Tässä - Pätsin Suku ry

Comments

Transcription

Tässä - Pätsin Suku ry
Pätsin suku ry
Heinäkuu 2012
Terveisiä hallituksen kokouksesta Posiolta!
Kokoonnuimme Kitkan rannalla Himmerkin lomakylässä 10.7.2012. Tavanomaisten kokousasioiden lisäksi
asialistalla oli Pudasjärven sukukokouksessa puheenjohtaja Eskon esittelemä ITÄVALLAN MATKA, josta
tässä kirjeen lopussa ja liitteenä on kattava matkaesittely.
Viimeisin sukuseuran yleinen kokous
ja juhla oli 24.7. 2011 Pudasjärvellä hotelli Iso-Syötteessä. Väkeä oli kertynyt ympäri Koillismaata ja
Pohjois-Suomea varsin mukavasti. Yleisen kokouksen jälkeen pidettyyn juhlaan toi tervehdyksensä
Pudasjärven kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila ja Pudasjärven Pätsien varhaisista vaiheista kertoi Paavo
Lohvansuu. Syntyjään pudasjärvinen muusikko Mia Pätsi esiintyi kahden lapsensa kanssa.
Sukukokous Pudasjärvellä 2011. Oikealla etualalla Tauno Pätsi ja kunniapuheenjohtaja Taimi Pitkänen.
http://patsinkotisivut.com/
Pudasjärvellä saimme luotua hedelmällisiksi osoittautuneita kontakteja, sillä vihdoin olemme saaneet
Pätsin suku ry:n internet-sivut. Suurella ilolla ja kiitollisuudella olemme voineet käydä ihastelemassa
nettisivuja, jotka ovat luoneet Juhani Takkula ja Hannu Petrelius. Nyt kaikki vierailemaan sivustolla ja
jättäkää ihmeessä viestiä vieraskirjaan tai ottakaa muutoin yhteyttä, jos nettisivujen osalta kysyttävää
tulee. Tässä vielä julkinen kiitos sivuista tekijöille; hienoa että olemme saaneet avuksemme sellaista
osaamista, johon rahkeemme ei ole tähän mennessä riittänyt. Kiitos!
Seuraava yleinen kokous
on toimintasuunnitelman mukaan vuonna 2014 ja sen pitopaikaksi on esitetty Utajärveä. Onnistuneen
sukukokouksen ja -juhlan järjestämiseksi tarvitaan aina paikallistakin voimaa hajallaan asustavien
hallituksen jäsenten lisäksi. Lisäksi mielellämme järjestämme tapahtumat paikkakunnilla, joissa asuu Pätsin
sukuun kuuluvia eikä välimatka muista sukupitäjistä olisi kohtuuttoman pitkä. Siksipä toivommekin
kuulevamme mahdollisista utajärveläisistä sukuun kuuluvista jäsenistä ja sukulaisista, jotta saisimme ennen
seuraavaa sukujuhlaa päätettyä onko Utajärvi varteenotettava sukukokouspaikka. Yhteydenotot asiasta
pyydetään osoittamaan puheenjohtaja Eskolle ja sihteeri Marille.
Jäsenmaksutiedot
Jäsenmaksu vuosittain 6 € henkilö tai 9 € perhe (alle 18 v. lapset). Kolmen vuoden jäsenmaksu on 15 €
henkilö ja 25 € perhe. Ainaisjäsenmaksun suuruus on 60 € henkilö ja 90 € perhe. Tilinumero: Posion
Osuuspankki 535901 – 226477.
Tärkeää tietoa Itävallan matkasta
Tässä lainaus Itävallassa vierailleelta Kari Ollillalta:
Vierailin heinäkuussa 2011 Patscin kylässä Itävallassa. Kylä sijaitsee noin tuhannessa metrissä lähellä
Innsbruckin kaupunkia. Kimmokkeen vierailulle kylään sain sukuselvityksessä esitetystä tiedosta, jonka
mukaan DNA –tutkimusten kautta on löydetty samoja DNA –tekijöitä Patschin kylän asukkaista ja Pätsin
suvun jäsenistä Suomessa. Kylä oli kovin hiljainen päiväsaikaan. Työväestö todennäköisesti työskentelee
pääsääntöisesti Innsbruckin kaupungissa. Kylässä on muutama maatila, joissa kasvatettiin maito- ja
lihakarjaa. Turismista saa muutama talo ja gasthaus elantonsa. Kylä sijaitsee lukuisien vaellusreittien
varrella. Näin useita vaeltavia turisteja kylän kapeilla kujilla. Kylällä on oma palokunta, koulu, päiväkoti ja
ns. kunnantoimisto. Palveluista huolehtivat myös pieni kyläkauppa ja tietenkin paikalliseen tapaan liittyen
oluttupa. Terveisin Kirintöjärven pätsiläinen Kari Ollila.
Matka on suunnattu kaikille kiinnostuneille. Matkan hinta on esitteen mukainen. Matkan vetäjänä toimii
puheenjohtaja Esko Harju-Autti. Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 15.11.2012 mennessä Eskolle,
puh.numero 0400 – 905 853 ja email: [email protected] .
Ennakkomaksun suuruus on 500 euroa, joka maksetaan sukuseuran tilille (Posion Osuuspankki 535 901 226 477). Varausmaksu palautetaan maksajalle matkan mahdollisesti peruuntuessa.
Oheinen matkanjärjestäjän esite kertoo matkan yksityiskohdat.
Kuva: Kari Ollila, 2011. Itävalta Patschin laakso lähellä Innsbruckia.
Pätsi Suku ry hallitus
Harju-Autti Esko
[email protected]
0400 – 905 853 pj.
Mari Isojärvi
m[email protected]
050 – 330 297 siht.
Peltoniemi Matti
0400 – 706 045
Pätsi Ali
044 – 2727 489
Pätsi Anni
[email protected]
040 – 8212 306 varapj.
Pätsi Tarmo
[email protected]
044 – 0253 590
Ronkainen Ritva
[email protected]
040 – 540 9078
Siurua Seija
[email protected]
040 – 5934 617
Tolkkinen Anja
[email protected]
0400 – 584 768 rah.hoit.
Hallitus toivottaa kaikille kaunista kesänjatkoa ja hyviä marjasaaliita! Eipä unohdeta
sukuasioita eikä sukulaisia, kesä on atimoreissujen aikaa. Ehkäpä ensi kesänä Pätsin sukua
matkustaa kuvan maisemiin!
Kuva: Kari Ollila, 2011. Itävalta Patschin laakso lähellä Innsbruckia.