Klick her, for en præsentation af projektet

Transcription

Klick her, for en præsentation af projektet
Investeringsprojekt
TORTOMANU Vindmøllepark
2
Mere Information & Kontakt
For yderligere information og prospekt gå til fondens hjemmeside på:
www.ceei.dk/bliv-investor
Du kan også kontakte CEEI’s investeringsafdeling direkte på:
70 22 45 77
[email protected]
3
Om Investeringen
CEEI tilbyder investorer i fonden at få del i dette meget attraktive afkast på et investeringsprojekt i vindenergi sammen med
internationale investeringsbanker. Vindmøllerne er allerede rejst og kommissioneret, dvs. i drift og har derfor en historik på 2
år, som afkastet til CEEI er baseret på.
• 
16 MW bestående af 8 stk. 2 MW Vestas møller
• 
• 
Kommissioneret og i drift
Vedligeholdelsesaftale med Vestas 15 år
• 
50 årig lejeaftale på grunden
• 
Tilbagebetalingstid 8 år
• 
• 
Garanteret afsætning af subsidier med minimumspris
Samlet investering EUR 19 millioner
• 
Bankfinansiering på 75% fra international investeringsbank
• 
Afkast til CEEI 16,4% (Konservativt budgetteret)
4
Om Kapitalfonden CEEI
CEEI tilbyder investorer attraktive afkast igennem investering i energi og infrastruktur projekter.
Fakta om investeringen:
• 
• 
Sikre energi- og infrastrukturprojekter i CEE-regionen
Minimum 11,5 % p.a. gennemsnitligt i udbytte over 10 år
• 
Optimal risikospredning over flere projekter i forskellige lande
• 
Afkast er uafhængigt af aktiemarkedet
• 
• 
Projekter udvælges sammen med General Electrics tidligere Europadirektør
Industrigiganten Daewoo er turnkey leverandør
• 
Investering sammen med internationale pensionskasser
• 
• 
60-80 % bankfinansiering fra store anerkendte investeringsbanker
Løbende exit-mulighed på 90 dage
• 
Central Eastern Europe Invest A/S er registeret hos Finanstilsynet
5
Om Vindparken
Tortomanu vindparken er på 16MW, har været operationelt aktiv i 2 år
og er opført i Dobrogea regionen som er det sydøstlige Rumænien.
Området er kendt for sine særdeles gode vindforhold grundet
placeringen i forhold til det sorte hav, hvilket gør det fordelagtigt at
opføre vindmølleparker i regionen.
Parken har en verificeret produktionshistorik og forventes at have en
resterende levetid på 22-23 år. Rumænien er medlem af EU og
dermed en del af EU’s strategiske vision om tiltagende produktion af el
fra vedvarende energikilder såsom vind og vand. Dette medfører, at
vindindustrien er underlagt en subsidieordning hvis formål er at modne
industrien og reducere omkostningerne forbundet med bæredygtig
energi udvindelse.
6
Økonomi / Indtjening
Indtjeningen i vindmølleparken kommer fra to kilder, henholdsvis fra markedspriser, som betales for de mega watt timer,
som handles på den rumænske elbørs OpCom og fra subsidier som tildeles hver enkelt produceret mega watt time.
Tortomanu vindparken har indgået en aftale med det største handelsselskab, som står for afsættelsen af subsidie
certifikaterne samt salget af el til markedspriser. Handelsselskabet garanterer afsættelse samt en mindstepris for de tildelte
subsidier, hvilket stabiliserer omsætningen og mindsker risikoen i løbet af subsidie-perioden.
7
Økonomi / Indtjening
• 
• 
• 
• 
• 
Vindmølleparken består af 8 stk. 2 MW Vestas V90 vindmølle turbiner og har dermed en samlet kapacitet på 16 MW.
Der er indgået en 50 årig lejeaftale på jorden hvor på 8 MW er placeret. Grunden hvor de øvrige 8 MW er placeret, er ejet.
Møllerne har en samlet årlig produktion på 47.000 MWh, hvilket svarer til en kapacitetsudnyttelse på ca. 33,5% (som også er indenfor
industristandarden).
Begge parker er underlagt en gunstig administrations – og vedligeholdelsesaftale med Vestas, som for nylig er blevet genforhandlet. Aftalen
løber i 15 år.
Driftsrisikoen er dermed begrænset til vindforholdene i Dobrogea regionen, som ud fra dets historik ses at være yderst stabile.
8
Finansiel Info
• 
Handelsselskabet garanterer for afsættelse af strøm, samt en
minimumspris for de tildelte subsidier.
• 
Omsætningssammensætningen forventes at bestå af 29% af
omsætningen kommer fra subsidier og 71% fra afsætning af strøm
til markedspriser.
• 
Der er indgået aftale om 75% finansiering fra en international
investeringsbank.
• 
CEEI stiller med 25% i egenkapital. Dette giver CEEI et afkast på
16,4% konservativt budgetteret.
9
Kontakt / Prospekt
Hent prospekt på www.ceei.dk/bliv-investor
Hos Peria Capital forstår vi godt, at investering i høj grad også bygger på tillid. Vi har søgt at
eliminere alle væsentlige risici ved investeringen. Og for at vi også kan skabe tillid står vores
investeringskonsulenter klar til en helt uforpligtende samtale hos dig, hos os eller over telefonen.
Telefonnummeret til vores investeringsafdeling er: 70 22 45 77

Similar documents