פתרון שיעורי הבית בשותפויות מיום 22/05/2015

Transcription

פתרון שיעורי הבית בשותפויות מיום 22/05/2015
‫פתרון תרגילים בשותפות‬
‫פתרון תרגיל ‪10‬‬
‫ריבית על הון‬
‫ריבית ליצחק‬
‫משכורת‬
‫מענק‬
‫רווח לחלוקה‬
‫חשבון חלוקת רווחים‬
‫‪ 366,250 60,000‬רווח נקי‬
‫‪ 10,250 16,000‬ריבית משיכות‬
‫ריבית מאברהם‬
‫‪7,500 48,000‬‬
‫‪60000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫חו"ז אברהם ‪25% -‬‬
‫‪ 12,000 40,000‬ריבית על הון‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכות ‪ 20,000 3,000‬משכורת‬
‫ריבית הלוואה ‪ 50,000 7,500‬רווח‬
‫סיכום‬
‫יתרה‪:‬‬
‫‪ 82,000 50,500‬סיכום‬
‫‪ 31,500‬בזכות‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכות‬
‫חו"ז יצחק ‪35% -‬‬
‫‪18,000 60,000‬‬
‫‪16,000 3,750‬‬
‫‪70,000‬‬
‫סיכום‬
‫יתרה‬
‫‪ 104,000 63,750‬סיכום‬
‫‪ 40,250‬בזכות‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכות‬
‫חו"ז יעקב ‪40% -‬‬
‫‪30,000 80,000‬‬
‫‪80,000 3,500‬‬
‫סיכום‬
‫יתרה‬
‫‪ 110,000 83,500‬סיכום‬
‫‪ 26,500‬בזכות‬
‫ריבית על הון‬
‫ריבית הלוואה‬
‫רווח‬
‫ריבית על הון‬
‫רווח‬
‫חישוב ריבית על משיכות‬
‫‪20,000 ∗ 5% = 1,000‬‬
‫אברהם‬
‫‪20,000 ∗ 10% = 2,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪= 750‬‬
‫יצחק‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪= 3,000‬‬
‫∗ ‪20,000 ∗ 5%‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪40,000 ∗ 10%‬‬
‫‪3,750‬‬
‫סה"כ‬
‫‪= 500‬‬
‫יעקב‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪= 3,000‬‬
‫∗ ‪20,000 ∗ 5%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪60,000 ∗ 10%‬‬
‫‪3,500‬‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ ריבית משיכות ‪.₪ 10,250‬‬
‫הלוואה מיצחק לשותפות‬
‫‪8‬‬
‫‪= 16,000‬‬
‫‪12‬‬
‫הלוואה מהשותפות לאברהם‬
‫‪10‬‬
‫‪= 7,500‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪300,000 ∗ 8%‬‬
‫∗ ‪75,000 ∗ 12%‬‬
‫משכורת לאברהם‪ :‬שכר שנתי‬
‫‪4,000 ∗ 12 = 48,000‬‬
‫התקבל במהלך השנה‬
‫‪28,000‬‬
‫יתרה בחו"ז‬
‫‪20,000‬‬
‫פתרון תרגיל ‪11‬‬
‫שותף‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫הון מקורי‬
‫‪200,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪400,000‬‬
‫הון לחישוב‬
‫יחס חלוקת‬
‫רווחים‬
‫‪200,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪800,000‬‬
‫יחס‬
‫חלוקת‬
‫רווחים‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪50%‬‬
‫חישוב‬
‫‪200,000/800,000‬‬
‫‪400,000/800,000‬‬
‫פתרון תרגיל ‪12‬‬
‫הרווח של ב' בחלוקת הרווחים הינו ‪175,000 ∗ 20% = 35,000‬‬
‫כלומר מגיע לו משני השותפים האחרים ‪ ₪ 24,000‬נוספים‪.‬‬
‫חלקו של א ‪ 30%‬וחלקו של ג ‪ 50%‬ומכאן שההשלמה של א תהיה‬
‫‪30‬‬
‫‪= 9,000‬‬
‫‪80‬‬
‫וההשלמה של ג תהיה ‪= 15,000‬‬
