אבי הולצמן שוש טל בן עוז (כהן) יוכבד אייל דינלטון, רו;quot&ח יואל

Transcription

אבי הולצמן שוש טל בן עוז (כהן) יוכבד אייל דינלטון, רו;quot&ח יואל
‫אבי הולצמן‬
‫שוש טל‬
‫יוכבד )כהן( בן עוז‬
‫אייל דינלטון‪ ,‬רו"ח‬
‫יואל רטנר‪ ,‬רו"ח ועו"ד‬
‫ערכו‪ :‬צביקה הולנדר‬
‫נמרוד רטנר‬
‫מותאם למתכונת מבחני הגמר של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה‬
‫ושל לשכת רואי חשבון בישראל‬
‫הפצה‪:‬‬
‫חשבונתון בע"מ‬
‫ת‪.‬ד‪ ,333 .‬קרית‪-‬חיים‪ ,‬מיקוד‪2610104 :‬‬
‫טלפון‪ ,04-8421974 :‬פקס‪04-8421976 :‬‬
‫‪http: \\ www. heshbonatun.co.il‬‬
‫אפריל ‪2014‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫שם הנושא‬
‫‪0B‬‬
‫עמוד‬
‫‪ .1‬שיטות פחת ומכירת רכוש קבוע‬
‫אופי ומהות הרכוש הקבוע‬
‫קביעת העלות‬
‫מודל העלות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מודל הערכה מחדש ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הוצאות פחת‬
‫מושגים לחישוב הפחת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫רישום הוצאות הפחת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיטות לחישוב הפחת‬
‫שיטת הקו הישר ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיטת הרכיבים ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיטת שעות עבודה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיטת התפוקה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיטת סיכום הספרות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פחת לאחר שיפור‪ ,‬שיפוץ‪ ,‬או השבחה‬
‫סוגי השיפורים ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיטת הקו הישר ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיטת שעות עבודה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיטת התפוקה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיטת סיכום הספרות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שינוי אומדן ושיטה‬
‫שינוי אומדן ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שינוי שיטת הפחת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תיקון טעות בחישוב הפחת‬
‫שיחזור מרכיבים בחישוב הפחת‬
‫קו ישר‪ -‬שיחזור באמצעות פחת נצבר ‪. . . . . . . . . . . . .‬‬
‫קו ישר‪ -‬שיחזור באמצעות עלות מופחתת ‪. . . . . . . . . .‬‬
‫סיכום הספרות‪ -‬שיחזור באמצעות פחת נצבר ‪. . . . . . .‬‬
‫סיכום הספרות‪ -‬שיחזור באמצעות עלות מופחתת ‪. . . .‬‬
‫שיחזור המרכיבים בשיטות שעות עבודה ותפוקה ‪. . . . .‬‬
‫מכירת רכוש קבוע‬
‫פעולות מכירת רכוש קבוע ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫רישום פעולות המכירה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיחזור תאריך מכירת רכוש קבוע ‪. . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫החלפת נכסים‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪31‬‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪44‬‬
‫‪49‬‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪56‬‬
‫‪60‬‬
‫‪63‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪77‬‬
‫‪79‬‬
‫‪82‬‬
‫א‬
‫שם הנושא‬
‫‪ .2‬חשבונות המפעל התעשייתי‬
‫‪1B‬‬
‫מבוא‬
‫חשבונות הוצאות הייצור ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ייחוס הוצאות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫כלי עבודה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מכירת חומרי גלם ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מכירת פסולת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חשבון הייצור‬
‫דוחות כספיים‬
‫דוח רווח והפסד ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫דוח מאזן ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪2B‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪ .3‬שותפויות‬
‫מבוא‬
‫הגדרות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שותפות מוגבלת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הסכם השותפות‬
‫הרישום החשבונאי בשותפות‬
‫כרטיסי החשבון ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חשבון חלוקת רווחים ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הבטחת רווח מזערי ושיפוי שותף‬
