מספר מסמכים שיש לצרף לטופס הערות תשלומים סכום מרבי מטרת ההלוואה ההלוו

Transcription

מספר מסמכים שיש לצרף לטופס הערות תשלומים סכום מרבי מטרת ההלוואה ההלוו
‫מסמכים‬
‫הבקשה‬
‫שם ההלוואה‬
‫מטרת ההלוואה‬
‫הלוואת ועד‬
‫תקציבית‬
‫לכל מטרה‬
‫רכישת‪/‬בנייה‬
‫דירה‬
‫לרכישה או בניה עצמית‬
‫של דירה יחידה‬
‫סיוע לבן‪/‬בת‬
‫ברכישה‪/‬בניה‬
‫סיוע לרכישת דירה‪/‬בניה‬
‫עבור כל בן‪/‬בת‬
‫שיש לצרף‬
‫לטופס‬
‫סכום מרבי‬
‫מספר‬
‫תשלומים‬
‫מרבי‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫הלוואה זו תועמד ללא צורך בכל אסמכתא מיוחדת‪.‬‬
‫‪₪ 00888‬‬
‫‪63‬‬
‫*גמלאים אינם זכאים להלוואה זו‪.‬‬
‫הלוואות דיור ‪ -‬סך ההלוואה במצטבר להם רשאי העובד בהלוואות אלו לא יעלה על ‪.₪ 001,111‬‬
‫ברכישת דירה ראשונה ‪ -‬חוזה‬
‫רכישה‪.‬‬
‫רק למימון דירה יחידה‪ 0‬בארץ‪ 0‬בבעלות העובד ובן הזוג‪.‬‬
‫בהחלפת דירה – חוזה מכירה‬
‫ורכישה‪.‬‬
‫בהחלפת דירה יבחן חוסר במימון (סכום ההלוואה לא יעלה על‬
‫הפער החיובי בין עלות הדירה הנרכשת לדירה הנמכרת)‪.‬‬
‫בבנייה עצמית‪ -‬יש להציג היתר‬
‫בניה והסכם עם קבלן או היתר‬
‫‪₪ 080888‬‬
‫‪028‬‬
‫כחריג לעניין הלוואה זו‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫בניה וקבלות בגין הוצאות בניה‪.‬‬
‫בכל מקרה יש לצרף הצהרת עובד‬
‫ב‪.‬‬
‫הזכאות לקבלתה במקרה של רכישת דירה הינה למשך‬
‫שנה מיום חתימת ההסכם או חצי שנה מיום הכניסה‬
‫לדירה בהתאם להסכם הרכישה (המאוחר מביניהם)‪.‬‬
‫מחזור הלוואה מסוג זה יתאפשר אחת ל‪ 0 -‬שנים בלבד‪.‬‬
‫המדינה ובן הזוג כי זו הדירה‬
‫היחידה בארץ בבעלותם‪.‬‬
‫‪ 1‬מספר תשלומים מרבי לגמלאים הינו ‪ 06‬חודשים‪.‬‬
‫המסמכים הנדרשים לקבלת‬
‫הלוואת " רכישת‪/‬בנייה דירה"‬
‫‪₪ 080888‬‬
‫‪028‬‬
‫ההערות של הלוואת "רכישת‪/‬בנייה דירה" בהתאמות הנדרשות‬
‫ובנוסף יובהר כי ההלוואה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד עבור‬
‫שם ההלוואה‬
‫מטרת ההלוואה‬
‫מסמכים‬
‫הבקשה‬
‫שיש לצרף‬
‫לטופס‬
‫סכום מרבי‬
‫מספר‬
‫תשלומים‬
‫מרבי‬
‫בהתאמות הנדרשות (הגורמים‬
‫המצהירים) ובנוסף להם זיהוי‬
‫הקשר המשפחתי באמצעות ספח‬
‫ת‪.‬ז‪ .‬מקורי‪.‬‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫כל בן‪/‬בת‪.‬‬
‫גובה ההלוואה המאושר לא יעלה על ‪ 08%‬מסכום קבלות ‪/‬‬
‫חשבוניות מס שהוצגו‪.‬‬
‫שיפוצים‪0‬‬
‫הרחבת מבנה‬
‫שיפוצים יסודיים בדירה‬
‫או תוספת בניה לבית‬
‫קיים אשר בבעלות העובד‪.‬‬
‫קבלות‪/‬חשבוניות מס על תשלום‬
‫בגין רכישת חומרי הגלם ו‪/‬או‬
‫השירות‪.‬‬
‫‪₪ 080888‬‬
‫בהרחבת מבנה‪ -‬היתר בניה בתוקף‬
‫להרחבה על שם עובד המדינה או‬
‫בן זוגו‪.‬‬
‫‪028‬‬
‫שיפוצים יסודיים מוגדרים כתיקון או חיזוק יסודות המבנה‪0‬‬
