteystiedot, syntymäaika ja mahdolliset
allergiat.
18
Teatterileiri NOSTE
Kädentaitojen leiri
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 23.-27.6.
Paikka: Karatalo, Kotkatie 4
Kohderyhmä: 13-16 vuotiaat
Hinta: 75 €
Hinta sisältää: Ohjelman, majoituksen,
ruokailut, materiaalit ja tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Leirillä tutustutaan
teatterin ihmeelliseen maailmaan sekä
vietetään mukava yhteinen viikko monenlaisen
mukavan toiminnan parissa. Aiempi
teatterikokemus ei ole edellytys leirille
osallistumiselle.
Yhteystiedot: Leila Räsänen, 043 8255 190
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.- 4.4., ohjeet
esitteessä s.6 ja www.espoo.fi/nuoriso
Ajankohta: 23.-28.6.
Paikka: Huruslammen leirikeskus, Hirvensalmi
Kohderyhmä: 8-15 vuotiaat
Hinta: 120 € (sisarale 20 €)
Hinta sisältää: Matkat, majoitus mökeissä,
ruoka, ohjelma ja tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Taidokasta ja
monipuolista askartelua osaavien ohjaajien
vetämänä ja leirillä myös leikkejä, liikuntaa,
vesitoimintaa, retkeilyä, discoilua ym. Leirille
otetaan n. 50 leiriläistä, joita ohjaa 15 ohjaajaa.
Yhteystiedot: Reijo Ranta toiminnanohjaaja,
[email protected] , 041 464 5851
Järjestäjä: SDPL:n Espoon Aluejärjestö ry.
Ilmoittautuminen: 1.3.-9.6. [email protected]
tai 041 464 5851
Nuorten Kotkien kattiksen
telttaleiri 2
Ajankohta: 30.6.-4.7.
Paikka: Kattilaniemen leirikeskus,
Kattilajärventie 30 Nuuksio, Espoo
Kohderyhmä: 10–14 vuotiaat
Hinta: 90 €, sisaralennus 10 €
Hinta sisältää: Ohjatun ohjelman,
askartelutarvikkeet, täysihoidon ja
tapaturmavakuutuksen.
Kuvaus toiminnasta: Pelejä, askartelua, uintia,
kalastusta, melontaa ja nuotioiltoja.
Yhteystiedot: Pirjo Tirronen 040 776 8815,
[email protected] ,
www.espoo.nuoretkotkat.fi
Järjestäjä: Espoon Nuoret Kotkat Aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: 24.3. alkaen
[email protected]
Musaleiri
Ajankohta: 30.6.-5.7.
Paikka: Huruslammen leirikeskus
Hirvensalmella
Kohderyhmä: 8-16 vuotiaat
Hinta: 120 € (sisarale 20 €)
Hinta sisältää: Matkat, majoitus mökeissä,
ruoka, ohjelma ja tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Painopiste on
omaehtoisen musiikin tekemisessä ja
esittämisessä. Riittää, kun olet innostunut
musiikista, aikaisempaa soitto- tai muuta
musiikillista taitoa et tarvitse. Musiikin
ammattilaiset ohjaavat leiriläiset musiikin
”salattuun maailmaan”. Leirillä myös leikkejä,
liikuntaa, vesitoimintaa, retkeilyä, discoilua ym.
Leirille otetaan n. 50 leiriläistä, joita ohjaa 15
ohjaajaa.
Yhteystiedot: Reijo Ranta toiminnanohjaaja,
[email protected] , 041 464 5851
Järjestäjä: SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan
piiri yhdessä Espoon Aluejärjestönsä kanssa
Ilmoittautuminen: 1.3.-23.6. [email protected]
tai 041 464 5851
19
KESÄKUU / KURSSIT Juni / KURSER
Kankaanpainanta ja kuviointi
kesäkurssi
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2-6.6. klo 10-14
Paikka: Leppävaaran nuorisotila
Kohderyhmä: 9-16 vuotiaat
Hinta: 25 €
Hinta sisältää: Materiaalit, ohjauksen ja
tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Tutustutaan kuviointiin
ja kankaanpainantaan luonnonmateriaaleille.
”Vanhasta uutta” tuunauspäivä. Kurssille
otetaan omat eväät mukaan.
Yhteystiedot: Aiia Malmberg, 046 877 2204
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
20
Rakukeramiikan alkeet 1
Kesäisiä käsitöitä 1
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2.-6.6. klo 10-11.45
Paikka: Gräsan kädentaitojen keskus,
Luomanportti 2
Kohderyhmä: 8-10 vuotiaat
Hinta: 20 €
Hinta sisältää: Ohjauksen, materiaalit ja
tapaturmavakukutuksen
Kuvaus toiminnasta: Kurssilla tehdään
mielikuvituksellinen koriste-esine
Yhteystiedot: Heleena Maaranta,
043 825 5334
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2.-6.6. klo 10-12
Paikka: Gräsan kädentaitojenkeskus,
Luomanportti 2
Kohderyhmä: 8-10 vuotiaat
Hinta: 15 €
Hinta sisältää: Ohjauksen, materiaalit ja
tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Kurssilla tehdään kesäisiä
käsitöitä eri materiaaleista ja eri tekniikoin.
Yhteystiedot: Kamilla Mäkinen, 046 877 3899
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
Kesäisiä käsitöitä 2
Rakukeramiikan jatko
Rakukeramiikan alkeet 2
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2.-6.6. klo 13-15.30
Paikka: Gräsan kädentaitojenkeskus,
Luomanportti 2
Kohderyhmä: 10-12 vuotiaat
Hinta: 20 €
Hinta sisältää: Ohjauksen, materiaalit ja
tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Kurssilla tehdään kesäisiä
käsitöitä eri materiaaleista ja eri tekniikoin.
Yhteystiedot: Kamilla Mäkinen, 046 877 3899
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 9.-13.6. klo 13-15
Paikka: Gräsan kädentaitojen keskus,
Luomanportti 2
Kohderyhmä: 11-12 vuotiaat
Hinta: 25 €
Hinta sisältää: Ohjauksen, materiaalit ja
tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Kurssilla tehdään koristeesinekokonaisuus, joka poltetaan ulkona
rakupolttona
Yhteystiedot: Heleena Maaranta,
043 825 5334
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 9.-13.6. klo 10-11.45
Paikka: Gräsan kädentaitojen keskus,
Luomanportti 2
Kohderyhmä: 8-10 vuotiaat
Hinta: 20 €
Hinta sisältää: Ohjauksen, materiaalit ja
tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Kurssilla tehdään
mielikuvituksellinen koriste-esine.
Yhteystiedot: Heleena Maaranta,
043 825 5334
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
21
KESÄKUU / KURSSIT Juni / KURSER
Kesäisiä käsitöitä 3
Kädentaitojen kesäkurssi
Kesäisiä käsitöitä 4
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 9.-13.6. klo 11-14.30
Paikka: Gräsan kädentaitojenkeskus,
Luomanportti 2
Kohderyhmä: 9-11 vuotiaat
Hinta: 25 €
Hinta sisältää: Ohjauksen, materiaalit ja
tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Ompelupainotteinen
kurssi, sisältää myös kankaan kuviointia ja
muita tekstiilitekniikoita. Omat eväät mukaan!
Yhteystiedot: Kamilla Mäkinen, 046 877 3899
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 9.6.-13.6. klo 10-14
Paikka: Leppävaaran nuorisotila
Kohderyhmä: 9-12 vuotiaat
Hinta: 25 €
Hinta sisältää: Materiaalit, ohjelman ja
tapaturmavakuutuksen (ei ruokailua)
Kuvaus toiminnasta: Kesäkurssilla
tutustumme moniin kivoihin materiaaleihin ja
työtapoihin. Muotoilemme massaa, maalaamme
lasia, kuvioimme kangasta ja teemme
helmitöitä. Kurssille otetaan mukaan omat
eväät.
Yhteystiedot: Selina Haapanen, 046 877 3644
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 16.-18.6. klo 11-14.30
Paikka: Gräsan kädentaitojenkeskus,
Luomanportti 2
Kohderyhmä: 11-14 vuotiaat
Hinta: 20 €
Hinta sisältää: Ohjauksen, materiaalit ja
tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Kankaan kuviointia ja
muita tekstiilitekniikoita. Omat eväät mukaan!
Yhteystiedot: Kamilla Mäkinen, 046 877 3899
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
22
Lasinsulatuskurssi
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 16.-18.6. klo 10-14
Paikka: Leppävaaran nuorisotila
Kohderyhmä: 13-17 vuotiaat
Hinta: 20 €
Hinta sisältää: Materiaalit, ohjauksen ja
tapaturmavakuutuksen.
Kuvaus toiminnasta: Sulatetaan
keramiikkauunissa pieniä lasiesineitä,
pääsääntöisesti koruja. Et tarvitse aikasempaa
kokemusta lasista. Toivottavaa on, että sinulla
on harrastuneisuutta kädentaidoissa. Kurssille
mahtuu 10 nuorta. Ota mukaan omat eväät.
Yhteystiedot: Kaisa Ala-Korpela,
046 877 3653
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
23
KESÄKUU / PÄIVÄLEIRIT, PAJAT JA MUUT Juni / dagläger, verkstäder och övriga
Haarniskan hampaaton haamu
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Villa Åkerblom
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Åkerblomin mamsellia
vaivaa erikoinen ongelma. Ympäri kartanoa
kuuluu seinistä ihmeellistä ääntä. Syytä
eriskummallisiin ilmiöihin ei ole selvitty.
Leirillä ratkomme salakirjoitusviestejä,
tutustumme ritarin ja prinsessan elämään
sekä varustaudumme seikkailua varten.
Taidepainotteinen elämysleiri. Viikolla
taiteillaan, leikitään ja liikutaan.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
24
Pähkähullun professorin
tiedepaja
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Sinebrychoffin huvila, Karhusaari
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Huvilan ikkunoissa
välähtelee kelmeä valo. Linnut istuvat
hiljaa peloissaan puissa. Sisältä kuuluu
kovaäänistä naurua. Pähkähullu professori on
pystyttänyt pajansa Karhusaareen. Leiriviikolla
rakennamme vaahtokarkkikatapultteja,
minitornadoja vesipulloon, lähetämme
viestejä ilmapalloraketeilla. Taidepainotteinen
elämysleiri. Viikon aikana taiteillaan, liikutaan
ja leikitään.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Aikavaras!
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Jalavapuiston koulu
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Tilanne on vakava!
Ihmisillä ei ole aikaa. Lapset eivät kerkeä
uimarannalle, nukkumaanmeno on heti
aamupalan jälkeen ja kellot ovat seonneet.
Aika-Agentit saavat vihjekirjeen ja taistelu
ajan puolesta voi alkaa. Taidepainotteinen
elämysleiri. Viikolla taiteillaan, leikitään ja
liikutaan.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Eläinpäiväleiri
Villa Elfvikin luontopäivaleiri 1
7 askelman arvoitus
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Leppävaaran nuorisotalo
Veräjäpellonkatu 6
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaat
Hinta: 120 €
Hinta sisältää: Leiriohjelma, materiaalit ja
lämmin lounas. Lapset ovat vakuutettuja 4H:n
kautta leirin aikana.