‫‪50‬‬
‫‪80‬‬
‫∗ ‪24,000‬‬
‫∗ ‪24,000‬‬
‫בסוף התהליך חלקו של א ברווח יהיה ‪175,000 ∗ 30% − 9,000 = 43,500‬‬
‫וחלקו של ג ברווח יהיה ‪175,000 ∗ 50% − 15,000 = 72,500‬‬
‫פתרון תרגיל ‪13‬‬
‫ריבית על הון‬
‫ריבית ליצחק‬
‫משכורת‬
‫מענק‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכות‬
‫הפסד‬
‫סיכום‬
‫יתרה‪:‬‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכות‬
‫ריבית הלוואה‬
‫משכורת‬
‫הפסד‬
‫השלמה לתומר‬
‫סיכום‬
‫יתרה‬
‫חשבון חלוקת רווחים‬
‫‪ 118,600 64,800‬רווח נקי‬
‫ריבית משיכות‬
‫‪3,270 2,400‬‬
‫ריבית נעמה‬
‫‪7,000 96,000‬‬
‫‪ 40,260 5,930‬הפסד לחלוקה‬
‫חו"ז עומר ‪2/6 -‬‬
‫‪14,400 15,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪750‬‬
‫‪43,420 13,420‬‬
‫‪63,820 29,170‬‬
‫‪ 34,650‬בזכות‬
‫ריבית על הון‬
‫משכורת‬
‫השלמה‬
‫סיכום‬
‫חו"ז נעמה ‪3/6 -‬‬
‫‪ 21,600 45,000‬ריבית על הון‬
‫‪1,800‬‬
‫‪7,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪20,130‬‬
‫‪32,565‬‬
‫‪ 21,600 108,495‬סיכום‬
‫‪ -86,895‬בחובה‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכות‬
‫הפסד‬
‫השלמה לתומר‬
‫סיכום‬
‫יתרה‬
‫חו"ז תומר ‪1/6 -‬‬
‫‪28,800 36,000‬‬
‫‪2,400‬‬
‫‪720‬‬
‫‪1,930‬‬
‫‪6,710‬‬
‫‪10,855‬‬
‫‪33,130 54,285‬‬
‫‪ -21,155‬בחובה‬
‫ריבית על הון‬
‫ריבית הלוואה‬
‫מענק‬
‫סיכום‬
‫חישוב ריבית על הון‬
‫שותף‬
‫עומר‬
‫נעמה‬
‫תומר‬
‫שיעור‬
‫ריבית‬
‫הון‬
‫הון‬
‫‪9% 160,000‬‬
‫‪9% 240,000‬‬
‫‪9% 320,000‬‬
‫סה"כ‬
‫ריבית‬
‫על הון‬
‫‪14,400‬‬
‫‪21,600‬‬
‫‪28,800‬‬
‫‪68,400‬‬
‫חישוב ריבית על משיכות‬
‫‪10‬‬
‫עומר‬
‫‪= 750‬‬
‫נעמה‬
‫‪= 1,800‬‬
‫תומר‬
‫‪= 720‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,270‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪15,000 ∗ 6%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪45,000 ∗ 6%‬‬
‫∗ ‪36,000 ∗ 6%‬‬
‫הלוואה מהשותפות לנעמה ‪= 7,000‬‬
‫הלוואה מתומר לשותפות‬
‫‪= 2,400‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪120,000 ∗ 10%‬‬
‫∗ ‪80,000 ∗ 12%‬‬
‫חלוקת רווחים והשלמת רווח‬
‫ישנו הפסד לחלוקה בסך ‪ ₪ 40,260‬שחולק באופן הבא‪:‬‬
‫שותף‬
‫עומר‬
‫נעמה‬
‫תומר‬
‫רווח‪/‬הפסד‬
‫חלקו‬
‫בהפסד השלמה סופי‬
‫‪30,000 43,420 -13,420‬‬
‫‪-56,695 -36,565 -20,130‬‬
‫‪-17,565 -10,855 -6,710‬‬
‫חישוב ההשלמה של נעמה‬
‫ההפרש של תומר או‬
‫‪3‬‬
‫‪43,420 ∗ = 36,565‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪43,420 ∗ = 10,855‬‬
‫‪4‬‬
‫פתרון תרגיל ‪14‬‬
‫ריבית על הון‬
‫ריבית לנדיה‬
‫משכורת‬
‫מענק‬
‫רווח לחלוקה‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכות‬
‫חשבון חלוקת רווחים‬
‫‪ 326,035 70,000‬רווח נקי‬
‫‪ 16,475‬ריבית משיכות‬
‫‪6,210‬‬
‫ריבית מנטע‬
‫‪7,700 139,200‬‬
‫‪64,800‬‬
‫‪70,000‬‬
‫חו"ז נדיה ‪40% -‬‬
