Tulen loimu ja veden väre

Transcription

Tulen loimu ja veden väre
M – Suomen Posti Oyj
P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i • 8 / 2012
1 1 . 9 . 2012
Loimu
Tulen loimu ja veden väre
Nyt elävinä pintoina kalusteovissa
Tu t u s t u o s o i t t e e s s a w w w. m e l l a n o . f i
Väre
2
Puu&Tekniikka
numero 8/2012
Puuarkkitehtuuripalkinto Bijoy Jainille
Kansainvälisen Spirit
of Nature 2012 -puuarkkitehtuuripalkinnon saaja
on intialainen arkkitehti Bijoy
Jain.
Puu kulttuurissa ry:n jakama 40 000 euron palkinto luovutettiin Jainille viime viikon
perjantaina.
– Bijoy Jainin arkkitehtuuri perustuu etevään ja luovaan
puun käyttöön, toteaa palkintotuomariston puheenjohtaja
Samuli Miettinen palkinnon
myöntämisen perusteissa.
Tuomariston arvioiden mukaan Bijoy Jainin ponnistelut
kulttuuriin sidottujen arvojen,
perinteisten työtapojen sekä modernin elämän ja arkkitehtuurin vaatimusten yhteensovittamiseksi näkyvät kauniisti hänen toimistonsa Studio Mumbain töissä. Rakennukset ovat teeskentelemätöntä, omaperäistä arkkitehtuuria, jonka teemat ja rakenteet
on kehitetty materiaalien tutkimisen ja tuntemisen kautta.
Laadullisesti Bijoy Jainin töitä on täysin luontevaa verrata Frank Lloyd Wrightin tai
Tikusta asiaa
Kuvat: Studio Mumbai
Sahatavaran hinta nousussa USA:ssa
Bijoy Jain aloitti arkkitehtuurin opintonsa Bombayssa ja saattoi
ne loppuun Washingtonin yliopistossa St Louisissa vuonna 1990.
Alvar Aallon mestariteoksiin.
Studio Mumbai on ammattitaitoisten puuseppien, käsityöläisten ja arkkitehtien
muodostama rakenne. He
suunnittelevat, rakentavat ja
ylläpitävät rakennuksensa itse. Yli sadan ammattilaisen
muodostama työyhteisö on
vähitellen kehittänyt työtavan, joka yhdistää perinteisen käsityötaidon vähäisiä resursseja hyödyntävään arkkitehtuuriin.
Young Spirit of Nature
Young Spirit of Nature 2012
-puuarkkitehtuuripalkinnon
saaja on arkkitehti SAFA Tiina
Antinoja Oulusta. Hänen diplomityönsä Rauman Papinpelto hyväksyttiin Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla
syksyllä 2011.
Puu kulttuurissa ry:n jakaman 5000 euron palkinto
myönnetään arkkitehtuurin
opinnäytteestä, jossa puumateriaalilla on keskeinen rooli.
Palkintotuomaristo toteaa
perusteluissaan, että Tiina Antinoja on lähestynyt diplomityön aihettaan alue- ja rakennussuunnittelun keinoin. Työ
pureutuu suomalaisen asuntoalueen haasteisiin käyttäen
puuta taitavasti keskeisenä rakennusmateriaalina.
USA:ssa sahatavaramarkkinat ovat muuttuneet ostajan
markkinoista myyjän markkinoiksi. Samalla sahatavaran
hinta on noussut ja elokuussa se oli noin 35 prosenttia
korkeampi kuin vuosi sitten.
Syynä on lisääntynyt kysyntä
ja Kanadan lisääntynyt vienti Kiinaan. Sahatukkien hinnat ovat nousseet Brittiläisessä Kolumbiassa, mutta laske-
neet Yhdysvaltojen länsiosissa ja pysyneet paikallaan ItäKanadassa ja USA:n eteläosissa.
Toukokuussa sahatavaraa
kulutettiin USA:ssa 13 prosenttia viimevuotista enemmän ja määrä oli korkein sitten vuoden 2008 toukokuun.
Kysynnän odotetaan edelleen nousevan ja USA:n ja
Kanadan sahauskapasiteetis-
Ikkunakauppa käy Saksassa
Saksalaiset ikkunavalmistajat ovat olleet pääosin tyytyväisiä tämän vuoden kasvaneeseen ikkunoiden kysyntään, mikä piristyi kesäkuussa hieman vaisumman huhtitoukokuun jälkeen.
Ikkunavalmistajat uskovat edelleen hyötyvänsä euron epävakaudesta, sillä se lisää yksityisten sijoituksia kiinteään omaisuuteen ja suuntaus
jatkunee, jos energiaa säästä-
viä ikkunaremontteja aletaan
tukea, kuten on suunniteltu.
Saksassa rakennuslupien määrä kasvoi alkuvuonna lähes viisi prosenttia 114 000 asuntoon.
Puu- ja puu-alumiini-ikkunat ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan muovi-ikkunoiden kustannuksella. Erityisesti havupuisten ikkunoiden
kysyntä on lisääntynyt, johtuen mm. esim. meranti-ikkunoiden hintojen noususta.
ta on nyt käytössä noin 80
prosenttia, joten alueen omaa
tuotantoa on vielä mahdollista nostaa. Aivan helppoa se ei
ole, sillä alan rakenteita on
ajettu viime vuosina alas.
Kanadassa alkuvuoden tuotanto on ylittänyt viime vuoden vastaavan ajan tuotannon
ja länsirannikolta on viety alkuvuonna Kiinaan enemmän
sahatavaraa kuin vuosi sitten.
Talorakentaminen
puolittui Ruotsissa
Omakotitalojen rakentaminen puolittui alkuvuonna
Ruotsissa 2350 taloon, viime vuonna aloitettiin vastaavana aikana 4950 taloa. Eniten aloitukset vähenivät suurkaupunkialueilla ja esimerkiksi Tukholman alueella oli
46 omakotitaloaloitusta, viime vuonna niitä oli vastaavana aikana 238. Myös kerrostalorakentaminen väheni
viime vuoden 10 200 asuntoaloituksesta 7550 asuntoon
tänä vuonna.
Tukkien hinnat
laskeneet
AVENTOS
VAATIVAN
AMMATTILAISEN MERKIT
Maailmanlaajuisesti tukkien hintaindeksi on laskenut
11 prosenttia viime toiselta neljännekseltä tämän vuoden vastaavaan aikaan. Ainoastaan USA:ssa ja Kanadassa
on ollut nousua. Eniten hinnat ovat laskeneet Brasiliassa, Japanissa, Tsekinmaassa,
Ruotsissa ja Venäjällä. Laskusta huolimatta lähes kaikissa Euroopan maissa tukkien hinta on korkeampi kuin
kaksi vuotta sitten. Ero Puolassa on 32 prosenttia ja Itävallassa 15 prosenttia. Vain
Ruotsissa ja Norjassa on halvemmat tukit nyt kuin kaksi
vuotta sitten.
Tikut kokosi mls, lähteenä
Euwid, woodnet.se ja
Wood Resource Quaterly
Ilmoitusmarkkinointi
Kustantaja
Puu & Tekniikka Oy
Päätoimittaja
Maija-Liisa Saksa
[email protected]
puh. 050 464 6455
Toimitus
[email protected]
Kimmo Janas
Faktapro Oy
PL 4, 02941 Espoo
puh. (09) 5479 7410
[email protected]
puh. 050 912 7332
Sana-Saku Oy
Maija-Liisa Saksa
Muuttolinnunreitti 23 A
02660 Espoo
050 4646 455
[email protected]
Ilmoitusten peruuttaminen
ja reklamaatiot
Ilmoitus on peruttava
viikkoa ennen lehden
ilmestymistä. Reklamaatiot
viikon kuluessa lehden
ilmestymisestä kirjallisena.
Paino
Allatum Oy, Mikkolantie 24,
28130 Pori
Ilmoitusaineistot
Suositeltavin tiedostomuoto on
Adobe Acrobatilla tehty painokelpoinen pdf-tiedosto, johon kaikki
tarvittavat fontit, kuvat ja grafiikka
on sisällytetty. Aineiston värierottelu on tehtävä oikealla ICC-profiililla.
Lisätiedot ja aineisto­-ohjeet:
www.allatum.fi
Puu&Tekniikan tilaukset:
www.puutekniikka.fi,
03 4246 5336 / tilaajapalvelu
[email protected]
Levikki
yli 13 000 kpl, yli 10 000 eri toimi­
paikkaan kattaen koko puutuoteteolliMuut käytettävät ohjelmat:
suuden: sahat, talo- ja levyteollisuuden,
puutavaraliikkeet, rakennuspuusepänFreehand, InDesign, Photoshop,
teollisuuden, kaluste- ja huonekalu­
Adobe Illustrator. Värit määritellään
teol­lisuuden ym. pienvalmistajat, arkkiprosessiväreinä (CMYK). Kuvat ja grafiikka korkearesoluutioisina tiff- tai eps tehtitoimistot ja sisustussuunnittelijat,
-muodossa. Fontit Adoben­PostScript-­ rakennusinsinööritoimistot, kuntien
elinkeinojohtajat, oppilaitokset sekä
fontteja. Mikäli käytetään muita kirja­
teknisen työn opettajat ym. alasta
simia, tekstit täytyy vekto­roida tai
kiinnostuneet.
liittää tarvittavat fontit mukaan.
Tilaushinnat
12 kk, 12 numeroa, tilaus
alkaa vuoden 2013 alusta
Etutilaus 50 euroa,
laskutus syyskuussa 2012
Normaalihintainen tilaus
60 euroa, laskutus v. 2013
Opiskelijatilaus: 30 euroa
Tilaukset sis. alv 9 %.
Opiskelijatilausta lukuun
ottamatta tilaus jatkuu
kesto­tilauksena, jonka
voi halutessaan lopettaa
päättymään tilausjakson
loppuun.
Osoitteenmuutokset:
www.puutekniikka.fi
Aineiston toimitus: Sähköpostilla: [email protected]
Taitto
Adverbi Oy,
Itäportti 4 B,
02210 Espoo.
Puh. (09) 8678 9200
[email protected]
numero 8/2012
Puu&Tekniikka
3
P ä ä k i r j o i t u s
Tarvitsemme uusiutumista
S
Maija-Liisa Saksa
Päätoimittaja
[email protected]
uomalainen puutuoteteollisuus on monelta osin tienhaarassa: sahateollisuus kärvistelee tällä hetkellä yleismaailmallisen ylituotannon ja korkeiden kustannusten kanssa,
jatkojalostuksessa etsitään uusia tapoja hyödyntää raakaainevarojamme puurakentamisen kasvun myötä. Metsäalan strategisen ohjelman väliraportin mukaan rakennuspuusepäntuotteiden viennin kasvusta voitaisiin saada tuloja useita satoja miljoonia
euroja ja samalla luotaisiin tuhansia uusia työpaikkoja.
Puuala tarvitsee yhteistyötä yritysten välillä mutta myös yrityksen
sisällä. Näistä molemmista toimintatavoista ja niillä saavutetuista hyödyistä on esimerkkejä tässäkin numerossa. Sen sijaan, että puusepän­
liike myy muutamaa yksittäistä tuotetta, voi yhteistyöllä muiden yritysten kanssa päästä käsiksi aivan uudentyyppiseen toimintaan, joka tuo
lisämyyntiä kaikille osallistujille.
Tilannetta voi verrata tietokonekauppaan ja sen myynnin volyymiin nyt ja aiemmin. Kun nykyään ostetaan tietokone, sisältää se vakiovarusteena yleisimmät toimisto-ohjelmat ja kone on helppo ottaa
käyttöön. Uusissa taulutietokoneissa lisäohjelmien hankinta käyttövalmiiksi on lähes napinpainalluksen takana. Näinhän ei ollut joskus
muutama vuosikymmen sitten, vaan tietokone ja ohjelmat piti hankkia erikseen ja taistella ne toimimaan keskenään. Aivan samoin puusepänliikkeen asiakas on monessa tapauksessa nykyisin valmis tilaamaan koko toimituksen yhdestä paikasta – toiveenaan napinpainalluksen helppous – sen sijaan että pilkkoisi aikaansa kymmeneen
eri suuntaan peläten koko ajan, että jonkin yksityiskohdan yhteen­
sovittaminen kuitenkin unohtuu ja tuloksena on aikaa ja rahaa
vieviä korjaustöitä.
Yhteistoiminta vaatii luottamusta ja
selkeitä pelisääntöjä
kaikkien osapuolten kesken, oli kyse yrityksen sisäisestä tai yritysten
välisestä yhteistyöstä. Yrityksen toimintaa pystytään tehostamaan merkittävästi, kun kaikki työntekijät pystyvät osallistumaan oman työnsä
kehittämiseen. Työstään innostunut työyhteisö pystyy saamaan ihmeitä
aikaan. Tämä vaatii erityisesti johdon sitoutumista samalla kun kaikille
jaetaan riittävästi tietoa oman työn tärkeydestä osana kokonaisuutta.
Nokian helmasta nousseessa Jollassa henkilökunta organisoi itsensä työryhmiksi kerran kuukaudessa ja arvoi itse omat saavutuksensa.
Kaikki sovitut työt ovat hoituneeet aikataulussa ja yhtiö palkkaa työntekijöitä koko ajan lisää. Ehkä puupuolellakin olisi tästä jotain opittavaa – vaikka joka kuukausi ei uusia työryhmiä syntyisikään.
***
PS. Olethan tietoinen, että kaikki Puu&Tekniikan nykyiset veloituksettomat tilaukset päättyvät tämän vuoden lopussa. Kun siis haluat
lukea Puu&Tekniikkaa ensi vuonna, on se tilattava. Ehdit vielä osallistua tilaaja-arvontaamme, kun teet tilauksesi ennen 28.9.
GRASS Habitaressa
Trendikäs valkoinen väri ja lasisivut
korostavat uuden Nova Crystal
-laatikon ajatonta muotoilua.
Linjakkaan Nova-laatikon suorat
sisäsivut tarjoavat markkinoiden
tehokkaimman tilankäytön.
Paras toimivuus muodostuu
äänettömän kevyestä kulkevuudesta
ja pehmeästi vaimennetusta
sulkeutumisesta.
Tervetuloa tutustumaan 12.–16.9.
Helsingin Messukeskukseen.
Osasto 7m27 Ahead!-alueella
4
Puu&Tekniikka
numero 8/2012
Puusepänliikkeestä design centeriin
Monissa puualan kehittämisseminaareissa on jo pitkään
yritetty korostaa, että ei pidä tarjota yhtä pöytää tai tiskiä
vaan mahdollisimman laajoja kokonaisuuksia.
Seinäjoen Nurmossa toimiva Hirvelä Oy
on hyvä esimerkki uuden lähestymistavan toimivuudesta myös perinteisellä toimialalla. Yritys tarjoaa kalusteitaan julkitiloihin varsin laajana kokonaispakettina.
– Puusepänliike on jäänyt markkinoinnistamme kokonaan pois ja nimi on pelkkä Hirvelä Oy , johon haemme Design Center -lisuketta.
Olemme uusineet koko yritysilmeemme käyntikortteja,
esitteitä sekä nettisivuja myöten ja tämä markkinointityylin muutos on osa kokonaisuutta, kertoo toimitusjohtaja
Pasi Hirvelä.
– Emme ole enää pelkkä
puusepänliike vaan pikemminkin kokonaistoimittaja.
ainoastaan yhden, meiltä,
Hirvelä tarkentaa.
Kolme vuotta sitten liikkeelle lähdettiin uudella konseptilla, jossa Hirvelä suunnittelee kohteen ja hyväksyttää piirustukset asiakkaalla.
Tämän jälkeen hän pyytää
kaikilta aliurakoitsijoilta tarjoukset ja tekee asiakkaalle
kokonaistarjouksen, joka sisältää myös kalusteet suunnitteluineen. Usein paketti on
pitänyt sisällään myös sosiaalitilat.
Pankkien lisäksi myös apteekit ja optikkoliikkeet haluavat kokonaistoimituksia.
Asiakkaat ovat olleet Hirvelän kertoman mukaan tyytyväisiä konseptiin ja sen toimivuuteen.
Konsepti toimii
Keskustellaan
muttei lipsuta
Hirvelä Oy oli tehnyt joitakin
vuosia yhteistyötä Oma Säästöpankki Oy:n kanssa ja heille oli rakennettu muutamia
konttoreita. Keskusteluissa
pankinjohtaja Pasi Turtion
kanssa tuli esille ajatus Hirvelän mahdollisuudesta toimia kokonaistoimittajana kokoamalla yhteen niin sähkö-,
lvi- ja mattomiehet sekä muut
tarvittavat erikoisosaajat.
– Pankkiväki ei halunnut
jokaiselta omia laskuja vaan
– Palkattuani Hannu Punkarin kolme vuotta sitten työnjohtoon, huomasin, että satsaus oli viisaampi, kuin osasin ajatellakaan. Jossakin vaiheessa aiemmin olin havainnut, että kahdeksan tunnin
työpäivä iltatarkistuksineen
konttoreissa ei yksinkertaisesti riittänyt, Hirvelä muistelee muutoksen alkuvaihetta.
– Yleensä kaikilla jo tutuksi tulleilla alihankkijoilla on
tiedossa vaatimustasoni laa-
dun ja toimitusaikojen suhteen. Asioista voidaan kyllä
keskustella, mutta ei lipsua.
– Jokainen alihankkija vastaa itse työnsä laadusta sekä
aikataulusta yhteisten suunnitelmien mukaan, mikä helpottaa myös omaa työskentelyäni, selvittää Hirvelä prosessia.
Tulosta myös
viivan alle
Myynnin lisäys on Hirvelän
kertoman mukaan ollut merkittävä. Esimerkiksi vuosi
2011 oli yhtiön huippuvuosi.
Liikevaihto lisääntyi peräti 53
prosenttia.
