Oktober 2015 - Dansk Forfatterforening

Comments

Transcription

Oktober 2015 - Dansk Forfatterforening
View this email in your browser
NYHEDSBREV OKTOBER 2015
Autorkontoen er åben for ansøgning
– for sidste gang i nuværende form
Grundet et direktiv fra EU skal vi fremadrettet forsøge at finde rettighedshaverne til de
midler, som Autorkontoen består af. Derfor uddeles Autorkontoen nu som legater for sidste
gang i sin nuværende form. Frist for ansøgning er onsdag den 11. november 2015 kl. 12.
Ansøgning sker elektronisk via efond. Find ansøgningsskemaet og se kriterier for ansøgning
her: http://www.danskforfatterforening.dk/legatmidler/autorkontoen.aspx
Vær opmærksom på, at ansøgninger, der ikke opfylder kriterierne, og/eller er modtaget
uden for ansøgningsperioden, afvises.
Indgå partnerskab med virksomhed i
1-100 dage i Nordjylland
Er du kunstner med solid erfaring i at arbejde sammen med virksomheder?
Har du lyst til at indgå i et partnerskab om en konkret opgave? Det kan fx være inden for
samarbejde, service, produktudvikling, kommunikation, ledelse, co-creation, indretning,
profilering, events og kulturpartnerskaber.
Du og virksomheden (primært fra Nordjylland) kan søge om op til 75 % tilskud til din løn og
transport. Innovationspuljen på 1 million kroner kommer fra nordjyske KulturKANten og kan
søges af alle kvalificerede via Artlab, som er projektoperatør for ARTBIZZ NORD. Der skal
afvikles 10–16 partnerskaber frem til 31.03.2016.
Ansøgningsfrist: 1. december 2015
Læs mere om ansøgning, match og support: www.artlab.dk/artbizznord
Deltag i middag i
forbindelse med
Bogforum
Bliv din egen
pressechef!
Workshop den 17. november 2015 kl.
Lørdag d. 7. november 2015 kl. 18.00
17-19.30 i foreningens lokaler i
afholder foreningen en middag for alle
Strandgade 6 st, Kbh. med Maria
medlemmer. Prisen er 100 kr. for
Rørbæk Wanscher. Vil du gerne have
middag og fri bar. Pengene betales i
mere omtale af dig selv og dine
døren. Tilmelding til
bøger? I aviser, radio og måske også
[email protected]
på tv?
senest 3.november 2015 kl.9.
Læs mere om tilmelding mv. her:
http://danskforfatterforening.dk/arrang
ementer/20151117-workshop-om-atblive-sin-egen-pressechef.aspx
Hald-kursus:
Ophavsretslige
problemer i
forfatterens værksted
To dage på Hald Hovedgaard ved
Vækst i udgivelser
Viborg. Torsdag 19. november fra kl.14
En ny rapport kortlægger statistik for dansk
til fredag 20. november 2015 kl. 13 om
litteratur:
ophavsretslige problemer. Læs mere
http://bogmarkedet.dk/sites/default/files/Bog
om vilkår for ansøgning og
en_og_litteraturens_vilkaar_2015.pdf Bog-
ansøgningsfrist her:
og Litteraturpanelet planlægger yderligere
http://danskforfatterforening.dk/arrange
undersøgelse af forfatteres levevilkår i løbet
menter/20151119-faglitteraere-dage-
af 2016.
paa-hald.aspx
Ta’ i teatret med rabat
Skriveophold til 50 kr. pr.
Sort/Hvid præsenterer forestillingen
nat på Odsherred
JEG HØRER STEMMER fra
31.10.2015 – 12.12.2015 i samarbejde
Teaterskole
med Det Kongelige Teater. I den
En gang imellem har man brug for at kunne
forbindelse tilbyder Dansk
arbejde koncentreret og uforstyrret – sammen
Forfatterforening og Dansk PENs
netværk en særpris på 85 kr. pr. billet.
Sted: Staldgade 38, Kbh V
med andre eller alene. Læs mere om
mulighederne for skriveophold her:
http://www.nyscenekunst.dk/opslag.asp?page=
28
Tidspunkt: Tirsdag til fredag kl. 20,
lørdag kl. 17.
For rekvirering af billetter kontakt
[email protected] og oplys om
medlemskab af Dansk Forfatterforening
Forfatter eller mundtlig
fortæller-in- residence
søges
University of Manitoba's Centre for Creative
Writing and Oral Culture søger en forfatter
eller mundtlig fortæller til et 3 måneders
Se andre
program fra den 6. september til 6.
december 2016. Ansøgningsfristen er 13.
skrivesteder og
november 2015. Læs mere her:
http://umanitoba.ca/centres/creative_culture
/media/2016_Call_for_Applications.htm
muligheder for
ophold her
Eremithytten i
http://danskforfatterforening.dk/le
Søndermarken udlånes
gatmidler/legatboliger/danmark.a
Dansk Forfatterforening har i samarbejde
spx
med Styrelsen for slotte og
Hvis du ikke allerede er logget
kulturejendomme fået mulighed for at
ind som medlem, så skal du
udlåne Eremithytten til en eller flere
logge ind i øverste højre hjørne
forfattere, illustratorer eller oversættere i
