Seinän sisään liukuva väliovi sääs- tää tilaa ja on

Transcription

Seinän sisään liukuva väliovi sääs- tää tilaa ja on
↑ Ovielementin koko määräytyy seinän runkosyvyyden ja ovikoon mukaan.
Ovielementti toimitetaan työmaalle valmiiksi kasattuna.
L
iukuovikaapistot eivät ole uusi
keksintö, mutta seinärungon
sisään liukuva väliovi kuulostaa jo erikoisemmalta. Väliseinään integroitu ovi kuulostaa hyvältä sikäli, että toisin kuin perinteinen
saranaovi, liukuovi on poissa tieltä.
Oven avautumiselle ei tarvitse varata tilaa huoneesta, eikä auki oleva ovi blokkaa hukkatilaa nurkkaan.
Kotimaisia Liune-liukuovia asentavan Suomen Rakennusapu Oy:n
Tero Jaavamo kertoo, että väliseiniin integroituja liukuovia on saatavilla sekä uudis- että korjausrakentamiskohteisiin. Viimeksi mainitussa
asennus vaatii yleensä vanhan seinärakenteen purkutöitä tai vaihtoehtoisesti vanhan oviaukon päälle
rakennetaan kaksikertainen seinä.
Jaavamo toteaa, että uudiskohteissa asennus on helpompaa, sillä
ovielementti runkoineen on asennusvalmis kokonaisuus. Ovielementti, joka on samalla myös osa
väliseinärunkoa, toimitetaan valmiina työmaalle.
nä, jolloin väliseinän kokonaispaksuus kasvaa.
Kuiviin ja kosteisiin tiloihin
Liukuvälioven asennuspaikan sanelee periaatteessa vain seinätila, jotta ovielementti mahdutaan asentamaan. Karkeasti laskettuna ovielementille tarvitaan tilaa kaksi kertaa
kulkuaukon leveys. Oviaukon yläpuolella tarvitaan noin 100 millimetrin asennustila.
Tavallisen standardimittaisen välioven lisäksi liukuovia on saatavilla
myös pesu- tai saunatiloihin, vaatehuoneisiin tai vaikkapa pariovina leveämpiin kulkuaukkoihin.
Ovet valmistetaan maalatusta tai
puuviilupintaisesta mdf-levystä tai
massiivipuusta, ja saatavilla on myös
erisävyisiä lasiovia.
Vetimet upotetaan jyrsimällä. Liukuovissa voidaan käyttää ns. jousisalpalukitusta, jossa ovi lukkiutuu
paikalleen seinän sisällä. Ovi vapautetaan painamalla sitä seinän sisään,
jolloin salpa vapauttaa oven ja työntää sen esille.
Ovielementtejä saa mittatilauksesta tai
standardi väliseinäsyvyyksiin.
Yleisin väliseinäkoko on 66-millinen runkotolppa, johon on asennettu kipsilevyrakenne molemmille puolille. Ovielementti voidaan liittää myös harkko-,
betoni- yms. seinään, mutta oviaukkoon tarvitaan noin kaksi kertaa kulkuaukon levyinen metallirankarunko, joka pinnoitetaan kipsilevyllä.
Liukuvat väliovet
Seinän sisään liukuva väliovi säästää tilaa ja on asennettavissa paitsi
uudis- myös remonttikohteisiin.
PEKKA HIETALA
PEKKA HIETALA JA TERO JAAVAMO, kuvat
56
T M R A K E N N U S MA A I L MA 1/2014
Elementti asennetaan paikalleen
ja levytetään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi muun väliseinärakenteen
kanssa. Remonttikohteissa väliseinä joudutaan purkamaan elementin asennusleveydeltä tai elementti voidaan asentaa ns. tuplaseinä-
↑ Elementti asennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa asennetaan teräselementti väliseinärunkoon, josta toinen puoli on levytetty.
↑ Elementtiasennuksen jälkeen seinä levytetään ja pintakäsitellään. Varsinainen ovilehti ja karmit asennetaan vasta lattiapinnoitteen asennuksen jälkeen.
