Tuoteluettelo - Oy Johnson Metall Ab

Transcription

Tuoteluettelo - Oy Johnson Metall Ab
Tuoteluettelo
PRONSSIAIHIOT JA LAAKERIT
Your first choice in bronze
Oy Johnson Metal Ab
Your first choice in bronze
Oy Johnson Ab valaa ja koneistaa eri pronssiseoksista valmistettuja
liukulaakereita sekä koneenosia tarkasti asiakkaan piirustusten mukaisesti. Toimintamme lähtökohtina ovat ehdoton asiakkaan laatuvaatimusten täyttäminen sekä oikea-aikaiset toimitukset.
Koneistamme monimutkaisetkin kappaleet aina 1800 mm ulkohalkaisijaan asti. Konekannastamme löytyvät sopivat koneet niin suurille
sarjoille kuin myös yksittäisten projektitöiden tai prototyyppien
valmistamiseen. Tarkimmissa töissä tuotteen laatu varmistetaan mittakonemittauksilla.
ISO 9001 ja ISO 14001 –sertifikaatit ovat osoitus, että johtamisjärjestelmämme täyttää kansainväliset vaatimukset. Standardien vaatimukset
ovat kuitenkin vain lähtökohta tavoitteessamme parantaa jatkuvasti
asiakastyytyväisyyttä sekä toimintamme laatua.
Tavoitteenamme on olla aina ensimmäinen ja paras vaihtoehto pronssituotteiden toimittajana.
Juha Heinonen
Toimitusjohtaja
1
Sisältö
Yleistä liukulaakereista���������������������������������������������������������������������������������������4–5
Valutekniikat�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Valuseokset���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9–13
AIHIOT
Ainesputket������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14–15
Ainesputket - rouhitut aihiot��������������������������������������������������������������������������� 16
Umpiaihiot��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Neli- ja kuuskulma-aihiot����������������������������������������������������������������������������������� 18
LAAKERIT
Laakerityyppien esittely������������������������������������������������������������������������������ 20–21
Johnson Laakeriholkit J��������������������������������������������������������������������������������������� 22
Johnson Laippalaakerit JF����������������������������������������������������������������������������������� 23
Öljypronssilaakerit, suorat������������������������������������������������������������������������� 24–26
Öljypronssilaakerit, laipalliset������������������������������������������������������������������� 27–28
Drymet säteislaakerit������������������������������������������������������������������������������������������ 30
Drymet painelaakerit������������������������������������������������������������������������������������������� 31
Frimet säteislaakerit��������������������������������������������������������������������������������������32–35
Frimet painelaakerit�������������������������������������������������������������������������������������������� 36
Valssatut pronssilaakerit������������������������������������������������������������������������������������ 38
Valssatut laippalaakerit�������������������������������������������������������������������������������������� 39
Tekniset tiedot�����������������������������������������������������������������������������������������������40–45
3
Yleistä liukulaakereista
KUORMITETTAVUUS
Laakeri, jonka sisähalkaisija on d mm, pituus l mm ja kuorma F
Newtonia, saadaan kuormitus p seuraavasti:
F
N/mm2
p=
dxl
Liukumisnopeus ≤1 m/min ja ajoittainen käyttö:
Liukumisnopeuden ollessa ≤0,017 m/s (1 m/min) ajoittaisessa käytössä,
voidaan pintapaineeksi sallia puolet materiaalin myötöraja-arvosta.
Liukumisnopeus yli 1 m/min tai jatkuva käyttö (≥0,017 m/s):
Maksimikuormitettavuuden määrittelemiseksi käytetään ns. pv-arvoa
(pintapaine kerrottuna liukumisnopeudella = N/mm2 x m/s). Täksi
pv-arvoksi voidaan useimmille pronssilaaduille sallia 1,75 N/mm x m/s.
Aksiaalinen liike sallii yleensä suuremman pv-arvon.
Liukumisnopeus yli 60 m/min:
Yleensä hydrodynaaminen voitelu.
LAAKERIVÄLYS
Öljyvoideltuihin laakereihin suositellaan välykseksi 1,5–2,5 ‰ laakerin
sisähalkaisijasta. Rasvavoitelussa tulee välyksen olla kaksi kertaa
suurempi. Edestakaisessa liikkeessä käytetään mahdollisimman pientä
välystä (0,5–1 ‰). Korkeissa lämpötiloissa normaalia suurempi välys.
VOITELU
Voitelu-urat näyttelevät laakeroinnissa huomattavaa osaa. Huono
voitelu on usein seurausta virheellisistä voitelu-urista. Hydrodynaamisessa voitelussa uria ei saa sijoittaa kuormitetulle alueelle. Edestakaisessa liikkeessä urat kuormitetulle alueelle ja urien etäisyys ≤2
x liikekulma. Kiinteitä voiteluaineita voidaan käyttää liukumisnopeuden ollessa alle 0,5 m/s.
4
- Voitelu-urat kohtisuraan liikesuuntaa vastaan
- Laakerin pyöriessä urat akseliin
- Suuri liukumisnopeus – notkea voiteluaine
- Pieni liukumisnopeus – jäykkä voiteluaine
- Viskositeetti valittava käyntilämpötilan mukaan
VASTAPINNAN MATERIAALI
Mikäli tavoitteena on pitkä kestoikä:
- vähintään 95 HBW kovempi kuin pronssi
- tinapronssille vähintään 300 HBW:n vastapinta
- alumiinipronssille vähintään 400 HBW:n vastapinta
- optimaalinen vastapinnan kovuus 500 HBW
- suositeltava pinnansileys <1 Ra
- ruostumattomasta teräksestä martensiittiset laadut, austeniittinen
liukupinta pitää kovakromata
KITKA
Pronssilaakerin kitkakerroin:
- hydrodynaamisessa voitelussa ≈ 0,02–0,08
- muutosalueella ≈ 0,02–0,08
- sekakitkan alueella ≈ 0,08–0,15
- kiinteillä voiteluaineilla ≈ 0,08–0,25 voiteluainetyypistä riippuen
TEKNINEN NEUVONTA
puh. 03 342 7700
TUOTTEIDEN SAATAVUUS
Osa tuotteista heti varastostamme. Tuoteluettelossa tähdellä (*)
merkityt tuotteet valmistamme tilauksesta. Teemme myös räätälöityjä mittoja. Varastointitiedot löytyvät kotisivuiltamme: www.johnson-metall.fi. Kaikkia mittoja ei pidetä varastossa, varmista tuotteen
saatavuus myynniltä.
5
Valutekniikat
Keskipakovalu
Keskipakovalussa sula kaadetaan teräsmuottiin joka pyörii joko vaaka- (kuvassa) tai
pystyasennossa.
Muottia jäähdytetään ulkopinnasta vesijäähdytyksellä, joka varmistaa suunnatun
jäähtymisen.
