Työtehtävät Henkilötiedot Osaamisprofiili

Transcription

Työtehtävät Henkilötiedot Osaamisprofiili
Ansioluettelo
Tommi Tolonen
25.09.2014
Henkilötiedot
Tolonen, Tommi Ilari
Osoite:
Matkapuhelin:
Sähköposti:
Linkedin:
Siviilisääty:
Ajokortti:
Varusmiespalvelu:
Kielitaito
Kolikkotie 5 C30, 90320 Jyväskylä
045 - 139 9021
[email protected]
http://fi.linkedin.com/in/tommitolonen
Naimaton
ABEC
Alikersantti, Rajavartiosto Sissikomppania
Englanti: kiitettävä, Ruotsi: perustiedot,
Ranska: koulu
Osaamisprofiili
Olen toiminut tuotekehitysprojektipäällikkönä, asiakasprojektipäällikkönä, tuotteenomistajana, Scrum Masterina, määrittelijänä, testaajana, kouluttajana, esittelijänä,
kilpailuttajana, sparraajana, asiantuntijana, konsulttina, teknisenä tukena, käyttöönottajana, järjestelmänvalvojana, Webmasterina, puheenjohtajana jne englanniksi
ja suomeksi useassa maassa.
Parhaimmillaan alaisenani projektissa on ollut toistasataa henkilöä useammasta
maasta ja pienimmillään viisi.
Olen parhaimmillani toimiessani ihmisten kanssa, erityisesti oman alansa asiantuntijoiden kanssa, ohjaten ja sparraten heidän toimintaansa. Minulla on laajasti kansainvälistä kokemusta mm. erilaisista projektimetodeista, yrityskulttuureista ja tuotantoprosesseista.
Työtehtävät
Proactum Oy (Quosis Oy), Jyväskylä (1.3.2007 – 30.6.2014)
Projektipäällikkö, konsultti (BI, Projektinhallinta), Scrum Master
Yrityksen omat järjestelmäprojektit pohjautuivat avoimen lähdekoodin komponentteihin mm. Liferay, Asterisk, Alfresco, Jasper, Intalio, Mule, JBoss, Apache, MySQL
–tuotteilla.
Proactumissa työtehtäväni käsittivät konsultointitoimeksiantoja projektipäällikön
roolissa, kilpailutuskonsulttina ja liikkeenjohdon konsulttina sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkuuksissa. Olen myös toiminut projektipäällikkönä ja Scrum Masterina Proactum Oy:n asiakkailleen toimittamien tietojärjestelmäratkaisujen kehityshankkeissa. Näissä hankkeissa vastuullani on ollut projektinhallinnan lisäksi määrittely,
dokumentointi, kouluttaminen ja testaaminen. Toimenkuvaani on kuulunut myös
myynnin tukitehtävät. Toimin myös Jyväskylän toimipisteen yhteyshenkilönä vastaten
toimiston käytännön järjestelyistä.
-1-
Ansioluettelo
Tommi Tolonen
25.09.2014
Quosiksen aikana työtehtäväni käsittivät projektipäällikön roolin lisäksi määrittelijän ja
testaajan rooleja, tarjoustyöskentelyä ja myynnin tukea. Toimin myös Alfrescodokumentinhallintatuotteen ja Liferay -portaalituotteen teknisen infran, hinnoittelun ja
tukitoiminnan vastaavana sekä yhteyshenkilönä Alfresco Software, Inc. yritykselle
(tarjoustyöskentely, hinnoittelu ja tukitasot, ongelmatilanteet ja tukitoiminta, tuotekehitys).
Tehtyjä isompia asiakasprojekteja projektipäällikkönä mm.
