נוסחאות הפחת שיטת הקו הישר בסיס הפחת פחת שנתי = אורך חיי הנכס תחפה

Transcription

נוסחאות הפחת שיטת הקו הישר בסיס הפחת פחת שנתי = אורך חיי הנכס תחפה
‫נוסחאות הפחת‬
‫שיטת הקו הישר‬
‫בסיס הפחת‬
‫פחת שנתי =‬
‫אורך חיי הנכס‬
‫פחת שנתי = בסיס הפחת𝐗שיעור הפחת‬
‫פחת נצבר‬
‫פחת שנתי =‬
‫מספר השנים שחלפו‬
‫פחת נצבר = פחת שנתי 𝐗 מספר השנים שחלפו‬
‫פחת נצבר‬
‫מספר השנים שחלפו =‬
‫פחת שנתי‬
‫המרה של שנים לאחוזים =‬
‫המרה של אחוזים לשנים =‬
‫𝟎𝟎𝟏‬
‫מספר שנים‬
‫𝟎𝟎𝟏‬
‫שיעור הפחת‬
‫עלות מופחתת = עלות – פחת נצבר‬
‫עלות מופחתת = פחת שנתי ‪ X‬מס' השנים‬
‫שנותרו ‪ +‬ערך שייר‬
‫פחת שנתי =‬
‫עלות מופחתת‪−‬ערך שייר‬
‫מספר השנים שנותרו‬
‫שיטת סיכום ספרות‬
‫פחת שנתי = בסיס הפחת ∗‬
‫פחת נצבר = בסיס הפחת *‬
‫משקל אותה שנה‬
‫סכום הטור‬
‫משקלות שחלפו‬
‫עלות מופחתת = בסיס הפחת *‬
‫סכום הטור‬
‫משקלות שנותרו‬
‫סכום הטור‬
‫‪ +‬ערך שייר‬
‫הערה חשובה‪:‬‬
‫במקרה של שיפור נוצר נכס חדש עם טור‬
‫חדש גם אם השיפור לא האריך את חיי‬
‫הנכס‪.‬‬
‫שיטת התפוקה ‪ /‬שעות עבודה‬
‫פחת שנתי = בסיס הפחת *‬
‫יחידות שיוצרו באותה שנה‬
‫סך הכל יחידות‬
‫פחת נצבר = בסיס הפחת *‬
‫יחידות שיוצרו מיום רכישת הנכס‬
‫סך הכל יחידות‬
‫עלות מופחתת = בסיס הפחת *‬
‫יחידות שנותרו לנכס‬
‫סך הכל יחידות‬
‫‪ +‬ערך שייר‬

Similar documents