Liite: Työnhakijan työkirja

Transcription

Liite: Työnhakijan työkirja
OpsoTreeni 2015
1
1.
Koulutus, työkokemus ja osaaminen
1.1 Koulutus
Kirjaa tähän osaamisesi ansioluettelon tekemisen pohjaksi ja hahmottaaksesi omaa tilannettasi
paremmin.
Aikaisemmat opinnot
Koulutus tai kurssi
Kerro suoritettu tutkinto /
kurssin nimi,
oppilaitoksen nimi
Kertyneet
suoritukset
opintoviikot tai
opiskelun pituus
Opintojen sisältö
Taidot ja vahvuudet
Mitä aineita opiskelit ja mihin
erityisesti opinnoissasi
syvennyit
Vahvuutesi tämän alan
opiskelijana?
Mitkä alat sinua kiinnostavat nyt?
Koulutus / linja / ala
2
1.2 Työ- ja työharjoittelukokemus
Mitään työ- tai työharjoittelukokemusta ei kannata väheksyä - työkokemus on aina arvokasta ja
kaikenlainen työkokemus hyödyttää sinua tulevaisuudessa.
Työnantaja
Työtehtävät
Erityistaidot ja vahvuudet
Työnantajasi nimi. Kuvaile yritystä.
Milloin työskentelit yrityksessä?
Työtehtävät ja työsi tarkka sisältö
Mitä opit? (ohjelmiston hallinta, asiakaspalvelutaidot, tarkkuus ym.)
1.3 Muu osaaminen
Mieti harrastuksiasi ja mitä taitoja olet niiden avulla saavuttanut? Esim. jalkapallossa olet kehittänyt pelisilmää, muiden huomioon ottamista ja sosiaalisia taitoja (ryhmätyötaidot, tiimityöskentely). Erilaiset luottamustehtävät ja vapaaehtoistyöt ovat myös vapaa-ajanviettotapoja.
Harrastus
Missä
Mitä taitoja olet saanut
Mitä harrastat tai olet harrastanut?
Missä kyseistä harrastusta harrastat
(esim. seuran/yhdistyksen nimi)
harrastuksesi myötä?
3
1.4 Minä työntekijänä
Valitse luettelosta kaikki sinua kuvaavat sanat
ASIAKASPALVELUHENKINEN
AURINKOINEN
ALOITEKYKYINEN
ANALYYTTINEN
AVOIN
AUTTAVAINEN
DIPLOMAATTINEN
ESIINTYMISKYKYINEN
ENERGINEN
EMPAATTINEN
ETEENPÄINPYRKIVÄ
HUUMORINTAJUINEN
HUOMAAVAINEN
HELPOSTI OPPIVA
HELPOSTI INNOSTUVA
IDEARIKAS
ITSEVARMA
INNOSTAVA
ITSEPÄINEN
ILOINEN
JOHDONMUKAINEN
JOUSTAVA
JÄMÄKKÄ
JÄRKEVÄ
JÄRJESTELMÄLLINEN
KURINALAINEN
KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN
KÄTEVÄ KÄSISTÄÄN
KIELELLISESTI LAHJAKAS
KILTTI
KOMMUNIKOINTIKYKYINEN
KEKSELIÄS
KÄRSIVÄLLINEN
LAHJAKAS
LUOTETTAVA
LUOTTAVAINEN
LOOGINEN
LOJAALI
LEMPEÄ
MYYNTITAITOINEN
MUUT IHMISET HUOMIOIVA
MYÖNTEINEN
MÄÄRÄTIETOINEN
MARKKINOINTIHENKINEN
MUSIKAALINEN
MIELLYTTÄVÄ
NEUVOTTELUTAITOINEN
NOPEA
OIKEUDENMUKAINEN
OMA-ALOITTEINEN
ORGANISOINTIKYKYINEN
OPTIMISTINEN
PUHELIAS
PIKKUTARKKA, PEDANTTI
PERÄÄNANTAMATON
PITKÄJÄNTEINEN
POSITIIVINEN
PERUSTEELLINEN
PÄÄTTÄVÄINEN
REHELLINEN
REALISTINEN
ROHKAISEVA
RAKENTAVA
ROHKEA
RAUHALLINEN
SUUNNITTELUTAITOINEN
SEURALLINEN
SYMPAATTINEN
SANAVALMIS
SISUKAS
SOPEUTUVA, SOPUISA, SOSIAALINEN
SYVÄLLINEN
SUUNNITELMALLINEN
TOIMELIAS
TASAPAINOINEN
TAITEELLINEN
TUNTEELLINEN
TUNNOLLINEN
TALOUDELLINEN
TARKKA
TAVOITTEELLINEN
TASAPUOLINEN
TIEDONHALUINEN
TARKKAAVAINEN
TUNTEELLINEN
UUSIUTUMISKYKYINEN
ULOSPÄINSUUNTAUTUVA
USKOLLINEN
VALMIS OPPIMAAN UUTTA
VAATIVA
VELVOLLISUUDEN TUNTOINEN
VAATIMATON
VAKUUTTAVA
VIE LOPPUUN ASTI MITÄ ALOITTAA
VILKAS
YHTEISTYÖKYKYINEN
YRITTÄJÄHENKINEN
YSTÄVÄLLINEN
YMMÄRTÄVÄ
YRITTELIÄS
4
1.5 Vahvuudet ja taidot
1. Valitse edellisistä tehtävästä viisi tärkeintä osaamisaluettasi/vahvuuttasi, joita uskot myös
tulevan työnantajasi arvostavan.
2. Kerro milloin, missä ja miten kyseisen taidon olet saavuttanut.
Taito tai vahvuus
Missä käytit taitoa?
Milloin käytit taitoa?
Miten käytit taitoa?
Mitä hyötyä taidosta oli?
esim. ”Luotettavuus”
esim. ”Työskentelin asiakaspalvelussa, kun esimieheni oli sairauslomalla.”
esim. ”Käytin taitoa viime kesänä.”
esim. ”Varmistin kaikki tilaukset ja pidin yhteyttä asiakkaisiin
viikoittain.”
esim. ”Tilaukset olivat aina ajallaan, ja asiakkaat olivat tyytyväisiä.”
Taito 1
Taito tai vahvuus
Missä käytit taitoa?
Milloin käytit taitoa?
Miten käytit taitoa?
Mitä hyötyä taidosta oli?
Taito 2
Taito tai vahvuus
Missä käytit taitoa?
Milloin käytit taitoa?
Miten käytit taitoa?
Mitä hyötyä taidosta oli?
Taito 3
Taito tai vahvuus
Missä käytit taitoa?
Milloin käytit taitoa?
Miten käytit taitoa?
Mitä hyötyä taidosta oli?
Taito 4
Taito tai vahvuus
Missä käytit taitoa?
Milloin käytit taitoa?
Miten käytit taitoa?
Mitä hyötyä taidosta oli?
Taito 5
Taito tai vahvuus
Missä käytit taitoa?
Milloin käytit taitoa?
Miten käytit taitoa?
Mitä hyötyä taidosta oli?
5
3. Mitä taitojasi haluaisit kehittää? Mitkä taidot parantaisivat mahdollisuuksiasi työllistyä?
Kehittämisalue tai piirre
Miten voisit saavuttaa kyseisen taidon?
1.6 Itsetuntemus
Työnhaussa oma persoonasi on tärkeä
Millainen persoona sinä olet?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Minkälaisen työntekijän työnantaja sinusta saa?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Millaisia ominaisuuksia hakemassasi työssä tarvitaan?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Mitkä ovat sinun vahvuutesi ja heikkoutesi?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6
Valmistaudu kertomaan luonteestasi esimerkeillä.
Olet kertonut hakemuksessasi, että olet avoin. Miten se näkyy sinussa
työntekijänä?
avoimuuteni tulee esiin esimerkiksi __________________________________________________
viihdyn työympäristössä, jossa ______________________________________________________
työkaverina olen _________________________________________________________________
työssä minua motivoi _____________________________________________________________
haluan kehittyä __________________________________________________________________
1.7 Itsearviointi
Ympyröi itseäsi parhaiten kuvaava arvosana
Tunnistan vahvuuteni ja osaamiseni
en
1
2
3
4
5
hyvin
4
5
hyvin
4
5
hyvin
5
hyvin
Osaan toimia työhaastattelutilanteessa
en
1
2
3
Osaan tehdä työhakemuksen ja ansioluettelon
en
1
2
3
Tiedän, mitä ovat työyhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot
en
1
2
3
4
7
2.
Työn hakeminen
2.1 Työharjoittelupaikan valinta
Harjoittelupaikka kannattaa valita huolellisesti. Kirjaa ylös kiinnostavat alat ja työpaikat. Etsi
netistä lisää. Keskity sinua aidosti kiinnostaviin paikkoihin, koska silloin sinun on mahdollista
saada ”jalka oven väliin” juuri siihen yritykseen, joissa kaikkein mieluimmin työskentelisit.
Harjoittelulle pitää aina asettaa omat tavoitteet. Tavoitteena voi olla oppisopimuspaikan saaminen,
työllistyminen, kokemuksen saaminen tai vain alaan tutustuminen. Harjoittelun kuluessa kysy
mahdollisuutta työllistyä harjoittelupaikkaasi. Kiinnostustasi osoittaa myös halu tehdä sijaisuuksia ja kesätöitä yrityksessä.
2.2 Kokemuksia työnhausta
Joku voi olla jo konkari työnhaussa, mutta toiselle se voi olla uusi ja jännittävä kokemus. Kirjoita
tähän kokemuksiasi ja ajatuksiasi.
Jännittääkö harjoittelupaikkaan
soittaminen tai haastatteluun meneminen?
Minkälaista harjoittelupaikkaa
tavoittelet?
Mitä hyötyä työharjoittelusta on
sinulle? Minkälaista kokemusta
voit saada?
Mitä hyvää työharjoittelusta voi
sinulle seurata?
Mitä työ sinulle tarkoittaa? Miksi
työtä tehdään?
Kuinka pitkää työpäivää uskot
jaksavasi harjoittelussa tehdä?
(5-7 tuntia)
Työskenteletkö mieluummin
yksin vai tiimissä?
8
2.3 Työnharjoittelupaikan hakeminen
Käytä runsaasti aikaa seuraavien kysymysten pohtimiseen
Millaisesta alasta ja työpaikasta olet kiinnostunut?
Haluatko työskennellä ihmisten vai koneiden
kanssa, teetkö mieluiten töitä käsilläsi vai koneilla?
Millaista kokemusta sinulla on, ja millaisiin
työtehtäviin se soveltuu?
Millainen työ sinulle sopii / millaisesta työstä
pidät?
Onko sinulla terveydellisiä syitä, jotka vaikeuttavat työskentelyä joillakin aloilla?
Mitkä ovat vahvuuksiasi työntekijänä?
Onko sinulla heikkouksia tai kehittymistarpeita?
Millainen tilanne työmarkkinoilla on; millaisia
tehtäviä siellä on tarjolla?
9
2.4 Puhelinyhteydenotto
Ennen yhteydenottoa






ota selvää yrityksestä
käy mielessäsi puhelinkeskustelu etukäteen läpi tai harjoittele kaverin kanssa
kirjaa ylös avainsanoja ja pari ensimmäistä puheenvuoroasi
tarvitset ansioluettelosi sekä kynän ja paperia muistiinpanoja varten
valmistaudu kertomaan itsestäsi
soita rauhallisesta tilasta
Puhelinkeskustelussa








