Faktaark - Danske Invest

Transcription

Faktaark - Danske Invest
Investeringsforeningen Danske Invest Engros
Global
Faktaark | 22. maj 2016
DK0060244408
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
Rådgiver
Mål
Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på
det globale aktiemarked. Du får normalt et udbytte hvert forår.
Navn:
Morten Falch
Danske Capital, division af Danske Bank A/S
Titel:
Senior Portfolio Manager
Baggrund:
M.Sc. (econ.)
Antal års erfaring:
12
Investeringspolitik
Investerer globalt i aktier. Porteføljen skal som udgangspunkt bestå af maksimalt
50 aktier (excl. investeringer i andre afdelinger)
Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste
investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til
risikoen. Samtidig medfører strategien, at investeringerne kan afvige fra
benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark.
Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.
Beviser kan normalt indløses på bankdage.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 3 år.
Afkast i perioden: 30.04.2011 - 30.04.2016
10 største investeringer pr. 31.03.2016 *)
Investering
Unitedhealth Group Inc.
Microsoft Corp.
Coca Cola Co (Us)
Reckitt Benckiser Group Plc
Nestle (Regd)
Tjx Co. Inc.
American International Group Inc.
Tokio Marine Holdings Inc.
Ecolab Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Vægt
6,0%
3,8%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,4%
3,1%
3,1%
3,1%
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fordeling: Sektorer, %
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Årlige afkast pr. 30.04.2016, %
Finans
Sundhed
Dagligvarer
Varige forbrugsgoder/service
Informationsteknologi
Industri
Råvarer
Energi
Fordeling: Lande, %
25,7
19,2
13,7
12,1
9,1
7,7
7,0
5,6
USA
Japan
Storbritannien
Tyskland
Schweiz
Hongkong
Danmark
Norge
Singapore
Øvrige
62,1
8,3
6,5
6,1
4,7
3,0
2,6
1,7
1,6
3,4
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Årlige afkast pr. 30.04.2016
Produkt, %
Benchmark, %
Udbytte
2011
-5,3
-4,5
2,25
2012
17,9
14,8
1,00
2013
12,3
17,5
2,25
2014
17,9
18,4
0,00
2015
15,3
9,0
0,00
i år
-2,4
-3,8
0,00
Afkast pr. 30.04.2016
Produkt, %
Benchmark, %
1 mdr.
2,2
0,9
3 mdr.
1,4
2,0
1 år
-1,8
-8,0
3 år
36,3
33,3
5 år
74,1
62,6
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
1,54%
1,65%
0,30%
0,25%
0,00%
Risikoindikatorer for perioden 30.04.2011 - 30.04.2016
Gennemsnitligt årligt afkast, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
11,72
1,06
10,28
3,29
0,42
Stamdata
Fondskode
Benchmark
Website
Domicil
Beviserne udstedt i
Formue (mio.), 19.05.2016, DKK
Indre værdi, 19.05.2016
Morningstar Rating™
DK0060244408
MSCI AC World inkl. nettoudbytter
www.danskeinvest.dk
Danmark
DKK
300,5
131,20
Awards
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er
tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Senest opdateret 2016-05-22
31.1719.01.17.53
Side 1 af 1