Faktaark - Produkter Danske Invest Hedge

Transcription

Faktaark - Produkter Danske Invest Hedge
Danske Invest PCC Limited
Hedge Mortgage Arbitrage Fund, DKK Sub-Class
Faktaark | 3. maj 2016
GG00BSTLDW24
Mål og investeringspolitik
Markedsføringsmateriale
Rådgiver
Mål
Målsætningen er at skabe et positivt, absolut afkast. Den alternative
investeringsfond er akkumulerende.
Navn:
Tom Svend Rosenkrans
Danske Capital, division af Danske Bank A/S
Titel:
Senior Portfolio Manager
Baggrund:
M.Sc. (mathematics & economics)
Antal års erfaring:
13
Investeringspolitik
Den alternative investeringsfond investerer hovedsagligt i danske
realkreditobligationer. Herudover kan der anvendes afledte finansielle
instrumenter og forskellige gearingsmetoder til at forøge, reducere/afdække
eksponeringen. Markedsrisikoen vil blive afdækket helt eller delvist.
Bruttoeksponeringen er maksimeret til 20 gange formuens værdi.
Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at der kan være markante afvigelser
i afkastet i forhold til den alternative investeringsfonds målsætning.
Beviser kan normalt indløses på bankdage.
Anbefaling: Denne alternative investeringsfond er muligvis ikke egnet for
investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.
Seneste rapportering
Danske Invest Hedge Mortgage Arbitrage, DKK Sub-Class gav i marts et afkast på
4,54 procent. Siden årets start har afkastet været 2,28 pct.
Efter en længere periode med begrænset efterspørgsel og dårlig performance
oplevede danske realkreditobligationer en rigtig god performance i marts måned.
Årsagen til den gode performance kan primært henføres til de nye tiltag, som ECB
lancerede på deres rentemøde den 10. marts. ECB annoncerede blandt andet, at
de ville opkøbe højt-ratede europæiske kreditobligationer og dermed implicit
lægge låg på, hvor meget europæiske kreditspænd kan udvide sig.
Annonceringen havde en positiv indvirkning på europæiske kreditspænd, som
indsnævredes, hvilket havde en afsmittende effekt på danske realkreditspænd,
som ligeledes indsnævredes.
Trods den gode performance i marts vurderes danske realkreditobligationer
fortsat som billige med et stort carry-potentiale. Fondens samlede risiko er dog
løbende reduceret i marts måned, og fonden udnytter ca. 80 procent af den
samlede gearingsramme.
Stamdata
Fondskode
Bloombergkode
Beviserne udstedt i
Formue (mio.) DKK, 31.03.2016
Indre værdi, 29.04.2016
Minimuminvestering
Management honorar
Afdeling under
Domicil
Administrationsselskab
GG00BSTLDW24
DLFDHMA GU
DKK
1.658,4
1.569,03
DKK 10,000
0,75 %
Danske Invest PCC Limited
Guernsey
Danske Invest Management A/S
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Afkast i perioden: 29.04.2011 - 29.04.2016
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Drawdown
Senest opdateret 2016-05-03
17.1254.01.06.19
Side 1 af 2
Danske Invest PCC Limited
Hedge Mortgage Arbitrage Fund, DKK Sub-Class
Faktaark | 3. maj 2016
GG00BSTLDW24
Markedsføringsmateriale
Månedligt afkast
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
ÅTD
2016
-0,80
-1,37
4,54
2,11
4,44
2015
1,35
0,14
-0,46
0,88
-0,30
1,01
-0,81
-0,11
-0,26
-0,05
1,14
0,56
3,10
2014
0,33
0,32
0,67
0,59
0,11
0,09
0,40
-1,24
0,32
-0,50
-3,27
-1,31
-3,51
2013
1,21
1,42
0,99
1,57
1,36
0,83
0,93
-1,53
2,02
0,78
1,35
1,27
12,87
2012
0,51
-0,44
1,25
1,93
0,24
0,42
1,10
2,53
0,62
1,12
1,27
0,36
11,44
2011
1,33
-0,55
0,48
1,06
0,24
-1,11
-2,11
0,27
-1,64
0,67
0,81
1,32
0,69
2010
1,57
0,24
0,16
-0,31
1,78
-0,45
1,45
-0,87
1,19
0,29
-1,51
0,02
3,55
Dette faktaark udarbejdet af Danske Bank skal ikke betragtes som et tilbud om at købe eller sælge investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne. Tegning af investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne
godkendes alene på baggrund af det seneste prospekt som er tilgængeligt på www.danskehedge.com. Danske Invest PCC Limited er et 'Protected Cell Company', stiftet i henhold til 'Companies (Guernsey)
Law', 2008 (”the Law”). Fonden er en "cell" i Danske Invest PCC Limited. Koncessionsindehaveren er RBC Offshore Fund Managers Limited med følgende adresse: PO Box 246, Canada Court, Upland Road, St
Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QE.
Priser, kurser og værdier er alene medtaget til orientering og er, medmindre andet fremgår, vejledende. Sådanne priser, kurser og værdier er ikke nødvendigvis et udtryk for de vilkår, hvorpå en ny handel
kan gennemføres, eller en eksisterende handel kan afvikles. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Denne publikation er ikke beregnet for "U.S. persons" som defineret i den amerikanske
værdipapirhandelslov fra 1933 (the United States Securities Act of 1933) med efterfølgende ændringer, eller for privatkunder i UK.
Senest opdateret 2016-05-03
17.1254.01.06.19
Side 2 af 2