Tervehdi, esittele itsesi lyhyesti ja selkeästi
Kerro lyhyesti, miksi soitat
Varmista, että puhut oikean henkilön kanssa
Kerro, miksi olet kiinnostunut harjoittelusta juuri kyseisessä yrityksessä
Osoita olevasi kiinnostunut työnantajasta ja työyhteisöstä
Varmista puhelun aikana sovitut asiat (uusi soitto, haastatteluaika ym.)
Kiitä saamastasi ajasta ja huomiosta
Kirjoita muistiin puhelimessa sovitut asiat
10
2.5 Millainen on hyvä työhakemus?
Työhakemus ja ansioluettelo ovat myyntikirjeesi: niiden perusteella sinut joko kutsutaan tai ei
kutsuta työhaastatteluun. Käytä aikaa ja ole huolellinen!
Hyvä hakemus on




sisällöltään asiallinen
rakenteeltaan looginen
pituudeltaan yksi paperiliuska (A4)
tarkistettu jollakulla toisella henkilöllä ennen lähettämistä (itse ei ehkä huomaa kirjoitus- ja
asiavirheitä ja samalla voit pyytää palautetta hakemuksen kiinnostavuudesta)
2.6 Hakemuksen tekeminen
Muista nämä hakemuksessasi












tutustu yrityksen nettisivuihin
mieti, mitä ominaisuuksia (koulutus, kielitaito, muut ominaisuudet) harjoittelijaksi valittavalta voidaan edellyttää ja kerro itsestäsi siinä valossa
jos sinulla ei juurikaan ole aikaisempaa työkokemusta, tuo se reilusti ilmi
tutkintoja edeltävästä koulutuksesta tulevalta harjoittelijalta ei edellytetä alan työkokemusta, mutta toki siitä on apua
puuttuvan työkokemuksen voi monissa tehtävissä korvata oikeanlaisella asenteella ja innokkuudella uuden oppimiseen
laadi työhakemus kuhunkin hakemaasi paikkaan erikseen (älä monista yhtä ja samaa hakemusta), sillä oikein kohdennettu hakemus on tehokkain
perustele hakemuksessasi, miksi haluat työharjoitteluun juuri kyseiseen tehtävään ja yritykseen
kerro, millainen työ- ja koulutushistoria sinulla on
millaisissa tehtävissä viihdyt
millainen työntekijä olet
perustele miksi juuri sinut tulisi valita kyseiseen tehtävään (aikomus hakeutua alan koulutukseen, oppisopimukseen tai halu tutustua kiinnostavalta tuntuvaan alaan)
älä ole turhan vaatimaton, mutta muista pysyä totuudessa 
11
2.7 Haastatteluun valmistautuminen
Valmistaudu työhaastatteluun huolellisesti













Tutustu työpaikan taustoihin viimeistään tässä vaiheessa, jollet tehnyt sitä vielä hakemusta
kirjoittaessasi
Tutustu työpaikan internetsivuihin.
Jos tunnet jonkun, joka työskentelee tai on työskennellyt kyseisessä työpaikassa, kysele
häneltä perustietoja paikasta.
Muista selvittää yrityksen sijainti etukäteen, jotta tiedät tarkalleen minne sinun tulee mennä haastattelupäivänä.
Saavu haastatteluun ajoissa ja pirteänä.
Pukeudu työhaastatteluun haettavan tehtävän mukaisesti, mutta yleisesti ottaen on parempi
pukeutua hieman yli kuin reippaasti ali. Likainen ja epäsiisti olemus ei sovi työhaastatteluun milloinkaan.
Jos sinulla on kasvojen alueella huomiota herättäviä lävistyksiä, kannattaa miettiä niiden
poistamista haastattelun ajaksi. Joidenkin alojen työtehtävissä korut ja lävistykset ovat
kiellettyjä hygienia- ja turvallisuussyistä.
Ensivaikutelmalla on suuri merkitys ja sitä on vaikea muuttaa. Haastattelija luo sinusta
mielikuvan jo kättelyn perusteella, mutta myös sanaton viestintä (ilmeet, eleet ja ulkoinen
olemus) vaikuttavat siihen, millaisen mielikuvan haastattelija sinusta muodostaa.
Muista koko haastattelutilanteen ajan hyvät käytöstavat ja reippaus.
Kuuntele kun sinulle puhutaan, ja vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin selkeästi, reippaasti ja totuudenmukaisesti. Katso haastattelijaa silmiin puhuessasi hänelle. Vaikka kysymys olisikin sellainen, johon löytyy vastaus hakemuksesta ja/tai ansioluettelosta, vastaa
siihen silti asianmukaisesti.
Ota haastatteluun mukaan CV ja todistukset. Laita päällimmäiseksi tärkeimmät ja työn
kannalta oleellisimmat paperit.
Kielitaitoasi voidaan testata kysymällä osa kysymyksistä vieraalla kielellä. Tällöin on fiksua vastata kysymykseen samalla kielellä. Vaikka et kieltä hyvin hallitsisikaan, osoitat sillä
kuitenkin valmiutesi yrittää tulla toimeen kielellä kuin kielellä.
Kannattaa valmistella muutama kysymys etukäteen haastattelutilanteessa esitettäväksi.
Muista, että työhaastattelussa voi pärjätä hyvin monella tavalla, joten ole
oma itsesi ja yritä olla jännittämättä liikaa!
12
2.8 Haastattelutilanne
Harjoittele etukäteen miettimällä vastauksia mahdollisiin haastattelukysymyksiin. Esitettävien
kysymysten tulisi aina liittyä jollain tapaa haettavissa olevaan työtehtävään tai työtehtävän hoitamiseen.
Ajattele heikkoja puoliasi kehittymiskohteina, joita voi peilata haettavan tehtävän kautta. Jos esimerkiksi tiedät alalla tarvittavan kielitaitoisia työntekijöitä, voit sanoa että kielitaidossasi on parantamisen varaa mutta olet valmis kehittämään taitojasi.
Työnantaja voi esittää sinulle terveydentilaan liittyviä kysymyksiä. Ne ovat sallittuja, jos ne liittyvät työtehtävän erityispiirteisiin ja työstä suoriutumiseen (esimerkiksi fyysinen terveys ja kunto,
jos työtehtävät ovat fyysisesti raskaita). Varaudu myös selittämään mahdolliset aukot ansioluettelossasi.
Haastattelussa voidaan kysyä esimerkiksi seuraavia asioita:














