Viborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har gennem de

Transcription

Viborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har gennem de
FAKTA – UDBUD RENGØRING FORÅR 2015 – VIBORG KOMMUNE
Viborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har gennem de seneste måneder planlagt et nyt
udbud af rengøring i Viborg Kommune, efter at kontrakten med Absolut Rengøring er ophørt.
Hovedpunkterne i det nye udbud er kort omtalt i det efterfølgende. Udbudsmaterialet i sin
helhed kan ses på http://kommune.viborg.dk/Erhverv/Leverandoer/konkurrenceudsaettelser
Kontraktstart
1. august 2015
Kontraktlængde
Kontrakten løber i 4 år med mulighed for 2 x 1 års forlængelse
Delaftaler
Da nogle institutioner har hjemtaget
rengøringen i forbindelse med ophør
af kontrakten med Absolut
Rengøring, er de tidligere 7 delaftaler
ændret til 4 delaftaler i det nye
udbud, for at sikre en rationel drift af
de enkelte delaftaler.
De nye delaftaler dækker som vist på
kortet:
ISS Facility Services A/S har kontrakt på rengøring i det grå område på kortet. Kontrakten løber frem til
august 2016 og kan forlænges 2 x 1 år.
Hvilke institutioner er omfattet af udbuddet
Sidst i dette dokument findes en oversigt over, hvilke institutioner, der er omfattet af udbuddet fordelt på
følgende delaftaler:
Delaftale 1 – Vest
Delaftale 2 – Nord
Delaftale 3 – Øst
Delaftale 4 - Midt
FAKTA – UDBUD RENGØRING FORÅR 2015 – VIBORG KOMMUNE
Hvem byder på opgaven
Der er den 6. marts 2015 prækvalificeret 8 leverandører, som kan afgive tilbud. De prækvalificerede
leverandører er:








Allianceplus A/S
Compass Group Danmark A/S
Danren A/S
Elite Miljø A/S
Forenede Service A/S
ISS Facility Services A/S
Kongsvang Rengøringsservice A/S
rengoering.com
De 8 leverandører har mulighed for at afgive tilbud på alle 4 aftaler.
For at blive prækvalificeret har leverandørerne skullet leve op til nogle udvælgelseskriterier.
Det kræves, at leverandørerne, der udvælges til at byde på opgaven, skal have:



en minimumsomsætning på 12-13 mio. kr. pr. delaftale, der søges prækvalificering til. Søges der
prækvalificering til alle fire delaftaler, kræves der en minimumsomsætning på 51 mio. kr.
en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår
referencer for to igangværende tilsvarende rengøringsopgaver samt op til tre øvrige referencer.
Afgiver Viborg Kommune kontrolbud
Viborg Kommune afgiver kontroltilbud på rengøringsopgaven i de 4 delaftaler.
Hvordan bliver det afgjort, hvem der vinder udbuddet
Når Viborg Kommune modtager tilbuddene fra de prækvalificerede leverandører den 21. april 2015, vil
tilbuddene blive vurderet ud fra følgende tildelingskriterium:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:
 Pris vægter 50 %
 Kvalitet vægter 50 % - som vurderes ud fra leverandørens:
- Plan for opstart og indkøring af kontrakter
- Plan for instruktion og uddannelse af rengøringspersonale
- Plan for fastholdelse af rengøringspersonale
- Beredskab og håndtering af planlagt og ikke planlagt fravær
- Procedurer for afhjælpning af fejl og mangler i ydelsen
Hvad sker der med medarbejderne
De ca. 100 medarbejdere, der i dag er ansat hos de midlertidige leverandører Tom’s Rengøring og ISS
Facility Services A/S, virksomhedsoverdrages til den/de leverandører, der vinder udbuddet.
Medarbejderne overdrages til den delaftale, som arbejdsstedet hører under.
Har medarbejderen flere arbejdssteder - og i forskellige delaftale-områder - så virksomhedsoverdrages
medarbejderen til den delaftale, hvor medarbejderen har flest timer. Medarbejderen bevarer sit
nuværende (samlede) ugentlige timetal.
Hvornår bliver resultatet af udbuddet offentliggjort
Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer at behandle de indkomne tilbud på møde den 13. maj 2015,
hvorefter resultatet af udbuddet offentliggøres.