Kuvaus toiminnasta: Päiväleirillä tutustutaan
erilaisiin lemmikkieläimiin ja niiden hoitoon.
Lisäksi luvassa on erilaisia eläinaiheisia
askarteluita ja leikkejä. Toivottavasti saamme
myös erilaisia lemmikkejä vierailulle.
Yhteystiedot: Tapio Rostedt, [email protected]
Järjestäjä: Espoon 4H
Ilmoittautuminen: Lomake:
www.4hyhdistys.net/leirit/
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2.-6.6. klo 9-16
Paikka: Villa Elfvikin luontotalo, Elfvikintie 4
Kohderyhmä: 2001-2004 syntyneet
Hinta: 50 €
Hinta sisältää: Materiaalit, lounaan,valipalan,
ohjelman retkineen ja tapaturmavakuutuksen.
Kuvaus toiminnasta: Luontoleirillä tutkitaan
Villa Elfvikin ympäröivää monipuolista luontoa
ja retkeillään. Lisäksi tiedossa on kädentaidoja,
pelejä ja leikkejä ja mukavaa yhdessäoloa! Tule
mukaan!
Yhteystiedot: Remzije Kqiku, 046 877 2204
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Sentterin nuorisotila, Kirstintie 11
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaat
Hinta: 120 €
Hinta sisältää: Leiriohjelma, materiaalit ja
lämmin lounas. Lapset ovat vakuutettuja 4H:n
kautta leirin aikana.
Kuvaus toiminnasta: Toimintaa, kesäistä
tekemistä ja hauskaa seikkailua luvassa.
Leirin aikana leiriläiset saavat erilaisia
ongelmanratkaisutehtäviä ja luontoon liittyviä
arvoituksia pohdittavakseen. Leiri sisältää
mukaansa tempaavan tarinan – siitä lisää
lähempänä leiriä nettisivuillamme.
Yhteystiedot: Tapio Rostedt, [email protected]
Järjestäjä: Espoon 4H
Ilmoittautuminen: Lomake:
www.4hyhdistys.net/leirit/
25
KESÄKUU / PÄIVÄLEIRIT, PAJAT JA MUUT Juni / dagläger, verkstäder och övriga
7 askelman arvoitus
Glimsin Eläinpäiväleiri
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Tapiolan nuorisotalo, Tapiontori 3A
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaat
Hinta: 120 €
Hinta sisältää: Leiriohjelma, materiaalit ja
lämmin lounas. Lapset ovat vakuutettuja 4H:n
kautta leirin aikana.
Kuvaus toiminnasta: Toimintaa, kesäistä
tekemistä ja hauskaa seikkailua luvassa.
Leirin aikana leiriläiset saavat erilaisia
ongelmanratkaisutehtäviä ja luontoon liittyviä
arvoituksia pohdittavakseen. Leiri sisältää
mukaansa tempaavan tarinan – siitä lisää
lähempänä leiriä nettisivuillamme.
Yhteystiedot: Tapio Rostedt, [email protected]
Järjestäjä: Espoon 4H
Ilmoittautuminen: Lomake:
www.4hyhdistys.net/leirit/
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Glimsin 4H-kotieläintila, Glimsintie
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaat
Hinta: 120 €
Hinta sisältää: Leiriohjelma, materiaalit ja
lämmin lounas. Lapset ovat vakuutettuja 4H:n
kautta leirin aikana
Kuvaus toiminnasta: Leirillä vietetään
leppoisia kesäpäiviä maalaismaisemissa,
Glimsissä. Päivät täyttyvät eläinten
parissa touhuilusta, mukavista leikeistä
ja vauhdikkaasta leiriohjelmasta. Paikalla
on lampaat, vuohet ja kanat. Huippujuttu
eläinrakkaille! Leiri ei sovellu eläinallergikoille!
Talomuseo Glims on vanha espoolainen maatila
Karvasmäen kylässä Bembölessä. Glims on
toiminut maatilana ainakin 1500-luvulta
1900-luvun alkuun saakka. Glims tarjoaa
palasen maaseudun rauhaa ihan keskellä
Espoota.
Yhteystiedot: Tapio Rostedt, [email protected]
Järjestäjä: Espoon 4H
Ilmoittautuminen: Lomake:
www.4hyhdistys.net/leirit/
26
NUORTEN KOTKIEN KAUKLAHDEN
PÄIVÄLEIRI
Ajankohta: 2.-6.6. klo 9-15
Paikka: Kauklahden nuorisotila, Hansakallio 2,
Espoo
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaille
Hinta: 80 €, sisaralennus 10 €
Hinta sisältää: Ohjatun ohjelman,
askartelutarvikkeet, tapaturmavakuutuksen,
lämpimän aterian ja välipalan.
Kuvaus toiminnasta: Päivien aikana pelataan,
askarrellaan ja tehdään retkiä lähialueelle,
lasten toiveet huomioiden.
Yhteystiedot: Pirjo Tirronen
040 776 8815, [email protected]
www.espoo.nuoretkotkat.fi
Järjestäjä: Espoon Nuoret Kotkat Aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: 17.3. alkaen
[email protected] tai ma-pe klo 9-15
puh. 040 776 8815 Pirjo Tirronen. Ilmoita
lapsen yhteystiedot, syntymäaika ja mahdolliset
allergiat.
Kaikille avoin partiolaisten
päiväleiri 1
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Espoon keskus
Kohderyhmä: 8-10 vuotiaat
Hinta: 100 €
Hinta sisältää: Ohjelman, materiaalit, lounaan
ja välipalan sekä tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Partiolaisten
päiväleireillä tutustutaan erätaitoihin, liikutaan,
retkeillään lähimaastoissa ja tehdään partioohjelman erilaisia aktiviteetteja ryhmässä
uusiin kavereihin tutustuen.
Yhteystiedot: Päiväleirikoordinaattori
Essi Tarvonen, 040 450 1537,
[email protected] /
www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/
paivaleirit
Järjestäjä: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen alkaa
maanantaina 10.2. osoitteessa:
www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/
paivaleirit
Violan Velholinna
Supersankarien lettukestit
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Mankkaan koulu
Kohderyhmä: 1.-3. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Hurja velhotar Viola
on tehnyt paluun Mankkaalle yhden viikon
ajaksi. Tule velholinnaan rakentamaan pelejä
ja taikasauvoja sekä tekemään kepposia ja
näkymättömiä musteita. Taidepainotteinen
elämysleiri. Viikon aikana taiteillaan, liikutaan
ja leikitään.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Träskändan kartano
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Supersankareilla
on ollut tapahtuman täyteinen kevät,
mutta valmistaudumme jo uuteen
seikkailuun tutkimalla uusia eliömuotoja
avaruudesta, tekemällä mutanttilimaa ja
supersankarinaamiot. Viikon päätteeksi
järjestämme kunnon lettukestit.
Taidepainotteinen elämysleiri. Viikolla
taiteillaan, leikitään ja liikutaan.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
27
KESÄKUU / PÄIVÄLEIRIT, PAJAT JA MUUT Juni / dagläger, verkstäder och övriga
Haukilahden muriseva mörkö
Lasten päiväluontoleiri 1
EBUF:s SOMMARLÄGER 1
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Haukilahden monitoimitalo
Kohderyhmä: 1.-3. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Haukilahden yössä
kulkiessa voi silmänurkastaan nähdä vilaukselta
mörön. Se liikkuu vain hämärän tullen ja
murisee sängyn alla. Leirillä kohdataan
paperimassahirviöt, hurjastellaan itse mörköinä
ja taistellaan kaikkea kamalaa vastaan.
Taidepainotteinen elämysleiri. Viikon aikana
taiteillaan, liikutaan ja leikitään.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Olarin nuorisotila, Maapallonkuja 1
Kohderyhmä: 8-12 vuotiaat
Hinta: 125 € / 100 € (Luonto-Liiton jäsenet),
sisaralennus 10 €
Hinta sisältää: Monipuolinen ohjelma,
materiaalit, lounas ja välipala,
tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Päiväluontoleirillä
retkeillään, tutkitaan lähiympäristöä, pelataan
ja leikitään, askarrellaan ja huomataan, kuinka
lähellä luonto oikeastaan on kaupungissakin.
Päiväleirit alkavat aamuisin ja siellä viihdytään
iltapäivään asti.
Yhteystiedot: Saara Leinikka, 040 165 1908,
[email protected]
Järjestäjä: Espoon Nuoret
Ympäristönsuojelijat ry
Ilmoittautuminen: nettilomakkeella
osoitteessa www.luppi.fi/kesaleirit2014
Tidpunkt: 2.-6.6.
Plats: Uf-huset Valhalla i Köklax, Valhallavägen 14
Målgrupp: 7–12 åringar
Pris: 95 €
I priset ingår: Program, material, lunch,
mellanmål, lägerförsäkring
Beskrivning av verksamheten: Dagsläger
kl. 8.30–16.30 med skapande verksamhet
och lekar. Aktiviteter både utomhus och inne
i ett gammalt härligt föreningshus med äkta
stämning. Både kvinnliga och manliga ledare.
Anmälning: 20.2–20.5, per e-post eller tfn
Arrangör: Esbobygdens ungdomsförbund r.f.,
EBUF
Kontaktuppgifter: Carola Blom,
050 449 9430, [email protected],
www.ebuf.org
28
Soukan videopäiväleiri
Soukan kädentaitojen paja
Kokki-askartelupaja 1
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Soukan nuorisotila, Soukantie 13
Kohderyhmä: 10-15 vuotiaat
Hinta: 50 €
Hinta sisältää: Lounaan, välipalan, materiaalit,
ohjauksen ja tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Videopäiväleirillä
suunnitellaan ja toteutetaan leiriläisten
omia ideoita ( esim. musavideo, sketsejä,
lyhytelokuva) Jokainen leiriläinen saa
kuvatut ja editoidut videot kotiin DVD-levyllä.
Päiväleirillä on myös pelejä, leikkejä ja 1-2
retkeä.
Yhteystiedot: Tapio Kokkonen, 046 877 1708
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: 12.3-4.4.2014 ohjeet
esitteessä s.6 ja www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2.-6.6. klo 10-15
Paikka: Soukan nuorisotila, Soukantie 13
Kohderyhmä: 2000-2004 syntyneet
Hinta: 40 €
Hinta sisältää: Ohjauksen, materiaalit,
välipalat, retken ja tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Taiteilemme tekstiilistä,
paperista, keramiikasta, yhtenä päivänä
teemme retken johonkin sopivan taiteelliseen
kohteeseen
Yhteystiedot: Sari Salmela, 046 877 1708
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4. kurssien
hakulomakkeella, ohjeet esitteessä s. 6 ja
www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2.-6.6. klo 10-15
Paikka: Matinkylän monitoimitalo, Matinraitti 17
Kohderyhmä: 2001-2004 syntyneet
Hinta: 40 €
Hinta sisältää: Ohjelman, materiaalit, välipalan
ja tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Paja on tarkoitettu
kaikille kokkailusta ja askartelusta
kiinnostuneille. Viikon aikana kokkaillaan
ruokaisat välipalat ja jälkiruuat osallistujille
sekä askarrellaan oma reseptivihko ja kesäisiä
juhlakoristeita. Lisäksi tehdään yksi retki
pääkaupunkiseudulla.