Valumenetelmä tuottaa tiiviitä ja tasalaatuisia valukappaleita. Sulassa mahdollisesti
oleva huokoisuus suotautuvat sisäpinnalle,
joka poistetaan esirouhinnassa.
Jatkuvavalu
Jatkuvavalussa sula virtaa lämpimänäpitouunista upokkaan alaosassa olevaan grafiitista
valmistettuun kokilliin. Kokillia jäähdytetään
vesikieroitsella manttelilla, joka varmistaa
voimakkaasti suuntautuneen jäähtymisen.
Valettaessa ainesputkia kokilliin liitetään
sisämuodot tuottava kokilli, jonka läpi sula
virtaa muottionteloon.
Valumenetelmällä pystytään valmistamaan
mittatarkkoja aihoita jatkokoneistusta
varten. Automaattikoneistukseen menevät
tangot on suoritettava erikseen ennen
toimittamista.
6
Konepajatuotteet
Raaka-aineesta
valmiiksi tuotteeksi
KONEISTATKO ITSE PRONSSI TAI MESSINKISEOKSIA?
Koneistuksessa syntyy yleensä jopa 50-70% lastua aihion painosta.
Omassa tuotannossamme otamme lastut huomioon lähes täydestä
raaka-ainearvosta Teidän eduksenne, sillä lastut pidetään koneistuksessa erillään ja hyödynnetään edelleen sulatuksen raaka-aineena.
Koneistamme tuotteita asiakkaan piirustusten mukaisesti. Konekantamme soveltuu niin protokappaleiden, yksittäiskappaleiden kuin
suurten sarjojen valmistukseen. Kappalekoko vaihtelee pienistä alle
20mm nipoista suuriin yli 1600mm tiivistepesiin.
Pyydettäessä takaamme valmiiksi koneistetuille tuotteille täyden
jäljitettävyyden sulatuserään, sekä teemme tuottelle materiaalitodistuksen, sekä mittauspöytäkirjat koordinaattimittakoneella.
7
8
Valuseokset
VALUSEOS
OMINAISUUDET
KÄYTTÖKOHTEITA
PUNAMETALLI
Taloudellisin ja eniten käytetty liukulaakerimateriaali
yleiskäyttöön. Hyvät kulumiskestävyys- ja liukuominaisuudet. Lyijypitoisuuden ansiosta erittäin helposti
lastuttava aine.
• J ja JF standardilaakerit
• Pallo- ja liukulaakerit
• Palloventtiilit
• Pumpun pesät
TINAPRONSSIT
Suuri lujuus yhdistyy parhaaseen kulumiskestävyyteen. Suositellaan kun tarkka mitoillaan pysyminen
suurten ja iskumaisten kuormitusten alaisena on
vaatimuksena. Eivät mukaudu reunapuristukseen.
Vastapinnan tulisi olla mielellään kova ja karkaistu.
Kestää hyvin merivettä. Ensisijaisesti suosittelemme
JM3 seoksen käyttämistä. JM2 varastointi vähäistä.
• Liukulaakerit
• Potkurilaitteiden
tiivistepesät
• Kierukka- ja matopyörät
• Mutterit
• Liukukengät
LYIJYTINAPRONSSIT
Rasvavoitelussa tai kun voitelu muuten on ajoittaista
lyijytinapronssit ovat parhaita liukulaakeriseoksia.
Lyijy toimii laakeripinnalla kuivavoiteluaineena
estäen kiinnileikkaantumista. Sopii kohtalaisen hyvin
reunapuristukseen. Lyijytinapronssit sopivat pronssiseoksista parhaiten vesivoiteluun ja kestävät hyvin
merivettä. Suositellaan käytettäväksi vain mikäli
tinapronssit eivät sovellu puutteellisen voitelun
takia. JM4:ää ei varastoida.
• Kivenmurskainten laakerit
• Liukulaakerit
• Liukulaakerit vesivoitelussa
• Liukulaakerit kun
reunapuristus suuri
ALUMIINIPRONSSI
Suuren lujuuden ja korroosiokestävyyden omaavia
rakenneaineita. Liukumisominaisuudet ja kulumiskestävyys selvästi huonommat kuin esimerkiksi
tinapronssilla. Liukulaakerikäyttöön suositellaan
vain kun tinapronssien lujuusarvot eivät riitä. Hyvä
korroosionkesto, myös merivedessä. JM6 varastointi
vähäistä, valetaan erikseen tilattaessa. Pääasiallisesti
suosittelemme JM7 käyttämistä. Alumiinipronssit
ovat muokattavia seoksia.
• Potkurit ja kuvut
• Matopyörät ja
kierukkapyörät
• Moottoreissa käytettävät
laakerit ja välilevyt
ERIKOISMESSINKI
Lujuusominaisuuksiltaan melkein alumiinipronssien
luokkaa oleva messinkiseos. Koneistettavuudeltaan
parempaa kuin alumiinipronssi. Lujuusominaisuudet
paremmat kuin punametallilla tai tinapronsseilla,
mutta kulumiskestävyydeltään ja liukuominaisuuksiltaan heikompi. Seos on muokattavissa.
• Traktorin keinulaakeri
9
JM valuseokset
JM1 – JM5
10
Lähin vastaava normi EN 1982.
JM1
PUNAMETALLI CuSn5Zn5Pb5 – C
-15
Taloudellisin ja eniten käytetty liukulaakerimateriaali yleiskäyttöön. Kulumuskestävyys ja liukumisominaisuudet hyvät. Kestää
hyvin merivettä.
-03
Hiekkavalettuna ei suositella liukulaakerikäyttöön eikä kestä
merivettä.
JM2
TINAPRONSSI CuSn10 – C
-15
Suuri lujuus yhdistyy parhaaseen kulumiskestävyyteen. Suositellaan
kun tarkka mitoillaan pysyminen suurten ja iskumaisten kuormitusten
alaisena on vaatimuksena. Eivät mukaudu reunapuristukseen. Vastapinnan tulisi olla mielellään kova ja karkaistu. Kestää hyvin merivettä.
-03
Kulumiskestävyydeltään parhaita hiekkavaluseoksia ovat seokset,
joissa on runsasti tinaa (14 %).
JM3
TINAPRONSSI CuSn12 – C
-15
Suuri lujuus yhdistyy parhaaseen kulumiskestävyyteen. Suositellaan
kun tarkka mitoillaan pysyminen suurten ja iskumaisten kuormitusten
alaisena on vaatimuksena. Eivät mukaudu reunapuristukseen. Vastapinnan tulisi olla mielellään kova ja karkaistu. Kestää hyvin merivettä.
-03
Kulumiskestävyydeltään parhaita hiekkavaluseoksia ovat seokset,
joissa on runsasti tinaa (14 %).
