Yhteenveto ”Allergia ja ihosairaudet” -pikagallupista

Comments

Transcription

Yhteenveto ”Allergia ja ihosairaudet” -pikagallupista
s
ey
rv
te
Teksti ja kuvat: Henna Laiho
Yhteenveto ”Allergia ja ihosairaudet”
-pikagallupista
V
uoden 2009 Golden päivän luennolla Leena Saijonmaa-Koulumies
kertoi, että noin viidesosa koirien
eläinlääkärikäynneistä aiheutuu ihon ongelmista ja iho-ongelmista taas joka viides aiheutuu allergioista. Vaivojen yleisyyden takia katsoimme, että on perusteltua selvittää allergisten oireiden ja ihosairauksien yleisyyttä rodussamme. Vastauksia saimme 198 koirasta, mikä edelleen on
aika pieni otos näin isolukuisessa rodussa ja koko rotua koskevia johtopäätöksiä
ei tämän perusteella voi tehdä. Kokeilimme, lisäisikö vastaamisen helppoutta mahdollisuus tietojen antamiseen nimettömänä. Muutamia vastauksia saimme näin lisää, ja kaikista vastaajista suurin osa antoi tarkat tiedot koirastaan. Ilahduttavasti
vastaajien joukossa oli aktiivisten harrastajien lisäksi useampia kasvattajia. Kiitoksia kaikille vastanneille!
Kyselyyn vastanneiden henkilöiden
koirista melkein puolella (94 kpl eli 47
%) oli ollut jossain elämänsä vaiheessa
allergiaan viittaavaa oireilua tai muuta
oireilua ihollaan. Lukujen lisäksi tekstin
yhteyteen on koottu osia vastaajien kirjoittamista keskeisistä huomioista.
Ihotulehdukset
Iktyoosi
Ruotsalaisen vakuutusyhtiö Agrian tekemän tilaston mukaan kultainennoutaja on alttiimpi saamaan ihotulehduksia
kuin koirat keskimäärin.
Tässä kyselyssä tuli ilmi, että yleisin iho-ongelma oli ihotulehdukset tai
hotspotit yleensä runsaaseen uimiseen
liittyvänä kesäaikaisena ongelmana.
Vastaajista 39 kpl eli 20 % kertoi koirallaan olleen useita ihotulehduksia. Suurimmalla osalla koirista oireet olivat satunnaisia ja lieviä, mutta joukossa oli
koiria, jotka ovat tarvinneet toistuvia
antibioottikuureja ihotulehdusten hoitoon. Monen tämän päivän kultaisennoutajan turkki on laadultaan pehmeää
ja villavaa, mikä vastausten perusteelta
selvästi altistaa hotspoteille.
”Koiralla on paksu pohjavilla ja turkki kestää kuivua todella kauan. Hotspottia ehkäisee lähes kokonaan karvojen ajaminen lyhyeksi ongelma-alueilta.”
”Koiralla on toistuvia ihotulehduksia
ajoittain. Yleensä tarvitaan antibioottikuureja, että paranevat.”
Vastaajista 12 kpl eli 6 % ilmoitti, että
koiralla on todettu iktyoosi (kalansuomutauti eli ihon sarveistumishäiriö). Lisäksi 10 vastaajaa eli 5 % epäili itse oireiden perusteella, että koiralla voisi olla iktyoosi, mutta diagnoosia ei ollut varmistettu koepaloin tai geenitestillä.
Seitsemällä iktyoosia sairastavista koirista oli todettu iktyoosin lisäksi allergia
tai allergiaan viittaavia oireita tai jokin autoimmuunisairaus. Näiden koirien kohdalla omistajat olivat kirjanneet huomattavaa
haittaa ihosairauksista ja runsasta tarvetta hoitoihin, kun taas useimmat kyselyyn
vastanneet pelkästään iktyoosia sairastavien koirien omistajat eivät kokeneet ihon
oireilevan koiraa haittaavasti. Toki omistajat kertoivat pesevänsä koiraa hoitavalla sampoolla ja antavansa rasvahappolisiä
ihon kunnon parantamiseksi.
”Iktyoosi ei ole haitannut koiran elämää milloinkaan, eikä mitenkään. Kesällä koira voi uida normaalisti. Koiralla on
ainoastaan hilsettä. Se ei rapsuttele, eikä
reagoi sairauteensa mitenkään. Ihobiopsia otettiin, koska haluttiin selvittää runsaan hilseilyn syytä.”
Oireiden esiintyminen kyselyyn vastaneiden koirilla, %
