Končni program

Transcription

Končni program
Prijave pošljite na naslov: Martina Pečlin, Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana, [email protected]
ali po spletu: www.obgyn-si.org/ad-2015
Kotizacijo boste vplačali na transakcijski račun Slovenskega društva za reproduktivno medicino, ko boste prejeli račun
b. specializant ali drugo (70 € z DDV)
a. zdravnik specialist (120 € z DDV)
Status:
Zavezanec za plačilo davka DA NE
Davčna številka plačnika: . ............................
Naslov ...............................................................................................................................................................................
Ustanova (plačnik kotizacije) ..............................................................................................................................................
..........................................Priimek.......................................................................Telefon: ....................................
Ime
PRIJAVNICA
Strokovni odbor:
Predsednik:
doc. dr. Andrej Vogler, dr. med.
Člani:
as. dr. Helena Ban Frangež, dr. med., prof. dr. Eda
Vrtačnik Bokal, dr. med., Sašo Drobnič, dr. med.,
doc. dr. Borut Kobal, dr. med., as. dr. Barbara
Požlep, dr. med., prim. Gorazd Požlep, dr. med.,
prof. dr. Milan Reljič, dr. med.
Organizacijski odbor:
Predsednica:
prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med.
Člani:
doc. dr. Nina Jančar, dr. med., as. dr. Sara Korošec,
Meta Kovačič, Martina Pečlin, prof. dr. Bojana
Pinter, dr. med., as. dr. Barbara Požlep, dr. med.,
dr. Ivan Verdenik, univ. dipl. ing., doc. dr. Andrej
Vogler, dr. med.
Slovensko društvo za reproduktivno
medicino
KO za reprodukcijo,
Ginekološka klinika UKC Ljubljana
Klinika za ginekologijo in perinatologijo
UKC Maribor
XI. spominski sestanek
akad. prof. dr. Lidije Andolšek – Jeras
Kronična medenična
bolečina pri ženskah
Častni odbor
prof. dr. Elko Borko, dr. med., prim. Tošo Cizelj, dr.
med., Darinka Kos, dr. med., prof. dr. Božo Kralj,
dr. med., Božena Krušič, prim. mag. Alenka Pretnar
Darovec, dr. med., prim. mag. Marija Pompe
Tanšek, dr. med.
Kotizacija
Kotizacija za zdravnike specialiste je 120 € (z DDV),
za specializante ter drugo zdravstveno in
nezdravstveno osebje 70 € (z DDV)
Vloga za pridobitev kreditnih točk na ZZS je v
postopku
Prijave
Martina Pečlin, Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 3,
1000 Ljubljana, [email protected]
Telefon +38615226020
Spletna stran
www.obgyn-si.org/ad-2015
www.obgyn-si.org/ad-2015
Program
Domus Medica, Ljubljana
27. november 2015
8.00
Registracija
9.00
Uvodni pozdrav
1. Sklop
Moderatorja: Milan Reljič, Sašo Drobnič
9.15
Kronična medenična bolečina pri ženski:
razvrstitev, epidemiologija, osnovna
diagnostična obravnava (M. Reljič)
9.30
Patofiziologija različnih vrst kronične
medenične bolečine (N. Vintar)
9.45
Slikovne preiskave pri kronični medenični
2. Sklop
Moderatorja: Borut Kobal, Veljko Vlaisavljević
Moderatorja: Eda Vrtačnik Bokal, Marko Mlinarič
11.15
14.15
Invazivni diagnostični postopki pri kronični
medenični bolečini (H. Ban Frangež)
10.15
Psihološka obravnava bolnic s kronično
medenično bolečino (V. Globevnik Velikonja)
10.30
Razprava
10.45 – 11.15
Odmor za kavo
Endometrioza in kronična medenična
bolečina (A. Vogler)
11.30
Kronična medenična bolečina pri kronični
11.45
Uterini vzroki kronične medenične bolečine
14.30
Motnje lege medeničnih organov kot vzrok
14.45
12.15
Vulvodinija (G. Simetinger)
12.30
Maligne bolezni in kronična medenična
bolečina (B. Kobal, T. Burnik Papler)
12.45
15.00
Mišično skeletni vzroki kronične medenične
bolečine (J. Vogler)
15.15
Kongestivni sindrom in drugi manj pogosti
vzroki kronične medenične bolečine (S.
Drobnič)
15.30
Obravnava bolnice s kronično medenično
bolečino na primarni ravni (M. Mlinarič, N.
Razprava
13.00 – 14.15 Sponzorirano predavanje s kosilom
(Gedeon Richter): Kontracepcijska tableta z
etinilestradiolom/dienogestom - vpliv na endometrij
(B. Pinter)
Bolezni sečil in kronična medenična bolečina
(S. Hawlina)
kronične medenične bolečine (K. Drusany
Starič, A. Lukanović)
Bolezni prebavil in kronična medenična
bolečina (F. Jelenc)
(E. Vrtačnik Bokal)
12.00
Simptomatsko zdravljenje kronične
medenične bolečine (G. Požlep)
vnetni bolezni (B. Požlep)
bolečini (V. Gavrič Lovrec)
10.00
3. Sklop
Pokorn)
15.45
Vloga fizikalne medicine in
nevrorehabilitacija pri bolnicah s kronično
medenično bolečino (A. Pražnikar)
16.00
Razprava
16.15
Zaključki simpozija z oblikovanjem priporočil
(A. Vogler)
www.obgyn-si.org/ad-2015

Similar documents