‫התקנת (לא תיקון) מערכת קירור וחימום לרבות דוד שמש‬
‫ומשאבת חום‪ 0‬שיפוץ או החלפת צנרת‪ 0‬החלפת תשתית החשמל‬
‫(שינוי מול חברת החשמל)‪ 0‬רכישת מטבח‪ 0‬החלפת ריצוף‪0‬‬
‫צביעה‪ 0‬התקנת סורגים וכל שיפוץ הדומה במהותו לשיפוצים‬
‫אלו‪.‬‬
‫היה ועובד מימש את הסכום המרבי להלוואה זו‪ 0‬מחזור‬
‫הלוואה יתאפשר אחת ל‪ 0 -‬שנים בלבד‪.‬‬
‫שם ההלוואה‬
‫מטרת ההלוואה‬
‫רישום לבית‬
‫אבות‬
‫רישום לבית אבות‬
‫מסמכים‬
‫הבקשה‬
‫שיש לצרף‬
‫לטופס‬
‫סכום מרבי‬
‫מספר‬
‫תשלומים‬
‫מרבי‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫מותנה בהוכחת תשלום על רישום‬
‫הורה לבית אבות‪.‬‬
‫בנוסף לדרישות אלו נדרש זיהוי‬
‫הקשר המשפחתי באמצעות ת‪.‬ז‪.‬‬
‫וספח של המסתייע‪.‬‬
‫‪₪ 200888‬‬
‫‪38‬‬
‫יובהר כי ההלוואה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד‪.‬‬
‫הלוואות לאירועים מיוחדים ‪ -‬סך ההלוואה במצטבר להם רשאי העובד בהלוואות אלו לא תעלה על ‪ 0₪ 080888‬למעט כבוד אחרון‪.‬‬
‫נישואין‪ 0‬הולדת‬
‫בן‪/‬בת‪ 0‬בר‪/‬בת‬
‫מצווה‪/‬נדר‬
‫הוכחת רישום במוסד המוסמך ‪/‬‬
‫תעודת נישואין ‪ /‬הצהרת עו"ד‬
‫לנישואי העובד או כל אחד בדבר הנישואין‪.‬‬
‫מילדיו‪ .‬להולדת בן‪/‬בת‪0‬‬
‫זיהוי הקשר המשפחתי והמועד‬
‫לבר‪ /‬בת מצווה ולנדר‪.‬‬
‫המיוחד באמצעות ספח ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪₪ 200888‬‬
‫‪38‬‬
‫אין הגבלה על מספר ההלוואות‪ 0‬אך בכפוף לסכום ההלוואות‬
‫המצטבר לאירועים ‪.‬‬
‫הלוואת נדר תתאפשר לילד עד גיל ‪.01‬‬
‫מקורי‪ 0‬ככל שהדבר רלוונטי (ילד)‪.‬‬
‫כבוד אחרון‬
‫להוצאות אבל לבן משפחה‬
‫מקרבה ראשונה של עובד‬
‫המדינה או בן‪/‬בת זוג‬
‫ספח ת‪.‬ז‪( .‬ככל שרלוונטי) להוכחת‬
‫הקשר המשפחתי ותעודת פטירה‪.‬‬
‫‪₪ 90888‬‬
‫‪38‬‬
‫קרוב משפחה מדרגה ראשונה כהגדרתו בתקשי"ר‪ .‬הלוואה זו‬
‫לא תיכלל במגבלת הסכום המצטבר להלוואות לאירועים‬
‫מיוחדים‪.‬‬
‫מסמכים‬
‫הבקשה‬
‫שיש לצרף‬
‫לטופס‬
‫שם ההלוואה‬
‫מטרת ההלוואה‬
‫הלוואה‬
‫להוצאות‬
‫מיוחדות‬
‫הוצאות רפואיות‪/‬הוצאות‬
‫משפטיות‪/‬הסתבכות‬
‫כלכלית‬
‫הלוואה לרכישת‬
‫זכויות גמלה‬
‫רכישת תקופה ארעית‬
‫ו‪/‬או חוזה מיוחד ו‪/‬או‬
‫חופשה ללא תשלום ו‪/‬או‬
‫תקופה שעבורה קיבל‬
‫פיצויים‬
‫טופס אישור לרכישת זכויות‪ 0‬כולל‬
‫פירוט סכום הרכישה חתום על ידי‬
‫מנהל מחלקת משכורת במשרד‬
‫הממשלתי‪.‬‬
‫מיועדת ללימודים‬
‫במוסדות להשכלה גבוהה‬
‫אישור קבלה ללימודים‪ 0‬אישור על‬
‫סכום מרבי‬
‫מספר‬
‫תשלומים‬
‫מרבי‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫הלוואות מיוחדות‬
‫גובה ההלוואה לא יעלה על ‪ 08%‬מסך ההוצאה‪.‬‬
‫קבלות ‪ /‬חשבוניות מס ומסמכים‬
‫משפטיים לפי העניין‪.‬‬
‫הלוואה להשכלה‬
‫גבוהה‬