8
Golden Ring
”Hilseillyt ihan luovutusikäisestä ja
todella paljon. Iho kovettuu ja ihon väri
tummuu iktyoosin seurauksena. Karvan
kasvu on heikkoa ja pohjavillaa on ihan
vähän. Joudumme pesemään koiran hoitavilla shampoilla kerran tai kaksi viikossa ja öljyämään ihon tämän jälkeen. Joka päivä on kammattava turkki, jolla saadaan irtohilsettä pois.”
”Iktyoosin hoitoon olen käyttänyt rasvahappovalmisteiden lisäksi kosteuttavaa
suihketta välillä, varsinkin karvanlähdön
yhteydessä, jolloin hilsettä irtoaa enemmän. Iho ei ole vaivannut koiraa eli ei kutise, eikä ole koskaan ollut ihotulehduksia. Iän myötä hilseily on jonkun verran
lisääntynyt.”
Allergia
Allergia on immunologisten mekanismien käynnistämä yliherkkyysreaktio. Elimistö tuottaa tällöin vasta-aineita ja aktivoi soluja puolustautumaan niiden kohdatessa allergiaa aiheuttavia aineita. 22
(11 %) vastaajan koiralla oli todettu allergia. Lisäksi 20 (10 %) koiran omistaja
kertoi koiralla olevan allergiaan viittaavia
oireita. Mukana oli useita koiria, joilla
oli ruoka-aineallergia ja useita, joilla oli
pölypunkki- tai varastopunkkiallergia.
Muutama maininta oli allergiasta luonnonkasveille tai muille eläimille. Vastanneiden allergisilla koirilla oireilu oli hyvin
moninaista. Lähes kaikilla näistä ilmeni
yhtenä oireena ihon kutinaa. Usealla ilmeni iho punoitusta, kuivuutta, rikkoutumista ja hilseilyä. Selkeästi vaikeat allergiat ovat koiran elämää monella tapaa
hankaloittavia.
”Talvella ihon kunto on parempi. Viime kesänä iho meni huonoon kuntoon,
karva lähti ja märkiviä ihorikkeymiä oli
eri puolella koiraa. Otettiin allergiatestit
ja allergeenien luettelo on pitkä. Kesäisin koira todennäköisesti joutuu jatkossakin syömään kortisonia ym. lääkekuureja
oireiden ollessa pahimmat. Kyllä harmittaa koiran puolesta. Työtä teettää koiran
omistajana, mutta näillä mennään.”
”Oireet ovat pysyneet kurissa, kun oikea ruokavalio on löytynyt. Korvatulehdusten määrä on vähentynyt huomattavasti. Ihotulehdukset ovat käytännössä
loppuneet lääkesampoopesujen myötä.”
Muita huomioita
Erään vastaajan koiralla allergiaan viittaavaa oireilua oli ollut usean vuoden
ajan. Kun koiralla laajojen tutkimusten
jälkeen todettiin autoimmuunisairaus ja
lääkehoito siihen aloitettiin, poistuivat
myös allergiaan viittaavat oireet. Huomioida kannattaakin, että iho-oireiden
taustalla voi olla myös muuta selvitettävää, eikä aina ei riitä pelkkä oireen mukainen ihomuutoksen hoito.
Ihon oireilu on koiralle erittäin epämiellyttävää, joten varmasti vastaajien joukkoon on valikoitunut siksi useita hankalaa allergiaa sairastavien koirien omistajia. Vastaajat tuovat julki sen,
kuinka hoito vaatii heiltä omistajina paljon satsausta, mutta erityisesti sen, kuinka paljon koira jatkuvasta oireilusta kärsii. Kaikilta osin täysin terve koira on
tietysti ihanne ja kaikkien toive ihonkin
osalta. Sairauksien vastustamisessa ensisijaista on pyrkiä välttämään ongelmia,
jotka aiheuttavat eläimelle haittaa ja hankaloittavat sen mahdollisuutta viettää
täysipainoista elämää. Immunologisten
sairauksien välttämisessä monimuotoisuuden säilyttäminen on erittäin tärkeä
tekijä. Jatkossa Golden Ringillä onkin
suunnitteilla asiaan liittyvää selvitystyötä
rodun monimuotoisuutta tutkivan geenitutkimuksen avulla. Pikagalluppien tietoja tullaan hyödyntämään jatkossa myös
kultaisennoutajan jalostuksen tavoiteohjelman päivittämisessä. ●
Golden Ring
9