טופס 101 קבע - מזונות או חד הורי

Transcription

טופס 101 קבע - מזונות או חד הורי
‫כרטיס עובד‬
‫דף ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫‪101‬‬
‫(‪)1‬‬
‫ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעביד‬
‫( ‪)1‬‬
‫לפי תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים‪ ,‬התשנ"ג ‪1993 -‬‬
‫שנת המס ‪ – 2016‬קבע‪/‬גמלאים‬
‫טופס זה ימולא על ידי כל עובד עם תחילת עבודתו‪ ,‬וכן בתחילת כל שנת מס (אא"כ הנציב אישר אחרת)‬
‫הטופס מהווה אסמכתא למעביד למתן הקלות במס ולעריכת תיאומי מס בחישוב משכורת (‪ )1‬העובד‪.‬‬
‫אם חל שינוי בפרטים ‪ -‬יש להצהיר על כך תוך שבוע ימים‪.‬‬
‫{ראה הסברים (לפי המספרים)מעבר לדף}‬
‫א‪ .‬פרטי המעביד‬
‫שם‬
‫מופת‬
‫צה"ל‬
‫פקס‬
‫מטכ"לי ‪0373-9971‬‬
‫אזרחי ‪03-7349971‬‬
‫כתובת‬
‫ד"צ ‪02369‬‬
‫מספר טלפון‬
‫מטכ"לי ‪0373-9999‬‬
‫אזרחי ‪03-7349999‬‬
‫מספר תיק ניכויים‬
‫‪0 0 6 2 2 1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫ב‪ .‬פרטי העובד‬
‫מספר זהות‬
‫מ‪ .‬א‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫ת‪ .‬לידה‬
‫כתובת‬
‫רחוב ‪ /‬שכונה‬
‫‪ ‬זכר‬
‫ג‪.‬‬
‫טלפון ‪ /‬סלולארי‬
‫‪/‬‬
‫מס'‬
‫מין‬
‫מיקוד‬
‫עיר ‪ /‬ישוב‬
‫מצב משפחתי‬
‫‪ ‬רווק‪/‬ה‬
‫‪ ‬נקבה‬
‫ת‪ .‬עליה‬
‫‪ ‬נשוי‪/‬אה‬
‫קידומת‬
‫תושב ישראל‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬אלמן‪/‬ה‬
‫גרוש‪/‬ה‬
‫‪ ‬לא‬
‫‪ ‬כן‬
‫פרטים על ילדי שבשנת המס טרם מלאו להם ‪ 19‬שנה (סמן √ בטור המתאים ליד שם הילד הנמצא בחזקתך)‪.‬‬
‫מספר זהות‬
‫שם‬
‫ת‪ .‬לידה‬
‫מספר זהות‬
‫שם‬
‫√‬
‫√‬
‫מספר ילדים שבשנת המס‬
‫טרם מלאו להם ‪ 19‬שנה‬
‫__________‬
‫ת‪ .‬לידה‬
‫ד‪ .‬פרטים על הכנסותיי ממעביד זה‬
‫אני מקבל‪/‬ת‪( :‬ראה הסברים מעבר לדף)‬
‫‪ ‬משכורת חודש‬
‫‪ ‬משכורת חלקית‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬משכורת נוספת‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ ‬קיצבה‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫תקופת העבודה‬
‫ת‪ .‬תחילה‬
‫(‪) 1‬‬
‫בשנת המס‬
‫ת‪ .‬סיום‬
‫מס' חודשי עבודה‬
‫(בשנת המס)‬
‫‪5‬‬
‫________‬
‫שכר עבודה (עובד יומי)‬
‫ה‪ .‬פרטים על הכנסות אחרות‬
‫‪‬‬
‫אין לי הכנסות אחרות‬
‫‪‬‬
‫יש לי הכנסות אחרות כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫משכורת חודש‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫משכורת חלקית‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ ‬משכורת נוספת‬
‫אם יש לך הכנסה אחרת – נא סמן‪/‬י‪:‬‬
‫( ‪)7‬‬
‫‪ ‬אבקש לקבל נק' זיכוי ומדרגות מס כנגד הכנסתי זו (סעיף ד') ‪.‬איני מקבל‪/‬ת אותם בהכנסה אחרת‬
‫( ‪)8‬‬