- Suomen kattava VoIP-GSM Callcenter toimistoverkko kahdelle eri asiakkaalle kahtena erilaisena teknisenä toteutuksena (hajautettu ja keskitetty)
- Kartta ja numerotiedustelupalvelu (VoIP, Portaali),
- VR Kunnossapidon raportointiselvitys,
- Tullihallituksen mobiilipalvelujen kehittämishanke (yhden päätelaitteen malli, integrointi Merexiin, elinkaari ja sen hallinta)
- Primulan leipomon, deli- ja valmisruokapuolen muutto uuteen tehtaaseen; henkilöstö, laitteet, varastot, arkistot
- Primula konsernin tietojärjestelmäprojektit (ERP, OVT, ravintoloiden kassajärjestelmä, tuotannon järjestelmät)
- Primulan Herkkutehtaan toimistotilojen kalustesuunnittelu ja kilpailutus, sekä
hankinta
- Lomajärjestöjen lomatukien käsittely ja laskutusjärjestelmä; määrittely, toteutuksen
ja käyttöönoton PP, koulutus
- Liikenneviraston rajajunien ohjauksen sanomajärjestelmä Suomen ja Venäjän
liikenteenohjaajille. Määrittely ja suunnittelu Suomessa ja ohjelmiston toteutus
Lokakuun Rautateiden Pietarin atk-keskuksessa; PP ja tekninen asiantuntija (XMLsanomat ja tekninen toteutus)
- Kuntien Tieran ala-, yläkoulun ja lukion oppimisympäristön määrittely ja kilpailutus,
sekä käytettävyystestaus
- PRH:n tuotemerkkien käsittelyjärjestelmän kansallisen tietovaraston määrittely ja
integrointi (Alfresco) ja kokonaisuuden SÄHKE2 –yhteensopivuus projektin käynnistys.
Flexlink Automation Oy, Muurame (16.8.2004 - 30.12.2006)
Ohjelmisto-Sovellusinsinööri (DAS-tuoteperhe)
- Asiakasrajapinta; tarvemäärittelyt ja ratkaisut (tuotannon pullonkaulat, optimointi,
Kanban, Lean), R&D, tekninen tuki, koulutukset, linjojen ja järjestelmien ylösajot
(PP) asiakaskontaktit ,
- DAS ohjelmiston R&D projektipäällikkö (mm. TEKES, VTT, Yliopistot ja Korkeakoulut),
- Ohjelmistoprojektien projektipäällikkö,
- DAS ohjelmistoperheen tuotevastaava (MES/Shop floor).
- Sisäinen tekninen tuki ja koulutukset
- Alihankkijaverkosto
- Standardit (mm. IPC/CAMX 25xx series),
- Projektit ja toimitukset pääasiassa kansainvälisiä mm. USA, UK, Saksa, Ranska,
Japani, Eesti, Italia, Ruotsi, Venäjä, Puola, Tanska ja Unkari
-2-
Ansioluettelo
Tommi Tolonen
25.09.2014
JOT Automation Oy (Elektrobit Group), Oulu (1.10.2000 - 12.10.2003)
Järjestelmäasiantuntija (Line Management Software)
- Asiakasrajapinta; tarvemäärittelyt ja ratkaisut (tuotannon pullonkaulat, optimointi,
Kanban, Lean), R&D, tekninen tuki, käyttäjien ja järjestelmänvalvojien koulutukset,
standardointi (IPC/CAMX 25xx), linjojen ja järjestelmien ylösajot (PP), asiakaskontaktit
- LMS ohjelmiston R&D projektipäällikkö (yhteiskehitystyö mm. TEKES, VTT, Yliopistot
ja Korkeakoulut),
- Ohjelmistoprojektien projektipäällikkö
- Konsernin sisäinen tekninen tuki ja koulutukset
- Alihankkijaverkosto (ohjelmoijia neljästä eri maasta kahdeksasta eri yrityksestä)
- Standardointi (mm. XML-pohjainen IPC/CAMX 25xx standardityöryhmän aktiivijäsen, vastuu loppukokoonpanon ja pakkausautomaation prosesseista ja sanomaliikenteestä),
- Projektit ja käyttöönotot kansainvälisiä pääasiassa Euroopassa, Aasiassa ja Amerikoissa mm. USA, UK, Saksa, Irlanti, Ranska, Kiina, Eesti, Italia, Ruotsi, Brasilia, Tanska
ja Unkari
JOT Automation Service Oy (JOT Robotics Oy), Salo (15.12.1998 - 1.10.2000)
GTS Kansainvälinen tekninen tuki
- JOT tuotteiden tekninen tuki; PC, PLC, robotit, automaatiolaitteet
- Y2K vastuuhenkilö (tuki, selvitykset ja ennaltaehkäisy)
- Projektipäällikkö GTS –projekteille
- Laitteiden laaduntarkastus tehtailla ennen toimitusta
- Asiakastoimitukset; ylösajot ja asennukset, vikamäärittely,
- Kouluttaja; sisäinen koulutus ja asiakaskoulutus. Koulutukset pääasiassa laitteiden
käyttö- ja huoltokoulutuksia.