JM4
LYIJYTINAPRONSSI CuSn7Pb15 – C
-15
Kun voitelu on ajoittaista tai muutoin puutteellista ovat nämä
kulutuskestävyydeltään ja liukuominaisuuksiltaan parhaita laakeripronsseja. Sopivat laakeripronsseista parhaiten vesivoiteluun.
Mukautuvat reunapuristukseen ja kestävät hyvin merivettä.
-03
Kulumiskestävyys selvästi huonompi.
JM5
LYIJYTINAPRONSSI CuSn10Pb10 – C
-15
Kun voitelu on ajoittaista tai muutoin puutteellista ovat nämä
kulutuskestävyydeltään ja liukuominaisuuksiltaan parhaita laakeripronsseja. Sopivat laakeripronsseista parhaiten vesivoiteluun.
Mukautuvat reunapuristukseen ja kestävät hyvin merivettä.
-03
Kulumiskestävyys selvästi huonompi.
Cu %
Sn %
Pb %
83,0–87,0
4,0–6,0
4,0–6,0
Cu %
Sn %
Pb %
88,0–90,0 9,0–11,0
Cu %
Sn %
85,0–88,5 11,0–13,0
Cu %
Sn %
74,0–80,0 6,0–8,0
Kun seosaine on merkitty x:lla, se on määritelty epäpuhtaudeksi, jolloin sitä ei seosteta.
Saattaa esiintyä standardin sallimissa rajoissa.
0–1,0
Pb %
0–0,7
Pb %
13,0–17,0
Cu %
Sn %
Pb %
78–82
9,0–11,0
8,0–11,0
Valutapa -15 = keskipaikois- tai jatkuvavalettu
Valutapa -03 = hiekkavalettu
Zn %
4,0–6,0
Zn %
x–0,5
Zn %
x–0,50
Zn %
0–2,0
Zn %
0–2,0
Ni %
0,60–
2,00
Ni %
0–2,0
Ni %
0–2,0
Ni %
0,5–2,0
Ni %
0–2,0
Al %
x
Al %
x
Al %
x–0,01
Al %
x
Al %
x
Fe %
x–0,30
Fe %
x–0,20
Fe %
x–0,20
Fe %
x–0,25
Fe %
x–0,25
Mn %
x
Mn %
x–0,10
Mn %
x–0,20
Mn %
x–0,20
Mn %
x–0,20
Tiheys
kg/m3
Murtolujuus
0,2 %
MurtoVenymisraja venymä
Rm[N/mm2] Rp0,2[N/mm2]
A [%]
Brinellkovuus
HBW
≥250
≥110
≥13
≥65
≥200
≥90
≥13
≥60
8,8
Tiheys
kg/m3
Murtolujuus
0,2 %
MurtoVenymisraja venymä
Rm[N/mm2] Rp0,2[N/mm2]
A [%]
Brinellkovuus
HBW
≥280
≥160
≥10
≥80
≥250
≥130
≥18
≥70
8,8
Tiheys
kg/m3
Murtolujuus
0,2 %
MurtoVenymisraja venymä
Rm[N/mm2] Rp0,2[N/mm2]
A [%]
Brinellkovuus
HBW
≥300
≥150
≥6
≥90
≥260
≥140
≥7
≥80
8,8
Tiheys
kg/m3
Murtolujuus
0,2 %
MurtoVenymisraja venymä
Rm[N/mm2] Rp0,2[N/mm2]
A [%]
Brinellkovuus
HBW
≥200
≥90
≥8
≥65
≥170
≥80
≥8
≥60
9,1
Tiheys
kg/m3
Murtolujuus
0,2 %
MurtoVenymisraja venymä
Rm[N/mm2] Rp0,2[N/mm2]
A [%]
Brinellkovuus
HBW
≥220
≥110
≥8
70
≥180
≥80
≥8
≥60
8,9
Valamme myös muita EN 1982 mukaisia valuseoksia tilauksesta.
Tällöin tilattaessa viitattava normiin ja sieltä löytyvään seokseen.
11
JM valuseokset
JM6, JM7, messingit
JM6
ALUMIINIPRONSSI CuAl10Fe2 – C
Cu %
Sn %
Pb %
-15
Suuren lujuuden ja korroosiokestävyyden omaavia rakenneaineita.
Liukumisominaisuudet ja kulumiskestävyys selvästi huonompi kuin
edellä olevilla seoksilla. Liukulaakerikäyttöön suositellaan vain kun
tinapronssien lujuusarvot eivät riitä. Kestävät hyvin merivettä.
83–89,5
x–0,20
x–0,10
-03
Samat ominaisuudet.
Cu %
Sn %
Pb %
76,0–83,0
x–0,10
x–0,03
Cu %
Sn %
Pb %
57–65
0–1,0
x–0,5
JM7
ALUMIINIPRONSSI CuAl10Fe5Ni5 – C
-15
Suuren lujuuden ja korroosiokestävyyden omaavia rakenneaineita.
Liukumisominaisuudet ja kulumiskestävyys selvästi huonompi kuin
edellä olevilla seoksilla. Liukulaakerikäyttöön suositellaan vain kun
tinapronssien lujuusarvot eivät riitä. Kestävät hyvin merivettä.
-03
Samat ominaisuudet.
-20
Samat ominaisuudet.
JM15
12
Lähin vastaava normi EN 1982.
ERIKOISMESSINKI CuZn35Mn2Al1Fe1 – C
-15
Suuren lujuuden ja korroosiokestävyyden omaavia rakenneaineita.
Liukumisominaisuudet ja kulumiskestävyys selvästi huonompi kuin
edellä olevilla seoksilla. Liukulaakerikäyttöön suositellaan vain kun
tinapronssien lujuusarvot eivät riitä. Kestävät hyvin merivettä.
-03
Samat ominaisuudet.
Kun seosaine on merkitty x:lla, se on määritelty epäpuhtaudeksi, jolloin sitä ei seosteta.
Saattaa esiintyä standardin sallimissa rajoissa.
Valutapa -15 = keskipaikois- tai jatkuvavalettu
Valutapa -03 = hiekkavalettu
Zn %
x–0,50
Zn %
x–050
Zn %
jäännös
Ni %
0–1,5
Ni %
4,0–6,0
Ni %
0–6,0
Al %
8,15–10,5
Al %
18,5–10,5
Al %
0,5–2,5
Fe %
1,5–3,5
Fe %
4,0–5,5
Fe %
0,5–2,0
Mn %
0–1,0
Mn %
0–3,0
Mn %
0,5–3,0
Tiheys
kg/m3
7,6
Tiheys
kg/m3
Murto0,2 %
Murtolujuus Venymisraja venymä
Rm[N/mm2] Rp0,2[N/mm2]
A [%]
Brinellkovuus
HBW
≥130
≥550
≥200
≥15
≥500
≥180
≥18
Murto0,2 %
Murtolujuus Venymisraja venymä
Rm[N/mm2] Rp0,2[N/mm2]
≥100
A [%]
Brinellkovuus
HBW
≥650
≥280
≥13
≥150
≥600
≥250
≥13
≥140
7,6
Tiheys
kg/m3
8,2
Valamme myös muita EN 1982 mukaisia valuseoksia tilauksesta.
