פתרון תרגילי חזרה לתרגילי חזרה בפחת ושותפויות

Transcription

פתרון תרגילי חזרה לתרגילי חזרה בפחת ושותפויות
‫פתרונות לתרגילי חזרה‬
‫פחת‬
‫תשובה לתרגיל מס' ‪3‬‬
‫נחשב את השיפור שבוצע ביום ‪94/4/1‬‬
‫בסיס לחישוב הפחת‬
‫פחת נצבר עד השיפור‬
‫ערך הנכס ליום השיפור‬
‫עלות השיפור‬
‫ערך הנכס לאחר שיפור‬
‫אורך חיים חדש‬
‫‪490,000‬‬
‫)‪(227,500‬‬
‫‪262,500‬‬
‫‪87,500‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪6.00‬‬
‫התשובה לשאלה ‪1‬‬
‫היא ב'‬
‫התשובה לשאלה ‪2‬‬
‫היא א'‬
‫שאלה ‪ – 3‬תשובה ג' להלן ההסבר‬
‫חישוב הוצאות הפחת לשנת ‪9//1‬‬
‫לשלושת החודשים שקדמו לשיפור ‪= 26,250‬‬
‫ל – ‪ 1‬החודשים לאחר השיפור‬
‫סה"כ פחת לשנת ‪9//1‬‬
‫‪= 75,000‬‬
‫‪---------‬‬‫‪101,250‬‬
‫‪3‬‬
‫∗‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪28‬‬
‫‪9‬‬
‫∗‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪21‬‬
‫∗ ‪490,000‬‬
‫∗ ‪350,000‬‬
‫שאלה ‪ – 4‬תשובה ב' להלן ההסבר‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫∗‪+5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12 = 87,500‬‬
‫‪21‬‬
‫∗‪6‬‬
‫∗ ‪350,000‬‬
‫שאלה ‪ – 5‬התשובה ד'‬
‫חישוב העלות המופחתת של הנכס ליום המכירה‬
‫עלות הנכס‬
‫עלות השיפור‬
‫פחת ליום השיפור‬
‫פחת לשנת ‪ 9//1‬לאחר שיפור‬
‫פחת לשנת ‪9/9/‬‬
‫עלות מופחתת ליום המכירה‬
‫‪500,000‬‬
‫‪87,500‬‬
‫)‪(227,500‬‬
‫)‪(75,000‬‬
‫)‪(87,500‬‬
‫‪197,500‬‬
‫חישוב רווח ההון‬
‫תמורה ממכירת הנכס‬
‫בניכוי עלות מופחתת‬
‫רווח הון‬
‫‪227,500‬‬
‫)‪(197,500‬‬
‫‪30,000‬‬
‫דרך נוספת לחישוב העלות המופחתת של הנכס ליום המכירה‬
‫בסיס לחישוב הפחת לאחר שיפור‬
‫בתוספת ערך שייר‬
‫פחת לשנת ‪ 9//1‬לאחר שיפור‬
‫פחת לשנת ‪9/9/‬‬
‫עלות מופחתת ליום המכירה‬
‫פתרונות לתרגילי חזרה‬
‫‪350,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫)‪(75,000‬‬
‫)‪(87,500‬‬
‫‪197,500‬‬
‫עמוד ‪1‬‬
‫תשובות לתרגיל ‪4‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 1‬ג'‬
‫עלות הנכס‬
‫ערך שייר‬
‫בסיס הפחת‬
‫פחת מצבר עד השיפור‬
‫ערך נכס ליום השיפור‬
‫עלות השיפור‬
‫ערך נכס לאחר שיפור‬
‫חישוב אורך חיים חדש‬
‫‪750,000‬‬
‫)‪(15,000‬‬
‫‪735,000‬‬
‫)‪(341,250‬‬
‫‪393,750‬‬
‫‪26,250‬‬
‫‪420,000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7+6‬‬
‫=‬
‫‪28‬‬
‫∗ ‪735,000‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 2‬ב'‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 3‬ב'‬
‫‪3‬‬
‫‪12‬‬
‫פחת מתחילת שנת ‪ 9/99‬ועד יום השיפור (‪ 3‬חודשים)‬
‫‪= 39,375‬‬
‫פחת מיום השיפור ועד לסוף ‪ 1( 9/99‬חודשים)‬