Miksi haet tätä paikkaa/tälle alalle?
Miten hyvin tunnet yrityksemme/organisaatiomme?
Millainen käsitys sinulla on hakemastasi työtehtävästä?
Mitä odotat kyseiseltä työtehtävältä?
Millainen työkokemus sinulla on?
Millaisissa työtehtävissä viihdyt?
Millainen koulutus sinulla on?
Kerro kolme hyvää ja kolme huonoa puolta itsessäsi
Miksi meidän tulisi valita juuri sinut?
Millainen työntekijä olet?
Mitä harrastat?
Millainen päivärytmi sinulla on?
Talar du svenska? Do you speak English?
Onko sinulla jotain kysyttävää meiltä?
Työhaun muistilista











tutustu työpaikan taustatietoihin, jotta tiedät millaiseen paikkaan olet pyrkimässä töihin
mieti, mitä sinä tarjoat työntekijänä
persoonallinen työhakemus erottuu, mutta ylilyönnit eivät yleensä toimi
käytä aikaa CV:n tekemiseen
testaa työhakemuksesi ja CV:si jollakin tutulla
kerro, mitä osaat ja ole ylpeä siitä
laita todistukset mukaan vain pyydettäessä
pyydä suosittelijoita, esim. entisiä työnantajia tai esimiehiä
ota työ- ja opiskelutodistukset mukaan
muista siisti ja asianmukainen pukeutuminen ja kohteliaat käytöstavat
harjoittele haastattelutilannetta etukäteen
13
3.
Työnhakuasiakirjat
3.1 Ansioluettelo eli CV
Ansioluettelo eli CV (Curriculum Vitae) on luettelomainen tiivis kuvaus työ- ja koulutushistoriastasi sekä muusta osaamisestasi, esimerkiksi kielitaidosta ja tietotekniikkavalmiuksista. Ansioluettelon pitää olla hyvin otsikoitu, selkeä ja nopeasti luettava.
Ansioluettelo