‫‪24,500 98,000‬‬
‫‪6,210‬‬
‫‪4,150‬‬
‫‪38,400‬‬
‫‪28,000‬‬
‫ריבית על הון‬
‫משכורת‬
‫מענק‬
‫רווח‬
‫סיכום‬
‫יתרה‪:‬‬
‫‪ 97,110 102,150‬סיכום‬
‫בחובה‬
‫‪-5,040‬‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכות‬
‫חו"ז רחלי ‪32% -‬‬
‫‪ 17,500 62,000‬ריבית על הון‬
‫‪ 30,000‬משכורת‬
‫‪4,700‬‬
‫‪ 22,400‬רווח‬
‫סיכום‬
‫יתרה‬
‫‪66,700‬‬
‫‪3,200‬‬
‫‪ 69,900‬סיכום‬
‫בזכות‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכות‬
‫ריבית הלוואה‬
‫חו"ז נטע ‪28% -‬‬
‫‪ 28,000 76,000‬ריבית על הון‬
‫‪ 44,300 7,625‬משכורת‬
‫‪ 19,600 7,700‬רווח‬
‫סיכום‬
‫יתרה‬
‫‪ 91,900 91,325‬סיכום‬
‫בזכות‬
‫‪575‬‬
‫חישוב ריבית על הון‬
‫שותף‬
‫נדיה‬
‫רחלי‬
‫נטע‬
‫שיעור‬
‫ריבית‬
‫הון‬
‫הון‬
‫‪7% 350,000‬‬
‫‪7% 250,000‬‬
‫‪7% 400,000‬‬
‫סה"כ‬
‫ריבית‬
‫על הון‬
‫‪24,500‬‬
‫‪17,500‬‬
‫‪28,000‬‬
‫‪70,000‬‬
‫חישוב ריבית על משיכות‪:‬‬
‫נדיה‬
‫‪= 4,150‬‬
‫רחלי‬
‫‪= 4,700‬‬
‫נטע‬
‫‪= 7,625‬‬
‫סה"כ‬
‫‪16,475‬‬
‫הלוואה לנטע‬
‫‪= 7,700‬‬
‫הלוואה מנדיה‬
‫‪= 6,210‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪(98,000 − 15,000) ∗ 15%‬‬
‫∗ ‪(62,000 − 15,000) ∗ 15%‬‬
‫∗ ‪(76,000 − 15,000) ∗ 15%‬‬
‫∗ ‪110,000 ∗ 12%‬‬
‫∗ ‪92,000 ∗ 9%‬‬
‫פתרון תרגיל ‪15‬‬
‫ריבית על הון‬
‫ריבית לילנה‬
‫משכורת‬
‫מענק‬
‫רווח לחלוקה‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכות‬
‫סיכום‬
‫יתרה‪:‬‬
‫חשבון חלוקת רווחים‬
‫‪ 304,720 96,000‬רווח נקי‬
‫ריבית משיכות‬
‫‪5,080‬‬
‫‪5,700‬‬
‫‪ 11,900 124,800‬ריבית משלומי‬
‫‪55,200‬‬
‫‪40,000‬‬
‫חו"ז אוריין ‪34% -‬‬
‫‪ 25,600 84,000‬ריבית על הון‬
‫‪ 31,200‬משכורת‬
‫‪2,360‬‬
‫‪ 13,600‬רווח‬
‫‪86,360‬‬
‫‪-15,960‬‬
‫‪ 70,400‬סיכום‬
‫בזכות‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכות‬
‫סיכום‬
‫יתרה‬
‫חו"ז ילנה ‪38% -‬‬
‫‪30,400 59,000‬‬
‫‪5,700 2,720‬‬
‫‪37,800‬‬
‫‪15,200‬‬
‫‪89,100 61,720‬‬
‫‪ 27,380‬בזכות‬
‫ריבית על הון‬
‫ריבית הלוואה‬
‫משכורת‬
‫רווח‬
‫סיכום‬
‫משיכה‬
‫ריבית הלוואה‬
‫חו"ז שלומי‪28% -‬‬
‫‪ 40,000 25,000‬ריבית על הון‬
‫‪ 30,000 11,900‬מענק‬
‫‪ 11,200‬רווח‬
‫סיכום‬
‫יתרה‬
‫‪ 81,200 36,900‬סיכום‬
‫‪ 44,300‬בזכות‬
‫חישוב ריבית על הון‬
‫שותף‬
‫אוריין‬
‫ילנה‬
‫שלומי‬
‫שיעור‬
‫ריבית‬
‫הון‬
‫הון‬
‫‪8% 320,000‬‬
‫‪8% 380,000‬‬
‫‪8% 500,000‬‬
‫סה"כ‬
‫ריבית‬
‫על הון‬
‫‪25,600‬‬
‫‪30,400‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪96,000‬‬
‫חישוב ריבית על משיכות‪:‬‬
‫אוריין‬
‫‪= 2,360‬‬
‫ילנה‬
‫‪= 2,720‬‬
‫הלוואה לשלומי‬
‫הלוואה מילנה‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪(84,000 − 25,000) ∗ 12%‬‬
‫∗ ‪(59,000 − 25,000) ∗ 12%‬‬
‫‪= 11,900‬‬
‫‪= 5,700‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪136,000 ∗ 15%‬‬
‫∗ ‪114,000 ∗ 10%‬‬