‫תיקון חלוקת הרווח‬
‫מוניטין‬
‫שיטות להערכת המוניטין ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫רישום המוניטין ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫רישום הפרשה להפחתת נכסים ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הערכה מחדש‬
‫צירוף שותף לשותפות‬
‫שיטת התאמת הון ‪ /‬פרמיה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיטת מוניטין שמביא איתו השותף המצטרף ‪. . . . . . . .‬‬
‫שיטת מוניטין ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פרישת שותף‬
‫גישת התאמת הון ‪ /‬פרמיה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫גישת מוניטין ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מוניטין לא מיוחס ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פטירת שותף ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מיזוג שותפויות‬
‫פירוק שותפות‬
‫פירוק שותפות בשלב אחד ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פשיטת רגל של שותף ‪ /‬גרעון הון ‪. . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פירוק שותפות בשלבים ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ב‬
‫עמוד‬
‫‪113‬‬
‫‪113‬‬
‫‪115‬‬
‫‪116‬‬
‫‪117‬‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪125‬‬
‫‪129‬‬
‫‪135‬‬
‫‪135‬‬
‫‪137‬‬
‫‪137‬‬
‫‪139‬‬
‫‪144‬‬
‫‪145‬‬
‫‪148‬‬
‫‪149‬‬
‫‪162‬‬
‫‪162‬‬
‫‪165‬‬
‫‪168‬‬
‫‪173‬‬
‫‪175‬‬
‫‪182‬‬
‫‪182‬‬
‫‪187‬‬
‫‪191‬‬
‫שם הנושא‬
‫עמוד‬
‫‪ .4‬עסקאות במט"ח והטיפול בהפרשי שער‬
‫‪193‬‬
‫התקן החשבונאי‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫הגדרות ‪. .‬‬
‫‪193‬‬
‫‪194‬‬
‫עסקאות במטבע חוץ‬
‫הכרה ראשונית ‪194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫דיווח בתאריכי מאזן עוקבים ‪194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪195‬‬
‫עסקאות ייבוא‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫הקדמה‬
‫‪195‬‬
‫מושגי יסוד ‪195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫עלויות עיקריות ביבוא‪198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חוזי התקשרות מקובלים ‪198 . . . . . . . . . . . . . incoterms -‬‬
‫הרישום החשבונאי בייבוא סחורות ונכסים מחו"ל ‪204 . . .‬‬
‫‪206‬‬
‫עסקאות ייצוא‬
‫‪207‬‬
‫כל הסחורה הגיע לנמל‬
‫‪216‬‬
‫משלוח חלקי הגיע לנמל‬
‫‪ .5‬עסקה משותפת‬
‫‪225‬‬
‫מבוא‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫משותפת‬
‫בעסקה‬
‫מע"מ‬
‫‪226‬‬
‫פעולות מהותיות בעסקה משותפת‪226 . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הסכם בין השותפים לעסקה המשותפת ‪227 . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הרישום החשבונאי במתכונת העסקה המשותפת ‪228 . . . . .‬‬
‫כרטיסי החשבון לרישום פעולות העסקה המשותפת‪228 . . .‬‬
‫‪229‬‬
‫שיטות לרישום פעולות העסקה המשותפת‬
‫כל שותף רושם בספריו את הפעולות שהוא ביצע ‪229 . . . . .‬‬
‫כל שותף רושם בספריו את כל פעולות העסקה‪239 . . . . . . .‬‬
‫שותף אחד רושם את כל פעולות העסקה‪244 . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪249‬‬
‫עסקה משותפת הנמשכת מעבר לתאריך המאזן‬
‫מלאי והוצאות מראש ‪249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הוצאות מכירה ‪249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫דוחות כספיים‪249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חישוב עלות המלאי ‪250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫רישום המלאי והוצאות מראש‪253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪263‬‬
‫מכירת סחורה לעסקה המשותפת‬
‫‪267‬‬
‫עסקה משותפת במטבע חוץ‬
‫ייבוא ‪267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ייצוא ‪271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ג‬
‫שם הנושא‬
‫‪5B‬‬
‫עמוד‬
‫‪ .6‬משגור‬
‫‪276‬‬
‫מבוא‬
‫תנאי המשגור ‪276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הוצאות מימון במשגור ‪277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מע"מ בעסקת המשגור ‪277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪278‬‬