täydentää työhakemusta
ilmentää hakijan osaamista, koulutusta ja työkokemusta
kuvailee työ- ja koulutushistoriaasi tarkasti, niin työnantaja saa selkeän kuvan osaamisestasi
tietojen perusteella työnantajan pitäisi pystyä päättämään, oletko sopiva ja kehityskelpoinen tehtävään
kannattaa laatia jokaiseen haettavaan tehtävään erikseen, jolloin sen sisältöä voi painottaa
oikealla tavalla
tiedot esitetään uusimmasta vanhimpaan eli järjestyksessä tuorein tieto ensin
tulee olla selkeä ja ytimekäs sekä korostaa haettavan tehtävän kannalta olennaisia asioita
myös ansioluettelo on hyvä luetuttaa jollakulla toisella ennen lähettämistä
ansioluettelon suosituspituus on korkeintaan kaksi paperiliuskaa (A4)
mainitse työkokemuksen osalta kaikki mahdollinen, esimerkiksi naapurin nurmikon leikkaaminen tai lastenvahtina toimiminen
suosittelijaksi voit nimetä esimerkiksi entisen työnantajan tai esimiehen, työkaverin, opettajan tai harrastuskerhon ohjaajan. Muista aina pyytää kyseiseltä henkilöltä etukäteen lupa
mainita hänet suosittelijanasi
Ansioluettelon tietojen tulee olla totuudenmukaisia ja virheettömiä. Työhakemuksen ja ansioluettelon lisäksi ei lähetetä muita liitteitä, esimerkiksi todistusjäljennöksiä, ellei niitä ole erikseen
pyydetty.
Otsikoita ja järjestystä voit muuttaa hakemaasi työhön sopivaksi. Jos esimerkiksi arvioit, että sinulla on vahvempi työkokemus kuin koulutus, kerro siitä ensin.
Työhakemus ja ansioluettelo muodostavat myyntikirjeesi: niiden perusteella sinut joko kutsutaan tai ei kutsuta työhaastatteluun. Niihin kannattaa siis käyttää aikaa ja huolellisuutta!
14
Etunimi Sukunimi
Osoite
Postinumero ja kaupunki
Puhelin
Sähköposti
ANSIOLUETTELO
(malli 1)
Päivämäärä
SYNTYMÄAIKA JA – PAIKKA
1.2.2001 Helsinki
VAHVUUDET JA ERITYISTAIDOT
Kerro omat vahvuutesi Lyhyesti. Erityistaidot olet voinut hankkia esimerkiksi työkokemuksen kautta. Vahvuuksia voivat olla esim. yhteistyötaidot, ryhmätyötaidot, esiintymistaito tai jonkun tietokoneohjelman
hallinta.
KOULUTUS
Kerro ammatillinen ja yleissivistävä koulutuksesi sekä käymäsi kurssit. Aloita uusimmasta.
TYÖKOKEMUS
Kerro työkokemustasi, viimeisin ensin. Kerro yksityiskohtaisesti, mitä olet työssäsi tehnyt.
TYÖHARJOITTELUT
Kirjoita tähän työharjoittelusi, viimeisin ensin. Kerro yksityiskohtaisesti, mitä mitkä tehtäväsi olivat.
KIELITAITO
Kerro, mikä on äidinkielesi ja mitä muita kieliä osaat. On hyvä kertoa erikseen kirjallinen ja suullinen kielitaito.
TIETOTEKNIIKKATAIDOT
Kerro, mitä tietotekniikkaohjelmia osaat käyttää. Kerro myös taitotasosi (hyvä – kohtalainen – perusteet).
HARRASTUKSET
Harrastuksesi kertovat, millainen ihminen olet. Näitä voi olla urheilu- tai musiikkiharrastukset, yhdistys- tai
järjestötoiminta tai vaikkapa käsityöt. Mainitse muutama säännöllisin tai pitkäaikaisin harrastuksesi.
SUOSITTELIJAT
Puolestapuhujana eli suosittelijana voi olla esimerkiksi entinen työnantaja tai opettaja. Kerro, kuka suosittelija on ja anna hänen yhteystietonsa. Kysy suosittelijalta lupa tähän etukäteen.
AJOKORTTI
Ajokorttiluokka, esim. ABCD
ASEPALVELUKSEN SUORITTAMINEN
Varusmiespalvelus ja siviilipalvelus kannattaa ilmoittaa, sillä se on hyvä suositus ja kertoo sinusta paljon.
Asevelvollisuusajan tehtävät voi myös lukea koulutukseksi ja työkokemukseksi.
15
CV
(malli 2)
Henkilötiedot
Nimi
Syntymäaika
Kansalaisuus
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Matti Juhani Meikäläinen
01.01.1990
suomalainen
Puuropolku 6, 80200 Joensuu
044 123 4567
[email protected]
Koulutus
2006-2009
1997-2006
Työkokemus
01.06.-14.08.2008
01.06.-13.08.2007
01.06.-13.08.2007
Ammattiopisto Luovi, kiinteistönhoitajan perustutkinto 120 ov
Juhanalan koulu
Työturvallisuuskortti, voimassa 12/2013
Tulityökortti, voimassa 1/2011
Hygieniapassi
Talohuolto Joensuun Talot, kiinteistönhoitajan työtehtävät
Talohuolto Joensuun Talot, avustavan kiinteistönhoitajan työtehtävät
Joensuun Kaupunki, puistotyöntekijä
Osaaminen ja erityistaidot
Ajokortti
ABCD
Kielitaito
Ruotsi
Englanti
suullinen kiitettävä, kirjallinen hyvä
suullinen tyydyttävä, kirjallinen heikko
Tietotekniikka
Word
kiitettävä
PowerPoint hyvä
Exel
välttävä
Asepalvelus
01.07.2009-01.03.2010
Pohjois-Karjalan Prikaati, tykkimies
Harrastukset
Kalastus, metsästys ja partio
Suosittelijat
Liisa Laihinen, toiminnanjohtaja p.040-454 012
Talohuolto Joensuun Talot
Kalakatu 10, 80200 Joensuu
16
3.2 Työhakemus
Ajattele positiivisesti - käännä heikkoudet eduksesi!
Kenenkään ansioluettelo ei ole täydellinen ja aukoton. Laadi suunnitelma siitä, kuinka voit kääntää puutteet ansioluettelossasi eduksesi.
Työnantajaa voi mietityttää esimerkiksi hakijan ikä (liian nuori / vanha), koulutustaso (ei koulutusta) tai työkokemuksen puute (ei työkokemusta / vain vähän kokemusta).