FAKTA – UDBUD RENGØRING FORÅR 2015 – VIBORG KOMMUNE
DELOMRÅDE 1 - VEST
NYT
Enhedsnr.
1000
1001
1002
1100
1101
1200
1201
1202
1203
1300
1301
1400
1401
1403
1700
1701
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1750
1751
1752
1780
1781
1800
1801
1900
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
Ejendomsnavn
Mønsted Skole
Mønsted Skole - SFO
Mønsted Skole - SFO-klub
Sparkær Skole
Sparkær Skole - SFO
Løgstrup Skole
Løgstrup Skoles - SFO
Løgstrup Skole - Fritids- og Ungdomsklub
Løgstrup Skole - Tandklinik
Stoholm Skole
Stoholm Skole - SFO
Vestre Skole
Vestre Skole - SFO
Vestre Skole - Tandklinik
Dagplejen Løgstrup
Løgstrup Børnehus
Stoholm Børnehave
Rådhushavens Børnehave
Børnehaven Søløven, Sparkær
Børnehaven Myretuen
Børnehaven Åkanden
Mønsted Børnehave
Børnehaven Prinsen
Dagplejen Legestue v. Kasernen
Stoholm Ungdomsklub
Ungdomsklub Sted1
Ungdomsklub Takken
Dagbehandlingen
Familieafdelingen
Stoholm Bibliotek
Biblioteket i Viborg
Afd. Jobcentret - fleksjobteamet
Viborg Kaserne udlejning lejligheder
Gl. Rådhus, Landsretten repræsentation
Beboelse Rødevej
Kulturprinsen
Kontor og Frokoststue
Udlejning 1. sal Værelser
IT-lokale
Administration og Materielgaard
Adresse og nr.
Holstebrovej 188
Holstebrovej 188
Holstebrovej 186
Langgade 32
Langgade 38
Skolegade 9
Skolegade 9
Kølsenvej 13
Skolegade 9
Vesterled 5
Vesterled 5
A.S.Ørstedsvej 22
A.S.Ørstedsvej 22
A.S. Ørstedsvej 22
Kølsenvej 13
Vordevej 1A+1B
Fyrrevænget 2
Iglsøvej 5
Sølystvej 33
Harald Kiddes Vej 26,
Kjeldbjerg
Pilkærvej 71, Vridsted
Blegevej 22
Kasernevej 15
Regimentsvej 6
Skalmstrupvej 3B
Ramsvej 2
Skottenborg 29
Sct. Laurentii Vej 14
Sct. Laurentii Vej 14
Iglsøvej 5
Vesterbrogade 15-17
Ll. Sct. Hans Gade 20
Regimentsvej 2
Stænderpladsen 2
Rødevej 2 A-C
Regimentsvej 5
Regimentsvej 4
Ammunitionsvej 4
Ammunitionsvej 2
Katmosevej 8
Postnr. og by
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8831 Løgstrup
8831 Løgstrup
8831 Løgstrup
8831 Løgstrup
7850 Stoholm Jyll
7850 Stoholm Jyll
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8831 Løgstrup
8831 Løgstrup
7850 Stoholm Jyll
7850 Stoholm Jyll
8800 Viborg
7800 Skive
7800 Skive
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
7850 Stoholm Jyll
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
7850 Stoholm Jyll
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
FAKTA – UDBUD RENGØRING FORÅR 2015 – VIBORG KOMMUNE
DELOMRÅDE 2 - NORD
NYT
Enhedsnr.