Yhteystiedot: Triin Peltoniemi, 050 345 4159
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
29
KESÄKUU / PÄIVÄLEIRIT, PAJAT JA MUUT Juni / dagläger, verkstäder och övriga
Pelilabra päiväleiri
Sökö Dagsläger
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 2.-6.6.
Paikka: Karatalo, Kotkatie 4
Kohderyhmä: 2001-2003 syntyneet
Hinta: 50 €
Hinta sisältää: ohjauksen, lounaan, välipalan
sekä tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Päiväleirillä opitaan
tietokonepelien suunnittelua ja ohjelmointia.
Kukin osallistuja toteuttaa leirin aikana pelin
haluamastaan aiheesta. Leirille osallistuminen
ei edellytä aiempaa ohjelmointikokemusta.
Yhteystiedot: Markku Toivanen, 043 825 3844
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
UNGDOMSTJÄNSTER
Tidpunkt: 2.-6.6.
Plats: Sökö Ungdomslokal
Målgrupp: Barn födda 2001-2004
Pris: 50 €
I priset ingår: Lunch, mellanmål, utfärd,
material och försäkring
Beskrivning av verksamheten: På lägret har vi
kul tillsammans i form av olika pyssel, spel och
lekar. Under lägret gör vi två utflykter. På lägret
ryms med 25 deltagare.
Anmälning: 12.3-4.4. Ungdomstjänsternas
anvisning för lägeransökan finns i denna
brochyr på s. 7 och www.esbo.fi/unga
Arrangör: Esbo Stad
Kontaktuppgifter: Maria Wahlstedt,
046 877 1361
30
Finns sommarteater:
RONJA RÖVARDOTTER
Tidpunkt: 5.-29.6, vardagar kl. 19, lö och sö kl. 17.
Kolla spelplanen på hemsidan!
Plats: Spelplatsen ”Holmen” ligger norr
om Esbogård i Köklax. P-platsen ligger vid
Kungsgårdsvägen 35, varifrån det är 500 m
promenad till spelplatsen.
Målgrupp: Alla åldrar, åldersrek. från 6 år uppåt.
Pris: Barn 8 € (4-12 år), vuxna 15 € ( 13 år >).
Grupprabatt för större grupper.
I priset ingår: En sommarteaterföreställning
utomhus, på drygt 2 h, inkl. paus. Sittplatser på
läktare med enskilda stolar och god sebarhet.
Servering, lotteri och korvgrillning.
Beskrivning av verksamheten: Ronja
Rövardotter är en av Astrid Lindgrens mest
älskade och spelade pjäser som i Esbo senast
gjordes av Glims sommarteater år 1992. Pjäsen
år 2014 är dramatiserad av Magnus Lindman,
musiken är gjord av Peter Adolfsson och
regissör är Mika Fagerudd, scenograf: Lasse
Idman, dräkter Sussy Räihä, sånginstud. Annika
Blomqvist, koreograf Anne Pihlström.
Anmälning: Biljetter via www.netticket.fi eller
[email protected], 050 406 4244
(OBS! Nytt nummer!)
Arrangör: Esbobygdens ungdomsförbund r.f.,
EBUF / Finns sommarteater
Kontaktuppgifter: Iwe Ekström, producent,
tfn 040 510 3345, [email protected],
www.ebuf.org
Villa Elfvikin luontopäiväleiri 2
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 9.-13.6. klo. 9-16
Paikka: Villa Elfvikin luontotalo,Elfvikintie 4
Kohderyhmä: 2001-2003 syntyneet
Hinta: 50 €
Hinta sisältää: Materiaalit, lounaan, välipalan,
ohjelman retkineen ja tapaturmavakuutuksen.
Kuvaus toiminnasta: Luontoleirillä tutkitaan
Villa Elfvikin ympäröivää monipuolista luontoa
ja retkeillään. Lisäksi tiedossa on kädentaitoja,
pelejä, leikkejä ja mukavaa yhdessäoloa! Tule
mukaan!
Yhteystiedot: Remzije Kqiku, 046 877 2204
Järjestäjä: Espoo kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s.6 ja www.espoo.fi/nuoriso
Kokki-askartelupaja 2
Kökkelin puuhaleiri
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 9.-13.6. klo 10-15
Paikka: Matinkylän Monitoimitalo, Matinraitti 17
Kohderyhmä: 2001-2004 syntyneet
Hinta: 40 €
Hinta sisältää: Ohjelman, materiaalit, välipalan
ja tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Paja on tarkoitettu
kaikille kokkailusta ja askartelusta
kiinnostuneille. Viikon aikana kokkaillaan
ruokaisat välipalat ja jälkiruuat osallistujille
sekä askarrellaan oma reseptivihko ja kesäisiä
juhlakoristeita. Lisäksi tehdään yksi retki
pääkaupunkiseudulla.
Yhteystiedot: Triin Peltoniemi, 050 345 4159
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Kauklahden nuorisotila, Hansakallio 2
Kohderyhmä: 2001-2004 syntyneet
Hinta: 50 €
Hinta sisältää: Lounaan, välipalan, ohjelman,
retkipäivät ja tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Monipuolista ohjelmaa
Kauklahden nuorisotilalla ja sen läheisyydessä:
pelejä, leikkejä, askartelua, sekä 1-2 retkeä.
Yhteystiedot: Juha Laakso, 046 877 1356
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: 12.3.-4.4.2014 ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
31
KESÄKUU / PÄIVÄLEIRIT, PAJAT JA MUUT Juni / dagläger, verkstäder och övriga
EBUF:s SOMMARLÄGER 2
Juvanpuiston päiväleiri
Kielletty tytöiltä!
Tidpunkt: 9.-13.6.
Plats: Uf-huset Carlberg i Gammelgård,
Ungdomsvägen 10
Målgrupp: 7–12 åringar
Pris: 95 €
I priset ingår: Program, material, lunch,
mellanmål, lägerförsäkring
Beskrivning av verksamheten: Dagsläger
kl. 8.30–16.30 med skapande verksamhet
och lekar. Aktiviteter både utomhus och inne
i ett gammalt härligt föreningshus med äkta
stämning. Både kvinnliga och manliga ledare.
Anmälning: 20.2–20.5. per e-post eller tfn
Arrangör: Esbobygdens ungdomsförbund r.f.,
EBUF
Kontaktuppgifter: Carola Blom,
050 449 9430, [email protected],
www.ebuf.org
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 9.-13.6. klo 9-16
Paikka: Juvanpuiston nuorisotila, Juvanpuro 2
Kohderyhmä: 2001-2004 syntyneet
Hinta: 50 €
Hinta sisältää: Ohjelman, materiaalit, lounaan,
välipalan ja tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Leirillä pelataan, leikitään
ja askarrellaan mukavan yhdessäolemisen
merkeissä. Leiriltä tehdään 1-2 retkeä. Leirille
mahtuu 15 lasta.
Yhteystiedot: Petra Pesonen, 046 877 2982
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: Haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Haukilahden monitoimitalo
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Tällä leirillä ei
osallistujat ole tehty sokerista ja kanelista,
päivän pikkuhattaroista vaan silmämunista,
neppareista, ällölimasta ja sammakoista.
Tällä leirillä ei tyttöpöpöjä viljellä! Viikon aika
keppostellaan, leikitään vesisotaa ja käydään
hurjia miekkataisteluja. Taidepainotteinen
elämysleiri. Viikolla taiteillaan, leikitään ja
liikutaan.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
32
Valkoisen kanin selässä
Haarniskan hampaaton haamu
Yksisarvinen ja Smaragdi
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Träskändan kartano
Kohderyhmä: 3.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 €
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Träskändan pääpuutarhuri
on ihmeissään. Mistä näitä kaneja riittää?
Tämän viikon aikana tutustumme eri
kanirotuihin, pidämme kanien kauneuskisat,
käymme läpi kanien hoitoa sekä hankintaa,
ja saamme kylään vierailevia kanitähtösiä.
Leirin viimeisenä päivänä pidämme teekutsut
Valkoisen Kanin hengessä.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Jalavapuiston koulu
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Jalavapuiston mamsellia
vaivaa erikoinen ongelma. Ympäri koulua
kuuluu seinistä ihmeellistä ääntä. Syytä
eriskummallisiin ilmiöihin ei ole selvitty.
Leirillä ratkomme salakirjoitusviestejä,
tutustumme ritarin ja prinsessan elämään
sekä varustaudumme seikkailua varten.
Taidepainotteinen elämysleiri. Viikolla
taiteillaan, leikitään ja liikutaan.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Mankkaan koulu
Kohderyhmä: 1.-3. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Kesäinen aamu-usva
peittää Mankkaan metsikön. Yksisarvinen
seisoo paikoillaan ja kuiskaa hiljaa: Etsikää
minulle kuningas Salomonin smaragdi! Nyt
kaivetaan esiin suurennuslasit ja ruuvimeisselit.
Teemme salaisia tehtäviä, rakennamme
linnoja sekä tutustumme tarunhohtoiseen
fantasiamaailmaan. Taidepainotteinen
elämysleiri. Viikon aikana taiteillaan, liikutaan ja
leikitään monipuolisesti.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
33
KESÄKUU / PÄIVÄLEIRIT, PAJAT JA MUUT Juni / dagläger, verkstäder och övriga
Median pyörteissä
Etsiväryhmä saa tehtävän
Etsiväryhmä saa tehtävän
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Karatalo, Kotkatie 4
Kohderyhmä: 15 vuotta täyttäneet
Hinta: 40 €
Hinta sisältää: Materiaalit, tutustumiskäynnit
matkoineen, tapaturmavakuutuksen ja välipalat
Kuvaus toiminnasta: Kiinnostaako media?
Mikä on sinun juttusi? Tule kokeilemaan!
Viikon aikana muun muassa blogataan,
valokuvataan ja tehdään mainosvideo. Tapaat
myös toimittajia ja pääset tutustumiskäynnille
telkkariin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä
Espoon kulttuuripalveluiden ja Curly ry:n
media-ammattilaisten kanssa.
Yhteystiedot: Hanna Savinainen, 09 816 23620
/ [email protected]
Järjestäjä: Espoon kaupunki sekä Curly ry
Ilmoittautuminen: 14.4. alkaen sähköpostitse
[email protected]
Ajankohta: 9.-13.6
Paikka: Tapiolan nuorisotalo, Tapiontori 3A
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaat
Hinta: 120 €
Hinta sisältää: Leiriohjelman, materiaalit ja
lämmin lounas. Lapset ovat vakuutettuja 4H:n
kautta leirin aikana.
Kuvaus toiminnasta: Toimintaa, kesäistä
tekemistä ja hauskaa seikkailua luvassa.
Leirin aikana leiriläiset saavat erilaisia
ongelmanratkaisutehtäviä ja luontoon liittyviä
arvoituksia pohdittavakseen. Leiri sisältää
mukaansa tempaavan tarinan - siitä lisää
lähempänä leiriä nettisivuillamme.