Esimerkiksi
Puute tai asia, jota ehkä Työnantaja saattaa ajatella, että Miten käännät asian eduksesi
joudut selittämään
Sinut on irtisanottu
 Työnhakija on epäluotettava ja
hänet täytyy irtisanoa jälleen
 Hän ei ehkä tule toimeen muiden työntekijöiden kanssa
 Älä puhu potkuista, vaan käytä
myönteistä kieltä: ”Työ lakkautettiin.”. ”Henkilöstöä vähennettiin taloudellisista syistä
ja minut irtisanottiin.”
 Kuvaile esimerkkien avulla
luotettavuuttasi, osaamistasi ja
kykyä tulla toimeen muiden
kanssa
Sinut on tuomittu rikoksesta /
olet menettänyt luottotietosi
 Työnhakija on epärehellinen
 Hän tekee jotain, joka aiheuttaa
työnantajalle hankaluuksia
 Myönnä virheesi ja kerro oppineesi niistä: ”Nuorempana
minulla oli vaikeaa ja tein joitakin virheitä. Opin virheistäni
ja arvostan nyt rehellisyyttä ja
työntekoa.”
Olet jättänyt
koulun kesken /
Sinulla ei ole tutkintoa
 Työnhakija ei halua oppia uutta
 Työnhakija ei opi
 Häntä ei voi kouluttaa
 Kerro, miten asenteesi opiskeluun on muuttunut: ”Olen halukas oppimaan uusia asioita
ja työmenetelmiä”, ”Seuraan
alaa lukemalla alan julkaisuja
ja artikkeleita.”. ”Aiemmat
alavalintani olivat vääriä, mutta nyt olen löytänyt alan, joka
todella kiinnostaa minua.”
17
Työhakemus
Etunimi Sukunimi
Osoite
Postinumero ja kaupunki
Puhelin
sähköposti
HAKEMUS
Päivämäärä
Yritys Oy
Henkilöstöpäällikkö Etunimi Sukunimi
Osoite
Postinumero ja kaupunki
KIRJEEN OTSIKKO (HAETTAVA TEHTÄVÄ)
Miksi haet avoinna olevaa paikkaa? Mikä sinua tehtävissä kiinnostaa? Kerro tärkeimmät vahvuutesi kyseistä paikkaa ajatellen. Aloituksen on tarkoitus herättää työnantajan kiinnostus!
Kerro valmiuksistasi ja osaamisestasi. Kuvaile tietojasi ja taitojasi. Yhdistä työssä, opinnoissa ja harrastuksissa saadut ansiosi.
Miten vastaat työnantajan odotuksia? Mitä työpaikkailmoituksessa edellytetään ja toivotaan? Kerro erityisesti näistä taidoistasi, kokemuksistasi ja ominaisuuksistasi. Selvennä tekstiäsi esimerkein.
Millainen on työskentelytapasi? Miten toimit yksin, yhteistyössä ja tiimissä? Millainen sinä olet työntekijänä? Voit kuvata näitä asioita esimerkiksi muiden antaman palautteen kautta.
Kerro persoonastasi. Kuvaile tavoitteitasi (ota huomioon haettava työtehtävä). Lopuksi esitä toive keskustella työpaikasta lisää. Kerro palkkatoivomus, jos sitä on ilmoituksessa pyydetty.
Ystävällisin terveisin
Matti Meikäläinen
Matti Meikäläinen
LIITTEET
Suositukset
Ansioluettelo
18
3.3 Miten ja mistä töitä voi hakea?
Avoimet työpaikat
Avoin työpaikka on julkisesti haussa, esim. TE-toimiston avoimet työpaikat –palvelussa mol.fi
Jos haet työtä ainoastaan vastaamalla avoimiin työpaikkailmoituksiin, sinulla on
vain 5 %:n mahdollisuus työllistyä. Työpaikoista vain noin 20 % täytetään avoimella työnhaulla.
Piilotyöpaikat
Suurin osa työpaikoista täyttyy muulla tavoin, esimerkiksi tuttavien välityksellä. Nämä työpaikat
ovat niin sanotusti piilossa. Vaikka työpaikkaa ei ole ilmoitettu avoimeksi, voi yrityksessä olla
silti tarve palkata uusi työntekijä (esim. vanha työntekijä vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle).
Usein yrityksissä palkataan sijainen myös vakituisen työntekijän jäädessä sairaslomalle, äitiyslomalle, virka- tai vuorotteluvapaalle.
Työnantajat eivät aina kerro avoimesta työpaikasta julkisesti, vaan sana laitetaan kiertoon puskaradion kautta. Nämä niin sanotut piilotyöpaikat täytetään yleensä henkilökohtaisten suhdeverkostojen kautta. Kannattaa siis kertoa työnhaustasi sukulaisille ja ystäville; ties vaikka heillä olisi tietoa sinua kiinnostavasta työpaikasta!
Verkostot
Mieti kaikkia niitä ihmisiä, jotka voivat auttaa sinua työpaikan löytämisessä: sukulaisia, ystäviä tai naapureita. Ovatko he työssä sellaisissa yrityksissä, joihin haluat työllistyä?
Aiempien työharjoittelu- ja työpaikkojen työkaverit ja esimiehet voivat antaa vihjeitä avautuvista työpaikoista.
Vanhoihin työharjoittelupaikkoihin kannattaa olla yhteydessä ja kysyä, onko yrityksessä tarvetta palkata
uutta henkilökuntaa. Myös harrastuksista tai kursseilta voit tuntea sellaisia ihmisiä, joista voi olla apua
työnhaussa.
Kun tiedät, mikä toimiala ja minkä tyyppiset työtehtävät sinua kiinnostavat, ala etsiä tietoa sinulle
sopivista avoimista työpaikoista. Käytä hyväksesi kaikki mahdolliset tietolähteet: sanoma- ja ilmaisjakelulehdet, työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot), internetin työnvälityspalvelut, vuokratyönvälittäjät, yritysten omat kotisivut, jne. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä sinua kiinnostavaan
yritykseen ja tiedustella, olisiko heillä avoimia työpaikkoja tarjolla.
19
3.4 Mikä työpaikkahakemus on?
Työhakemus on vastaus työpaikkailmoitukseen










