Introkursus for nyansatte i Folkekirken tirsdag den 11

Transcription

Introkursus for nyansatte i Folkekirken tirsdag den 11
ARTHA KAPITALFORVALTNING A/S
Investeringsselskabet Artha Optimum
Faktaark 31. januar 2015
Målsætning
Investeringsstrategi
Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre
afkast end en portefølje med 50% aktier og 50% obligationer
uden at løbe større risiko. Det forventede investeringsafkast de
kommende 5 år er 6% p.a., med en gennemsnitlig standardafvigelse på 9%. Såfremt målsætningen opnås, vil formuen i
95% af tiden udvise positive afkast, når der investeres med en
horisont på minimum 4 år. Der kan investeres i alle typer af
børsnoterede og unoterede værdipapirer samt fonde for at opnå
målsætningen. Ingen enkelteksponering må udgøre over 10% af
egenkapitalen. Egenkapitalen kan belånes maksimalt to gange.
Selskabets strategi er at have en portefølje af attraktive
aktiver, som via betydelig spredning bidrager til at opnå
Selskabets målsætning. I gennemsnit forventer Selskabet at
investere 27% af egenkapitalen i aktier, 117% i obligationer og
36% i særlige investeringer. Obligationer vil primært være
danske
realkreditobligationer
samt
sekundært
højrenteobligationer i forskellige valutaer. De særlige
investeringer vil være i Hedge Fonde, Private Equity, alternativ
energi, ejendomme eller bridgefinansiering. Selskabet
forventer i gennemsnit en aktivmasse, som er knap det
dobbelte af egenkapitalen.
Månedlige afkast - efter omkostninger
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
-
-
-
-
-
-0,3%
1,0%
-1,9%
3,6%
1,1%
1,7%
0,5%
Total
5,9%
1,6%
2,0%
1,1%
-0,7%
0,8%
-3,5%
0,2%
-5,1%
-4,1%
2,2%
-0,3%
0,8%
-5,1%
3,0%
1,9%
-0,4%
2,3%
-1,3%
2,1%
3,2%
3,3%
2,9%
0,0%
0,6%
1,3%
20,3%
2,5%
0,2%
0,6%
2,4%
1,8%
-1,0%
1,3%
-0,1%
2,0%
2,3%
1,1%
0,9%
14,8%
0,1%
1,5%
0,9%
1,0%
1,6%
0,1%-
-0,3%
0,8%
-0,2%
-0,1%
0,0%
-0,2%
5,4%
2,1%
2,1%
Seneste månedskommentar
Afkast for januar blev 2,1%. Markedsudviklingen i januar har været ganske positiv for alle aktivklasser. Rentefaldet i
Europa og især Danmark er fortsat, hvilket endvidere har svækket euroen og dermed øget værdien af udenlandske
aktiver. Aktiemarkederne i Danmark og globalt målt i danske kroner er steget 5 -6%. Optimum har fået et højt afkast på
aktier og solide positive afkast på højrenteobligationer, hedge fonde og private equity. Eneste aktivklasse som trækker lidt
ned i afkastet er danske obligationer, idet afdækning af renterisikoen er øget. Derudover er købt ob ligationer i
Sparekassen Sjælland, højtforrentede realkreditobligationer og indskudt kapital i Artha Transport. Der er solgt aktier i det
finske selskab Kone efter en stigning på 40% på 8 måneder. Den samlede risiko i Selskabet er faldet fra 9,2% til 9,1%.
Aktieandelen er øget fra 30% til 31%. Gearingen er reduceret fra 75% til 52%.
Allokering aktiver
Andel
Risikorammer
Aktier
Aktiver
Andel
15,8%
Egenkapital
Passiver
50,4%
Standardafvigelse
9,1%
20%
Obligationer
35,0%
Lån i DKK og EUR
49,6%
Gearing , nettogæld/EK
52,3%
200%
HY Obligationer
13,9%
Lån i andre valutaer
0,0%
Aktieandel i pct. af EK
31,3%
50%
Hedge Fonde
5,6%
Obl. ej stat/real i pct. af EK
27,5%
50%
Private Equity
4,0%
Særlige/unot. i pct. af EK
24,2%
50%
Ejendomme
2,1%
Udstederrisiko (største)
5,2%
10%
Øvrige
0,6%
Udstederrisiko (2. største)
5,1%
10%
Kontant
Total
23,2%
100,0%
Udstederrisiko (3. største)
4,2%
10%
Total
Stamdata og resultater
Seneste indre værdi
Total afkast siden start
Management fee
Performance fee (andel af afkast)
Emissionstillæg (ved køb)
Indløsningsfradrag (ved salg)
Faktisk Maks.
100,0%
Administration
Kristian V. Myrup
5,0%
Forvalter
Website
Kontakt
Tlf. nr.
1,0%
CVR nr.
32937896
1,0%
ISIN
DK0060491330
369.694
49,4%
0,5%
www.arthaoptimum.dk
[email protected]
70 25 00 05
Tegning af andele foretages kun på baggrund af vedtægterne og årsregnskabet som kan findes på selskabets hjemmeside
Dette faktaark, udgivet af Artha Kapitalforvaltning, skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsselskabet.
Vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast.
Investeringsselskabet Artha Optimum er mærket med finanstilsynets røde trafiklys, da det er en unoteret aktie.

Similar documents