Pois syrjästä – hankkeen Säkylän kehittämisosion tukiryhmän kokous

Comments

Transcription

Pois syrjästä – hankkeen Säkylän kehittämisosion tukiryhmän kokous
Pois syrjästä – hankkeen Säkylän kehittämisosion tukiryhmän kokous
Aika: ma 30.3.2015 klo 14–16
Paikka: Säkylän kunnanvirasto, huone 202
Läsnä: Kalevi Mäkipää, Kari Kankaanranta, Tapio Yli-Karro, Lauri Parviainen, Katja Uustalo,
Minna Mäntyranta, Mirva Jalonen, Henna Kyhä ja Sanna Vähä-Vahe
Poissa kutsutuista: Heidi Honkonen, Johanna Matintalo, Johanna Ahokas, Päivi Österman, Tarja
Helminen, Olli Martti, Tarja Hulmi ja Linda Lehtiniemi,
1. Pois syrjästä – hankkeen uusi projektipäällikkö
Minna Kahala on siirtynyt uusiin tehtäviin ja Pois syrjästä – hankkeen uutena
projektipäällikkönä on alkuvuodesta aloittanut Henna Kyhä.
2. Lupa puhua – velvollisuus vaieta – vaitiolovelvollisuus viranomaisyhteistyössä –
koulutus ke 29.4 ja ma 11.5
Pois syrjästä – ja yhteisvoimin kotona – hankkeet järjestävät kaksi samansisältöistä
koulutusta.
Ke 29.4.2015 klo 12–15.30
Ma 11.5.2015 klo 9-12.30
Koulutuksen tavoitteena on antaa käsitys monialaisen asiantuntijayhteistyön tuomista
haasteista ja velvoitteista liittyen vaitiolovelvollisuuteen ja tiedonsiirtoon sekä siihen
minkälaista organisaatioiden välistä tiedon siirtoa nykyinen laki sallii tai estää koskien
asiakkaan tietoja. Kouluttajana toimii varatuomari Jarkko Helminen. Koulutus järjestetään
Satakunnan keskussairaalassa N2 auditoriossa ja luentoa on mahdollisuus seurata myös
videoyhteydellä. (Liitteenä koulutuksen esite.)
Projektityöntekijä on selvittänyt, että luennon videolähetys Säkylän kunnan laitteistolla ei
ole mahdollista. Vielä selvitellään onnistuisiko videolähetys Säkylässä Porin prikaatin
tiloissa.
1
3. Ihmeelliset vuodet – koulutus
Pois syrjästä – hanke on järjestämässä Ihmeelliset vuodet – koulutusta. Koulutus on
suunnattu ammattilaisille, jotka haluavat aloittaa vanhemmuusryhmätoiminnan omassa
kunnassa. Koulutus antaa valmiudet toimia vanhemmuusryhmätoiminnan ohjaajana.
Kouluttaja tulee Yhdysvalloista, sillä Suomesta ei toistaiseksi löydy pätevöitynyttä
Ihmeelliset vuodet – ohjausmenetelmän kouluttajaa. Koulutuskieli on englanti. Kiinnostus
koulutusta kohtaan alkukartoituksen jälkeen on ollut suurta. Koulutuspaikkoja on yhteensä
25. Säkylä saa kaksi paikkaa. (Liite Ihmeelliset vuodet –koulutus)
Kokouksessa keskusteltiin mahdollisista koulutukseen osallistuvista. Koulutus on ilmainen
mutta kuntien tulee lunastaa ryhmienjärjestämistä varten manuaalit, jotka Säkylän osalta
hoituvat hankkeen kautta. Kevään aikana koulutukseen osallistuvien nimet on ilmoitettava
Pois syrjästä – hankkeen sihteerille.
4. Lasten kesätoiminta tarpeen kartoittaminen ja esitteen työstäminen
Edellisessä tukiryhmän kokouksessa esitettiin, että 1-2 luokkalaisille lapsille olisi tarvetta