Yhteystiedot: Tapio Rostedt, [email protected]
Järjestäjä: Espoon 4H
Ilmoittautuminen: Lomake:
www.4hyhdistys.net/leirit/
Ajankohta: 9.-13.6
Paikka: Sentterin nuorisotila Kirstintie 11
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaat
Hinta: 120 €
Hinta sisältää: Leiriohjelman, materiaalit ja
lämmin lounas. Lapset ovat vakuutettuja 4H:n
kautta leirin aikana.
Kuvaus toiminnasta: Toimintaa, kesäistä
tekemistä ja hauskaa seikkailua luvassa.
Leirin aikana leiriläiset saavat erilaisia
ongelmanratkaisutehtäviä ja luontoon liittyviä
arvoituksia pohdittavakseen. Leiri sisältää
mukaansa tempaavan tarinan - siitä lisää
lähempänä leiriä nettisivuillamme.
Yhteystiedot: Tapio Rostedt, [email protected]
Järjestäjä: Espoon 4H
Ilmoittautuminen: Lomake:
www.4hyhdistys.net/leirit/
34
Glimsin Eläinpäiväleiri
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Glimsin 4H-kotieläintila Glimsintie
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaat
Hinta: 120 €
Hinta sisältää: Leiriohjelman, materiaalit ja
lämmin lounas. Lapset ovat vakuutettuja 4H:n
kautta leirin aikana
Kuvaus toiminnasta: Leirillä vietetään
leppoisia kesäpäiviä maalaismaisemissa,
Glimsissä. Päivät täyttyvät eläinten
parissa touhuilusta, mukavista leikeistä
ja vauhdikkaasta leiriohjelmasta. Paikalla
on lampaat, vuohet ja kanat. Huippujuttu
eläinrakkaille! Leiri ei sovellu eläinallergikoille!
Talomuseo Glims on vanha espoolainen maatila
Karvasmäen kylässä Bembölessä. Glims on
toiminut maatilana ainakin 1500-luvulta
1900-luvun alkuun saakka. Glims tarjoaa
palasen maaseudun rauhaa ihan keskellä
Espoota.
Yhteystiedot: Tapio Rostedt, [email protected]
Järjestäjä: Espoon 4H
Ilmoittautuminen: Lomake:
www.4hyhdistys.net/leirit/
Nuorten Kotkien olarin
päiväleiri
Kaikille avoin partiolaisten
päiväleiri 3
Ajankohta: 9.-13.6. klo 9-15
Paikka: Olarin nuorisotila, Maapallonkuja 1
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaille
Hinta: 80 €, sisaralennus 10 €
Hinta sisältää: Ohjatun ohjelman,
askartelutarvikkeet, tapaturmavakuutuksen,
lämpimän aterian ja välipalan.
Kuvaus toiminnasta: Päivien aikana pelataan,
askarrellaan ja tehdään retkiä lähialueelle,
lasten toiveet huomioiden.
Yhteystiedot: Pirjo Tirronen 040 776 8815,
[email protected],
www.espoo.nuoretkotkat.fi
Järjestäjä: Espoon Nuoret Kotkat Aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: 17.3. alkaen
[email protected] tai ma-pe klo 9-15
040 776 8815 Pirjo Tirronen Ilmoita lapsen
yhteystiedot, syntymäaika ja mahdolliset
allergiat.
Ajankohta: 9. -13.6.
Paikka: Espoon keskus
Kohderyhmä: 8-10 vuotiaat
Hinta: 100 €
Hinta sisältää: Ohjelman, materiaalit, lounaan
ja välipalan sekä tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Partiolaisten päiväleireillä
tutustutaan erätaitoihin, liikutaan, retkeillään
lähimaastoissa ja tehdään partio-ohjelman
erilaisia aktiviteetteja ryhmässä uusiin
kavereihin tutustuen.
Yhteystiedot: Päiväleirikoordinaattori
Essi Tarvonen, 040 450 1537,
[email protected] /
www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/
paivaleirit
Järjestäjä: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen alkaa
maanantaina 10.2. osoitteessa: www.
paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/paivaleirit
35
KESÄKUU / PÄIVÄLEIRIT, PAJAT JA MUUT Juni / dagläger, verkstäder och övriga
Teatterimenninkäiset
kilpasilla
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Sinebrychoffin huvila, Karhusaari
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: On paras viikko
kesän lyhyen! Luvassa on liehuvia huiveja,
teatteriesitysten ja naamiaisasujen tekoa,
vesisotaa ja huumaavaa naurua. Leirin aikana
jokainen ikuistetaan omaan fanijulisteeseen.
Sopii teatteriharrastuksen aloittelijoille.
Taidepainotteinen elämysleiri. Viikon aikana
taiteillaan, liikutaan ja leikitään.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
36
Salaista suurta väkeä
Ajankohta: 9.-13.6.
Paikka: Villa Åkerblom
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Varhaisina aikoina
jättiläisiä oli kaikkialla ja maa oli täynnä
kultakiviä. Mistä jättiläisiä nyt löytää? Katso
tarkasti ympärillesi. Leirillä leikitään vesisotaa,
tutustutaan kansantarinoihin, ratkotaan
jättiläisten arvoitusta ja tehdään retkiä
lähiympäristöön. Taidepainotteinen elämysleiri.
Viikolla taiteillaan, leikitään ja liikutaan.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Meriluontoa tutkimaan –
Suomenlahtivuoden päiväleiri
Ajankohta: 9.-13.6. klo 9-15
Paikka: Villa Elfvik, Elfvikintie 4
Kohderyhmä: 10-14 vuotiaat
Hinta: 50 €
Hinta sisältää: Ohjelma, materiaalit, lounas,
välipala, tapaturmavakuutus ja retkikuljetukset
Kuvaus toiminnasta: Päiväleirillä tutustutaan
monipuolisesti Suomenlahden meriluontoon.
Leirillä tehdään vesitutkimuksia, askarrellaan
ja pelaillaan Villa Elfvikissä ja lähiympäristössä.
Lisäksi viikon aikana retkeillään Espoon
rannoille ja ulkosaaristoon. Leirillä on
15 osallistujaa ja 2 vetäjää. Leiri on osa
Suomenlahti-vuoden 2014 tapahtumia,
www.gof2014.fi.
Yhteystiedot: Maija Vuorjoki,
[email protected] / 09 816 54403,
www.espoo.fi/villaelfvik
Järjestäjä: Villa Elfvik ja Villa Elfvikin ystävät ry
Ilmoittautuminen: 23.5. mennessä:
[email protected] / 09 816 54400.
Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä
lapsen nimen, syntymävuoden, mahdolliset
allergiat ja muut huomioitavat asiat.
Evenemanget KULTUREN VID ÅN
Sentterin salibandypaja
Soukan päiväleiri
Tidpunkt: 12.6.
Plats: Esbo centrum; Lagstads bollplan,
Lagstads skola och Lagstad hembygdsgård.
Målgrupp: Alla åldrar, barn, ungdomar, vuxna
och pensionärer.
Pris: Gratis inträde! Du betalar för serveringen
och vissa enskilda aktiviteter.
I priset ingår: Fri tillgång till hela
festivalområdet med spännande möten
människor emellan!
Beskrivning av verksamheten: Evenemanget
arrangeras för 16:e gången. Estradprogram,
verkstäder, utställningar, AnkRace och mycket
gott att äta! Bland artisterna: Djungeltrumman,
Mumin och Frida Andersson! Försommarens
självklara mötesplats för små och stora, både
Esbobor och folk längre ifrån! Kom gärna med
buss eller tåg!
Anmälning: Talkojobbare får gärna kontakta
arrangörerna!
Arrangör: Esbo stad, enheten Svenska rum och
Esbobygdens ungdomsförbund r.f., i samarbete
med ett 20-tal föreningar och organisationer.
Kontaktuppgifter: www.kulturenvidan.fi
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Sentterin nuorisotila, Kirstintie 11
Kohderyhmä: 2001-2003 syntyneet
Hinta: 32 €
Hinta sisältää: Ohjatun ohjelman,
välipalan, mahdolliset kuljetukset ja
tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Tutustumme salibandyn
saloihin erilaisilla harjoitteilla ja pelaamisella.
Säbäpaja huipentuu torstaina yhteiseen
turnaukseen muiden salibandypajojen kanssa.
Yhteystiedot: Markus Lemmetyinen,
050 462 2626
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: Haku sähköpostitse
12.3.-4.4. [email protected]. Ilmoita
lapsen nimi, syntymäaika, sekä huoltajan
yhteystiedot.
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 16.-19.6. klo 9-16
Paikka: Soukan nuorisotila, Soukantie 13
Kohderyhmä: 2001-2004 syntyneet
Hinta: 40 €
Hinta sisältää: Ohjauksen, materiaalit,
lounaan, välipalan, retket ja
tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Luvassa on monipuolista
ja hauskaa ohjelmaa Soukan nuorisotilalla
ja sen läheisyydessä. Pelaamme yhdessä,
askartelemme taidokkaita teoksia ja uimme
meressä sään salliessa. Lisäksi teemme retkiä
Espoossa ja Helsingissä.
Yhteystiedot: Sari Salmela, 046 877 1708
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
37
KESÄKUU / PÄIVÄLEIRIT, PAJAT JA MUUT Juni / dagläger, verkstäder och övriga
Leppävaaran
salibandypajapaja
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Leppävaaran nuorisotila
Kohderyhmä: 2001-2003 syntyneet
Hinta: 32 €
Hinta sisältää: Ohjatun ohjelman, lounaan,
mahdolliset kuljetukset ja vakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Tutustumme salibandyn
saloihin erilaisilla harjoitteilla ja pelaamisella.
Säbapaja huipentuu torstaina pelattavaan
turnaukseen.
Yhteystiedot: Carol Helenius, 046 877 2204
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: Haku sähköpostitse
12.3.-4.4. [email protected] .
Ilmoita lapsen nimi, syntymäaika, sekä
huoltajan yhteystiedot.
38
Leppävaaran päiväleiri
Kesäkivaa retkeillen
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 16.-19.6 klo 9-16
Paikka: Leppävaaran nuorisotila
Kohderyhmä: 2001-2004 syntyneet
Hinta: 40 €
Hinta sisältää: Ohjelman, materiaalit,
retket, lounaan ja välipalan sekä
tapaturmavakuutuksen.
Kuvaus toiminnasta: Päiväleirillä viihdytään
yhdessä pelien, retkien ja muun mukavan
touhuamisen merkeissä.
Yhteystiedot: Leppävaaran nuorisotila,
046 877 2204
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 16.-18.6.
Paikka: Retkien lähtö / paluu Matinkylän
monitoimitalo, Matinraitti 17
Kohderyhmä: 9-12 vuotiaat
Hinta: 15 € (henkilö / viikko)
Hinta sisältää: Kuljetukset, pääsymaksut,
retkieväät ja tapaturmavakuutuksen.
