Pomppaa eteenpäin Palvelu olen minä!

Comments

Transcription

Pomppaa eteenpäin Palvelu olen minä!
Pomppaa eteenpäin
Nuorten Pomppu-jakso on palvelua, jonka sisältöön Sinä vaikutat. Mitä edistysaskeleita haluaisit saavuttaa?
Työntekijät tukevat sinua matkalla tavoitteisiin siellä, missä apua tarvitset: kotona, kaupungilla, omien asioiden
hoitamisessa. Kerran viikossa on myös ryhmätoimintaa, jossa harjoitellaan yhdessä olemisen ja tekemisen taitoja.
Nuoret ohjautuvat Palvelu olen minä! -hankkeeseen eli Pomppuun etsivän nuorisotyön kautta.
Palvelu olen minä! -hanke 2015–2017
Palvelu olen minä! -hanke
Nuoret ohjautuvat Palvelu olen minä! -hankkeeseen eli Pomppuun etsivän nuorisotyön kautta. Nuorisopalveluiden
hallinnoimassa ESR-hankkeessa luodaan uudenlaista toimintamallia nuorten kanssa työskentelyyn sekä
edistetään nuorten kanssa toimivien yhteistyötä. Hanke toimii ohjaus- ja tukikeskus Kipinän yhteydessä.
Hankkeessa tehtävällä tutkimuksella edesautetaan tavoitteiden toteutumista ja tuodaan esiin nuorten kokemuksia
psykososiaalisista palveluista.
Palvelu olen minä! -toimintamalli (Pomppu)
 heikossa asemassa olevien 16–28v. nuorten toimintakykyä nostetaan tavoitteellisesti Pomppu-jaksolla
 jakson sisältö suunnitellaan yhdessä nuoren kanssa ja nuori päättää omat tavoitteensa
 kokonaisvaltainen, liikkuva ja nuorisotyöllinen työote, apu ja tuki yhdeltä ihmiseltä
 työmuotoina vahva yksilötyö, ryhmätoiminta sekä monialainen verkostotyö nuoren asioissa
Palveluiden kehittäminen verkostoyhteistyönä
 palveluverkoston selkeyttäminen
 tietoisuuden lisääminen palveluista ja nuorten ohjaamisesta niihin
 yhteistyön tiivistäminen
Tutkimus
 Palvelu olen minä! -toimintamallin työote ja Pomppu-jakson vaikutus nuoren elämään
 Nuorille suunnattujen Vantaan psykososiaalisten palvelujen kartoitus ja nuorten kokemukset palveluista
Yhteystiedot
Susanna Salmela, projektipäällikkö
p. 040 530 9643
[email protected]
VTM Linnea Alho, tutkija
p. 050 302 6059
[email protected]
Anne Elojärvi, projektityöntekijä
p. 043 825 9438
[email protected]
Samira Timonen, projektityöntekijä
p. 043 825 0857
[email protected]