Farmakologi psykometriske analyser

Transcription

Farmakologi psykometriske analyser
Eksamen MED4500-2_H15_ORD
Konsekvenser for primærsensur av
psykometriske analyser av resultatene
Figuren nedenfor viser poengfordeling (mean og standard avvik) på de ulike oppgavene etter
primærsensur.
Oppgave 2, som var knyttet til diabetes, skilte seg ut som spesielt vanskelig med en mean score under
det generelle ståkravet på 65 poeng. Oppgaven ble vurdert som meget relevant, men det relativt dårlige
resultatet ble tolket slik at temaet var viet for lite fokus i undervisningen. Oppgavens vekt i
totalkarakteren ble derfor redusert med 33%.
I tillegg ble spørsmål 2.2 i oppgave 2:
Hva er bivirkningene ved glitazoner?
fjernet helt fra sensuren idet det ble vurdert som for vanskelig i forhold til hva som var undervist.
Gjennomsnittlig score på dette spørsmålet var 26 poeng på skalaen 0-100.
Følgende spørsmål ble også fjernet helt fra sensuren:
Spørsmål 2.3 i oppgave 4:
Glukokortikoider benyttes også ved Akutt Lymfoblastisk Leukemi (ALL) hos barn. Hvilke
mekanismer og effekter forventer vi av glukokortikoider ved behandling av denne sykdommen?
Gjennomsnittlig score var 55 poeng. Spørsmålet ble vurdert som upresist.
Spørsmål 2.2 i oppgave 5:
Du behandlet pasienten med et legemiddel av type NSAIDs. En uke inn i behandlingen får
pasienten sterke magesmerter. Hvordan virker NSAIDs på mageslimhinnen? Forklar.
Gjennomsnittlig score var 48 poeng. Spørsmålet ble vurdert som upresist.
Spørsmål 2.2 i Resept-oppgaven:
Hvilken type preparater er ført opp på legemiddelverkets positivliste, og hvilke konsekvenser har
det for pasienten om legemiddelet finnes på positivlisten?
Gjennomsnittlig score var 21 poeng. Spørsmålet ble vurdert som relevant, men for vanskelig i forhold til
hva som var undervist.
I motsatt ende av skalaen var det 6 spørsmål med gjennomsnittsscore > 95 poeng. I hovedsak ble de
vurdert som portalspørsmål, dvs spørsmål som det er avgjørende å beherske og som derfor bør stilles til
eksamen. Et spørsmål ble vurdert som for enkelt og vil bli fjernet fra eksamenssettet ved framtidig bruk.
Ingen av disse spørsmålene ble fjernet fra sensuren denne gangen.
Etter disse korreksjonene var det 2 stryk og en mean og median score på 82 poeng. Siden det er første
gang denne eksamenen holdes, finnes det ikke noe direkte sammenligningsgrunnlag. I forhold til andre
eksamener ligger resultatet på et høyt nivå.

Similar documents