Kuvaus toiminnasta: Ma 16.6. luontoretki
Nuuksioon, ti 17.6. retki Isoon Vasikkasaareen,
ke 18.6. retki kotieläintila Rehndahliin
Kirkkonummelle. Retkipäivät klo 8:3015.30. Retkiviikolle otetaan 20 lasta
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Yhteystiedot: Lea Tahvanainen/ Raimo Majuri,
046 877 3035
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: 1.-15.5. sähköpostilla
[email protected]. Kirjoita
sähköpostiin lapsen nimi ja ikä, sekä huoltajan
nimi ja yhteystiedot.
Juvanpuiston salibandypaja
Sentterin päiväleiri
Oittaan kalastuspäivät
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Juvanpuiston nuorisotila, Juvanpuro 2
Kohderyhmä: 2001-2003 syntyneet
Hinta: 32 €
Hinta sisältää: Ohjatun ohjelman,
lounaan, mahdolliset kuljetukset ja
tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Tutustumme salibandyn
saloihin erilaisilla harjoitteilla ja pelaamisella.
Säbäpaja huipentuu torstaina yhteiseen
turnaukseen muiden salibandypajojen kanssa.
Yhteystiedot: Anniina Vilkman, 050 303 1957
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: Haku sähköpostitse
12.3.-4.4. [email protected].
Ilmoita lapsen nimi, syntymäaika, sekä
huoltajan yhteystiedot.
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Sentterin nuorisotila, Kirstintie 11
Kohderyhmä: 2001-2004 syntyneet
Hinta: 40 €
Hinta sisältää: Ohjelman, materiaalit,
lounaan,välipalan ja tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Leirillä pelataan,
leikitään, askarrellaan ja vietetään hauskoja
päiviä yhdessä. Lisäksi tehdään 1-2 retkeä
pääkaupunkiseudulla.
Yhteystiedot: Nahid Nam Nikazar,
046 877 1355
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Oittaan kartano ja ulkoilukeskus,
Kunnarlantie 33-39
Kohderyhmä: 2002-2004 syntyneet
Hinta: 32 €
Hinta sisältää: Lounaan, materiaalin ja
tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Mukavaa yhdessäoloa
kalastellen, oppien kalastukseen liittyviä taitoja.
Yhteystiedot: Markku Rossi, 050 303 1957
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: Haku sähköpostitse 12.3.4.4. [email protected]. Ilmoita lapsen
nimi, syntymäaika, sekä huoltajan yhteystiedot.
Paja täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
39
KESÄKUU / PÄIVÄLEIRIT, PAJAT JA MUUT Juni / dagläger, verkstäder och övriga
Rosvoruhtinatar ja kadonneen
ryöstösaaliin metsästys
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Haukilahden monitoimitalo
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 85 € / 80 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Rosvoruhtinatar on
käärmeissään. Hänen ryövärijoukossaan
on petturi, joka on vienyt ruhtinattaren
ryöstösaaliin. Aarretta jäljittäessään hän
on päätynyt Haukilahteen. Mistä löydämme
sen? Leirillä ratkaistaan arvoituksia,
käydään vesisotaa ja askarrellaan aarteita.
Taidepainotteinen elämysleiri. Viikolla
taiteillaan, leikitään ja liikutaan.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
40
Lasten päiväluontoleiri II
Minä ja karvakorvani
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Olarin nuorisotila, Maapallonkuja 1
Kohderyhmä: 8-12 vuotiaat
Hinta: 105 € / 80 € (Luonto-Liiton jäsenet),
sisaralennus 10 €
Hinta sisältää: Monipuolinen ohjelma,
materiaalit, lounas ja välipala,
tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Päiväluontoleirillä
retkeillään, tutkitaan lähiympäristöä, pelataan
ja leikitään, askarrellaan ja huomataan, kuinka
lähellä luonto oikeastaan on kaupungissakin.
Päiväleirit alkavat aamuisin ja siellä viihdytään
iltapäivään asti.
Yhteystiedot: Saara Leinikka, 040 165 1908,
[email protected]
Järjestäjä: Espoon Nuoret
Ympäristönsuojelijat ry
Ilmoittautuminen: nettilomakkeella
osoitteessa www.luppi.fi/kesaleirit2014
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Träskändan kartano
Kohderyhmä: 3.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 €
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Jokaisen
koiraharrastajan unelmaleiri starttaa
kesäkuussa. Viikon aikana on luvassa
tutustumista koiran koulutukseen ja hoitoon,
lajiesittelyjä, yhteislenkkejä, koiravalokuvausta,
eläintaidetta sekä opetellaan temppuja
ja aktivointia. Tutustumme viikon aikana
monipuolisesti koiraharrastajan iloiseen
maailmaan! Leirille saa ottaa mukaan oman
koiran.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Rakkain ratsuni
Lilliputtien koti koriaksi
Feeniksin sulka
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Jalavapuiston koulu
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 85 € / 80 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Nyt kiidetään
myrskytuulenlailla. Ota humman korvista
kiinni! Taiteilemme keppihevoset, kirmailemme
esteradalla, askartelemme varusteita,
käymme maastossa, teemme hepoillemme
sukutaulut ja tallikuvaukset sekä pidämme
esteratsastuskisat. Talli toivottaa innokkaat
heppahullut tervetulleiksi. Taidepainotteinen
elämysleiri. Viikolla taiteillaan, leikitään ja
liikutaan monipuolisesti.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Mankkaan koulu
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 85 € / 80 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Lilliputeilla on
ongelma. Huonekalukaupoista löytyy liian
isoja huonekaluja. Lilliputit kääntyivät
puoleemme ja nyt on aika koristella nukkekoti
sekä miniatyyrilinnat komeiksi. Viikon
aikana rakennamme nukkekotiin kalusteita
ja tarvikkeita. Taidepainotteinen elämysleiri.
Viikon aikana taiteillaan, liikutaan ja leikitään
monipuolisesti.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Haukilahden monitoimitalo
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Taikakartta johdattaa
meidät muinaiseen maailmaan, missä
lohikäärmeet, keijut, peikot ja taikametsä
ovat vaarassa tuhoutua. Pajassa tutustutaan
värien kiehtovaan maailmaan, piirtäen
maalaten ja kierrätystavaroista askarrellen.
Voitko sinä pelastaa taruolentojen maailman?
Taidepainotteinen elämysleiri. Viikolla
taiteillaan, leikitään ja liikutaan.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
41
KESÄKUU / PÄIVÄLEIRIT, PAJAT JA MUUT Juni / dagläger, verkstäder och övriga
Kielletty tytöiltä!
Keijujen juhannus karkelot
Glimsin Eläinpäiväleiri
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Sinebrychoffin huvila, Karhusaari
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 85 € / 80 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Tällä leirillä ei
osallistujat ole tehty sokerista ja kanelista,
päivän pikkuhattaroista vaan silmämunista,
neppareista, ällölimasta ja sammakoista.
Tällä leirillä ei tyttöpöpöjä viljellä! Viikon aika
keppostellaan, leikitään vesisotaa ja käydään
hurjia miekkataisteluja. Taidepainotteinen
elämysleiri. Viikolla taiteillaan, leikitään ja
liikutaan.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Villa Åkerblom
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 85 € / 80 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Juhannusviikolla ilmassa
on taikaa ja Villa Åkerblomin pihapiirin täyttää
keijukuningattaren hovi tyllihameineen. Tule
saamaan osasi keijupölystä ja kesätaioista.
Leirillä teemme keijukaishamoset, keijutiarat
ja pidämme kesäkestit. Taidepainotteinen
elämysleiri. Viikolla taiteillaan, leikitään ja
liikutaan monipuolisesti.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Ajankohta: 16.–19.6.
Paikka: Glimsin 4H-kotieläintila Glimsintie
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaat
Hinta: 120 €
Hinta sisältää: Hintaan sisältyy leiriohjelma,
materiaalit ja lämmin lounas. Lapset ovat
vakuutettuja 4H:n kautta leirin aikana
Kuvaus toiminnasta: Leirillä vietetään leppoisia
kesäpäiviä maalaismaisemissa, Glimsissä.
Päivät täyttyvät eläinten parissa touhuilusta,
mukavista leikeistä ja vauhdikkaasta
leiriohjelmasta. Paikalla on lampaat, vuohet ja
kanat. Huippujuttu eläinrakkaille! Leiri ei sovellu
eläinallergikoille!
Talomuseo Glims on vanha espoolainen maatila
Karvasmäen kylässä Bembölessä. Glims on
toiminut maatilana ainakin 1500-luvulta
1900-luvun alkuun saakka. Glims tarjoaa
palasen maaseudun rauhaa ihan keskellä
Espoota.
Yhteystiedot: Tapio Rostedt, [email protected]
Järjestäjä: Espoon 4H
Ilmoittautuminen: Lomake:
www.4hyhdistys.net/leirit/
42
Kaikille avoin partiolaisten
päiväleiri 2
Ajankohta: 16.-19.6.
Paikka: Espoon keskus
Kohderyhmä: 8-10 vuotiaat
Hinta: 80 €
Hinta sisältää: Ohjelman, materiaalit, lounaan
ja välipalan sekä tapaturmavakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Partiolaisten päiväleireillä
tutustutaan erätaitoihin, liikutaan, retkeillään
lähimaastoissa ja tehdään partio-ohjelman
erilaisia aktiviteetteja ryhmässä uusiin
kavereihin tutustuen.
Yhteystiedot: Päiväleirikoordinaattori
Essi Tarvonen, 040 450 1537,
[email protected] /
www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/
paivaleirit
Järjestäjä: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen alkaa
maanantaina 10.2. osoitteessa:
www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/
paivaleirit
Kuningaskobran arvoitus
Draculan verevä leffapaja
Ajankohta: 23.-27.6.
Paikka: Träskändan kartano
Kohderyhmä: 3.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Vanha valkoinen kobra,
salaisuuksien palatsin vanha vartija, on
piilottanut Träskändan kartanon pihamaalle
loisteliaan aarteen. Selvitämme viikon aikana
mysteeriä johtolankoja seuraten, aarrekarttoja
tehden ja matelijoihin tutustuen. Viikon
päätteeksi teemme retken Tropicarioon, jossa
pääsemme ihastelemaan oikeita käärmeitä.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Ajankohta: 23.-27.6.
Paikka: Mankkaan koulu
Kohderyhmä: 3.-8. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Arkut auki! Hyytävä
leffapaja starttaa Mankkaalla. Leirin aikana
käsikirjoitamme, lavastamme ja kuvaamme
vereviä elokuvia Nosferatun hengessä sekä
teemme goottihenkisiä sarjakuvia. Tyyli on
vapaa, mutta ei pakollinen. Taidepainotteinen
elämysleiri. Viikon aikana taiteillaan, liikutaan ja
leikitään monipuolisesti.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
43
KESÄKUU / PÄIVÄLEIRIT, PAJAT JA MUUT Juni / dagläger, verkstäder och övriga
Tapiolan päiväleiri
Rakkain ratsuni
Kultaisen miekan kilta
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 23.-27.6.
Paikka: Tapiolan nuorisotila, Tapiontori 3 A
Kohderyhmä: 2001-2004 syntyneet
Hinta: 50 €
Hinta sisältää: Lounaan, välipalan, ohjelman,
materiaalit, retket ja vakuutuksen.