Tällöin tilattaessa viitattava normiin ja sieltä löytyvään seokseen.
Murto0,2 %
Murtolujuus Venymisraja venymä
Rm[N/mm2] Rp0,2[N/mm2]
A [%]
Brinellkovuus
HBW
≥500
≥200
≥18
≥120
≥450
≥170
≥20
≥110
13
Aihiot
Ainesputket
Tilausohje:
Ainesputki D × d -pituus mm
Muita mittoja ja umpitangot automaattikoneistukseen valmistetaan
tilauksesta, max D = 1220 mm.
d
D
Vakiomitat
D×d
Paino*
kg/m
D26
D×d
Paino*
kg/m
D43
d 13
d 18
3,5
2,5
d 13
d 18
4,7
3,6
d 13
d 18
5,5
4,5
d 13
d 18
d 23
6,4
5,3
3,9
d 13
d 18
d 23
7,9
6,8
5,4
d 26
d 28
5,9
5,2
d 13
d 18
d 23
d 28
10,6
9,5
8,1
6,3
D×d
d 26
d 33
8,2
5,3
d 13
d 18
d 23
d 28
d 33
13,6
12,5
11,1
9,3
7,2
d 18
d 23
d 28
d 33
d 38
15,9
14,5
12,7
10,6
8,1
d 18
d 23
d 28
d 33
d 38
d 43
19,6
18,2
16,4
14,3
11,8
9,0
D29
D46
D31
D33
D39
D41
D×d
D56
23,7
22,3
20,5
18,4
15,9
13,1
9,9
d 18
d 23
d 28
d 33
d 38
d 43
d 48
d 53
29,1
27,7
25,9
23,8
21,3
18,5
15,3
11,7
d 18
d 23
d 28
d 33
d 38
d 43
d 48
d 53
d 58
34,0
32,5
30,8
28,6
26,1
23,3
20,1
16,6
12,7
D72
d 23
d 28
d 33
d 38
d 43
d 48
d 53
d 58
d 63
37,7
35,9
33,8
31,4
28,5
25,3
21,8
17,9
13,7
d 28
d 33
d 38
d 43
d 48
d 53
d 58
d 63
d 68
41,5
39,4
36,9
34,1
30,9
27,4
23,5
19,3
14,7
D82
* Paino merkitty punametallin painon mukaan.
Kaikkia mittoja ei ole saatavana suoraan varastosta. Varmista tuotteen saatavuus ottamalla yhteyttä myyntiin.
14
Paino*
kg/m
D77
d 18
d 23
d 28
d 33
d 38
d 43
d 48
D67
D51
D36
Paino*
kg/m
D61
Vakiomitat
D×d
Paino*
kg/m
D87
D×d
Paino*
kg/m
D102
d 28
d 33
d 38
d 43
d 48
d 53
d 58
d 63
d 68
d 73
47,4
45,3
42,8
40,0
36,8
33,3
29,4
25,2
20,6
15,7
d 28
d 33
d 38
d 43
d 48
d 53
d 58
d 63
d 68
d 73
d 78
53,7
51,5
49,0
46,2
43,1
39,5
35,6
31,4
26,8
21,9
16,6
d 38
d 43
d 48
d 53
d 58
d 63
d 68
d 73
d 78
d 83
56,6
52,8
49,6
46,1
42,3
38,0
33,4
28,5
23,2
17,6
d 38
d 48
d 58
d 68
d 73
d 78
d 83
d 88
62,6
56,6
49,2
40,4
35,0
30,2
24,6
18,6
d 63
d 73
d 78
d 83
d 88
52,2
42,8
37,5
31,9
25,9
d 38
d 48
d 58
d 68
d 78
d 88
d 93
77,6
71,5
64,1
55,3
45,1
33,6
27,2
d 63
d 73
d 83
d 93
d 98
67,9
58,4
47,5
35,2
28,6
d 68
d 78
d 88
d 98
d 103
71,7
61,5
49,2
36,9
29,9
D107
D92
D112
D117
D97
D×d
Paino*
kg/m
D127
D122
d 63
d 73
d 83
d 93
d 103
d 108
D132
d 78
d 88
d 98
d 108
D137
d 73
d 93
d 103
D142
d 58
d 78
d 98
d 108
d 118
D147
d 103
d 123
D152
d 88
d 98
d 108
d 118
d 128
D×d
Paino*
kg/m
D162
85,0
75,5
64,6
52,3
38,6
31,2
79,2
67,6
53,9
40,2
93,9
70,7
57,0
d 98
d 118
d 128
d 138
D172
d 108
d 128
d 138
d 148
116,3
86,1
68,9
50,3
125,2
92,2
73,6
53,7
Standardipituudet
D26-56
D61-500
500, 1000
500, 1000
mm
117,4
98,4
73,0
58,7
43,6
76,9
45,3
107,3
94,3
79,9
64,1
47,0
* Paino merkitty punametallin painon mukaan.
Kaikkia mittoja ei ole saatavana suoraan varastosta. Varmista tuotteen saatavuus ottamalla yhteyttä myyntiin.
15
Aihiot
Ainesputket - rouhitut aihiot
Yli 182 mm aihiot toimitetaan rouhittuina keskipakovalettuina aihoina (sekä ulkopinta että sisäpinta
rouhittu mitoilleen).
d
D
D×d
Paino*
kg/m
D182
D×d
Paino*
kg/m
D232
d 118
d 138
d 148
d 158
134,1
98,4
78,4
57,0
d 128
d 148
d 168
143,1
104,5
60,4
d 98
d 138
d 158
d 178
218,0
152,0
110,7
63,7
D252
d 148
d 168
d 178
d 188
161,0
116,8
92,6
66,0
D262
d 98
d 148
d 168
d 178
d 188
277,2
191,3
147,1
123,0
97,4
D192
d 158
d 178
d 188
d 198
201,6
154,7
129,1
102,1
d 168
d 188
d 198
d 208
212,0
162,2
135,3
106,9
D242
D202
D212
d 188
348,8
d 188
d 248
348,8
166,0
d 198
d 258
363,3
172,1
d 273
249,4
d 293
315,8
d 343
251,6
D292
D302
D332
D362
d 178
d 198
d 208
d 218
222,3
169,8
141,4
111,6
d 218
d 228
147,6
116,4
d 168
d 228
d 238
319,7
153,7
121,1
d 238
d 248
159,9
125,9
D272
D222
Paino*
kg/m
D×d
D292
D392
Standardipituudet
D26-56
D61-500
mm
500, 1000
500, 1000
D282
* Paino merkitty punametallin painon mukaan.