‫‪= 90,000‬‬
‫סה"כ הוצאות פחת לשנת ‪9/99‬‬
‫‪.₪ 129,375‬‬
‫∗‪6‬‬
‫‪28‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫∗‪6‬‬
‫‪21‬‬
‫∗ ‪735,000‬‬
‫∗ ‪420,000‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 4‬א'‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 5‬ד'‬
‫חישוב רווח או הפסד הון‬
‫תמורה נטו‬
‫עלות הנכס‬
‫פחת נצבר עד המכירה‬
‫עלות מופחתת‬
‫הפסד הון‬
‫פתרונות לתרגילי חזרה‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫∗‪+5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12 = 105,000‬‬
‫‪21‬‬
‫∗‪6‬‬
‫∗ ‪420,000‬‬
‫‪185,000‬‬
‫‪776,250‬‬
‫)‪(561,250‬‬
‫‪215,000‬‬
‫)‪(30,000‬‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫תשובות לתרגיל מס' ‪6‬‬
‫שאלה ‪ – 22‬תשובה ב'‬
‫נתון בשאלה כי הוצאות הפחת לתקופה של ‪ 9/‬חודשים מיום ‪ 9494/1‬ועד ליום ‪ 3949/4/1‬הן‬
‫‪ ₪ 9/0///‬מכאן שהוצאות הפחת לחודש הינן ‪ 0₪ 90///‬כלומר ‪ ₪ 9/0///‬לשנה‪.‬‬
‫אורך חיי הנכס לפני שיפור הינו ‪ 6‬שנים ולכן עלות הנכס = פחת שנתי ‪ X‬אורך חיי הנכס‬
‫‪24,000 ∗ 6 = 144,000‬‬
‫מיום הרכישה ועד ליום השיפור חלפו ‪ 91‬חודשים כלומר שנה וחצי כך שהפחת שנצבר מיום‬
‫הרכישה עד ליום השיפור הינו‬
‫‪24,000 ∗ 1.5 = 36,000‬‬
‫כעת נציב בטבלת השיפור‬
‫בסיס לחישוב הפחת‬
‫פ‪.‬נ‪ .‬עד השיפור‬
‫ערך הנכס ליום השיפור‬
‫עלות השיפור‬
‫ערך הנכס לאחר שיפור‬
‫אורך חיים חדש‬
‫פחת שנתי חדש‬
‫‪144,000‬‬
‫)‪(36,000‬‬
‫‪108,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪117,000‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪18,000‬‬
‫שאלה ‪ – 22‬תשובה ב'‬
‫הוצאות הפחת לשנת ‪9//1‬‬
‫הוצאות הפחת מתחילת השנה עד ליום ‪( 3949/4/1‬נתון) ‪20,000‬‬
‫מיום ‪ 94994/1‬ועד לסוף השנה (חודשיים לאחר שיפור)‬
‫‪= 3,000‬‬
‫סה"כ פחת לשנת ‪9//1‬‬
‫‪23,000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪18,000‬‬
‫שאלה ‪ – 33‬תשובה ד'‬
‫עלות‬
‫שיפור‬
‫סה"כ עלות‬
‫פחת נצבר עד השיפור‬
‫פחת מיום השיפור‬
‫עלות מופחתת‬
‫פתרונות לתרגילי חזרה‬
‫‪144,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪153,000‬‬
‫)‪(36,000‬‬
‫)‪(3,000‬‬
‫‪114,000‬‬
‫עמוד ‪3‬‬
‫תשובות לתרגיל מס' ‪7‬‬
‫שאלה ‪ – 1‬תשובה א'‬
‫לחישוב העלות המקורית של המבנה נחשב תחילה את הפחת השנתי‬
‫‪512,000‬‬
‫‪= 64,000‬‬
‫‪8‬‬
‫נכפול באורך החיים של המבנה ונקבל את הבסיס לחישוב הפחת‬
‫‪64,000 ∗ 25 = 1,600,000‬‬
‫‪1‬‬
‫נתון כי מרכיב הקרקע הינו כלומר הבסיס לחישוב הפחת הינו‬
‫‪3‬‬
‫‪1,600,000‬‬
‫‪= 2,400,000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫שאלה ‪ – 2‬תשובה ג'‬