– Kohteilla on siis suuri merkitys työllisyyteemme. Etenkin se, että olemme
saaneet luotettavan maineen
pankkipuolella, vaikuttaa motivaatioon. Jo vapaa suunnitteluvastuu antaa mukavan lisän ”tarpeellisena” olemiselle, Hirvelä naurahtaa ja kertoo tänä päivänä 10 henkilöä
työllistävän yrityksen suunnitelmissa olevan omien tuotantotilojen laajentaminen 400
neliöllä.
Kuin tulisi
toiseen kotiinsa
Yksi uusimpia toteutettuja kohteita on Oma Säästöpankin Hyllykallion konttori,
Pasi Hirvelä kertoo uuden
toimintamallin toimivuuden
näkyneen myös Hirvelä Oy:n
liikevaihdossa, joka on
hypähtänyt aikaisemmasta
600 000 eurosta lähes
miljoonaan euroon.
Hyllykallion Säästöpankki
on uusimpia Hirvelän
sisustamia kohteita.
– Raikas väritys tuntuu myös
henkilökohtaisella tasolla energiaa lisäävänä tekijänä, kertoo
Hyllykallion Säästöpankin
johtaja Harri Karjalainen.
jossa sisustusremontin lisäksi
korjattiin myös tiloissa esiintyneitä kosteusvaurioita.
Konttorista kerrotaan, että
kalusteiden asennustyö näytti suurelta palapeliltä, jossa Hirvelän miehet kantoivat
kalusteita ja asensivat ne paikoilleen usein varsin ahtaaltakin vaikuttaviin kohtiin.
Konttorin johtaja Harri
Karjalainen kertoo myös
henkilökunnan työviihtyvyyden lisääntyneen uudistuneen
sisustuksen myötä.
– Hirvelän luoma ilme tarjoaa asiakkaille varsin kotoisen tunnelman. Toivommekin heidän tuntevan astuvan-
Kotimaiselle sohvalle kysyntää
Sohvavalmistaja Finsoffat Oy avasi viime huhtikuussa Vantaan Porttipuistoon ensimmäisen vähittäismyymälänsä, joka on yksi pääkaupunkiseudun suurimmista kotimaisten sohvien myymälöistä.
Yli 40-vuotiaan Finsoffat Oy:n tarina alkoi vuonna 1970 Tuusulassa
Kellokoskella, jonne Martti
ja Linnea Honkanen perustivat Huonekaluvalmistamo
Martti Honkanen & kumpp.
1990-luvun alkupuolella tuli
aputoiminimeksi Finn-Soffat,
josta myöhemmin yhtiömuodon muututtua tuli yrityksen
virallinen nimi Finsoffat Oy.
Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2005, kun Martti
Honkanen siirtyi eläkkeelle ja
hänen pojastaan Jarmo Honkasesta tuli toimitusjohtaja.
Kilpailua lattianeliöistä
Oman vähittäismyymälän lisäksi Finsoffat Oy:llä on jo
tehtaanmyymälä Keravalla
Finsoffat Oy:n uudessa 1500 neliön
myymälässä on esillä sohvien lisäksi myös
vuodesohvia, -tuoleja ja sänkyjä.
sekä kattava valtakunnallinen
jälleenmyyjäverkosto.
Yritys on saanut vuonna
2009 avatusta tehtaanmyymälästään hyvää palautetta
asiakkailta ja uskoa kotimaisten sohvakalusteiden tulevaisuuteen.
Asiakkaat ovat Honkasen
kertoman mukaan löytäneet
uuden myymälän kiitettävästi.
– Kilpailu on alalla tietenkin kovaa, mutta päätimme
tulla tänne liikekeskukseen,
missä on muitakin sisustamiseen liittyviä toimijoita.
Oman tilan saaminen huonekaluliikkeissä on aina kiven takana pienellä toimijalla. Yhden sohvan esittelyllä ei vielä saavuteta toivottua
tulosta.
Toimitusjohtaja Jarmo Honkanen uskoo, että
pääkaupunkiseudulla on tilausta erikoismyymälälle,
joka on erikoistunut laatusohviin ja sänkyihin.
Pankkien sisustuksessa halutaan
viedä tunnelmaa
lähemmäksi olohuonemaisuutta,
pois perinteisestä
konttori-ilmapiiristä.
sa toiseen kotiinsa tullessaan
asioimaan konttoriimme, hän
toteaa.
Yhteistyö sujui Karjalaisen kertoman mukaan urakan
ajan kitkattomasti ja asiakkaan tilannetta helpotti neu-
votteluyhteys yhden kumppanin kanssa, joka puolestaan
piteli naruja käsissään ja vastasi projektin etenemisestä ja
aikatauluista.
Toimitusjohtaja Honkanen
painottaa, ettei uuden myymälän kautta ole kuitenkaan
tarkoitus kilpailla omien jälleenmyyjien kanssa, vaan panostaa juuri pääkaupunkiseudun lisämyyntiin.
linen mallisto moderneista
moduulisohvista räätälöityihin vuodesohviin ovatkin kilpailuvalttejamme, Honkanen
sanoo.
Vaikka uudet tilat Keravalla ovat vasta neljä vuotta vanhat, on yrityksellä jo nyt tarve laajentaa tiloja tuotannon
puolella.
Laajennustarpeita
Finsoffat työllistää vajaa kaksikymmentä ammattilaista
Keravalla, missä tuotteet valmistetaan käsityönä. Vuositasolla valmistuu Honkasen
kertoman mukaan noin 4000
sohvaa. Alihankintaa on jonkun verran, esimerkiksi jalkojen pintakäsittely ostetaan ulkoa. Oma runkopaja puolestaan antaa joustavuutta juuri
sohvien räätälöintiin.
Yritys tekee myös paljon
sisustuksia julkishallinnolle
sekä hotelliprojekteja.
– Esimerkiksi tänä vuonna olemme toimittaneet lähes
300 vuodepaikkaa eri hotelleihin.
Finsoffat on panostanut tuotekehitykseen ja esimerkiksi kulmasohvissa on
muunneltavuutta ja samoista
moduuleista voi rakentaa erilaisia kokonaisuuksia.
– Volyymitarjontaan emme pysty hinnallisesti vastaamaan. Laatu, räätälöitävyys
ja joustavuus sekä monipuo-
Kimmo Janas
Alalla ongelmansa
Maamme sohvakalustevalmistajien piirissä on käynyt
kova kato viimeisten vuosien aikana. Varsinkin pienempien valmistajien kohdalla ei
yrityksen jatkajia tunnu löytyvän.
– Meillä sukupolvenvaihdoksen ajoitus onnistui hyvin
ja toisaalta olemme pyrkineet
kehittämään toimintaamme
jatkuvasti vastaamaan ajan
haasteisiin, Jarmo Honkanen
kertoo.
Myös hintamielikuvat ovat
hänen kertomansa mukaan
olleet jo pitkään ongelmana
alalla.
– Mainosten lupausten perässä juosseet asiakkaat ovat
onneksi kuitenkin jo havainneet, ettei kunnon sohvaa voi
saada muutamalla satasella,
hän toteaa.
Kimmo Janas
numero 8/2012
Yhä valmiimpia
tuotteita
Täyden palvelun
reunanauhatalo
tiedottaa
Siparila Oy osti vajaa pari vuotta sitten
Incap Furinituren liiketoiminnan ja alkoi
valmistaa huonekaluja. Vahvana syynä
investointiin oli halu oppia asiakaslähtöisen
lopputuotteen valmistus.
Juha Sojakka kertoo tuotannosta
myytävän kotimaahan noin 70 prosenttia.
Vienti kohdistuu Eurooppaan sekä
myös Japaniin.
Siparila Oy sai alkunsa vajaa kymmenen vuotta sitten liiketoimintakaupan kautta. Tuolloin
vaajakoskelaisen Keski-Suomen Puukymppinä tunnetun
yrityksen liikevaihto oli kolme miljoonaa euroa. Viime
vuonna Siparilan liikevaihto
oli 20 miljoonaa euroa. Vuosittainen kasvu on ollut noin
30 prosenttia. Työntekijöitä yrityskessä on 110, joista lähes puolet Vaajakosken
ulkoverhouspaneeleita valmistavassa yksikössä. Sisätilojen paneeleja sekä listoja valmistava tehdas sijaitsee
Parkanossa ja Haapaveden
tehtaalla valmistetaan huonekalukomponentteja, ulkokalusteita sekä myös jonkin
verran ulkoverhouksia.
Sahatavaraa yritys käyttää
55 000 kuutiometriä, josta
pääosa, 35 000 kuutiota Vaajakoskella ja Haapavedellä
noin 15 000 kuutiota.
Pintavalmiit
lisääntyvät
Toimitusjohtaja Juha Sojakan mukaan Vaajakosken
tehtaan kapasiteettia ”hukataan” runsaasti asiakaskohtaisiin tuotteisiin.
– Teemme paljon asiakasvärejä erilaisin profiilein pieniäkin eriä. Tuotteiden moneen kertaan maalaus vie
kapasiteettia. Haaste onkin
sovittaa yhteen isot ja pienet sarjat. Pintamaalattujen
tuotteiden osuus on kasvanut mm. kehittämämme Topcoat-piilonaulausmenetelmän
avulla. Kun viisi vuotta sitten
investoimme puolitoista miljoonaa euroa valmistuslinjaan, ei pintamaalausta vielä
juuri käytetty.
Notkeutta vaaditaan
Siparila teki Ikean kanssa
viime vuonna yli kaksivuotisen 20 miljoonan euron sopi-
muksen sänkyjen valmistamisesta. Ikea on tänä vuonna kuitenkin vähentänyt tilauksiaan ja Siparila on pyrkinyt löytämään uusia tuotteita tehtaalle.
– Aloitimme maaliskuussa uuden ulkokalustesarjan
suunnittelun Iskulle ja Seiskari oli myymälöissä toukokuun alussa. Valmistamme
sarjan ja Isku vastaa markkinoinnista. Sarja on saanyt
hyvän vastaanoton ja asiakkaat ovat arvostaneet suomalaista mäntykalustetuotantoa, kertoo Juha Sojakka.
Notkeutta toisin päin vaati päätös luopua pientalojen
julkisivuverhousten asennustoiminnasta.
– Olemme ulkoistaneet
pientalot yhteistyökumppaneillemme, sillä kuluttajamyynti poikkeaa hyvin paljon yritysmyynnistä. Jatkamme edelleen omina asennuksina isojen kohteiden osalta
rakennusliikkeiden kanssa ja
olemme asentaneet kerrostalo- ja hoivakotikohteiden julkisivuverhouksia jo ympäri
Suomea. Asensimme kesällä
myös Haltian julkisivut, selvittää Juha Sojakka.
Itseohjautuva tuotanto
Vaajakosken tehdas toimii
kiireisimpinäkin aikoina kolmessa vuorossa vain yhden
tuotantopäällikön voimin,
sillä työntekijät ovat oppineet kantamaan vastuun tuotannosta.
– Tämä edellyttää tietenkin, että työntekijät saavat
riittävästi tietoa. Nyt meillä
on meneillään parin vuoden
koulutusohjelma sekä Haapavedellä että Parkanossa ja tavoitteena on päästä siellä samankaltaiseen itseohjautuvuuteen, sanoo Sojakka.
Siparila on saanut itseohjautuvuudesta työmarkkinajärjestöjen tuottavuuspalkinnon.
Maija-Liisa Saksa
Vuoden puuseppä
hille ja naisille. Kilpailuun
osallistumisen edellytyksenä on myös, että ehdokas
vuoden puusepäksi on järjestäytyneen yrityksen palveluksessa oleva ammattiliittoon järjestäytynyt työntekijä.
Valinnan kolme tärkeintä kriteeriä ovat toiminta
työyhteisön hyvän ilmapiirin kehittäjänä ja ylläpitäjänä, työtehtävien osaaminen ja itsensä kehittäminen
sekä myönteinen suhtautu-
n. 200 varastokuosia
n 130 Formica IKI väriä
yli 40 Koskimel väriä
yli 70 Repo väriä
Bolderaja, Egger, Kronospan jne.
Aitoviilunauhat
Melamiininauhat
Ota yhteyttä:
Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki
Puh.: 09 755131, Fax.: 09 75513355
[email protected]
www.carlocasagrande.fi
Mäntyisen
Seiskari puutarhamalliston
suunnittelija on
Janne Tyynismaa.
Kalustesarjaan
kuuluu kaksi erikokoista pöytää,
säädettävä tuoli
sekä säilytysarkku. Ensi
kesäksi sarjaan
on suunnitteilla
lisäosia.
Lyhyesti
Puu- ja erityisalojen liiton ja Puuteollisuusyrittäjät ry:n järjestää Vuoden
puuseppä -kilpailun, jonka
tavoitteena on nostaa puuseppien työn ja osaamisen
arvostusta, parantaa puuteollisuuden imagoa ja saada
uusia toimijoita alalle.
Kilpailu on tarkoitettu
konepuuseppä-, puuseppätai artesaanikoulutuksen
saaneille tai pitkään alalla toimineille puuteollisuudessa työskenteleville mie-
ABS - nauhat
minen työelämän muutoksiin.
Kilpailun raadille lähetettävässä vapaamuotoisessa esittelyssä pitää kertoa,
miksi kyseinen henkilö pitäisi valita vuoden puusepäksi. Ilmoitetun henkilön suosittelijana pitää olla
henkilöstön edustaja ja yrityksen johto.
Esittelyt
lähetetään
30.9.2012 mennessä Puuliittoon tai Puuteollisuusyrittäjiin.
Stora Ensosta
Rets Timberin
ainoa omistaja
Stora Enso Building and
Living on ostanut UPM Kymmenen 50 prosentin omistusosuuden sahatavaran vientiyhtiöstä Rets Timber Oy
Ltd:sta. Kaupan myötä Stora
Enso Building and Livingista tulee yhtiön ainoa omistaja.
Rets Timber on johtava eurooppalaisen havusahatavaran
välittäjä Lähi-idän ja PohjoisAfrikan markkinoille.
6
Puu&Tekniikka
Lahdessa puusepänteollisuudessa työskennellyt Eino Tuukkanen valmisti aluksi sivutöinään erilaisia puutöitä omakotitalonsa autotallissa. Töiden lisäännyttyä
tuli eteen elinkeinoilmoituksen jättäminen Lahden maistraattiin vuonna 1963.
– Isä teki hyvin monenlaisia
töitä, esimerkiksi isoja määriä hiusharjan varsia Englantiin, muistelee Eimi Kaluste
Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Hannu Tuukkanen.
Vuoden 1970 alussa valmistui yritykselle 200 neliön uusi
verstas Vääksyyn.
Samaan aikaan kilpailu ja
muovi tekivät kuitenkin tepposet Tmi E. I. Tuukkasen laaja­
mittaisille hiusharjavarsien
tuotantosuunnitelmille, eikä
yhtään harjanvartta valmistunut Vääksyn tiloissa. Korvaaviksi tuotteiksi löytyi sohvanrunkoja ja jakkaroita.
Toiminta kehittyi ja
1980-luvun puoliväliin mennessä Vääksyn tuotantotilat
olivat kasvaneet 680 neliöön.
”Kaikki eivät pysty”
Keinutuolit tulivat tuotantoohjelmaan vuonna 1974 perinteisellä Eimi-tuolilla. Yrityksen myyntiagentti oli tuonut
näytteeksi keinutuolin, jossa
esiintyneitä vikoja Eino Tuukkanen pyrki parantelemaan
omassa versiossaan.
– Ja kun myyntiagentti vielä heitti, että tämä on sen verran vaikea, etteivät kaikki
pysty sitä tekemään, muuta ei
isälle tarvittu, Hannu Tuukkanen naurahtaa.
Vaikka vielä valmistettiin erilaisia sarjapöytiä ja jakkaroita,
600 kappaleen sarjoissa valmistettujen keinutuolien osuus
tuotannosta kasvoi jatkuvasti.
Hannu Tuukkasen astuessa
yrityksen palvelukseen vuonna 1990 keskityttiin pelkästään keinutuoleihin ja vuotta
myöhemmin tuotantoon otettiin perinteisen mallin rinnalle jousikeinutuoli.
– Totesimme, että on parempi olla yhdessä paras kuin
monessa hyvä.
Ajanmukaiset tilat
Vuonna 2003 Eimi Kaluste Oy
osti Padasjoelta entisen Montreal-mailatehtaan, jonne tuotanto siirrettiin.
Eimi keinuttaa
vauvasta vaariin
numero 8/2012
Anita Karhusen
suunnittelema Eden
Säätökeinu kuuluu Eimin
suosikkimallistoihin.
Uusia innovaatioita
Vaikka yli 40-vuotiaan Eimi Kaluste Oy:n tuote on perinteinen eli
keinutuoli, yritys ei ole hyytynyt paikoilleen vaan pyrkii
kehittämään suomalaista keinutuolikulttuuria eteenpäin.
ABB:n maalausrobotti mahdollistaa Eimin
pintakäsittelyosaamisen myynnin myös ulos.
Toimitusjohtaja Hannu Tuukkanen esittelee keinutuolien
pohjaan poltettavaa leimaa.
– Muistan, kuinka isä ihmetteli katsellessaan Vääksyn
200 neliön toimitilaa, että hän
ei ikinä tule tarvitsemaan näin
paljon tilaa, ja nyt meillä on
Padasjoella 2000 neliön tilat,
Tuukkanen naureskelee.
Suuret tilat ovat hänen mukaansa mahdollistaneet erilaiset investoinnit, kuten esimerkiksi ABB:n maalausrobotin,
riippukuljettimen ja kuivaustunnelin. Oman keinutuolituotannon lisäksi Eimi pystyykin
tänä päivänä myymään pintakäsittelyosaamistaan myös
ulos. Esimerkiksi ympäri maailmaa leviävät Warrior-jääkiekkomailat saavat viimeistelynsä Eimin lähes 500 neliön
pintakäsittelyosastolla.