‫‪ ‬אני מקבל‪/‬ת נקודות זיכוי ומדרגות מס בהכנסה אחרת ועל כן‪ ,‬איני זכאי‪/‬ת להם כנגד הכנסה זו‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫קיצבה‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫שכר עבודה (עובד יומי)‬
‫ממקום אחר __________________‬
‫ו‪ .‬פרטים על בן‪/‬בת הזוג‬
‫מספר זהות‬
‫‪‬‬
‫(‪ 9‬ספרות)‬
‫אין לבן‪/‬בת הזוג כל הכנסה‬
‫ז‪ .‬שינויים במהלך השנה‬
‫ת‪ .‬שינוי‬
‫שם משפחה‬
‫‪ ‬יש לבן‪/‬בת הזוג הכנסה מ‪:‬‬
‫‪ ‬עבודה‪/‬עסק‬
‫‪ ‬הכנסה חייבת אחרת לרבות קצבה‬
‫(כולל שינויים הקשורים לבקשה להקלה בחישוב המס מעבר לדף)‬
‫פרטי השינוי‬
‫מק"ט‪3-3-22 :‬‬
‫הוראת עבודה ‪5.2.3.02‬‬
‫תאריך תחולה‪04/11/06 :‬‬
‫שם פרטי‬
‫ת‪ .‬לידה‬
‫ת‪ .‬עליה‬
‫חתימת העובד‪/‬ת‬
‫תאריך הדפסה‪30/11/15 :‬‬
‫מספר אישי _______________‬
‫ח‪ .‬אני מבקש‪/‬ת פטור או זיכוי ממס מהסיבות הבאות‬
‫דף ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬
‫(ס מן √ בריבוע המתאים)‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬אני תושב‪/‬ת ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬אני תושב‪/‬ת קבוע‪/‬ה בישוב מיוחד ‪ /‬באזור פיתוח מתאריך ____________‪.‬אני ובני משפחתי מקרבה ראשונה מתגוררים‬
‫בישוב ________________ואין לי "מרכז חיים" נוסף‪ ..‬מצורף‪ :‬אישור של הרשות ע"ג טופס ‪1312‬א‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ ‬אני עולה חדש‪/‬תושב חוזר מתאריך ___________ ‪ /‬הייתי בחל"ת מתאריך _____________ עד תאריך‬
‫____________‪.‬‬
‫לא הייתה לי הכנסה בישראל מתאריך___________ עד תאריך ____________‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ ‬אני הורה יחיד לילדים שבחזקתי (המפורטים בסעיפים ‪ 6‬ו ‪ 9‬להלן)‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬בגין משפחה חד הורית‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬בגין ילדי שבחזקתי (ימולא רק ע"י אישה או ע"י גבר חד הורי) המפורטים בחלק ג'‪.‬‬
‫מס' ילדים שנולדו בשנת המס ו‪/‬או שימלאו להם ‪ 18‬שנים בשנת המס ___מס' ילדים שימלאו להם שנה אחת עד חמש שנים בשנת המס____ מס' ילדים‬
‫אחרים שטרם מלאו להם ‪ 19‬שנים______________‬
‫‪7‬‬
‫‪ ‬בגין ילדי שאינם בחזקתי המפורטים בחלק ג' ואני משתתף‪/‬ת בכלכלתם‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ ‬בגין מזונות לבן‪/‬בת זוגי לשעבר (ימולא ע"י מי שנישא בשנית)‪ .‬מצורף‪ :‬פסק דין‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ ‬בגין ילדים הפעוטים (ימולא ע"י גבר אשר סימן את פסקה ‪ 7‬לעייל)‪,‬אישה החיה בנפרד וילדיה אינם בחזקתה‪,‬וכן הורה יחיד‬
‫‪ ‬מס' ילדים שנולדו בשנת המס ו‪/‬או שימלאו ‪ 3‬שנים בשנת המס _________‪-‬‬
‫‪ ‬מס' ילדים שימלאו להם שנה אחת ו‪/‬או שנתיים בשנת המס ___________‬
‫‪10‬‬
