ר``ע , האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית Israel Free Loan Association

Transcription

ר``ע , האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית Israel Free Loan Association
‫האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית‪ ,‬ע''ר ‪Israel Free Loan Association, A.R.‬‬
‫עמותה רשומה ‪Non Profit Association 580173557‬‬
‫קרן הלוואות ללא ריבית‬
‫לארגונים ללא כוונות רווח‬
‫‪Interest-Free Loan Fund‬‬
‫‪For nonprofit organizations‬‬
‫_______________ ‪Fund #‬‬
‫תיק‪____________ :‬‬
‫תאריך‪_____________ :‬‬
‫שם הארגון‪ ____________________________________:‬כתובת דוא"ל‪______________________ :‬‬
‫נוסד בשנת _________‬
‫מספר עמותה‪_________________ :‬‬
‫מספר מוסד ציבורי‪___________ :‬‬
‫כתובת __________________ עיר ______________ מיקוד ___________ טל‪_______________ .‬‬
‫סטטוס הארגון‪ :‬עמותה ‪ /‬מוסד ציבורי ‪ /‬מלכ"ר‬
‫מטרת הארגון‪__________________________________________________________________ :‬‬
‫אנו הח"מ מבקשים לאשר לנו הלוואה בסך __________ שקלים‬
‫מטרת ההלוואה‪________________________________________________________________ :‬‬
‫סוג הערבות המוצע‪______________________________________________________________ :‬‬
‫מקור הכנסה להחזר ההלוואה‪_______________________________________________________ :‬‬
‫אני מאשר את הסכמתי לאימות הפרטים הנ"ל ע"י האגודה‪________.‬‬
‫חתימת היו"ר ____________________‬
‫(שם מלא) ______________________‬
‫חתימת הגזבר________________________‬
‫(שם מלא)‪___________________ :‬‬
‫טופס שלא ימולא על כל פרטיו לא יובא לדיון ‪ -‬אין לשלוח בקשות בפקסימיליה‬
‫לשימוש המשרד בלבד‬
‫הוחלט להקציב הלוואה בסך ____________________ שקלים‪.‬‬
‫הערות‪__________________________________________________________________________ :‬‬
‫_______________________________________________________________________________‬
‫אישור וחתימת חברי הוועד‪:‬‬
‫____________________‬
‫רחוב רבקה ‪29‬‬
‫ירושלים ‪9346143‬‬
‫דואר‪ :‬ת‪ .‬ד‪10424 .‬‬
‫ירושלים ‪9110401‬‬
‫____________________‬
‫____________________‬
‫טל'‪02 530 0777 :‬‬
‫פקס‪02 566 9504 :‬‬

Similar documents