Aloita hakemuksesi laadinta lukemalla työpaikkailmoitus vielä kertaalleen läpi.
Tarkista, mitä ominaisuuksia (koulutus, kielitaito, muut ominaisuudet) työhön valittavalta
edellytetään.
Hakemuksessasi sinun tulee osoittaa omaavasi vaaditut ominaisuudet. Jollet omaa niistä
kaikkia, tuo sekin reilusti ilmi.
Puuttuvan työkokemuksen voi korvata monissa tehtävissä oikeanlaisella asenteella ja innolla uuden oppimiseen.
Laadi työhakemus kuhunkin hakemaasi paikkaan erikseen, älä siis monista yhtä ja samaa
hakemusta kaikkialle.
Älä leikkaa ja liimaa valmista tekstiä, koska tekstiin voi helposti jäädä kohta, joka paljastaa hakemuksen olevan alun perin jonnekin toisaalle kirjoitettu, eikä se luo hakemuksen
lukijalle hyvää kuvaa hakijasta.
Perustele hakemuksessasi, miksi haluat töihin kyseiseen tehtävään ja yritykseen.
Kerro, millainen työ- ja koulutushistoria sinulla on, millaisissa tehtävissä viihdyt ja millainen työntekijä olet.
Perustele miksi juuri sinut tulisi valita kyseiseen tehtävään.
Älä ole turhan vaatimaton, mutta muista kuitenkin pysyä totuudessa.
Muistiinpanoja
20
3.5 Työpaikkailmoituksen analysointi
Ravintola Pippurimylly
Etsimme joukkoomme ammattitaitoista,
reipasta ja itsenäiseen työskentelyyn
pystyvää kokkia. Lounasbuffet klo 10.30–
14.00. Lounasajan jälkeen a`la carte -lista.
Myös ravintolapäällikön tuurausta.
Lisätietoja ja hakemukset Teija Terävä puh.
03-1234567.
Lähetä hakemus 26.9.2014
mennessä osoitteella Sokerikatu 1, 33330
Tampere
1.
Mitä ilmoitus kertoo työpaikasta?