2000
2001
2100
2102
2104
2200
2201
2300
2301
2400
2401
2405
2500
2501
2502
2505
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2800
2801
2802
2803
2900
2901
2902
2950
Ejendomsnavn
Brattingsborgskolen
Brattingborgskolen - SFO
Møldrup Skole
Møldrup Skole - SFO
Møldrup Skole - Bibliotek del af skole
Skals Skole
Skals Skole - SFO
Ulbjerg Skole
Ulbjerg Skole - SFO
Sødalskolen, Løvel
Sødalskolen Løvel - SFO
Sødalskolen Løvel - Hallen
Sødalskolen, Rødding
Sødalskolen Rødding - SFO
Sødalskolen Rødding - SFO-Klub
Sødalskolen Rødding - Hallen
Vestbyens Børnehus
Børnehaven Lupinmarken
Engelsborg Børnehave
Engelsborg Børnehave Kolonihavehus
Børnehuset Rughaven - Vestervang
Børnehaven Hobbitten
Børnehaven Kokholm
Børnehaven Hedely
Børnehaven Unoden
Daginstitutionen Tumlehøj
Naturbørnehaven Hejlskovgaard
Møldrup Børnehus
Børnehaven Kærhuset
Skovbørnehaven Fredly
Børnehaven Rosengaarden
Daginstitutionen Møllebakken
Sødal Børnehus, Løvel afdeling
Sødal Børnehus, Rødding afdeling
Biblioteket i Houlkær
Skals Bibliotek
Grøndalscentret
Skolen For Kreativ Fritid
Trepas - Håndværkervej
Trepas - Vævervej 11 A
Trepas - Vævervej 11 B
Medieskolerne
Adresse og nr.
Kirkebakken 13
Kirkebakken 13
Skolegade 27-29
Skolegade 29
Skolegade 27
Gl. Skolevej 1
Gl. Skolevej 1
Fjordglimt 3
Fjordglimt 3
Gl. Røddingvej 8
Gl. Røddingvej 8
Gl. Røddingvej 8
Meldgaardsvej 24
Meldgaardsvej 24
Meldgaardsvej 10
Meldgaardsvej 24
Rughavevej 8
Lupinmarken 7
Nørremarksvej 1
Violvej 27
Rughavevej 56
Hedelyngen 14
Hedeskrænten 104
Klokkelyngen 19
Skaldehøjvej 14B
Kirkebakken 11
Skravad Møllevej 1
Rugvænget 1
Kærvej 11G
Boruphedevej 3
Kildedalsvej 11
Ågade 8+14
Gl. Røddingvej 8
Ingstrupvej 53
Odshøjvej 5C
Ejstrupvej 18B
Grøndalsvej 1A
Industrivej 13
Håndværkervej 4
Vævervej 11 A
Vævervej 11 B
Skaldehøjvej 2
Postnr. og by
9500 Hobro
9500 Hobro
9632 Møldrup
9632 Møldrup
9632 Møldrup
8832 Skals
8832 Skals
8832 Skals
8832 Skals
8830 Tjele
8830 Tjele
8830 Tjele
8830 Tjele
8830 Tjele
8830 Tjele
8830 Tjele
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
9500 Hobro
9632 Møldrup
9632 Møldrup
8832 Skals
8832 Skals
8832 Skals
8832 Skals
8830 Tjele
8830 Tjele
8800 Viborg
8832 Skals
8832 Skals
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
FAKTA – UDBUD RENGØRING FORÅR 2015 – VIBORG KOMMUNE
DELOMRÅDE 3 - ØST
NYT
Enhedsnr.
3100
3101
3103
3105
3200
3201
3205
3300
3301
3400
3401
3500
3501
3504
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3750
3751
3800
3900
3901
3950
3951
Ejendomsnavn
Møllehøjskolen
Møllehøjskolen - SFO
Møllehøjskolen - Tandklinik
Møllehøjskolen - Hallen
Bøgeskovskolen
Bøgeskovskolen - SFO
Bøgeskovskolen - Hallen
Egeskovskolen
Egeskovskolen - SFO
Hammershøj Skole
Hammershøj Skole - SFO
Ørum Skole
Ørum Skole - SFO
Ørum Skole - Bibliotek del af skolen
Tapdrup Børnehave
Bøgeskovens Børnehus
Børnehaven Møllehøj
Rødkærsbro Børnehave
Børnehaven Smørhullet
Skovbørnehaven Bjerringbro
Børnehaven Pilekvisten
Egeskov Børnehave
Legestuen Dagplejen Bjerringbro
Naturbørnehaven Kæpsmarken
Lærkereden - Hammershøj Børnehus
Brevduen - Hammershøj Børnehus
Børnehaven Bjælkehytten
Børnehaven Søgaarden
Fristedet Enggården
Ungdommens Hus
Gudenåhuset
Aktivitetshuset Gimle
Bofællesskabet Albo
Udlejningsejendom - Sundhedscenter
Materielgården Bjerringbro
Adresse og nr.