Kuvaus toiminnasta: Monenlaista mukavaa
kesäistä puuhaa niin ulkona kuin sisällä. Leirin
ohjelmaan sisältyy myös päiväretkiä. Tulehan
mukaan nauttimaan loistavasta seurasta ja
kesäisestä ohjelmasta!
Yhteystiedot: Jonna Nieminen, 043 824 9549
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4. ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
Ajankohta: 23.-27.6.
Paikka: Sinebrychoffin huvila, Karhusaari
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Nyt kiidetään
myrskytuulenlailla. Ota humman korvista
kiinni! Taiteilemme keppihevoset, kirmailemme
esteradalla, askartelemme varusteita,
käymme maastossa, teemme hepoillemme
sukutaulut ja tallikuvaukset sekä pidämme
esteratsastuskisat. Talli toivottaa innokkaat
heppahullut tervetulleiksi. Taidepainotteinen
elämysleiri. Viikolla taiteillaan, leikitään ja
liikutaan monipuolisesti.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
Ajankohta: 23.-27.6.
Paikka: Villa Åkerblom
Kohderyhmä: 1.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Olemme tarkkailleet
ja katselleet teitä vuosisatojen ajan. Nyt
kiltaamme on kohdannut suuri onnettomuus
ja kutsumme sinut joukkoihimme. Tule
rakentamaan kanssamme salaseuran uusi
päämaja. Leirin aikana rakennamme majoja,
leikimme vesisotaa ja ratkomme arvoituksia.
Taidepainotteinen elämysleiri. Viikolla
taiteillaan, leikitään ja liikutaan.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
44
HEINÄKUU / LEIRIT JuLi / läger
Glimsin Eläinpäiväleiri
KV-ystävyysleiri
Perheleiri
Ajankohta: 23.–27.6.
Paikka: Glimsin 4H-kotieläintila Glimsintie
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaat
Hinta: 120 €
Hinta sisältää: Leiriohjelma, materiaalit ja
lämmin lounas. Lapset ovat vakuutettuja 4H:n
kautta leirin aikana
Kuvaus toiminnasta: Leirillä vietetään
leppoisia kesäpäiviä maalaismaisemissa,
Glimsissä. Päivät täyttyvät eläinten
parissa touhuilusta, mukavista leikeistä
ja vauhdikkaasta leiriohjelmasta. Paikalla
on lampaat, vuohet ja kanat. Huippujuttu
eläinrakkaille! Leiri ei sovellu eläinallergikoille!
Talomuseo Glims on vanha espoolainen maatila
Karvasmäen kylässä Bembölessä. Glims on
toiminut maatilana ainakin 1500-luvulta
1900-luvun alkuun saakka. Glims tarjoaa
palasen maaseudun rauhaa ihan keskellä
Espoota.
Yhteystiedot: Tapio Rostedt, [email protected]
Järjestäjä: Espoon 4H
Ilmoittautuminen: Lomake:
www.4hyhdistys.net/leirit/
Ajankohta: 7.-13.7.
Paikka: Sammalniemen leirikeskus, Juupajoki
Kohderyhmä: 12-16 vuotiaat
Hinta: 130 € (sisarale 20 €)
Hinta sisältää: Matkat, majoitus 4
hengen huoneissa, ruoka, ohjelma ja
tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Kansainvälistytään eri
maista tulevien lasten ja nuorten kanssa (Saksa,
Kypros, Tsekki). Opitaan uutta ja tehdään
omaamme tunnetuksi muille. Leiriläisiä tulee
eri puolilta maata. Monipuolista leiritoimintaa
Sammalniemen upeassa ympäristössä. Leirille
otetaan 70 leiriläistä. Toimintaa ohjaa 20
ohjaajaa.
Yhteystiedot: Reijo Ranta, toiminnanohjaaja,
[email protected] , 041 464 5851
Järjestäjä: SDPL ja SDPL:n Espoon
Aluejärjestö ry.
Ilmoittautuminen: 1.3.-16.6. [email protected]
tai 041-4645851
Ajankohta: 14.-18.7.
Paikka: Huruslammen leirikeskus, Hirvensalmi
Kohderyhmä: Lapsiperheet
Hinta: 70 € / henkilö (alle 7 v maksutta)
Hinta sisältää: Majoitus (perheittäin
mökeissä), ruoka, ohjelma ja
tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Koko perheelle
soveltuvaa leiritoimintaa, jossa lapsille
monipuolista tekemistä myös yhdessä muiden
lasten kanssa. Leirille otetaan 5-6 perhettä.
Toimintaa ohjaa 3-4 ohjaajaa.
Yhteystiedot: Reijo Ranta toiminnanohjaaja,
[email protected] , 041 464 5851
Järjestäjä: SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan
piiri ja Espoon Aluejärjestö ry.
Ilmoittautuminen: 1.3.-15.6. [email protected]
tai 041 464 5851
45
HEINÄKUU / LEIRIT JuLi / läger
Pioneerien Kukkis monitoimileiri
Nuorten kesävaellus
Perheiden luontoleiri 1
Ajankohta: 15.-13.7.
Paikka: Kukonnotkon leirikeskus Heinola.
Kohderyhmä: 5-15 vuotiaat
Hinta: 155 € (sisarale 20 €)
Hinta sisältää: Matkat, majoitus (68 hengen mökeissä), ruoka, ohjelma ja
tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Monipuolista liikuntaa,
kädentaitoja, luontotoimintaa vesitoimintaa,
pelejä ja leikkejä, discoilua ja leirinuotioita.
Leirille otetaan 80 leiriläistä. Toimintaa ohjaa
20 ohjaajaa.
Yhteystiedot: Ismo Haapala, toiminnanohjaaja:
[email protected] , 050 341 7982
Järjestäjä: SDPL; Vantaan aluejärjestö yhdessä
SDPL:n Espoon Aluejärjestön kanssa.
Ilmoittautuminen: 1.3.-16.6.
[email protected] tai
[email protected]
Ajankohta: 15.-18.7.
Paikka: Repovesi
Kohderyhmä: 13-19 vuotiaat
Hinta: 50 €
Hinta sisältää: Matkat, ruuat ja majoituksen
teltassa
Kuvaus toiminnasta: Rentoa kesävaellusta ja
luonnosta nauttimista Repoveden maisemissa.
Vaellus sopii myös ensikertalaisille.
Yhteystiedot: Tuomas Merilahti 040 548 9437,
[email protected]
Järjestäjä: Tapiolan, Olarin ja Espoonlahden
seurakunnat (ev.lut)
Ilmoittautuminen: 9.6 mennessä tuomas.
[email protected]
Ajankohta: 20.-23.7.
Paikka: Kattilaniemen leirikeskus, Nuuksio
Kohderyhmä: sukulaiset vauvasta vaariin
Hinta: yli 18-vuotiaat 140 € / 130 € (LuontoLiiton tai Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenet)
3-18 vuotiaat 70 € / 60 € (jäsenet)
0-2 vuotiaat ilmaiseksi
Hinta sisältää: Monipuolinen ohjelma,
täysihoito, tapaturmavakuutus, materiaalit ja
yhteiskuljetus
Kuvaus toiminnasta: Perheleirillä puuhataan
luonnossa koko perheen voimin. Luvassa on
vauhdikasta peuhaamista, mutta vastapainoksi
myös rauhoittumista kesäisen luonnon keskellä.
Ohjelmaan kuuluvat tietysti erilaiset pelit
ja leikit, yöpyminen teltoissa, leirinuotiolla
viipyilyä sekä sauna ja uiminen.
Yhteystiedot: Anna Swanljung, 050 407 2969,
[email protected]
Järjestäjä: Espoon Nuoret
Ympäristönsuojelijat ry
Ilmoittautuminen: nettilomakkeella
osoitteessa www.luppi.fi/kesaleirit2014
46
Eläinleiri 1
Perheleiri
Perheiden luontoleiri 2
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 21.-25.7.
Paikka: Kanniston kotieläintila, Alastaro
Kohderyhmä: 2002-2004 syntyneet
Hinta: 75 €
Hinta sisältää: Materiaalit, majoituksen,
kuljetukset, ruokailut, tapaturmavakuutuksen ja
leiriohjelman.
Kuvaus toiminnasta: Mukava eläintenhoitoon
ja kotieläintilan töihin keskittyvä leiriviikko.
Eläinleirillä paijataan ja rapsutellaan
kaikenkarvaisia eläimiä kaneista lehmiin,
unohtamatta kuitenkaan kotieläintilan
päivittäisiä eläintenruokintaan ja –hoitoon
liittyviä askareita. Huomioithan, että leiri ei sovi
eläinallergisille.
Yhteystiedot: Anna Vilen, 050 395 2229
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3-4.4., ohjeet
esitteessä s.6 ja www.espoo.fi/nuoriso
Ajankohta: 21.-25.7.
Paikka: Huruslammen leirikeskus, Hirvensalmi
Kohderyhmä: Lapsiperheet
Hinta: 70 € / henkilö (alle 7 v maksutta)
Hinta sisältää: Majoitus (perheittäin
mökeissä), ruoka, ohjelma ja
tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Koko perheelle
soveltuvaa leiritoimintaa, jossa lapsille
monipuolista tekemistä myös yhdessä muiden
lasten kanssa. Leirille otetaan 5-6 perhettä.
Toimintaa ohjaa 3-4 ohjaajaa.
Yhteystiedot: Reijo Ranta toiminnanohjaaja;
[email protected] , 041 464 5851
Järjestäjä: SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan
piiri ja Espoon Aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: 1.3.-15.6. [email protected]
tai 041 464 5851
Ajankohta: 24.-27.7.
Paikka: Kattilaniemen leirikeskus, Nuuksio
Kohderyhmä: sukulaiset vauvasta vaariin
Hinta: yli 18-vuotiaat 140 € / 130 € (LuontoLiiton tai Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenet)
3-18 vuotiaat 70 € / 60 € (jäsenet)
0-2 vuotiaat ilmaiseksi
Hinta sisältää: Monipuolinen ohjelma,
täysihoito, tapaturmavakuutus, materiaalit ja
yhteiskuljetus
Kuvaus toiminnasta: Perheleirillä puuhataan
luonnossa koko perheen voimin. Luvassa on
vauhdikasta peuhaamista, mutta vastapainoksi
myös rauhoittumista kesäisen luonnon keskellä.
Ohjelmaan kuuluvat tietysti erilaiset pelit
ja leikit, yöpyminen teltoissa, leirinuotiolla
viipyilyä sekä sauna ja uiminen.
Yhteystiedot: Anna Swanljung, 050 407 2969,
[email protected]
Järjestäjä: Espoon Nuoret
Ympäristönsuojelijat ry
Ilmoittautuminen: nettilomakkeella
osoitteessa www.luppi.fi/kesaleirit2014
47
HEINÄKUU / LEIRIT JuLi / läger
Atlantis- Finlands Svenska
Scouter r.f.:s förbundsläger Tidpunkt: 26.7–2.8. Plats: Hangö udd Målgrupp: 10-17 åringar Pris: 140 €
I priset ingår: Program, inkvartering i tält och
mat Beskrivning av verksamheten: 2000
deltagare från hela Svenskfinland
och världen samlas för en vecka av
oförglömliga upplevelser, nya vänner och
scoutäventyr: strandaktiviteter, matlagning
i naturen, tävlingar, klättervägg, kreativitet,
internationellt. Också du som inte är scout är
välkommen med!