– Omassa tuotannossa käytämme käsiruiskutuksessa pelkästään vesiohenteisia lakkoja, maaleja ja petsejä, mutta
robotilla vedämme sekä katalyyttia että polyuretaania,
Hannu Tuukkanen tarkentaa.
sa kilpailua käydäkään keinutuolien välillä, vaan me kilpailemme pikemminkin keinuvien istuimien kanssa, Tuukkanen painottaa.
Keinut vs keinuttavat
Tänä päivänä seitsemän henkeä työllistävän yhtiön tuotanto-ohjelmassa on kuusi
keinutuolimallia, joihin löytyy kuusi vakioväriä ja seitsemän vakiokangasta. Ajanmukaiset tilat ovat mahdollista-
neet myös yhteistyön suurimpien huonekaluketjujen kanssa, joille tehdään räätälöityjä
keinutuolimalleja.
Suomessa toimii puolenkymmentä keinutuolivalmistajaa. Kuvaavaa alan koolle
on, että 0,6 miljoonan euron
liikevaihtoa pyörittävä Eimi
Kaluste Oy hallitsee maamme
keinutuolimarkkinoita runsaan 50 prosentin markkinaosuudella.
– Varsinaisia keinutuoleja ei
Suomeen tuoda, eikä itse asias-
Keinutuolikulttuuri
Suomessa
Vientiä on pienessä määrin,
mutta sen kasvattaminen on
Tuukkasen arvion mukaan hankalaa, koska muualla ei ole samanlaista keinutuolikulttuuria.
2000-luvun vaihteessa keinutuolin terveysvaikutuksia
Taidekeinutuolit
kokoontuvat
Habitaressa
Vuoden 2012 aikana järjestetään muotoilija Miia
Liesegangin luotsaamana
tapahtuma, joka koostuu keinutuolien muotoilukilpailusta ja yhteistyössä Bukowskis
Marketin kanssa toteutettavasta taidekeinutuolien hyväntekeväisyyshuutokaupasta. Yksi osa kokonaisuutta
oli myös kesäkuussa järjestetty kaikille avoin keinutuolien kokoontumisajo Helsingin Esplanadin puistossa.
Maria Laihon versiossa
Taidekeinutuoli saa siivet
selkään.
Habitaressa ja sen Made in
Finland -alueella esitellään
suomalaisten taiteilijoiden
toteuttamia taidekeinutuo-
aikaan varsinaista kysyntää.
Edustamme jopa suomalaisessa huonekalukaupassa todellista marginaalia, Hannu
Tuukkanen toteaa.
alettiin tutkia Eimi Kalusteen
aloitteesta, ja viime joulukuussa väitteli Kristiina Niemelä liikuntalääketieteen tohtoriksi yhtenä tutkimusalueenaan keinutuolijumppa.
Tarkkaa tietoa keinutuolin
alkuperämaasta ei ole, mutta
Tuukkanen muistelee Bostonissa aloitetun ensimmäisenä
keinutuolien teollinen valmistus 1800-luvulla.
Suomen vahva keinutuolikulttuuri selittyy osittain varmaan sillä, että meillä on säilynyt keinutuolien valmistus. Esimerkiksi Ruotsissa
valmistus on lähes kokonaan
loppunut, mikä näkyy välittömästi myös keinutuolien menekkinä.
– Esimerkiksi Saksassa huonekalukaupan rakenne
hankaloittaa tuotteiden sisään
saamista. Ja tietenkin ketjut ottavat listoilleen tuotteita, joilla on suurempi volyymi. Me keinutuolivalmistajat
olemme sen verran pieniä, että meillä ei ole voimia saada
leja. Oman ajatuksensa ja
toteutuksensa keinutuolista
esittelee lähes parikymmentä taiteilijaa.
Yhteistyössä Bukowskis
Marketin kanssa syyskuussa järjestettävässä verkossa
tapahtuvassa hyväntekeväisyyshuutokaupassa huudetaan näyttelyssä olevat taiteilijoiden luomat keinutuolit.
Huutokaupan varat luovutetaan hankkeen puolesta ehdotetuihin kohteisiin. Lisäksi
huutokaupan voittohuudon
tekijällä on mahdollisuus
päättää omasta kohteesta.
Mukaan valittuja lahjoituskohteita ovat mm. BSAG –
Ajanhenki on hyvin vintagepainotteinen; suosittuja ovat
niin pappamopot, Reino-tossut kuin Jopo-pyörätkin. Tuukkanen uskoo keinutuolipuolellakin olevan vielä paljon kehittymismahdollisuuksia.
Vaikka perinteisesti pirtin
nurkassa ollut keinutuoli kuului talon isännälle, keinutuoli mielletään nykyään hyvin
usein naisten kalusteena; olipa sitten kyseessä vastasyntyneen lapsen imetys keinutuolissa tai ikäneidon tv-uutisten
katselu kissa sylissä.
Viime keväänä järjestetyn
muotoilukilpailun myötä Eimi
Kaluste Oy halusi löytää uusia
ja innovatiivisia tapoja saattaa
keinutuoli osaksi suomalaisten elämää. Nuorille suunnittelijoille kohdistetun kilpailun
taso oli Tuukkasen kertoman
mukaan vaihteleva mutta mielenkiintoinen.
– Jäin kaipaamaan niitä
kaikkein railakkaimpia ehdotuksia, mutta syynä saattoi
olla liian tiukaksi laadittu kilpailuohjelma.
Hannu Tuukkanen toivoisi
keinutuoleja näkyvän enemmän myös julkisissa tiloissa,
saattaisi budjettisopukin löytyvän helpommin, kun neuvottelut käytäisiin keinuen…
Kimmo Janas
Elävä Itämeri säätiö, Hope –
Yhdessä ja Yhteisesti ry sekä
Irti Huumeista ry.
– Koemme että Taidekeinutuolit ovat kiinnostava uusi konsepti ja lähestymistapa hyvän tekemiseen,
kertoo Bukowskin hallintojohtaja Johan Engström.
Keinutuolinäyttelyn lisäksi Habitaressa julkistetaan ja palkitaan keväällä järjestetyn Keinutuolien
muotoilukilpailun voittaja.
Muotoilukilpailun järjestäjänä oli Keinutuolien kokoontumisajot -hanke yhdessä Eimi Kaluste Oy:n
kanssa.
Valoa läpäiseVä reunanauha
rauKanTeX liTe
RAUKANTEX lite –reunanauha voidaan taustavalaista upeasti esimerkiksi
LED-valon ansiosta. Lastulevyyn ajettuun uraan upotetaan LED-valolista, ja näin
syntyy tunnelmallinen valoefekti: reunanauhan läpikuultavat kuviot loistavat
kirkkaina.
RAUKANTEX lite sopii miellyttävän ilmapiirin luomiseen erityisesti olohuoneiden
sisustusratkaisuissa, kylpyhuonekalusteissa, keittiön työtasoissa tai erikoisliikkeiden
sisustuksissa.
Lisätietoja REHAUn huonekaluteollisuuden myynnistä:
Rakennustekniikka
Autoteollisuus
Teollisuus
DAZML00535_262-x-100-mm_4c_12-03-30_layout.indd 1
Petri Drachman (09 8770 9933)
Oy REHAU AB – Teknobulevardi 3-5 – 01530 Vantaa – [email protected] – www.rehau.fi
4/3/2012 11:31:22 AM
numero 8/2012
www.levystakalusteeksi.fi
LEVYSTÄ KALUSTEEKSI
Pubissa yhdistyvät
14.-16. MARRASKUUTA LAhdESSA
työ ja huvi
OLSA
Tilaa Puu&Tekniikka
– pysyt ajan tasalla!
Viimevuotisesta Handmade -näyttelystä saadun hyvän
palautteen innostamana kansainvälinen muotoilualan lehti
Wallpaper* esitteli Milanon huonekalumessuilla keväällä *
Handmade -kesänumeronsa antia.
Wallpaper* oli kutsunut yhteistyökumppaneikseen The American
Hardwood Export Councilin,
aberrant architecture -toimiston sekä maineikkaan huonekaluvalmistaja Benchmarkin.
Tavoite oli saattaa yhteen parhaat materiaalit, huippumuotoilu ja puusepän ammattitaito.
Aberrant architecturen suunnittelemien Devil Amongst the
Tailors -nimisten kahden pubpöydän materiaaleina käytettiin amerikkalaista saarnia,
pähkinäpuuta, vaahteraa sekä
kirsikkaa.
Nykyisiä paimentolaisia
Wallpaper* pyysi aberrant architecturea suunnittelemaan
uuden pub-pöydän, jossa yhdistyisivät tyypilliset pub-aktiviteetit eli juominen ja syöminen nykyiseen liikkuvaan työntekoon. Eli pöydän piti tarjota
mahdollisuus myös työskentelyyn ja yhteydenpitoon kollegojen kanssa.
Pöytäuutuus edustaakin kasvavaa työpisteiden tarvetta kodin ulkopuolella. Monille pe-
rinteiset toimistokorttelit ovat
jo historiaa, ja suurkaupungeissa liikkuu yhä enemmän
’nykyajan paimentolaisia’,
jotka etsivät sopivia työpisteitä toimistorutiiniensa hoitamiseen.
Perinteisen pubeissa pelattavan pöytäkeilapelin ’Devil Amongst the Tailors’ mukaan nimetyssä pöydässä kansi on joko saarnia tai vaahteraa, ja messinkinen jalkatuki
helpottaa rennon asennon ottamista. Pöytiin sisältää lukuisia erityisominaisuuksia. Kun
kannen nostaa ylös, sen alta
paljastuu yksityinen työpiste,
keilanmalliset lokerikot kynien ja pikkutarvikkeiden säilyttämiseen.
Kun työskentely saa riittää,
voi kannen sulkea ja asettaa
irrotettavan laatikon pöydälle,
nostaa keilat pystyyn sekä
kiinnittää messinkipallo ketjuineen valaisimen varteen.
Peli voi alkaa.
Pöytä p
eli
tilassa.
Tyylikäs
työskentelynurkkaus.
Perinteisiä työtapoja
– Tämä toimeksianto antoi
meille mahdollisuuden tut-
Kuvat © Angus Thomas, Wallpaper* Handmade, AHEC.
Pöydän jalkoja
yhdistää messinkinen jalkatuki.
kia entistä tarkemmin nykyaikaisia elintapoja ja joustavia
työskentelyolosuhteita pöytien haastavissa mittakaavoissa, kertoo Kevin Haley aberrant architecturesta.
Benchmark käytti pöytien
valmistamissa perinteisiä käsityömenetelmiä lohenpyrstö- ja tappiliitoksineen. Johtaja Sean Sutcliffe kertoo puutavaran valintaan käytetyn normaalia enemmän aikaa.
– Pähkinäpuu sopi hyvin
käytettäväksi messinkiosien
kanssa. Vaahtera puolestaan
oli lähes yhtä valkoista kuin
kirjepaperi. Hieman suosiotaan menettänyttä kirsikkaakin
oli mukava taas käyttää. Pöydät meillä valmisti käsityönä
Sam Foster-Smith, jolla on
takanaan yli 35 vuoden vankka kokemus.
The American Hardwood
Export Councilin materiaalista
Kimmo Janas
aberrant architecturen
suunnittelemat pubpöydät amerikkalaista
kirsikkaa ja kovaa
vaahteraa.
VÄLTÄ KUJETUSVAURIOT – VALITSE LAMINOITU KARTONKI
Laminoitu kartonki on kevyt ja kestävä sekä helppo käsitellä ja kierrättää.
KULMASUOJA, U- JA FLEXPROFIILI
-suojaa ovet, ikkunat, levyt, kulmat
HUNAJAKENNOLEVY
-täytteeksi tai sivujen suojaksi
Tervetuloa tutustumaan
tuotteisiimme syksyn messuille.
Pakkaus 2012, ScanPack 2012 ja FachPack
Eltete TPM Oy | Kuljetuspakkausmateriaalit | www.eltete.com | [email protected] | puh. 019 51031
puu_tekniikka_eltete_tpm_2012.indd 1
8/29/2012 1:58:57 PM
TERÄTOIMITUS SALONEN VIPUSENKATU 17 15230 LAHTI (0)207 999 860
8
Puu&Tekniikka
numero 8/2012
Betula pendula
– inspiraationa koivu
Pro Puu -gallerian kesänäyttelyssä
Lahdessa sai ihastella koivun inspiroimaa
uutta muotoilua ja taidetta.
Puuseppä Tapio Kangasniemi, kalustemuotoilun opiskelija Eija Kokko, taideopiskelija
Atro Linnavirta, keramiikkataiteilija Maarit Mattanen ja puuseppä
Esa Niiranen järjestivät koivuteemaisen näyttelyn ”Betula pendula –
Inspiraationa koivu”. Esillä oli kalusteita, käyttöesineitä sekä taidetta.
Koivu oli inspiroinut muotoilun osaajia kehittämään moderneja
tuotteita vanhojen perinteisten koivutuotteiden rinnalle. Tuohesta oli
esillä niin koruja kuin tuohipukuinen morsiankin. Koivua oli myös
yhdistetty rullalautoihin ja niiden
pinnoitukseen.
yrityksessä Tapio valmistaa kalusteita ja esineitä, joiden tarkoituksena on herättää tunteita. Inspiraatio
töihin löytyy hänen kertomansa mukaan esineen tarkoituksen ja puun
kauneuden kautta. Monialaista kokemusta ja osaamista ryydittää terve
mielenkiinto tutkimatonta kohtaan.
Eija alias Jaaza Kokko on järvisestä Keski-Suomesta kotoisin oleva taiteilijasielu. Taitavan visioijan
inspiraation lähteinä ovat luonto,
ihmiset ja ympäröivä yhteiskunta.
Hän kertoo näkevänsä kauneutta
siellä, missä muut eivät sitä välttämättä huomaa. Niinpä vanhat ja
muiden hylkäämät esineet saavatkin Jaazan visioidessa uuden merkityksen. Lahden Muotoiluinstituutissa kalustemuotoilua opiskeleva Eija Kokko perusti viime vuonna yrityksen, jonka toimintaa ohjaavat hänen omien sanojensa mukaan korkea laatu, eettisyys ja ekologisuus.
Näyttelyn kolmas puuta työstävä
osaaja oli mallipuuseppä Esa Niiranen, jonka runsaat 20 vuotta sitten alkanut skeittiharrastus on vaikuttanut
voimakkaasti miehen tämän päivän töihin. Esa valmistaa yrityksessään huonekalujen ohella skeittilautoja pääsääntöisesti koivusta ja hiilikuiduista. Hän koettaa kertomansa mukaan korvata perinteisesti rullalaudoissa käytettyä Kanadan vaahteraa kotimaisella materiaalilla. Puuseppämme paljastaa myös tavoitteensa olevan keksiä rullalauta kokonaan
uudestaan, olla vaikkapa rullalautailun Steve Jobs.
Kimmo Janas
”Juhannusyön heila”, sekatekniikka,
Tapio Kangasniemi.
Puun kauneus yhdistää
Näyttelyn tuotteliain oli omien sanojensa mukaan Satakunnasta maailmaan pullahtanut jokapaikanhöylä
Tapio Kangasniemi, jolta löytyy niin
betonimyllärikokemusta kuin tietotekniikan perustutkintokin. Viime
keväänä perustamassaan puusepän-
”Level/1+1=3”, massiivikoivuinen
pikkupöytä, Eija Kokko.
Eija Kokko on käyttänyt koivun tuohta ”Tuohimorsian” asustekokonaisuuden täydentäjänä.
Esa Niirasen Skeitti-dekit ovat herättäneet
mielenkiintoa jo maamme rajojen ulkopuolellakin.
Ainutlaatuinen. Oksaton.
Puhtaasti erilainen.
Effex® Industrial -tuotteet tarjoavat monipuoliselle puunkäytölle uuden,
oksattoman vaihtoehdon. Effex Industrial aihiot ja tekniset viilut
mahdollistavat sekä uniikit huonekalut että modernit sisustusratkaisut.
Tapio Kangasniemen vinttikoira sai toimia
tuohisen kaulapannan mannekiinina.
Aidosti
tehokas
Lukijoistamme*
52 %
effex.fi
on hankkinut
lisätietoa Puu&
Tekniikassa olleen
mainoksen
perusteella!
* Lukijatutkimus 2010, Focus Master
Pöytä: Effex Industrial.
Stora Enso Metsä, Vilhonkatu 4, Helsinki.
Kaikki
vanhat, veloituksettomat Puu&Tekniikan
tilaukset päättyvät 31.12.2012!
Lyhyesti
Vapo Timber supistaa tuotantoa
Alihankintamessuilla korostuu kansainvälisyys
Vapo Timber supistaa kuusisahatavaran tuotantomääriä loppuvuoden aikana siirtämällä Lieksassa sijaitsevan
Kevätniemen sahan toistaiseksi yhteen vuoroon. Vapo
Timberin Hankasalmen ja
Nurmeksen sahat jatkavat normaalissa kahdessa vuorossa.
Vapo Timberin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto 59,3 milj. euroa, lähes
10 miljoonaa euroa viimevuotista vähemmän ja viime
vuoden 0,3 miljoonan euron
liikevoitto kääntyi 4,4 milj.
euron tappioksi. Alkuvuoden aikana sahatavaran hinnat laskivat keskimäärin kaksi prosenttia ja raaka-aineen
hinta kohosi kaksi prosenttia
vertailujaksoon nähden.
– Emme hae mitään tilapäistä ratkaisua, vaan tavoitteenamme on saada aikaan
edellytykset kuusisahatava-
Kansainväliset Alihankinta-messut kokoavat teollisuuden alihankinnan ammattilaiset 18.–20.9.2012 Tampereelle. Nyt 22. kertaa järjestettäville messuille osallistuu
lähes 900 näytteilleasettajaa
16 maasta. Ulkomaisia näytteilleasettajia on 70.
