myydyt-saunaniityn-tontit

Comments

Transcription

myydyt-saunaniityn-tontit
vl]d:-
,-aeTroJrrgfr
Saunaniityn kallein tontti
maksaa yli 105 000 euroa
Raija Koskinen
[email protected]
lÄnvrruPiiÄ lIärvenpään kau-
punki myy Saunaniiqm pienimmän tontin 52000 eurolla.
Kaupunki haki ostajat omako-
titonteille tarjouskilpailulla, ja
halvimmalla tontilla on myös
pienin rakennusoikeus. Mp.nnissä oli 23 tonttia, ja tarjouksen jättäjiä oli 50. Osa teki kaupungille ostotarjouksia useasta
tontista.
#$surrin
rakennusoikeus
on 263
kerrosneliötä.
Saunaniitlm kalleimmaksi hinnaksi muotoutui 105 827 euroa.
Rakennusoikeus siinä on 249
kerrosneliötä. Suurin rakennusoikeus on 263 kerrosneliötontin hinnaksi tuli kilpailussa BB 105 euroa.
Saunaniiqm omakotitonttien
tä, ja tämän
väihimmåiismlTmtihinnaksi val tuusto määritteli 320 euroa ker-
rosneliömetriltä. Minimihintaan verrattuna kaupunki voitti 300000 euroa Saunaniitlm 23
tontin myynnistä. Valtuuston
valtuuttamana kaupunginj ohtaja Erkki Kukkonen päätti, kenelle tontit myydälin.
Saunaniitlm lisiiksi kaupunki kuulutti hakuun kaksi tonttia Haarajoelta ja yhden Mikonkorvesta. Ne kaupunki oli
valmis myymään Saunaniittyä
halvemmalla. Haarajoelta jäi
yksi tontti m1rymättä.
Saunaniityn rivitalokorttelin kaupunki myy Iärvenpään
Mestariasunnoille, joka raken-
taa alueelle 48 vuokra-asuntoa.
Uudella
pientaloalueella
ensimmäiset omakotirakentajat pääsevät aloittamaan ensi
vuoden elokuussa.
Suunnittelupäåillikkö Kaarina Laineen mukaan kunnallistekniikkaa rakennetaan tåinä ja
ensi vuonna. Ensi r,uonna tiestö ja vesi- ja viemiiriputkisto
valmistuu, mutta pientaloalueen viimeistelytöitä kaupunki
tekee senkin jåilkeen. Kaupunki myy alueelta omakotitontteja myös ensivuonna.
FÅKTN
Tontin ostajat
Saunaniitty: Tuluskuja 2, Koskela Arto, 75 220 euroa,Tuluskuja
4, Dinh Thi Nga,62 500,Tuluskuja
6, Doan Trong Xan ja Vo Thi Ngoc
Loan,62259, Tuluskuja 8, Pham
Than Cone 60 l SO,Tuluskuja 1 0,
Aho Jarija Ahlstrand-Aho MiraPetra 70 000,Tuluskuja 1, Rapinoja Jukka-Pekka ja Sanna, 73 1 00,
Tuluskuja 3,Vinkki Tuomas ja
5anna,52 000,Tuluskuja 5, Hjelm
Pasi ja Ritva,63 250,Tuluskuja 7,
Niemi-Nikkola Markus ja Anna,
75 1 8 l,Tuluskuja 9, Paasonen
Lauri ja Suvi, 78 395. Paljukuja
4, Hakola Kirsi ja Jarkko, 68 000,
Paljukuja 2, Lipponen Juha ja
Lampinen 5alla, 68 101, Paljukuja
5, Lehtonen Jarkko ja Tanninen
Jaana, 57 817, Palju kuja 3, Helkiö
Arja ja Reijq 67 237, Paljukuja
1, Doan Ai ja Ngyuen Thi Canh,
55 1 00, Laudekuja 6, Repo Jussi
ja Hanna, 83 601, Laudekuja 2,
Paappanen Tarja ja Nlko, 78 01 0,
Saunaniitynkatu 28, Niskanen
Sami ja Leena, 78 200, Saunaniitynkatu 26, Alanko Juha ja 5anna, 80 001, Saunaniitynkatu 24,
Pekkonen Sami ja Uimonen Tanja, 1 05 827, Saunaniitynkatu 22,
Saarimaa Samulija Lahtinen Jenni,83 073, Saunaniitynkatu 20,
KälliTaina ja Kärkkäinen Heikki,
88 1 05 ja Laudekuja 3, Peiponen
Sasu ja Sanna, 73 500.
Haarajoki: Vuorimännynkatu'3,
Piiroinen Sanna jp Timo,80 152.
Mikonkorpi:
M ikon
korvenka-
tu 1 3 b, Saario Janneja Anne,
85 001
.
ffiffi y&tä - utJJtHt# ffiä
f/'* "wil