‫סכום הטור ‪= 55‬‬
‫‪10∗11‬‬
‫‪2‬‬
‫=‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪𝑛∗(𝑛+1‬‬
‫‪2‬‬
‫מיום הרכישה ועד לתום שנת ‪ 9/9/‬חלפו ‪ /‬שנים ו‪ 1-‬חודשים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12 = 210,000‬‬
‫∗ ‪10 + 9 + 8 + 7 + 6‬‬
‫‪55‬‬
‫∗ ‪320,000 − 20,000 = 300,000‬‬
‫שאלה ‪ – 3‬תשובה ב'‬
‫חישוב רווח או הפסד ההון ממכירת המכונה‪ .‬נחשב תחילה את הפחת שנצבר עד המכירה‬
‫(חלפו ‪ 5‬שנים ו – ‪ 3‬חודשים)‬
‫‪3‬‬
‫∗ ‪10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪320,000 − 20,000 = 300,000‬‬
‫‪= 225,000‬‬
‫‪55‬‬
‫תמורה‬
‫עלות‬
‫פחת נצבר עד המכירה‬
‫הפסד הון‬
‫‪80,000‬‬
‫‪320,000‬‬
‫)‪(225,000‬‬
‫‪95,000‬‬
‫)‪(15,000‬‬
‫שאלה ‪ 4‬תשובה א'‬
‫מיום הרכישה ועד יום השיפור חלפו שנתיים ו‪ 1-‬חודשים כלומר ‪ 39‬חודשים‪ .‬בתקופה זו נסע‬
‫הרכב ‪ 3,000 ∗ 32 = 96,000‬קילומטרים מתוך ‪///0///‬‬
‫לכן הפחת שנצבר ליום השיפור הינו‬
‫‪96,000‬‬
‫∗ ‪160,000‬‬
‫‪= 38,400‬‬
‫‪400,000‬‬
‫פתרונות לתרגילי חזרה‬
‫עמוד ‪4‬‬
‫שאלה ‪ 5‬תשובה ג'‬
‫‪9000‬‬
‫פחת בשנת ‪ 9/99‬עד השיפור (‪ 3‬חודשים)‬
‫‪= 3,600‬‬
‫פחת לאחר שיפור (‪ 1‬חודשים)‬
‫‪= 10,134‬‬
‫סה"כ הוצאות פחת לשנת ‪9/99‬‬
‫‪13,734‬‬
‫∗ ‪160,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪27,000‬‬
‫‪357,000‬‬
‫∗ ‪134,000‬‬
‫שאלה ‪ – 6‬תשובה ד'‬
‫פחת מבנה (חושב בשאלה ‪)1‬‬
‫‪64,000‬‬
‫פחת ציוד (עד המכירה)‬
‫פחת רכב‬
‫‪= 15,000‬‬
‫‪13,734‬‬
‫סה"כ‬
‫‪92,734‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫∗‪6∗ +5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪55‬‬
‫∗ ‪300,000‬‬
‫תשובות לתרגיל מס' ‪2‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 1‬ד'‬
‫בסיס הפחת‬
‫פחת מצבר עד השיפור‬
‫ערך נכס ליום השיפור‬
‫עלות השיפור‬
‫ערך נכס לאחר שיפור‬
‫חישוב אורך חיים חדש (בק"מ)‬
‫‪160,000‬‬
‫)‪(51,200‬‬
‫‪108,800‬‬
‫‪11,200‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪112,000‬‬
‫∗ ‪160,000‬‬
‫‪350,000‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 2‬א'‬
‫פחת נצבר עד השיפור‬
‫‪51,200‬‬
‫פחת מיום השיפור עד הגניבה‬
‫‪= 13,600‬‬
‫סה"כ פחת נצבר עד הגניבה‬
‫‪64,800‬‬
‫‪34,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫∗ ‪120,000‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 3‬ב'‬
‫חישוב רווח או הפסד הון‬
‫תמורה נטו‬
‫עלות הנכס‬
‫פחת נצבר עד המכירה‬
‫עלות מופחתת‬
‫הפסד הון‬
‫פתרונות לתרגילי חזרה‬
‫‪100,000‬‬
‫‪171,200‬‬
‫)‪(64,800‬‬
‫‪106,400‬‬
‫)‪(6,400‬‬