Tänä vuonna messuilla
nostetaan pääteemana esille vienti ja kansainvälistyminen. Suomen Osto- ja
Logistiikkayhdistys LOGY
ry palkitsee avajaispäivänä
Koneiden ajokortti käyttöön Ruotsissa
Trä och Teknik -messuilla
esiteltiin puu- ja huonekaluteollisuudelle koneiden ajokortti, jotta alan tapaturmat
saataisiin vähenemään.
Ajokortti koostuu teoriaosasta ja käytännön kokeesta eri konetyypeille.
Näin työntekijälle opetetaan turvallisin ja mahdol-
Vain tilaamalla
Puu&Tekniikan
varmistat itsellesi
12 tietoiskua
ensi vuodeksi.
lisimman tehokas tapa työskennellä kaikkein yleisimmillä puutuoteteollisuuden
koneilla.
Ruotsissa ylipuolet kaikista puu- ja huonekaluteollisuuden onnettomuuksista liittyy
koneiden käyttöön. Koneiden
ajokortin voi suorittaa 15–20
konetyypille.
Vuoden Alihankkijan ja Vuoden Päähankkijan.
Uusia innovaatioita nähdään vuosittain yli 2000. Esillä on metalli-, elektroniikka-,
muovi- ja kumiteollisuutta,
teollisuuden ICT-ratkaisuja
sekä näiden alojen suunnittelua ja konsultointia.
taina 18.9. järjestettävässä
Vienti ja kansainvälistyminen pk-sektorilla – onnistuneita esimerkkejä -seminaarissa yritykset kertovat kokemuksistaan kansainvälistymisessä ja vientitoiminnassa. Seminaari on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat
joko harkitsemassa viennin
aloittamista tai ovat kasvattamassa vientitoimintaansa.
Teknologiateollisuus tuo
messuille laajan kokonaisuuden, johon sisältyy niin
Seminaari viennistä
Vienti ja kansainvälistyminen ovat suomalaisten alihankkijoiden ja koko teollisuuden suurin haaste. Tiis-
Puurakentamisen tutkimusta Kouvolaan
Puurakentamisen tutkimus- ja kehitystoimintaan erikoistuvan Woodinno Oy:n perustaminen osana Woodinno-hanketta on
varmistunut. Kouvola osallistuu kaupungin pääomarahastosta yhtiön perustamiseen ja hankkeisiin yhteensä kahdella miljoonalla eurolla.
Kaupunki tulee osakkaaksi yhtiöön 25 000 eurolla, mikä merkitsee enimmillään neljänneksen omistusosuutta yhtiöstä. Yhtiön
puurakentamisen tutkimusja kehityshankkeisiin ohjataan yhteensä 1,975 miljoo-
naa euroa siten, että hankkeet
täyttävät EU:n ns. ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiset
säädökset.
Kaupunginjohtaja Lauri
Lamminmäki korostaa valtion tukisäädösten määrittelevän julkisen rahan käytölle
tarkat pelisäännöt ja kaupungin tehtävän olevan uuden
yritystoiminnan edellytysten
– ei siis uuden liiketoiminan
– luominen.
– Tämän yrityksen onnistumisen edellytyksenä on, että siihen mukaan lähtevät osakasyritykset sitoutuvat hankkeeseen vahvasti ja tulevat
enemmistöllä mukaan han-
a
t
i
o
V
kekohtaiseen rahoitukseen,
muistuttaa Lamminmäki.
Elinkeinojohtaja Aimo
Ahdin mukaan Woodinno
Oy:n perustamisen myötä
Kouvolaan syntyy Suomen
ensimmäinen puurakentamisen yritysklusteri.
– Kun saamme klusteriin
vielä mukaan suunnittelualan yrityksiä, meillä on koko
puurakentamisen arvoketju edustettuna alkaen tutkimuksesta ja kehitystoiminnasta sekä suunnittelusta ja
päätyen puurakentamisen
rakennusosien valmistukseen ja asentamiseen, iloitsee Ahti.
!
a
k
k
i
i
n
k
e
T
&
u
u
P
a
Tila
tapahtumia messujen aikana
kuin pysyviä palveluja yritysten kehittämistyöhönkin.
TRIOplus-hanke on tuonut
yritysten käyttöön laajan
palveluvalikoiman. TRIOplus järjestää messuilla keskiviikkona 19.9. seminaarin
otsikolla Alueelliset toimitusverkostot hajoavat – mitä tilalle? Seminaarissa pohditaan alueellisten toimitusverkostojen hajoamista ja
suomalaisten pk-yritysten
uutta roolia niissä.
Innomac Oy
laajentaa
Turkuun
Innomac Oy avaa syksyn aikana uuden toimipisteen Turussa, ohikulkutien ja Tampereen moottoritien risteyksessä. Turussa
tulee toimimaan koko varaosavarasto, huollon korjaamotilat, konemyynti- ja
terämyyntipalvelut. Salossa jatkuvat terämyynti, terähuolto sekä konemyyntipalvelut.
Uusien toimitilojen avajaisia vietetään Puukoneyhteisnäyttelyssä lokakuussa.
fi
niikka.
k
e
t
u
u
w.p
alvelu
sesi ww 336 / tilaajap
k
u
a
il
t
e
Te
4246 5
n
puneide
soita 03
tai
sä saa
. mennes e DeWaltin
9
.
8
2
n
ikkie
mm
) ja
Ka
19 euroa
ken arvo
7
s
e
h
k
v
n
(o
e
t
n
aha
roa).
tilaus
istelmäs
h 479 eu
d
v
h
(o
y
n
3
e
1
1
D27
vääntim
M2 isku
5
9
8
F
C
D
i
a
t
a
h
a
s
ä
m
l
e
t
s
i
d
h
y
!
n
i
n
n
ä
ä
v
n
u
k
is
.
tilaus:
iskelija lle opiskelijalle
p
O
:
e
s
is
u
ä
a
iv
:
il
nt
dot
Täysipä umeroa
intaine
n
roa ).
aihtoeh
v
rmaalih eroa
s
o
u
N
12 kk /12 (sis. alv 2,48 eu
a
l
i
m
T
).
u
a
n
ro
2
a
u
k
:
/1
e
euro
12 k .
4,95
ilaus
12 kk
(sis. alv kä lasku- 30 uksen kesto on tetaan
ainen t 50 euroa
t
a
in
ro
h
u
u
e
t
e
a
E
ila
60
ku
as
numero
sa ja T aus alkaa ja las a.
kso alka
12 kk /12 3 euroa).
Tilausja oden 2013 alus
ss
Til
lu
a
3
,1
1
4
0
u
taan v
sena.
oden 2
(sis. alv ksetaan syysk
u
te
u
v
la
ti
a
esto
Tilaus m 12. Tilausjakso
jatkuu k
hansa.
0
a
koska ta
n
kuussa 2 den 2013 aluss
u
u
p
p
.
o
on lo
alkaa vu kestotilauksena
lausjaks
mään ti
y
t
t
ä
ä
p
ja jatkuu
taa
oi lopet
uksen v
la
ti
to
s
e
K
!
n
a
a
t
n
vo
r
a
a
e
n
On
Voit osallistua arvontaan tilaamatta lehteä lähettämällä
nimelläsi varustetun postikortin Puu&Tekniikan toimitukseen.
Kirjoita korttiin tunnus ”Tilaaja-arvonta”.
ran kannattavaan tuotantoon
pysyvästi. Tämä vaatii kustannusten leikkauksien toteuttamista määrätietoisesti ja
myös ripeästi. Samalla ponnistelemme markkinapäässä
löytääksemme Pohjois-Karjalan kuusitukeista sahatuille
tavaroille oikeat ja maksukykyiset asiakkaat. Ellei kustannusrakennetta saada tervehdytettyä, on kuusitukin sahauksen jatkuvuus vakavasti
uhattuna Pohjois-Karjalassa,
sanoo Vapo Timberin toimitusjohtaja Juha Hakala.
Hakalan mukaan Suomen
kuusisahatavaratuotannon
myyminen markkinoille ei
volyymimielessä ole ongelma. Kysymys on tällä hetkellä puhtaasti toiminnan kannattavuudesta. Tilanne on samansuuntainen koko maassa,
mutta erityisen heikko Pohjois-Karjalassa.
10
Puu&Tekniikka
numero 8/2012
Hengähdyspaikka
lentomatkustajille
Helsinki-Vantaan lentokentälle on rakennettu osana World Design Capital Helsinki 2012
-hankketta kolme istuskelu- ja työskentelynurkkausta, Suvanto-loungea.
Suomalaista osaamista
Suvanto-loungen pääosassa
on uusi UPM Grada -vaneri,
joka mahdollistaa materiaalin
kustannustehokkaan taivuttamisen. Kaarevaksi suojaksi muotoiltu vaneri ympäröi
loungessa istujaa. Se mahdollistaa näkösuojan työskentelylle ja irrottautumisen
hektisestä lentokenttäympäristöstä.
Istumasopet haluttiin kalustaa miellyttäviksi ja toimiviksi. Kalusteiden perustana
on Martelan Largo-tuoli, jonka ympärille palvelukonseptin toiminnot on rakennettu.
Nahkainen Largo-tuoli sopii
rentoon oleskeluun ja käännettävä pöytä tarjoaa alustan
esimerkiksi läppärille ja kahvikupille.
– Uskomme, että ihmisille
jää myös lentokentän ja Suvannon kautta mielikuva design-vuodesta, sanoo Martelan muotoilujohtaja Petteri
Kolinen.
– Käyttäjäystävällisyys oli
punaisena lankana Suvannon suunnittelussa, hän ker-
too suunnittelun tavoitteista.
Osansa miellyttävään käyttäjäkokemukseen tuo Karelian
lattia, joka joustaa jalan alla
ja kohottaa loungen omaksi
alueekseen. Jalustan led-valaistus erottaa sen niin ikään
visuaalisesti muusta tilasta.
– Oli hienoa suunnitella
lentokenttäympäristöön uudenlainen tilaratkaisu, sillä
käyttäjälähtöinen design on
ominta Martelaa. Suvantolounget palvelevat terminaaleissa kaikkia lentomatkustajia, Viljanen sanoo.
Samuel Saresvirta
Uusi Suvanto-konsepti syntyi Finavian
ja yhteistyöyritysten
yhteisenä hankkeena.
Suvanto-loungen suunnittelivat Martelasta muotoilija
Pekka Toivola sekä sisustusarkkitehti Iiro Viljanen. Ajatuksena on tarjota lentokentällä uudenlainen paikka hetken hengähdystä tai keskittymisrauhaa kaipaavalle. Loungessa päätelaitteiden käyttö ja
lataaminen on helppoa virtapistokkeiden ansiosta.
– Suvanto on nimensä mukaisesti rauhallinen syvennys, jossa on mahdollista uppoutua omiin ajatuksiin tai
töihin. Visuaalisesti se on tasapainoinen ja tyylikäs kokonaisuus, jolle kaarevat linjat
antavat omaleimaisen ilmeen,
kertoo Martelan sisustusarkkitehti Iiro Viljanen.
Finavian ja Martelan lisäksi
hankkeeseen osallistuivat
UPM Plywood, Fortum, KareliaUpofloor ja Clear Channel.
Kaarevaksi suojaksi muotoiltu UPM Grada -vaneri mahdollistaa näkösuojan työskentelylle.
numero 8/2012
Puu&Tekniikka
Carvex PS 420 on Festoolin uusi pistosaha,
jonka iskunopeus on 3800 iskua minuutissa.
Uudenlainen nostotanko-ohjaus ja säädettävät
kovametallileuat toimivat kolmantena ohjaimena.
www.levystakalusteeksi.fi
LEVYSTÄ KALUSTEEKSI
14.-16. MARRASKUUTA LAhdESSA
OLSA
Sähkötyökalut:
Pieneneviä
tehopakkauksia
Puusepän tarvitsemien sähkökäyttöisten työkalujen yhteisenä kehityssuuntana on käyttäjän
entistä parempi huomioiminen niin pölynpoiston
paranemisena, tärinöiden vaimentamisena kuin
koneiden helpon kuljetettavuuden kehittymisenä.
Sähköisten ammattilaisille tarkoitettujen
käsityökalujen vuosittainen
markkina on Suomessa noin
70 miljoonaa euroa. Näistä
akkukäyttöisiä on hieman yli
puolet. Viime vuonna ammattityökalujen kasvu oli keskimäärin 15 prosenttia, akkukäyttöisten työkalujen osalta
kasvu oli viidenneksen luokkaa. Myös alkuvuonna sähkökäyttöisten työkalujen markkina on ollut lievässä kasvussa.
Pölynpoistoon
huomiota
Eniten pölynpoiston suhteen
kehitystä on tapahtunut pääosin paikallaan käytettävissä
koneissa.
– Syynä tähän ovat kiristyneet turvavaatimukset, sillä
EU:ssa kovapuulajeista, esimerkiksi tammesta ja pyökistä syntyvät pölyt on luokitettu syöpävaarallisiksi, selvittää
tuotekouluttaja Jari-Pekka
Vilkman Festotoolia maahantuovasta Tooltechnic Oy.sta.
Kovapuupölyn on todettu
aiheuttavan etenkin nenäsyöpää. Ohjeena onkin, että kovapuulajeja, kuten myös kovapuuta sisältävää mdf-levyä
työstettäessä pitää aina käyttää työkaluja, joissa on kohdepoisto. Poistettua ilmaa ei
myöskään saa kierrättää takaisin työtilaan.
Jo kahdeksan vuoden ajan
työnantajan on pitänyt ilmoittaa tammi- ja pyökkipölylle
altistuvat työntekijät ASA-rekisteriin.
Akkukäyttöisissä koneissa pölynpoistoa on toteutettu
sähkö- tai paineilmakoneita
harvemmin, vaikka joihinkin
malleihin on saatavissa pölypusseja tai imuriliitäntä. Syynä on mm. että imuriliitännän myötä menetetään akkukoneen johdottomuuden tuoma työskentelyn mukavuus.
Toisaalta akkukäyttöisiä koneita ei yleensä käytetä jatkuvasti ja ammattikäyttöön ei
ole edes tarjolla eniten pölyä
tuottavia hiomakoneita akkuversioina.
Akut kehittyvät
Nykyisin käytössä olevat litiumioniakut ovat vallanneet
markkinoita perinteisiltä metalliakuilta paremman energiatiheyden sekä matalan
itsepurkautumisen vuoksi.
Myös akkujen lataus on aiempaa nopeampaa ja elokuun
lopulla uutisoitiin korealaisten kehittämästä teknologiasta, jolla li-ion akut voidaan
tulevaisuudessa ladata muutamassa minuutissa.
– Ammattilainenkin pystyy jo kunnolla työskentelemään akkukoneilla. Saksalainen testilaitoksen selvityksen
mukaan Boschin ruuvinvääntimellä ja kolmen ampeeritunnin li-ion akulla pystyttiin ruuvaamaan 6x60 mm:n ruuveja
501 kappaletta, kertoo markkinointipäällikkö Erkki Rissanen Robert Bosch Oy:stä.
Hän uskoo akkukoneiden valtaavan yhä lisää markkinaosuutta sähkökäyttöisiltä koneilta ja markkinoille tulevan
myös sellaisia koneita, joihin
ei vielä akkuteknologiaa ole
sovellettu.
Rungot erikseen
Akku on usein työkalun kallein komponentti. Vaikka niiden lataus on nopeutunut ja
li-ion akun saa ladatuksi ruokatunnin aikana, pikalaturilla jopa kahvitauolla, tarvitaan akkuja yleensä useita.
Ammattilaiselle kertyy helposti useita samanmerkkisiä, akuiltaan yhteensopivia
koneita, joita ei kuitenkaan
käytetä samanaikaisesti. Osa
valmistajista tarjoaakin mahdollisuutta hankkia pelkkä
kone ilman akkua ja näin ostaja voi säästää hankintavaiheessa.
Li-ion akut kestävät latauksia rajatun määrän. Käyttäjän
on hyvä tietää, että vaikka liion akku ei vahingoitu osatäytöstä, riippuu sen ikä siis osittain latauskerroista. Eri valmistajilla voi olla erilaisia takuita akkujen kestävyydestä
ja esim. Festotool ilmoittaa latauskertojen määräksi vähintään 700.
Bocshin GCM 12 GDL
katkaisu- ja jiirisahassa on
käytetty ”robottivartta”
perinteisen liukumekanismin
sijaan ja saatu näin aikaan
pehmeä, välyksetön liuku.
Rakenne mahdollistaa koneen
sijoituksen myös seinää vasten.
Mafellin uuden monitoimijyrsimen MF 26 cc:n viiltoleikkausyksiköllä voidaan
esim. mdf-levyyn työstää kolme
uraa kerralla. Urien syvyys on
max 26 mm. Näin mm. seinäverhoukset voidaan sovittaa
säteeseen sopivaksi.
Monitoimisuus
lisääntyy
Kun yhdellä koneella halutaan tehdä entistä enemmän,
on tähän tarpeeseen kehitetty monitoimikoneita, joilla
voi esimerkiksi sahata ja hioa. Näillä voidaan päästä sahamaan myös todella ahtaisiin paikkoihin.
Jari-Pekka Vilkman muistuttaa, että monitoimikoneista
saattaa käyttäjälle herätä hieman vääränlaisia ajatuksia.
– Koneet riittävät suurelle osaa käyttäjiä, mutta pitää
muistaa, että niiden kehittämisessä on tehty kompromisseja eivätkä ne siten ole täysin optimaalisia kaikissa töissä, mitä niillä voidaan tehdä.
Vertaan asiaa vanhanajan puuseppään, jolla oli höylät terineen eri tarkoituksiin ja näin
hän pystyi saamaan aina parhaan lopputuloksen.
Koneiden monikäyttöisyys
on lisääntynyt erilaisten tarvikkeiden myötä ja työskentely on mahdollista esimerkiksi
kulman yli tai muuten hankalissa ja ahtaissa paikoissa.