‫‪ ‬אני חייל‪/‬ת משוחרר‪/‬ת תאריך תחילת השירות ____________ תאריך סיום השירות___________ (רצ"ב צילום תעודת שחרור) ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ ‬בגין סיום לימודים לתואר אקדמי או סיום לימודי הוראה ‪ .‬מצורפת הצהרה בטופס ‪119‬‬
‫מי שהייתה לו הכנסה או שתקופת זכאותו (‪ 42‬חודש) אינה רצופה בשל שירות חובה בצה"ל‪ ,‬לימודים על תיכוניים או יציאה לחו"ל ‪ -‬יפנה לפקיד השומה‪.‬‬
‫ט‪ .‬אני מבקש‪/‬ת תיאום מס מהסיבות הבאות‬
‫(סמן √ בריבוע המתאים)‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬יש לי הכנסות נוספות ממשכורת ‪ /‬קצבה כמפורט להלן‪:‬‬
‫המעביד ‪ /‬משלם הקצבה ‪ /‬מקור אחר‬
‫מס' תיק ניכויים‬
‫כתובת‬
‫שם‬
‫‪9‬‬
‫לא היתה לי הכנסה מתחילת שנת המס הנוכחית עד לתחילת עבודתי אצל מעביד זה‪.‬‬
‫הערות‪ .1 :‬יש להמציא הוכחה כגון‪ :‬אישור משטרת הגבולות בגין שהייה בחו"ל‪ ,‬אישור מחלה וכיו"ב‪ .,‬בהעדר הוכחה יש לפנות לפקיד השומה‪.‬‬
‫‪ .2‬דמי לידה ודמי אבטלה הינם הכנסה חייבת‪.‬‬
‫סוג ההכנסה‬
‫הכנסה חודשית‬
‫(משכורת‪/‬קיצבה‪/‬אחר)‬
‫המס שנוכה‬
‫(לפי התלושים)‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫פקיד השומה אישר תיאום לפי אישור מצורף‪.‬‬
‫י‪ .‬הצהרה‬
‫אני מצהיר‪ /‬ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הינם מלאים ונכונים‪.‬‬
‫ידוע לי שהשמטה או מסירת פרטים לא נכונים הינה עבירה על פקודת מס הכנסה‪.‬‬
‫אני מתחייב‪ /‬ת להודיע למעביד על כל שינוי שיחול בפרטי האישיים ובפרטים דלעיל תוך שבוע ימים מתאריך השינוי‪.‬‬
‫תאריך‬
‫‪.1‬‬
‫חתימת המבקש‬
‫"עובד" לרבות מקבל קצבה‪" .‬מעביד" לרבות מלשם קצבה‪" .‬משכורת" לרבות קצבה‪" .‬עבודה" לרבות קבלת קצבה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫משכורת חודש‬
‫‪-‬‬
‫משכורת בעד עבודה של לא פחות מ‪ 18 -‬יום בחודש ויותר מ‪ 5 -‬שעות בכל יום‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫משכורת נוספת‬
‫‪-‬‬
‫משכורת בעד עבודה של לא פחות מ‪ 18 -‬יום החודש ויותר מ‪ 5 -‬שעות בכל יום‪ ,‬נוסף למשכורת חודש ו‪/‬או בנוסף‬
‫לקצבה החייבת במס ממקום אחר‪ .‬העובד רשאי לבחור את מקום העבודה בו תחשב משכורתו כ"משכורת נוספת"‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫משכורת חלקית‬
‫‪-‬‬
‫משכורת בעד עבודה במשך ‪ 5‬שעות או פחות בכל יום או משכורת בעד עבודה במשך יותר מ‪ 5 -‬שעות ביום אך לא יותר‬
‫מ‪ 8 -‬שעות בשבוע‪ .‬ממשכורת חלקית ינוכה מס בשיעור מרבי אלא אם כן זו הכנסה יחידה שאז ינוכה מס לפי לוח‬
‫הניכויים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫שכר עבודה‬
‫‪-‬‬
‫משכורת בעד עבודה של יותר מ‪ 5 -‬שעות ביום אך פחות מ‪ 18 -‬יום בחודש‪ .‬משכר עבודה ינוכה מס לפי לוח יומי אלא‬
‫אם כן זו הכנסה יחידה שאז ינוכה מס לפי לוח הניכויים‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫קצבה‬
‫‪-‬‬