med dit brugernavn og password
sommeren 2016. Hytten er uopvarmet. Læs
for at kunne se listen.
mere om vilkår for plads i skrivehytten her:
http://www.danskforfatterforening.dk/nyhed
er/aktuelt/eremithytten-i-soendermarkenudlaanes-i-2016.aspx
Ophold i Villa Sarkia
residency for unge
nordiske forfattere og
oversættere
Er du interesseret i
bogmesser og
litteraturfestivaler?
Læs mere om boligen i Finland og
ansøgningsvilkår her:
http://www.nuorenvoimanliitto.fi/kirjoittajako
ulutus/villa+sarkia+-residenssi/in+english/
Se foreningens liste over bogmesser
og litteraturfestivaler her:
http://danskforfatterforening.dk/raadgiv
ning/bogmesser-og-festivaler.aspx
Lokalgruppen i Aarhus
Hvis du ikke allerede er logget ind som
medlem, så skal du logge ind i øverste
holder fyraftensmøde
højre hjørne med dit brugernavn og
Flere forfattere vil fortælle om deres
password for at kunne se listen.
forfatterskaber, og der vil være evaluering
Kender du til andre messer og
af “Vild med ORD” den 2. november 2015
festivaler? Send da gerne et link til
[email protected]
ng.dk
kl. 16.00.
Sted: Café Hos Sofies forældre,
Frederiksgade 74, Aarhus.
Tilmelding til Allan Kolstrup –
[email protected] – senest den 30.
oktober 2015.
Om universet og de
nyeste teorierfaglitterært
tirsdagsmøde i
København
Krimiforfattere i samtale
med retsmediciner
Retsmediciner Hans Petter Hougen dissekerer
mord i Julie Hastrup og Lotte Petris seneste
krimier. Kom og overvær mødet mellem dødens
Om universets opståen, om Einsteins
detektiv og krimiforfatterene. Hør om
relativitetsteori, om at universet udvider sig
retsmedicinerens arbejde og forfatternes
hurtigere og hurtigere, om Higgs-Boson
research, og hvordan det bliver til en spændende
partiklen, om Århus Universitets bogserie
roman.
”Tænkepauser” og meget andet.
Den 24. november 2015 kl. 17-19 på
Tid: Tirsdag den 3. november 2015, kl.
Københavns Hovedbibliotek i Krystalgade 15. Fri
19.00 - 21.30
entre. Tilmeld dig arrangementet her:
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade
https://www.facebook.com/events/7700472097
6, Kbh. K
89987/
Alle er velkomne.
Kom og skriv!
Tag din computer og dit manuskript med i
Strandgade onsdag aften kl. 18.30-21.30.
Malene Kirkegaard og Lea Carlsen Ejsing indleder
med et kort inspirationsoplæg, derefter er der
skrivetid, og aftenen rundes af med kaffe og
kage. De fleste onsdage fra 9. september til 9.
december 2015. Hold øje med hjemmesidens
arrangementskalender for datoer. Bonus: Den
28. oktober 2015 kommer Stine Pilgaard som
gæstelærer.
Gratis for medlemmer, men tilmelding hver gang
BU, L og S holder
julefrokost
er nødvendig senest mandag morgen
på [email protected]
Sæt X i kalenderen fredag d. 4. december
2015, hvor BU, L og S holder julefrokost
for sine medlemmer. Mere information
følger på hjemmesiden og i gruppernes
nyhedsbreve.
DEN RØDE SOFA
Arrangementer i
Diamanten med
fortsætter til efteråret
2015
medlemsrabat
Hvis intet andet er angivet (via hjemmesiden
Særpris for medlemmer af Dansk
eller program) afholdes Den Røde Sofa
Forfatterforening: 70 kr. (Normalpris
100 kr.) Husk at oplyse medlemskab
torsdag kl. 17-19 på Cafe Retro,
Knabrostræde 26, København K.
Arrangementerne optages til Den2radio læs
ved henvendelse på tlf.: 33 47 43 29.
mere og hør programmerne her:
Bestilte billetter skal afhentes i
http://den2radio.dk/programserier/den-rde-
Diamantens reception senest 14 dage
efter bestilling. Husk medlemskort ved
afhentning.
sofa/
Program for Den Røde Sofa
29. oktober: Ida Holmegaard interviewes af
Anne-Sophie Lunding-Sørensen
Lutz Seiler (DE) mandag 9. november
12. november: Søren Sørensen interviewes af
Morten Visby
26. november: Adda Djørup interviewes
2015 kl. 20:00
af Inge-Helene Fly
Meg Wolitzer (US) mandag 16.
november 2015 kl. 20:00
Edward St Aubyn (UK) onsdag 18.
november 2015 kl. 20:00
Hvis du har en god ide til et arrangement i
"Den Røde Sofa", så er du velkommen til
at kontakte Rød Sofas
koordinator på
[email protected]
Læs mere her:
http://www.kb.dk/da/dia/ord/forfattersce
ne/index.html
Copyright © 2015 DANSK FORFATTERFORENING., All rights reserved.
Dansk Forfatterforenings nyhedsbrev
Our mailing address is:
DANSK FORFATTERFORENING.
Strandgade 6
Copenhagen 1401
Denmark
Add us to your address book
unsubscribe from this list
update subscription preferences

Similar documents