2.
mitä työnantaja edellyttää hakijalta?
arvioi, miten se sopii omaan osaamiseesi ja motivaatioosi
mitkä työnantajan asettamat kriteerit täytät?
miten kokemuksesi ja koulutuksesi soveltuu tehtävään?
Mitä on yrityksen toimiala?



3.
tutustu yrityksen internetsivuihin
kuvittele, millaista henkilöä yritykseen haetaan
mikä juuri tämän tehtävän kannalta on olennaista?
Lisätietojen kysyminen



4.
kysy lisätietoja tehtävästä puhelimitse
kysy lisää työn vaatimuksista, hahmottaaksesi mitä hakemuksessa kannattaa painottaa
soittaa kannattaa aina (jos sitä ei ilmoituksessa ole nimenomaan kielletty)
Jos olet kiinnostunut työtehtävästä


kannattaa hakea, vaikka et täyttäisikään kaikkia tehtävän vaatimuksia
onko tehtävässä enemmän hyötyä pitkästä kokemuksesta vai innokkuudesta?
21
Työpaikkailmoituksen analysointia
Tarkastele seuraavia työpaikkailmoituksia:
1.
Millaista hakemusta työnantaja odottaa seuraaviin ilmoituksiin?
2.
Millaisia taitoja ja vahvuuksia hakijalla tulisi olla?
3.
Mitä muita taitoja kannattaisi mainita hakemuksessa ja työhaastattelussa?
Myyntisihteeri
Atsoft Oy Mäkinen, Helsinki
Etsimme myyntisihteeriä kesäksi taloushallinnon Asteri-ohjelmien asiakaspalveluun. Myyntisihteeri
vastaa monipuolisesti Asteri-ohjelmien asiakaspalvelusta, käyttäjätuesta, postituksista ja toimistorutiineista:
kahvinkeitosta käyttäjätukeen.
Etsimämme henkilö on reipas, oma-aloitteinen, organisointikykyinen, yhteistyökykyinen ja kykenee
pitämään langat käsissä kiireen keskelläkin. Omaa hyvät sosiaaliset taidot ja osaat ottaa kokonaisvaltaisen
vastuun työstä. Käytät luppoajat uuden opetteluun ja tulevan valmisteluun.
Tehtävä on määräaikainen kesto on touko-elokuu
Päivittäinen työaika 8:00-16:00, 7,5 h päivässä
Työ sopii esim. liiketalouden opiskelijalle, jolla on koulutusta tai kokemusta taloushallinnosta ja ohjelmien
asentamisesta tietokoneelle. Perehdytämme työhön touko-kesäkuun, heinä-elokuussa tulet työskentelemään
ajoittain itsenäisesti.
Lähetä työhakemus ja CV sähköpostilla. Kerro milloin voisit aloittaa.
Lisätietoja antaa arkisin: 9.00 – 16.30
Juha Mäkinen (09) 350 75 360, http://www.atsoft.fi/tp.htm
Yhteystiedot: Juha Mäkinen (09) 350 75 360 [email protected]
Työpaikan osoite: Malminkaari 21 B, 00700 HELSINKI
Palkkaus:
1.400 euroa / kk
Työn luonne:
kesätyö
Vaadittava työkokemus:
ei lainkaan – 1 vuotta
Kirvesmies, 5 paikkaa
Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy, Kitee
Haetaan kirvesmiehiä nykyisiin ja tuleviin rakenustyömaille Kiteen alueelle. Alan työkokemus ja koulutus
olisi suotavaa. Kirjalliset hakemukset.
www-osoite:
http://www.provetek.fi
Yhteystiedot:
Jukka Tuovinen puh. 0400 774 904, [email protected]
Työpaikan osoite:
Niittytie 5, 825000 Kitee
Työ alkaa:
heti
Työaika:
kokopäivätyö
Työn kesto:
6 – 12 kk
Jätä hakemus:
Prosessi- ja vesitekniikka Provetek oy, Niittytie 5, 82500 Kitee
22
Kiinteistönhoitaja
Jukolan Osuuskauppa
Holiday Club Bomba
Nurmes
Jukolan Osuuskauppa on yli 7300 asiakasomistajan omistama, itsenäinen yritys. Jukolan toimialueeseen
kuuluu Nurmeksen, Juuan, Valtimon ja Rautavaaran kunnat. Jukola kuuluu S-ryhmään ja työllistää noin
190 henkilöä. Haemme palvelukseen Kiinteistönhoitajaa
Toivomme sinulta:
- työtä pelkäämätöntä, reipasta ja positiivista asennetta
- joustavuutta työaikojen suhteen - oma-aloitteellisuutta
- aikaisempi työkokemus ja sähköalan tuntemus ovat eduksi.
Tarjoamme sinulle:
- haasteellisen, monipuolisen ja innostavan työympäristön hotellissa
- mahdollisuuden työskennellä menestyvässä ja kehittyvässä Jukolan osuuskaupassa
- S-ryhmän henkilöstöedut
Lähetä hakemuksesi ja lyhyt CV palkkatoivomuksineen [email protected]
www-osoite:
http://www.bomba.fi
Yhteystiedot:
kiinteistöpäällikkö Sami Kuvaja puh. 010 763 7541
Työpaikan osoite:
Tuulentie 10, 75500 Nurmes
Palkkaus:
toivomus
Työ alkaa:
sopimuksen mukaan
Työaika:
kokopäivätyö
Työn kesto:
yli 12 kuukautta
Ennen hakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamista kannattaa kerätä mahdollisimman paljon lisätietoa yrityksestä ja avoinna olevasta tehtävästä.
3.6 Mitä työnantaja toivoo uudelta työntekijältä?