- Toiminta hyvin kansainvälistä Eurooppa, Aasia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka.
mm. USA, UK, Saksa, Irlanti, Ranska, Kiina, Eesti ja Ruotsi
Järjestelmänvalvoja, Salo
- Palvelimet, verkko, toimisto- ja tehdasohjelmistot; ERP, tuotannonohjausjärjestelmä
ja matkalaskuohjelmisto
- Sisäiset ohjelmistojen määrittely ja hankintaprojektit; Elektronisten dokumenttien
hallintasovelluksen, ERP ja tuotannonohjausjärjestelmän määrittely ja kartoitustyöryhmän jäsen. Huoltojen ja huolto/vikahistorian hallintasovelluksen määrittely ja
kartoitus.
Learnout & Hauspie Mendez Finland, Espoo
Uusmediasuunnittelija
(1.12.1997 - 14.12.1998)
- Internet, Intranet ja multimediaprojektit sekä lokalisointien sovitus edellisissä.
- Yritys oli edelliseltä nimeltään Trantex Oy (Bitwit Oy) nykyään toiminnot ovat Lionbridgellä.
-3-
Ansioluettelo
Tommi Tolonen
25.09.2014
Webmaster
- Microsoftin suomenkieliset .FI sivustot (sivujen sijainti USA, Eurooppa ja Aasia) .
Vastuulle kuuluivat myös kampanjaprojektit (HTML, Javascript, VBscript).
JR-Systeemit Oy, Kerava (1.12.1996 - 30.11.1997)
Art Director(AD)
- Yrityksen brändin suunnittelu ja toteutus (kirjekuoret, käyntikortit,...), tuoteesitteet, asiakaslehti, messumateriaalit,
Verkko ja palvelinjärjestelmänvalvoja,Tekninen tuki
- Dynasty asia-, asiakirja- ja asiakashallintasovellus, tietokannat (Oracle, SyBase, SQL
Server, Solid, Dbase,..), asennus ja käyttöönotto, asiakaskoulutukset. Dynasty -tuote
on vaihtanut omistajaa TJ-Group, Documenta Oy ja nykyään Innofactor Oyj.
Webmaster
- Internet -sivujen suunnittelu, toteutus ja ylläpito
Työryhmän aktiivijäsen
- Ulkomaankauppaministeriön ja Tietotekniikanliiton ”Internet PK ohjelmistotalojen
logistiikassa ja markkinoinnissa”-projekti
Koulutus ja kurssit
Tietotekniikan Insinööri AMK, Optotekniikka ja Laserit, Kajaanin AMK
Scrum Master, projektinhallinta, Proactum Oy
Alfresco Administration and Configuration, Milano, Italia, Alfresco Inc.
IT –ohjelmointi, Oulun AMK
Projektipäällikkövalmennus, Oulusoft
Omron PLC, Advanced PLC programming , Omron
Sulautettujen järjestelmien kehittäjäkoulutus, Acora Oy
Insinööriopiskelijaliiton koulutukset mm. Puheenjohtaja, Ulkomaanvastaava
Tietotekniikan Insinööri AMK, Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Ylioppilas, Vuohengin Lukio, Kajaani
Vaihto-oppilas Goddard High School, Roswell, New Mexico, USA
Maanpuolustuskurssi
1991 - 1996
2008
2007
2003-2004
2001-2002
1999
1996
1991-1995
1991-1996
1985-1988
1986
1985
Luottamustehtävät ja muut
Insinöörioppilasliiton valtuuston jäsen ja Kainuun insinöörioppilaat ry:n
puheenjohtaja 4v
Tulkki ja lääkintäambulanssin johtaja Sotilasurheilun MM kisoissa,
Kainuun Rajavartiosto
Lautakunnan jäsen, Kajaanin kaupunki
1991 – 1996
1989
1987 – 1988
Harrastukset
Kävely, Laskettelu, Metsästys, Matkustelu, Musiikki, Elokuvat, Englanninkielinen kirjallisuus
(lukeminen ja keräily), Tietokoneet ja tekniikka
-4-