järjestää kesäkerho toimintaa Säkylässä kesällä 2015. Vapaa-aikasihteeri, seurakunnan
nuoriso-ohjaaja ja Pois syrjästä -hankkeen projektityöntekijä ovat tavanneet asian tiimoilta.
Säkylän seurakunnan on mahdollista järjestään kesäkerhotoimintaa alakouluikäisille viikolle
23 (1.6–5.6.2015) klo 9-16 Pappilan ja Pytingin tiloissa sekä pihapiirissä. Kerhon
osallistumismaksu on 20e/viikko. Jokainen lapsi tuo mukanaan omat eväät. Kerho
järjestetään jos ryhmään ilmoittautuu vähintään 10 lasta. Projektityöntekijä lähettää asiasta
alakoulujen rehtoreille tarkemmat tiedot, jotka voidaan jakaa lasten huoltajille vilman kautta
jo huhtikuussa.
Huhtikuun-toukokuun vaihteessa projektityöntekijä kokoaa yhteisen esitteen Säkylässä
kesällä 2015 lapsille ja nuorille tarjottavista tapahtumista, leireistä, retkistä yms. Esite
toimitetaan kouluille, kirjastoon ja kunnanvirastoon paperiversioina sekä sitä on mahdollista
lukea sähköisenä myös kunnan nettisivuilta.
5. Tukimummi ja – vaari asian eteneminen ja mahdollisen yhteistyön aloittaminen
MLL:n kanssa
Projektityöntekijää
on
pyydetty
uudelleen
puhumaan
tukimummi/vaari
ja
koulumummi/vaari asioista huhtikuun ikäihmisten sumpeille yhdessä Kari Madekiven
kanssa.
MLL:n piirijärjestön kanssa on käyty neuvotteluja mahdollisesta yhteistyöstä tukimummi ja
– vaari asiassa. Piirijärjestö tiedustelee myös Säkylän paikallisosaston kiinnostusta asiassa.
2
6. Syksyn 2015 luennot ammattilaisille ja avoimet luennot lasten huoltajille
Viime tukiryhmän kokouksessa Säkylään toivottaisiin koulutusta lasten ja nuorten
itsetunnon tukemisesta ja rajojen asettamisesta sekä mielenterveysasioista.
Projektityöntekijä ehdotti, että kutsuttaisiin luennoitsijaksi neuropsykiatrinen valmentaja
Birgit Vuori-Metsämäki. Todettiin, että ammattilaisille suunnattu koulutus ja avoin ns.
vanhempainilta olisi hyvä järjestää Elo-syyskuussa. Säkylän MLL järjestää lokakuussa Jari
Sinkkosen luennon. Projektityöntekijä kyselee Birgitin mahdollisuuksia luennoida syksyllä
2015 Säkylässä.
7. Lapset puheeksi – mallin koulutukset Säkylässä
Sairaanhoitaja Anita Kaunismaa ja Projektityöntekijä Sanna Vähä-Vahe ovat aloittaneet
kevään aikana lp-koulutukset. Ensimmäinen ryhmä (12 koulutettavaa) on jo koulutettu ja
toinen ryhmä alkaa 1.4.2015. Koulutuksia jatketaan syksyllä 2015.
Projektityöntekijä pyysi, että rehtorit ja sivistystoimenjohtaja varaisivat syksylle 2015 ajan,
jolloin pohditaan yhdessä, miten lapset puheeksi – malli otetaan käyttöön Säkylässä.
8. 7lk. toiminnalliset vanhempainillat
Yhteensä kolme 7lk. toiminnallista vanhempainiltaa järjestettiin maaliskuussa. Yhteensä
näihin toiminnallisiin HÄ? F2F? YOLO? Pitäisikö näistä puhua -vanhempainiltoihin
osallistui yhteensä 40 nuorta ja 34 aikuista. Illoista saatu palaute on ollut positiivista.
9. Muut asiat
Tukiryhmän seuraava kokous pidetään keskiviikkona 19.8.2015 klo 14–16.
3