‫עמוד ‪5‬‬
‫שותפויות‬
‫פתרון תרגיל ‪2‬‬
‫שאלה ‪ – 1‬תשובה ג'‬
‫הריבית על ההון שהיא בשיעור של ‪ 1%‬לשנה מסתכמת לסך של ‪.₪ 0/0///‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪= 875,000‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫יחס ההון יחושב כך ‪ :‬שיר ‪ ; -‬נטע ‪ ; -‬אדוה ‪-‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫סכום ההון של שיר הינו‬
‫‪1‬‬
‫‪= 125,000‬‬
‫‪7‬‬
‫שאלה ‪ – 2‬תשובה ב'‬
‫יחס חלוקת הרווחים‪ :‬שיר ‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫; נטע ‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫∗ ‪875,000‬‬
‫; אדוה ‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫חלקה של אדוה ברווח הינו ולחלקה ברווח הינו ‪ .₪ //0///‬נחשב את הרווח לחלוקה‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪40,000 ∗ = 180,000‬‬
‫‪2‬‬
‫חלוקת רווחים‬
‫חובה‬
‫ריבית הון ‪70,000‬‬
‫הלוואה‬
‫‪5,100‬‬
‫משכורת‬
‫‪54,900‬‬
‫לחלוקה‬
‫‪180,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪310,000‬‬
‫זכות‬
‫‪ 304,000‬רווח נקי‬
‫ריבית מש'‬
‫‪6,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪310,000‬‬
‫חישוב ריבית משיכות‪:‬‬
‫‪40,000 ∗ 5% = 2,000‬‬
‫שיר‬
‫נטע‬
‫‪= 2,000‬‬
‫אדוה‬
‫‪= 2,000‬‬
‫סה"כ ריבית משיכות‬
‫‪6,000‬‬
‫חישוב ריבית הלוואה‬
‫‪= 5,100‬‬
‫פתרונות לתרגילי חזרה‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪60,000 ∗ 5%‬‬
‫∗ ‪80,000 ∗ 5%‬‬
‫∗ ‪68,000 ∗ 10%‬‬
‫עמוד ‪6‬‬
‫שאלה ‪ – 3‬תשובה א'‬
‫חו"ז אדוה‬
‫משיכות‬
‫ריבית‬
‫חובה‬
‫‪80,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪5,100‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪22,900‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪68,000‬‬
‫‪82,000‬‬
‫זכות‬
‫הלוואה‬
‫חלק ברווח‬
‫משכורת‬
‫יתרה‬
‫סה"כ‬
‫פתרון תרגיל מס' ‪3‬‬
‫חישוב ריבית על משיכות העולות על ‪.₪ 9/0///‬‬
‫לירון‬
‫‪= 1,400‬‬
‫ליטל‬
‫‪= 1,820‬‬
‫עדן‬
‫‪= 600‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,820‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪(24,000 − 10,000) ∗ 12%‬‬
‫∗ ‪(36,000 − 10,000) ∗ 12%‬‬
‫∗ ‪(22,000 − 10,000) ∗ 12%‬‬
‫חישוב ריבית על הלוואה מליטל‬
‫‪= 4,500‬‬
‫חישוב ריבית על הלוואה מעדן‬
‫‪= 3,600‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪100,000 ∗ 6%‬‬
‫∗ ‪80,000 ∗ 9%‬‬
‫שאלה ‪ – 1‬תשובה ג'‬
‫חלוקת רווחים‬
‫חובה‬
‫ריבית‬
‫משכורת‬
‫‪4,500‬‬
‫‪60,000‬‬
‫רווח לחלוקה‬
‫‪100,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪164,500‬‬