Kaikkia mittoja ei ole saatavana suoraan varastosta. Varmista tuotteen saatavuus ottamalla yhteyttä myyntiin.
16
Aihiot
Umpiaihiot
Tilausohje:
Umpitanko D-pituus mm
Muita mittoja valmistetaan tilauksesta,
max D = 1220 mm.
D
Vakiomitat
Halkaisija
mm
13
16
19
21
23
26
29
31
33
36
39
41
43
46
51
56
61
67
72
Paino*
kg/m
1,2
1,8
2,5
3,1
3,7
4,7
5,9
6,7
7,6
9,1
10,6
11,8
12,9
14,8
18,2
21,9
26,0
31,0
35,8
Halkaisija
mm
77
82
87
92
97
102
112
122
132
142
152
162
172
182
Paino*
kg/m
41,0
46,4
52,3
58,5
65,8
72,7
87,7
104,0
121,8
140,9
161,5
183,4
207,0
232,0
Standardipituudet
D 13-61
D 67-142
D 152-252
mm
500, 1000
500, 1000
500
Tätä isommat koot valmistetaan
keskipakovalamalla, ei pystytä
tekemään umpitankoja.
* Paino merkitty tinapronssin painon mukaan.
Kaikkia mittoja ei ole saatavana suoraan varastosta. Varmista tuotteen saatavuus ottamalla yhteyttä myyntiin.
17
Aihiot
Nelikulma- ja kuusikulma-aihiot
B
A
AV
Tilausohje:
Toleranssit:
Tilausohje:
Toleranssit:
Nelikulmatanko
A × B × pituus mm
+IT15, -0
Kuusikulmatanko
AV x pituus mm
AV h11
Muita mittoja
valmistetaan
tilauksesta.
Vakiomitat
Nelikulmaiset
A×B
Paino*
mm
kg/m
A32
B 32
9,1
A42
B 42
15,7
A52
B 12
5,6
B 14
6,5
B 18
8,3
B 22
10,2
B 52
24,1
A67
B 12
7,2
B 14
8,3
B 18
10,7
B 22
13,1
B 32
19,1
A82
B 12
8,8
B 14
10,2
B 18
13,1
B 22
16,1
Muita mittoja
valmistetaan
tilauksesta.
Nelikulmaiset
A×B
Paino*
mm
kg/m
A102
B 12
B 14
B 18
B 22
10,9
12,7
16,3
20,2
B 18
B 22
19,5
23,9
B 18
B 22
22,7
27,8
B 18
B 22
26,0
31,7
B 18
B 22
29,2
35,6
B 18
B 22
32,4
39,6
A122
A142
A162
A182
A202
Kuusikulmaiset
AV
Paino*
mm
kg/m
17
2,2
18
2,5
20
3,1
22
3,7
23
4,1
24
4,4
26
5,2
28
6,0
30
6,9
32
7,9
34
8,9
36
10,0
38
11,1
41
13,0
44
14,9
46
16,3
50
19,3
52
20,9
* Paino merkitty punametallin painon mukaan.
Kaikkia mittoja ei ole saatavana suoraan varastosta. Varmista tuotteen saatavuus ottamalla yhteyttä myyntiin.
18
19
Laakerit
Laakerityypit
JOHNSON
LAAKERIHOLKIT J
Lorem ipsum dolor sit amet, c
d
D
onsectetuer adipiscing elit. Sed posuere
interdum sem.
L
b
JOHNSON
LAIPPALAAKERIT JF
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Sed posuere
interdum sem.
D1
d D
L
SUORAT
ÖLJYPRONSSILAAKERIT
LAIPALLISET
ÖLJYPRONSSILAAKERIT
DRYMET
SÄTEISLAAKERIT
DRYMET
PAINELAAKERIT
20
Lorem ipsum dolor sit amet,
d
D
consectetuer adipiscing elit. Sed posuere
interdum sem.
Huokoinen pronssilaakeri, jonka toiminta perustuu
öljyvoiteluun. Perusaineen analyysi: Cu 89,5 %, SN
9,3 % ja C 1,2 %. Öljysisältö n 25 tilavuus-%. Tyypillisin käyttöalue on suurehko (yli 0,3 m/s) liukumisnopeus säteettäisessä liikkeessä, mutta voidaan
käyttää myös pienillä liukumisnopeuksilla. Tällöin on
maksimi pintapaine 30 N/mm2.
Teräsrunkoinen ohutseinämäinen monikerroslaakeri,
jonka liukupinta on öljyllä kyllästettyä huokoista
asetaalimuovia. Laakeri on itsevoiteleva, vaikka lisävoitelua öljyllä tai rasvalla suositellaankin. Erityisesti
pienillä liukumisnopeuksilla, ajoittaisessa, edestakaisessa ja aksiaalisessa liikkeessä sekä suurilla kuormituksilla laakerin käyttöedut ovat huomattavat.
Maksimi sallittu pintapaine n 80 N/mm2.
Teräsrunkoinen ohutseinämäinen monikerroslaakeri,
jonka liukupinta on öljyllä kyllästettyä huokoista
asetaalimuovia. Laakeri on itsevoiteleva, vaikka lisävoitelua öljyllä tai rasvalla suositellaankin. Erityisesti
pienillä liukumisnopeuksilla, ajoittaisessa, edestakaisessa ja aksiaalisessa liikkeessä sekä suurilla kuormituksilla laakerin käyttöedut ovat huomattavat.
Maksimi sallittu pintapaine n 80 N/mm2.
L
b
D1
d D
L
d
D
L
d2
d1
D
d
FRIMET, SUORAT
SÄTEISLAAKERIT
FRIMET, LAIPALLISET
SÄTEISLAAKERIT
FRIMET
PAINELAAKERIT
VALSSATUT
LAIPPALAAKERIT,
SUORA
VALSSATUT
PRONSSILAAKERIT,
LAIPALLINEN
Teräsrunkoinen ohutseinäinen monikerroslaakeri,
jonka liukupinnan muodostaa lyijyllä seostettu
PTFE. Laakeri on itsevoiteleva ja suositellaan hitaisiin
liikkeisiin ja korkeille lämpötiloille, joissa voiteluöljy
ei toimi.
Teräsrunkoinen ohutseinäinen monikerroslaakeri,
jonka liukupinnan muodostaa lyijyllä seostettu
PTFE. Laakeri on itsevoiteleva ja suositellaan hitaisiin
liikkeisiin ja korkeille lämpötiloille, joissa voiteluöljy
ei toimi.