Anmälning: t.o.m. 15.4 per e-post / webbblankett Arrangör: Finlands Svenska Scouter rf Kontaktuppgifter: Jessica Laiho,
050 389 3650 (ti-ons kl 12-15),
[email protected] /
www.atlantis2014.fi 48
Perheleiri
Eläinleiri 2
Ajankohta: 28.7.-1.8.
Paikka: Huruslammen leirikeskus, Hirvensalmi
Kohderyhmä: Lapsiperheet
Hinta: 70 € / henkilö (alle 7 v maksutta)
Hinta sisältää: Majoitus (perheittäin
mökeissä), ruoka, ohjelma ja
tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Koko perheelle
soveltuvaa leiritoimintaa, jossa lapsille
monipuolista tekemistä myös yhdessä muiden
lasten kanssa. Leirille otetaan 5-6 perhettä.
Toimintaa ohjaa 3-4 ohjaajaa.
Yhteystiedot: Reijo Ranta toiminnanohjaaja;
[email protected] , 041 464 5851
Järjestäjä: SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan
piiri ja Espoon Aluejärjestö ry.
Ilmoittautuminen: 1.3.-15.6. [email protected]
tai 041 464 5851
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 28.7.-1.8.
Paikka: Kanniston Kotieläintila, Alastaro
Kohderyhmä: 2001-2003 syntyneet
Hinta: 75 €
Hinta sisältää: Materiaalit, majoituksen,
kuljetukset, ruokailut, tapaturmavakuutuksen ja
leiriohjelman.
Kuvaus toiminnasta: Mukava eläintenhoitoon
ja kotieläintilan töihin keskittyvä leiriviikko.
Eläinleirillä paijataan ja rapsutellaan
kaikenkarvaisia eläimiä kaneista lehmiin,
unohtamatta kuitenkaan kotieläintilan
päivittäisiä eläintenruokintaan ja –hoitoon
liittyviä askareita. Huomioithan, että leiri ei sovi
eläinallergisille.
Yhteystiedot: Niina Herlin, 046 877 1443
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
Lasten luontoleiri 2
Kaikille avoin Väiski- partioleiri
Ajankohta: 28.7.-2.8.
Paikka: Kattilaniemen leirikeskus, Nuuksio
Kohderyhmä: 8-12 vuotiaat
Hinta: 185 € / 155 € (Luonto-Liiton jäsenet),
sisaralennus 10 €
Hinta sisältää: Monipuolinen ohjelma,
täysihoito, tapaturmavakuutus, materiaalit ja
yhteiskuljetus
Kuvaus toiminnasta: Lasten luontoleirillä
vietetään hauskaa ja jännittävää leirielämää
Nuuksion kansallispuistossa! Leirillä tutkitaan
lähimetsän ja rantojen ihmeitä, opitaan
tunnistamaan jännittävästi uusia eliölajeja,
nukutaan teltassa, pelataan ja leikitään,
istutaan leirinuotiolla ja tietenkin saunotaan ja
uidaan!
Yhteystiedot: Saara Leinikka, 040 165 1908,
[email protected]
Järjestäjä: Espoon Nuoret
Ympäristönsuojelijat ry
Ilmoittautuminen: nettilomakkeella
osoitteessa www.luppi.fi/kesaleirit2014
Ajankohta: 28.7-6.8.
Paikka: Skutviken, Tammisaari
Kohderyhmä: Kaikki
Hinta: 7-9-vuotiaat 110 €/130 € ja 10-vuotiaat ja
sitä vanhemmat 145 €/165 €
Hinta sisältää: Partioleirin, ruuat, kuljetukset
ja elämyksellistä ohjelmaa! Tarkemmat tiedot
löydät nettisivuiltamme www.väiski.fi
Kuvaus toiminnasta: Partio on hauska ja
monipuolinen harrastus. Se on täynnä ystävyyttä,
naurua ja unohtumattomia elämyksiä. Partiossa
opit muun muassa toimimaan luonnossa sekä
toteuttamaan itse erilaisia retkiä ja tempauksia
yhdessä partiokavereidesi kanssa. Yksikään
partiolainen ei seuraa vierestä, vaan kaikki
pääsevät oppimaan itse tekemällä. Tätä kaikkea
pääset tekemään partioleiri Väiskillä, jonne kaikki
ovat tervetulleita mukaan! Tämä on hauska tapa
päästä tutustumaan ja mukaan partiotoimintaan.
Yhteystiedot: www.väiski.fi ja
[email protected]
Järjestäjä: Espoon Partiotuki ry
Ilmoittautuminen: Varsinainen
ilmoittautuminen tapahtuu paperisella
lomakkeella 21.3.2014 mennessä ja jälkiilmoittautuminen 30.5. saakka, korotetulla
leirimaksulla.
49
HEINÄKUU / PÄIVÄLEIRI, PAJAT JA MUUT JULi / dagläger, verkstäder och övriga
Glimsin Eläinpäiväleiri
Koko perheen rantalomaviikko
Lasten päiväluontoleiri III
Ajankohta: 28.7.–1.8.
Paikka: Glimsin 4H-kotieläintila Glimsintie
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaat
Hinta: 120 €
Hinta sisältää: Leiriohjelma, materiaalit ja
lämmin lounas. Lapset ovat vakuutettuja 4H:n
kautta leirin aikana
Kuvaus toiminnasta: Leirillä vietetään
leppoisia kesäpäiviä maalaismaisemissa,
Glimsissä. Päivät täyttyvät eläinten
parissa touhuilusta, mukavista leikeistä
ja vauhdikkaasta leiriohjelmasta. Paikalla
on lampaat, vuohet ja kanat. Huippujuttu
eläinrakkaille! Leiri ei sovellu eläinallergikoille!
Talomuseo Glims on vanha espoolainen maatila
Karvasmäen kylässä Bembölessä. Glims on
toiminut maatilana ainakin 1500-luvulta
1900-luvun alkuun saakka. Glims tarjoaa
palasen maaseudun rauhaa ihan keskellä
Espoota.
Yhteystiedot: Tapio Rostedt ,
[email protected]
Järjestäjä: Espoon 4H
Ilmoittautuminen: Lomake:
www.4hyhdistys.net/leirit/
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 28.7.-1.8.
Paikka: Espoon eri uimarannat viikolla 31
Kohderyhmä: Lapset, nuoret ja perheet
Hinta: Maksuton
Kuvaus toiminnasta: Aurinkoista biitsielämää
pelailun, palloilun, askartelun ja leikkimisen
merkeissä. Toiminta tapahtuu päivisin
vuorotellen Espoon eri uimarannoilla ja se on
suunnattu pääosin alakoululaisille soveltuen
myös erityislapsille ja nuorille. Tarkempia
tietoja voit tiedustella yhteyshenkilöiltä
toukokuussa. Huom! Emme vastaa lasten
valvonnasta päivän aikana. Vanhemmat ja
huoltajat, tervetuloa mukaan!
Yhteystiedot: Helena Pennanen,
046 877 3548 / Katrina Nylund, 046 877 2754
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: Ei ennakkoilmoittautumista
Ajankohta: 28.7.-1.8.
Paikka: Villa Elfvikin luontotalo, Elfvikintie 4
Kohderyhmä: 8-12 vuotiaat
Hinta: 125 € / 100 € (Luonto-Liiton jäsenet),
sisaralennus 10 €
Hinta sisältää: Monipuolinen ohjelma,
materiaalit, lounas ja välipala,
tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Päiväluontoleirillä
retkeillään, tutkitaan lähiympäristöä, pelataan
ja leikitään, askarrellaan ja huomataan, kuinka
lähellä luonto oikeastaan on kaupungissakin.
Päiväleirit alkavat aamuisin ja siellä viihdytään
iltapäivään asti.
Yhteystiedot: Saara Leinikka, 040 165 1908,
[email protected]
Järjestäjä: Espoon Nuoret
Ympäristönsuojelijat ry
Ilmoittautuminen: nettilomakkeella
osoitteessa www.luppi.fi/kesaleirit2014
50
Häjyt tuloo! – elokuvapaja
Ajankohta: 31.7.-3.8.
Paikka: Kurikka
Kohderyhmä: 6.-9. luokkalaiset
Hinta: 150 €
Hinta sisältää: Ruoka, materiaalit, vakuutus
sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Ny on luvas niin
mukava leiri, notta epäälyttää. Suuntaamme
Häjyjen syntysijoille heinä-elokuun vaihteessa
käsikirjoittamaan ja kuvaamaan lyhytelokuvia.
Tutustumme viikonlopun aikana paikalliseen
elämänmenoon. Taidepainotteinen elämysleiri.
Viikon aikana taiteillaan, mutta myös liikutaan
monipuolisesti.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
51
ELOKUU / LEIRIT AUGUSTI / läger
Glimsin Eläinpäiväleiri
Hilavitkutin 1
Kesäleiri
Ajankohta: 4.-8.8.
Paikka: Glimsin 4H-kotieläintila Glimsintie
Kohderyhmä: 7-10 vuotiaat
Hinta: 120 €
Hinta sisältää: Leiriohjelma, materiaalit ja
lämmin lounas. Lapset ovat vakuutettuja 4H:n
kautta leirin aikana
Kuvaus toiminnasta: Leirillä vietetään
leppoisia kesäpäiviä maalaismaisemissa,
Glimsissä. Päivät täyttyvät eläinten
parissa touhuilusta, mukavista leikeistä
ja vauhdikkaasta leiriohjelmasta. Paikalla
on lampaat, vuohet ja kanat. Huippujuttu
eläinrakkaille! Leiri ei sovellu eläinallergikoille!
Talomuseo Glims on vanha espoolainen maatila
Karvasmäen kylässä Bembölessä. Glims on
toiminut maatilana ainakin 1500-luvulta
1900-luvun alkuun saakka. Glims tarjoaa
palasen maaseudun rauhaa ihan keskellä
Espoota.
Yhteystiedot: Tapio Rostedt,
[email protected]
Järjestäjä: Espoon 4H
Ilmoittautuminen: Lomake:
www.4hyhdistys.net/leirit/
Ajankohta: 4.-6.8.
Paikka: Velskola
Kohderyhmä: 1.-3. luokkalaisille
Hinta: 40 €
Hinta sisältää: Ohjelman, täysihoidon,
kuljetukset ja vakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Toimintaa, laulua, naurua,
kädentaitoja,liikuntaa, musiikkia,hiljentymistä
ja kavereita
Yhteystiedot: [email protected](Espoonlahti),
[email protected](Olari),
[email protected](Tapiola),
[email protected] (Esbo svenska),
[email protected](Leppävaara),
[email protected] (Kauniainen)
Järjestäjä: Espoonlahden, Tapiolan, Olarin,
Leppävaaran, Kauniaisten suomenkieliset
ja Espoon ja Kauniasten ruotsinkieliset
seurakunnat(ev.lut)
Ilmoittautuminen: 1.3-13.4. www. sodesode.fi
->tytöt ja pojat tai www.lenu.fi
Ajankohta: 4.-6.8.