‫מקצבה שהיא הכנסה יחידה ינוכה מס לפי לוח הניכויים‪ .‬אם יש הכנסות נוספות ‪ -‬ינוכה מס בשיעור מרבי או על פי‬
‫תאום מס מפקיד שומה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אם העובד לא מילא משבצת זו‬
‫‪-‬‬
‫המעביד מנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים ויש לנכות מס מרבי לפי התקנות מכל תשלומי המעביד‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אם העובד מילא משבצת זו‬
‫‪-‬‬
‫המעביד מנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים ויש לנכות מס מרבי לפי התקנות‪.‬‬
‫מק"ט‪3-3-22 :‬‬
‫הוראת עבודה ‪5.2.3.02‬‬
‫תאריך תחולה‪04/11/06 :‬‬
‫תאריך הדפסה‪30/11/15 :‬‬
‫‪101‬‬
‫הנדון‪ :‬חידוש בקשה לנקודות זיכוי בגין מזונות‪/‬חד הורי לשנת ‪2016‬‬
‫‪.1‬‬
‫במידה והינך זכאי להטבה בשנת המס ‪, 2016‬עליך להגיש בקשה למופת ‪ ,‬באמצעות טופס בקשה להקלה במס ‪-‬‬
‫כרטיס עובד (טופס ‪ 101‬המצ"ב) ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫במידה והינך משלם מזונות זמניים עלייך לפנות לפקיד השומה באזור מגורייך לשם קבלת ההטבה ‪ .‬במידה‬
‫וילדך מעל גיל ‪ - 18‬אינך זכאי להטבה ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לתשומת ליבך‪ :‬במידה והינך פרוד‪,‬עליך לצרף פס"ד כל שנה עד לסיום הליכי הגירושין‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נא להקפיד על מילוי הסעיפים הבאים בטופס ‪:101‬‬
‫‪‬‬
‫סעיף ב' – פרטי העובד – יש למלא את כל הפרטים הנדרשים ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סעיף ג' – פרטים על ילדים שמתחת לגיל ‪ 19‬בשנת ‪.2016‬‬
‫‪‬‬
‫סעיף ח' – סעיפים ‪ 5-8‬בהתאם להנחה המבוקשת (סעיפים ‪ 566‬יחדיו לגרוש שילדיו בחזקתו‪ ,‬סעיף ‪7‬‬
‫בלבד למשלם מזונות עבור ילדיו הקטינים‪ ,‬סעיף ‪ 8‬למשלם מזונות אישה לנשוי בשנית בלבד)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סעיף י' – תאריך וחתימה‪.‬‬
‫את הבקשה יש לשלוח באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫א‪ .‬פקס‪ :‬אזרחי ‪ ,03-7349971‬מטכ"לי ‪.0373-9971‬‬
‫ב‪ .‬ניתן לוודא את קבלת הפקס לאחר שני ימי עבודה מיום שליחתו במוקד הבירורים בטלפון אזרחי ‪03-‬‬
‫‪ , 7349999‬מטכ"לי ‪.0373-9999‬‬
‫ג‪ .‬מייל צבאי‪ :‬מופת‪/‬מדור שירותי מס‪.‬‬
‫מייל אזרחי ‪[email protected] :‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫רס"ן‬
‫ולדילסב סטוצקי‪,‬‬
‫ראש מדור שירותי מס וגביית חובות‬
‫הענף‬
‫ראש‬
‫בשם‬
‫המידע המוצג במסמך זה בא להפנות את תשומת לבך לזכויותיך בצורה קלה ועניינית‪.‬‬
‫המידע בא כשירות בלבד לנוחותך‪ ,‬ואינו מחליף את חוקי המס והתקנות‪.‬‬
‫מוקדי בירורי השכר של מופת‪ -‬טלפון מטכ"לי‪ ,0373-9999 :‬אזרחי‪03-7349999 :‬‬
‫מק"ט‪3-3-22 :‬‬
‫הוראת עבודה ‪5.2.3.02‬‬
‫תאריך תחולה‪04/11/06 :‬‬
‫תאריך הדפסה‪30/11/15 :‬‬