Se mere udførlig dataliste her!

Transcription

Se mere udførlig dataliste her!
Lars Pedersen Bak, Møgeltoft 28, 8800 Viborg, Tlf: 61732364. E-mail. [email protected]
Kompetenceprofil
Resume
Jeg har 9 ½ års erfaring indenfor samling af vindmøller (Vestas Wind Systems A/S) og er derfor
vant til at fungere i en global virksomhed. Jeg har erhvervserfaring lige fra montage til teknisk
support / procesoptimering / opfølgning / rådgivning / indførelse / arbejdes planer / udvikling /
Udrulningsprocesserne / projektorienteret opgaver / happening / ansemanger / Undervisning /
Kvalitet / problemløsning vejledning samt sagsbehandling, jeg har deltaget i flere udvalg Ang. Nye
produkter hvor vi indføre nye dele eller nye arbejdes metoder, I Danmark – Kina – Spanien og
USA, Jeg er derfor rejse vant i Kina-Spanien og USA, og har opnået en god forståelse for deres
kultur.
Da jeg arbejder på en prima fabrik har jeg ansvaret for vores fabrikker i Kina – USA- og Spanien,
jeg har daglig kontakt til ca. 30 mand i produktionen samt 10 fra udlandet, så der er mange bolde at
holde styr på.
Jeg vil beskrive mig selv som tålmodig og ansvarsfuld som ikke går på kompromis med sikkerhed
og kvalitet, desuden er jeg vant til at have mange bolde i luften på en gang, og stadig beholde sit
gode humør, jeg prøver at løsninger i stedet for problemer
Mit motto er: det kræver en muskel at være glad og syv at være sur, så hvorfor
overstrenge sig?
Erhvervskvalifikationer
Dokumentation
Deltage i udvikling af nye mølletyper.
Lave PWI (Proces Work Instruktions) så alt bliver lavet ens over hele verden (ISO).
Tegninger redigering.
Være bindeled i mellem udvikling og produktion.
Vedligeholde dokumenter.
PDM ( Production Data Management) /ECR (Engineering change Management) / ECO (
Engineering Change Order).
Styklister
Routet de forskellige dele til de rigtige operationssteder,
Opbygning af data blade
Produktion
Forbedrer og vedligeholde en produktion
Er problemløser - sikrer produktionen kører
Er kontaktperson for produktionen
Ser løsninger i stedet for problemer
Lars Pedersen Bak, Møgeltoft 28, 8800 Viborg, Tlf: 61732364. E-mail. [email protected]
Kvalitet
Sikre at kvaliteten er i orden på alle møller
At det bliver laver det rigtig første gang
Møllen er fejl fri når den forlader fabrikken
Møllen bliver samlet rigtig
Udvikling
Er med til at udvikle nye typer vindmøller (har været med til 6 stk.)
Samler nye prototyper, efter de er blevet udviklet (en tegning fra en computer er sommertider
taknemmelig)
Udfærdiger styklister
Router de forskellige dele de rigtig steder hen på vindmøllen
Udarbejder helt nye PWI (Proces Work Instruktions) på dansk og engelsk
Teknisk support
Teknisk support til Vestas’ fabrikker i Kina, USA og Spanien
Teknisk support til kolleger i Kina, USA og Spanien
Undervise kolleger i Kina -USA og Spanien i at forstå og oversætte PWI (Proces Work
Instruktions) til eget sprog
Problemløsning for Danmark – Kina – USA - Spanien
Teknisk support til spørgsmål angående moment på bolte, møtrikker og skiver
Teknisk support til spørgsmål angående overfladebehandling
Teknisk support angående tegninger
Intern teknisk hjælp til produktionen
Proces instruktør
Oplærer nye folk til montør og teknisk support både i Danmark og udlandet
Lærer folk at bruge det rigtige værktøj til opgaven
Lean (5S, hvor og hvordan og hvad har man brug for, for at kunne lave sit arbejde)
Undervise i hvad moment er
Undervise i hvad kvalitet og sikkerhed er
Undervise i at læse en tegning
Undervise i kultur forståelse
Undervise og træne dem i at bore et hul og lave gevind.( i Kina)
Lars Pedersen Bak, Møgeltoft 28, 8800 Viborg, Tlf: 61732364. E-mail. [email protected]
Lean Projekt leder i 2011
Optimering af produktionen
Lave 5S
Spildanalyser
Kaizen i produktionen
Lave step
Kanban kort
Proces Work Instruktions
Kølemontør
Samling af køleskabe og frysere
Maskinoperatør af valse og bukkeværktøj
Sælger / Antenne Montør
Opsætning af paraboler samt antenne anlæg og kabel
UDD
Maskinarbejder/industritekniker
Skitur arrangør
Indhente og forhandle et gode tilbud hjem til vore medlemmer.
Indsamle tilmeldinger samt foretager mig alle de praktiske detaljer, der hører til, når op mod 60
mennesker skal på skitur
Sprog
Dansk som modersmål
Engelsk i skrift og tale på forhandler niveau
Tysk
IT
Microsoft Office-pakken (bruger niveau)
SAP DMS (bruger niveau)
Info XA (bruger niveau)
Pro-link ( 1 kursus)
Lars Pedersen Bak, Møgeltoft 28, 8800 Viborg, Tlf: 61732364. E-mail. [email protected]
Hovedbeskæftigelse
2006 - 2011
Vestas Nacelles,
Teknisk supporter – Proces instruktør
Teknisk supporter for fabrikker i Danmark, Kina, USA og Spanien, med delmontagen som
hovedområde. Jeg er ansvarlig for support til 17 operationer 30 mand. + udlandet
Vestas Nacelles, Viborg
Vindmøllemontør - Procesinstruktør
Opbygning af vindmøllen fra bunden samt oplæring af nye montører, i Danmark, Kina og Spanien.
Har bl.a. været 5 uger i Kina for at oplære nye folk på Vestas’ nye fabrik, efter først at have oplært
de kinesiske medarbejdere i Danmark i 6 måneder i montage, kvalitet og sikkerhed.
1995-2001
Caravell, Løgstrup
Kølemontør
1991– 1995
AC Hydraulic A/S
Maskinarbejder/industritekniker
Uddannelse og kurser
Leder på LeaderLab 2011
Lean Projekt leder i 2011
1990 – 1991 EFG jern og metal, Teknisk skole i Viborg
Maskinarbejder/industritekniker
Arbejdspsykologi/Coach
SAP
INFO XA
PDM/ECR/ECO Dokument styring
Miljø
Kvalitet og sikkerhed
Sælger
Pro-link
Bestyrelsesposter
2008 Jeg sidder i vores grundejerforenings bestyrelse, som formand for vejudvalget.
Lars Pedersen Bak, Møgeltoft 28, 8800 Viborg, Tlf: 61732364. E-mail. [email protected]
2006Jeg sidder i bestyrelsen for Viborg Whisky Laug.
1990Formand for Viborg Alpin Skiklub.
Fritidsinteresser
Jeg spiller squash 1-2 gange om ugen
Min kone og mine 2 børn
Jeg er ved at bygge nyt sommerhus i Trend sammen med min bror
Jeg er formand for Viborg Alpin Skiklub, som har eksisteret siden 1990. Jeg var med til at starte
klubben. Jeg står for at indhente og forhandle et gode tilbud hjem til vore medlemmer.
Indsamle tilmeldinger samt foretager mig alle de praktiske detaljer, der hører til, når op mod 60
mennesker skal på skitur

Similar documents