‫חשבוניות המס מונפקות מטעמו של השוגר‬
‫כרטיסי החשבון בספרי השוגר ‪278 . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫כרטיסי החשבון בספרי השגיר ‪279 . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫החזרות סחורה במשגור ‪283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫סחורות שאבדו או ניזוקו ‪284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪291‬‬
‫חשבוניות המס מונפקות מטעמו של השגיר‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫כרטיסי החשבון בספרי השוגר ‪. . . . . . .‬‬
‫‪291‬‬
‫כרטיסי החשבון בספרי השגיר ‪292 . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪299‬‬
‫עסקת משגור הנמשכת מעבר ליום המאזן‬
‫מלאי סופי במשגור ‪299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הוצאות מראש במשגור ‪299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הוצאות מכירה ‪299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪306‬‬
‫משגור עם שגיר בחו"ל‬
‫מלאי במשגור ‪306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מע"מ ‪306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪ .7‬עמותות ואגודות‬
‫מבוא‬
‫מטרות העמותה ויסודה‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫התקנון ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫החברים ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מוסדות העמותה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חובת מינוי רואה חשבון ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ניהול חשבונות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פירוק ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שונות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הגדרות עמותה ‪ /‬מלכ"ר‬
‫חוק העמותות‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חוק מס ערך מוסף‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פקודת מס הכנסה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חוק החברות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫נוסח משולב גילוי דעת מס' ‪ 69‬ותקן חשבונאות מס' ‪. .5‬‬
‫שיטת ניהול החשבונות‬
‫עקרונות כלליים בנוגע לניהול כספים‪. . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫התוספת השנייה לחוק‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ד‬
‫‪310‬‬
‫‪310‬‬
‫‪310‬‬
‫‪311‬‬
‫‪311‬‬
‫‪312‬‬
‫‪313‬‬
‫‪314‬‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪316‬‬
‫‪316‬‬
‫‪316‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪318‬‬
‫‪318‬‬
‫‪318‬‬
‫שם הנושא‬
‫בסיסי דיווח‬
‫בסיס הצבירות ובסיס מזומנים ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ההבחנה בין בסיסי דיווח לבין שיטת ניהול חשבונות‪. . .‬‬
‫אופן הדיווח החשבונאי‬
‫עריכת הדוח הכספי‪. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..‬‬
‫גילוי דעת ‪ 69‬ותקן ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5‬‬
‫דוחות כספיים מאוחדים ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מאזן ודוח על הפעילות‬
‫דוח על הפעילות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .‬‬
‫מאזן‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בלאי‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪6B‬‬
‫עמוד‬
‫‪320‬‬
‫‪320‬‬
‫‪321‬‬
‫‪322‬‬
‫‪322‬‬
‫‪322‬‬
‫‪324‬‬
‫‪328‬‬
‫‪329‬‬
‫‪329‬‬
‫‪335‬‬
‫‪ .8‬קבלן מבצע‬
‫‪347‬‬
‫סוגי הקבלנים ואופי העבודות הנעשות על ידם‬
‫קבלן בונה ‪347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫קבלן מבצע ‪347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫עבודה על פי חוזה ביצוע ‪347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הקמת בניינים למכירה ‪347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪348‬‬
‫ייחוס עלויות ישירות ועקיפות‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫מרכיבי עלויות העבודה ‪. .‬‬
‫‪348‬‬
