בלעדי! הבנק הבינלאומי בשיתוף עם ארגון המורים מציג: הלוואות בתנאים ייחו

Transcription

בלעדי! הבנק הבינלאומי בשיתוף עם ארגון המורים מציג: הלוואות בתנאים ייחו
‫קו ייעודי‬
‫הלמורים במוקד‬
‫בינלאומי ‪Call‬‬
‫‪*5595‬‬
‫בלעדי! הבנק הבינלאומי בשיתוף עם ארגון המורים מציג‪:‬‬
‫מתחילים את השנה‬
‫חלק‬
‫לוח‬
‫עם‬
‫הלוואות בתנאים ייחודיים לחברי ארגון המורים!‬
‫חופשות הקיץ והחגים מלוות בהוצאות רבות‪ .‬כדי לעבור אותן ביתר קלות‪ ,‬הבינלאומי שמח להציע‬
‫לכם מגוון הלוואות בתנאים אטרקטיביים במיוחד‪.‬‬
‫הלוואה בריבית קבועה בשיעור ריבית‬
‫החשכ"ל (‪:)1‬‬
‫סכום ההלוואה‪ :‬עד ‪₪ 20,000‬‬
‫תקופת ההחזר‪ :‬עד ‪ 36‬תשלומים חודשיים‬
‫ריבית‪ :‬ריבית החשכ"ל ‪ )1(1.04%‬בלבד!‬
‫נכון ליום ‪ )1(1.04% 20.7.15‬לשנה בלבד! (ריבית מתואמת ‪ 1.0442%‬לשנה)‬
‫ללא התחייבות להעברת המשכורת!‬
‫הלוואה בריבית משתנה לכל מטרה למעבירי‬
‫משכורת (‪:)2‬‬
‫סכום ההלוואה‪ :‬עד ‪₪100,000‬‬
‫תקופת ההחזר‪ :‬עד ‪ 5‬שנים‬
‫ריבית‪ P+0.5% :‬לשנה‬
‫נכון ליום ‪ 5.8.15‬שיעור הריבית ‪ 2.1%‬לשנה (ריבית מתואמת ‪ 2.1203%‬לשנה)‬
‫ובנוסף‪ ,‬הלוואה לכל מטרה בניכוי מהשכר למעבירי משכורת (‪: )3‬‬
‫סכום ההלוואה‪ :‬עד ‪ ₪100,000‬תקופת ההחזר‪ :‬עד ‪ 5‬שנים ריבית‪ P-0.5% :‬לשנה‬
‫(‪ )1‬ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור ריבית החשכ"ל הידועה במועד החתימה על בקשת ההלוואה (ריבית החשכ"ל – שיעור ריבית על הלוואות לעובדי המדינה‬
‫המתפרסם מעת לעת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר)‪)2( .‬ההלוואה תינתן למעבירי משכורת בגובה ‪ ₪ 4,000‬ומעלה‪)3( .‬הלוואות בניכוי שכר יוענקו בכפוף לקבלת‬
‫הפניה חתומה ע"י המעביד ובכפוף לקיום הסכם התקשרות מול הבנק ובהעברת משכורת לבנק‪ .‬ההלוואות מיועדות ללקוחות פרטיים (לא עסקיים)‪ ,‬ויוענקו בכפוף‬
‫לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו‪ .‬ההלוואות כפופות לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר ‪ .www.fibi.co.il‬פריים‬
‫(‪" – )P‬ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת‪ ,‬ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק‪ .‬הבנק רשאי לשנות את תנאי ההלוואות‬
‫או להפסיק להציען בכל עת‪.‬‬

Similar documents