Sosiaalivakuutusmaksut ja rajamäärät

Transcription

Sosiaalivakuutusmaksut ja rajamäärät
16.12.2015
Sosiaalivakuutusmaksut ja rajamäärät
Työeläkemaksut
TyEL-ansion raja
2016
2015
57,51 €/kk
57,10 €/kk
25,10 %
24,70 %
24,60 %*
24,70 %
25,10 %
0,5 % – 0,25 %
24,55 %
25,10 %
0,25 %
24,52 %
5,70 %
yli 53 v 7,20 %
5,70 %
yli 53 v 7,20 %
7 557,18 €/v
7 502,14 €/v
171 625,00 €/v
170 375,00 €/v
Yrittäjällä oikeus YEL:n osa-aikaeläkkeeseen, jos työtulo on vähintään
15 114,37 €/v
15 004,29 €/v
Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan
12 420,00 €/v
12 325,55 €/v
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi
12 420,00 €/v
12 325,55 €/v
23,60 %
23,70 %
yli 53 v 25,10 %
yli 53 v 25,20 %
aloittavan yrittäjän maksu
18,408 %
yli 53 v 19,578 %
18,486 %
yli 53 v 19,656 %
Vakuutusmaksukorko (korvaa perustekoron)
2,0 % (1.1. alkaen)
Tilapäinen työnantaja (vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 238 €/6 kk)
Sopimustyönantaja (pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 8 238 €/6 kk)
TyEL-perusmaksu ilman asiakashyvitystä ja hoitokustannusalennusta, maksutappio- ja maksunalennus huomioitu.
2014 palkkasumma alle 2 025 000 €
*Sisältää 0,5 % tilapäisen alennuksen
2014 palkkasumma 2 025 000–32 400 000 €
Tilapäinen alennus vuonna 2016
2014 palkkasumma yli 32 400 000 €
Tilapäinen alennus vuonna 2016
Työntekijän osuus TyEL-maksusta
YEL-tulorajan alaraja
YEL-tulorajan yläraja
YEL-maksu
Korot
5,75 % (1.7. alkaen)
5,50 % (1.1. alkaen)
Perustekorko
Vakuutusmaksujen viivästyskorko
%
8,5 %
1/2
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sosiaaliturvamaksu)
2016
2015
2,12 %
2,08 %
Palkansaajat
2,12 %
2,10 %
YEL-yrittäjät
2,25 %
2,23 %
Eläkkeensaajat
1,47 %
1,49 %
Palkkasummasta, joka on enintään 2 025 000 euroa
1,00 %
0,80 %
Siitä palkkasumman osasta, joka ylittää 2 025 000 euroa
3,90 %
3,15 %
Työntekijän maksu
1,15 %
0,65 %
TyEL-vakuutetusta osaomistajasta maksettava työnantajamaksu
1,00 %
0,80 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan maksu
0,46 %
0,24 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
Työttömyysvakuutusmaksu
Työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksu
Keskimäärin
0,07 %
0,067 %
0,9 %
0,1 – 7 %
Tapaturmavakuutusmaksu
Työn tapaturmariskin ja vakuutusyhtiön tariffin mukaan (keskimäärin)
Työeläkeindeksit
Palkkakerroin
1,373
1,363
Työeläkeindeksi
2519
2519
0,96800
0,97200
Elinaikakerroin
2/2