‫עלויות אחרות ‪348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫עלויות טרום חוזה ‪348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪349‬‬
‫הכרה בהכנסה‬
‫מרכיבי ההכנסות של הקבלן ‪349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫כללי ההכרה בהכנסה בעבודות על פי חוזה ביצוע ‪350 . . . . .‬‬
‫‪350‬‬
‫קביעת שיעור ההשלמה‬
‫קביעת שיעור ההשלמה על בסיס העלות ‪350 . . . . . . . . . . .‬‬
‫חשבון עבודות בביצוע ‪351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫קביעת שיעור ההשלמה על בסיס הנדסי‪359 . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בסיס אספקה של יחידות ‪365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫קיבוץ ופיצול עבודות ‪365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שינויים ותוספות לחוזה הביצוע ‪365 . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪366‬‬
‫הכרה בהפסדים‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫תקופתי‬
‫הפסד‬
‫‪366‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫מצטבר‬
‫הפסד‬
‫‪367‬‬
‫‪373‬‬
‫עלויות מימון‪ ,‬מכירה‪ ,‬הנהלה וכלליות‬
‫עלויות מימון ‪373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫עלויות מכירה הנהלה וכלליות ‪373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪374‬‬
‫הצגה בדוחות הכספיים‬
‫דוח מאזן ‪374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫דוח רווח והפסד ‪375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ה‬
‫שם הנושא‬
‫עמוד‬
‫‪7B‬‬
‫‪ .9‬קבלן בונה‬
‫‪384‬‬
‫מבוא‬
‫‪384‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫פרויקט‬
‫‪384‬‬
‫מכירה ‪384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫סך עלויות הפרויקט ‪384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫סך הכנסות הפרויקט ‪385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיעור העלות החזוי ליתרת הפרויקט ‪385 . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שיעור ההשלמה של הפרויקט ‪385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪385‬‬
‫תנאים להכרה בהכנסה מפרויקט‬
‫‪386‬‬
‫קביעת ההכנסה וההוצאה לתקופת הדיווח‬
‫‪386‬‬
‫הפרשה להפסדים‬
‫‪387‬‬
‫עלויות הפרויקט‬
‫עלויות ישירות‪387 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫עלויות משותפות ‪387 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪388‬‬
‫עלויות אשראי‪ ,‬הנהלה‪ ,‬מכירה ואחרות‬
‫‪389‬‬
‫עסקאות קומבינציה‬
‫‪389‬‬
‫הצגה וגילוי בדוחות הכספיים‬
‫‪8B‬‬
‫‪ .10‬רשויות מקומיות‬
‫‪404‬‬
‫רשות מקומית‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫יסוד‬
‫מושגי‬
‫‪404‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫‪404‬‬
‫‪404‬‬
‫מאפייני הנהלת החשבונות‬
‫סוגי תקציב‪405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫העברה מסעיף לסעיף‪405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫התקציב הרגיל ‪405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תקציב בלתי רגיל ‪406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הקשר בין התקציב הבלתי רגיל לתקציב הרגיל ‪406 . . . . . .‬‬
‫‪407‬‬
‫מערך החשבונות של רשות מקומית‬
‫המגבלות העיקריות של שיטת המזומנים ‪407 . . . . . . . . . . .‬‬
‫הגדרות ‪407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫קבצים ראשיים ‪408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ספרי עזר ‪409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪410‬‬
‫הדיווחים ברשות המקומית‬
‫דין וחשבון חודשי ‪410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫דין וחשבון רבעוני ‪410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫דין וחשבון שנתי ‪410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪412‬‬
‫מבנה הדוחות הכספיים ברשויות מקומיות‬
‫‪414‬‬
‫אופן הרישום בספרי הרשות‬
‫הכללים להכרה בהכנסות‪414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הכללים להכרה בהוצאות ‪419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪423‬‬
‫מספר החשבון התקציבי‬
‫ו‬