Benchmark Donosnost Opozorilo Struktura naložb po

Transcription

Benchmark Donosnost Opozorilo Struktura naložb po
Informativni letak za uravnoteženo naložbeno strategijo (EUR)
Cilj strategije je doseganje stabilne rasti z manjšimi odkloni v gibanju vrednosti naložbe oz.
ravnotežje med spremenljivostjo in rastjo vrednosti naložbe.
Informacija o tveganju

Benchmark
MSCI North America
nizko


visoko
Donosnost
15%
MSCI Pacific
5%
MSCI Europe
30%
JP Morgan Global Govt Bond EMU LC
50%
Upravljavska provizija
Datum: 29.05.2015
NSV (€): 16,35
Ustanovitev: 16.10.2008
0,20%
Opozorilo
Pretekle vrednosti naložbenih enot izbrane naložbene strategije ne
zagotavljajo naraščanja njihove vrednosti v prihodnje. Izbrana strategija je
podvržena določenim negotovim dejavnikom, ki lahko v prihodnosti
povzročijo povečanje ali zmanjšanje vrednosti naložbenih enot. Takšen
dejavnik so tudi spremembe obrestnih mer. Doseganje ciljev izbrane
strategije ni zajamčeno.
Struktura naložb po podskladih razred A
1 leto p.a
14,17%
5 let p.a
7,58%
3 leta p.a
11,48%
Od ustanovitve p.a
7,98%
Alokacija VP
Naložbe po valutah
PI Funds - Euro Bond
22,12%
PI Funds - European Research
18,90%
PI Funds - Core European Equity
16,79%
PI Funds - Euro Aggregate Bond
11,31%
drugo 11,9%
PI Funds - U.S. Research
10,13%
USD 17,4%
PI S.F. - Euro Curve 3-5year
8,95%
PI Funds - U.S. Pioneer Fund
6,66%
PI Funds - Japanese Equity
3,29%
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity
1,84%
EUR 58,0%
GBP 12,8%
delnice 58%
obveznice 42%
Naložbe po regijah
Naložbe po sektorjih
finance
21,30%
EU 72,6%
zdravstvo
14,87%
drugo 6,2%
osnovne potrošne dobrine
11,67%
Japonska 4,0%
industrija
11,32%
izbrane potrošne dobrine
10,90%
informacijska tehnologija
10,46%
ZDA 15,6%
energija
6,76%
surovine
6,42%
telekomunikacijske storitve
3,65%
javna oskrba
2,66%
www.ergo.si
www.ergo.si