Teräsrunkoinen ohutseinäinen monikerroslaakeri,
jonka liukupinnan muodostaa lyijyllä seostettu
PTFE. Laakeri on itsevoiteleva ja suositellaan hitaisiin
liikkeisiin ja korkeille lämpötiloille, joissa voiteluöljy
ei toimi.
d
D
L
D1
d D
L
d2
d1
D
Valssatusta tinapronssilevystä (CuSn8) rullaamalla
tehty liukulaakeri DIN 17662 mukaan. Liukupinta
varustettu rasvataskuilla, jotka varastoivat voiteluainetta.
d
d
D
L
Valssatusta tinapronssilevystä (CuSn8) rullaamalla
tehty liukulaakeri DIN 17662 mukaan. Liukupinta
varustettu rasvataskuilla, jotka varastoivat voiteluainetta.
D1
d D
L
MAHDOLLISIA LISÄTIETOJA TÄHÄN.
LISÄTIETOJA ?
21
Laakerit
Johnson Laakeriholkit J
JM 1–15
Mallikuva
PUNAMETALLI
CuSn5Zn5Pb5 – C
d
D
Mitat d <12 mm valmistetaan
ilman voiteluuraa, muut akselin
suuntaisella voitelu-uralla
Tilausohje:
Laakeriholkki J d×L
Kaikkia kokoja ei varastoida.
L
Vakiomitat
Mitat/mm
d
D
5
10
6
12
7
12
8
14
9
14
10
16
12
18
14
20
15
22
16
22
17
25
18
25
20
28
22
32
25
35
28
40
30
40
35
45
40
50
45
55
50
60
55
70
60
75
65
80
22
Pituussarjat L/mm
1
2
3
6
8
10
6
8
12
8
10
12
8
12
16
10
16
20
10
16
20
12
16
25
12
20
30
16
20
30
16
20
30
16
20
30
16
20
30
20
20
40
20
30
40
25
30
50
25
35
50
30
45
60
35
50
70
40
60
80
45
60
80
50
70
100
50
70
100
60
90
120
60
90
120
Mitat/mm
d
D
70
85
75
90
80
95
85
100
90
110
95
115
100
120
105
125
110
130
120
140
130
150
140
160
150
170
160
180
170
190
180
200
190
210
200
220
210
230
220
240
230
250
240
260
250
270
Pituussarjat L/mm
1
2
3
60
90
120
70
100
140
70
100
140
70
100
140
80
120
160
80
120
160
80
120
160
80
120
160
80
140
200
80
140
200
90
160
200
90
160
200
100
160
240
100
160
240
100
160
240
100
160
240
120
200
300
120
200
300
120
200
300
140
250
350
140
250
350
140
250
350
140
250
350
Laakerit
Johnson Laippalaakerit JF
JM 1–15
Mallikuva
PUNAMETALLI
CuSn5Zn5Pb5 – C
b
D1
d D
Mitat d <12 mm valmistetaan
ilman voiteluuraa, muut akselin
suuntaisella voitelu-uralla
Tilausohje:
Laippalaakeri JF d×L
Kaikkia kokoja ei varastoida.
L
Vakiomitat
Mitat/mm
d
D
5
10
6
12
7
12
8
14
9
14
10
16
12
18
14
20
15
22
16
22
17
25
18
25
20
28
22
32
25
35
28
40
30
40
35
45
40
50
45
55
50
60
55
70
60
75
65
80
D1
12
14
16
18
18
20
22
25
28
28
32
32
35
40
45
50
50
55
60
65
70
80
85
90
Pituussarjat L/mm
b
1
2
2
6
2
6
3
8
3
8
3
8
10
3
8
10
3
10
12
3
10
12
3
12
16
4
12
16
4
12
16
4
12
16
4
16
20
5
16
20
5
16
25
5
16
25
5
20
30
5
20
35
6
25
40
6
30
45
6
30
50
8
30
50
8
35
60
8
35
60
d
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
Mitat/mm
D
D1
85
90
90
100
95
105
100
110
110
120
115
125
120
130
125
135
130
140
140
150
150
165
160
175
170
185
180
195
190
205
200
215
210
225
220
235
230
245
240
255
250
265
260
275
270
285
Pituussarjat L/mm
b
1
2
8
35
60
8
40
70
8
40
70
8
40
70
8
50
80
8
50
80
8
50
80
8
50
80
8
50
80
8
50
80
10
60
90
10
60
90
10
70
100
10
70
100
10
70
100
10
70
100
10
80
120
10
80
120
10
80
120
10
100
140
10
100
140
10
100
140
10
100
140
23
Laakerit
Öljypronssilaakerit, suorat | d2–d14
Mallikuva
SMS 777 JA SS2991 (ISO 2795)
d
Tilausohje:
D
Laakeriholkki 777 d/D × L
Itsevoiteleva sintrattu öljypronssilaakeri
L
Vakiomitat
Mitat/mm
d
D
2
4
3
8
4
8
4
10
5
10
5
12
6
9
6
10
6
12
6
14
8
11
8
12
8
14
8
18
10
14
10
16
10
22
12
16
12
18
12
25
14
18
14
20
14
28
24
Pituussarjat L/mm
4
6
8
4
4
4
6
8
8
6
8
4
4
6
6
6
6
6
10
14
15
16
18
20
25
30
10
10
10
10
8
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8
12
16
16
16
16
10
10
8
8
12
12
10
10
12
16
14
14
20
20
20
20
20
20
25
25
30
30
Laakerit
Öljypronssilaakerit, suorat | d15–d30
Mallikuva
Vakiomitat
Mitat/mm
d
D
15
19
15
21
15
22
15
30
16
20
16
22
16
32
18
22
18
24
18
25
18
35
20
25
20
26
20
28
20
40
22
27
22
32
25
30
25
32
25
35
25
45
30
35
30
38
30
40
30
50
Pituussarjat L/mm
10
12
14
15
10
15
10
15
12
12
16
18
20
16
20
16
16
20
12
12
25
25
25
15
15
15
25
25
20
20
20
20
25
25
20
20
20
20
25
20
20
35
40
45
50
55
60
30
30
18
18
16
30
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
35
35
35
50
40
45
60
60
25
Laakerit
Öljypronssilaakerit, suorat | d35–d100
Mallikuva
SMS 777 JA SS2991 (ISO 2795)
Vakiomitat
Mitat/mm
d
D
35
41
35
45
40
46
40
50
45
51
45
55
45
65
50
60
50
70
55
65
55
70
60
68
60
72
60
75
60
85
65
75
65
80
70
80
70
85
75
85
75
90
75
100
80
90
80
95
80
105
85
95
85
100
90
105
90
110
100
120
26
Pituussarjat L/mm
25
30
35
25
35
25
35
30
30
35
35
40
40
40
40
40
45
50
55
50
50
50
45
45
60
65
70
80
90
100
70
60
55
55
60
80
65
80
35
50
40
55
50
50
60
60
60
70
70
70
70
70
70
100
90
90
90
90
90
90
60
60
60
60
70
70
100
100
100
100
100
100
100
100
70
70
80
80
80
Laakerit
Öljypronssilaakerit, laipalliset | d3–d15
Mallikuva
SMS 779 JA SS 2992 (ISO 2795)
b
D1
d D
Tilausohje:
Laipallinen laakeri 779 d/D × L - D1 × B
Itsevoiteleva sintrattu öljypronssilaakeri
L
Vakiomitat
Mitat/mm
d
D
D1
3
5
8
3
6
9
4
8
10
4
8
12
5
9
13
5
10
12
6
10
14
6
12
14
8
12
16
8
14
18
10
16
20
10
16
22
12
18
22
12
18
24
14
20
25
14
20
26
15
21
27
15
22
28
b
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Pituussarjat L/mm
4
5
6
8
4
4
6
4
6
4
5
8
6
4
6
6
6
8
8
8
8
10
12
14
15
16
18
20
25
10
12
10
10
10
8
10
10
10
16
12
12
12
20
14
20
15
12
25
16
27
Laakerit
Öljypronssilaakerit, laipalliset | d16–d100
Mallikuva
SMS 779 JA SS 2992 (ISO 2795)
Vakiomitat
Mitat/mm
d
D
D1
b
16 22 28
3
16 22 28
4
18 24 30
3
20 26 32
4
20 28 35
4
25 32 39 3,5
25 35 45
5
30 38 46
4
30 40 50
5
35 45 55
5
40 50 60
5
40 50 60
6
45 55 65
5
45 55 65
6
50 60 70
5
50 60 70
6
60 72 84
6
60 75 85
8
70 85 95
8
80 95 105 8
90 110 120 8
100 120 130 8
28
12
12
12
12
Pituussarjat L/mm
15
16 18 20
16
16
18
15
20
16
20
20
16
20
20
20
25
25
25
25
25
25
30
35
40
35
40
40
40
45
50
55
60
70
80
30
30
30
30
30
25
30
25
35
30
35
30
50
45
45
55
50
50
50
35
60
60
60
70
50
80
29
Laakerit
Drymet säteislaakerit
Mallikuva
DRYMET 701
d
Erikoismittoja tilauksesta.
