Desidex 08.05.2014 - Alfa-Kem

Comments

Transcription

Desidex 08.05.2014 - Alfa-Kem
 TUOTETIEDOTE
Desinfiointiaine
Käyttökohteet
Ominaisuudet
Sisältää
Desinfiointiaine puhtaille, koville pinnoille. Soveltuu mm. elintarviketeollisuuden,
kanaloiden, karjasuojien, sikaloiden ja vilkkaassa käytössä olevien saniteetti-,
pesu- ja saunatilojen vaativaan desinfiointiin.
Tehoaa sekä gram-positiivisiin että gram-negatiivisiin bakteereihin ja sieniin.
Desinfioivana aineena kvatti, joka täyttää EU:n pesuaineasetuksen 648/2004
biohajoavuutta koskevat kriteerit (OECD 301 B).
Ionittomia tensidejä
Kvatteja (alkyylidimetyylibentsyyliammoniumkloridi)
2-(2-butoksietoksi)etanoli
Tekniset
tiedot
Käyttöohje
Ulkonäkö
Tuoksu
Ominaispaino
Tiivisteen pH
Käyttöliuoksen pH
Pakkauskoot
5-15 %
5-15 %
<5%
väritön neste
hajusteeton
n. 1,02 kg/dm³
10
9,5
5 ltr, 20 ltr, 200 ltr
Annostus per 5 l vettä:
vaikeat kohteet:
25-50 ml
yleisdesinfiointi:
10 ml
Pese ja huuhtele pinnat ennen desinfiointia. Yleisdesinfiointilaimennoksessa
jälkihuuhtelu ei ole välttämätön.
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Haitallista nieltynä. Haitallista joutuessaan iholle. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakä sineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. Jos kemikaalia joutuu
iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä
helposti.
Jatka huuhtomista. Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä
ja saippualla. Vältettävä päästämistä ympäristöön.
(ei vesistöön tai maaperään). Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset
kierrätettävää, valkaisematonta aaltopahvia.
Oy Alfa‐Kem Ab | p. (03) 878 250 | www.alfa‐kem.fi | [email protected]‐kem.fi 05/14