‫בארץ לעובד‪ 0‬זוגתו‬
‫ולילדיו‬
‫בהסתבכות כלכלית יש לצרף‬
‫מכתב תחקיר והמלצה מעובד‬
‫רווחה של המשרד ותדפיס תנועות‬
‫עו"ש של החודשיים האחרונים‪.‬‬
‫גובה שכר הלימוד השנתי‪0‬‬
‫מלבד בקשות להוצאות רפואיות‪ 0‬כלל הבקשות יובאו לדיון‬
‫בוועדת החריגים‪.‬‬
‫‪₪ 180888‬‬
‫‪028‬‬
‫יתרת חובה בחשבון העו"ש לא תהווה עילה למתן הלוואה‬
‫להסתבכות כלכלית והלוואה זו לא מיועדת לכיסוי יתרת חובה‪.‬‬
‫עלויות משפטיות לצורך עשיית עושר לא יהוו עילה למתן‬
‫הלוואה להוצאות משפטיות‪.‬‬
‫עד ‪02‬‬
‫משכורות‬
‫לפנסיה‬
‫‪028‬‬
‫תוקף טופס האישור עד חודשיים מביצוע חישוב סכום‬
‫הרכישה‪.‬‬
‫ניתן לקבל הלוואה עבור לימודי העובד‪ 0‬זוגתו וילדיו‪.‬‬
‫‪₪ 080888‬‬
‫‪63‬‬
‫עד לסכום מצטבר של ‪₪ 080888‬‬
‫קבלה על תשלום מקדמת שכר‬
‫שם ההלוואה‬
‫מטרת ההלוואה‬
‫הלוואה למרכוז‬
‫חובות‬
‫כיסוי חובות העובד בגין‬
‫הלוואות נשוא מכרז זה‬
‫רכישת רכב‬
‫רכישת רכב חדש או יד‬
‫שניה‬
‫מסמכים‬
‫הבקשה‬
‫שיש לצרף‬
‫לטופס‬
‫סכום מרבי‬
‫מספר‬
‫תשלומים‬
‫מרבי‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫הלימוד‪.‬‬
‫ספח ת‪.‬ז‪( .‬ככל שרלוונטי) להוכחת‬
‫הקשר המשפחתי‪.‬‬
‫מכתב בקשה של העובד‪ 0‬המלצה‬
‫של עובד רווחה‪0‬‬
‫‪₪ 180888‬‬
‫‪028‬‬
‫הצהרת העובד על גבי טופס‬
‫ההגבלות‬
‫לעניין‬
‫ההלוואה‬
‫הנובעות מקבלת הלוואה זו‪.‬‬
‫כל הבקשות בגין הלוואה זו יועברו לוועדת החריגים‪ .‬ביצוע‬
‫הלוואת מרכוז מגביל את העובד בקבלת הלוואות חדשות מכל‬
‫סוג שהוא למשך מחצית מתקופת הלוואת המרכוז‪.‬‬
‫הלוואת רכב‬
‫רכישת רכב חדש ‪ -‬צילום הזמנת‬
‫רכב מהיבואן‪ 0‬קבלה על תשלום‬
‫גובה ההלוואה בפועל יקבע בהתאם למחיר הרכב הנרכש בניכוי‬
‫מחיר הרכב הנמכר‪.‬‬
‫ראשון והתחייבות להצגת רישיון‬
‫רכב על שם הלוואה תוך חודש‪.‬‬
‫רכישת רכב משומש – צילום‬
‫רישיון רכב וזיכרון דברים‬
‫והתחייבות להצגת רישיון רכב על‬
‫שם הלוואה (או טופס העברת‬
‫בעלות מטעם משרד הרישוי) תוך‬
‫‪₪ 200888‬‬
‫‪38‬‬
‫מחיר רכב ישן יקבע לפי מחירון "יד ‪ "2‬עם סטייה של עד ‪00%‬‬
‫(לטובת העובד) ‪0‬למעט אם הוצג מסמך חתום ע"י שמאי רכב‬
‫מוסמך המעיד על מחיר רכב אחר‪.‬‬
‫ניתן רק "לפקידים נדרשים" כפי שבא לידי ביטוי בתלוש השכר‬
‫של העובד‪.‬‬
‫גמלאי אשר טרם פרישתו לגמלאות היה פקיד נדרש או היה‬
‫שם ההלוואה‬
‫מטרת ההלוואה‬
‫מסמכים‬
‫הבקשה‬
‫חודש‪.‬‬
‫שיש לצרף‬
‫לטופס‬
‫סכום מרבי‬
‫מספר‬
‫תשלומים‬
‫מרבי‬
‫הערות‬
‫‪1‬‬
‫זכאי לרכב צמוד (נזקפה לזכותו הכנסה בגין רכב צמוד)‪ 0‬זכאי‬
‫להלוואה אחת בלבד ועד שנתיים מיום פרישתו‪.‬‬
‫הלוואה זו תינתן גם עבור רכישת "רכבים אחרים" כגון‬
‫אופנועים ובלבד כי למושא ההלוואה קיים רישיון מטעם משרד‬
‫התחבורה‪.‬‬

Similar documents