Koko pienenee
Käsityökalujen kehittämisen
yhtenä tavoitteena on ollut
koneiden painon pienentämi-
nen. Kun ruuvataan listoja tai
kalusteita kiinni hankalissa
kohteissa, on koneen painolla iso merkitys. Esimerkiksi
yhdellä kädellä käsiteltävä
lyhytlapainen akkukäyttöinen ketjusaha on osoittautunut käteväksi joidenkin sahojen lajitteluosastolla, kun pitää saada yksittäisiä lautoja
poikki.
Kuljetusjärjestelmät
Ammattilaisten käyttöön tarkoitettujen koneiden säilytykseen ja kuljetukseen on kehitetty yhteensopivia säilytyslaatikoita, joita voidaan pinota päällekkäin ja kuljettaa
alustalla tai kuljetuskärryllä. Lisäksi kuljetuslaatikot on
yleensä kehitetty yhteensopivaksi ajoneuvojen säilytysjärjestelmiin. Boschin kuten
myös Festotoolin järjestelmä
on tehty yhteensopivaksi saksalaisen Sortimon kanssa.
– Kun jokaiselle työkalulle on paikkansa laatikossa ja
laatikolla puolestaan kalusteasentajan autossa, on kyse turvallisuuden lisäksi myös työn
tehokkuudesta ja mukavuudesta, muistuttaa Erkki Rissanen.
Maija-Liisa Saksa
11
Tärkein – siksi tehokkain!
12
Puu&Tekniikka
Koneita ja torvisoittoa
numero 8/2012
Itävallan Klagenfurtissa pidetyt kansainväliset puualan messut, Holzmesse, keräsi
elo-syyskuun vaihteessa 22 000 kävijää, joista kolmasosa oli ulkomaisia vieraita.
Verrattaessa tämän vuoden
messuja kahden vuoden takaisiin, voi todeta Klagenfurtin onnistuneen pitämään sekä kävijä- että
näytteilleasettajamäärät samalla tasolla. Näytteilleasettajia oli tänä
vuonna 462, 22 eri maasta. Avajaisaamun torvisoittokunnan esittämä
reipas tervetuliaismusiikki oli siis
paikallaan.
Tänä vuonna messuilla nostettiin
edellisiä vuosia voimakkaammin
esiin puusta rakentaminen uuden
Holz und Bau -messun myötä. Puurakentaminen on ollut mukana aiemminkin muutoin melko voimakkaasti keskieurooppalaiseen puunkorjuuseen ja sahateollisuuteen painottuvilla messuilla.
Puun käytön toivotaan
lisääntyvän
Itävaltalainen puuala toivoo Suomen tavoin puurakentamisen lisääntyvän ja tuovan puulle yhä uusia käyttökohteita. Puurakentamisen
ammattilaispula koetaan Itävallassakin yhtenä alan kehittymisen jarruna ja alan professuureja ja sitä kautta alan opetusta toivotaan lisää.
Itävallassa puun käyttö on eurooppalaiseen keskimääräiseen tasoon verrattuna varsin korkealla, sillä henkeä kohden sahatavaraa käytetään 0,6 kuutiometriä. Suomessa
vastaava luku toissavuonna oli 0,8,
Ruotsissa 0,6, Italiassa 0,18, Ranskassa 0,15 ja Saksassa 0,23.
pohjaisia tuotteita, joita on lopputuotteen ominaisuuksien mukaan
6–7 erilaista. Tuotteesta voidaan
tehdä esimerkiksi B1-luokan palonkestävää, muovimaisen taipuisaa, säärasituksia ja lumikuormia
kestävää jne.
Martin Jehart, toinen reilun vuoden ikäisen yhtiön perustajista, kertoo patentoidun ja useita vuosia kehitetyn menetelmän olevan varsin
yksinkertainen eikä vaativan suuria
investointeja. Raaka-aine ruiskutetaan ilmalla täytettävän ja vapaasti
muotoiltavissa olevan muotin päälle. Tämän jälkeen massan pinta peitetään ilmatiiviillä kalvolla ja massa
kovetetaan haluttuun muotoon alipaineessa.
Tähän mennessä jo useita palkintoja keränneellä menetelmällä on
”rakennettu” mm. autotalli, huonekaluja sekä pienempiä esineitä.
Martin Jehartin mukaan viisi
senttiä paksu esim. autotallina käytetty rakenne kestää itävaltalaiset
tuuli- ja lumiolosuhteet yli kilometrin korkeudella merenpinnasta.
Menetelmällä on valmistettu myös
50 sentin paksuisia rakennuskomponentteja.
Martin Jehart vierailee Suomessa
Helsingin Designviikon Itävalta­
päivässä 13.9.
1.
4.
7.
8.
5.
2.
6.
3.
9.
Maija-Liisa Saksa
Innovaatiopalkinto
Messujen yhteydessä jaettiin kaksi
innovaatiopalkintoa, toinen metsäpään ja toinen jatkojalostuksen kehittäjille.
Organoid Technologies GmbH
palkittiin täysin orgaanisen, ruiskutettavan materiaalin kehittämisestä. Raaka-aineena voidaan käyttää puuhaketta, olkia tms. ja liimana on erilaisia sokeri- tai proteiini-
1. Innovaatiopalkinto: Martin Jehart esittelee Organoid Technologiesin valmistamia tuotteita. 2. Makitan 18 V:n monitoimityökalulla voi sahata, hioa, avata saumoja
jne. 3. Weinigin Powermat 1200:n syöttönopeus on 3–36 metriä minuutissa ja sillä pystytään höyläämään 300 mm leveitä ja 200 mm korkeita tuotteita. 4. EWD:n
vanne­sahan terän ohjausjärjestelmällä sahauksen tarkkuutta pystyään ohjaamaan keskimäärin millimetrin aiempaa tarkemmin. Terän syöttönopeus voi olla 160–180
metriä minuutissa. 5. Limab esitteli sahatavaran lajittelulaitoksille soveltuvan lautojen 2D profiilimittausjärjestelmän, jossa laudan pinta mitataan yhden sensorin osalta
600 mm leveydeltä poikittaiskuljetuksessa. Muotoviat ja vajaasärmäisyys mitataan tarkasti trimmerin ohjausta varten. Järjestelmää voidaan käyttää myös pitkittäiskuljettimella. 6. Toinen EWD:n uutuus on raamisahan prototyyppi Vario SV4, jossa asetteet saadaan joustavasti kolmelle eri päätuotteelle. 7. Mafell esitteli messuilla
uuden monitoimijyrsimen MF 26cc:n, jolla voidaan työstää mm. alumiinia ja erilaisia puu-ja kipsipohjaisia levytuotteita. Koneen eri versioilla voidaan tehdä viisteet,
urat, myös v-ura ja johtokanavaura. Lisäksi kone muuntuu upotussahaksi. 8. Valon Kone oli esittelemässä vaihtoripasysteemiä, jolla rullien huoltoaika lyhenee merkittävästi. Uusissa koneissa vaihtorivat ovat nyt vakiovaruste. 9. Springerin uusi Taylor Compact tyvisievistäjä sievistää 400 mm:n tukin 800 mm:n matkalta 10 sekunnissa.
Tukin halkaisija voi olla 150–800 mm. Laite soveltuu alle 150 000 kuutiometriä vuodessa tukkeja käyttäville sahoille.
Supistuksista valoon?
Sahateollisuuden
tulevaisuus näyttää
maailmanlaajuisesti
hyvältä, vaikka nyt
onkin vaikeaa.
Stora Enso Building and Livingin myynnistä vastaava
johtaja Olle Berg arvioi Klagenfurtin Puupäivässä, että syksyn ja tulevan alkuvuoden aikana sahateollisuudella on edessään laajoja supistuksia ympäri Eurooppaa.
– Tulevaisuudessa näyttää valoisammalta, mutta tämä ja ensi vuosi
tulevat olemaan varsin vaisuja, sillä Euroopan sahatavaran kulutus ei
nouse vielä.
– Pohjois-Afrikassa on rakennettu varsin vakaasti alueen poliittisista muutoksista huolimatta ja SaudiArabiassa kansaa pidetään rauhalli-
sena mm. rakentamalla uusia asuntoja. Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä on 300 miljoonaa ihmistä ja väes­
tön keski-ikä 25, kun se Ruotsissa
on 42. Tämä merkitsee voimakasta sahatavaran kulutusta myös tulevaisuudessa, sillä mailla ei ole omia
raaka-aineita. Tämän hetken ongelmana on, että kaikki sahurit haluavat
osansa näistä markkinoista, totesi
Olle Berg.
Japani hiipunee
tulevaisuudessa
Japanissa on tällä hetkellä melko
hyvä kysyntä sahatavaralle, sillä
puu on lisännyt osuuttaan rakentamisessa, mikä muutenkin on lievästi
noussut viime aikoina. Lähivuosina
rakentamista vilkastuttaa myös nouseva arvonlisävero, mikä nousee keväällä 2014 kahdeksaan nykyisestä
viidestä prosentista ja syksyllä 2015
kymmeneen prosenttiin.
– Tämä merkitsee rakentamisen
hiipumista vuosikymmenen lopulla, sillä kaikki haluavat rakentaa ennen veronnousua. Myös japanilaisten korkea keski-ikä, 47 vuotta, hiljentää rakentamista tulevaisuudessa,
arvioi Berg.
Kiinan imu
Viisivuotissuunnitelman mukaan
Kiinassa rakennetaan 25 miljoonaa
asuntoa vuosittain vuoteen 2020
asti. Vertailun vuoksi johtaja Berg
nosti esiin, että Euroopan, PohjoisAmerikan ja Japanin yhteenlaskettu
asuntomarkkina on kuusi miljoonaa
asuntoa.
– Kiinan havusahatavaran kulutus
on nyt yli 30 miljoonaa kuutiometriä, josta tuontia on puolet. Vuoteen
2016 mennessä kulutuksen uskotaan
nousevan yli 40 miljoonaan kuutioon. Kun tähän yhtälöön lisätään se,
että Kiinan väestö tulee vähenemään
johtuen nuorten naisten vähyydestä,
tulee tämä johtamaan tulevaisuudessa niukempaan työvoiman tarjontaan. Tämä puolestaan johtanee
korkeampilaatuisten raaka-aineiden kysyntään, koska halpatuotteita
ei kannata enää tehdä aiempaan tapaan, arvioi Berg.
Tavaravirrat muuttavat
suuntaa
USA:n asuntomarkkinat ovat piristyneet, mutta tämän vuoden arvioitu
750 000 asunnon tuotanto on kauka-
Olle Berg uskoo Yhdysvaltojen
rakentamisen nousuun, vaikka se ei
tapahdukaan nopeasti.
na aiempien vuosien reilun miljoonan asunnon vauhdista. Johtaja Bergin mukaan asuntorakentamisen lähivuosien nousun taustalla on useita eri tekijöitä, joista yksi on väestön kasvu lähinnä muuttoliikkeen
ansiosta. Toinen on asuntojen keskimääräinen elinikä, vain 30 vuotta, mikä merkitsee, että maan asuntokannassa on paljon kohteita jotka
ovat muuttuneet ja muuttuvat myynti/asuinkelvottomiksi.
Olle Bergin arvion mukaan siinä
vaiheessa, kun USA:n asuntotuotanto ylittää miljoonan rajan, kasvaa sahatavaran tuontitarve voimakkaasti.
Perinteisesti lankkuja on tuotu reippaasti Kanadasta, mutta nyt ongelmana on vuoristoniluri, jonka arvioidaan pudottavan Kanadan sahatavaran tuotantoa neljänneksen verran. Kanada kääntänee tulevaisuudessa nyt voimakasta Kiinan vientiään USA:n suuntaan, mikä tuo lisätilaa eurooppalaisille toimijoille
Kiinassa. Eurooppalaisille tilaa riittänee myös USA:ssa.
-mls
numero 8/2012
Puu&Tekniikka
Itävallan sahateollisuus
vaikeuksissa
Myynnistä tuotantoon
yhdellä ohjelmistolla.
Itävallan, kuten koko Keski-Euroopan sahateollisuus on vaikeuksissa
ylikapasiteetin ja sen myötä kohonneiden tukkikustannusten vuoksi.
Itävallan sahateollisuuden puheenjohtajan Christop Kultererin mukaan Itävallassa on ylikapasiteettia 25–30 prosenttia, Saksassa vielä enemmän.
– Ylikapasiteetin vähentäminen on tuskallista ja vaikeaa, mutta välttämätöntä, jotta
sahateollisuus säilyttää kansainvälisen kilpailukykynsä,
sanoo puheenjohtaja Kulterer.
Arvioiden mukaan Itävallassa tuotetaan tänä vuonna
noin 8,7 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, 10 prosenttia viimevuotista vähemmän. Viime vuosikymmenellä maan sahatavaran tuotanto
oli lähes koko ajan yli 10 miljoonaa kuutiota, muutaman
vuonna jopa yli 11 miljoonaa
kuutiometriä.
Havutukkien korkea hinta sekä myös ilmastonmuutos
on nostanut esiin lehtipuiden
sahauksen lisäämisen. Viime vuonna lehtipuita sahattiin vain 151 000 kuutiomet-
Christop Kultererin mukaan
lähitulevaisuus tuonee
tullessaan laajojakin sopeutustoimia itävaltalaisessa sahateollisuudessa.
riä ja puuvaranto sallisi huomattavasti suuremman lehtipuiden käytön.
Vienti putosi yli
kymmenyksen
Tammi-toukokuun itävaltalaisten sahojen vienti putosi yhteensä 11,4 prosenttia 2,229 miljoonaan kuutiometriin. Viennistä yli puolet
on perinteisesti suuntautunut
Italiaan ja maan edelleen hiljenevä rakentaminen johti yli
16 prosentin Italian viennin
vähenemiseen. Italiassa rakentamisen ei ennusteta nousevan vielä pariin vuoteen.
Itävallan rakentaminen on
pysynyt varsin vakaana viimeisen lähes kymmenen vuoden ajan ja suunnan ennustetaan jatkuvan. Kotimaan kysyntä on siten tukenut itävaltalaista sahateollisuutta, vaikka sahatavaran tuonti nousikin lievästi alkuvuonna yli
700 000 kuutiometrin.
Saksassa puolestaan ennustetaan rakentamisen kasvun
jatkuvan edelleen.
Kokonaisuudessaan Itävallan sahatavaran vienti Eurooppaan putosi alkuvuonna
vajaan viidenneksen, vaikka
valopilkkujakin vielä löytyy:
Sloveniaan vietiin yli 250 000
kuutiota, yli 10 prosenttia
edellisvuotta enemmän.
–mls
•
•
•
•
3D-mallinnus
valokuvamaiset näkymäkuvat
tuotehinnoittelu
tarjouslaskenta
Samasta 3D-mallista Vertex InD tuottaa tehtaalle mitoitetut valmistuspiirustukset osaluetteloineen, tuoterakennetietoineen ja asennuskuvineen.
Ota meihin yhteyttä, niin tulemme esittelemään, miten Vertex InD tehostaa yrityksesi toimintaa yhteensovittamalla jälleenmyyjien, suunnittelun ja tuotannon tarpeet koko toimitusketjua
palvelevaksi kokonaisratkaisuksi.
Finnbuildissä runsaasti oheisohjelmaa
Helsingin Messukeskuksessa 9.–12.10. järjestettävän FinnBuildin ohjelmissa
näkyvät sekä korjaus- että
uudisrakentamisen muuttuvat energiamääräykset. Lisäksi aiheina ovat mm. puurakentamisen kasvu ja harmaa talous. Myös suhdanteet ja tulevan ennakointi
ovat agendalla. FinnBuild
Highlights -julkistus puolestaan nostaa esiin läpileikkauksen uusista innovatiivisista ratkaisuista.
Rakennusteollisuus RT
järjestää keskiviikkona
10.10. seminaarin harmaan
talouden torjunnasta. Puuinfon seminaarissa torstaina 11.10. aiheina ovat mm.
kerrostalorakentaminen ja
hiilijalanjälki, paloasiat sekä korjausrakentamisen ratkaisut.
Lisäksi messualueella on
työnäytösalue, jossa alan
ammattilaiset esittelevät kävijöille työtapojaan sekä
omia niksejään. SPAN-siltakilpailussa nähdään, miten
opiskelijajoukkueet suoriutuvat suunnittelemansa puisen sillan rakentamisesta.
Rakennusteollisuuden
suhdannetilanne
EK:n heinäkuussa tekemän
tiedustelun mukaan rakennusalan yritykset arvioivat
tämänhetkisen suhdannetilanteensa olevan lähellä keskimääräistä. Tuotannon kehitys oli alkukesällä odotuksia
heikompaa, mutta tilauskanta on normaalin tuntumassa.
Lähikuukausien tuotantokehityksestä odotetaan melko
vaisua, ja suhdannenäkymät
ovat miinuksella osin kausivaihtelustakin johtuen.
Rakennusyritysten saamien uusien tilausten määrä laski jonkin verran toisella neljänneksellä. Tilauskannan kuvataan pysyneen
lähes ennallaan, arvoltaan
se oli kuitenkin 17 prosenttia yli viimevuotisen tason
maaliskuun lopussa.
Rakennustuoteteollisuuden yritykset arvioivat tämänhetkistä suhdannetilannettaan vähän tavanomaista
heikommaksi. Uusia tilauksia saatiin alkukesällä aiempaa niukemmin ja myös tuotantomäärät laskivat vähän.
Koko rakentamisen kiinteähintaisen arvonlisäyksen ennustetaan laskevan
tänä kolme prosenttia ja
ensi vuonna kaksi prosenttia. Korjaurakentamisen arvonlisäys kuitenkin nousee
sekä tänä että ensi vuonna
kolme prosenttia.