Bruunshåbvej 25A
Bruunshåbvej 25A
Bruunshåbvej 25A
Bruunshåbvej 25 B
Koldskær 8
Koldskær 8
Koldskær 8
Vestre Ringvej 11
Vestre Ringvej 11
Vorningvej 33
Vorningvej 33
Gl. Tjelevej 10
Gl. Tjelevej 10
Gl. Tjelevej 10
Tapdrupvej 100
Koldskær 5
Ådalshøjen 2
Kornvangen 8
Højbjerg Møllevej 73
Skovvejen 49
Jørgens Allé 42
Skovparken 2
Skovvejen 47
Vorningvej 46
Høegsvej 2
Jernbanegade 27
Tjelevej 10
Vingevej 12
Jørgens Allé 42
Banegårdspladsen 12
K
Realskolevej
12
Thorsvej 13
Egeskovvej 4
Nørregade 8G
Gl. Tangevej 1
Postnr. og by
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8850 Bjerringbro
8850 Bjerringbro
8850 Bjerringbro
8850 Bjerringbro
8850 Bjerringbro
8830 Tjele
8830 Tjele
8830 Tjele
8830 Tjele
8830 Tjele
8800 Viborg
8850 Bjerringbro
8800 Viborg
8840 Rødkærsbro
8840 Rødkærsbro
8850 Bjerringbro
8850 Bjerringbro
8850 Bjerringbro
8850 Bjerringbro
8830 Tjele
8830 Tjele
8830 Tjele
8830 Tjele
8830 Tjele
8850 Bjerringbro
8850 Bjerringbro
8850 Bjerringbro
8850 Bjerringbro
8850 Bjerringbro
8850 Bjerringbro
8850 Bjerringbro
FAKTA – UDBUD RENGØRING FORÅR 2015 – VIBORG KOMMUNE
DELOMRÅDE 4 - MIDT
NYT
Enhedsnr.
4000
4001
4100
4107
4200
4201
4203
4300
4301
4303
4306
4307
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4750
4751
4900
4901
4902
4708
Ejendomsnavn
Finderuphøj Skole
Finderuphøj Skole - SFO
Rosenvænget Skole
Rosenvænget Skole - Autisttilbud
Overlund Skole
Overlund Skole - SFO
Overlund Skole - Tandklinik
Søndre Skole
Søndre Skole - SFO
Søndre Skole - Tandklinik
Søndre Skole - Svømmehal
Søndre Skole - Dagplejekontor
Børnehaven Breidablik (BH Dalene)
Børnehaven Mariehønen (BH Dalene)
Børnehaven Ellekonedalen (BH Dalene)
Børnehaven Teglgaarden
Nørrehus Børnehave
Legestuen Bamsehuset
Børnehaven Søndergaard
Børnehuset Rørsangervej
Klub Toftegård
Klubben Hybenvej
Aktivitetshuset Skriversvej
Bofællesskabet Kærsangervej 36
Bofællesskabet Kærsangervej 68A
Børneinstitution Bulderby
OBS: Vuggestuen Villavej, Børnehuset Reberbanen, Sct.
Mogens Gades Børnehave, Børnehaven Søndermarksvej,
Børnehaven Søstjernen og specialinstitutionen Skovhuset
fremgår ikke af listerne – da enhederne samles i den nye
institution Bulderby (delaftale 4)
Erhverv & Udvikling 06.03.2015/el
Adresse og nr.
Spættevej 2
Spættevej 2
Rørsangervej 1
Spættevej 1
Skolevej 10
Skolevej 10
Gl. Randersvej 13
Koldingvej 112
Koldingvej 112
Koldingvej 112
Koldingvej 112
Koldingvej 112
Ellekonedalen 4
Ellekonedalen 6
Ellekonedalen 8
Teglmarken 1
Gl. Randersvej 51 A
Gl. Finderupvej 8
Spættevej 1
Rørsangervej 3
Gl. Randersvej 49
Hybenvej 2
Skriversvej 8
Kærsangervej 36
Kærsangervej 68A
Guldblommevej 2
Postnr. og by
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg
8800 Viborg

Similar documents