Primalcon kirje

Transcription

Primalcon kirje
1
KT / JH / KKi
Viljelysopimuksen liite 1
TÄRKKELYSOHRAN SOPIMUSTUOTANTO SATOVUOSI 2013 / 2014
SOPIMUSVILJELYEHDOT
1.
Yleiset ehdot
Viljelysopimukset tehdään Altian suosittelemista tärkkelysohralajikkeista sitovina
sopimuksina Altian ja viljelijän välillä. Viljelijä sitoutuu toimittamaan ja Altia
vastaanottamaan laatuvaatimukset täyttävän ohran erikseen sovittavan aikataulun mukaan.
Mikäli tärkkelysohran vähimmäislaatu ei täyty, Altialla ei ole velvollisuutta vastaanottaa
kyseistä ohraerää.
Mikäli ostajalle tai myyjälle tapahtuu todennettavissa oleva ylivoimainen este kuten kato,
tulipalo tai muu vastaava, tai tuotemarkkinoilla vakava markkinahäiriö, joka oleellisesti
vaikuttaa ostajan ohran käyttötarpeeseen, voidaan sopimus purkaa osapuolten yhteisellä
päätöksellä.
Toimittaakseen ohraa Altialle viljelijän tulee olla rekisteroitynyt Eviran ylläpitämään
rekisteriin rehualan alkutuotannon toimijaksi rehun tuottajaksi (rehuviljan myynti).
Mikäli viljelijä ei ole aikaisemmin rekisteröitynyt, ohessa osoite rekisteröitymissivulle
(lomake F) http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/rehualan_toiminta/lomakkeet/
2.
Lajikkeet, viljely ja vähimmäislaatu
Suosituslajikkeet tärkkelysohran viljelyyn:
Mallasohraksi hyväksytyt 2-tahoiset lajikkeet sekä Amber, Fairytale, Edel, Edvin, Einar,
Elmeri, Jyvä, Maaren, Olavi, Saana, Streif, SW Mitja, Vilde ja Voitto.
Esilista: Iron
Muiden lajikkeiden mahdollisesta viljelystä on sovittava erikseen Altian kanssa ennen
viljelysopimuksen tekoa.
Viljely:
Suositellaan Viljan hyvät tuotanto- ja varastointitavat -julkaisun (Vilja-alan
yhteistyöryhmä, 2006) seuraavien viljelyn suunnittelua, viljelykiertoa, lohkokohtaisia
muistiinpanoja, siemenen, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä sekä viljan
varastointia koskevien kohtien soveltamista tärkkelysohran viljelyssä:
2.1.-2.4.; 3.1.-3.4.; 5.1.; 5.2. ja 7.1. Täsmennys kohtaan 5.2.d): Glyfosaatti – valmisteiden
käyttö kasvustoon ennen puintia on kielletty. Mahdollisista glyfosaatin käyttörajoitusten
muutoksia koskevista päätöksistä ilmoitetaan tarvittaessa erikseen. Viljan hyvät tuotantoja varastointitavat löytyvät osoitteesta: www.vyr.fi kohdasta Tuotanto ja viljelytietoa /
Viljelyoppaat.
2
KT / JH / KKi
Viljelysopimuksen liite 1
Tärkkelysohran vähimmäislaatu
- hehtolitrapaino yli 62 kg
- kosteus alle 14 %
- jyväkoko: 2,2 mm:n seulan läpi max 15 %
- kauppakuntoista, tuleentunutta ja tasalaatuista
- vapaata punahomeista sekä aistinvarainen laatu kuten haju ja väri normaali
- ei sekoitettuna heikkolaatuisempia eriä
- ei salmonellaa
- ei peitattuja eriä
3.
Viljelysopimuksen vahvistaminen sopimusviljelijälle ja palvelut internetissä
Kun Altia palauttaa allekirjoitetun ja sopimusnumerolla varustetun sopimuksen viljelijälle,
sopimus on voimassa.
Sopimusviljelijöille on luotu käyttäjätunnukset ja salasanat Ohra-Webbiin.
Käyttäjätunnuksena toimiin tilatunnus. Ohra-Webissä viljelijä pääsee näkemään Altian
sivuilta omia toimituseriään koskevia tietoja:
- toimituspäivä
- toimituskilot
- hehtolitrapaino
- seulonta %
- kosteus %
- tärkkelyspitoisuus %
- valkuaispitoisuus %
Altia lähettää viljan vastaanottotiedot myös sanomamuodossa nettipalvelimelle, josta
viljelijä saa tiedon vastaanotoista ainakin WebWisu -ohjelman avulla.
5.
Viljelysopimuksen hinnoitteluperusteet
Tärkkelysohra hinnoitellaan vapaasti Koskenkorvalle toimitettuna. Viljelijä järjestää itse
ohran kuljetuksen ja maksaa rahdin (toimituslauseke TOP Koskenkorva Finterms 2001).
Perushinta (alv 0%) on toimitushetkellä Altian maksama markkinahinta tai muu ennen
toimitusta sovittu hinta. Altian markkinahinta ilmoitetaan viikoittain internetissä osoitteessa
www.farmit.net. Maksuehto on 30 vrk ohran vastaanotosta tehtaalle.
3
KT / JH / KKi
Viljelysopimuksen liite 1
Laatuhinnoittelun perusteet €/tn (alv 0%)
Kosteus
13,0 tai alle 0,6
13,1 – 14,0 0,0
Erikseen sovittavissa toimituksissa, kun kosteus
14,1 – 14,5 -2,0
14,6 - 15,0 -6,0
Hehtolitran paino
72,0 tai yli
1,5
70,0 – 71,9 1,0
64,0 – 69,9 0,0
63,0 – 63,9 -1,0
62,0 – 62,9 -2,0
Jyväkoko: 2,2 mm:n seulan läpäisevä osuus %
0 – 1,9
2,0 – 4,9
5,0 – 9,9
10,0 –15,0
1,0
0,0
-1,0
-3,0
Tärkkelyspitoisuus % kuiva-aineesta (hinnoitellaan vain sopimusohrasta)
60,5 - 61,4 % 2,0
61,5 - 62,4 % 4,0
62,5 % tai yli 6,0