Tänä ja ensi vuonna ennustetaan rakennettavan 27
500 asuntoa, joista valtion
tukemia on 6000 kumpanakin vuonna. Viime vuonna
aloitettiin 31 500 asuntoa.
Perjantaina 12.10. siltojen
kestävyys koestetaan. Kilpailussa palkitaan esteettisin silta, kestävin silta sekä joukkue, jonka sillan ennalta arvioitu kantavuus on
lähimpänä koestuksen tulosta.
Messuilla esiteltävistä
tuotteista ja palveluista nostetaan esiin seitsemän FinnBuild Highlights-palkittavaa
innovaatiota. Näiden julkistus on 9.10. ja tuotteet ovat
esillä paitsi kyseisten yritysten osastoilla, myös yhteisellä Highlights-alueella.
AkzoNobel
Pintakäsittelyaineet ja
liimat puuteollisuuteen
Tietoa
Kokemusta
Turvallisuutta
Sepa 30 vuotta
Keiteleellä ja Porvoossa toimiva, pääasiassa talotehtaille sekä rakennusja tukkuliikkeille kattoristikoita valmistava Sepa Oy
täytti 30 vuotta viime viikolla. Nykyinen hallituksen kunniapuheenjohtaja
Seppo Ahonen käynnisti Sepan toiminnan Keiteleen Elementtirakenteen
nimellä. Tänä päivänä Sepa on Pohjoismaiden johtava kattoristikkovalmistaja ja yksi alan suurimmista toimijoista koko Euroopassa. Sepa valmistaa vuosittain jopa 200.000 kattoristikkoa ja sillä on Suomessa yli 30 prosentin
markkinaosuus. Yhteensä
30 vuoden aikana on syntynyt kaikkiaan 3 miljoonaa kattoristikkoa.
mitoitetut valmistuspiirustukset
materiaaliluettelot
räjäytyskuvat
asennuskuvat
Vertex InD -ohjelmisto palvelee koko toimitusketjua. Jälleenmyyjä mallintaa ohjelmiston helppokäyttöisten toimintojen ja laajojen tuotekirjastojen avulla tarkan 3D-tuotemallin asiakkaan
toiveiden mukaan. Ohjelmisto tuottaa automaattisesti tarjoukset eri vaihtoehtoineen ja suunnitelmat voidaan tulostaa korkealaatuisina 3D-näkymäkuvina tarjouksen oheen.
Vertex Systems Oy
Vaajakatu 9 • 33720 TAMPERE
Puh. (03) 313 411 • Fax (03) 3134 1450
www.vertex.fi • [email protected]
Lyhyesti
•
•
•
•
Akzo Nobel Coatings Oy
Puuteollisuusmaalit
Casco Adhesives
p. 010 841 9500
f. 010 841 9599
www.akzonobel.com/fi
13
14
Puu&Tekniikka
numero 8/2012
Hiljaiseloa Göteborgissa
Ruotsin kruunun kalleuden aiheuttama
apeus näkyi Trä & Teknik -messujen käytävillä
elokuun lopulla. Messuvieraita rekisteröitiin
neljän päivän aikana 7387 kpl, jossa oli pientä
pudotusta edellisiin messuihin.
Suomalaisyritykset
olivat perinteisesti
näyttävästi edustettuina Göteborgin messuilla. Mukana olivat niin Heinolan Sahakoneet,
Jartek, Veisto, Valon Kone, Pinomatic, Finscan, Lisker, Fou-
dila, Kiilto ja Nordautomation kuin yhteistyösopimuksen
Trä & Teknik -messujen kanssa solminut Jyväskylän Puu ja
Bioenergia -messutkin.
Vielä takavuosina messuvieraiden joukossa oli run-
Juha Ropilo Heinolan Sahakoneista kaipasi lisää kansainvälisyyttä messuille, mutta totesi toisaalta messujen
merkityksen vanhojen asiakassuhteiden ylläpitäjänä onnistuneen hyvin.
– Ehkä messujen neljäs päivä tuntuu turhalta, tiistai-tors­
tai olisi varmasti toiminut paremmin.
Tukin pinnan tekstuurianalyysiin perustuvaa reaaliaikaista tukin pyörityksen valvontaa, Profi-TC:tä messuilla esitellyt Lisker Oy:n Jukka
Vahtila olisi myös toivonut
hieman vilkkaampia messupäiviä, mutta totesi, että messuilta poisjäämisenkin olisi
ollut suuri virhe.
Ilkka Foudila puolestaan
oli erittäin tyytyväinen messujen saldoon. Parikymmentä
uutta potentiaaliasiakasta kuului löytyneen sahateollisuuden
hiljaiselosta huolimatta.
saasti norjalaisia ja venäläisiäkin ammattilaisia, jotka tänä vuonna loistivat poissaolollaan. Selvästi ruotsalaisten
messuksi muuttunut tapahtuma jakoi mielipiteitä suomalaisnäytteilleasettajien kesken.
Ledinekin Superplan höylän syöttönopeus on 400 m/min.
HolzHerin Arcus 1334 listoituskone soveltuu melamiinin,
laminaatin, PVC- ja ABS-nauhojen, sekä puulistojen ajoon.
Erilaiset työstöohjelmat voidaan tallentaa koneen muistiin,
jonka johdosta asetusajat ovat minimissään. Patentoidun
patruuna/raeliima -järjestelmän ansiosta koneen lämmitysaika
on erittäin lyhyt, sekä nopea liiman ja värin vaihto.
Vakioliimapää soveltuu myös PU-liimalle.
Kimmo Janas
Lauta kulkee vauhdilla
Ruotsissa
Trä & Teknik -messumatkalla oli mahdollisuus myös tutustua
kahteen mielenkiintoiseen ruotsalaiseen sahalaitokseen.
Bravikenin paperitehtaan viereen Norrköpingin kaupungin ulkopuolelle on Holmen Timber
AB rakentanut Pohjoismaiden suurimman sahalaitoksen. Kokonaisinvestointi lähenteli 100 miljoonaa euroa.
Kuusen sahaukseen ja jalostamiseen erikoistuneen sahalaitoksen tuotanto on ollut täydessä käynnissä 2011
tammikuun alusta lähtien.
Moderni laitos mahdollistaa työskentelyn tehokkaasti ja suuressa mittakaavassa.
Noin 100 henkeä työllistävän
sahan tuotantokapasiteetti on
750 000 kuutiota, josta toteutuu nykyisellään noin 550 000
kuutiota.
Raaka-aine jalostetaan
höyläämällä ja katkaisemalla
tuotteet asiakkaiden toiveiden
mukaisesti. Normaali käytetty puutavarapituus on 3,6–6,0
metriä, mutta linjalla on mahdollista tehdä myös lyhyempiä
pituuksia. Rakennussahatavaran tuotantoon keskittyneen
Bravikenin sahalaitoksen tarjontaa täydentää Holmenin
mäntysaha Iggesundissa.
Kruunun kurssi
hidastaa vientiä
Holmen Timberin uuden
höyläämölinjan sydämenä
sykkii Wacon tehokas H6000höyläkone, joka mahdollistaa
jopa 800 m/min tuotantonopeuden.
Linjalaitteet höylän ympärille on toimittanut ruotsalainen System Hall. Wacon kokonaistoimitus, johon myös linjalaitteet sisältyivät, oli vuoden
2010 lopussa.
– Tällä hetkellä vauhtimme on 650 m/min, joka tarkoittaa 115 kappaletta minuutissa, kertoi tuotantopäällikkö
Styrbjörn Johansson.
Pullonkaulana on tällä hetkellä mekanisointi, joka ei pysty ottamaan vastaan kaikkea
höylältä tulevaa tavaraa, jos
ajetaan täydellä nopeudella.
– Tämän vuoden tavoitteenamme on saada tuotettua
300 000 kuutiota höylätavaraa.
Kolmessa vuorossa toimiva
höyläämö pyörii hänen kerto-
Tuotantopäällikkö Styrbjörn Johansson (vas.) selvitti Holmenin höyläämön toimintaa Awutekin Erik Torkolle ja Ari Jokilalle.
Puretut sahatavaraniput siirtyvät höylälle.
Höyläämön sydämenä sykkii Wacon huipputehokas
H6000-höyläkone, joka käyttää 26-leikkuisia teriä.
Pakkaamon henkilöstön viihtyvyydestä pitävät
huolen vesilämmitteiset panelit.
numero 8/2012
Ceflalta oli esillä Prima maalausautomaatti,
jossa on paperikuljetin. Puhdistuslaitetta ja
pesuliuoksia ei tarvita.
Viisiakselisella yksiköllä varustettu Biesse
Rover A Edge työstökeskus on hyvä ratkaisu
pk-sektorin puuyrityksille.
Täydellinen paketti
massiivipuun jalostukseen!
Waco Jonsereds AB:n uutuustuote oli täysin CNC-ohjattu (leveys- ja halkaisukorkeus)
kaksoisvannesaha BK 80, jossa jokainen sahattava kappale mitataan ennen kuin se tulee terälle.
Sahayksiköt ovat sijoitettu siten, että jokainen lauta voidaan halkaista täsmälleen kolmeksi
samanlaiseksi kappaleeksi. BK 80:ssa purunpoistojärjestelmä on sijoitettu niin, että muodostuvan
purun nopeus ja suunta voidaan ohjata suoraan purunpoistojärjestelmään ilman, että puru ensin
siirrettäisiin sahan alapuolelle. Koneessa on myös uudentyyppinen syöttöjärjestelmä, jossa neljä
vaakasuuntaista syöttötelaa sekä sisään- että ulossyöttöpuolella estävät lautoja takertumasta toisiinsa.
WEINIG on synonyymi tekniselle kehitykselle. Ja ollut sitä jo 100
vuoden ajan. WEINIG laatu antaa kumppaneillemme teollisuudessa laidasta laitaan mahdollisuuden pysyä edellä kilpailussa.
Koneilla ja laitteilla, jotka asettavat standardit suorituskyvylle ja
käyttötaloudelle. Nerokkailla tuotantorakenteilla optimaaliseen
saantoon. Ja asiakaslähtöisillä ratkaisuilla - käytöstä huoltotoimintoihin.
Ingarps Trävaror AB:n Roger
Claeson Wämmerfors valotti
perheyrityksen toimintatapoja.
Wacon H3500-höyliä löytyy
Ingarpsilta kaksin kappalein.
HALKAISU · KATKAISU · OPTIMOINTI · SORMIJATKAMINEN
LIIMAUS · HÖYLÄYS JA PROFILOINTI · IKKUNATUOTANTO
KOMPONENTTIVALMISTUS · AUTOMAATIO
mii keskisuuri moderni sahalaitos Ingarps Trävaror AB.
Vuonna 1947 perustettu yritys
on ollut koko ajan saman perheen omistuksessa. Yritys hallinnoi raaka-aineketjun aina
metsästä sahalle ja jalosteiksi.
Ingarpsilla tekniikasta vastaava Roger Claeson Wämmerforsin kertoman mukaan puolet yrityksen myynnistä jää kotimaahan ja loput
menee vientiin. Suurimmat
vientimaat ovat Tanska, SakPerheyritys höylää
sa, Hollanti, Lähi-Itä ja PohEtelä-Ruotsissa Eksjössä toi- jois-Afrikka.
mansa mukaan päivittäin aamukuudesta yöllä kello yhteen,
mikä tarkoittaa noin 13 000
kuution höyläystä päivässä.
Vienti suuntautuu pääosin Skandinaviaan, mutta
myös Englantiin, Hollantiin
ja Ranskaan menee tavaraa.
Johansson myöntää nykyisen
kruunun kurssin haittaavan
laajempaa vientiä, mutta töitä
kuulemma riittää tällä hetkellä aivan tarpeeksi.
Ingarps Trävaror AB on
yksi Wacon uskollisimmista
asiakkaista Ruotsissa kahdella H3500- ja yhdellä Maxihöyläkoneella. Vanha Maxi
tullaan vaihtamaan tämän
vuoden lopulla uuteen H3500koneeseen.
– Lisäksi meillä on BKLTWIN kaksoisvannesaha ja
MTS-työstöterien pesukone sekä Weinigilta Rondamat
980 teroituskone, Wämmerfors lisää.
Kimmo Janas
IG n WEIN eessa
a
m
o
t
Löydä tijasi osoitt
n
asiantu EINIG.COM
.W
WWW
WEINIG TARJOAA ENEMMÄN
16
Puu&Tekniikka
numero 8/2012
Jokainen
työtapaturma
on turha
Ulkopuoliset eivät voi tehdä ja
viedä työturvallisuutta työpisteeseen.
Turvallisuus on kiinni meidän
jokaisen tavasta toimia.
UPM Timberissä kuukausittaiset tapaturmamäärät
ovat esillä kaikkien seurattavissa. Raportista käy ilmi myös,
kuinka pitkään mikin yksikkö on selvinnyt ilman työstä
poissaoloon johtavaa tapaturmaa.
Puutuoteteollisuus on
perinteisesti ollut varsin korkealla työtapaturmatilastoissa ja monessa yrityksessä tapaturmia on pidetty ikään kuin luonnonlakina,
jolle ei mitään voi. Puutuoteteollisuuden tapaturma-alttiuteen vaikuttaa runsaat ”rukkasenjäljet”, jolloin erityisesti sormien ja raajojen puristumisvammat ovat yleisiä. Toinen yleinen tapaturman syy
on kompuroiminen esim. por-
taissa tai sen vuoksi, että kulkureiteillä on ylimääräistä tavaraa.
Ajattelutavassa
tapahtunut muutos
Tapaturmien aiheuttamat yksilöön kohdistuvat tragediat, niiden aiheuttamat kustannukset sekä tiukoille vedetyt henkilöresurssit ovat viime vuosina muuttaneet piintyneitä ajatusrakenteita myös
puupuolella.
Stora Enso Building and Livingissä sekä UPM Timberissä on jo useamman vuoden
ajan panostettu voimakkaasti
työturvallisuuden kehittämiseen. Molemmissa yrityksissä liikkeelle panevana voimana on ollut ylimmän konsernijohdon asettama tavoite viedä yritys maailmanlaajuisesti
huipulle turvallisuuskysymysten osalta. Johdon sitoutuminen onkin työturvallisuuden
parantamisen edellytys.
Nollataso on
mahdollinen
Stora Ensossa yrityksen johto
asetti yhtiötason tavoitteeksi saada työstä poissaoloon
johtavien tapaturmien taajuus
(LTA) vuositasolla alle viiteen laskettuna miljoonaa työtuntia kohden. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että sadan
hengen yksikössä yksi tapaturma vuodessa johtaa tavoitteen ylitykseen.
Viime vuonna Stora Enson
tapaturmataajuus konsernitasolla oli 11. Yhtiön Suomen
tehtaissa LTA on pienentynyt
viimeisen viiden vuoden aikana 31:stä 18,5:een. Viime
vuonna yhtiön Suomen sahoilla onnettomuuksia tapahtui 24, vastaava luku vuonna
2004 oli peräti 94. Tämä vuonan elokuuhun mennessä sahoilla on ollut onnettomuuksia tänä vuonna 11.
– Nollataso on mahdollista
saavuttaa. Brasilialaisen Arapotin paperitehtaan 350 työntekijöistä yksikään ei ole ollut tapaturmasta johtuen päivääkään poissa töistä viiteen
vuoteen. Olemmekin muissa
yksiköissä ottaneet tehtaasta ja sen käytännöistä oppia.
Arabotin tehtaanjohtaja Lucinei Damalio kiertää konsernin turvallisuuslähettiläänä
kaikki konsernin yksiköt ja
kertoo keinoista, jolla nollatasoon on Arapotissa päästy.
Keväällä ja kesällä olivat vuo-
rossa meidän
tehtaamme,
kertoo Stora
Enson Building and Living Nordic
-liiketoimintayksikön
turvallisuusja teknologiajohtaja Tuomo
Hartikainen.
Käyttäytyminen
ratkaisee
Stora Enso jakaa tässä kuussa
alkaneessa kampanjassaan
jokaiselle Building and Living
Nordicin työntekijälle turvakortin riskianalyysia varten.
Mikäli yksikin vastaus kysymyksiin on kielteinen, käsketään
kääntöpuolella tuumaamaan
ja hankkimaan lisätietoa ennen
työn aloittamista.
Tuomo Hartikainen korostaa
asennemuutoksen merkitystä
turvallisuuden parantamisessa.
– Meillä turvallisuustyö on
80-prosenttisesti pään sisälle
suuntautuvaa työtä, loppu on
panostusta työympäristön siisteyteen ja järjestykseen. Siis– Kaikki toimintomme tähteydellä ja järjestyksellä on
suora yhteys onnettomuuksiin täävät tämän haasteellisen taja vaaratilanteiden syntymi- voitteen saavuttamiseen, sanoo UPM Timberin turvalliseen, korostaa Hartikainen.
suuspäällikkö Mika Lampola.
Aluksi
Varsinaista koneturvalliturvallisuushavainnot
suutta kummassakaan yhtiösUPM Timberissä LTA on ollut sä ei enää koeta riskinä, sillä
yli 30 ja yhtiössä on yhtene- vaaratilanteiden aiheuttajana
vä tavoite Stora Enson kanssa on yleensä yksilön käyttäytysaada luku alle viiden.
minen ja ajattelemattomuus.
Investointi turvallisuuteen
Korkeakosken sahalla
aidattiin alueet, joilla ei
tarvitse käydä kuin seisokkien
aikaan. Porttien ja valopuomien
automatiikka on kytketty
tuotantolinjaan.
UPM:ssä turvallisuuden
parantamiseen on panostettu asennekasvatuksen lisäksi
myös laiteinvestoinnein.
– Kolme vuotta sitten kiersimme kaikki Suomen yksiköt ja kuvasimme kaikki pienetkin turvallisuuteen vaikuttavat seikat. Tämän perusteella valitsimme Korkeakosken
sahan pilottikohteeksi, sillä
sieltä oli selkeimmin saatavissa suurimmat hyödyt. Sahalinja on rakennettu eri aikoina eikä yhtenäistä turvallisuussuunnitelmaa ole tehty
aiemmin, kertoo UPM Timberin turvallisuuspäällikkö
Mika Lampola.