‫זכות‬
‫‪ 157,080‬רווח נקי‬
‫ריבית משיכות‬
‫‪3,820‬‬
‫ריבית משותף‬
‫‪3,600‬‬
‫‪164,500‬‬
‫סה"כ‬
‫חו"ז לירון‬
‫חובה‬
‫משיכות‬
‫ריבית משיכה‬
‫יתרה‬
‫סה"כ‬
‫פתרונות לתרגילי חזרה‬
‫זכות‬
‫‪24,000‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪16,600‬‬
‫‪42,000‬‬
‫‪42,000‬‬
‫רווח‬
‫‪42,000‬‬
‫סה"כ‬
‫עמוד ‪7‬‬
‫חו"ז ליטל‬
‫חובה‬
‫משיכות‬
‫ריבית משיכה‬
‫‪36,000‬‬
‫‪1,820‬‬
‫יתרה‬
‫סה"כ‬
‫‪28,680‬‬
‫‪66,500‬‬
‫‪4,500‬‬
‫‪26,000‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪66,500‬‬
‫זכות‬
‫ריבית הלוואה‬
‫משכורת‬
‫רווח‬
‫סה"כ‬
‫חו"ז עדן‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫משיכות‬
‫ריבית משיכה‬
‫ריבית הלוואה‬
‫‪22,000‬‬
‫‪600‬‬
‫‪3,600‬‬
‫סה"כ‬
‫‪22,000‬‬
‫‪22,000‬‬
‫רווח‬
‫‪4,200‬‬
‫‪22,000‬‬
‫יתרה‬
‫סה"כ‬
‫שאלה ‪ – 2‬תשובה א'‬
‫שאלה ‪ – 3‬תשובה ד'‬
‫שאלה ‪ – 4‬תשובה ב'‬
‫סכום הטעות בחלוקה הוא‬
‫‪500,000 + 400,000 + 300,000 = 1,200,000 ∗ 5% = 60,000‬‬
‫כלומר ‪ ₪ 6/0///‬חולקו לפי חלוקת רווחים רגילה במקום להיות מחולקים כריבית על הון‪.‬‬
‫פרטים‬
‫ביטול‬
‫חלוקה‬
‫ריבית על הון‬
‫סה"כ‬
‫לירון‬
‫ליטל‬
‫עדן‬
‫סה"כ‬
‫)‪(25,200‬‬
‫‪15,000‬‬
‫)‪(10,200‬‬
‫)‪(21,600‬‬
‫‪20,000‬‬
‫)‪(1,600‬‬
‫)‪(13,200‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪11,800‬‬
‫)‪(60,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪0‬‬
‫שאלה ‪ – 5‬תשובה ג'‬
‫פתרונות לתרגילי חזרה‬
‫עמוד ‪8‬‬
‫פתרון תרגיל מס' ‪4‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 1‬ב'‬
‫חשבון חלוקת רווחים‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫‪ 207,885‬רווח נקי‬
‫‪80,000‬‬
‫ריבית הון‬
‫ריבית משיכות‬
‫‪6,290‬‬
‫הלוואה משותף ‪2,025‬‬
‫ריבית לשותף‬
‫‪6,250 110,400‬‬
‫משכורת‬
‫הפסד לחלוקה‬
‫‪22,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫מענק‬
‫‪242,425 242,425‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 2‬ג' ‪4,600 ∗ 12 − 16,600 = 38,600 :‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 3‬ג'‬
‫חו"ז אורן‬
‫חובה‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכה‬
‫הפסד‬
‫‪42,000‬‬
‫‪1,890‬‬
‫‪40,000‬‬
‫זכות‬
‫ריבית הון‬
‫‪16,000‬‬
‫משכורת‬
‫‪20,000‬‬
‫יתרה‬
‫‪47,890‬‬
‫‪83,890‬‬
‫‪83,890‬‬
‫החלק של אורן בהפסד יחושב כך‪:‬‬
‫הפסד לחלוקה‬
‫‪220222‬‬
‫רווח לנועה‬
‫‪020222‬‬
‫סה"כ לחלוקה‬
‫‪020222‬‬
‫חלקו של אורן‪:‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 4‬א'‬
‫חו"ז רותם‬
‫חובה‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכה‬
