Esityksen diat - Jyväskylän kaupunki

Comments

Transcription

Esityksen diat - Jyväskylän kaupunki
Kaupunkirakenteen
kehittäminen keskustan alueella
Opiskelijafoorumi 24.3.2015
Jyväskylän keskustan kehittämishanke
Projektipäällikkö Pirkko Flinkman
Keskustan kehittämisen vaiheet
2. Vaihe
1. Vaihe
Uusi matkakeskus,
Asemakadun kävelykatu,
Kauppalaispihan rakentuminen,
Anttilan tavaratalon uusi sijainti,
Sokos-tavaratalon laajennus,
Kauppakeskus Forumin
uudistuminen
Ohikulkutie, Rantaväylä,
Kävelykatu
• Ilmapiirikartta
• Maanalaisen huollon
periaatteet, keskitetyt
huoltopihat
• Pyöräpysäköinnin
periaatteet
• Keskustaliikenteen
yleissuunnitelma
8.4.2015
2
8.4.2015
palvelut
Kauppa
tapahtumat
Keskustan
vetovoima ennen
3
Keskustakehittämisen painopisteet
Keskusta on merkittävä osa kaupungin identiteettiä
Kohtaamis- ja ajanviettopaikka, asuinympäristö 24/7
•
Kaupan rooli on muuttunut
– Shoppailu edelleen tärkeä tekijä, mutta ei tärkein
– Palveluelämyksen merkitys korostuu
• Ajanvieton osuus voimistuu
– Tilasto: Ravintola- ja kahvilatoiminnan kaksinkertaistunut pinta-ala
kävelykeskustassa 20 vuodessa
• Välitilojen merkitys kaupungissa korostuu
– Satunnaisen kohtaamisen kaupunkitila
8.4.2015
asuminen
palvelut
Kauppa
tapahtumat
Keskustan
vetovoima nyt
Keskustakehittämisen hankkeistaminen
Keskustan kehittäminen kaupungin strateginen hanke
• Tavoiteluonnokset:
– Keskustan vetovoima erikoiskaupan alueena elpyy
– Keskustan asema ajanvieton, tapahtumien ja oleskelun keskuksena
on ylivoimainen
• Osatavoite: Keskustassa käynnistyy
– 3 kaupallista rakennushanketta seuraavan 5 vuoden aikana
– 5 asumisen täydennysrakentamisen kohdetta seuraavan 5 vuoden
aikana
• Osatavoite: Ajanvietto ja elämys
– Tapahtumajärjestäminen on helppoa ja houkuttelevaa
– Kaupunki markkinoi ja hankkii kaupunkiin tapahtumia
Osaprojekteja
Yläkaupunki
Toiminnan
kehittäminen
Väinönkatu
Tapahtumat
Kortteli 9
Kokeilut
Tori
Lyseon kortteli
Pysäköinti
Täydennysrakentaminen
Tausta-aineistot
Selvitykset
Jyväskylän kaupunkikeskustavisio 2030
Keskustakehittämisen osaprojekteja
•
Keskustan
kehittämisohjelman
käynnistäminen
•
Lyseon korttelin
kehittäminen
•
Kävelykeskustan
jatkokehittäminen
–
–
Väinönkatu
Kauppakadun yläpää
pihakaduksi
•
Sataman viimeistely
•
Tapahtumat ja kulttuuri
–
–
•
Kaupungin tapahtuma- ja
matkailupalvelut
Tapahtumayhteistyö
Pysäköinti
–
–
Hinnoittelu ja markkinointi
Asukaspysäköinti yläkaupunki
Maankäyttö ja liikenne
• Asumisen lisääminen
– Täydennysrakentamisen paikkojen
kartoittaminen ja edistäminen
• Maankäyttösopimuskäytäntöjen
kehittäminen
• Keskustan liikennesuunnitelma
• Liikenne: Saavutettavuuden
edistäminen kaikilla kulkuvälineillä
Lyseon kortteli
Jyväs-Parkin laajennusosa
korttelin sisäpihalle, yhdistetty
pysäköinti asumisen kanssa
Torin toiminnallinen
kehittäminen
Toriparkki kannen alla
Mahdollinen laajeneminen
Noin 15 000 k-m2
täydennysrakentamispotentiaalia
josta kaupungin maalla 12 000 k-m2
Lyseon rakennuksen uusi käyttötarkoitus:
keskustaa elävöittävää toimintaa
Kortteli 9
• Keskustan kaupallisen kehittämisen
potentiaalisin kortteli
• Valtiontalon + tontin myynti
käynnissä
Muun korttelin asemakaavan
muutos ehdotusvaiheessa, n. 37
000 k-m2 täydennysrakentamista
– Korttelin keskitetty huolto
Valtiontalo ja tyhjä kulmatontti
Valtiontalo LARS kohde 3550 k-m2
2
Tyhjä
kulmatontti
12500
k-m
05/2011
Anne Sandelin Kaupunkirakennepalvelut
Lähiaikoina
Huhtikuussa
- Kaupunkilaisille tutkimuskysely torista
Toukokuussa
- Pihakadun väliaikaismerkinnät vapun jälkeen
- Tapahtumissa mm Pyöräilyviikko ja Yläkaupungin Yö
- Avoin työpaja Kauppakadun pihakadusta ja torin
väliaikaispaikasta
- Väinönkadun kesäilme
Kesäkuussa
- Torilla työpajan tulosten esittely
Syksyllä
- Kauppakadun pihakatusuunnittelu
- Lyseokorttelin kehittämissuunnittelu
Valtiontalon kehittäjä, torin väliaikainen sijaintipäätös
Osallistaminen
• Tori-projekti osallistamisen kärki
– Torin sijaintikeskustelu
• Sosiaalisen media ja fasilitointi
@JKLkompassi
Jyväskylän keskusta 3.0
• Perinteiset keinot
– Keskustelutilaisuudet
– Lehtiartikkelit
– Verkkosivut
www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta
8.4.2015
13

Similar documents