Tehdasselvityksen jälkeen
Korkeakosken sahan työntekijät kartoittivat omat työpisteensä, mm. missä he joutuvat
työvuoron aikana käymään ja
millaisia vaaratekijöitä työvuoroon sisältyy. Kaikki kirjattiin ylös ja tämän jälkeen
yhdessä mietittiin suojauksen
sijoittamista oikeaan kohtaan.
– Emme halunneet tehdä
suoja-aitojen ja valopuomien
sijoituksia kirjoituspöytätyönä, vaan työtekijät itse miettivät sopivia uusia kulkureittejä. Merkkasimme nauhojen avulla suojausten paikat
ja työtekijät saivat usean kuukauden ajan opetella käyttämään uusia kulkureittejä, selvittää Lampola viime keväänä asennusvaiheeseen edenneen projektin kulkua.
Aitoja, valoverhoja
Turva-aidat portteineen tulivat kohteisiin, joissa käydään vain seisokkien aikana.
Niihin parannusta vaativiin
kohteisiin, joihin pitää päästä
työvuoron aikana asennettiin
valopuomeja.
Turvalogiikan sekä sähköja automaatioasennukset toimitti Tuusplan Heinola Oy,
muutokset portaisiin ja työtasoihin tehtiin pääosin omana työnä kesäseisokin aikana.
Oleellisinta
asennemuutos
– Investointi oli 100 000 euron luokkaa, mutta se on vain
pieni osa kokonaisuutta, jolla tähdätään turvallisuuden
parantamiseen. Asenteiden
muokkaus ja turvallisen työskentelyn tärkeyden ymmärtäminen on paljon tärkeämpää.
Kun yritysjohto antaa signaalin, että todella halutaan kehittää työpaikkaa, ihmisten
käyttäytymisessä tapahtuu
numero 8/2012
Turvallisuustyössä on tärkeää, että työntekijät sisäistävät turvallisuuden merkityksen ja tekevät jatkuvasti
turvallisuushavaintoja ympäristöstään. Havainnot voivat olla positiivisiakin, ei
siis pelkästään riskejä aiheuttavia.
UPM:llä työntekijöitä on
houkuteltu porkkanalla eli
havaintomäärät on sidottu
kannustepalkkioon.
Puu&Tekniikka
– Olemme saaneet havainnot yli kaksinkertaistumaan
kolmessa vuodessa. Työntekijät ovat olleet innostuneita
kehittämään työpisteestään
aiempaa turvallisempaa, mikä ei ollut itsestään selvää
kymmenen vuotta sitten.
Työntekijät tuntevat työympäristönsä riskit parhaiten ja
heidän itsensä pitää kiinnittää ongelmakohtiin huomiota, jotta todellinen muutos
saadaan aikaan, muistuttaa
Lampola. Hän jatkaa, että työntekijät tekevät nykyisin
itse kuvauksen
turvallisesta toi-
minnasta esimerkiksi häiriötilanteen purkamiseksi ja ehdotuksia, miten häiriötilanteita pystyttäisiin välttämään.
Viikoittaiset turvavartit
Stora Ensossa erityisiä kannustimia havainnointien suhteen ei ole ollut. Työntekijät
ovat kuitenkin olleet hyvin
aktiivisia ja osa yksiköistä on
jo päässyt tavoitteena olevaan
viiden havainnon määrään
työntekijää kohden vuodessa.
– Käymme havainnot läpi
viikoittaisessa osastokohtaisessa turvavartissa, selvittää
Tuomo Hartikainen.
Päivittäinen
turvallisuuskeskustelu
Kummassakin yrityksessä
kaikista työtapaturmista ja
vaaratilanteista tehdään raportti ao. maan omalla kielellä sekä englanniksi ja se
jaetaan oman liiketoimintaalueen kaikkien yksiköiden
päälliköille.
–
Lanseeraamme
parhaillaan Building
and Living Nordicin yksiköissä
päivittäistä turvallisuuskeskustelua, jossa osaston
esimies nostaa jokainen päivä esiin turvallisuusasioita,
selvittää Tuomo Hartikainen
tämän hetken toimia.
Näiden lisäksi vuosittain
varmistetaan jokaisen Stora Enson työntekijän kanssa
käytävässä kehityskeskustelussa, että työntekijä on varmasti ymmärtänyt työturvallisuusasiat oikein ja osaa
toimia tavoitteiden mukaisesti.
Älä ryntää – mieti
Tämän kuun alussa alkoi
Stora Enson Building and
Living Nordic -yksikön kaikissa tehtaissa kampanja,
jossa korostetaan harkinnan
merkitystä.
– Useimmat onnettomuudet johtuvat käyttäytymisestä ja poikkeustilanteista.
Kun prosessiin tulee katkos,
pitäisi jokaisen työntekijän
aina oppia tekemään pieni riskiarvio ennen paikalle
ryntäämistä. Kampanjamme aikana jokainen työntekijä saa pelikortin kokoisen
kortin, jossa nostetaan esiin
tärkeitä tarkistettavia kohteita. Jos yksikin niistä ei
ole kunnossa, on tuumaustauon paikka, korostaa Hartikainen.
Maija-Liisa Saksa
Tuomo Hartikainen kertoo,
että Stora Enso Timberissä otetaan
parhaillaan käyttöön päivittäistä
turvallisuuskeskustelua, jossa esimies
nostaa turvallisuuskysymyksiä esiin.
Työturvallisuuskortti-järjestelmä uudistuu
Työturvallisuuskortti-järjestelmä uudistuu vuoden
2013 alusta alkaen. Neljän
tunnin täydennyskoulutukset poistuvat, ja jatkossa
kaikki työturvallisuuskortti-
muutos. Työntekijät ovat kiinnostuneita kehittämisestä ja
kokevat työnsä aiempaa mielekkäämmäksi, kertoo Lampola. Hän ei usko, että aiempien vuosien turvallisuudesta
piittaamattomuutta enää hyväksytään työyhteisössä.
Esimerkiksi kaikki vanhat
koneet verstaissa ja muuallakin tehtaissa on käyty läpi ja
niihin on joko lisätty puuttuvat turvasuojat tai koneet on
poistettu käytöstä.
Investoinnissa
turvallisuus mukaan
Panostus turvallisuuteen
nousi konkreettisesti esiin
UPM:n suunnitellessa Alholmin sahan investointia tuorelajitteluun.
– Suunnitteluvaiheessa
työntekijät olivat mukana työryhmässä ja näin kulkureitit
rappusineen ja työtasoineen
suunniteltiin kerralla oikein.
Lähtökohtana suunnittelussa
oli, että työntekijä ei voi vuo-
koulutukset ovat kahdeksan
tunnin mittaisia. Tampereen
Messu- ja Urheilukeskuksessa 23.–25.10.2012 pidettävien Energia 12 -messujen yhteydessä järjestetään vielä
ronsa aikana tietämättään joutua mihinkään sellaiseen paikkaan, jossa hän voi vahingoittaa itseään, kertoo Lampola.
–mls
Mika Lampolan mukaan
haluttaessa tinkiä investoinnin
kustannuksista päätetään usein
tehdä työtasoja, portaita ym.
jälkikäteen, jolloin niitä ei
välttämättä toteuteta kokonaisuuden kannalta parhaalla
mahdollisella tavalla.
mahdollisuus uusia Työturvallisuuskortti täydennyskoulutuksena.
Työturvallisuuskortin täydennyskoulutukset järjestää
Enwin Oy.
17
Tapaturma-altis puuala
Puutuoteteollisuuden vahinkotaajuus eli korvattujen
vahinkojen määrä miljoonaa
työtuntia kohden on selkeästi
korkeampi kuin muilla aloilla. Kun vahinkotaajuus painui
muussa teollisuudessa vuonna 2009 alle 38:n, on vastaava
luku huonekaluteollisuudessa
yli 40, vain lamavuonna 2009
pudottiin 35:een.
Saha- ja puutuotteiden valmistuksessa luvut ovat vielä huomattavasti synkempiä.
Vuonna 2008 tapaturmataajuus putosi alle 65:n, mutta
kiipesi toissavuonna takasin
yli 70:n tasoon.
Ennakkotietojen mukaan
viime vuonna saha- ja puutuotteiden sekä huonekalujen
valmistuksessa tapahtui lähes
3200 korvaukseen johtanutta
tapaturmaa. Korvattavaan tapaturmaan luetaan myös lääkärissäkäynti, mikä ei johda
poissaoloon.
yleisin tapaturman syy ja
viime vuonna niitä oli puutuoteteollisuudessa lähes
1600, noin puolet tapaturmien kokonaismäärästä.
Suotta ei alalla vitsailla
kolmisormisista sahureista – viime vuonnakin sormiin kohdistui lähes 900 tapaturmaa. Seuraavaksi yleisin on nyrjähdystyyppiset
vammautumiset, niitä oli yli
850. Kolmas iso ryhmä oli
tärähdyksistä johtuvat vammat, näitä tapahtui lähes 380
henkilölle.
Kulkuväylät iso riski
Kulkuväylät, portaat ym.
olivat tapaturman aiheuttajina 565 tapaturmassa viime vuonna. Järjestyksen
ja puhtaanapidon merkitys
korostuu siis tämänkin luvun valossa. Käsikäyttöiset konetyökalut olivat syynä yli 140 tapaturmaan, käsityökaluilla vammoja saaRaajat riski-aluetta
tiin aikaan lähes kaksinkerRaajoihin kohdistuvat haa- tainen määrä.
–mls
vat ja pinnalliset vammat ovat
18
Puu&Tekniikka
numero 8/2012
Tapahtumia
SYYSKUU
11.–14. FMC China 2012, huonekaluteollisuus ja tarvikkeet,
Shanghai. www.fmcchina.com
12.–16.9. Habitare 2012, huonekalu-, sisustus- ja
designtapahtuma, Helsinki. web.finnexpo.fi/Sites3/Habitare12
Kurikka Timber investoi
Suolahtelainen
Kurikka Timber Oy
investoi kesällä
uuteen sormi­
jatkoslinjaan.
oksakohdat myydään energiatuotantoon.
Yrityksen liikevaihto on
noin 20 miljoonaa euroa
ja työntekijöitä 80. Tuotannosta vientiin menee 60
prosenttia, pääosin Pohjoismaihin, Puolaan, Ranskaan
sekä Englantiin.
13.–16.9. ZOW Istanbul 2012, huonekaluteollisuuden
tarvikkeita, Istanbul. www.zow.com.tr/en
18.–20.9. Alihankinta 2012, Teollisuuden alihankintamessut,
Tampere. www.alihankinta.fi
18.–22.9. Habitat Valencia 2012, huonekaluja, keittiökalusteita,
sisustustarvikkeita, Valencia. www.feriahabitatvalencia.com
23.–25.9. Salon du Meuble 2012, huonekaluja, Reims (Ranska).
www.salondumeuble-reims.com
25.–28.9. Lisderevmash 2012, puutuote- ja metsäteollisuuden
koneita, Kiev. lisderevmash.ua/en
25.–26.9. Timber Expo, puuteollisuus, Coventry (UK).
www.timber-expo.co.uk
26.–28.9. EEM Ural 2012, huonekaluteollisuuden koneita ja
tarvikkeita, Jekaterinburg. www.eem-ural.ru
LOKAKUU
2.–4.10. International Forestry Forum 2012, puualan koneita
ja teknologiaa, Pietari. www.spiff.ru/index.en.html
4.–7.10. Bauern+Wohnen 2012, rakennusala, Luzern (Sveitsi).
ww.fachmessen.ch/htm/home.htm
13.–17.10. InterMob 2012, puutuoteteollisuus, Istanbul.
www.intermobistanbul.com
13.–17.10. Wood Processing Machinery 2012, puuntyöstökoneita
ja tarvikkeita, Istanbul. www.woodmachineryistanbul.com
17.–20.10. SICAM 3012, huonekaluteollisuuden komponentteja
ja tarvikkeita, Pordenone. www.exposicam.it
21.–25.10. Prowood, puuntyöstökoneita ja tarvikkeita,
Gent (Belgia). www.prowood-fair.be
Kurikka Timber jalostaa ikkuna- ja oviteollisuudelle aihioita. Tarvitsemansa mäntysahatavaran, 60 000 kuutiometriä
yritys osaa eri toimittajilta.
Puun laatukriteereitä ovat
puun tiheys ja oksaväli, ei
niinkään oksien koko, sillä
lopputuote on sormijatkettuna oksatonta. Keskimäärin yhden hyötykappaleen
pituus on 30 senttiä. Puun
tiheydellä on suuri merkitys ja tiukimmillaan yksikin yli neljän millin vuosirengas pudottaa kappaleen
alempaan laatuluokkaan.
Raaka-aineen tarve onkin
tällöin yli kaksinkertainen
lopputuotteeseen nähden.
Keskimäärin saanto on 60
prosenttia.
Kuivasta kutteripurusta yritys valmistaa vuodessa
6 000 tonnia pellettiä, pätkityt
Neljäs linja
Tehtaan kolme sormijatkoslinjaa ovat käyneet täysillä eli joka päivä kolmessa vuorossa. Uusi linja ei
nosta kapasiteettia, vaan
pyrkimys on siirtyä viisipäiväiseen työviikkoon.
– Viikonlopulla toimihenkilöt eivät ole töissä ja koneiden huollot voidaan uuden investoinnin myötä tehdä viikonlopulla, selvittää toimitusjohtaja Jaakko
Kurikka investoinnin tavoitteita.
Kolmen miljoonan euron
investointi koostuu Weinig-ryhmän koneista, mm.
HS 200 vaakaliitoskoneesta. Linjan mekanisoinnista vastaa Martek Sapientia.
Jaakko Kurikka kertoo, että yrityksessä valmistetaan myös lämpöeristettyjä aihioita vientiin, mutta niiden määrä on vielä pieni.
Ura putkessa
Uraputkessa?
Lähetä nimitystiedot: [email protected]
22.–25.10. EnergiaForum12, Tampere.
Helatukku Finland Oy
22.–26.10. Lesdrevmasch 2012, metsä-, paperi- ja
puusepänteollisuus, Moskova. www.lesdrevmash-expo.ru/en
Ostopäälliköksi on nimitetty FM Juha Marjanen.
Hän on toiminut aiemmin
osto-osaston tuotepäällikkönä.
Tradenomi
Mika Sumuvuori on nimitetty kehityspäälliköksi.
Hän on toiminut aiemmin toimitusjohtajana Centaurea Oy:ssä.
24.–27.10. Puukone 2012, puuntyöstökonetapahtuma, Turku.
31.10.–1.11. Sahateollisuuspäivät, Aulanko.
MARRASKUU
14.–16.11. Puuntyöstö Woodworking 2012,
puutuoteteollisuuden erikoistapahtuma, Lahti.
www.lahdenmessut.fi/puuntyosto2012
14.–16.11. OLO.MUOTO ’12, muotoiluteollisuuden
erikoistapahtuma, Lahti.
15.11. Sidosryhmäpäivä 2012, Sibeliustalo, Lahti.
29.11. Puupäivä, Vanha Satama, Helsinki.
Maija-Liisa Saksa
Projecta Oy
BBA Tradenomi
Jaakko Nolvi on
aloittanut myyntiedustajana alueenaan on EteläSuomi ja jälleenmyyntisektori. Hän on aiemmin toiminut myyntipäällikkönä GoExcellent Finland Oy:ssä.
Merkonomi
Antti Peltonen
on aloittanut teknisenä myyjänä
alueenaan Pohjois-Suomi. Hän
on aiemmin toiminut myyjänä
Eepee S-Market Lehtisellä.
Ins. Janne
Oranta on nimitetty myynti-insinööriksi puuntyöstökoneiden
myyntiin asemapaikkanaan Turun konttori.
Ins. Matti Kesseli on nimitetty
myynti-insinööriksi lasi- ja alumiiniryhmän konemyyntiin asemapaikkanaan Turun konttori.
Kansainväliset rakennusalan ammattimessut
9.–12.10.2012 Helsingin Messukeskus
I SISÄÄNi
s
ILMAISEKS
!
y kävijäk
Rekisteröid soitteessa
o
ennakkoon build.fi
www.finn
•
•
•
•
•
Suomen suurin rakennus- ja talotekniikka-alan tapahtuma
500 näytteilleasettajaa
Ammattilaisten kohtaamispaikka
Alan ajankohtaisimmat uutuudet ja puheenaiheet
Laadukas seminaaritarjonta
Mediayhteistyössä:
Samanaikaisesti: InfraExpo, Ympäristö ja Yhdyskunta, Vesi ja Viemäri, Jäte ja Kierrätys ja Arena.
Aukioloajat ja sisäänpääsy: ti 9.10. klo 9–17, ke 10.10. klo 9–18, to–pe 11.–12.10 klo 9–17. Rekisteröidy veloituksetta kävijäksi joko ennakkoon netissä tai Messukeskuksen sisäänkäynneillä.
numero 8/2012
Puu&Tekniikka
19
Puukone Turun seudulla
Turun seudulla järjestetään 24.–27. lokakuuta vuoden suurin kotimainen
puuntyöstönäyttely eli Puukone 2012. Awutekin, Eurotecin
ja Projectan lisäksi nyt myös
Innomac Oy on mukana yhtenä tapahtuman järjestäjänä.
Puukone 2012 on ainoa kotimainen näyttely, jossa järjestäjien edustamat työstökoneet
ovat tänä vuonna esillä. Neljän
päivän aikana näyttelypaikoilla
on esillä satoja työstökoneita.
Tapahtumassa on mukana
monia muita puualan yhteistyökumppaneita, kuten raakaaine, hela-, maali- ja terätoimittajia.