ammattitaitoa (koulutus ja/tai työkokemus)
yleisiä työelämätaitoja (tietotekniikkataidot ja kielitaito jne.)
halua kehittyä työssä
työyhteisöön luonteeltaan sopivaa henkilöä
erityistaitoja tehtävän mukaisesti (ihmissuhdetaidot, organisointikyky, päätöksentekotaidot)
Työnhaussa kannattaa muistaa työnantajan näkökulma.
Mieti, kenet sinä palkkaisit, jos olisit
työnantaja.
Työ on usein sopiva, jos hallitset
työn perusasiat.
Kaikkea sinun ei tarvitse osata, osan
tehtävistä opit työtä tekemällä.
23
Hyödyllisiä linkkejä
http://www.osaan.fi/
Työkalu ammatillisen osaamisen arviointiin; työkalulla voi arvioida osaamistaan kiinnostavassa
ammatissa, valita voi joko osaamisvaatimusten selaamisen tai osaamisen arvioinnin
www.mol.fi/avo
Avo-ammatinvalintaohjelma. Ohjelmalla voi testata omia kiinnostuksia, kykyjä, toiveita eri työtehtäviin liittyen. Ohjelma sopii nuorille ammattiaan valitseville. Ohjelmassa on kuvauksia lähes
300 ammatista.
http://www.mol.fi/
A-URA on tarkoitettu aikuisille. Palvelun avulla voi hakea tietoja työstä, ammateista ja koulutuksesta, pohdiskella omaa tilannetta ja vaihtoehtoja ja tehdä erilaisia harjoitustehtäviä, jotka voivat
auttaa ammatillisen tulevaisuuden suunnittelussa.
http://www.studium.helsinki.fi/
Sivuilta löytyvät Kehittymisen työvälineet ovat ammattitaidon kehittämiseen tarkoitettuja henkilökohtaisia tehtäviä ja testejä. Ne käsittelevät ammattitaitoa, työrooleja, oppimista ja urasuunnittelua. Startti on henkilökohtaisen osaamisen kartoittamiseen tarkoitettu tehtävä. Aikuisopiskelijan
oppaaseen on kerätty ohjeita ja neuvoja mm. opiskelusta, erilaisista opiskelumuodoista, verkkoopiskelusta, henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien laatimisesta, oman osaamisen arvioinnista. Ura-askeleet on urasuunnittelua edistävä kahdeksanvaiheinen verkko-ohjelma, johon on kerätty
keskeisimmät urasuunnittelun osa-alueet.
https://tyopaikat.oikotie.fi/tyontekijalle/testit
Henkilöarvioinneissa käytetään useita testejä, jotka yhdessä haastattelujen ja muiden menetelmien
kanssa muodostavat henkilöstä kokonaiskuvan. Oikotien Testit -osio tarjoaa työnhakijoille mahdollisuuden saada esimakua siitä, millaisia testejä saattaa tulla vastaan.
http://www.ammattinetti.fi/
Verkkopalvelu, joka on tarkoitettu ammattien ja alojen vertailuun
Tutustu nettisivustoon http://www.tyollisyysportti.fi/linkkeja/ammatinvalinnanohjaus-ja_urasuu/
Lähteet
Karhula, A-L. (toim.). 2012. Koulutuksesta työhön. Ohjaajan käsikirja. Helsinki: Työterveyslaitos.
Purola, M. (toim.). 2011. Koulutuksesta työhön – työkirja. Helsinki: Työterveyslaitos.
Rantakokko & Repola (toim.). 2008. Työnhaun työkirja. Helsinki: Autismi- ja aspergerliitto.
24