‫ריבית הלוואה‬
‫הפסד‬
‫‪54,000‬‬
‫‪2,160‬‬
‫‪6,250‬‬
‫‪32,000‬‬
‫‪94,410‬‬
‫‪40‬‬
‫∗ ‪72,000‬‬
‫‪= 40,000‬‬
‫‪72‬‬
‫זכות‬
‫‪ 25,600‬ריבית הון‬
‫‪ 38,600‬משכורת‬
‫‪ 30,210‬יתרה‬
‫‪94,410‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 5‬ג'‬
‫חו"ז נועה‬
‫חובה‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכה‬
‫מענק‬
‫יתרה‬
‫‪64,000‬‬
‫‪2,240‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪19,185‬‬
‫‪90,425‬‬
‫פתרונות לתרגילי חזרה‬
‫זכות‬
‫‪ 38,400‬ריבית הון‬
‫הלוואה‬
‫‪2,025‬‬
‫‪ 50,000‬רווח‬
‫‪90,425‬‬
‫עמוד ‪9‬‬
‫פתרון תרגיל מס' ‪5‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 1‬ג'‬
‫חשבון חלוקת רווחים‬
‫חובה‬
‫ריבית הון‬
‫הלוואה משותף‬
‫משכורת‬
‫מענק‬
‫רווח לחלוקה‬
‫זכות‬
‫‪ 475,920‬רווח נקי‬
‫ריבית משיכות‬
‫‪4,860‬‬
‫ריבית לשותף‬
‫‪4,500‬‬
‫‪50,280‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪96,000‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪485,280 485,280‬‬
‫חישוב ריבית על הון‬
‫‪217,500 ∗ 6% = 13,050‬‬
‫בני‬
‫‪4‬‬
‫∗ ‪(300,000 ∗ 6%) + (48,000 ∗ 6%‬‬
‫גדי‬
‫‪) = 18,960‬‬
‫דני‬
‫‪304,500 ∗ 6% = 18,270‬‬
‫סה"כ‬
‫‪50,280‬‬
‫‪12‬‬
‫חישוב ריבית משכירות‬
‫‪= 2,160‬‬
‫בני‬
‫‪7‬‬
‫גדי‬
‫‪= 700‬‬
‫דני‬
‫‪= 2,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪4,860‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪36,000 ∗ 8%‬‬
‫∗ ‪15,000 ∗ 8%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12‬‬
‫∗ ‪60,000 ∗ 8%‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 2‬ב'‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 3‬א'‬
‫חו"ז בני‬
‫חובה‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכה‬
‫יתרה‬
‫‪56,000‬‬
‫‪2,160‬‬
‫‪54,890‬‬
‫זכות‬
‫ריבית הון‬
‫‪13,050‬‬
‫משכורת‬
‫‪25,000‬‬
‫רווח‬
‫‪75,000‬‬
‫‪113,050‬‬
‫‪113,050‬‬
‫פתרונות לתרגילי חזרה‬
‫עמוד ‪11‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 4‬ב'‬
‫חו"ז גדי‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכה‬
‫‪35,000‬‬
‫‪700‬‬
‫יתרה‬
‫‪116,260‬‬
‫זכות‬
‫ריבית הון‬
‫‪18,960‬‬
‫הלוואה‬
‫‪3,000‬‬
‫מענק‬
‫‪10,000‬‬
‫‪ 120,000‬רווח‬
‫חובה‬
‫‪151,960‬‬
‫‪151,960‬‬
‫תשובה לשאלה ‪ – 5‬ג'‬
‫חו"ז דני‬
‫חובה‬
‫משיכה‬
‫ריבית משיכה‬
‫ריבית הלוואה‬
‫יתרה‬
‫‪80,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪4,500‬‬
‫‪68,770‬‬
‫זכות‬
‫ריבית‬
‫הון‬
‫‪18,270‬‬
‫משכורת‬
‫‪32,000‬‬
‫‪ 105,000‬רווח‬
‫‪155,270 155,270‬‬
‫פתרונות לתרגילי חזרה‬
‫עמוד ‪11‬‬