Maan laajin puuntyöstökonevalikoima
Awutek esittelee lähes sata
uutta ja yli kaksisataa käytettyä konetta.
Uutuuksina on esillä mm.
Weinig Uniline -mallisarjan
Unimat höyläkone, Masterwood Project 455 cnc-kone ja
Martin T65a tarkistussaha.
Weinig Groupilta on esillä
yli kymmenen konetta, mm.
höyläkoneet Powermat, Variomat ja Cube sekä suurtehohöylä Waco 3000, OptiControl
-elektroninen terän mitta- ja
näyttölaite, Rondamat teroituskoneita Dimter OptiCut -optimoivia katkaisusahoja, Waco
BKS -vannesaha sekä IMA
Advantage 400L automaattinen reunanlistoituskone.
Lisäksi mukana on mm. Superfici Compact Spray ruiskuautomaatti, Viet leveänauhaja MB-Maschinenbau reunahiomakone sekä Martin, Casadei ja Paoloni -peruskoneita,
Koch Sprint PTP nopea cncohjattu pora- ja tapinlyöntikone, Gross murskain / brikettikoneyhdistelmä, Schmalz alipainenostimet ja imukupit,
Kopparberg Robot-Teknik robottisovelluksia, SPC pellettikone ym.
Näyttelyn aikana on useilla
eri koneilla työnäytöksiä. Tarjoilun lomassa vierailijoille on
myös joka päivä arvontoja.
Koneita levykalusteille
ja massiivipuulle
Eurotecilla on esillä kattava valikoima uusia ja käytettyjä koneita. Uusista esitellään mm.
Bi-Matic Challenge ja Dynamic listoituskoneet, edullinen
cnc-ohjattu Busellato Easyjet nestauskone pk-yrityksille,
Griggio Unica 400 Program
tarkistuspyörösaha 3-akselin ohjauksella, Alberti MaxiDoor cnc-työstökeskus, Vitap
Point2 läpisyötettävä cnc-kone, Stromab US11 säteissaha
sekä joukko peruskoneita.
Listoituskoneissa on uusi
ARP-nurkanpyöristysyksikkö.
Dynamicin asetteen vaihto tapahtuu täysin automaattisesti servo-ohjauksella suomenkielisen kosketusnäytön kautta, Challengessa on paineilmaohjaus. Raskaaseen ovien
työstöön suunnitellussa Albertin MaxiDoor cnc-työstökeskuksessa on liikkuvat työstöpöydät. Siinä on pystyjyrsimen lisäksi tehokas vaakajyrsinyksikkö lukkopesien ja heloituksien nopeaan työstöön.
Lisäksi esillä puusepän peruskoneita kuten Griggion ja
Rojekin höylät, alajyrsimet
ja tarkistuspyörösahat, Vitapin monikaraporatekniikkaa.
Useimpia koneita on mahdollisuus myös koeajaa.
Tulevaisuuden
konekumppani
Ensimmäistä kertaa Puukonenäyttelyssä mukana oleva Innomac Oy:n esittelee tuote- ja
palveluohjelmansa lisäksi uudet
toimitilansa Turussa.
Uutuuksista esillä on mm.
5-akselinen cnc-työstökeskus
SCM Accord 40 FX, jossa on
automaattipöytä ja jonka asetteen vaihto kestää vain neljä sekuntia, 5-akselinen cnctyöstökeskus SCM Accord
30 FXM, jossa on ainutlaatuinen monitoimipöytä, reunalistoituskone SCM K400, jossa
asetteen vaihto suoraan ohjauksesta sekä hinta-laatu-suhteeltaan hyvät SCM Class ja
Nova tarkistuspyörösahat.
Tarjoustorilla on edullisia
peruskone-, terä- ja tarvikevarastopoistoja. Vierailijat
voivat ideoida oman tuotantonsa kehittämistä Innomacin
asiantuntijoiden kanssa. Uusissa tiloissa paikalla on myös
yhteistyökumppaneiden edustajat sekä huollon asiantuntijat
keskustelemassa ennakoivan
huollon kehittämisestä. Päivit-
Nämä ja paljon muuta on nähtävillä lokakuisessa
Puukone-näyttelyssä.
Projecta esittelee laajan valikoiman puuntyöstökoneita
jo perinteeksi muodostuneilla Projecta-Oktoberfesteillä.
Koneiden lisäksi myös pöydän
antimet ovat saksalaiseen tapaan valmistettuja.
Uudessa laajennetussa näyttelytilassa ovat esillä muun
muassa seuraavat työstöko-
neet: Bramdt 1220 ja 1650
-listoituskoneet, alle viiteen
neliömetriin mahtuva Weeke
BHX 055 cnc-työstökeskus,
5-akselinen Homag cnc-työstökeskus, Holzma HPP 250
-paloittelusaha tehokkaaseen
paloitteluun, Altendordin tarkistuspyörösahat, Salvador SuperPush 200 -työntävä katkaisusaha, Leadermack uPower
-höyläkone, edistyksellinen
kamerajärjestelmä Woodeye 5,
Houfek Buldog 5 -leveänauhahiomakone, Imos ja DDX-ohjelmistot (ProfiCAD). Lisäksi mukana on runsaasti peruskoneita, työpenkkejä ja tarvikkeita.
Näyttelyyn tutustujien kesken arvotaan matkalahjakortti.
Pintakäsittelylaitteet
MYYDÄÄN
täin klo 12.00 esitellään tiiviissä seminaarissa päämiesten
uudet kilpailukykyä parantavat ideat. Ilmoittautuminen tapahtumaan yhtiön nettisivuilla, jossa voi myös osallistua
kilpailuun.
Saksalaista laatua
Oktoberfestin
tunnelmissa
Ammattilaiset asialla
Hiomatarvikkeita
- Kaikkea hiontaan
- Laadustaan tunnettu
Lisätietoja:
p.0207 940 866
[email protected]
Sorvarinkatu 7,
20360 TURKU
Jalopuuta
DLH Finland Oy
Heidehofintie 4
01300 VANTAA
P. 020 790 2770
Latokarinkatu 4
20200 TURKU
P. 02 253 4400
www.dlh-finland.fi
Lämpökäsiteltyä puuta
Hjt-Holz Oy
35700 Vilppula
puh. 050 554 2965
[email protected]
www.hjt-holz.com
Lämpökäsiteltyä puuta
Heinolan Ruskopuu Oy
Hevossaari
18100 Heinola
Puh. (03) 715 6530
040 552 2370
Mika Erjansalo
Telefax (03) 714 4023
www.heinolanruskopuu.fi
SPRAYTEC
MAALAUSLAITTEET
MAALAUSLINJAT
Lisätiedot/
tarjoukset
040-5640940
PUH. 0207 851 900
www.hiomant.fi
Puhaltimet
Busch Vakuumteknik Oy
Sinikellontie 4
01300 Vantaa
Puh. (09) 774 60 60
Telefax (09) 774 60 666
www.busch.fi
WWW.SPRAYTEC.FI
Pumput
Busch Vakuumteknik Oy
Sinikellontie 4
01300 Vantaa
Puh. (09) 774 60 60
Telefax (09) 774 60 666
www.busch.fi
Puutavaraa
[email protected]
Fiskars Oyj Abp
019-2777657
40 x 50 mm ladottu
300 euroa / 4 numeroa
40 x 50 mm 4-v kehystetty
600 euroa / 4 numeroa
Myös muut koot mahdollisia.
Alv lisätään hintoihin
Soita 050 4646 455 /
Maija-Liisa ja varaa ilmoitustilasi.
Puutavaraa
Hakalan Puutukku Oy
Mukkulankatu 24
15240 Lahti
Puh. (03) 730 65 11
040 505 52 24 / Jukka Mattila
Telefax (03) 730 40 14
[email protected]
www.hakalanpuutukku.fi
Seuraavat
Fiskars laatupuu
www.fiskarslaatupuu.fi
Ammattilaiset
asialla ilmoitushinnat:
Oppilaskäytöstä
Morbidelli M21A ,
21-karainen
monikara 1988,
V380/50 ja Stromab
RS65 1996, V380/50.
Puuöljyt
Terät ja terähuoltoa
-lehdet:
3.10.
Puusta rakentaminen
22.10.
Lisäjakelu: Kuntien teknisen toimen ja
talonrakennusliikkeiden johto,
rakennesuunnittelutoimistot,
Finnbuild 9.–12.10. Varaukset 21.9. mennessä
Sahateollisuus, bioenergia
Lisäjakelu: Energiamessut, Tampere (23.–25.10.)
Sahateollisuuspäivät 31.10.–1.11. Aulanko
13.11. Puuntyöstökoneet,
alihankinta,
materiaalinkäsittely
Parasta puulle!
Lisätietoja:
puh. (019) 264 4200
[email protected]
www.osmocolor.com
Puuntyöstö, Lahti (14.–16.11.)
Ilmoitushinnat ja lukijatutkimus: www.puutekniikka.fi.
Soita 050 4646 455 / Maija-Liisa Saksa ja varaa tilasi!
Lyhyesti
Uuden sukupolven Transit
Uudessa Forf Transitissa
yhdistyvät luokkansa tilavin
kuormatila, kestävyys, matalat ylläpitokustannukset sekä
polttoainetaloudellisuus.
Transit Customissa on kaksi akselivälivaihtoehtoa: lyhyt,
kokonaispituudeltaan 4,97 metriä ja pitkä, kokonaispituudeltaan 5,34 metriä, joten kuorma-
tilan koko voidaan valita tarpeen mukaan.
Transit Customin maksimikuormatila on 6,0 kuutiometriä SAE väliseinällä, 6,8
kuutiometriä pitkällä akselivälillä.
Suomen markkinoille uutuus tulee marraskuussa
2012.
Tukea investointipäätösten tekoon
RPT:n First Index -tietopalvelu on kehitetty yhdessä ostajien ja myyjien kanssa, jotta
oikeat toimittajat ja oikeat ostajat kohtaavat.
Metalliteollisuudessa on
jo vuosia pyörinyt teollisuuden alihankintatöiden seurantapalvelu, josta alan yritykset
saavat päivittäin tietoa uusista
tekijää vailla olevista alihankintatöistä. Nyt puutuoteteollisuudelle on tarjolla vastaava
palvelu.
Puupuolen osaajille First
Indexin maksuton hakupalvelu tuo helpotusta kone- ja
laiteinvestointeihin uusien ja
käytettyjen laitteiden osalta.
Sen sijaan, että puuseppä
käy läpi ne vanhat tutut konetoimittajat tai lähtee googlettamaan nettiin, hän voi kertoa konetarpeensa First Index
-palvelun tiedonkerääjille.
Nämä välittävät ostajan antamat tekniset kuvaukset koneja laitetoimittajille, jotka tar-
joavat sopivia ratkaisuja ostajalle suoraan ilman välikäsiä. Tarjousten ja yhteydenottojen pohjalta puusepän on
helppo vertailla eri toimittajien teknisiä ratkaisuja, hintoja ja toimitusaikatauluja.
First Index -palvelu eroaa
nettimaailman hakukoneista siinä, että se on aktiivinen
osa ihmisten välistä toimintaa. Palvelu helpottaa myös
konekauppiaan toimintaa,
sillä palvelussa voidaan käydä koko kenttä läpi ja yhdistää kysyntä ja tarjonta, myös
uusien konemaahantuojien
ja toimijoiden osalta.
Myös käytettyjen puuntyöstökoneiden osalta tiedonkulku helpottuu keskitetyn palvelun avulla. First
Indexin maksuttomaan hankintapalveluun voi laittaa
kyselyitä yhtiönosoitteessa
www.firstindex.fi tai soittaa
RPT Docu Oy:n numeroon
(09) 809 911.
Sähkökäyttöinen
pinontavaunu
Jungheinrich on tuonut
markkinoille EJC-malliston uuden sähkökäyttöisen,
Saksassa valmistetun pinontavaunun. EJC 110/112/212
-mallia voidaan käyttää vieressä kulkien ja se voi nostaa
1 200 kg:n kuormia ja kurottaa 4,70 metrin korkeuteen.
Taloudellisten pinontavaunujen huoltotarve on hyvin vähäinen. Esimerkiksi
pyöränvaihdossa ei tarvitse
nostaa koko trukkia. Tukipyörän voi irrottaa parilla
kädenliikkeellä ylhäältä käsin. Pinontavaunun etuhelmassa olevien huoltoaukkojen ansiosta myös renkaanvaihto käy nopeasti.
Uusi kiinteä, myös pikalatauksella toimiva varaaja mahdollistaa lyhyet varausajat yhden vuoron aikana. Kiinteää varajaa voidaan
käyttää myös tehokkaammissa akuissa, joiden kapasiteetti on 375 ampeeritun-
tia. Varaaja on koteloitu IP
54 -suojausluokan mukaisesti pölyltä ja kosteudelta, joten vaunun käyttö on
mahdollista myös viileävarastoissa.
Vaunjen laskunopeus hidastuu automaattisesti alle
300 mm:ssä.
Tarvikkeiden vaihto
SDS-kiinnityksellä
Boschin uusilla PMF 250
CES ja PMF 190 E -malleilla hionta, jyrsintä, kaavinta,
leikkaus ja sahaus hoituvat
entistä tehokkaammin. PMF
250 CES:n terät voi vaihtaa ilman työkalua Boschin
SDS-järjestelmän ansiosta.
Pienet monitoimityökalut
helpottavat kodin remonttitöitä ja rakentamista. Sahausterillä voi lyhentää oven
karmit oikeaan mittaan tai
tehdä upotussahauksia kovaan puuhun tai levyihin
esimerkiksi valaistusta
varten. Segmenttiterissä
oleva syvyydenrajoitin
auttaa tekemään tarkkoja sahauksia. Portaaton värähtelyn säätömahdollisuus mahdollistaa
juuri sopivan värähtelyluvun löytymisen kaikkiin
työvaiheisiin. PMF 190 E
on myös aiempaa ergonomisempi, hiljaisempi ja tärinättömämpi.
Molempiin
malleihin on saatavilla ulkoinen pölynpoisto.
Suositushinnat: Bosch
PMF 190 E 99,90 euroa
ja
Bosch PMF 250 CES 159
euroa.
Laitteet tulevat
myymälöihin lokakuun
alussa.
Teollisuuden investointitavaroiden myynti kasvoi
Teknisen kaupan myynti lisääntyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 3,3
prosenttia edellisestä vuodesta. Heinäkuussa myynti kääntyi viiden prosentin kasvuun.
Teollisuuden investointitavaroissa myynti lisääntyi
alkuvuonna lähes viisi prosenttia vuoden 2011 tasosta. Rakentaminen pysyi koko alkuvuoden kasvussa, ja
myynti kohosi kahdeksan
prosenttia edellisestä vuodesta. Tuotantotarvikkeiden
myynti lisääntyi tammi-kesäkuun aikana kolme prosenttia. Hieman vaisumman
kesäkuun jälkeen myynti piristyi heinäkuussa 21 prosentin kasvuun. Kuluttajaja autonosakauppa lisääntyi
vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuusi prosenttia.
Toimialoista ainoastaan
raaka-ainekaupassa myynti
jäi ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuoden 2011 vastaavaa aikaa pienemmäksi.
Lasku kuitenkin loiveni kesän aikana sen verran, että
alkuvuoden myynti päätyi
vain neljä prosenttia edellistä vuotta alemmalle tasolle.
Myynnin kasvuun
uskotaan
Alan odotukset olivat elokuussa jonkin verran kesäkuuta skeptisemmät. Myynnin kasvuun seuraavan kolmen kuukauden aikana uskoi
nyt 17 ja seuraavan vuoden aikana 37 prosenttia yrityksistä.
Kesäkuussa vastaavat osuudet
olivat 33 ja 47 prosenttia.
Aikaisempaa useammat
yritykset pelkäsivät myynnin
kääntyvän laskuun seuraavan
vuoden aikana. Myyntiodotusten heikentyessä yritysten
aikeet palkata uutta henkilöstöä ovat niin ikään hiipuneet.
Yksitoista prosenttia uskoi
edelleen lisäävänsä työntekijöidensä määrää seuraavan
vuoden aikana.
Tarjouspyyntöjen lisäystä
odotti 20 prosenttia vastaajista, kun vähenemiseen uskovien osuus oli 34 prosenttia. Seuraavan kolmen kuukauden aikana tilaussaannin kasvua odottavien osuus
kasvoi 27 prosenttiin kesäkuun 25 prosentista. Laskua
ennakoivien osuus kuitenkin kohosi samaan aikaan 30
prosenttiin 25 prosentista.
Hieman viime vuotta paremmin
Seuraavaa vuotta koskevat
odotukset hajosivat melko
tasan eri vaihtoehtojen välille. Kasvua odotti 35 ja laskua 32 prosenttia yrityksistä.
– Tunnelmat ovat hieman
ristiriitaiset. Hajonta toimialojen ja yritysten välillä on
lisääntynyt. Kuitenkaan mitään vuosien 2008–2009 äkkipysähdystä ei ole näköpiirissä. Uskon, että teknisen
kaupan ala päätyy tänä vuonna hieman viime vuotta parempiin liikevaihtolukuihin,
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto sanoo.
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen jäsenyritysten myynti kattaa noin
85 prosenttia alan myynnistä
Suomessa.
Penope Meberin maahantuojaksi
Italialaisen Meber S.p.A:n
tuotevalikoima perusvannesahoissa kattaa kaikki teräpyörän kokoluokat välillä 320–
900 mm. Suuremmat, 800–
950 mm:n sahoihin on mahdollista saada erilaisia automaattisia syöttölaitteita. Erikoisvannesahat valmistetaan
asiakkaan tarpeen mukaan.
Koneissa on CE määräysten mukaiset turva- ja sähkölaitteet. Melu- ja pölytestit on tehty sekä saksalaisessa, että ranskalaisessa
laitoksessa eurooppalaisen
standardin mukaan.
Penope on jo toimittanut
ensimmäiset koneet asiakkaille.