Tilausohje:
D
Drymet 701-dL
Teräs-sintrattu pronssikerrosöljy
imeytetty asetaalimuovi
L
Vakiomitat
Mitat/mm
d
D
5
5
7
5
6
8
8
10
10
12
12
14
14
16
15
17
16 18
18 20
d
20
22
24
25
28
30
35
35
40
40
45
50
55
60
65
30
D
23
25
27
28
32
34
39
39
44
45
50
55
60
65
70
15
15
15
15
15
6
Pituussarjat L/mm
8 10 12 15 20
6
10
10
10
10
8
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
20
25
12
15
15
15
15
15
15
30
30
30
30
30
30
30
40
30
30
20
20
50
25
25
25
60
40
40
40
50
50
30
25
20
20
20
40
40
60
40
40
40
60
60
60
Mitat/mm
d
D
70 75
75 80
80 85
85 90
90 95
100 105
110 115
120 125
130 135
140 145
150 155
160 165
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
Pituussarjat L/mm
60 80 90 95
80
80
80
80
90
95
95
95
80
100 125
100
100
100
100
125
100
100
125
Laakerit
Drymet painelaakerit
Mallikuva
DRYMET 705
d2
d1
Tilausohje:
Drynet 705-d
Itsevoiteleva monikerroslaakeri
d
D
Vakiomitat
d/mm
10
12
14
18
20
23
28
34
39
47
50
55
60
65
D/mm
20
24
26
32
36
40
48
58
66
78
84
92
100
108
t/mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
d1/mm
15
18
20
25
28
31,5
38
46
52,5
62,5
67
73,5
80
86,5
d2/mm
1,5
1,5
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
31
Laakerit
Frimet säteislaakerit | d3–d32
Mallikuva
FRIMET, SUORA
d
Materiaali:Teräs-sintrattu
pronssikerros
Liukupinta: PTFE ja Pb.
Tilausohje:
D
Frimet, suora dxL
Itsevoiteleva monikerroslaakeri
Erikoismittoja tilauksesta.
L
Vakiomitat
Mitat/mm
d
D
Toleranssi, akseli/pesä, h6/H6
3
4,5
4
5,5
Mitat/mm
d
D
5
Toleranssi, akseli/pesä, f7/H7
5
7
5
6
8
8
10
10
12
12
14
13
15
14
15
15
17
16
18
17
19
18
20
20
22
20
23
22
25
24
27
25
28
24
28
28
32
30
34
32
36
32
3
4
3
3
4
4
6
6
8
10
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Pituussarjat L/mm
5
5
Pituussarjat L/mm
12
15
20
25
12
12
12
12
12
12
10
10
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
6
10
6
6
10
30
35
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
50
Laakerit
Frimet säteislaakerit | d35–d180
Mallikuva
FRIMET, SUORA
Vakiomitat
Mitat/mm
Pituussarjat L/mm
d
D
20
25
30
Toleranssi, akseli/pesä, f7/H7
35
39
20
30
40
44
20
30
45
50
20
30
50
55
20
25
30
55
60
20
25
30
60
65
30
65
70
30
70
75
75
80
Mitat/mm
Pituussarjat L/mm
d
D
40
60
Toleranssi, akseli/pesä, h8/H7
80
85
40
60
85
90
60
90
95
60
95
100
60
100
105
60
105
110
60
110
115
60
115
120
60
120
125
60
125
130
60
130
135
60
135
140
60
140
145
60
145
150
60
150
155
60
155
160
60
160
165
60
165
170
60
170
175
60
175
180
60
35
40
50
35
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
35
40
40
70
70
50
50
50
80
80
70
80
60
70
80
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
115
115
115
115
115
33
Laakerit
Frimet säteislaakerit | d180–d300
Mallikuva
FRIMET, SUORA
Vakiomitat
Mitat/mm
Pituussarjat L/mm
d
D
40
60
Toleranssi, akseli/pesä, h8/H7
180
185
60
200
205
60
205
210
60
210
215
60
215
220
60
220
225
60
230
235
60
240
245
60
250
255
60
280
285
60
300
305
60
34
70
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
115
Laakerit
Frimet säteislaakerit
Mallikuva
FRIMET, LAIPALLINEN
Toleranssit:
akseli/pesä f7/H7
Tilausohje:
D1
d D
Frimet, laipallinen d×L
Materiaali: Teräs - sintrattu pronssikerros
Varastointi rajoitettua.
Liukupinta: PTFE ja Pb.