Paikka: Hvittorp, Kirkkonummi
Kohderyhmä: 3.-7. luokkalaisille
Hinta: 35 € (sisaralennus 5 €)
Hinta sisältää: Ohjelman, täysihoidon,
kuljetuksen ja vakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Toimintaa ulkona ja
sisällä, kädentaitoja, hartauksia ja tietenkin
kavereita
Yhteystiedot: [email protected]
Järjestäjä: Tuomiokirkkoseurakunta (ev.lut)
Ilmoittautuminen: 3.3.-11.5. www.lujakallio.fi
52
Eläinleiri 3
Murkkuleiri
Nuorten luontoleiri
NUORISOPALVELUT
Ajankohta: 4.-8.8.
Paikka: Kanniston Kotieläintila, Alastaro
Kohderyhmä: 2000-2002 syntyneet
Hinta: 75 €
Hinta sisältää: Materiaalit, majoituksen,
kuljetukset, ruokailut, tapaturmavakuutuksen ja
leiriohjelman.
Kuvaus toiminnasta: Mukava eläintenhoitoon
ja kotieläintilan töihin keskittyvä leiriviikko.
Eläinleirillä paijataan ja rapsutellaan
kaikenkarvaisia eläimiä kaneista lehmiin,
unohtamatta kuitenkaan kotieläintilan
päivittäisiä eläintenruokintaan ja –hoitoon
liittyviä askareita. Huomioithan, että leiri ei sovi
eläinallergisille.
Yhteystiedot: Niina Herlin, 046 877 1443
Järjestäjä: Espoon kaupunki
Ilmoittautuminen: haku 12.3.-4.4., ohjeet
esitteessä s. 6 ja www.espoo.fi/nuoriso
Ajankohta: 4.-8.8.
Paikka: Huruslammen leirikeskus, Hirvensalmi
Kohderyhmä: 13-17 vuotiaat
Hinta: 70 € (sisarale 10 €)
Hinta sisältää: Matkat, majoitus mökeissä,
ruoka, ohjelma ja tapaturmavakuutus
Kuvaus toiminnasta: Toimintaa ikäryhmän
toiveiden mukaan; musiikkia, liikuntaa, vähän
kädentaitojakin. Leirille otetaan n. 30 leiriläistä,
joita ohjaa 6 ohjaajaa.
Yhteystiedot: Reijo Ranta toiminnanohjaaja;
[email protected] , 041 464 5851
Järjestäjä: SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan
piiri ja Espoon Aluejärjestö ry.
Ilmoittautuminen: 1.3.-15.7. [email protected]
tai 041 464 5851
Ajankohta: 4.-9.8.
Paikka: Palajärven leirikeskus, Vihti
Kohderyhmä: 13-17 vuotiaat
Hinta: 150 € / 120 € (Luonto-Liiton jäsenet),
sisaralennus 10 €
Hinta sisältää: Monipuolinen ohjelma,
täysihoito, tapaturmavakuutus, materiaalit ja
yhteiskuljetus
Kuvaus toiminnasta: Nuortenleirillä pääset
leirielämän makuun ja saat uusia kavereita.
Leirillä pelataan, retkeillään, rentoudutaan,
uidaan, saunotaan, istuskellaan nuotiolla ja
nautitaan kesästä. Osaava ohjaajaporukka pitää
huolen siitä, että viihdyt!
Yhteystiedot: Anna Swanljung, 050 407 2969,
[email protected]
Järjestäjä: Espoon Nuoret
Ympäristönsuojelijat ry
Ilmoittautuminen: nettilomakkeella
osoitteessa www.luppi.fi/kesaleirit2014
53
ELOKUU / LEIRIT AUGUSTI / läger
Hilavitkutin 2
Ajankohta: 6.-8.8.
Paikka: Velskola
Kohderyhmä: 4.-7. luokkalaiset
Hinta: 40 €
Hinta sisältää: Ohjelman,
täysihoidon,kuljetukset ja vakuutuksen
Kuvaus toiminnasta: Toimintaa, laulua,
naurua, kädentaitoja,liikuntaa, musiikkia,
hiljentymistä ja kavereita
Yhteystiedot: [email protected](Espoonlahti),
[email protected](Olari),
[email protected](Tapiola),
[email protected] (Esbo svenska),
[email protected](Leppävaara),
[email protected] (Kauniainen)
Järjestäjä: Espoonlahden, Tapiolan, Olarin,
Leppävaaran, Kauniaisten suomenkieliset
ja Espoon ja Kauniasten ruotsinkieliset
seurakunnat(ev.lut)
Ilmoittautuminen: 1.3-13.4. www. sodesode.fi
->tytöt ja pojat tai www.lenu.fi
54
ELOKUU / PÄIVÄLEIRI, PAJAT JA MUUT Augusti / dagläger, verkstäder och övriga
Tutkimusmatkailijat
Ajankohta: 4.-8.8.
Paikka: Westendin bussiasema
Kohderyhmä: 3.-6. luokkalaiset
Hinta: 95 € / 90 € (jäsenet)
Hinta sisältää: Lämmin lounas, materiaalit,
vakuutus sekä hauska leiriohjelma
Kuvaus toiminnasta: Teemme elokuussa
tutkimusmatkoja ympäri pääkaupunkiseutua
museoihin ja muuten merkittäviin paikkoihin.
Kokoamme retkistämme matkapäiväkirjan,
teemme erilaisia tehtäviä, ratkomme
arvoituksia ja saamme pullopostia. Luvassa
on kunnon meininkiä, joten varustauduthan
retkelle.
Yhteystiedot: Johanna Lohiluoma,
050 409 8108, [email protected],
www.lastenliitto.fi/espoo
Järjestäjä: Kansallinen Lastenliitto – Espoon
aluejärjestö ry
Ilmoittautuminen: www.leirit.fi/espoo
55
Kaupungin nuorisotilojen katu- ja postiosoitteet
Postit lähetetään aina postilokero-numerolla (PL), jonka loppuun tulee kaupungin asiakastunnus:
02070 ESPOON KAUPUNKI
Espoon keskuksen suuralue
Juvanpuiston nuorisotila / Juvanpuro 2, 02920 Espoo / PL 3584
Kalajärven nuorisotila / Hiirisuontie 1, 02970 Espoo / PL 3583
Kauklahden nuorisotila / Hansakallio 2, 02780 Espoo / PL 3582
Keski-Espoon asukas- ja nuorisotila Sentteri / Kirstintie 11, 02760 Espoo / PL 3585
Espoonlahden suuralue
Kivenlahden nuorisotila / Merivalkama 2, 02320 Espoo / PL 3410
Nöykkiön nuorisotila / Oxfotintie 4, 02330 Espoo / PL 3484
Saunalahden nuorisotila / Brinkinmäentie 1, 02330 Espoo / PL 3427
Soukan nuorisotila / Soukantie 13, 02360 Espoo / PL 36311
Leppävaaran suuralue
Karakallion nuorisotila / Kotkatie 4, 02620 Espoo / PL 62303
Leppävaaran nuorisotila / Veräjäpellontie 6C, 02650 Espoo / PL 65305
Sellon kirjasto, Pointti / Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo / PL 3611
Matinkylä–Olarin suuralue
Matinkylän monitoimitalo / Matinraitti 17, 02230 Espoo / PL 3382
Olarin nuorisotila / Maapallonkuja 1, 02210 Espoo / PL 3380
Tapiolan suuralue
Gräsan kädentaitojen keskus / Luomansivu 2, 02200 Espoo / PL 20310
Haukilahden monitoimitalo / Toppelundintie 13, 02170 Espoo / PL 17302
Tapiolan nuorisotila, Tapiontori 3A, 02100 Espoo / PL 3280
Svenskspråkig
ungdomsverksamhet
Sökö Ungdomslokal / Övergårdsvägen 28, 02360 Esbo / PB 36311
56
Nuorten tieto– ja neuvontapiste yESBOx
Ungdomsinfo yESBOx
Mitä harrastaisin? Mistä kesätöitä? Miten teen työhakemuksen? Mistä apua?
yESBOxista saat tietoa, neuvontaa ja tukea kaikissa nuoren elämään liittyvissä kysymyksissä.
Tule käymään, soita tai meilaa.
yESBOxissa voit surffailla tietoa netistä, selata oppaita ja ottaa esitteitä mukaasi sekä
jutella nuorisonohjaajan kanssa.
Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista eikä sinun tarvitse tehdä ajanvarausta!
Kysymyksiin vastataan myös osoitteessa www.nuoret.info
Feel Free to Ask!
Yhteystiedot:
yESBOx Omena
Piispansilta 11
PL 3381, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 816 23620
[email protected]
facebook.com/yesboxespoo
KESÄN AUKIOLOAJAT / sommaröppet
Ks. www.espoo.fi/nuoriso
Se www.esbo.fi/ungdom
57
Kesäseteli
Sommarsedel
Espoon kaupunki maksaa 300 € työnantajalle, joka on palkkaa espoolaisen nuoren töihin kesäsetelillä
1.5 - 30.9.2014 välisenä aikana. Työpäiviä on oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 50. Kesäseteli
on tarkoitettu kaikille vuosina 1995-1999 syntyneille espoolaisille nuorille.
Seteleitä jaetaan nuorille yhteensä 900 kappaletta.
Lisätiedot: www.espoo.fi/kesaseteli
Esbo stad betalar 300 € till arbetsgivare som 1.5–30.9.2014 för sammanlagt minst 10 arbetsdagar
och minst 50 arbetstimmar i en eller flera perioder anställer 1995–1999 födda unga i Esbo med
sommarsedel. Sedlar delas ut sammanlagt 900 stycken.
Tilläggsuppgifter: www.esbo.fi/sommarsedel
58
Lisätietoa kesätoiminnasta, jota ei ole mainittu tässä esitteessä
Tilläggsinformation om sommarverksamhet som inte är nämnd i broschyren
Katso, koe, kokeile - tutkimusmatkailua WeeGeen kesäleirillä 2014! Näyttelykeskus WeeGeen leirit
(7-10 vuotiaille) järjestetään arkisin klo 9-16 viikoilla 23, 24, 25, 26, 31 ja 32.
Ilmoittautuminen alkaa ma 3.3. www.weegee.fi/kesaleirit.
Merileiri 9-15 -vuotiaille lapsille Sipoon saaristossa 21.–30.7.
Hinta 150 € / hlö. Lisätiedot/ ilmoittautumiset: www.hanskaleiri.org
Kesäliikuntaa 2014. Katso liikunnallinen kesätoiminta kaikenikäisille www.espoo.fi/liikunta
tai Espoo liikkuu -lehdestä toukokuussa. Lisätiedot 09 8166 0800 ma-pe klo 11-13
Sommarmotion 2014. Se det mångsidiga programmet för olika oldersgrupper
www.espoo.fi/liikunta eller Esbo i farten tidningen i maj. Förfrågningar 09 8166 0800
må-fre kl.11-13
59
www.espoo.fi/nuoriso
www.esbo.fi/unga