Integroitu liukuovi
Liukuoven pinta-asennus
■ OVILEVY mdf-levyä (19/25 mm), saatavilla
sileänä tai jyrsitty peilikuvio. Ovien vakioleveydet LiO6-LiO12, pariovet LI012-LI020 tai
mittatilauksena. Pintakäsittelyvaihtoehtoja on maalattu, puuviilupinta, kuultokäsitely
tai vaikkapa kuvalla varustettu printtiovi. Lisäksi saatavilla karkaistu ja laminoitu 8-millinen turvalasiovi (sävyt opaali tai kirkas, saunanoveen lisäksi kupari).
■ KIINNIKKEET on asennettu tehtaalla valmiiksi ovielementtiin.
■ MAALATTU karmiosa, saunan lasioven
karmi lämpökäsiteltyä tervaleppää.
■ OVIELEMENTTI: runkosyvyys vakiokoossa
66 mm, 95 mm tai 120 mm ja korjausrakentamiseen lisäksi 70 millimetrin runkosyvyys.
Elementti on asennettavissa teräs-, puu- tai
betoniväliseinän runkoon. Uudiskohteessa
huomioidaan tuleva liukuovielementti jo väliseiniä rakennettaessa, mutta seinärakenne
voidaan levyttää toiselta puolelta valmiiksi
asennuksen nopeuttamiseksi.
■ ELEMENTIN runko on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Runko toimii osana seinärakennetta ja se voidaan ääneneristää tai
siihen voidaan kiinnittää erilaisia kalusteita
annettuja ohjeita noudattaen. Elementtiin
on jo asennettu tarvittavat kiskot ja kiinnikkeet sekä varaus sähköistykselle.
■ ASENNUS: elementtirunko on asennettava alapäästään lopullisen lattiapinnan tasolle. Jos runko on asennettu betonilaatan pintaan, tuleva lattiapinnoite asettuu liian lähelle ovilehteä. Asennusohjeessa määritellään
asennusaukon korkeus, jotta elementin yläja alaosaan jää työvara.
■ JOS oviaukkoon ei ole mahdollista asentaa in-
Hintoja:
■ Integroitu liukuovi: 66 mm runkoelementti, Li08 mdf-ovi (19 mm), maalattu valkoinen.
Hinta noin 660 € + asennus + toimituskulut.
■ Pinta-asennusliukuovi mittatilauksena: 22
x 900 x 2700 mm mdf-ovi, maalattu valkoinen. Helat ja kiinnittimet, sekä liukumekanismit. Hinta noin 690 € + asennus + toimituskulut.
tegroitua liukuovielementtiä, voidaan liukuovi
asentaa myös perinteisenä pinta-asennuksena.
Jos seinä oviaukon ympärillä on tiiltä, harkkoa
tai betonia, integroidun välioven asennus tietäisi melkoista purku-urakkaa. Liukuoven pinta-asen-
nuksessa tarvitaan vain riittävä seinäpinta oviaukon vierellä. Asennus on varsin yksinkertaista, kun
toimitus sisältää kaikki kiinnittimet ja kiskot. Ovilehden saa mittatilaustyönä tai standardimitoilla.
Ovimateriaalit ovat samoja kuin elementtiliukuovissakin.
↑ Oviaukon yläpuolelle asennetaan vaakaan liukukisko, jossa ovilehti kulkee. Ovilehden alapäähän
ja lattian väliin on jäätävä noin 15 millimetrin rako.
Ovi jää irti seinästä, jotta sähkökatkaisimet ja jalkalistat mahtuvat ovilehden ja seinän väliin.
↗ Ovilehti kiinnitetään ripustinkannakkeistaan
liukukiskossa kulkeviin laakeroituihin pyörästöihin
ja säädetään suoraan.
← Lattiaan kiinnitetään ohjain, joka osuu
oven alaosassa kulkevaan uraan. Kulkuaukolle lattiapintaan ei
tule listoja tai ohjaimia.
→ Liukukisko verhoillaan peitelevyllä,
ja asennus on valmis.
Ovilehti on mitoitettu
siten, että kuvassa
näkyvä valokatkaisin
jää aina saataville oven
ollessa auki tai kiinni.
T M R A K E N N U S MA A I L MA 1/2014
57