L
Vakiomitat
Mitat/mm
d
D
6
8
8
10
10
12
12
14
14
16
15
17
16
18
18
20
20
23
25
28
30
34
35
39
40
44
d1
12
15
18
20
22
23
24
26
30
35
42
47
53
Pituussarjat L/mm
4 5,5 7 7,5
4
7
5,5
7,5
7
7
8
8
9
9,5 11,5
12
16
16,5
17
21,5 22
26
9,5
9
9
12
12
12
12
12
12
9
17
17
17
17
17
17
11,5
11,5
22
16,5
16,5
16
16
21,5
21,5
26
26
26
35
Laakerit
Frimet painelaakerit
Mallikuva
FRIMET
d2
d1
d
D
Tilausohje laakereille:
Frimet, painelaakeri d
Tilausohje nauhoille:
Frimet, nauha b×tL
Vakiomitat, Frimet painelaakerit
d/mm
D/mm
10
20
12
24
14
26
16
30
18
32
20
36
22
38
26
44
28
48
32
54
38
62
42
66
48
74
52
78
62
90
Vakiomitat, Frimet nauhat
b/mm
280
1,0
36
Materiaali: Teräs, sintrattu
pronssikerros
Liukupinta: PTFE ja Pb
Varastointi rajoitettua.
D2/mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
1,5
d1/mm
15
18
20
22
25
28
30
35
38
43
50
54
61
65
76
t/mm
2,0
d2/mm
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,5
3,0
37
Laakerit
Valssatut pronssilaakerit
Mallikuva
BMR 10 SUORA
d
D
Tilausohje:
Normi: DIN 1494
BRM 10, suora d×L
Materiaali: CuSn8 (DIN 17662)
L
Vakiomitat
Mitat/mm Pituussarjat L/mm
d
D 10 15 20 25 30 35 40 50 60
10
12 10 15 20
12
14 10 15 20
13
15
15 20
14
16 10 15 20 25
15
17 10 15 20 25
16 18 10 15 20 25
17
19
15 20
18 20
15 20 25
20 22 10 15 20 25
20 23
15 20 25 30
22 25
15 20 25 30
24 27
15 20 25 30
24 28
15 20 25 30
25 28
15 20 25 30
50
28 32
20 25 30
30 34
15 20 25 30
40
32 36
20
30
40
35 39
20
30 35 40 50
40 44
20
30
40 50
45 50
20
30
40 50
50 55
20 25 30
40 50 60
55 60
20 25 30
40 50 60
Mitat/mm Pituussarjat L/mm
d
D
30 40 50 60
60 65 30 40
60
65 70
30
50 60
70 75
40 50 60
75 80
40 50 60
38
70
70
70
70
70
80
80
100
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
200
205
210
215
220
230
240
250
280
300
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
205
210
215
220
225
240
250
255
285
305
40
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Laakerit
Valssatut laippalaakerit
Mallikuva
BMR 10 LAIPALLINEN
D1
d D
Tilausohje laakereille:
BRM 10, laipallinen d×L
Normi: DIN 1494
Materiaali: CuSn8 (DIN 17662)
Erikoismittoja valmistetaan tilauksesta
ja toimitetaan myös reiällisenä, max D =
1200 mm.
L
Vakiomitat
Mitat/mm
d
D
25
28
30
34
35
39
40
44
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
90
90
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
225
230
250
255
265
270
285
290
300
305
D1
35
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
155
165
180
190
200
215
225
235
260
290
305
325
340
Pituussarjat L/mm
15
20
25
30
15
25
20
30
20
25
30
30
30
30
30
35
40
45
50
60
70
80
90
35
40
45
50
50
60
60
40
40
40
70
70
80
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
39
Tekniset tiedot
40
41
Tekniset tiedot
Työkalupronssit
AMPCO
Ampco valmistaa erikoispronssi- ja kupariseoksia erityisesti
muotti- ja hitsausteollisuuden tarpeisiin. Seoksilla on erityisiä
fysikaalisia tai mekaanisia ominaisuuksia käyttökohteen vaatimusten täyttymiseksi. Valamisen lisäksi tuotteita on saatavilla
puristettuna, taottuna tai valssattuna. Tuotteiden toimitusajat
vaihtelevat seoksen ja käsittelytavan mukaan.
Käyttösuosituksia
Cu % Al %
Fe % Ni % Mn %
18
Erinomaiset liukumis-, kulumis- ja
väsymisominaisuudet. Hyvät liukumisominaisuudet ruostumatonta
terästä vastaan.
loput
10,5
3,5
21
Suuri kovuus ja alhainen venymä.
Liukukiskot ja taivutusvasteet levyn
syvävetämisessä.
loput
12,8
4,5
22
Kovempaa kuin AMPCO 21. Ruostumattoman teräksen syvävetämiseen, loput
keemoihin ja ulostyöntäjiin, rulliin
putkenvalmistuksessa.
13,8
5,0
25
Taivutusvasteet ja puristusmännät
ruostumattoman teräksen syvävetämisessä rullat ja tuumat.
45
Suurille mekaanisille kuormituksille
syövyttävissä olosuhteissa.
loput
10,5
3,5
5,0
1,0
Hyvät mekaaniset ominaisuudet loput
korkeissa lämpötiloissa.
11,0
4,8
5,1
1,0
M-4
KORKEAN JOHTOKYVYN SEOKSET
AMPCOLOY
42
Käyttösuosituksia
Cu % Cr %
Si %
0,7
940
RWMA 3. Pistehitsauselektrodit,
elektrodin pitimet ja muut hitsauskomponentit. Painevalumuottien
osiin. Kuumapuristettuihin osiin.
loput
0,4
972
RWMA 2. Elektrodin pitimiin, sekä
hitsausrobottien osiin. Taottuna
teräksen ja alumiinin jatkuvavalumuotteihin.
loput
1,1
Muut %
Murtolujuus
N/mm2
0,2 raja
N/mm2
Kovuus
HB 30
Venymä
(A) %
Tiheys
kg/dm3
Puristuslujuus
N/mm2
<0,5
720
360
190
14
7,45
240
<2,5
760
410
280
1
7,21
340
<2,5
720
430
330
0,5
7,06
650
>340
0,2
6,93
710
<0,5
810
520
230
10
7,53
270
<0,5
990
790
290
8
7,45
730
Muut %
Murtolujuus
N/mm2
0,2 raja
N/mm2
Kovuus
HB 30
Venymä
(A) %
Tiheys
kg/dm3
890
550
290
6
8,65
690
16
140
660
>510
210
9-13
8,71
630
>26
190
448-496
480
150
13
8,87
45
310
<0,5
Puristus- Sähkön- Lämmönlujuus
johtokyky johtokyky
N/mm2
% IACS W/(mXKº)
43
Tekniset tiedot
Toleranssit ja suositukset
LAAKERIPESÄT JA AKSELIT
H7
J ja JF
FRIMET, BRM
44
Lisätietoja mitoituksesta ja toleransseista voit kysyä myynnistämme.
h8
Ö ja ÖP
E7:stä F7:aan
DRYMET
45
Muistiinpanoja
46
Muistiinpanoja
47
JOHNSON METALL OY
Turkkirata 14 | 33960 Pirkkala
puh. 03 342 7700 | faksi 03 342 7728
www.johnson-metall.fi

Similar documents