בנק הפועלים מעניק הטבות לעמיתי רום, המפורטות בדף ההסדר.

Transcription

בנק הפועלים מעניק הטבות לעמיתי רום, המפורטות בדף ההסדר.
‫‪1‬‬
‫תאריך‪825/58028 :‬‬
‫הצעה להסדר הטבות בנקאיות לעמיתי בתי השקעות‬
‫בנק הפועלים מתכבד להציע לעמיתים מגוון רחב של הלוואות‪:‬‬
‫‪ .1‬הלוואות להפקדה בקופת גמל ‪ /‬קרן השתלמות וקרן מרכזית לפיצויים‪ ,‬ההלוואות מיועדות לעמיתים‬
‫אשר מעוניינים להפקיד בקופת הגמל ולנצל את הטבות המס‪.‬‬
‫(הלוואה מספר ‪)5/5/-201‬‬
‫‪ .2‬הלוואת גישור כנגד נכסים פיננסיים – קופת גמל וקרן השתלמות נזילות ומשועבדות לבנק‪.‬‬
‫סכום ההלוואה‪:‬‬
‫ללקוחות הבנק מקבלי משכורת בבנק הפועלים – עד ‪ 09%‬משווי הנכס הפיננסי ועד ‪₪ 199,999‬‬
‫(הנמוך מביניהם)‪.‬‬
‫ללקוחות הבנק שאינם מקבלים משכורת בחשבונם בבנק הפועלים‪ -‬עד ‪ 57%‬משווי הנכס הפיננסי ועד‬
‫‪( ₪ 07,999‬הנמוך מביניהם)‪.‬‬
‫(הלוואה מספר ‪)2500-065‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .0‬הלוואת גישור כנגד קרן השתלמות לא נזילה – ותק ‪ 3‬שנים לפחות בקרן ההשתלמות‪.‬‬
‫סכום ההלוואה‪:‬‬
‫ללקוחות הבנק מקבלי משכורת בבנק הפועלים – עד ‪ 09%‬משווי הנכס הפיננסי ועד ‪₪ 09,999‬‬
‫(הנמוך מביניהם)‪.‬‬
‫ללקוחות הבנק שאינם מקבלים משכורת בחשבונם בבנק הפועלים‪ -‬עד ‪ 09%‬משווי הנכס הפיננסי ועד‬
‫‪( ₪ 07,999‬הנמוך מביניהם)‪.‬‬
‫(הלוואה מספר ‪)2500-8/3‬‬
‫‪ .4‬הלוואה לכל מטרה לשכיר ולעצמאי בהחזר חודשי – כנגד שיעבוד קופת גמל ‪ 5‬קרן השלמות‪.‬‬
‫סכום ההלוואה‪:‬‬
‫ללקוחות הבנק מקבלי משכורת בבנק הפועלים – עד ‪ 09%‬משווי הנכס הפיננסי ועד ‪₪ 09,999‬‬
‫(הנמוך מביניהם)‪.‬‬
‫ללקוחות הבנק שאינם מקבלים משכורת בחשבונם בבנק הפועלים‪ -‬עד ‪ 57%‬משווי הנכס הפיננסי ועד‬
‫‪( ₪ 07,999‬הנמוך מביניהם)‪.‬‬
‫(הלוואה מספר ‪)2///-065‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .7‬הלוואה לכל מטרה לשכיר ולעצמאי בהחזר חודשי – לעמיתי קרן השתלמות לא נזילה ותק של ‪3‬‬
‫שנים לפחות בקרן ההשתלמות‪.‬‬
‫סכום ההלוואה‪:‬‬
‫ללקוחות הבנק מקבלי משכורת בבנק הפועלים – עד ‪ 57%‬משווי הנכס הפיננסי ועד ‪₪ 09,999‬‬
‫(הנמוך מביניהם)‪.‬‬
‫ללקוחות הבנק שאינם מקבלים משכורת בחשבונם בבנק הפועלים‪ -‬עד ‪ 57%‬משווי הנכס הפיננסי ועד‬
‫‪( ₪ 07,999‬הנמוך מביניהם)‪.‬‬
‫(הלוואה מספר ‪)2///-8/3‬‬
‫הערות‬
‫‪ .1‬הצעה זו תקפה עד לתאריך ‪01.12.12‬‬
‫‪ .2‬מתן ההלוואות המפורטות בסעיפים להלן והביטחונות יאושרו בכפוף לשיקול בעל הסמכות‬
‫למתן אשראי בסניף‪ .‬אין לראות בפרסום זה משום התחייבות למתן אשראי‬
‫‪ .0‬כל האמור בהצעה זו אינו בגדר של ייעוץ להשקעה‪ ,‬המלצה או חוות דעת ונועד לשמש‬
‫כהבהרה והסבר בלבד ואינו מהווה תחליף וכפוף להוראת החוק‪.‬‬
‫‪ .4‬עמיתים ששייכים לגופים ולמוסדות להם יש הסדר עם בנק אחר יוכלו לפי בקשתם לבחור את‬
‫אותו מוסד‪.‬‬
‫‪ .7‬הבנק רשאי לשנות את התנאים‪ ,‬ההטבות ‪ /‬שירותים וההסדר כולו או חלקו או להפסיקו בכל‬
‫עת‪.‬‬
‫‪ .0‬התנאים המחייבים הם אלה המפורטים בטפסי ההצטרפות של כל שירות ושירות כפי שיחתמו‬
‫ע"י הלקוח‪.‬‬
‫‪ .5‬אין לפרסם את תוכן הסדר זה ללא קבלת הסכמת הבנק‪.‬‬
‫‪ .0‬על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהסדר זה על העמית להזדהות כעמית בית ההשקעות‬
‫ולדרוש בכל פנייה מימוש ההטבות המפורטות בעת קבלת השירות‪.‬‬
‫‪ .0‬הריבית המתואמת נכונה ליום ‪.17.97.12‬‬
‫‪ .19‬ריבית הפריים נכון ליום ‪ 17.97.12‬הינה ‪.4%‬‬

Similar documents