XXXXXX YKSITYISTIEN TIEKUNNAN VUOSIKOKOUS

Comments

Transcription

XXXXXX YKSITYISTIEN TIEKUNNAN VUOSIKOKOUS
SANDÖN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN VUOSIKOKOUS
Esityslista
Aika: Lauantai 25.04.2015 kello 11:00
Paikka: Hotell Strandbo, Parainen Nauvo
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä
kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina
3. Läsnä olevien tieosakkaiden ja valtakirjojen toteaminen, kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Tiekunnan kutsu ja yksikköhintaluettelo on osakkaiden nähtävillä Paraisten kaupungin
Nauvon aluekonttorin ilmoitustaululla, osoite Brinkastentie 1, 21660 Nauvo sekä yhdistyksen
kotisivuilla www.Sando.fi.
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2014 tilinpäätöksen (LIITE 1) vahvistaminen, luetaan tilintarkastajien
lausunto (LIITE 2).
6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
7. Hoitokunnan toimikausi ja palkkiot
Nykyinen hoitokunta valittu vuosikokouksessa 2014 toimikaudelle 2014 – 2018, hoitokunta
järjestäytyi kokouksessaan 18.1.15 seuraavasti:
 Jari von Zweygbergk, puheenjohtaja, varsinainen jäsen
 Veijo Mäki, varapuheenjohtaja, varsinainen jäsen
 Jouko Leino, varsinainen jäsen
 Heli Heikkilä, varajäsen
 Mats Ekman, varajäsen
8. Sandön Tiekunnan säännöt
Hoitokunta ehdottaa uusia sääntöjä Sandön Tiekunnalle (LIITE 3)
9. Sandön tien perusparannushankkeen hyväksyntä
Tilannekatsaus, tapahtumien läpikäynti ja mahdollisista lisätoimenpiteistä päättäminen.
10. Sandön tien siirtohankkeen hyväksyntä
Tilannekatsaus ja mahdollisista lisätoimenpiteistä päättäminen.
11. Sandön tien hoito ja kunnossapito 2015 - 2016
12. Vuoden 2015 talousarvion vahvistaminen (LIITE 4)
13. Vuoden 2015 yksikköluetteloon tehtävät muutokset (LIITE 5)
14. Vuoden 2015 maksuunpanoluettelon (LIITE 6) vahvistaminen, maksujen
erääntymispäivän sekä viivekoron määrääminen
15. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Hoitokunta ehdottaa tilintarkastajaksi Vikman Audit & Management Oy, Paul Vikmania.
16. Tilinkäyttöoikeuksien antaminen/ muuttaminen
17. Pöytäkirjan nähtävillä pitopaikka ja -aika sekä pöytäkirjan otteista ja
jäljennöksistä perittävät lunastusmaksut
18. Muut esille tulevat asiat
19. Kokouksen päättäminen
Paraisilla 06.05.15
Sandön Tiekunnan hoitokunta
LIITTEET
LIITE 1
LIITE 2
LIITE 3
LIITE 4
LIITE 5
LIITE 6
Tilinpäätös 2014
Tilintarkastuskertomus 2014
Sandön Tiekunnan säännöt
Talousarvio vuodelle 2015
Muutettu yksikköluettelo 2015
2015 maksuunpanoluettelo